Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 19 DECEMBER 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Andere openingstijden Oisterwijk scoort ruime voldoende op dienstverlening gemeentekantoor op 24 en 31 december en 2 januari en communicatie De kwaliteit van de communicatie van de gemeente Oisterwijk in zijn geheel scoort gemiddeld een 7,0. Dat is de uitkomst van een burgerpanelenquete onder inwoners.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Bijna de helft van de panelleden waardeert de kwaliteit van de communicatie met een 8,0 of hoger. De gemeente is blij met de eindconclusie, maar ziet tegelijkertijd op een aantal onderdelen aanleiding voor verbetering. Daarom wordt in het eerste kwartaal van 2019 een actieplan opgesteld. Dienstverlening en (digitale) communicatie De gemeente Oisterwijk heeft onlangs het Burgerpanel een aantal vragen voorgelegd over dienstverlening en (digitale) communicatie. In 2012 is ook een dergelijk onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een actieplan voor verbetering van de dienstverlening en communicatie. Informatie van de gemeente Een ruime meerderheid van de panelleden is (zeer) geïnteresseerd in informatie van en over de gemeente. De meer traditionele kanalen zoals de Nieuwsklok, huisaan-huis brieven en informatie/ inspraakavonden zijn het meest bekend bij de inwoners. De Nieuwsklok, huis-aan-huis brieven en de website worden het meest gebruikt. Ten opzichte van de meting van 2012 geeft een groter percentage aan gebruik te maken van de gemeentelijke website en van informatie-/inspraakavonden. Over het algemeen zijn panelleden (zeer) positief over de door hen gebruikte kanalen. De Nieuwsklok, Facebook en huis-aan-huis brieven worden het meest positief beoordeeld door de gebruikers van deze kanalen. Alhoewel alle kanalen vrijwel positief beoordeeld worden, benoemen de panelleden ook een aantal punten van aandacht. Zo voorziet de website in nagenoeg alle informatie maar de informatie is niet altijd vindbaar. Informatie-/inspraakavonden worden positiever beoordeeld dan in 2012. Wel geeft een aantal respondenten aan behoefte te hebben aan een betere terugkoppeling. De gemeentepagina in de Nieuwsklok wordt door bijna alle respondenten weleens gelezen. Veel van hen vinden hem informatief, begrijpelijk en goed leesbaar. Wat betreft de volledigheid en de mate waarin de pagina aantrekkelijk is vormgegeven, zijn de panelleden minder positief.

de website vonden wat zij nodig hadden. Enkele bezoekers van de website vonden de site te ingewikkeld of wilden iets regelen dat niet mogelijk was via de website. Panelleden zijn over het algemeen positief over het regelen van verschillende zaken op de website. Over het maken van een afspraak en het aanvragen van een paspoort, id-kaart of rijbewijs is de overgrote meerderheid (zeer) tevreden. Men is gematigder positief over het doen van een melding via de website. Contact met de gemeente Drie kwart van de panelleden heeft in het afgelopen jaar contact gehad met de gemeente. Dit contact verliep voornamelijk via de balie, telefoon en e-mail. Van de panelleden die een brief of mail naar de gemeente stuurden, heeft de helft een ontvangstbevestiging gehad. Voor de helft van de panelleden die contact met de gemeente hadden, was het geheel duidelijk wie hun vraag in behandeling zou nemen en hoe zij hun contactpersoon konden bereiken. Voor een derde was dit niet duidelijk. Voor iets meer dan de helft van deze panelleden was het geheel duidelijk binnen welke termijn zij antwoord zouden krijgen. Voor een kwart was dit niet duidelijk. Panelleden die contact hebben gehad met de gemeente zijn over het algemeen tevreden over de verschillende aspecten (o.a. doorlooptijd, snelheid reactie, duidelijkheid en juistheid van informatie) die hen zijn voorgelegd over de communicatie met en informatie van de gemeente. Het aspect waar de meeste panelleden (zeer) tevreden over zijn is de toonzetting van de communicatie (vriendelijk), gevolgd door de snelheid waarmee zij reactie kregen. Actieplan Het college komt in het eerste kwartaal van 2019 met een actieplan. De resultaten van het burgerpanelonderzoek worden gebruikt als input voor dit actieplan. Momenteel wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar innoveren voor een betere communicatie. De resultaten van dat onderzoek worden ook vertaald in verbeteracties die in het genoemde actieplan een plek krijgen.

Digitale dienstverlening Negen op de tien panelleden hebben het afgelopen jaar de website van de gemeente bezocht. Dit is een groter aandeel dan in 2012. Veruit de meeste bezoekers van

Tijdelijk gratis parkeren in het centrum Parkeren in het centrum van Oisterwijk en niet betalen? Dat mag tijdelijk, de parkeerautomaten worden namelijk afgesloten met een kap die beschermt tegen vuurwerk. Het gratis parkeren gaat in op zondag 23 december om 17.00 uur en duurt tot en met dinsdag 1 januari. Op woensdagochtend 2 januari worden de beschermkappen ruim voor 09.00 uur van de automaten gehaald. De gemeente controleert in deze periode wel of auto’s een beetje netjes staan. Dus niet op stoepen, in zones met een parkeerverbod, dubbel parkeren of zonder kaart op een gehandicaptenparkeerplaats. Oftewel, gratis parkeren, maar wel graag in de vakken.

Op 24 en 31 december én 2 januari heeft het gemeentekantoor andere openingstijden. We hebben ze op een rij gezet: Maandag 24 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur Maandag 31 december: het gemeentekantoor sluit om 13.00 uur Woensdag 2 januari: het gemeentekantoor gaat open om 09.30 uur Het is daarom niet mogelijk om afspra-

ken te maken op het moment dat het gemeentekantoor dicht is. Ook kun je geen paspoorten, rijbewijzen en andere documenten ophalen. Wil je iets regelen met de gemeente of moet je een document ophalen? Zorg dat je het op tijd regelt.

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 19-12-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 19-12-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren