Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 6 JUNI 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Verschillende scenario’s voor fusie Oisterwijkse voetbalverenigingen De 3 Oisterwijkse voetbalverenigingen Nevelo, Oisterwijk en Taxandria willen fuseren tot één Oisterwijkse voetbalclub om zo te zorgen voor de toekomst van het voetbal in Oisterwijk.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur

Samen willen ze een vitale en toekomstbestendige voetbalclub worden op Sportpark Den Donk. Mogelijke scenario’s Om te bepalen waar het clubgebouw voor zo’n fusieclub aan moet voldoen en hoeveel natuur- en kunstgras voetbalvelden nodig zijn, hebben de gemeente en de voetbalclubs een scenariostudie uit laten voeren door bureau Kragten. Hieruit zijn 3 scenario’s gekomen. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de Oisterwijkse gemeenteraad. Beeldvormingsavond Voordat het zover is presenteren de 3

voetbalclubs donderdag 7 juni tijdens een ‘beeldvormingsavond’ hun voorkeurscenario aan de raads- en commissieleden. Tijdens deze avond geven deze raads- en commissieleden hun reactie op de voorgestelde scenario’s. Zij worden hierdoor betrokken bij de voorbereiding van het raadsvoorstel over de fusie en de benodigde middelen waarover de gemeenteraad in oktober een besluit neemt. Werkgroep Een actieve werkgroep, bestaande uit leden van de 3 voetbalverenigingen, is al aan de slag gegaan met de nieuwe naam, logo en clubkleuren.

SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur op het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is.

Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Inspreken Inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen? Geef het door via griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Inspreken kan alleen over de voorstellen die op dat moment op de agenda staan.

Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied uitgereikt Op 28 mei kregen inwoners, ondernemers, politie, brandweer en de gemeente Oisterwijk het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied. Dit keurmerk is de beloning voor 2 jaar samen optrekken om het buitengebied veilig te maken en te houden. Oisterwijk is daarmee de 2e gemeente in Nederland die dit keurmerk heeft gekregen.

Sloop voormalige basisschool de Wingerd van start

(Boeren)bedrijven en bewoners in het buitengebied krijgen steeds vaker te maken met criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan inbraken of diefstal van diesel en kostbare landbouwmachines. Bovendien wordt op de vaak uitgestrekte en afgelegen buitengebieden regelmatig chemisch afval en drugsafval gedumpt of hennepkwekerijen opgericht. Daarom is in 2016 de werkgroep Veilig Buitengebied Moergestel opgericht. Later is daar het buitengebied van Oisterwijk aan toegevoegd. Ogen en oren in de buurt Gemeente, politie en het OM kunnen pas ingrijpen als melding wordt gemaakt van criminele activiteiten. “Het ontvangen van dit keurmerk is niet een eindpunt. Het is een begin. Jullie zijn de oren en ogen in de buurt en weten wat er speelt. Met die informatie kunnen wij verder”, benadrukt Marck de Brouwer, Teamchef politieteam

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen.

Alle vergaderingen zijn in het raadhuis en openbaar voor publiek.

Meer informatie Alle informatie over raad, agenda’s en documenten, verslagen en de raadsleden staat op de website http://oisterwijk.raadsinformatie.nl. Of volg de raad via Twitter: @RaadOisterwijk.

WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11

7 juni Beeldvormingsavond fusie voetbalverenigingen 19.00 uur 7 juni Gecombineerde commissie 20.00 uur 14 juni Beeldvormingsavond perspectiefnota 2019 19.00 uur 14 juni Commissie Algemene Zaken 20.00 uur 14 juni Commissie Inwonerszaken 20.00 uur 14 juni Commissie Ruimtelijke Zaken 20.00 uur 28 juni Raadsvergadering 20.00 uur Let op: de tijden kunnen veranderen. Op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl staan altijd de actuele tijden

Voormalig schoolgebouw de Wingerd in Oisterwijk wordt gesloopt. Wethouder Peter Smit mocht de sloop donderdag 31 mei officieel inluiden. De gemeente is met Leystromen in overleg voor de realisatie van 12-15 sociale huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens op deze locatie. Voordat het zover is, informeert de gemeente de omwonenden over de plannen tijdens een informatieavond, daarna zullen de plannen uitgewerkt worden. Het streven is om begin 2019 te starten met de bouw van de woningen.

Groene Beemden. “Hoe eerder verdachte zaken bij ons binnenkomen, hoe eerder wij actie kunnen ondernemen. Het korte lijntje dat we nu hebben, draagt bij aan de veiligheid“, vult collega Ron Oosterwijk aan. De werkgroep De werkgroep bestaat uit de gemeente Oisterwijk, bewoners, ondernemers, politie en de brandweer. Door deze samenwerking wil de werkgroep ervoor zorgen dat de situatie, die in onze gemeente eigenlijk nog wel goed is, ook goed blijft. De werkgroep werkt samen met het Openbaar Ministerie, ZLTO Hart van Brabant, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het Keurmerk werd uitgereikt door Ton Meuwissen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Nieuwsklok 06-06-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 06-06-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren