Page 18

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 23 MEI 2018

PAGINA 18

HOOPGEVEND OP ZOEK NAAR WERK Je kunt van geluk spreken anno 2018. Tenminste, als je werkzoekende bent in bepaalde vakgebieden. De economie trekt aan, zo stelt het kabinet en zo stellen de cijfers van het CBS. En als de economie verbetert, dan stijgen de kansen op werk, is de algemene veronderstelling. Volgens de berichten is dat vooral te zien in de horecasector, de bouw, de ICT, de techniek, het onderwijs en in de detailhandel. Positief nieuws, voor mensen die na vele sollicitatiepogingen bijna de hoop zijn verloren. Dus kom op, loop de bladen nog eens goed na, check de vacatures en kijk of er iets bijzit… Zou het zo makkelijk werken? Niet helemaal natuurlijk. Jouw achtergrond kan totaal van andere aard zijn dan de eisen die ‘de nieuwe baan’ vraagt. Hoe vallen

vraag en aanbod dan tóch dichter bij elkaar te brengen? Dat werkt tweeledig. Allereerst moet jij als werkzoekende een creatieve goede poging doen om je op je best te profileren. Bluf je door de eerste selectieronde heen (zonder te overdrijven of te liegen natuurlijk) en zorg ervoor dat je als persoon opvalt. Markeer daarbij je

zakelijke vaardigheden (‘skills’), licht die goed uit zodat het voor de recruiter meteen helder is wat je kunt. Belangrijke tip: voordat je een brief of mail stuurt, bel eerst even met het bedrijf. De informatie op een vacature is vaak beknopt waardoor je beeld niet meteen volledig is. Zo kun je je mogelijk beter inleven in de organisatie waar je misschien gaat werken. Voorkennis en zo. Vanuit de bedrijfskant bekeken is het verstandig als potentiële werkgevers durven te investeren in (gedeeltelijke) omscholing. Ga eerst na of de kandidaat bereid is om zich voor een wat langere tijd te willen

binden, na de positieve proefperiode, en besluit dan om enkele cursussen en opleidingen aan te bieden. Dit wederzijds vertrouwen én de mogelijkheid tot (professionele) gerichte verbeteringen zorgen voor commitment. Hoe lang de contractduur ook is. De toekomst van beide partijen wordt ermee verbeterd en verbreed.

BS Forklifts International BV is een internationaal opererende groothandel in gebruikte vorkheftrucks, intern transportmaterieel en container handling machines. Sinds de oprichting in 1985 heeft het bedrijf een gezonde groei doorgemaakt. Sinds 2003 is BS Forklifts gevestigd op de huidige locatie, in een magazijn van 11.000 m2. De totale opslagcapaciteit bedraagt zo’n 20.000 m2., waar zowel binnen als buiten een groot aantal verschillende merken en types machines staan opgeslagen.

BS Forklifts International BV is een internationaal opererende groothandel in gebruikte BS Forklifts International BV is een internationaal opererende groothandel in gebruikte vorkheftrucks, vorkheftrucks, intern intern transportmaterieel transportmaterieelen encontainer containerhandling handlingmachines. machines.Sinds Sindsde de oprichting oprichting in in 1985 1985 heeft heefthet hetbedrijf bedrijfeen eengezonde gezondegroei groeidoorgemaakt. doorgemaakt. Sinds Sinds 2003 2003 is is BS BS Forklifts Forkliftsgevestigd gevestigdop opde dehuidige huidigelocatie, locatie,inineen eenmagazijn magazijnvan van11.000 11.000 m2. m2. De De totale totale opslagcapaciteit opslagcapaciteitbedraagt bedraagtzo’n zo’n20.000 20.000m2., m2.,waar waarzowel zowelbinnen binnenals alsbuiten buiten een een groot groot aantal aantal verschillende verschillendemerken merkenen entypes typesmachines machinesstaan staanopgeslagen. opgeslagen.

Om de voortdurende groei van ons bedrijf soepel te laten verlopen, is BS daarom met spoed op zoek naar fulltime:

Om Om de de voortdurende voortdurende groei groeivan vanons onsbedrijf bedrijfsoepel soepelte telaten latenverlopen, verlopen,isisBS BSdaarom daarommet met spoed op op zoek zoek naar naareen eenfulltime: full-time: spoed

De functie

COMMERCIËLE MEDEWERKERS m/v

Als lid van het salesteam wordt de wereld jouw werkterrein. Je verzamelt informatie over de verschillende geografische markten, doet acquisitie naar nieuwe klanten, en haalt de banden aan met reeds bestaande klanten. Je bewerkt de klanten per telefoon en/of email, presenteert BS Forklifts International BV en bouwt aan een relatienetwerk van handelaren. Je brengt de behoeften in kaart en rapporteert aan je salesmanager. Wij zoeken Een gedreven, slagvaardig persoon (ervaring in de internationale handel is niet nodig). Je bent de gesprekspartner op minimaal mbo-niveau. We zoeken een native speaker in een van de volgende talen: Arabisch, Bosnisch, Bulgaars, Duits, Engels, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Sloveens, Slowaaks, Spaans en Tsjechisch. Kennis van het Nederlands beschouwen we als een pluspunt. Wij bieden

De functie De functie

CHEF WERKPLAATS M/V CHEF WERKPLAATS M/V

Als chef werkplaats wordt de werkplaats en het voorraadmagazijn waar meer dan 700 Als chef werkplaats wordt de werkplaats en het voorraadmagazijn, je werkterrein. Je 6 heftrucks opgeslagen staan, je werkterrein. Je geeft leiding aan 2 monteurs en 4 tot geeft leiding aan 2 monteurs en 4externe tot 6 logistiek medewerkers. huurt externedie bedrijven logistiek medewerkers. Je huurt bedrijven in en besteltJede onderdelen nodig in envoor bestelt de onderdelen die nodig voor verschillende reparaties. Je rapporteert zijn verschillende reparaties. Je zijn rapporteert aan de operations manager. aan de operations manager. Wij zoeken Wij zoeken Een vriendelijk, gedreven en slagvaardig persoon met groot verantwoordelijkheidsgevoel. Bij voorkeur met ervaring in bijvoorbeeld de Een vriendelijk, gedreven en slagvaardig persoon met groot verantwoordelijkheidsgevoel. vrachtwagenautomobielheftruckbranche. Iemand dieautomobielgraag de handen uit de Bij voorkeur met ervaring in of bijvoorbeeld de vrachtwagenof mouwen steekt en gelijktijdig zijn medewerkers weet te motiveren, begeleiden en zijn waar heftruckbranche. Iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en gelijktijdig nodig op te leiden. Leidinggeven en delegeren voor BS op daarin belangrijke medewerkers weet te motiveren, begeleiden enzijn waar nodig te leiden. Leidinggeven en eigenschappen. delegeren zijn voor BS daarin belangrijke eigenschappen. Wij bieden Wij bieden

Heb jij interesse in deze functie en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan ontvangen wij graag een email met je motivatie en cv. Deze kun je mailen naar mevr. Siska de Goeij; siska@bsforklifts.com

Een uitdagende en afwisselende functie waarin jij het verschil gaat maken voor ons Een uitdagende functie waarin jij het gaat maken voor bedrijf. Flexibeleenenafwisselende gemotiveerde collega’s helpen jeverschil in een informele sfeer omons samen bedrijf. en Wij gemotiveerde helpen in een informele sfeer om succes Flexibele te boeken. bieden eencollega’s goed salaris en je uitstekende secundaire samen succes te boeken. Wij bieden een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse? Heb je interesse? Heb jij interesse in deze functie en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan ontvangen wij graag eenfunctie email en metben je motivatie cv. Deze kun je mailen Heb jij interesse in deze je toe aanen een nieuwe uitdaging? Dannaar ontvangen mevr. Siska Goeij; siska@bsforklifts.com wij graag eende email met je motivatie en cv. Deze kun je mailen naar mevr. Siska de Goeij; siska@bsforklifts.com

BS Forklifts International BV Snoekweg 31 4941 SC Raamsdonksveer Nederland Tel. 0162-52191 Internet: www.bsforklifts.com

BS BS Forklifts Forklifts International InternationalBV BV Snoekweg 31 Snoekweg 31 4941 4941 SC SC Raamsdonksveer Raamsdonksveer Nederland Nederland Tel. Tel.0162-52191 0162-52191 Internet: Internet: www.bsforklifts.com www.bsforklifts.com

Een internationale, uitdagende en afwisselende, functie waarin jij het verschil gaat maken voor ons bedrijf. Flexibele en gedreven collega’s helpen je in een informele sfeer om samen succes te boeken. Wij bieden een goed salaris en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Heb je interesse?

Nieuwsklok 23-05-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 23-05-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren