Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 5 DECEMBER 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Afval? Zo halen we het op in 2019! De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afval inzameling. Zo zien we afval steeds meer als een grondstof voor nieuwe producten. Daarom vragen we aan de inwoners om het afval meer en beter te scheiden. En dat levert goede resultaten op! We zijn duurzaam bezig!

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Maar duurzaamheid gaat verder. Daarom kijken we ook goed naar de manier waarop we afval inzamelen. Bijvoorbeeld door de ophaalroutes efficiënter in te plannen of het aantal inzameldagen per week terug te dringen. Zo rijden we minder op en neer en besparen we kilometers. En ook dat is beter voor het milieu. Ook in 2019! Volgend jaar gaan we hier natuurlijk mee door. Wel veranderen er een aantal dingen, zoals de inzameldagen van uw afval. Het kan zijn dat u uw oud papier, PMD of restafval op een andere dag aan de straat moet zetten. De inzameldag voor het gftafval blijft hetzelfde. In de Afvalkalender ziet u wanneer we bij u langskomen. GFT-afval bij appartementencomplexen Een andere, meer ingrijpende verandering is voor sommige bewoners van ap-

partementencomplexen. Woon je in een appartement en maak je nu gebruik van een ondergrondse container voor restafval? Dan krijg je volgend jaar de mogelijkheid om je afval beter te scheiden. We gaan namelijk ook het GFT-afval apart bij je ophalen. Je krijgt hiervoor een speciale afvalbak thuisgestuurd. Met een brief hebben we hierover de bewoners geïnformeerd. Download de kalender! Benieuwd wanneer we het afval in uw straat komen ophalen? Bekijk dan de Afvalkalender 2019 in de Afvalstoffendienst App of u print deze uit vanaf de website: www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet, bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op nummer (073) 615 65 06.

18 december Agendacommissie 18 december Raad (o.a. Herindelingsontwerp Haaren) 20 december Raad

19.00 uur 20.00 uur 20.00 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen! Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden! Inspreken Inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen? Geef het door via griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Inspreken kan alleen over de voorstellen die op dat moment op de agenda staan. Meer informatie Alle informatie over raad, agenda’s en documenten, verslagen en de raadsleden staat op de website http://oisterwijk.raadsinformatie.nl. Of volg de raad via Twitter: @RaadOisterwijk.

ProRail organiseert informatieavond trillingen spoor Op maandag 10 december organiseert ProRail een informatieavond over het uitgevoerde onderzoek naar trillingen langs het spoor. Tijdens de avond geeft ProRail uitleg over de uitkomsten van het onderzoek. Ook vertellen ze over mogelijke oplossingen. Het programma op 10 december ziet er als volgt uit: • 18.45 - 19.00 uur: inloop • 19.00 - 21.00 uur: presentatie en ruimte voor vragen De locatie is 2College Durendael, Van Kemenadelaan 5 Oisterwijk. Met het oog op parkeerruimte raadt ProRail u aan om op de fiets of te voet te komen.

weten is dat er op dit moment nog geen kortetermijnmaatregelen zijn die ProRail presenteert. Wel vertelt ProRail op welke manier zij samen met de gemeente Oisterwijk, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS kijken naar mogelijke verbeteringen. Zij kijken daarbij naar de spoorbaan, de omgeving van het spoor, het materieel en de dienstregeling.

Onderzoek Naar aanleiding van meldingen van omwonenden in Dorst, Rijen en Oisterwijk heeft ProRail in de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar trillingen langs de spoorbaan. Het doel van dit onderzoek is begrijpen wat de oorzaak is van de trillingshinder. Belangrijk om te

Vragen ProRail organiseert deze avond in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS. Neem voor vragen contact op met ProRail via www. prorail.nl/contact of bel (0800) 776 72 45 (gratis).

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 05-12-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 05-12-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren