Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 21 MAART 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Vergunning voor uitbreiden varkenshouderij Oisterwijksebaan Het college heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan in Oisterwijk.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur. Dat is op dinsdag tussen 09.00 en 10.00 uur in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is.

Hiermee mag de ondernemer extra stalruimte bouwen binnen het bestemmingsplan en bestaande bouwvlak en mag hij meer dieren houden. Daartegenover staat dat de ondernemer moet voldoen aan strengere milieueisen waarmee geur-, ammoniak- en fijnstofuitstoot aanzienlijk afnemen. Milieueisen Het college is zich bewust van de weerstand tegen de uitbreiding die leeft bij een groep bewoners van met name de wijk Westend. Met deze vergunning wordt echter voldaan aan de regels van het bestemmingsplan en aan alle huidige milieueisen. Daardoor neemt de overlast af. De Omgevingsdienst heeft de aanvraag getoetst aan de Wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. De GGD heeft geadviseerd op gezondheidsrisico’s.

Toekomstig beleid Tegelijkertijd met het verlenen van de vergunning heeft het college ook stappen gezet met het opstellen van een geurverordening. De geurverordening moet stankoverlast in de toekomst voorkomen of verminderen. Verder moeten alle vergunningaanvragen die te maken hebben met een verandering van het aantal diersoorten of dierenaantallen door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Daarnaast worden aanvragen waarbij mogelijk gezondheidsrisico’s aanwezig zijn, voorgelegd aan de GGD. Ook kijkt het college welke nevenfuncties in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) hoofdfuncties zouden kunnen worden.

Onderzoek naar ervaringen jeugdhulp 2017

Gemeenteraadsverkiezingen deel 5: u heeft gestemd Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de andere kiezers bepaalde u welke politieke partijen in de raad komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Uw stem was en is dus heel belangrijk. Immers, de raad en het college nemen veel beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit van uw directe woon- en leefomgeving. En daar heeft u iedere dag mee te maken! Na de verkiezingen De verkiezingen zijn voorbij. Bij het drukken van deze Nieuwsklok was de definitieve uitslag nog niet bekend. Maar verderop in deze krant staan wel de voorlopige uitslagen. Volgende week staat in de Nieuwsklok hoeveel stemmers naar de stembus zijn gegaan, wat de uitslagen zijn, en wat die uitslagen precies betekenen voor de raad en de onderhandelingen.

Volgende week (slot): de uitslag, en wat nu?

Nog niet op de hoogte van de uitslag? Kijk op www.oisterwijk.nl/verkiezingen. Hier staan de uitslagen op een rij.

Minister Hugo de Jonge bezoekt jarige De Vloet

Binnenkort start de gemeente het cliëntervaringsonderzoek Jeugd over de Jeugdwet. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in de ervaringen van inwoners over jeugdhulp. De onderzoeken geven ons informatie waarmee we de hulp en dienstverlening richting inwoners kunnen verbeteren. Steekproef Niet alle inwoners met jeugdhulp krijgen een uitnodiging voor het onderzoek. De deelnemers zijn willekeurig gekozen uit alle namen van inwoners die in 2017 jeugdhulp kregen van de gemeente. De inwoners die jeugdhulp kregen en 13 tot en met 15 jaar oud zijn, krijgen zelf een vragenlijst. Van inwoners jonger dan 12 jaar met jeugdhulp, krijgen de ouders een vragenlijst. Inwoners van 16 jaar en ouder met jeugdhulp krijgen geen vragenlijst. Deze groep kan namelijk anoniem/buiten weten van hun ouders zorg krijgen. Vragenlijst Binnenkort krijgen de geselecteerde inwoners een brief met een vragenlijst en het verzoek om deze in te vullen. Dit kan schrif-

telijk of online, eventueel met behulp van een familielid, vriend en/of mantelzorger. Meedoen aan het onderzoek is helemaal vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de hulp die een deelnemer krijgt. Privacy Het onderzoek is in opdracht van de gemeente en wordt gedaan door I&O Research. Dit onderzoeksbureau is onafhankelijk. I&O Research zorgt ervoor dat de onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat de privacy van de cliënten gegarandeerd is. De gemeente krijgt alleen een samenvatting van de antwoorden en weet niet welke antwoorden cliënten gegeven hebben. Vragen Neem voor vragen over het onderzoek Jeugdwet contact op met de helpdesk van I&O Research: (0800) 405 06 02 (gratis) of via helpdesk@ioresearch.nl.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 10 maart Woonzorgcentrum De Vloet bezocht. Hij werd ontvangen door manager Wilma Schutte. De Vloet viert dit jaar dat het 20 jaar geleden werd geopend. De Minister beantwoordde tijdens zijn bezoek vragen van bewoners en van vertegenwoordigers van de cliëntenraad.

70 jaar getrouwd!

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Meneer en mevrouw Mackaij-Rijsdijk zijn maar liefst 70 jaar getrouwd! Burgemeester Hans Janssen mocht hen zondag 11 maart ter ere van deze bijzondere gelegenheid een bos bloemen overhandigen in woonzorgcentrum De Vloet!

Nieuwsklok 21-03-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 21-03-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren