__MAIN_TEXT__

Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 27 FEBRUARI 2019

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

College Oisterwijk stelt Duurzaamheidsagenda vast

Het college van Oisterwijk heeft in haar vergadering van dinsdag 19 februari de Duurzaamheidsagenda vastgesteld. Ook is besloten aan te sluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne van VNG International. Op die manier kan gebruik worden gemaakt van kennis, informatie en ondersteuning bij beleidsthema’s die in Oisterwijk hoog op de agenda staan.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur

Binnen het raadsprogramma 2018 – 2021 “Samenwerken aan de Parel in ’t groen” is door partijen afgesproken om de komende jaren krachtig aan de slag te gaan met duurzaamheid. Duurzaamheidsagenda als kapstok De “Duurzaamheidsagenda gemeente Oisterwijk 2019-2022” vormt een kapstok voor lopende duurzaamheidsprojecten en biedt tegelijkertijd ook haakjes waaraan nieuwe projecten eenvoudig kunnen worden opgehangen. Het uitvoeringsprogramma, dat door het college is vastgesteld, geeft een praktisch overzicht van projecten en acties die uitgevoerd gaan worden (of zijn) volgens een vooraf bepaalde planning en met het beoogde resultaat. Samenwerking is noodzaak Wethouder Smit is blij met de praktisch

gekozen insteek, die samen met betrokken partijen tot stand is gekomen: “Als gemeente zijn wij niet in staat om alle opgaven die er liggen op te pakken en te realiseren. Daarbij hebben we vele partners nodig, inclusief onze inwoners. Bij het opstellen en uitwerken van de duurzaamheidsagenda werken we nauw samen met DEC, onze duurzaamheidscorporatie. Samen werken we aan wat misschien wel de belangrijkste missie is binnen deze agenda: bewustwording zo breed mogelijk in onze samenleving. Eén van de acties die we daarom al hebben ingezet samen met DEC is het formeren van een Koploperstafel met daarin vertegenwoordigers vanuit onderwijs, ondernemers en gemeente.” De duurzaamheidsagenda staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 april 2019.

WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11

College stelt raad maatregelen voor om verkeersveiligheid Moergestel te verbeteren Door Moergestel rijdt veel verkeer, waaronder ook zwaar verkeer. Een deel daarvan vermijdt de drukte op de A58 en wordt als sluipverkeer gezien. Dit vormt een risico voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Daarom liet het college onderzoek doen naar de hoeveelheid verkeer dat door Moergestel komt, de samenstelling daarvan en de herkomst en bestemming. De verkeersgegevens en de mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen zijn verwerkt in een rapport en zijn besproken met inwoners tijdens 2 informatieavonden in 2018. Het college heeft nu besloten de gemeenteraad verschillende scenario’s voor te leggen om de verkeersproblemen aan te pakken. Geen omleidingsroute Het college stelt de raad voor geen omleidingsroute re realiseren om de kern Moergestel, maar in te zetten op maatregelen binnen de kern. Wethouder verkeer, Dion Dankers: “Een omleidingsroute bereikt volgens het onderzoek niet het gewenste doel en kost veel geld. We weren daarmee slechts een klein gedeelte van het verkeer uit de kern Moergestel. De verbreding van de A58 die op de planning staat, zal voor een betere doorstroming zorgen van het verkeer op de A58. Verkeer dat nu consequent de drukte op de A58 vermijdt en door Moergestel ‘sluipt’, zal daarmee grotendeels verdwijnen.”

Voorgestelde maatregelen Inwoners van Moergestel vroegen tijdens bijeenkomsten vooral aandacht voor de te hoge snelheid van verkeer en voor problemen met parkeren en laden en lossen. Wethouder Dankers: “Die problemen los je met een omleidingsroute niet op. Hiervoor moeten we extra maatregelen nemen. Het Rootven, de Raadhuisstraat en Schoolstraat blijven hoe dan ook relatief drukke woonstraten. Maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn hier dus sowieso gewenst.” De route Tilburgseweg/Rootven – Raadhuisstraat – Oirschotseweg wordt aangewezen als route voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer. De route moet daarvoor beter worden ingericht en geschikt gemaakt. De route Schoolstraat – Kerkstraat wordt dan voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer minder aantrekkelijk gemaakt, zodat verkeer hier minder gebruik van zal maken. Daarnaast stelt het college voor om de fietsveiligheid op de Waterhoefstraat en de Akkerweg te verbeteren. De gemeenteraad besluit op 11 april over het voorstel.

TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Maak het mooier en maak kans op een waardebon van €20,De gemeente Oisterwijk wil de komende jaren meer ruimte geven aan inwoners, ondernemers en organisaties om met eigen initiatieven hun leefomgeving te verbeteren. Hoe kunnen we dat het beste doen? Bij welke onderwerpen? Wat heb jij van ons nodig? Vul de enquête in en denk met ons mee!

Vanaf 6 maart starten we met de werkzaamheden aan het kruispunt Blokshekken – Spoorlaan. We proberen de werkzaamheden aan het kruispunt zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden rondom het KVL-terrein.

Waar kan de gemeente Oisterwijk volgens jou meer ruimte geven aan de ideeën van inwoners, ondernemers en organisaties? En als jij meer ruimte krijgt voor jouw eigen ideeën; hoe wil je dan samenwerken met anderen? Samen kunnen we Oisterwijk nog initiatiefrijker maken! Het invullen van deze enquête duurt slechts 5 minuten en je helpt de gemeente daarmee erg op weg! De resultaten worden gebruikt voor een Ambitiedocument van de gemeente. Ga naar de enquête door de QR-code in dit bericht te scannen of ga naar onze website www.oisterwijk.nl/maakhetmooier. Wanneer je aan het eind van de vragenlijst jouw e-mailadres achterlaat, maak je ook nog eens kans op 1 van de 5 Oisterwijkse waardebonnen ter waarde van €20,-! Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail naar omgevingswet@oisterwijk.nl.

Vanaf 6 maart werkzaamheden aan kruispunt BlokshekkenSpoorlaan Het werk zal voor overlast zorgen, maar door de werkzaamheden gezamenlijk op te pakken proberen we de periode van overlast zo kort mogelijk te houden.

Groeten uit Oisterwijk!

Deze kaart al in de bus gehad? De kaart is onze uitnodiging aan jou om samen onze gemeente mooier te maken.

Eenrichtingsverkeer tijdens werkzaamheden Tijdens het werk zal op de Spoorlaan en Blokshekken éénrichtingsverkeer gelden. Dat betekent dat je wel vanaf de zijde van het station richting de Jumbo en Blokshekken kunt rijden, maar niet andersom. Het éénrichtingsverkeer geldt voor alle verkeer, behalve voetgangers en fietsers, vanaf de Stationsstraat tot ongeveer de brandweerkazerne. We zorgen ervoor dat de brandweer altijd snel kan uitrukken wanneer dat nodig is. Daarnaast is de parkeerplaats van de Jumbo altijd bereikbaar.

Zolang de werkzaamheden duren, blijft de spoorwegovergang BlokshekkenSpoorlaan dicht voor al het verkeer behalve voetgangers. Fietsers mogen met de fiets aan de hand ook gebruikmaken van de overgang. Omleidingsroute bus Tilburg – Den Bosch De bus van Den Bosch naar Tilburg zal de normale route blijven rijden. De bus van Tilburg naar Den Bosch rijdt vanaf 6 maart een omleidingsroute. De bushalte bij het station vervalt dus alleen voor deze route. Er komt ter hoogte van de Lidl aan de Gemullehoekenweg een tijdelijke bushalte. De werkzaamheden en de bijbehorende omleidingsroutes duren ongeveer 3 maanden.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 27-02-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 27-02-2019  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren