__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 6 MAART 2019

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

‘Ik voel me veilig in Oisterwijk’ Update werkzaamheden - nieuw veiligheidsbeleid kruispunt BlokshekkenOisterwijk als sturingsmiddel Spoorlaan en Ambachtstraat Het college van Oisterwijk heeft het nieuwe “Veiligheidsbeleid 2019-2022: Ik voel me veilig in Oisterwijk” vastgesteld en legt dit ter besluitvorming voor aan de raad op 11 april.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11

Het nieuwe beleid geeft prioriteiten aan en stelt de gemeente in staat de regierol op zich te nemen op het gebied van veiligheid. Uitgebreide raadpleging (netwerk)partners en burgers Het nieuwe veiligheidsbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met netwerkpartners (politie, brandweer, Openbaar Ministerie, zorg- en veiligheidshuis, Leystromen e.d.), burgers, en partnergemeenten Goirle en Hilvarenbeek. Zo is opgehaald hoe de lokale veiligheidssituatie er nu en in de (nabije) toekomst uit ziet, is het vorige beleid geëvalueerd en zijn inwoners naar hun ervaringen, wensen en zorgen gevraagd via het digitale burgerpanel. Samen met de raadscommissie Algemene Zaken is gekeken naar de prioritering in het brede veiligheidsdomein. Focus op de veiligheid op straat Uit de brede raadpleging is gebleken dat we veel aandacht moeten hebben voor de veiligheid van de mensen op straat in onze gemeente en de beleving daarvan. Daarom is in het beleid de focus gelegd op het aanpakken van overlast.

Verder is gekeken naar bovengemiddeld voorkomende strafbare feiten in onze gemeente met veel impact op het veiligheidsgevoel. Dat heeft geleid tot de prioritering van woninginbraken, overvallen en fietsendiefstallen. Tot slot is bewust gekozen om de komende jaren ook aandacht te hebben voor de minder zichtbare criminaliteit gerelateerd aan hennep en de productie van synthetische drugs. Naast de benoemde prioriteiten is veel aandacht voor communicatie. Communicatie is essentieel voor het veiligheidsgevoel van mensen. Meer ruimte voor verdieping en actuele problemen Meer focus in het beleid brengt voordelen met zich mee. Burgemeester Hans Janssen, verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid: “Ten opzichte van het oude beleid kiezen we bewust voor drie in plaats van vijf prioriteiten. Prioriteiten die passen bij het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben daarbij de mogelijkheid om flexibel in te spelen op actuele problemen of acute situaties. Die behoefte is ook groot.”

We zijn begonnen met de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken – Spoorlaan. We proberen de werkzaamheden aan het kruispunt zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden rondom het KVL-terrein. Het werk zorgt voor overlast, maar door de werkzaamheden gezamenlijk op te pakken proberen we de periode van overlast zo kort mogelijk te houden. Eenrichtingsverkeer tijdens werkzaamheden Tijdens het werk is op de Spoorlaan en Blokshekken éénrichtingsverkeer. Dat betekent dat je wel vanaf de zijde van het station richting de Jumbo en Blokshekken kunt rijden, maar niet andersom. Het éénrichtingsverkeer geldt voor alle verkeer, behalve voetgangers en fietsers, vanaf de Stationsstraat tot ongeveer de brandweerkazerne. We zorgen ervoor dat de brandweer altijd snel kan uitrukken wanneer dat nodig is. Daarnaast is de parkeerplaats van de Jumbo altijd bereikbaar. Zolang de werkzaamheden duren, blijft de spoorwegovergang BlokshekkenSpoorlaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Fietsers mogen met de fiets aan de hand ook gebruikmaken van de overgang.

TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Smullen maar! Geuroverlast door bemesting Ruikt u mest? Dat kan! Het voorjaar is in aantocht en dat is de periode dat het land weer bemest wordt. Vanaf 1 februari mag dat op enkele soorten landbouwgrond. Vanaf 16 februari op alle landbouwgronden. Mest wordt al jaren geinjecteerd in de grond in plaats van dat het eroverheen gesproeid wordt. Dat scheelt al heel veel in geur en het is beter voor het milieu, omdat er met injecteren van mest veel minder mest in de sloten spoelt. Ondanks de moderne techniek, hangt er in deze periode vaak tijdelijk een mestgeur in de lucht. Dit wordt soms als hinderlijk ervaren. Vragen? Heeft u vragen over geuroverlast? Hiervoor kunt u bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant terecht: (013) 206 05 00.

Weet je het nog? Dat we een paar weken geleden de takken van gesnoeide wilgen op hebben laten halen door Safaripark Beekse Bergen? De takken blijken een traktatie voor de olifanten. En dat is te zien!

Ambachtstraat Ook aan de Ambachtstraat wordt hard gewerkt. Een update: • In de komende weken worden nieuwe kabels en leidingen gelegd • De tijdelijke verbindingsweg tussen Ambachtstraat en Almystraat is open • Na de carnaval starten we met het verwijderen van het riool onder de huidige Ambachtstraat • In de komende weken is er onderzoek naar niet gesprongen explosieven en archeologie Omleidingsroute bus Tilburg – Den Bosch De bus van Den Bosch naar Tilburg blijft de normale route rijden. De bus van Tilburg naar Den Bosch rijdt een omleidingsroute. De bushalte bij het station vervalt dus alleen voor deze route. Er komt ter hoogte van de Lidl aan de Gemullehoekenweg een tijdelijke bushalte. De werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroutes duren ongeveer 3 maanden.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 06-03-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 06-03-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren