__MAIN_TEXT__

Page 1

VERBOD FOTO´S INGANG EKWC

ää Pagina 3

INTERCULTUREEL ONTMOETINGSFEEST IN INLOOPPUNT

KYPALA, DE NIEUWE TROTS VAN HAARENS JEUGDCIRCUS IL GRIGIO

Nieuwsklok ää Pagina 11

Jaargang 100 - Week 32 donderdag 11 augustus 2016

MOERGESTELNAAR TWEEDE IN PROFRONDE WATERINGEN

ää Pagina 13

ää Pagina 18

Het nieuwsblad voor Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Ingepakte Raadhuis Oisterwijk geopend

Lindeplein jazzfestival in Oisterwijk

Burgemeester Hans Janssen en Martijn van Gruijthuijsen, vicevoorzitter van Provinciale Staten, hebben zaterdag 30 juli de laatste hand gelegd aan het inpakken van het raadhuis. Het kunstwerk is ook deze week nog te bewonderen. Met een rood-wit geblokte vlag, de vlag van Brabant, werd het laatste onafgewerkte puntje bedekt. Daarmee was het inpakken klaar en werd het tevens het startsein voor enkele activiteiten rondom dit Brabant Festival die deze weken worden georganiseerd.

waarop dit project is gebaseerd, veel kritiek kreeg. Ook bij Christo ging het om de vraag of het nodig is, en of het moois is. ‘Dat was ook zo bij Sculptuur, en nu tien jaar later praten we er nog over. Ik hoop dat we dat over dit project ook blijven doen.’

Organisator Paul Spapens sprak voorafgaande aan de opening zijn teleurstelling uit over de vele negatieve berichten die er op social media werden geuit. Hij benadrukte dat het gehele project werd uitgevoerd met vrijwilligers. Burgemeester Hans Janssen gaf aan dat ook kunstenaar Christo,

Uiteraard waren er van alles sprekers lovende woorden voor de vrijwilligers, en met name ook voor de samenwerking met de asielzoekers. Daarna werd het laatste puntje met stof bedekt en kon het Brabant Festival in het centrum van Oisterwijk beginnen.

ss Burgemeester Hans Janssen (rechts) en Martijn van Gruijthuijsen, vicevoorzitter van Provinciale Staten, leggen de laatste hand aan het kunstwerk (Foto: Joris van der Pijll).

Op zondag 14 augustus vindt op het Lindeplein een jazzfestival plaats. Diverse jazzbandjes zijn te beluisteren op het plein en op De Lind. Op het Lindeplein zijn twee podia met doorlopend optredens vanaf 14.00 u tot 21.00 uur. De Lind met zeven terrassen krijgt een doorlopend streetparade vanaf 15.30 tot 19.00 uur. Het

BBQ-tijd Deze kleine brandweerman staat ervoor klaar Steek die BBQ nu maar an

ss Het weer was bij de opening iets minder, maar dat werd later in de week goedgemaakt (Foto: Joris van der Pijll).

evenement is gratis toegankelijk. Meer informatie over de orkesten en het volledige programma is te bekijken op de website van het jazzfestival: Jazzplein-oisterwijk. nl en verderop in de Nieuwsklok. Als het gaat fikken is hij daar Heeft de slang al uitgerold We hoeven niks te vrezen Dan komt hij eraan gehold Dat is zó toch wel bewezen Loes Westgeest

ss Organisator Paul Spapens spreekt bij de opening (Foto: Joris van der Pijll).

DEEL 7 VAN DE OISTERWIJKSE HISTORISCHE REEKS

Bijzonder mooi boek over bloei en neergang van de Levenskerk

ss Foto op de omslag van het boek 50 jaar Levenskerk, een spirituele proeftuin.

Autobedrijf Verhulst VUGHT

Voor iedereen die zich betrokken voelde of nog voelt bij de Levenskerk, maar ook voor hen die interesse hebben in moderne katholieke geschiedenis, verschijnt op 21 september het boek 50 jaar Levenskerk, een spirituele proeftuin. door Ans Vekemans

Uw officiële partner 073-6579022

In gesprek met twee redacteuren, Wim Werens en Ria Schoenmakers-van Osch, wordt een aantal zaken aangestipt, die

in het boek uitgebreid naar voren komen. De derde redacteur, Paul Arts, die al het fotomateriaal voor het boek bijeen heeft gebracht, is niet bij het gesprek aanwezig. Ruim tweehonderd foto’s ondersteunen en illustreren de teksten.

de vraag of het ook een kritisch boek geworden is, antwoorden beiden: ‘Te weinig’. Een enkele bijdrage is kritisch, met name die van Rombout en Rogier Willems. Deze broers snappen achteraf niet wat ze toen zo goed vonden in de kerk.

Allereerst valt op dat het boek veel groter is geworden dan aanvankelijk de gedachte was. Het zijn 240 bladzijden geworden op A4-formaat. Ruim vijftig mensen die de Levenskerk van binnenuit hebben meegemaakt en opgebouwd, hebben bijdragen geleverd. ‘En dan is het onvermijdelijk’, zegt Ria, ‘dat we in die korte tijd niet iedereen konden benaderen’. Toch vindt de redactie dat het boek een goede afspiegeling is van het geheel. De geschiedenis van de Levenskerk wordt in tien hoofdstukken verteld. Van de pioniersfase en de jaren van groei en bloei tot de neergang, die tenslotte zal uitmonden in de sluiting van de kerk per 1 januari 2017. Veel ruimte laat het boek voor de beleving van de betrokkenen. Dat is geheel in overeenstemming met de traditie van de Levenskerk, die een kerk was van priesters én gelovigen. Leken preekten en zetten de dienst in elkaar. Bij een rouwdienst stond de kist temidden van degenen die afscheid namen van de overledene.

Ook in de nadagen van de Levenskerk is er weinig openlijke kritiek. ‘Wel voelen we ons door de huidige leiding volledig aan de kant gezet en is er verdriet. Tot het laatst toe willen we de harmonie erin houden, misschien wel te veel.

VERDRIET EN HOOP Ria en Wim onderstrepen het historisch belang van het boek, dat deel 7 zal worden in de Oisterwijkse Historische Reeks. Het is een professioneel, mooi vormgegeven boek. ‘Een bewaarboek, een memorybook met een sterke belevingscomponent’. Op

We willen met het boek iets achterlaten wat breder interessant is. We zien het als een gids voor toekomstig kerk zijn.’ Beiden houden hoop voor de toekomst. Ze hebben daarbij hun hoop gevestigd op bisschop De Korte. De toekomstige kerk zien ze in de vorm van kleine vurige groepjes gelovigen, waarbij plaats is voor behoudende kerkgangers én voor geloofsgemeenschappen-nieuwe-stijl. Het bijzonder mooie boek over de Levenskerk is te koop voor 20 euro per exemplaar. Wilt u alvast bestellen, vul dan het bestelformulier in dat u kunt vinden op de website van Stichting Het Kwartier van Oisterwijk, kwartiervanoisterwijk@ nl of stuur een briefje naar het secretariaat St Jorisstraat 7, 5056 SB Berkel-Enschot en maak het verschuldigde bedrag over op bankrekening NL 41 RABO 0168 9433 44 ten name van Stg Het Kwartier van Oisterwijk in Oisterwijk o.v.v. Jubileumboek Levenskerk.

TAXI? vaste prijzen voor alle plaatsen in de regio!

Oisterwijk

013 5 111 333 | taxivannunen.nl

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Nieuwsklok 11-08-2016  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren

Nieuwsklok 11-08-2016  

Het nieuwsblad van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren