Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 28 FEBRUARI 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

Gemeenteraadsverkiezingen deel 3: hoeveel stemmen voor 1 zetel en wanneer stemmen Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit van uw directe woon- en leefomgeving. En daar heeft u dagelijks mee te maken!

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur. Dat is op dinsdag tussen 09.00 en 10.00 uur in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is. MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl!

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp een serie artikelen. Deze week deel 3: hoeveel stemmen zijn nodig voor 1 zetel en wanneer kunt u stemmen. De stemwijzer is online! Hulp nodig bij het maken van uw keuze? Kijk op www.oisterwijk.nl/verkiezingen. Elke stem telt Bij de gemeenteraadsverkiezingen telt elke stem, ook die van u. Soms kan 1 stem een zetel meer of minder opleveren. Dat komt door de manier waarop de raadszetels na de verkiezingen verdeeld worden. Een raadszetel heeft een bepaalde ‘prijs’, dat is de kiesdeler. De kiesdeler staat niet van tevoren vast, maar wordt pas na de verkiezingen berekend. Dan wordt het aantal geldig uitgebrachte stemmen, bijvoorbeeld 10.500, gedeeld door het aantal beschikbare raadszetels in de raad. In Oisterwijk zijn dat er 21. De uitkomst van deze deling, 500, is de kiesdeler. Heeft partij X nu 999 geldige stemmen gekregen, dan krijgt zij in de eerste verdeelronde 1 raadszetel. Nu kan het gebeuren dat er na de eerste ronde nog zetels overblijven. Dat zijn de ‘restzetels’. Die worden in een tweede ronde volgens een ingewikkelde formule verdeeld. Dan kan partij X misschien toch nog een tweede zetel binnenhalen, maar meer zekerheid daarop biedt natuurlijk die éne extra stem.

Stemrecht Niet iedereen mag stemmen. Wie op 21 maart nog geen 18 jaar is, moet nog een ‘ronde’ wachten. Als u geen Nederlander bent, maar u woont wel 5 jaar of langer onafgebroken in Nederland én u heeft een geldige verblijfsvergunning, dan mag u ook stemmen. Stemmen waar u wilt Ook dit jaar stemt u weer met de stempas. Met deze stempas mag u zelf kiezen bij welk stemlokaal in de gemeente Oisterwijk u gaat stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u hoeft hier niet te stemmen. In totaal zijn er 13 stemlokalen in Oisterwijk en Moergestel. De stempas krijgt u uiterlijk 7 maart. Kunt u op 21 maart niet zelf stemmen? Geen probleem. U vraagt iemand anders om voor u te stemmen. Dit heet de volmachtstem. De ‘gevolmachtigde’ moet wel tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen.

3 maart politieke markt in Moergestel en Oisterwijk Heeft u nog geen idee op wie u gaat stemmen op 21 maart? Heeft u een dringende vraag voor 1 van de kandidaten? Ziet u door de bomen het bos niet meer en wilt u meer duidelijkheid over de verkiezingsprogramma’s? Kom dan op 3 maart naar de Jumbo in Moergestel of naar de Lind in Oisterwijk (vóór koffie- en ijssalon Lokaal). Daar zijn van 10.00 tot 14.00 uur verschillende kandidaten aanwezig van AB, PrO, VVD, CDA en PGB.

Hét moment om in de laatste weken voor de verkiezingen nog wat laatste informatie te verzamelen. Zo maakt u op 21 maart een weloverwogen keuze!

Raad stemt in met bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen. Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Openingstijden stembureaus De stembureaus zijn op 21 maart open van 07.30 tot 21.00 uur. Om precies 21.00 uur gaan de stembureaus dicht. Dan begint het tellen van de stemmen. Dat gaat met de hand. In de loop van de nacht is de voorlopige uitslag bekend. Op vrijdag 23 maart 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt.

Chemokar vanaf 22 maart weer op pad De chemokar komt vanaf 22 maart weer iedere 4 weken in Moergestel en Oisterwijk. Bij de kar levert u niet alleen klein chemisch afval (KCA) in, maar ook frituurvet, luiers en hard plastic. Klein chemisch afval herken je aan het KCA logo. Het gaat om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend). Een deel van de materialen is geschikt voor hergebruik. De rest wordt onder speciale omstandigheden verbrand of gestort. Het is dus een probleem als deze stoffen bij het ‘gewone’ afval komen. Ze kunnen bijvoorbeeld schadelijk zijn voor het milieu Wat hoort bij KCA • Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen, TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum, bestrijdingsmiddelen, insectenmiddelen • Medisch: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden • Doe-het-zelf producten: verf, lak, beits, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, wasbenzine • Auto: accu’s, (afgewerkte) olie en remolie, benzine, oliefilters. Frituurvet, luiers en hard plastic Ook frituurvet, luiers en hard plastic levert u in bij de chemokar. De luiers verzamelt u in speciale zakken, deze haalt u gratis op bij het gemeentekantoor. Met hard plastic bedoelen we materialen zoals plastic speelgoed (niet groter dan 50 cm).

De gemeenteraad heeft op 22 februari belangrijke besluiten genomen voor de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk. Op korte termijn wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie zodat de gemeente in augustus 2018 kan starten met de bouw. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019, open.

Let op: belangrijke informatie over stemmen bij volmacht! Machtigt u iemand om voor u te stemmen? Zorg dat diegene een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs heeft om laten zien op het stembureau.

Waar en wanneer is de chemokar in de buurt De chemokar staat iedere 4 weken op een vaste plek in Moergestel en Oisterwijk.

Moergestel • parkeerplaats Jumbo van 17.00 tot 20.00 uur Data: 22 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 6 september, 4 oktober. Oisterwijk • Parkeerplaats EMTE Pannenschuurlaan van 17.00 tot 20.00 uur. Data: 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli, 16 augustus, 13 september, 11 oktober. • Parkeerplaats Albert Heijn van 17.00 tot 20.00 uur Data: 5 april, 3 mei, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober. Milieustraat • Veldweg 8 Data: iedere zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Herbruikbare materialen en restafval Veel herbruikbare materialen uit ons huishoudelijk afval zoals etensresten, plastic en papier, komen bij het restafval terecht. Dat is jammer, want zo gaan veel herbruikbare stoffen verloren. Door het huishoudelijk afval goed te scheiden zorgen we voor duurzaam hergebruik én de hoeveelheid restafval wordt minder.

Nieuwsklok 28-02-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 28-02-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren