Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 28 MAART 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Parkeren op KVL Er is een verkeersbesluit genomen met als doel een veilige en duidelijke verkeers- en parkeersituatie te creëren op en rondom het KVL-terrein. 1 van de uitgangpunten is dat de woningen en bedrijven goed en veilig bereikbaar zijn voor de gebruikers en hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl

In de periode tot en met 30 maart worden de verkeersborden geplaatst en de lijnen voor parkeervakken aangebracht. Daarmee komt er duidelijkheid over waar er wel en niet mag worden geparkeerd. In de 2 weken die daar op volgen zal de gemeente hier extra op controleren en waarschuwingen geven. Daarna, vanaf 16 april 2018, worden auto’s die verkeerd staan geparkeerd ook beboet.

Waar kun je parkeren? • Parkeren op het KVL-terrein mag alleen in de parkeervakken • Daarnaast is er voor bezoekers en werknemers van KVL tijdelijk een grote parkeerplaats aangelegd achter de Boerenbond. Deze is toegankelijk vanaf de Ambachtsstraat • Rechts naast het hoofdgebouw zijn parkeerplaatsen waar maximaal 30 minuten mag worden geparkeerd met een parkeerschijf • 2 gehandicaptenparkeerplaatsen worden nog aangelegd aan de achterkant van het hoofdgebouw

Wat vindt u van de verkeersveiligheid in Moergestel? De afgelopen jaren heeft de gemeente verschillende onderzoeken gedaan naar de verkeerssituatie in Moergestel. Om hier een compleet beeld van te krijgen en met goede oplossingen te komen, wil de gemeente graag van de Moergestelnaren weten wat de knelpunten zijn.

de komende jaren wordt en wie straks het college vormt. De oude wethouders blijven in functie (demissionair), totdat de nieuwe raad ten minste de helft van het nieuwe aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. De raad bepaalt het aantal wethouders dat hij wil benoemen. De wethouders worden waarschijnlijk op 17 mei benoemd. De raad kan ook een wethouder van buiten de raad benoemen. Wethouders besturen en raadsleden stellen de grote lijnen vast en controleren of de bestuurders die grote lijnen goed uitvoeren. De gedachte daarachter is dat bestuurders niet zichzelf moeten controleren.

Het nieuwe college In de raadsvergadering van 29 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Daarna gaan de partijen aan de slag met elkaar om te bepalen wat de koers voor

Het gaat dan om onderwerpen zoals: • Sluipverkeer • Oversteekplaatsen • Veilige routes voor fietsers • Verkeersdrukte

• Landbouwverkeer door het centrum • Verbreding/verharding Aboomsestraat Alle inwoners van Moergestel zijn van harte uitgenodigd om op deze avond in gesprek te gaan met de gemeente. Meld u aan via: verkeersplein@oisterwijk.nl. Inloopavond verkeersveiligheid • Woensdag 11 april, 19:00 - 21:00 uur • Locatie: Den Bo0gaard, Sint Jansplein 5 Moergestel

Donderdag 29 maart

Installatie nieuw gekozen raad

19.30 uur

Let op: de aanvangstijden kunnen nog veranderen! Kijk op http://oisterwijk.raadsinformatie.nl voor de juiste tijden! Alle vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Raadhuis, behalve het raadsspreekuur. U bent hierbij van harte welkom (tijden onder voorbehoud). Gast van de Raad zijn? De raadsleden ontvangen graag Gasten van de raad! Wilt u een kijkje nemen in de keuken van de raad, mail dan naar griffie@oisterwijk.nl Inspreken Wilt u inspreken bij de raadsvergadering of de commissievergaderingen, dan kunt u dat doorgeven via griffie@oisterwijk.nl of bel naar (013) 529 13 11. Doe dit voor 14.00 uur op de dag van de vergadering. Voor de raadsvergadering kunt u alleen inspreken over voorstellen die voor die avond op de agenda staan.

MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen.

De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Na de verkiezingen De uitslagen zijn bekend en het centraal stembureau heeft vergaderd over de uitslag. Daar is officieel de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. De raadsleden zijn benoemd en aangenomen.

Op woensdag 11 april organiseert de gemeente Oisterwijk een inloopavond over verkeersveiligheid en leefbaarheid in Moergestel. De gemeente wil graag weten hoe de inwoners van Moergestel daar over denken.

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl!

Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart hebben we een serie artikelen geplaatst over de gemeenteraadsverkiezingen. Deze week het slot: de uitslag en wat nu?

De eerste samenkomst van de nieuwe raad De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad is op donderdag 29 maart om 19.30 uur. Deze raadsvergadering is openbaar. Op woensdag 28 maart was de laatste vergadering van de oude raad. Een commissie van die oude raad van Oisterwijk bekeek tijdens de vergadering of niets de toelating van de nieuwe raadsleden nog in de weg staat. Die commissie wordt ‘Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven’ genoemd.

WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11

SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur. Dat is op dinsdag tussen 09.00 en 10.00 uur in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is.

Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de andere kiezers bepaalde u welke politieke partijen in de raad komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Uw stem was en is dus heel belangrijk. Immers, de raad en het college nemen veel beslissingen die van in¬vloed zijn op de kwali¬teit van uw directe woonen leefomge¬ving. En daar heeft u iedere dag mee te maken!

Totaaluitslag De totaaluitslag en de uitslagen per stembureau staan op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur

TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11

Gemeenteraadsverkiezingen deel 6: de uitslag, wat nu?

Agenda’s en stukken en notulen U vindt de agenda’s met alle bijbehorende stukken, alle (audio)verslagen en alle informatie over de raadsleden op de website van de Raad van Oisterwijk: http:// oisterwijk.raadsinformatie.nl

Parkeerdrukmeting Moergestel Op 29 maart en 3 april wordt er ’s nachts tussen 23:00 en 01:00 een parkeerdrukmeting gehouden in Moergestel. De gemeente doet iedere paar jaar een onderzoek naar de parkeersituatie. De onderzoekers lopen door de wijk en zijn

herkenbaar aan een oranje hesje met het logo van ‘Groen Licht Verkeersadviezen’. Ook op hun auto’s staat dit logo.

Meer informatie: • De besluitvorming en de stemmingen in de raad zijn te volgen via de button “De Raad” http://oisterwijk.raadsinformatie.nl/leden • Volg de raad via Twitter:@RaadOisterwijk

Bekendmakingen gemeente Oisterwijk online op

www.officielebekendmakingen.nl

Nieuwsklok 28-03-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 28-03-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren