Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 7 MAART 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Let op: geen huisbezoek bij woonwensenonderzoek!

Parkeerdrukmeting Pannenschuur

Ruim 5.500 inwoners van onze gemeente hebben per post een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen.

De onderzoekers lopen door de wijk en zijn herkenbaar aan een oranje hesjes met het

Waarschuwing: Bureau SpringCo voert momenteel in opdracht van de regio Hart van Brabant een woonwensenonderzoek uit. Oisterwijk en acht andere gemeenten doen hier aan mee.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl

Let op: meedoen aan het onderzoek kan alleen online of schriftelijk. We krijgen echter signalen dat inwoners telefonisch worden

benaderd met de vraag of zij mee willen werken tijdens een bezoek aan huis. Dat is niet de bedoeling! Laat geen mensen binnen die zich voordoen als onderzoeker van SpringCo. SpringCo voert het woonwensenonderzoek alleen digitaal of schriftelijk uit en brengt geen huisbezoeken!

Op 8 en 13 maart wordt er ’s nachts tussen 23:00 en 01:00 een parkeerdrukmeting gehouden in de wijk Pannenschuur (ten westen van de Pannenschuurlaan). De gemeente doet iedere paar jaar een onderzoek naar de parkeersituatie. logo van ‘Groen Licht Verkeersadviezen’. Ook op hun auto’s staat dit logo.

AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur. Dat is op dinsdag tussen 09.00 en 10.00 uur in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Gemeenteraadsverkiezingen deel 4: wat gebeurt er na de verkiezingen Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit van uw directe woon- en leefomgeving. En daar heeft u dagelijks mee te maken! Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp de komende weken een serie artikelen. Deze week deel 4: Wat gebeurt er na de verkiezingen? Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www. oisterwijk.nl/verkiezingen. Wie worden de raadsleden? Stel, een partij mag na de verkiezingen 5 raadsleden leveren. Dit kunnen de eerste 5 kandidaten op de lijst zijn. Heeft een kandidaat op een lagere plek veel voorkeursstemmen gekregen? Dan kan deze kandidaat op basis van deze stemmen alsnog in de raad komen. Het verdelen van de zetels gaat in rondes. In de eerste ronde worden de 5 zetels verdeeld over de kandidaten die een aantal stemmen hebben gekregen dat groter is dan een kwart van de kiesdeler. De kiesdeler is het aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal raadszetels. Bijvoorbeeld: bij 10.500 uitgebrachte stemmen gedeeld door 21 zetels is de kiesdeler 500. Een kandidaat die onderaan de lijst stond, maar wel 126 of meer voorkeurstemmen heeft behaald, krijgt dan toch een zetel. Blijven er na deze eerste ronde nog zetels over, dan gaan die naar de andere kandidaten. Dit gebeurt in de volgorde van de lijst. Op 23 maart wordt officieel de uitslag van

de verkiezingen vastgesteld. Dan pas horen de kandidaten of ze benoemd zijn. Het benoemde raadslid laat daarna schriftelijk weten of hij of zij de benoeming accepteert. Een benoemd raadslid moet ook een lijst meesturen van openbare (vrijwillige) functies die hij of zij vervult. Dat is nodig om te bekijken of een kandidaat een functie heeft die volgens de wet niet gecombineerd mag worden met het lidmaatschap van de raad. Een voorbeeld: een ambtenaar mag in de gemeente waar hij ambtenaar is, geen raadslid worden. Eerste bijeenkomst nieuwe raad De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad is op donderdag 29 maart. Een commissie uit de nog zittende gemeenteraad bekijkt of niets de benoeming van de raadsleden nog in de weg staat. Die commissie heet ‘Commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven’. De commissie geeft de gemeenteraad het advies om wel of niet de gekozen raadsleden toe te laten. 28 maart is de laatste raadsvergadering van de huidige raad. Tijdens deze vergadering

wordt afscheid genomen van de niet terugkerende raadsleden. Het college Maar welke partijen gaan deel uitmaken van het college en wie worden de wethouders? In de raadsvergadering van 29 maart wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Daarna gaan de partijen aan de slag met elkaar om te bepalen wie straks het college vormt. Als dat bekend is en de coalitiepartners hebben hun beleidsakkoord afgesproken, dan wordt dat akkoord gepresenteerd aan de raad. Dat is waarschijnlijk op 17 mei. Ook worden de wethouders zo mogelijk benoemd. De oude wethouders blijven in functie (demissionair), totdat de nieuwe raad ten minste de helft van het nieuwe aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen. De raad bepaalt het aantal wethouders dat hij wil benoemen. Beleidsprogramma Een belangrijk gesprekspunt bij de onder-

handelingen is het vaststellen van een beleidsprogramma. In zo’n programma staan afspraken over de richting waarin de gemeente bestuurd wordt. Bij het opstellen van een programma spelen de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen een belangrijke rol. Elke partij wil natuurlijk zoveel mogelijk van haar eigen verkiezingspunten terugzien in dat programma. Bijvoorbeeld dat er meer geld wordt besteed aan het verbeteren van de verkeersveiligheid of aan de sportvoorzieningen. De wethoudersportefeuilles Als duidelijk is welke partijen in het college komen en wie de wethouders worden, blijft 1 vraag over: de verdeling van de portefeuilles. Wie gaat financiën ‘doen’, wie onderwijs, wie verkeer? Vaak is dat al bij de onderhandelingen over de wethoudersposten beslist. Sommige partijen vinden de ene portefeuille belangrijker dan de andere. Ook aan de burgemeester kunnen, naast zijn wettelijke taken (o.a. openbare orde en veiligheid) taken worden toebedeeld. Als de portefeuilles zijn verdeeld, begint het echte werk: het besturen van de gemeente. Gekozen raadsleden die wethouder worden, geven hun raadszetel op. De volgende op de lijst van hun partij neemt dan die plaats in.

Nieuwsklok 07-03-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 07-03-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren