Page 15

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 10 APRIL 2019

PAGINA 15

Senioren Platform

Stichting Senioren Platform Oisterwijk

Once in a lifetime Alzheimer Café dinsdag 16 april 2019 Thema: Zelfgekozen levenseinde, euthanasie bij dementie Gastspreker: Frank Zwijnenberg, samen met een huisarts. Tijdens deze avond zal een documentaire getoond worden waarin twee vrouwen met een progressieve vorm van dementie gevolgd worden. Deze twee vrouwen hebben gevraagd om euthanasie, in de documentaire worden indrukwekkende beelden getoond over het verloop van dit traject en toepassing van de euthanasie. De documentaire heet “Zo gaat dat dus” en is gemaakt door Gerald van Bronkhorst en Marc Duijsings in opdracht van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde). De documentaire zal ingeleid worden door Frank Zwijnenberg, zoon van een van de vrouwen uit de documentaire. Na afloop zal er volop tijd zijn voor vragen/discussie omtrent het onderwerp euthanasie. Er zal een medisch deskundige aanwezig zijn. De opzet van deze Alzheimer café avond zal anders zijn dan gebruikelijk en de avond zal langer duren. De café avond start om 20.00 uur met een korte inleiding, daarna de documentaire tot 21.00 uur, pauze tot 21.15 uur en een nabespreking tot

ongeveer 22.15 uur. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen hetgeen de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde; de bezoekers gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar en mocht u vragen hebben stel ze gerust. Graag heten we u allen van harte welkom! Toegang is gratis. Inloop vanaf 19.30 uur. Programma van 20.00-22.15 uur in De Coppele, Prunusstraat 69 Oisterwijk. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: Jeanne Verberk. Tel: 013-5284571. E-mail j.verberk@ziggo.nl

BEWEGEN IN DE WIJK Vanaf mei 2019 ook in trefcentrum de bunders, gym voor senioren! Wekelijks van 10.15 uur – 11.15 uur. Sport- en Zorgatelier Oisterwijk biedt al enkele jaren succesvol ‘gymlessen’ voor senioren aan. Per 3 mei zijn we ook te vinden in Trefcentrum de Bunders in Oisterwijk. Wilt u de mogelijkheid om in groepsverband en onder deskundige begeleiding gezellig en gezond bezig te zijn. Samen met u en uw buurtgenoten gaan we werken aan uw balans, kracht en conditie. Dit doen we op locatie bij u in de wijk!

U wilt toch ook zo lang mogelijk actief en zelfstandig blijven, en met uw kleinkinderen spelen? Op vrijdag 3 mei mag u gratis kennismaken. Daarna kost het €2,50 per les (halfjaarlijkse incasso). Graag vooraf aanmelden 0642059520 of via e-mail: jellevandenelzen@wyzorg.nl Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle van den Elzen

Het blijkt toch mogelijk te zijn. Een foto van De Lind zonder die beeld verstorende geparkeerde auto’s. Zaterdag 2 maart werd De Lind afgesloten voor autoverkeer vanwege het binnenhalen van Prins Carnaval. Een gelegenheid die ik te baat heb genomen om De Lind in zijn volle glorie in beeld te brengen. Die kans krijg je maar zelden. Henk van de Rijke

OVERPEINZING

LOTSVERBONDENHEID ALS ZIEL VAN EUROPA Er wordt vaak geklaagd dat Europa geen identiteit heeft, dat het een samenraapsel is van Staten zonder enige onderlinge binding, een vermoeid en geestelijk uitgeblust continent in verval. De Tilburgse hoogleraar ‘theologie van de religie’, Erik Borgman, is het hier duidelijk niet mee eens. Het lijkt juist kenmerkend voor Europa, zegt hij, om een eigen identiteit te laten groeien uit het contact tussen de op vele manieren van met elkaar verbonden en ook met elkaar botsende volkeren, culturen, visies en missies, die het Europese subcontinent bepalen. De geest van Europa van na de Tweede Wereldoorlog is gericht op het bevorderen van de vrede d.m.v. een eindeloos netwerk van verdragen, overeenkomsten en afspraken en op het feit dat Europa liever afwachtend reageert op wat er gebeurt i.p.v. strijdlustig de geschiedenis haar eigen wil op te leggen. De Amerikanen gaan er graag strijdlustig op af. Maar zij komen dan ook van Mars. Wij, Europeanen, komen van Venus en volgen liever het visioen van de filosoof Immanuel Kant over eeuwige vrede, waarin de macht in evenwicht wordt gehouden door het recht en niet door het leger. Het nieuwe Europa ontstond met de vorming van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS) in 1952. Door de situatie te scheppen van gedeeld handelsbelang hoopten we zo nieuw oorlogsgeweld na twee wereldoorlogen te voorkomen. Maar ook de voormalige heilsvisies als fascisme, communisme en anticommunisme waren doorgeprikt,

want leidden alleen maar tot gelijkhebberig machtsvertoon en ook weer geweld. Neen, economische samenwerking, dat zou ons samenbinden en duurzame vrede brengen. Maar de daaropvolgende oorlog in Srebrenica hielp ons uit die droom. Het was de Midden-Europese intellectueel en president van de Tsjechische Republiek, Vaclav Havel, zo memoreert Borgman, die in een toespraak in 1997 de vinger op de zere plek legde en ons duidelijk maakte waarom het toch zo moeilijk is voor ons Europeanen om de waarden te ontdekken die tot uitdrukking komen in de geschiedenis van ons continent en om de verantwoordelijkheid daarvoor daadwerkelijk te nemen. De oplossing ligt niet in de noodzaak zich beter aan te passen aan de (a-morele) eisen van de kapitalistische economie, zoals door de Europese leiders gedacht wordt. Dat helpt ons niet uit al die tussenmenselijke narigheid, zei Havel, maar maakt juist zichtbaar dat de economische ontwikkeling zélf het hoogste morele en spirituele doel van de samenleving is geworden. Het is juist als gevolg van dit soort economisch marktdenken dat waarden als moraliteit, fatsoen, respect en solidariteit minder belangrijk zijn geworden. Want het economische denken ziet de wereld als een soort oorlog van allen tegen allen, ziet de mensen als concurrenten van elkaar, die alleen kunnen overleven als ze de ander uitschakelen of te slim af zijn. Als je de economische ontwikkelingen voorop stelt,

verdampen deze sociale waarden en daarmee de kwaliteit van de samenleving zelf. Dan wordt het inderdaad oorlog van allen tegen allen. Dan maak je van mensen geen sociale wezens, maar consumenten en levensgevaarlijke concurrenten, die elkaar zo nodig uitschakelen of zelfs liquideren. Dat is marktdenken en dat leidt ons naar een niet met de werkelijkheid kloppend mensbeeld: naar de vijandig gezinde concurrent in plaats van naar de zich met elkaar verbonden voelende geestverwant. Havel riep ons daarom op tot toewijding aan de idee van lotsverbondenheid. Maar deze morele en spirituele schat, zoals hij die noemt, deze idee van lotsverbondenheid, kan wel iedere keer weer worden ondergesneeuwd als het publieke debat alleen nog maar of hoofdzakelijk zal gaan over de economische ontwikkeling, over eigenbelang en marktoorlog van allen tegen allen. Wij mensen zijn geestverwanten, geen concurrenten! Alleen zo kunnen we overleven. Weg met dat economische mensbeeld! Hans Pijnaker

ZIT U NOG WEL GOED? Heeft u regelmatig last van uw rug of nek? Hangt u onderuitgezakt in uw stoel? Zit u te lang in dezelfde houding? Heeft u steeds meer moeite met opstaan?

Zitspecialist Miranda van Wijk

Laat u dan eens écht goed adviseren voor een juiste stoel!

Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina? Stuur uw reactie naar Henk van de Rijke Laurier 16, 5061 WS Oisterwijk, e-mail: henkr3@gmail.com Website van het Senioren Platform: www.sspo.nl

Kerkstraat 91A Oisterwijk Tel: 013-521 22 23 www.vanwijkzitspecialist.nl

Deze pagina is mede mogelijk door bijdragen van: Rabobank Hart van Brabant, Gemeente Oisterwijk, Thebe, Weekblad Nieuwsklok, Amaliazorg

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 10-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 10-04-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren