Page 6

NIEUWSKLOK - WOENSDAG 14 FEBRUARI 2018

PAGINA 6

Gemeentenieuws

Dit is een publicatie van het gemeentebestuur van Oisterwijk

Contact

De gemeentelijke belastingen Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan deel 1: het gemeentebestuur Op 27 februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen bij u op de mat. Het bedrag op de aanslag is hoger dan u gewend bent. Hoe dat kan? De gemeentelijke belastingen staan voortaan op 1 aanslag. U betaalt uw rioolheffing en afvalstoffenheffing niet meer via een voorschot aan Brabant Water, maar rechtstreeks aan de gemeente.

Gemeente Oisterwijk De Lind 44 5061 HX Oisterwijk Telefoon: (013) 529 13 11 E-mail: gemeente@oisterwijk.nl Website: www.oisterwijk.nl AFSPRAAK De gemeente Oisterwijk werkt op afspraak. Een afspraak maakt u via de website of telefonisch. Maandag t/m woensdag: 8.30 uur - 17.00 uur Donderdag: 8.30 uur - 19.00 uur Vrijdag 8.30 uur - 13.00 uur

Op het nieuwe aanslagbiljet staan de volgende belastingen: • de woz-beschikking (WOZ) • de onroerende-zaakbelastingen (OZB) • de afvalstoffenheffing • de rioolheffing • eventueel de hondenbelasting • eventueel de reclamebelasting Lager voorschot Brabant Water Omdat u voortaan uw afvalstoffen- en rioolheffing rechtstreeks aan de gemeente betaalt, is het voorschot aan Brabant Water lager. U betaalt nog wel aan Brabant Water voor uw waterverbruik. Voordeel Met het samenvoegen van de gemeente-

lijke belastingen op 1 aanslag, heeft u een beter overzicht van wat u betaalt. Daarnaast heeft u nog maar met 1 organisatie te maken en dus 1 aanspreekpunt. Betalen Betalen kan op 2 manieren: • automatische incasso • u regelt de betalingen zelf Meer informatie Volgende week leest u op deze gemeentepagina alles over de veranderingen rondom de gemeentelijke belastingen. Wilt u nu al meer weten? Kijk dan op www. oisterwijk.nl/belastingen.

WMO-CONSULENT Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur Telefoon: (013) 529 13 11

Sjors Sportief en Creatief van start

Openingstijden: Woensdag en vrijdag 13.30 uur tot 16.30 uur Zaterdag 10.00 uur tot 16.00 uur Adres: Veldweg 8, Oisterwijk Telefoon: (0900) 821 22 48 De gemeentepagina is een wekelijkse uitgave van de gemeente Oisterwijk

Het bestuur Het bestuur van de gemeente bestaat uit 3 onderdelen: de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad is de hoogste baas van de gemeente en beslist over alle grote plannen. Daarbij houden ze rekening met de wensen en ideeën van de inwoner.

beslist niet alleen over door het college ingediende raadsvoorstellen, maar stelt ook de beleidskaders vast en controleert achteraf of het college (burgemeester en wethouders) zijn werk goed doet. Fracties Raadsleden van dezelfde partij vormen samen een fractie. In de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies laat elke fractie weten hoe zij over de onderwerpen op de agenda denkt. Meestal leveren de grootste fracties 1 of meer wethouders voor het college. De fracties die geen wethouder in het college hebben, worden de ‘oppositie’ genoemd. De wethouders De wethouders zijn de leden van het college, het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet voorstellen aan de raad en neemt besluiten over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente. Het college vergadert 1 keer per week. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen. Dat pakket heeft portefeuille. De burgemeester De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de koning, voor een periode van 6 jaar. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Volgende week: Stemmen, maar op wie?

Raadscommissie Voordat een voorstel in de raad komt, gaat het eerst naar de raadscommissie. De commissie geeft advies aan de gemeenteraad. Nadat de raadscommissie het voorstel heeft behandeld, gaat het naar de gemeenteraad. Die neemt een beslissing. De raad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen. De raad

84 bomen gekapt op Heizenschendijk

De gemeente moet regelmatig bomen kappen. Bijvoorbeeld omdat een boom dood of ziek is. Of omdat de straat omhoog wordt geduwd door de wortels en er onveilige situaties ontstaan. Nu is het zo dat niet-beschermde bomen zonder vergunning gekapt mogen worden.

MELD EN HERSTEL Zwerfvuil? Verstopte riolering? Losse tegels? Illegale storting? Een gevaarlijke tak in een boom? Kapotte speeltoestellen? Maak een melding via www.oisterwijk.nl! MILIEUSTRAAT Hier kunt u afval inleveren dat door omvang of gewicht niet in de minicontainer past. Sommige afvalsoorten kunt u gratis inleveren, voor andere soorten moet u betalen.

Met het oog op de verkiezingen van 21 maart plaatsen we over dit onderwerp de komende weken een serie artikelen. Deze week deel 1 over het gemeentebestuur. Kijk voor meer informatie over de verkiezingen ook eens op www.oisterwijk.nl/verkiezingen.

De gemeenteraad De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoner. Om dat goed te kunnen doen, moeten raadsleden weten wat er leeft. Die informatie krijgen ze op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. De raad vergadert iedere 6 weken, onder leiding van de burgemeester. Raadsleden vergaderen ook met de eigen fractie en zitten in minstens 1 raadscommissie.

TEAM INKOMEN (PW) Dagelijks telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur en van 15.00 - 16.00 uur behalve op vrijdagmiddag Telefoon: (013) 529 13 11 SPREEKUUR COLLEGE Wilt u één van de collegeleden spreken en heeft u niet veel tijd nodig? Maak dan een afspraak voor het spreekuur. Dat is op dinsdag tussen 09.00 en 10.00 uur in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. Het spreekuur is bedoeld voor gesprekken van maximaal 15 minuten. U kunt een afspraak maken via tel. (013) 529 13 11. Geef duidelijk door dat het gaat om een afspraak voor het spreekuur en wat het onderwerp van gesprek is.

Op 21 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als u op die dag naar de stembus gaat, bepaalt u samen met de andere kiezers welke politieke partijen straks in de raadzaal komen en hoeveel zetels elke partij krijgt. Het is dus erg belangrijk dat u uw stem laat horen. De gemeenteraad en het college nemen namelijk veel beslissingen die van invloed zijn op de kwaliteit van uw directe woon- en leefomgeving. En daar heeft u dagelijks mee te maken!

Pien uit groep 7 van de Vonder in Moergestel kreeg dinsdag 6 februari het 1e Sjors boekje van wethouder Peter Smit. Op het boekje staat de tekening van Pien waarmee ze de Sjors tekenwedstrijd 2018 heeft gewonnen. Naast deze eer, mag Pien deze zomer met haar klas een hele dag komen zwemmen in Het Staalbergven. Basisschoolleerlingen uit groep 1 tot en met 8 schrijven zich in voor meer dan 60 (meestal gratis) activiteiten via www.sjorssportief.nl. Op deze manier hoeven leerlingen niet meteen lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit.

Toch willen we u graag op de hoogte stellen van bomen die zonder vergunning gekapt worden en de reden daarvoor. Zo wordt u niet verrast: • Op de Heizenschendijk, 84 moeraseiken: ruimte maken voor de aanleg van het fietspad Haghorst-Moergestel. Voor 33 van deze bomen is wel een vergunning nodig. Na de aanleg van het

fietspad worden 84 nieuwe bomen geplant Meer informatie Meer informatie over het kappen van bomen, een stappenplan aanvraag kapvergunning en een lijst met beschermde bomen staat op www.oisterwijk.nl/bomenregister.

Nieuwsklok 14-02-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 14-02-2018  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren