Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 21 FEBRUARI 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11 TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur. Dat is op dinsdag tussen 09.00 en 10.00 uur in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is.

De gemeentelijke belastingen komen eraan Op 27 februari krijgt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Het bedrag op de aanslag is hoger dan u gewend bent. Hoe dat kan? De gemeentelijke belastingen staan voortaan op 1 aanslag. U betaalt uw rioolheffing en afvalstoffenheffing niet meer via een voorschot aan Brabant Water, maar rechtstreeks aan de gemeente. Op het nieuwe aanslagbiljet staan de volgende belastingen: • de woz-beschikking (WOZ) • de onroerende-zaakbelastingen (OZB) • de afvalstoffenheffing • de rioolheffing • eventueel de hondenbelasting • eventueel de reclamebelasting

Lager voorschot Brabant Water Omdat u voortaan uw afvalstoffen- en rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente betaalt, is het voorschot aan Brabant Water lager. U betaalt nog wel aan Brabant Water voor uw waterverbruik. Voordeel Met het samenvoegen van de gemeentelijke belastingen op 1 aanslag, heeft u een beter overzicht van wat u betaalt. Daarnaast heeft u nog maar met 1 organisatie te maken en dus 1 aanspreekpunt. Betalen Betalen kan op 2 manieren: • automatische incasso • u regelt de betalingen zelf

Gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven U kunt uw gemeentelijke belastingen ook automatisch laten afschrijven door de gemeente. Handig, dan hoeft u er niet meer aan te denken om zelf het geld over te maken. De gemeente schrijft het geld in 10 termij-

De automatische incasso wordt op de volgende data afgeschreven: Termijn

dag afschrijving

1

donderdag 29 maart 2018

2

maandag 30 april 2018

3

donderdag 31 mei 2018

4

vrijdag 29 juni 2018

5

dinsdag 31 juli 2018

6

vrijdag 31 augustus 2018

7

vrijdag 28 september 2018

8

woensdag 31 oktober 2018

9

vrijdag 30 november 2018

10

maandag 28 december 2018

Meer weten over de gemeentelijke belastingen? Kijk op www.oisterwijk.nl/belastingen of bel (013) 529 13 11. Mailen mag ook via gemeente@oisterwijk.nl.

Bent u eigenaar van een woning, garagebox of bedrijfspand?

Nee, ik ben alleen gebruiker

Gebruikersheffing Per jaar: 131 m3 251 m3 501 m3 1501 m3 5001 m3

Ja

Waar bent u eigenaar van?

MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen.

De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het hangt bijvoorbeeld af van uw inkomen en dat van uw huisgenoten. U krijgt ook geen kwijtschelding als u een eigen huis heeft of een auto die meer waard is dan €2269,-. U krijgt ook geen kwijtschelding als u zelfstandig ondernemer bent.

Hoeveel rioolheffing betaal ik in 2018?

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl!

Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48

Ik kan mijn belastingen niet betalen Heeft u geen geld om uw belastingen te betalen? Voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen. Kwijtschelding betekent dat u niet hoeft te betalen. Om recht te hebben op kwijtschelding,

nen af. Bij uw aanslagbiljet zit een machtigingsformulier ‘automatische incasso’. U kunt de automatische afschrijving ook online regelen via www.oisterwijk.nl/ automatische-incasso. U mag uw machtiging altijd weer intrekken.

Woning

Bedrijfspand

Garagebox

Bent u hier ook gebruiker van?

Bent u hier ook gebruiker van? Nee

Ja

Nee

€ 101,40 + gebruikersheffing (zie kader)

€ 101,40

€ 172,40 + gebruikersheffing (zie kader)

€ 172,40

013 529 13 11

€ 30,12 € 131,76 € 314,28 € 1.143,72 € 3.498,24 € 11.220,96

Hoeveel m3 verbruik ik? Kijk voor het verbruik van afgelopen jaar op de jaarrekening van Brabant Water. U heeft deze ontvangen in juli (Oisterwijk en Heukelom) of augustus (Moergestel).

Wanneer moet ik de rioolheffing betalen?

Ja

www.oisterwijk.nl/rioolheffing

t/m 130 m3 t/m 250 m3 t/m 500 m3 t/m 1500 m3 t/m 5000 m3 en meer

gemeente@oisterwijk.nl

Kijk voor meer informatie op: www.oisterwijk.nl/rioolheffing

€ 50,70

De Lind 44, 5061 HX Oisterwijk

Uitgave: gemeente Oisterwijk© januari 2018

Contact

Nieuwsklok 21-02-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 21-02-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren