Page 1

FESTIVAL DREAM VILLAGE DRUK BEZOCHT ä Pagina 6

VRIJDAG 7 SEPT. HUIS-AAN-HUIS INZAMELING VLOOIENMARKT ä Pagina 7

ALLEREERSTE NEDERLANDSE MAGIC FESTIVAL

BAVEL 10+ OPENT HET SEIZOEN MET ZESKAMP

ä Pagina 9

ä Pagina 10

Nieuw Ginneken Weekblad

30e Jaargang - Week 36 Woensdag 5 september 2018

WORDT HET EEN FLY-OVER OF DUIKT MEN ER ONDERDOOR?

Variant knooppunt Sint Annabosch hot item in de vergadering van de Dorpsraad Bavel

ONDERHOUD, REPARATIE, IN- & VERKOOP Allerheiligenweg 112 4835 BN Breda Tel. 076-5655259 info@autobedrijfdebaronie.nl www.autobedrijfdebaronie.nl

INKOOP: gouden en zilveren sieraden; oud goud o.a.: munten, bestek en gebruiksvoorwerpen (mag stuk zijn) Legitimatie verplicht!

Juwelier Goudsmid Rijken Winkelcentrum De Burcht 38a - Breda

Telefoon: 076-5657157

komen in een stroomversnelling vanwege de deadline van subsidieaanvragen. De Dorpsraad is geen partij in dit proces, maar de initiatiefnemers zijn wel in gesprek met omwonenden langs de Dorstseweg om met name de bezwaren t.a.v. horizonvervuiling weg te nemen door groenstroken aan te brengen.

s Veel belangstelling bij de vergadering van de Dorpsraad Bavel De openbare vergadering van de Dorpsraad Bavel, die vorige week dinsdag plaatsvond, trok veel belangstelling. Kennelijk waren de bezoekers nieuwsgierig naar de stand van zaken rond de verbreding van de A58 en de gevolgen daarvan voor het knooppunt Sint Annabosch. Dat item was het hoofdonderwerp van de vergadering in Dorpshuis ’t Klooster, maar de stand van zaken bracht nog geen helderheid in de keuze van de varianten, daarover wordt op korte termijn een besluit verwacht. Door Henny van den Broek Al sinds 2015, toen besloten werd de A58 tussen Breda en Tilburg te verbreden, stoeit Rijkswaterstaat (RW) met oplossingen voor het knooppunt Sint Annabosch. Deze befaamde flessenhals zorgt dagelijks voor filevorming bij de aansluiting van de A58 op de A27. In een recente bijeenkomst van RW werd het platform ‘Van A58 naar Beter’ met vertegenwoordigers van de dorpsraden van Bavel en Ulvenhout, geïnformeerd over twee alternatieven. Deze zijn overgebleven van vijf eerdere varianten die uitgebreid de revue zijn gepasseerd, maar om diverse redenen werden afgeserveerd. De werkgroep ‘Van A58 naar Be-

ter’ had vanwege horizonvervuiling en geluidsoverlast een duidelijke voorkeur voor een een tunnel onder de noordbaan naar de A27 boven een fly-over, maar verkeersdeskundigen achten de tunnelvariant verkeersonveilig. Marco Bakermans, planstudiemanager bij RW, gaf in de vergadering aan de hand van beelden op een groot scherm uitleg over de beide overgebleven varianten, een fly-over of ondertunneling. Hieruit bleek dat RW en het ingenieursbureau Witteveen+Bos die de studie hebben voorbereid, de voorkeur geven aan een fly-over omdat ondertunneling naast verkeersonveiligheid, ook hogere kosten met zich meebrengen, nadelige gevolgen heeft voor

het milieu, en de passage van de Royaaldreef problemen kan opleveren. Eind 2018 wordt het definitieve besluit verwacht en pas daarna wordt bekeken welke maatregelen er nodig zijn vanwege milieueffecten (geluid, fijnstof en zicht). Desondanks hoopt RW in 2020 te kunnen starten met de aanpassingen welke dan in 2023 gereed kunnen zijn. OVERIGE AGENDAPUNTEN ONTWIKKELING DE HUIF Naast het hoofdonderwerp passeerden deze vergadering ook andere dorpsitems de revue. Marco Kiezenberg gaf een beeld van de ontwikkelingen rondom het multifunctioneel maken van De Huif. De sporthal is dringend aan renovatie toe en deze wordt momenteel ook gedeeltelijk uitgevoerd. Los daarvan is er een representatieve werkgroep uit het dorp samengesteld die zich op verzoek van de gemeente verdiept in het huidige gebruik en werkt aan een haalbaarheidson-

derzoek hetgeen moet leiden tot een duurzame multifunctionele accommodatie voor zowel sport als sociaal/culturele activiteiten. WONINGBOUW IN BAVEL De dorpsraad heeft regelmatig overleg met de gemeente over het stimuleren van woningbouw in Bavel. Ten aanzien van plan Eikberg 2 ziet het ernaar uit dat er enig schot in komt, aangezien een externe projectontwikkelaar doende is de betreffende gronden bijeen te brengen. Plannen die eerder zijn gepresenteerd t.a.v. de samenstelling van de woningen blijven hierbij overeind. Daarnaast blijft men zoeken naar inbreidingsmogelijkheden, maar deze zijn zéér beperkt. NIEUWBOUW SCHOLEN De nieuwbouw voor de beide basisscholen in Bavel loopt vertraging op. Dit is het gevolg van de behandeling van zienswijzen van enkele omwonenden. Men hoopt ondanks het doorlopen van de procedures toch in 2020

tot goedkeuring van een definitief bestemmingsplan te komen. BAVEL AED-PROOF Op de oproep vanuit de Dorpsraad om Bavel AED-proof te maken zijn goede reacties gekomen. Eind september en begin oktober volgen reanimatietrainingen waarvoor dorpsgenoten zich hebben aangemeld. ZONNEPARK BAVEL De plannen die zijn ontwikkeld door Sweco en Rooftop Energy om op de helling van de Bavelse Berg zonnepanelen te plaatsen

THUISZORG GROOT BRABANT Aan de Lange Bunder 5/7 is Thuiszorg Groot Brabant bezig een pand om te toveren tot ‘zorgvilla’. Het ligt in de bedoeling in dit pand dagbesteding te creëren, maar ook open te stellen voor andere activiteiten of om gewoon een kopje koffie of thee te drinken. Op zaterdag 29 september is er een ‘Open Coffeehouse’ waarbij iedereen die belangstelling heeft een kijkje kan komen nemen en zich kan laten informeren over de diverse mogelijkheden die men te bieden heeft.

Een boerderij die gezien mag worden Op zaterdag 8 en zondag 9 september hebben Nederland en België weer hun Open Monumentendag. Vele monumenten zetten hun deuren open. Bekijk en geniet. Ook Heemkundekring Paulus van Daesdonck zet de deur van zijn boerderij voor iedereen open. Een Brabantse Langgevelboerderij met dwarsdeel nog origineel gemeubileerd. Een monument dat gezien mag worden. De kelder met weck, potten en pannen; de ouderwetse keuken met pomp, de kamer met originele platte buis en bedstee. Het roept de sfeer op van grootmoeders tijd. In de stal, het dwarsdeel, een tentoonstelling die meer vertelt over de grens met België die dit jaar 175 jaar vaststaat. Materiaal van de

smokkelaar, materiaal van de douanier. En niet minder dan 175 foto’s. Open Monumentendag: even naar Pennendijk 1, Ulvenhout. Een boerderij die gezien mag worden. Zaterdag 8 en zondag 9 september van 11 tot 17 uur. Entree gratis – parkeren gratis - de historische bus stopt op zondag voor de deur.

VACATURES LOKAAL IN BEELD

Deze wee

Ontdek de baan

Uw vacature komt zeer voordelig in 1 tot die -bijin jou past 15 weekbladen - naar keuze uw regio devan vacaturekrant en u profiteert daarnaastin ook gratis online doorplaatsing op rabantWerkt.nl s Een fly-over maakt de meeste kans

k

EXTRA BIJLAGE

MAAK WERK VAN WERK

Profile for Uitgeverij Em de Jong

Weekblad Nieuw Ginneken 05-09-2018  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Bavel, Ulvenhout, Galder, Strijbeek en Breda-zuid

Weekblad Nieuw Ginneken 05-09-2018  

Gratis nieuws en advertentieblad voor Bavel, Ulvenhout, Galder, Strijbeek en Breda-zuid

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded