Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 2 MEI 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur. Dat is op dinsdag tussen 09.00 en 10.00 uur in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is.

Concept raadsprogramma en wethouders-kandidaten Oisterwijk bekend

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Samen werken aan de Parel in ’t Groen is de titel van het raadsprogramma 20182021, dat in concept gereed is en vanaf vandaag te raadplegen is via de website van de gemeente Oisterwijk.

Het onderzoek geeft ons informatie waarmee wij de ondersteuning en dienstverlening kunnen verbeteren.

Het raadsprogramma is het resultaat van gesprekken met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Oisterwijk, die de afgelopen weken onder leiding van informateur Piet de Kroon hebben plaatsgevonden. De gemeenteraad bespreekt het raadsprogramma in de raadsvergadering op 17 mei. In deze raadsvergadering worden ook de wethouders benoemd. De heren Dion Dankers, Jan de Laat en Peter Smit worden voorgedragen als wethouders.

• • • • • • • • • • • •

Gesprekken informateur Begin april is informateur Piet de Kroon aan de slag gegaan met de verkenningen om te komen tot een raadsprogramma. De afgelopen weken hebben de vijf politieke partijen PGB, PrO, AB, VVD en CDA daarvoor constructief overleg gevoerd. Het is de eerste stap die de partijen hebben gezet op weg naar een nieuwe bestuurlijke toekomst. Dat was een gezamenlijke zoektocht die uiteindelijk heeft geleid tot een raadsprogramma dat door de onderhandelaars is teruggelegd bij de eigen achterban. Het programma wordt ondersteund door de partijen PGB, PrO, AB en CDA. Binnen de achterban van de VVD bestaat onvoldoende draagvlak, dit heeft vooral te maken met het financiële kader.

College De informateur heeft tevens met alle politieke partijen gesprekken gevoerd over de invulling van het college. Op basis van deze gesprekken heeft hij geadviseerd om een college te vormen van de drie grootste partijen: PGB, PrO en AB. Dit heeft geleid tot het voordragen van de volgende wethouders-kandidaten: • De heer Dion Dankers – PGB • De heer Jan de Laat – PrO • De heer Peter Smit - AB

Raadsprogramma Het raadsprogramma is geen dichtgetimmerd akkoord maar een programma op hoofdlijnen zodat er ruimte is voor het politieke debat in de raad, waarbij wisselende meerderheden kunnen ontstaan. De partijen hebben vooral ook niet alles willen vastleggen. Daardoor is er meer gelegenheid om flexibel in te kunnen spelen op signalen vanuit de samenleving. En dus beter aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners. In het raadsprogramma zijn over de volgende thema’s inhoudelijke en / of procesafspraken gemaakt: • Wonen • Duurzaamheid • (Intensieve) veehouderij

Sociaal Domein Verkeer en parkeren Financiën Dienstverlenende gemeente Bestuurlijke vernieuwing Regionale samenwerking Cultuurcentra Parel in ’t groen Lokale economie Veiligheid Omgevingswet Een nieuwe koers - uitgangspunten

Binnenkort start de gemeente het cliëntervaringsonderzoek Wmo. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in de ervaringen van cliënten in de Wmo.

Steekproef Niet alle Wmo-cliënten krijgen een uitnodiging voor het onderzoek. De deelnemers zijn bepaald aan de hand van een steekproef. Op een willekeurige manier zijn deelnemers geselecteerd uit alle namen van inwoners die in 2017 gebruik maakten van een Wmo-voorziening van de gemeente. Vragenlijst Op korte termijn ontvangen de geselecteerde cliënten een brief met een vragenlijst en het verzoek om deze in te vullen. Dit kan de cliënt zowel schriftelijk als digitaal doen, eventueel met behulp van een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is geheel

vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die de cliënt ontvangt. Privacy Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Zorgfocuz, dit is een onafhankelijk onderzoeksbureau. Zorgfocuz zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat de privacy van de cliënten gewaarborgd blijft. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de antwoorden en weet niet welke antwoorden cliënten gegeven hebben. Vragen Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Zorgfocuz, telefoon (050) 205 30 14 (op werkdagen tussen 9:00 en 17:00) of via de e-mail naar helpdesk@zorgfocuz.nl.

De wethouders worden in de raadsvergadering van 17 mei benoemd. Kom naar de bijeenkomst Op 14 mei organiseert de gemeenteraad in Oisterwijk en in Moergestel bijeenkomsten om het raadsprogramma aan de inwoners te presenteren en met hen daarover in gesprek te gaan. Inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen zijn van harte welkom om hun ideeën over het raadsprogramma en de thema’s te laten horen. Het raadsprogramma wordt in de raadsvergadering van 17 mei door de gemeenteraad besproken. Van tevoren hebben de politieke partijen de mogelijkheid het raadsprogramma in hun Algemene Ledenvergaderingen te bespreken.

Nostalgische kermis in Oisterwijk

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Bekendmakingen gemeente Oisterwijk online op

www.officielebekendmakingen.nl Meld u zich alvast aan via zoek.overheid.nl voor de handige e-mailservice en ontvang alle bekendmakingen waar u interesse in heeft, automatisch in uw mailbox.

Heel Oisterwijk kon in het Koningsdagweekend 4 dagen genieten van de nostalgische kermis op De Lind. De kermis is mogelijk gemaakt door de Oranjevereniging Oisterwijk. Het resultaat? Veel vrolijke gezichten van jong en oud. (bron foto: Joris van der Pijll).

Nieuwsklok 02-05-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 02-05-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren