LannooCampus - Hoger Onderwijs 2022 - 2023

Page 1

LANNOO CAMPUS Hoger Onderwijs 2022 – 2023Inhoud in zes kleuren ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

7

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

55

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

77

GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

151

HUMANE WETENSCHAPPEN

197

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

217

Prijs, omvang en verschijningsdata van de boeken worden onder voorbehoud meegedeeld. Alle prijzen zijn inclusief btw. De samenstelling van deze aanbieding werd afgesloten op 11 maart 2022. Artikelnummer catalogus: 04516


(Foto’s van linksboven naar rechtsonder)

Leen Wouters Communicatiemanager Onderwijs

Charles Derre Acquirerend redacteur

Mitchell Pontzeele Acquirerend redacteur

Marije Roefs Acquirerend redacteur

Cami Vanstapel Marketeer

Lotte Demeyer Productiecoördinator

Klaartje Ballon Communicatiemanager

Doriane Spans Office manager

Niels Janssens Uitgever

Hilde Vanmechelen Directeur-Uitgever


Trust us. We are publishers.


Onze visie We leven volop in een digitale wereld. Toch blijft het papieren studieboek overeind staan als de ideale manier voor kennisverwerving. Bij LannooCampus zijn we dan ook overtuigd van de blijvende didactische waarde van het studieboek. Elke dag bereiken we met onze 400 studieboeken zo meer dan 100.000 studenten in 50 verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Tegelijk nemen we de digitale ontwikkelingen mee in ons verhaal: meer dan 50 van onze studieboeken bevatten extra digitaal materiaal. We vatten deze visie samen in een 8-stappenplan. Zo maak je elke student enthousiast voor je vak!


5

In 8 stappen naar het ideale studieboek

1 2 3 4 5 6

IDEE Alles begint met een goed idee en jouw vakkennis. Wat wil je vertellen over je domein? Hoe bereik je het best je studenten? Samen werken we een geschikt concept uit.

MANUSCRIPT Na het bedenken van een goed idee, komt het schrijven. We staan je hierin bij en geven je begeleiding op maat. We schakelen steeds extra meelezers in via een redactieraad en maken gebruik van peerreview.

REDACTIE We kijken het manuscript intern na (inhoudelijk, structureel) en laten de tekst corrigeren op taal- en spellingsfouten.

VORMGEVING Onze vormgever geeft een gezicht aan je tekst. We zoeken de geschikte lay-out en visuele afwisseling om de inhoud zo helder en aantrekkelijk mogelijk over te brengen.

PUBLICATIE Na enkele controlerondes en nazicht door onze productiecoördinator, brengen we je boek naar de drukker.

DIGITAAL Een variatie aan leervormen is handig in elk leerproces. Een e-book, webinar, of digitale oefeningen koppelen aan je studieboek? We hebben daarvoor de nodige kennis in huis.

PROMO

7 8

We verspreiden onze boeken in meer dan 50 verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Via mailingsacties en nauwe contacten met de verschillende opleidingen zoeken we docenten, studenten en lezers die je boek willen gebruiken.

BOOTCAMPUS Met de BootCampus brengen we je boek extra onder de aandacht. We brengen het thema aan in het lezingencircuit en organiseren mee (online) workshops om je publiek te bereiken.Economie Management Marketing


8

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Inspirerend coachen Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot een nieuwe dynamiek en enthousiasme. In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen en voorbeelden herzien en uitgebreid om de nieuwste inzichten in coaching te illustreren.

Inhoud — — — — —

Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven Inspirerend coachen: het samenspel van de zeven vaardigheden Structuur van een coachingsgesprek en -interventie Constructief conflict stimuleren Enthousiasme is onze natuurlijke manier van zijn

HET BASISBOEK VAN BESTSELLERAUTEUR JEF CLEMENT

Pluspunten — — —

Toegankelijk geschreven Geactualiseerd Breed toepasbaar

Opleiding —

Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

Jef Clement

Inspirerend coachen De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren EAN 978 94 014 2930 6 — Verschenen 16cm x 25cm — Paperback — 172 pp. Bedrijfseconomie, bedrijfskunde algemeen — € 25,99

9 789401 429306

BOEK


9

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Gedrag in organisaties Organisaties zijn van alle tijden, maar wie inzoomt op hun werking ziet dat er tussen organisaties enorme verschillen bestaan. Ze werken met andere individuen, groepsprocessen en organisatiesystemen. Bovendien zijn ze aan sterke verandering onderhevig. Gedrag in organisaties biedt een praktische en diepgaande introductie in de studie van menselijk gedrag in organisaties. Die organisaties kunnen bedrijven zijn, maar ook overheidsinstellingen, zoals ziekenhuizen, scholen of begeleidingscentra. Dit handboek heeft een inleidend karakter en richt zich tot bachelorstudenten in de gedragswetenschappen en economisch georiënteerde studierichtingen. Het boek is verder een ideaal naslagwerk voor professionals die meer zicht willen krijgen op de manier waarop mensen functioneren in groepen en welke leiderschapsstijlen het meest effectief zijn.

Inhoud — — — — — — — —

Organisatiepsychologie Bedrijfspsychologie Individueel, sociaal en organistorisch bekeken Perceptie Motivatie Sociale beïnvloeding Organisatiecultuur Organisatiestructuur

Pluspunten — — — —

Praktische en diepgaande introductie Organisatiepsychologie bekeken vanuit verschillende niveaus Met voorbeelden uit de bedrijfswereld, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, scholen, begeleidingscentra … Extra didactisch materiaal beschikbaar

Guido Valkeneers is psycholoog en economist. Hij is auteur van diverse succesvolle handboeken die gebruikt worden in de gedragswetenschappen en economisch georiënteerde studierichtingen. Steven Mesdagh is master in de psychologie. Hij werkt als lector Toegepaste Psychologie aan VIVES Hogeschool, waar hij o.m. organisatiepsychologie doceert. Tim Benijts is handelswetenschapper en doctor in de sociale wetenschappen. Momenteel is hij verbonden aan de KU Leuven en Thomas More Hogeschool. Hij doceert bedrijfseconomie, bedrijfsmanagement en economisch beleid.

Opleiding —

Toegepaste psychologie, bedrijfsmanagement, bedrijfskunde, sociaal werk, office management

Guido Valkeneers, Steven Mesdagh & Tim Benijts

Gedrag in organisaties Een psychologische benadering EAN 978 94 014 7874 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 416 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 39,99

9 789401 478748

BOEK

EXTRA


10

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Handboek Human Resource Development Meer dan ooit bestaat er belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van leren, werken en ontwikkelen. Het vakgebied HRD is dan ook voortdurend in verandering. Samen met tachtig gerenommeerde auteurs geven Rob Poell en Joseph Kessels in de derde editie van dit handboek een breed overzicht van het onderzoek, van de theorie en van innovatieve praktijken die (aankomende) HRD-professionals kunnen inspireren. De 45 hoofdstukken vormen rijke reflecties op de werkpraktijk van leren en ontwikkelen in arbeidsorganisaties. In de afgelopen tien jaar hebben zich in sneltempo tal van nieuwe thema’s ontwikkeld, zoals duurzaam HR, employability, learning analytics, online leren en talentontwikkeling. In acht delen geeft dit handboek een totaaloverzicht van het vakgebied human resource development vandaag. Het biedt een breed en onderbouwd perspectief op de belangrijkste vragen die spelen bij het organiseren van het leren.

Inhoud — — — — — — — —

HRD als professie Leren op de werkplek Leren in teams en gemeenschappen HRD in verschillende contexten Talentontwikkeling en leiderschap Ontwerpen van leerpraktijken Technologie en leren HRD en prestatie

Rob Poell is hoogleraar Personeelsontwikkeling (HRD) aan Tilburg University en internationaal erkend expert op het gebied van werkplekleren. Joseph Kessels is emeritus-hoogleraar HRD en educational leadership aan de Universiteit Twente en de Open Universiteit. Naast zijn academische loopbaan zette hij zich ook in voor praktijkgericht onderzoek en advisering binnen Kessels & Smit, The Learning Company.

Pluspunten — — —

Medewerking van meer dan 80 experten Met 35 volledig nieuwe hoofdstukken Uitgebalanceerde combinatie van theorie, onderzoek, praktijk en innovatie

Opleiding —

Personeelsontwikkeling, HRD en educational leadership

Rob Poell en Joseph Kessels

Handboek Human Resource Development Organiseren van het leren EAN 978 94 014 8147 2 — Verschenen 17cm x 25cm — Hardback — 877 pp. Onderwijskunde — € 75,00

9 789401 481472

BOEK

e-BOEK


11

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Human Resource Management Geactualiseerde editie HR-managers kennen de basistechnieken van Human Resource Management niet meer. Daarom zet Filip Lievens de essentiële technieken van HRM op een rijtje in deze volledig geactualiseerde editie van het succesvolle handboek Human Resource Management. Human Resource Management biedt een evidencebased overzicht van de belangrijkste technieken binnen HR-domeinen als rekrutering, selectie, prestatiebeoordeling en functiewaardering. Bovendien is deze nieuwe editie compleet met de laatste ontwikkelingen in het HRM-landschap. De auteur gaat in op het steeds toenemende belang van branding, technologie, employability, netwerken en human capital management. Human Resource Management is hét basiswerk HRM voor studenten uit het hoger onderwijs, maar evengoed voor HR-professionals die de basics willen (her)ontdekken.

Inhoud — — — — — —

Functiestudie en competentiemanagement Rekrutering en employer branding Selectie en assessment Beloning Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement Loopbaanmanagement

Pluspunten — — — —

Filip Lievens is doctor in de Psychologische Wetenschappen en is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent waar hij Human Resource Management doceert. Door talrijke publicaties in buitenlandse tijdschriften staat hij bekend als een internationale autoriteit op het vlak van rekrutering, selectie en assessment.

Extra digitaal materiaal: extra cases, slides, opdrachten, vragen en video’s op het platform eCampusLearn Gebruikt op diverse Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten Back-to-basicsbenadering van HRM Geactualiseerde editie

Opleiding —

Personeelswerk, handelswetenschappen, bedrijfskunde, hotelmanagement, sociaal werk, psychologie (vak personeelsmanagement), postgraduaat bedrijfskunde, sociale wetenschappen, bedrijfsorganisatie, toegepaste psychologie, bedrijfspsychologie

Filip Lievens

Human Resource Management Back to basics EAN 978 94 014 7029 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 526 pp. Personeel en organisatie — € 49,99

9 789401 470292

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK

OEF

EXTRA


12

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Reinventing hr-data Big data en AI hebben de afgelopen twintig jaar verschillende domeinen een gigantische voorsprong gegeven. Grote techspelers zoals Amazon, Google en Facebook bewijzen de enorme impact van big data en AI. Ook op het vlak van hr zijn er verschillende innovatieve analysetools ontwikkeld die ons verrassende en leerrijke inzichten geven in hr-data. Reinventing hr-data toont je de voordelen van HR-analytics, waar de valkuilen liggen en helpt je toekomstige uitdagingen in je bedrijf aan te gaan. De acht uitgewerkte stappen in de employee journey, van aanwerving tot vertrek, gidsen je door de fascinerende wereld van hr-data.

Inhoud — —

— —

Waarom hr-data heruitvinden? Verschillende thema’s: aantrekken, aanwerven, leren en ontwikkelen, betrekken, samenwerken, communiceren en erkennen Het vlindereffect van turn-over Ethisch aan de slag

Pluspunten — — — — —

Jeroen Naudts is Managing Partner van Starfish Consultancy. Daarnaast is hij ook onderzoeker aan de Arteveldehogeschool (Gent). Timothy Desmet is doctor in de Psychologie en Professor in de Gedragseconomie aan de Vrije Universiteit Brussel en Hult International Business School in London.

Big data inzetten om organisaties én hun medewerkers sterker te maken Inzichten uit internationaal onderzoek gebundeld Meteen toepasbaar Zelftest: Hoe matuur is jouw organisatie op vlak van HR-analytics? Praktische inzichten bij elk hoofdstuk

Opleiding —

Management

Jeroen Naudts en Timothy Desmet

Reinventing hr-data Wat je medewerkers je niet vertellen EAN 978 94 014 8057 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 349 pp. Personeel en Organisatie — € 29,99

9 789401 480574

BOEK

e-BOEK


13

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Slim interviewen Hire for attitude & train for competence is vandaag de dag het advies, want competenties zijn sneller dan ooit verouderd. Maar hoe schat je tijdens een gesprek een attitude op een objectieve manier in en kom je los van je buikgevoel? Welke attitudes zijn oké en welke niet? Wat is een bruikbare attitude in welk werk? Als we onze organisaties willen heruitvinden, dan hebben we betere instrumenten nodig om mensen op de juiste plek te krijgen. Het juist inschatten van attitudes is dan ook de hoeksteen van ons toekomstig talent- en rekruteringsbeleid. Want attitudes voorspellen beter of iemand zal passen in een toekomstige job en ze maken motivatie eindelijk meetbaar. Met Slim interviewen word je via een snelle en praktische methode specialist in het inschatten van iemands attitudes. En je leert jezelf ook beter kennen. Het CACTUS-model geeft je een structuur waardoor je meteen opvalt als professional.

Inhoud — — — — — —

Slimmer interviewen: waarom en wat? Attitudes ontrafelen Het attitudegericht interview De test-en feedbacktechniek Hoe fitten attitudes met jobs en bedrijfscultuur? Online interviewen

Wim Thielemans is expert in de wereld van werk. Al twintig jaar herkent hij trends om de werkplek van de toekomst te creëren. Hij innoveerde als enige het klassieke selectie interview.

Pluspunten — — —

Gevuld met functionele voorbeelden en inzichten: om je interview te verbeteren en vernieuwen Zes vragen om de veertien belangrijkste werkattitudes te meten Iemands gedrag voorspellen aan de hand van voorkeurattitudes

Opleiding —

Bedrijfskunde, HRM, management

Wim Thielemans

Slim interviewen Schat attitudes van mensen juist in voor een beter resultaat EAN 978 94 014 2936 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 252 pp. Leidinggeven, coachen — € 24,99

9 789401 429368

BOEK

e-BOEK


14

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Succesvol solliciteren Mensen die hun eigen loopbaan managen, zijn succesvoller in hun job. Zij zorgen ervoor dat het plaatje klopt: hun loopbaan sluit aan bij wie ze zijn als mens en als professional. Maar hoe doe je dat, zelf sturing geven aan je loopbaan? Succesvol solliciteren biedt een doordacht loopbaanplan aan waarmee je proactief te werk kunt gaan, zodat anderen jouw kwaliteiten gaan zien en je de loopbaandoelen kunt realiseren die passen bij jouw ambities en mogelijkheden. Zo ontdek je hoe je je vaardigheden benut en verder ontwikkelt, jezelf beter leert kennen, effectiever netwerkt, jezelf goed presenteert en reflecteert op je eigen functioneren.

Inhoud — — — — —

Persoonlijk profiel Loopbaandoelen Wat is je loopbaanplan? Uitvoeren loopbaanplan: persoonlijke presentatie, netwerken en succesvol solliciteren Succesfactoren benutten

Pluspunten — —

Tot 2019 was Anita Rasenberg directeur/eigenaar van Spijtenburg, een landelijk bureau voor werving, selectie en interimmanagement in de publieke sector. Daarnaast heeft ze ruim vijftien jaar kandidaten begeleid bij hun sollicitaties naar functies op beleids-, management en bestuursniveau. Ze werkte bovendien als senior consultant, trainer en auteur bij landelijke adviesbureaus.

Een concreet stappenplan Grote hoeveelheid aan voorbeelden uit de praktijk, opdrachten en praktische tips

Opleiding —

Management

Anita Rasenberg

Succesvol solliciteren Sta zelf aan het stuur van je loopbaan. Een stappenplan met praktische voorbeelden EAN 978 94 014 7788 8 — Verschenen 15cm x 21cm — Paperback — 200 pp. Solliciteren — € 29,99

9 789401 477888

BOEK

e-BOEK


15

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Economie Dagelijks horen en lezen we over inflatie, rente, begroting, overheidsschuld, werkloosheid ... Niet verdwalen in de wirwar van begrippen is een hele klus. Hoe dan ook is economie te belangrijk om alleen aan experts over te laten. Dit boek transformeert de technische discipline economie in een publieke dialoog, het legt de voornaamste politiekeconomische begrippen en het verband ertussen helder uit. Zonder wiskundige formules of abstracte grafieken neemt Johan Lambrecht actuele vraagstukken zoals het beleid van de Europese Centrale Bank, economische groei, globalisering en de evolutie van de euro onder de loep. Na het lezen van dit boek begrijp en spreek je zelf de politiek-economische taal en kun je economische beleidsmaatregelen kritisch volgen.

Inhoud — — — — — — — —

Economische groei: een noodzakelijk kwaad? Van economische groei naar recessies en depressies Inflatie: extremen zijn nooit goed Geld: meer dan munten en biljetten Rente: de prijs van geld Arbeidsmarkt: grote uitdagingen Overheidsfinanciën: het eeuwige zorgenkind Betalingsbalans en internationale handel: hoog op de agenda

Johan Lambrecht is doctor in de economische wetenschappen en hoogleraar aan de KU Leuven (Campus Brussel). Hij doceert al meer dan twintig jaar economie en is auteur van honderden werken waarin hij theorie en praktijk combineert.

Pluspunten — — — —

Kritische blik op actuele vraagstukken Zonder formules en abstracte grafieken Sprekende voorbeelden uit de actualiteit en het verleden Na het lezen begrijp en spreek je zelf de politiek-economische taal

Opleiding —

Economie, economische wetenschappen, bedrijfscommunicatie, office management

Johan Lambrecht

Economie De essentie zonder formules EAN 978 94 014 6664 6 — Verschenen 14cm x 21cm — Paperback — 294 pp. Economie en bedrijf algemeen — € 29,99

9 789401 466646

BOEK


16

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Financieel management De nv XYZ is een commercieel bedrijf, gespecialiseerd in de productie en verkoop van voedingswaren. Wat kunnen we concluderen op basis van de jaarrekeningen van de voorbije jaren van het bedrijf? Financieel management bevat een overzicht van de belangrijkste elementen in het financiële beheer van een onderneming. Behalve een uitvoerige beschrijving van alle basisbegrippen, biedt het boek ook inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van een financieel beleid. Deze nieuwe versie werd opgemaakt op basis van de meest recente cijfers en trends. Theorie, diepgaande analyse en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af en maken van het geheel een toegankelijke basis. Zo is dit boek geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in het thema of voor wie zijn kennis wil verdiepen, van studenten hoger onderwijs tot beleidsmakers in bedrijven.

Inhoud — —

Financiële analyse: liquiditeit, rendabiliteit, solvabiliteit, marktwaarde ratio’s Budgettering: verkoopbudget, productiebudget, investeringsbudget, personeelsbudget, financieringsbudget, marketingbudget, globaal budget Investeringsanalyse: netto actuele waarde, Pay Back-periode, Internal Rate of Return

Pluspunten — — — —

Hét basisboek financieel management Behandelt de belangrijkste aspecten van financieel beleid en hun onderling verband Praktijkvoorbeelden maken de theorie concreet Volledige update

Jan Van Hoe was relatiebeheerder bij Bacob bank en financieel stafmedewerker bij de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Momenteel is hij docent aan UC Leuven-Limburg. Christel Lammens was senior dealer Asset & Liability Management bij Paribas bank België en dealer geldmarkt bij Bacob bank. Momenteel is ze docent aan UC Leuven-Limburg. Steven Vanderhaegen was werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en is momenteel director van het bedrijfsrevisorenkantoor Vanderhaegen & Co.

Opleiding —

Bedrijfsmanagement

Jan Van Hoe, Christel Lammens & Steven Vanderhaegen

Financieel management De essentie EAN 978 94 014 6519 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 262 pp. Bedrijfseconomie — € 24,99

9 789401 465199

BOEK

OEF


17

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Bedrijfskunde Bedrijfskunde is in volle evolutie. De basisvragen rond management, leiderschap, ondernemerschap en bedrijfswetenschappen worden dagelijks opnieuw gesteld. Klassieke concepten houden stand, maar ook vele nieuwe begrippen zien het daglicht. Deze herziene editie biedt de gemotiveerde student en de geïnteresseerde professional een overzicht van de meest actuele inzichten in management, leidinggeven, ondernemerschap en innovatie in de verschillende bedrijfswetenschappen.

Inhoud — — — — — — — —

Financieel beheer Human resource management Operationeel beheer Kwaliteitszorg Marketing Ondernemerschap Innovatie Strategie

Mieke Audenaert doceert aan de Universiteit Gent. Marc Buelens is professor emeritus aan de Vlerick Business School. Hij is columnist en opiniemaker in verschillende media. Mirjam Knockaert doceert aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Oslo.

Pluspunten — — —

Volledige update Basiswerk over bedrijfskunde Met bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals

Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending Average Leadership.

Opleiding —

Bedrijfskunde, management

Mieke Audenaert, Marc Buelens, Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck

Bedrijfskunde EAN 978 94 014 5381 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 368 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 34,99

9 789401 453813

BOEK


18

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Bedrijfskunde en ondernemen Ondernemerschap en bedrijfskunde gaan hand in hand. De kunst van het ondernemen moet ondersteund worden door concrete bedrijfskundige technieken om een succesvolle organisatie te creëren. Ook wie niet economisch opgeleid is, kan die nodige basiskennis verwerven. Dit handboek is ontwikkeld voor een publiek dat geen specialisatie beoogt in specifieke bedrijfskundige technieken, maar dat wel voldoende kennis, inzicht en vaardigheden wenst te ontwikkelen om in een onderneming efficiënt te kunnen opereren. Bedrijfskunde en ondernemen richt zich onder andere op innovatie en toekomstdenken, maar ook bondig op economische aspecten als boekhouden. De vele voorbeelden maken het boek inzichtelijk voor studenten en kaderleden die hun bedrijfskundige vaardigheden scherp willen stellen.

Inhoud — — — — — —

Ondernemerschap, ondernemersplan en organisatiestructuren Innovatie en productlevenscyclus Algemene boekhouding Financiële analyse en financiering Kostprijssystemen, budgettering en kasplanning Investeringsanalyse

Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Pluspunten — — — —

Ook geschikt voor niet-economische opleidingen Brede behandeling van de bedrijfskunde Theorie met uitgewerkte, inzichtelijke voorbeelden Sluit aan bij het handboek Technische bedrijfsvoering dat de basisbegrippen van operations management belicht

Opleiding —

Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

Ludo Gelders & Dirk Cattrysse

Bedrijfskunde en ondernemen EAN 978 94 014 3899 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 254 pp. Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs — € 24,99

9 789401 438995

BOEK


19

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Technische bedrijfsvoering Technische bedrijfsvoering of operations management is verantwoordelijk voor het efficiënt verloop van operaties in een bedrijf, en bepaalt daarom het organisatorisch kader waarbinnen kaderleden moeten opereren. Een basiskennis in de technische bedrijfsvoering is daarom een absolute meerwaarde. Dit handboek focust op de belangrijkste componenten van operations management. De aandacht gaat naar een aantal belangrijke technische en functionele probleemgebieden en de bijhorende beheertechnieken, waaronder logistieke processen en productiestructuren. Daarnaast gaat het boek dieper in op Integrale Kwaliteitszorg, een concept dat binnen elke bedrijfscontext niet meer weg te denken is. Met deze beknopte, maar toch diepgaande thematiek, is Technische bedrijfsvoering een grondslag voor studenten en professionals die zich in operations management willen bekwamen.

Inhoud — — — — —

Logistiek beheer en voorraadbeheer Economisch model Projectplanning Productiestructuren en lay-out Integrale kwaliteitszorg

Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Pluspunten — — — —

Basiswerk operations management Aandacht voor belangrijke technisch-functionele probleemgebieden en beheerstechnieken Ook geschikt voor niet-economische opleidingen Sluit aan bij het handboek Bedrijfskunde en ondernemen dat de basisbegrippen van ondernemerschap en bedrijfskunde belicht

Opleiding —

Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

Ludo Gelders & Dirk Cattrysse

Technische bedrijfsvoering EAN 978 94 014 5698 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 136 pp Economie, recht en bedrijfskunde — € 19,99

9 789401 456982

BOEK


20

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Vakdidactiek voor leraren economie Nieuwe editie Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren heeft elke leraar, naast een algemeen didactische en pedagogische vorming, nood aan een specifieke vakdidactiek. Op basis van hun jarenlange ervaring met startende leerkrachten economie in de lerarenopleidingen stelden de auteurs dit helder en sterk praktijkgericht basiswerk vakdidactiek op. Het boek focust uiteraard op hoe een les economie wordt opgebouwd, maar wil een stap verder gaan. Via een gestructureerd denkschema doet Vakdidactiek voor leraren economie het didactisch denken binnen het vakdomein stapsgewijs uit de doeken. Verdieping in werkvormen, didactische principes, evaluaties en mediagebruik gebeurt door middel van een reeks didactische fiches. Thematische hoofdstukken zorgen ten slotte voor de nodige verbreding. Zo biedt dit boek de nodige vakondersteuning voor zowel de leraar economie als de student in de lerarenopleiding.

Inhoud — — — —

Stand van zaken in het economie-onderwijs Hoe maak ik een les economie? Didactische fiches, onderzoekscompetenties en evaluatie Boekhouden, bedrijfsbezoeken en duurzaam ondernemen

Veerle Tulleneers doceert Vakdidactiek Economie binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

Pluspunten — — — —

Lucien Fastré is oud-docent Vakdidactiek Economie aan de Lerarenopleidingen van UHasselt en van UC Leuven-Limburg.

Een praktisch werkinstrument Veel voorbeelden uit de lespraktijk Innovatieve methode met denkschema en didactische fiches Houvast voor leraren economie in functie én voor studenten in de lerarenopleiding

Karolien Vlayen is docent vakdidactiek Economie en Organisatie binnen de Lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg en praktijkassistent binnen de Educatieve Master Economie van UHasselt.

Opleiding —

Lerarenopleiding economie

Lucien Fastré, Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen

Vakdidactiek voor leraren economie Een praktijkgerichte benadering EAN 978 94 014 7742 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 230 pp. Didactiek — € 25,99

9 789401 477420

BOEK

PPT


21

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Vakdidactiek economie Onderwijzen is een kunst, maar wel een kunst die aan te leren is. In Vakdidactiek economie komt daarom de nodige theoretische basis aan bod om de leraar economie bij te staan in de dagelijkse lespraktijk. Het bevat concrete aanwijzingen om de specifieke leerdoelstellingen te behalen, en geeft uitleg over de meest verantwoorde didactische aanbreng en verwerking. Dit boek bespreekt aangepaste leermiddelen en verschillende hanteerbare evaluatievormen voor het vak economie. Het is een onmisbaar fundament voor zowel de praktijkopleiding van de aankomende leraar als voor de verdere zelfvervolmaking van de meer ervaren leraar.

Inhoud — — — — — —

Het werkterrein van de leraar economie Didactische werkvormen Het gebruik van onderwijsmedia Jaarplanning, lesvoorbereiding en permanente vorming Didactiek van het boekhoudonderwijs Evaluatie in het economieonderwijs

Pluspunten — —

Kristof De Witte is verantwoordelijke van de academische lerarenopleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, KU Leuven. Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast geeft hij advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen.

Neemt het perspectief in van de leraar als begeleider van de lerende, niet als overdrager van informatie Gaat gepaard met aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn

Opleiding —

Lerarenopleiding economie

Kristof De Witte & Wouter Schelfhout

Vakdidactiek economie EAN 978 94 014 2806 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 338 pp. Didactiek, algemene economie — € 39,99

9 789401 428064

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK

OEF


22

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Reisprofessional Voor de reisprofessional is het een enorme uitdaging om in een steeds veranderende markt het juiste product aan de juiste reiziger aan te bieden. Dit handboek geeft een toegankelijk en breed overzicht van het werk van de reisprofessional: van reisagent tot travel designer, van doorverkoper tot touroperator. Hoe functioneert de sector? Welke hulpmiddelen kunnen er aangewend worden? Welke samenwerkingen en contracten worden er gesloten? In dit boek kom je alles te weten over hoe de reisprofessional van gisteren, vandaag en morgen zijn werk uitvoert.

Inhoud — — — — — — — —

Historische ontwikkeling Business travel agent Leisure travel agent Verkoop Customer journey Touroperators Beroepsverenigingen Wettelijk kader

Ivo Siebens doceert al meer dan dertig jaar toeristische vakken in de opleiding toerisme- en recreatiemanagement (Thomas More). Daarnaast is hij reeds vele jaren als docent betrokken bij opleidingen voor reisleiders en streekgidsen.

Pluspunten — —

Nieuwe editie, aangepast aan de behoeften van snel evoluerende reissector Gebaseerd op decennialange praktijkervaring

Opleiding —

Toerisme, economie, bedrijfsmanagement

Ivo Siebens

Reisprofessional Van reisagent tot travel designer EAN 978 94 014 7497 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 184 pp. Economie en bedrijf algemeen — € 25,99

9 789401 474979

BOEK


23

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Luchtvaart De luchtvaart staat voor grote uitdagingen. Dit boek neemt je op een toegankelijke en volledige manier mee naar het leven van de professional in de sector. Het vertelt over de geschiedenis van de luchtvaart, laatste nieuwe vliegtuigtypes, wereldwijd geldende luchtvaartreglementeringen, vliegbewegingen in het luchtruim, codetaal in de cockpit, passagiers-, bagage- en vliegtuigafhandeling, universele IATA-boekingscodes, coronapaspoorten, belly en fully cargo, en nog veel meer. Dit boek dient als inspiratie voor studenten toerisme en logistiek management om het luchtvaartbeleid mee uit te tekenen. De reisprofessional zal het ervaren als een frisse onderdompeling zodat de reisbeleving van iedere vliegtuigpassagier nog boeiender wordt.

Inhoud — — — — — — — — — — —

Historische ontwikkeling Luchtverkeersleiding Vliegtuigtypes Luchtvaartreglementering Codetaal Passagiers-, bagage- en vliegtuigtuigafhandeling IATA-boekingscodes Belly en fully cargo Luchthavens in België Businessmodellen Tarieven en prijzen

Dominique Verbeeck is praktijkdocente luchtvaart aan Thomas More. Ze behaalde daarnaast haar diploma als IATA Instructor, werkte als gids op Brussels Airport en stond aan het hoofd van haar eigen reisorganisatie Skipy.

Pluspunten — — —

Basiswerk over de luchtvaart Naslagwerk voor iedereen werkzaam in luchtvaart- en reissector Praktijkvoorbeelden

Opleiding —

Toerisme, logistiek management, pilootopleiding

Dominique Verbeeck

Luchtvaart Een inspirerende en praktijkgerichte kennismaking EAN 978 94 014 7496 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 214 pp. Economie en bedrijf algemeen — € 25,99

9 789401 474962

BOEK


24

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Fact-Based Decision Making De uitdaging voor organisaties om gefundeerde besluitvorming te introduceren is groot. Performance Management software kan helpen, maar dwingt organisaties om ook op technologisch vlak aan te passen en te veranderen. Hoe laat je op feiten gebaseerde besluitvorming een cruciale rol spelen in de waardecreatie van je onderneming? Het boek bundelt en actualiseert de voornaamste concepten, technologieën en vaardigheden eigen aan performance- en veranderingsmanagement. Er wordt getoond hoe een organisatie met veranderingen in de besluitvorming kan omgaan.

Inhoud — — — — — —

Strategische intelligentie Financiële intelligentie Business Intelligence Analytische intelligentie Technologische intelligentie Organisatorische intelligentie

Dries Van Nieuwenhuyse is zelfstandig consultant fact based decision making. Hij is ook programmadirecteur Corporate Performance Management aan de EHSAL Management School en lector aan HoGent en Thomas More.

Pluspunten — — —

Handige samenvattingen Gebaseerd op Performance Management Boordevol illustraties en cijfermateriaal

Opleiding —

Marketing, management

Dries Van Nieuwenhuyse

Fact-Based Decision Making Handvatten voor een op feiten gebaseerde besluitvorming EAN 978 94 014 6712 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 554 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 49,99

9 789401 467124

BOEK

e-BOEK


25

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Do not f*ck but fund the crowd Crowdfunding gaat over zoveel meer dan alleen maar geld. Het verbindt kapitaal, maatschappij, verenigingen en vennootschappen via en met de crowd. Toch is het respect voor de crowd vaak zoek en ondanks de vele initiatieven en mogelijkheden blijft het volume van crowdfunding bij ons beperkt in vergelijking met andere landen. Daar wil dit boek iets aan doen. Do not f*ck but fund the crowd geeft je een realistische kijk op wat kan en niet kan. Het legt de recente evoluties haarfijn uit: welke platformen met hun activiteit stoppen en waarom, waarom sommige formules gewoonweg niet werken in Vlaanderen of Nederland, in welke sectoren quasi alle crowdfunders onderuitgingen en waar het echte succes zit. Dit boek is er voor beginners tot gevorderden, non-profitorganisaties, investeerders, kmo’s en particulieren, of voor wie zelf een platform wil opstarten. Het behandelt, en dat maakt het boek uniek, tientallen sectoren zoals cultuur, muziek, games, onderwijs, zorg, kmo’s, technologie, armoede, innovatie en energie. Voortaan maakt niemand je nog iets wijs over crowdfunding, weet je hoe groot je slaagkansen zijn en wat je moet doen om de dynamiserende kracht van het volk succesvol aan te wenden.

Inhoud — — —

Geld zoeken: hoe verhoog ik mijn kansen optimaal? Geven of investeren: waar let ik op? Welk platform (voor welke vorm of thema)?

Pluspunten — —

Dirk AJ Coeckelbergh is een professionele duizendpoot en auteur van meer dan 1500 publicaties. Hij heeft ervaring in de sociale economie en in de financiële, non-profit- en overheidssector. Hij begeleidt, adviseert en coacht ondernemers in profit, social profit en non-profit, en geeft regelmatig seminaries en webinars.

Een up-to-date, volledig, praktisch bruikbaar en objectief boek Wetenschappelijke achtergronden en studies met betrekking tot de materie

Opleiding —

Bedrijfskunde, economie

Dirk AJ Coeckelbergh

Do not f*ck but fund the crowd Het praktijkboek voor crowdfunding EAN 978 94 014 7505 1 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 416 pp. Economie en bedrijf algemeen — € 34,99

9 789401 475051

BOEK

e-BOEK


26

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Humanizing Strategy Strategie-uitvoering is complex. Drie van de vier organisaties slagen er niet in hun strategieën uit te voeren, ondanks adviesbureaus, een karrevracht literatuur over het onderwerp en alle beschikbare best practices. Maar waarom precies mislukken de meeste strategieën? Op basis van toonaangevend onderzoek, echte verhalen, praktijkvoorbeelden en praktische tools neemt de auteur je mee in de wereld van waarden, overtuigingen, emoties en vaak verborgen onderliggende motivatiekrachten die individueel en collectief gedrag in organisaties beïnvloeden. Hij laat zien hoe bewust en effectief omgaan met deze menselijke dynamiek, vaak verwaarloosd in het strategische proces, een grote invloed heeft op de prestaties van je organisatie en de succesvolle realisatie van je strategie. Als je er serieus over nadenkt om van je strategie een succes te maken, de drang hebt om te blijven vragen ‘waarom’ en de moed hebt om een minder conventionele benadering te volgen, zal dit boek je inspireren.

Inhoud — — — — — — —

Organisaties menselijker maken Strategie ontwikkelen die echt werkt Humanizing team performance Humanizing collaboration across teams Humanizing culture shifts Humanizing leadership Humanizing future-proof orgnisations

Geert Vercaeren is senior business consultant en coach met meer dan 25 jaar ervaring in het leiden van complexe bedrijfstransformatie-, organisatieontwikkelings- en hr-transformatieprojecten.

Pluspunten — — — —

Engelstalig Gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring Uniek perspectief dat waarden, overtuigingen en emoties benadrukt Onconventionele benadering

Opleiding —

Management, bedrijfskunde, economie, organisatiepsychologie

Geert Vercaeren

Humanizing Strategy How to Master Emotions, Values and Beliefs When You Execute Plans EAN 978 94 014 7499 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Hardback — 296 pp. Management algemeen — € 29,99

9 789401 474993

BOEK

e-BOEK


27

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Pretopia In dit boek neemt Stefaan Vandist je mee op een pelgrimstocht. De route leidt langs creatieve broedplaatsen waar de toekomst al in de steigers staat. Vaak zijn het verschillende organisaties die als een soort coalition of the willing een voorhoede vormen in de transitie naar toekomstbestendige voedselsystemen, mobiliteit, energie, materiaalgebruik of stadsontwikkeling. De stip aan de horizon is niet alleen een samenleving die duurzamer is, maar ook aantrekkelijker om in te leven. Pretopia gidst je langs 33 innovatiepaden die geplaveid zijn met bestaande en schaalbare oplossingen waarmee je meteen aan de slag kunt gaan. Tijdens de reis worden ook 9 methodische sleutels aangeleverd om je eigen Pretopie te creëren. Een wat? Een Pretopie is een periode en een plek waar je grip krijgt op de toekomst om er daarna zelf constructief aan bij te dragen.

Inhoud — —

Senariodenken: Antwerpen 2052 Bespreekt verschillende thema’s: Mobiliteit, Voeding, Ondernemen, Welzijn, Empowerment, Urbanisatie, Streven naar balans Hoe verander je een systeem?

Pluspunten — — —

Negen methodische sleutels doorheen het boek Niet verplicht lineair lezen Het boek is een optelsom met diverse oplossingen

Stefaan Vandist werkte de eerste tien jaar van zijn carrière als merkstrateeg bij het internationaal gelauwerde reclamebureau Duval Guillaume. In de tien jaren die daarop volgden, vond hij zijn weg naar trend-, toekomstverkenning-en en innovatiestrategieën met betrekking tot duurzaamheidsvraagstukken. Als managing partner van switchrs verzorgt hij lezingen en masterclasses en modereert hij processen die organisaties begeleiden van een lineaire naar een circulaire economie.

Opleiding —

Bedrijfskunde

Stefaan Vandist

Pretopia 33 inspirerende toekomstscenario’s voor duurzame ondernemers EAN 978 94 014 7786 4 — Verschenen 18cm x 25cm — Hardback — 240 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 29,99

9 789401 477864

BOEK

e-BOEK


28

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Creativiteit. Hoe? Zo! Creativiteit. Hoe? Zo! geeft je een rondleiding in je eigen denken en helpt je om je eigen creativiteit en die van je organisatie actief te ontwikkelen. Het is een leer-, doe- en oefenboek voor iedereen die de sleur standaardoplossingen wil doorbreken en anderen daarin wil meekrijgen. Met actuele cases en krachtige technieken biedt Creativiteit. Hoe? Zo! je een schat aan inspiratie voor je dagelijkse praktijk.

Pluspunten — — —

Creativiteit concreet gemaakt Rijkelijk geïllustreerd Meteen aan de slag met oefeningen, checklists en schema’s

Opleiding —

Igor Byttebier is consultant voor COCD (Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken), een van de meest gerenommeerde instituten voor creativiteit en innovatie in Europa. Sara Pieters is de dame achter Red Zezel. Als innovatie-experte stimuleert ze managers en ondernemers om te innoveren en helpt ze het creatief potentieel van organisaties te ontwikkelen.

Bedrijfskunde, management

Pieter Daelman is zaakvoerder en expert innovatiecultuur bij Bedenk, gastprofessor creativiteit en innovatie aan de Karel De Grote Hogeschool en coauteur van het Cromax®-framework.

Igor Byttebier, Sara Pieters en Pieter Daelman

Creativiteit. Hoe? Zo! Creatief denken in de praktijk voor de innovators van morgen EAN 978 94 014 8242 4 — September 2022 17cm x 24cm — Paperback — 282 pp. Creatief denken — € 39,99

9 789401 482424

BOEK

e-BOEK


29

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Iedereen coach In het leven van alledag nemen we voortdurend rollen op ons waarin we coachend moeten optreden, als vriend, collega, partner, zorgverstrekker, medewerker ... Maar we hebben lang niet allemaal van nature coachende vaardigheden. In Iedereen coach leert Jef Clement hoe te coachen, zonder intensieve opleiding, en met een natuurlijke uitstraling. Het boek heeft als doel breed inzetbaar te zijn. Het reikt een helder denkkader aan voor niet-professionele coaches. Fundamentele vragen als: Wat is coachen eigenlijk en wat is het zeker niet? Hoe coach je en met welk doel?, worden stap voor stap beantwoord. Het boek is doorspekt met voorbeelden en uit de praktijk gegrepen cases. De oefeningen zetten je aan het denken, de tips helpen je dan weer op weg. Op die manier is het boek een handig praktijkboek dat inzicht aan actie koppelt.

Inhoud — — — —

Coachen: wat? Coachen: hoe? Coachen: waar naartoe? Een coachend klimaat creëren

Jef Clement (1947–2018) was een ervaren consultant, trainer en coach. Hij startte zijn praktijk in 1969 en ontwikkelde een breed actieterrein. Hij werkte zowel met profit als met social-profit en non-profit organisaties: onderwijs, culturele organisaties, ziekenhuizen, overheid, vakbonden en een groot aantal bedrijven, waaronder Ikea, Nike, KBC, Agfa-Gevaert, ING en de Vlaamse en Nederlandse overheid.

Pluspunten — — —

Nieuwe editie met nog meer voorbeelden Zeer toegankelijk opgebouwd Oefeningen over herkenbare situaties

Opleiding —

Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

Jef Clement

Iedereen coach Praktijkboek voor alledag en overal EAN 978 94 014 0824 0 — Verschenen 21cm x 15cm — Paperback — 128 pp. Leidinggeven, coachen — € 22,50

9 789401 408240

BOEK

e-BOEK


30

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Iedereen kan leiden Iedereen kan leiden brengt leiderschap terug naar de essentie: het beste in jezelf en in anderen naar boven brengen. Zelfinzicht en positieve invloed worden jouw sleutels tot persoonlijk leiderschap. Je staat stil bij de manier waarop jij anderen, vaak onbewust, beïnvloedt. Dat zelfinzicht stelt je in staat om je invloed op een bewuste manier in te zetten en zo de juiste impact te creëren Dit no-nonsense praktijkboek toont je hoe jouw persoonlijk leiderschap kan zorgen voor meer geluk en betere resultaten op het werk, voor jou en je collega’s. Met de vele voorbeelden en oefeningen kun je, van individuele medewerker tot CEO, onmiddellijk aan de slag.

Inhoud — — — — — —

Praktijkboek Wat is leiderschap? De organisatiecontext The leadership connection Positieve connectie en authentiek maatwerk The leadership connection in actie

Frans van de Ven gidst executive teams en hun hr-partners door de domeinen leiderschap, talent management en organisatieverandering. Zijn professionele ervaring deelt hij vandaag met tal van organisaties als zelfstandig coach-adviseur voor Randstad RiseSmart. Daarnaast is hij gastspreker aan de Antwerp Management School.

Pluspunten — —

Ook Engelstalige en Franstalige versie Grote hoeveelheid aan voorbeelden en oefeningen

Opleiding —

Management, bedrijfskunde

Frans van de Ven

Iedereen kan leiden Persoonlijk leiderschap in organisaties EAN 978 94 014 7801 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 199 pp. Leidinggeven, coachen — € 29,99

9 789401 478014

BOEK

e-BOEK


31

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Get a grip Als het gaat over werk en toekomst lijken onrust en twijfel de sleutelwoorden. Nog nooit veranderde onze wereld zo snel. De vraag die veel mensen wakker houdt: is er nog wel plaats voor mij op de arbeidsmarkt van de toekomst? En hoe haal ik voldoening uit mijn werk en leven? De uitdagingen zijn er. Zoveel is zeker. Maar iedereen heeft een keuze: tevergeefs blijven hopen dat alles bij het oude blijft of vanuit een positieve groeimindset vooruitgaan. Voor die laatste optie is een stevige dosis veerkracht een must, en moeten we breder kijken dan naar het brein alleen. Meer specifiek naar de nervus vagus in ons zenuwstelsel. Get a grip vertaalt baanbrekende inzichten uit de polyvagaaltheorie naar een werkcontext waarin je floreert. In vier stappen ontdek je hoe je relevant blijft in een turbulente arbeidsmarkt en tegelijk je persoonlijke behoeften vervult.

Inhoud — — — —

Veerkracht en de polyvagaaltheorie De circle of fulfilment De werkcontext: vijf bouwstenen voor meer voldoening in je job De cruciale vaardigheden die je nodig hebt in een gedigitaliseerde wereld

Mira Huypens is de bezieler van FulFil, een coachen trainingsbureau gespecialiseerd in loopbaanvragen en werk- en leefvoldoening. Ze is ook lector human resources aan de hogeschool PXL in Hasselt.

Pluspunten — —

Praktische tips en oefeningen voor werknemers, leidinggevenden en CEO’s 25 hulpbronnen die je in kunt zetten om de ontwikkeling van jouw future skills een boost te geven

Opleiding —

Bedrijfskunde

Mira Huypens

Get a grip Hoe je in vier stappen je professionele toekomst zelf in handen neemt EAN 978 94 014 7794 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 198 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 29,99

9 789401 477949

BOEK

e-BOEK


32

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Omnichannel in retail We leven met zijn allen in een digitaal tijdperk. De retailmanager beseft als geen ander dat dit een grote verandering teweegbrengt voor de fysieke winkel. Maar wat houdt die verandering precies in? In dit boek reikt Gino Van Ossel een concrete oplossing aan. Hij breekt een lans voor omnichannel in retail door niet langer de winkel, maar wel de klant centraal te stellen. Met pertinente vragen, heldere modellen en handige checklists maakt Van Ossel voor iedereen duidelijk op welke manier retailers en merkartikelfabrikanten een juist antwoord kunnen bieden op maat van het eigen bedrijf en de eigen sector. Dit boek is dan ook geschikt voor zowel de marketeer van vandaag als die van de toekomst.

Inhoud — — — — —

De invloed van het digitale tijdperk op de handel Het bedrijfsmodel van e-commerce Winkelnetwerk en distributiekanalen Analoge en digitale marketingcommunicatie De juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Gino Van Ossel is marketingprofessor aan de Vlerick Business School. Daarnaast is hij de bezieler van het Retail & Trade Marketing Research Centre.

Pluspunten — — — — —

Praktisch en actueel Online zelftest Winnaar van de PIM Marketingprijs 2014 Franse versie beschikbaar: Omnichannel dans le retail Winnaar managementboek van het jaar

Opleiding —

Marketing, business-, winkel- en retailmanagement

Gino Van Ossel

Omnichannel in retail Het antwoord op e-commerce EAN 978 94 014 1670 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 320 pp. Marketing — € 29,99

9 789401 416702

BOEK

e-BOEK


33

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

The Retail Innovation Toolkit Retail ondergaat enorme veranderingen als gevolg van digitalisering, nieuwe soorten concurrenten en steeds hogere verwachtingen van de consument. The Retail Innovation Toolkit biedt basisideeën uit category management en oefeningen uit experience design en product innovatie. Zo ontstaat een nieuwe reeks innovatievaardigheden en wordt samenwerking ìn de organisatie en tussen retailer en leverancier aangemoedigd. Professionals uit de retail én leveranciers kunnen direct aan de slag met hun categorie-uitdagingen.

Inhoud — — — — — — —

Wat is categoriestrategie? Categoriestrategie en retailmerk Bouw je categorieassortiment Slimme tarieven en promotie De leverancier – retailer relatie Diensten voor categoriebetrokkenheid Innoveer je categorie

Constant Berkhout heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring, opgedaan bij bedrijven als Ahold Delhaize, P&G en PepsiCo. Met zijn eigen adviesbureau werkt constant samen met retailers en leveranciers zoals Danone, Heineken, Jumbo, Sonos, Xenos in Europa, het Midden Oosten en Azië.

Pluspunten — —

Engelstalig 42 praktische instrumenten hoe je de categorie kunt analyseren, laten groeien, innoveren en zelfs opnieuw uitvinden – op een plezierige en snelle manier Combinatie van praktische hulpmiddelen en voorbeelden uit de praktijk

Opleiding —

Bedrijfskunde

Constant Berkhout

The Retail Innovation Toolkit 42 Category Management Tools for Growth EAN 978 94 014 7719 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 120 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 29,99

9 789401 477192

BOEK

e-BOEK


34

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Duurzaam online shoppen We winkelen steeds meer en voor hogere bedragen online. Voor velen zijn webwinkels intussen een belangrijk alternatief voor de winkelstraat. Maar de vragen over de implicaties van het hele online winkelgebeuren op onze samenleving stapelen zich op. Is al dat verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld echt nodig? Ontvang je binnenkort je pakketje van een robot of drone – en is dat waar we naartoe willen? Op basis van wetenschappelijk onderzoek beschrijft Duurzaam online shoppen het leverproces van onze online aankopen, de evolutie ervan in het laatste decennium, en welke technologiegedreven innovaties ons te wachten staan. Sprekende initiatieven uit binnen- en buitenland tonen daarbij de concrete kansen om het leverproces te verduurzamen, zowel voor consumenten als voor retailers en logistieke bedrijven.

Inhoud — — — — — —

Praktijkgids duurzaam online shoppen Duurzaam online shoppen In het check-outvenster In het distributiecentrum Transportatie Ophalen en retourneren

Heleen Buldeo Rai behaalde in 2019 een doctoraat in de toegepaste economische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Vandaag is ze actief als postdoctoraal onderzoeker aan de Université Gustave Eiffel in Parijs, waar ze onderzoeksactiviteiten en het dagelijks management verricht van de leerstoel Logistics City.

Pluspunten —

— —

Gebaseerd op nationaal en internationaal ondezoek in samenwerking met collega-onderzoekers, vakspecialisten, handelaars, logistieke dienstverleners en stadsadministraties Tweeledige opbouw: aanhalen problematiek en aanreiken van hulpmiddelen en strategieën Aanbevelingen voor de praktijk

Opleiding —

Bedrijfskunde, milieu- en preventiemanagement, milieunatuurwetenschappen, milieu- en duurzaamheidsmanagement

Heleen Buldeo Rai

Duurzaam online shoppen Praktijkgids voor e-commerce van morgen EAN 978 94 014 7722 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 165 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 29,99

9 789401 477222

BOEK

e-BOEK


35

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Ethisch zakendoen Wie tegenwoordig zakendoet, komt eerder vroeger dan later in aanraking met ethische kwesties. Om uitschuivers te vermijden, kan je maar beter goed voorbereid zijn: Je moet weten wanneer en hoe je moreel stelling moet nemen en ook welke valkuilen op de weg liggen. Dit boek biedt een inleiding tot de belangrijkste thema’s voor het zakenleven van vandaag. Het geeft antwoorden op concrete problemen, en verschaft inzicht in fundamentele filosofische vragen die rondom deze thematieken steeds weer opduiken. Het maakt je beter gewapend om morele discussies aan te vatten en te vermijden dat ze vastlopen in drogredenen en paradoxen.

Inhoud —

Basisboek over bedrijfsethiek

Wim Dubbink is hoogleraar Ethiek van Bedrijf en Organisatie aan Tilburg University. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Journal of Ethics’.

Pluspunten — —

Willem van der Deijl is universitair docent (bedrijfs) ethiek aan Tilburg University. Hij werkte voorheen als onderzoeker bij het Canadese Centre de Recherche en Ethique.

Antwoord op concrete morele kwesties Belangrijke actuele thema’s als milieu, inclusiviteit, mensenrechten …

Opleiding —

Ethiek van Bedrijf en Organisatie, bedrijfsethiek

Wim Dubbink en Willem van der Deijl

Ethisch zakendoen EAN 978 94 014 8231 8 — Augustus 2022 17cm x 24cm — Paperback — 248 pp. Sociale kennistheorie & ethiek — € 29,99

9 789401 482318

BOEK


36

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Dit is content marketing In enkele jaren tijd heeft content marketing zijn imago van shiny new thing afgeworpen en is het one of the gang geworden. Het zijn uitzonderingen die deze techniek niet inzetten. Stilaan groeit het besef dat content marketing meer is. Het groeit uit tot een mindset, die niet enkel past op je blog of in je nieuwsbrief, maar die je kunt doortrekken in je volledige marketing- en communicatieaanpak. Vier jaar na hun eerste boek over content marketing – waarvan meer dan 2000 exemplaren verkocht werden – brengen vier Belgische experts hun inzichten, methodes en bedrijfsgeheimen samen voor een nieuw basiswerk over dit onderwerp, geschreven vanuit hun eigen ervaring.

Inhoud — — —

Content marketing en marketingstrategieën De mondige consument Het bedenken, optimaliseren en verspreiden van sterke content

Pluspunten — — — —

Met interviews van internationale experts als Ann Handley, Robert Rose, Andrew Davis en Jesper Laursen Meer dan tweehonderd cases en voorbeelden Basiswerk voor content marketing Concrete tips voor startende én ervaren content marketeers

Opleiding —

Communicatie, marketing, management, media

Bart Lombaerts focust binnen content marketing op het bieden van meerwaarde, vandaar ook zijn boek Meaningful Marketing. Verder is hij Head of Content bij SPYKE en docent aan de Franstalige communicatiehogeschool Ihecs. Wouter Temmerman is journalist in hart en nieren (o.a. voor Trends en Media Marketing) en binnen SPYKE een sterke believer van de meerwaarde van journalistiek gemaakte content voor merken. Koen Denolf noemt zichzelf ‘contentprofeet’, door zijn niet aflatende inzet als schrijver, opiniemaker, spreker, lesgever en vlogger in het contentmarketingvak. Binnen zijn bureau The Fat Lady opereert hij als Content Strateeg. Michel Libens is al zijn hele professionele leven actief op het snijpunt van marketing en uitgeven. Hij is managing partner en CEO van Propaganda, één van de Belgische marktleidende contentmarketingbureaus.

Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf & Michel Libens

Dit is content marketing Hoe met straffe content je business doen groeien EAN 978 94 014 7235 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Hardcover — 278 pp. Marketing — € 39,99

9 789401 472357

BOEK

e-BOEK

EXTRA


37

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Marketingbijbel voor een digitale wereld Door de snelle evolutie van digitale kanalen, en vooral van sociale media, ondergaat het vak van marketing en communicatie een radicale revolutie. Je moet snel kunnen inspelen op de verwachtingen van je klanten, en de vorm en inhoud van je boodschap moeten aan nieuwe voorwaarden voldoen. Dat heeft impact op de volledige aanpak van je digitale marketing. De vele nieuwe kanalen, formats en methoden verplichten je ook om je op een andere manier te organiseren als marketeer. Het meten van alle marketinginspanningen is daarbij van cruciaal belang. Dit boek leert je hoe je je marketingstrategie afstemt op de digitale wereld en maakt je wegwijs in de basisbeginselen van de nieuwe 4 M’en van marketingtransformatie: Medium, Message, Method en Metrics.

Inhoud — — — —

Context en strategie De media of kanalen De boodschap De methode

Bert Van Wassenhove is uitgever van ondernemingen, managing partner bij het investeringsfonds The CoFoundry en medeoprichter van THINK with people, een initiatief dat ondernemers helpt groeien. Verder treedt hij op als businesscoach voor een aantal jonge bedrijven in de wereld van digitale media en marketing.

Pluspunten — —

Volledig overzicht van alle digitale media en waarvoor ze in te zetten Toegankelijk, duidelijk en relevant

Opleiding —

Communicatie, marketing, management, social media

Bert Van Wassenhove

Marketingbijbel voor een digitale wereld EAN 978 94 928 7302 6 — Verschenen 18cm x 25cm — Hardcover — 250 pp. Marketing — € 39,99

9 789492 873026

BOEK


38

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Marketing Door de steeds snellere technologische veranderingen die onze tijd kenmerken, is de gemiddelde consument onzekerder en wispelturiger dan ooit geworden. Die ‘Flowing Consumer’ drijft door de markt, op zoek naar wat hij kan vertrouwen en naar merken die zijn behoeften (instant) bevredigen. Daarbij maakt hij gebruik van verscheidene realiteiten, door zowel fysiek als via desktop en mobiel te kopen en gebruiken. Vertrekkend vanuit dat veranderde consumentengedrag reikt dit handboek een volledig nieuw marketingmodel aan. Door de consument vanuit drie strategische disciplines te benaderen – Content, Conversatie en Conversie – werken merken immers slimmer en effectiever. Het model richt zich op content als digitale verpakking, op conversatie als no brainer en bron van business intelligence, en op conversie om de ‘Flowing Consumer’ dichter bij klant- en merkwaarde te brengen. Marketing – Go with the flow laat je op een heldere manier nadenken over marketing. Zowel voor de marketingtalenten van morgen als voor de marketeer van vandaag.

Inhoud — — — — —

Veranderingen in technologie, mediagebruik, sociale netwerken en levensritme Aankoopgedrag en de customer decision journey Marktonderzoek, productontwikkeling, communicatiestrategie Bestaat dé consument nog? Onderzoek en technologische ontwikkeling in tijden van verandering

Philip De Cleen heeft een ruime ervaring als marktonderzoeker, consultant, verkoper en marketeer bij verscheidene internationale bedrijven zoals Lay’s, Henkel, Thomas Cook en Duval Guillaume. Hij is docent marketing aan Karel de Grote Hogeschool en Antwerp Management School.

Pluspunten — — — —

Stelt paradigmashift voor tegenover Principes van Marketing van Kotler Biedt met ‘Customer Flow’ een innovatief marketingmodel Behandelt verandering op alle domeinen, zowel bij de klant als op de marketingafdeling Aandacht voor onderzoek en technologische ontwikkeling

Opleiding —

Marketing, bedrijfsmanagement, retailmanagement, eventmanagement, multimediamanagement

Philip De Cleen

Marketing Go with the flow EAN 978 94 014 4107 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 296 pp. Management algemeen, marketing — € 34,99

9 789401 441070

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK

OEF

PPT


39

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

De vrouw van 1 miljoen Vrouwelijke ondernemers zijn in de minderheid. Ze starten minder snel een bedrijf, blijven langer zonder medewerkers, en vragen en krijgen minder financiering. Het ontbreekt hun nochtans niet aan ambitie en talent om een succesvol bedrijf te bouwen. Ondernemen is nu eenmaal niet gender gebonden. Als vrouwen extern kapitaal ophalen, presteren ze zelfs beter dan mannelijke ondernemers. Investeerders laten dus heel wat potentieel gewin op tafel liggen door hen links te laten liggen bij hun investeringsbeslissingen. In De vrouw van 1 miljoen richt Véronique Bockstal zich tot onderneemsters die de ambitie hebben om naar een omzet van € 1 miljoen en meer te schalen. Ze ontleedt de groeidrempels die onderneemsters op hun groeipad ervaren en gidst hen aan de hand van ervaringen, tips, zelf- en bedrijfsscans naar de mijlpaal van € 1 miljoen. De uitbouw van een groeibedrijf ligt na het lezen van dit boek binnen handbereik.

Inhoud — — — — — — — —

Je groeiambitie vorm geven Hoe ontsla je jezelf als Jill of all trades? Hoe omring je jezelf? Droomleads generen De ideale klanten aanwerven Grip op je cijfers krijgen Groei financier Netwerken

Véronique Bockstal sprong na een corporate carrière in het ondernemerschap. Tijdens haar start-up journey en na de verkoop van haar bedrijf onderzocht ze waarom te veel onderneemsters, zoals zijzelf, nooit de kaap van € 1 miljoen omzet halen. Samen met hogeschool UCLL richtte ze de Female Founders Academy op om female founders de hefbomen aan te reiken om hen naar en voorbij die mijlpaal te helpen. Daarnaast doceert Véronique marketing, ondernemer en leiderschap aan UCLL.

Pluspunten — —

Bedrijfsboost voor vrouwelijke ondernemers Doe-boek met concrete inzichten, praktische tips en handvaten

Opleiding —

Bedrijfsmanagement, bedrijfskunde

Véronique Bockstal

De vrouw van 1 miljoen Groeigids voor female founders EAN 978 94 014 8059 8 — Verschenen 17cm x 21cm — Paperback — 192 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 29,99

9 789401 480598

BOEK

e-BOEK


40

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Zoonotic Het is de droom van iedere ondernemer om een succesformule te vinden om snel viraal te gaan met zijn/haar product of dienst. Carole Lamarque gelooft dat die succesformule bestaat en wel in de natuur. Het heet een Zoonotic: een virus dat zich razendsnel viraal verspreidt over de hele wereld. In dit boek bewijst Carole Lamarque met concrete voorbeelden en succesvolle cases, zoals onder andere de Ice Bucket Challenge, hoe een Zoonotic-pandemie een inspiratiebron kan zijn voor jouw succesvolle virale businessstrategie. Ze beschrijft bovendien hoe jij je kunt wapenen tegen een virale aanval in jouw sector. Met adviezen van experten zoals Philippe De Backer, Elke Van Hoof, Jacques Vandermeiren en vele anderen.

Inhoud — — —

Bepalen van een doeltreffende influencers businessstrategie Innovatie Rolmodellen

Pluspunten — — —

Carole Lamarque is CEO en Founding Partner van DUVAL UNION Innovative Marketing. Daarnaast heeft ze twintig jaar ervaring in extreem competitieve markten en marketing bij bedrijven als Shell, Proximus, Sanoma Media en Telenet.

Nieuwe visie op de mechanismen van een succesvolle virale businessstrategie De intelligentie van een uniek virus vertaald naar elke bedrijfscontext Zoonotic-strategie vereist Zoonotic-leiderschap

Opleiding —

Communicatie, marketing, management

Carole Lamarque

Zoonotic De formule voor een extreem succesvolle virale businessstrategie EAN 978 94 014 7498 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Integraalband — 236 pp. Management algemeen — € 29,99

9 789401 474986

BOEK

e-BOEK


41

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Respond! Vier jaar praktijkonderzoek in de meest uiteenlopende organisaties bracht Roeland Broeckaert tot een methode die teams kan helpen om blijvend veerkrachtig, zelforganiserend en responsief te worden. Respond! is een concrete en heldere toepassing van de bestseller Reinventing Organizations van Frederic Laloux op jouw organisatie. Het neemt je mee in negen fasen om je team of organisatie met een natuurlijk aanvoelende transformatie nieuw leven in te blazen. Dit geïllustreerde boek toont hoe je met meer flexibiliteit betere antwoorden vindt voor de uitdagingen in jouw organisatie.

Inhoud — — — —

Transformatieprocessen/Reinventing organizations concreet toegepast in elke organisatie Zien (rondkijken, terugkijken, vooruitkijken) Verbinden (zelforganisatie, heelheid, cocreatie) Doen (organisatie, team, netwerk)

Roeland Broeckaert is oprichter van Roedel Consult, een collectief dat mensen en organisaties tot hun volle potentieel wil laten ontwikkelen.

Pluspunten — — —

Drie doorbraken om de ability-to-respond te verhogen Negen fasen van natuurlijke transformatie Prachtig geïllustreerd door Suzan Tolsma

Opleiding —

Management

Roeland Broeckaert

Respond! Je organisatie duurzaam heruitvinden vanuit vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid EAN 978 94 014 7214 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Hardcover — 242 pp. Management algemeen — € 29,99

9 789401 472142

BOEK

e-BOEK


42

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

People always talk about reputations Hoe geef je echt betekenis aan een merk? Hoe kun je doelgroepen overtuigen en duurzaam aan het merk binden? Aan de hand van 20 essentiële vragen over merkopbouw wordt een merk gepositioneerd, betekenis gegeven en geprofileerd. De klassieke 4P-marketing vormt daarbij slechts de basis. People always talk about reputations focust op value branding. Het boek loodst de lezer stap voor stap door het hele proces van merkpositionering, merkbetekenis en merkprofilering.

Inhoud — — — —

Merkreputatie Merkpositionering en strategische speerpunten Merkbetekenis opbouwen Merkprofilering

Pluspunten — — — —

Frederik Picard is managing partner van het Antwerpse marketing- en communicatiebureau Reputations. Daarnaast is hij ook deeltijds verbonden als lector marktonderzoek en content marketing aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Zijn specialisaties zijn marktonderzoek, merkstrategie en content marketing.

Eerste boek dat specifiek focust op merkreputatie Marketingmodellen eenvoudig uitgelegd Cases die theorie aan praktijk toetsen. Uiterst praktische leidraad

Opleiding —

Communicatie, marketing, management

Frederik Picard

People always talk about reputations Merkreputatie in drie stappen EAN 978 94 014 7003 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 143 pp. Marketing — € 29,99

9 789401 470032

BOEK

e-BOEK


43

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Onweerstaanbaar by design De strijd om de gunst van de klant woedt harder dan ooit. Bedrijven moeten producten en diensten leveren waarmee de klanten een emotionele band en een langdurige relatie willen aangaan. Dat soort producten ontstaat niet vanzelf. Ze ontstaan by design, door het strategisch inzetten van design. Onweerstaanbaar by design neemt je mee voor een kijk achter de schermen van het ontwerpen van succesvolle producten en diensten. Door middel van tien methodes en drie strategieën ontdek je hoe je met design het hart van je klant steelt.

Inhoud — — — —

Verkopen in een wereld van teveel Een onweerstaanbaar product Design in de onderneming Strategieën

Jürgen Tanghe is designstrateeg bij ontwerpbureau Studio Dott, en heeft jarenlange ervaring met behalen van bedrijfssucces door ontwerpmethodes toe te passen. Hij was een van de pioniers in service design en is een van de toonaangevende experts op het gebied van design thinking in België.

Pluspunten — —

Grote hoeveelheid aan duidelijke figuren Vijf grote vragen over design worden beantwoord aan de hand van verschillende methodes

Opleiding —

Bedrijfskunde

Jürgen Tanghe

Onweerstaanbaar by design Ontwerptechnieken waarmee je echt een verschil maakt voor je klant EAN 978 94 014 7855 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 174 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 29,99

9 789401 478557

BOEK

e-BOEK


44

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Digital Marketing like a PRO Digital Marketing like a PRO is een makkelijk te volgen stappenplan om je marketing via alle digitale kanalen te optimaliseren. Boordevol informatie en voorbeelden om tot succes te komen, vrij van inhoudsloze paginavulling, zodat je direct met het boek aan de slag kan. Zowel voor de minder ervaren marketeer als de professional die zijn skills wilt boosten en updaten: dit handboek digitale marketing helpt je jouw marketingdoelen te bereiken.

Inhoud — — —

E-mailmarketing Versturen Optimaliseren

Clo Willaerts is marketingexperte met meer dan 30.000 Twittervolgers en extensieve ervaring in e-business. Ze verdiept zich in nieuwe media en digitale technologie sinds de revolutie ervan, en blijft de impact ervan op ons dagelijks leven bestuderen en aanleren aan anderen.

Pluspunten — — —

Geschreven in toegankelijk en helder Engels Met quotes en tips van experts uit het vak Bevat relevante bedrijfscases

Opleiding —

Communicatie, management, marketing

Clo Willaerts

Digital Marketing like a PRO Prepare. Run. Optimize. EAN 978 94 014 5371 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 406 pp. Marketing — € 39,99

9 789401 453714

BOEK

e-BOEK


45

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Video Marketing like a PRO Al jarenlang hebben trendrapporten de mond vol over de populariteit van webvideo’s. Jaar na jaar genoten meer mensen van filmpjes op YouTube of TikTok, of namen ze deel aan liverstream events op Facebook en Twitch. Het zelf producen van die video’s werd steeds populairder en sommigen slaagden erin zo veel geld te verdienen. Toen in maart 2020 de wereld er in één klap anders ging uitzien, ging video opeens van een ‘nice to have’ naar een essentiële tool voor elke onderneming. Video Marketing like a PRO is een hands-on gids voor iedereen die het groeiende online publiek wil bereiken met zijn/haar content – ook wanneer je geen ervaring hebt in audiovisuele producties.

Inhoud — — — — —

Clo Willaerts is marketingexperte met meer dan 30.000 Twittervolgers en extensieve ervaring in e-business. Ze verdiept zich in nieuwe media en digitale technologie sinds de revolutie ervan, en blijft de impact ervan op ons dagelijks leven bestuderen en aanleren aan anderen.

Videostrategie Hoe video’s maken Video’s publiceren Video’s promoten Financiering

Pluspunten — — — — —

Basisboek Video Marketing Een antwoord op alle vragen, van plan tot return Toegankelijke, cleane stijl, zonder marketing buzzwords Maximale impact met een minimaal budget Engelstalig

Opleiding —

(Digital) marketing, content productie

Clo Willaerts

Video Marketing like a PRO A Practical Guide to Creating and Publishing Videos That Convert EAN 978 94 014 7792 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 256 pp. Marketing — € 29,99

9 789401 477925

BOEK

e-BOEK


46

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Act Human Marketing wordt te vaak weggezet als ‘de kunst van het manipuleren van de zwakheden van de mens’. Dat beeld achtervolgt marketeers. Willen ze hun echte rol opnemen in deze onzekere, complexe tijden, dan moeten ze met dat stereotype komaf maken en zichzelf heruitvinden. De marketeer moet een Human Activator worden. Act Human biedt concepten en toepassingen aan, en leert je hoe je ook op organisatieniveau een nieuwe aanpak van marketing implementeert. Act Human is het standaardwerk voor de toekomst van marketing, geschreven vanuit een collectief van experts in elke tak van marketing.

Inhoud — — — — — — — —

De kerntaak van marketing Service dominant logic Relaties bouwen in een gefragmenteerde samenleving Customer journey E-commerce Lifetime Value Communicatie Bedrijfscultuur en organisatie als katalysator

Pluspunten — — — —

Denkt verder dan big data Gaat in op de verscheidene rollen van de marketeer Holistische blik Concrete modellen, schema’s en stappenplannen

Opleiding —

Marketing, management

Karel Demeester heeft meer dan vijftien jaar internationale ervaring bij toonaangevende verkoop- en marketingbedrijven zoals Danone en Coca-Cola. Vandaag begeleidt hij bedrijfsleiders en marketeers bij hun omnichannelstrategie en is hij een veelgevraagd keynotespreker en gastdocent rond customer centricity en digital transformation. Sarah Steenhaut werkt al vijftien jaar op C-niveau samen met toonaangevende bedrijven, challengers en scale-ups in b2b- en b2c-omgevingen. Daarnaast is ze professor Digital Marketing Strategies aan de UGent. Jan Callebaut is een van de pioniers van de moderne diagnostic market research, en is al decennialang thought leader in marketing- en communicatiestrategie voor de private en de publieke sector. Hij is Master Marketeer en ontving in 2019 de Lifetime Achievement Award van BAM.

Karel Demeester, Prof. dr. Sarah Steenhaut & Jan Callebaut

Act Human Waarom succesvolle organisaties investeren in langdurige relaties EAN 978 94 014 7213 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Hardcover — 190 pp. Marketing — € 29,99

9 789401 472135

BOEK

e-BOEK


47

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Customer innovation Veel organisaties benaderen klantgerichte marketing en innovatie van hun bedrijfsstrategie als afzonderlijke zaken. Zo missen ze mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Customer innovation zet dit paradigma op zijn kop door de klant als beginpunt te nemen, te innoveren rond zijn of haar noden en er vervolgens een klantgerichte bedrijfsstrategie rond te bouwen. Deze tweede editie van Customer innovation biedt een goed opgebouwde drie-op-drieformule van verbinding, conversie en samenwerking. Daarmee legt het de basis voor innovatie en verandering, om de huidige klantenreis te verbeteren en uit te breiden naar nieuwe klanthorizonten. Met een reeks casestudy’s, waaronder Disney, LEGO® en Johnson & Johnson en heel veel praktische aanbevelingen is dit het ultieme boek voor elke leider en bedrijfs- of marketingspecialist die het pad wil effenen voor een nieuw tijdperk van klantgerichte strategie.

Inhoud — — — — —

Outside-in strategie Geconnecteerd ontwikkelingsmodel Customer journey Feedbacklussen Klantgerichtheid

Marion Debruyne is decaan van de Vlerick Business School, opgenomen in de Top 100 Business Schools van de Financial Times. Naast internationale coach en spreker op het gebied van klanteninnovatie is ze ook professor in marketing en innovatie, met ervaring in uiteenlopende sectoren, van gezondheidszorg tot financiële dienstverlening en consumentenproducten.

Pluspunten — — — —

Handige samenvattingen Concrete tips Overzichtelijke schema’s Draaiboek voor duurzame op klanten gebaseerde groei

Opleiding —

Koen Tackx is professor strategische marketing aan de Vlerick Business School. Hij richt zich vooral op hoe bedrijven meerwaarde voor hun klanten kunnen creëren. Voordat hij zich in de academische wereld begaf, bekleedde hij verschillende leidinggevende functies in bedrijven in dienstverlenende sectoren.

Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

Marion Debruyne en Koen Tackx

Customer innovation Waarom de klant centraal staat in bedrijfsinnovatie EAN 978 94 014 5879 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 296 pp. Management algemeen — € 34,99

9 789401 458795

BOEK

e-BOEK


48

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Six Batteries of Change In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Maar de kans op mislukking blijft ontzettend hoog. Six Batteries of Change biedt een verrassend eenvoudig model voor effectieve verandering. Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste resultaten te bekomen, identificeren de auteurs 6 punten in organisaties die extra energie verdienen. Dit boek maakt duidelijk hoe de verscheidene ‘batterijen’ op te laden, maar ook hoe je die energie kan inzetten om transformatiecompetenties te ontwikkelen die je organisatie nog wendbaarder maken. Met een grondig onderbouwd model, toegankelijk uitgelegd en rijk geïllustreerd met talrijke cases, zet Six Batteries of Change elke organisatie op weg naar duurzame verandering.

Inhoud — — — — — —

Overzicht van de zes batterijen van verandering Het team Strategie en infrastructuur Duidelijkheid bij plannen Band met werknemers Boosten van energie

Pluspunten — — — —

Een eenvoudig en grondig onderbouwd model Talrijke cases uit verscheidene sectoren Doordrongen van heldere schema’s en illustraties Ook beschikbaar in het Engels

Peter De Prins was Professor of Management Practice in Change Management, Coaching en Leiderschap aan Vlerick Business School. Kurt Verweire is Associate Professor Strategic Management en Partner aan Vlerick Business School. Geert Letens is docent Management aan de Koninklijke Militaire School en trainer voor diverse Fortune Global 500-bedrijven.

Opleiding —

Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

Peter De Prins, Kurt Verweire & Geert Letens

Six Batteries of Change Laad je bedrijf op voor verandering EAN 978 94 014 4718 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Hardback — 304 pp. Management algemeen — € 34,99

9 789401 447188

BOEK

e-BOEK


49

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Cultuurmanagement De culturele sector vereist een bijzondere managementaanpak. Een cultuurmanager moet continu zorgen voor de juiste klik tussen zaken en inhoud, en moet tegelijkertijd de commerciële en artistieke ambities van zijn organisatie in balans houden. Deze nieuwe editie van het basisboek leert managers elk aspect van het runnen van een culturele organisatie kennen: van algemeen management tot marketing, van juridische fundamenten tot innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap. Met bijdragen van Dirk De Corte, Rita De Graeve, Pascal Gielen, Sofie Jacobs, Ingrid Moons en Patrick De Pelsmacker, Annelies Thoelen, Bruno Verbergt, Walter Van Andel en Tobias Van Royen.

Inhoud — — — — — — —

Algemeen en strategisch management Financieel management Marketing management Accountancy en rapportering Duurzaam managen Juridische vraagstukken Cultureel ondernemerschap

Annick Schramme is hoogleraar en opleidingsverantwoordelijke van de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen en het programma Leiderschap in Cultuur voor de Lage Landen aan de Antwerp Management School. Ze is lid van diverse raden van bestuur van culturele organisaties en adviesorganen in Vlaanderen en Nederland. Sinds augustus 2020 is ze voorzitter van de SARC (Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media).

Pluspunten — — —

Nieuwe, geactualiseerde editie Focust op recente internationale tendensen Voorzien van cijfermateriaal en statistieken

Opleiding —

Nathalie Verboven is onderwijsassistente binnen de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen. Ze behaalde een masterdiploma in de geschiedenis en in het cultuurmanagement.

Bedrijfsmanagement, culturele studies, cultuurmanagement

Annick Schramme & Nathalie Verboven (Reds.)

Cultuurmanagement De regels van de kunst EAN 978 94 014 6713 1 — Verschenen 21,6cm x 28cm — Paperback — 416 pp. Bedrijfskunde algemeen, kunst algemeen — € 49,99

9 789401 467131

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK


50

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Eventplanner Eventplanner is een complete leidraad voor alle aspecten die bij de organisatie van evenementen en feesten komen kijken: van de voorbereiding tot het evenement zelf en de evaluatie achteraf. Het boek zit boordevol praktische tips en handige checklists voor zowel zakelijke events als privéfeesten. In deze compleet herziene versie van de bestseller Events² gaat Kevin Van der Straeten in op de nieuwste trends in de eventsector. Zo houdt het de vinger aan de pols, en blijf je op de hoogte van de belangrijkste factoren bij moderne events.

Inhoud — — — — — —

Kevin Van der Straeten is oprichter van eventplanner.be/.nl, al ruim vijftien jaar dé website voor opdrachtgevers en organisatoren van (bedrijfs) evenementen. Daarnaast is hij de presentator van het online tv-kanaal eventplanner.tv

Return on investment Projectmanagement Logistiek Techniek Beveiliging Vergunningen en verzekeringen

Pluspunten — — —

Gebaseerd op ruime praktijkervaring Zowel geschikt voor de ervaren als voor de onervaren organisator Met medewerking van tientallen professionals uit de eventsector en docenten eventmanagement

Opleiding —

Communicatie, management, evenementorganisatie, onthaal en PR, hospitality, marketing, leisure management

Kevin Van der Straeten

Eventplanner De standaard voor het organiseren van evenementen EAN 978 94 014 4105 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 320 pp. Management algemeen, marketing — €34,99

9 789401 441056

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK

OEF

EXTRA


51

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

WE LOVE EVENTS, zelfs in tijden van corona! Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het coronavirus compleet achterhaald nieuws is wanneer je dit leest. Maar bij de herdruk, geactualiseerd in de zomer van 2020, was corona niet alleen the talk of the town maar zelfs the talk of the world, en zeker ook the talk of the events world. Moeilijke tijden brengen gelukkig ook creatieve ideeën. Awakenings, WOO HAH!, Tomorrowland, Max Verstappen, Andrea Bocelli, Nick Cave, Lady Gaga, Travis Scott en zelfs Donald Trump tonen ons de virtuele weg. De ene al succesvoller en straffer dan de andere, maar zeker allemaal inspirerend voor elke eventmanager en eventmarketeer. Naast het toegevoegde deel dat specifiek gaat over events in tijden van corona, toon ik in dit boek hoe je van het conversatie-event een succesvol en waardevol event maakt. Vanuit mijn ervaring en aan de hand van onderbouwde marketinginzichten breng ik gevatte analyses van I Love Techno, League of Legends, Tomorrowland, Couleur Café, Music for Life en talrijke andere herkenbare cases.

Inhoud — — — — — — — —

Events in tijden van corona Eventmarketing De DNA-structuur van een evenement Het realtime-event en het conversatie-event De eventmanagementcirkel Strategisch management Contentchecks en -optimalisaties Community management

Peter Decuypere is founding father van onder meer het bekende festival I Love Techno en de internationaal vermaarde club Fuse. Naast marketingconsultant is hij docent aan verscheidene hogescholen en een veelgevraagd keynotespreker. In 2020 werd hij gevraagd door de overheid (EventFlanders) om als expert mee te helpen aan de relance van de eventsector. Hij is ook auteur van Holy Trinity Events.

Pluspunten — — — — — —

Nieuwe, geactualiseerde editie Bestseller in eventmarketing Methodes zijn op alle mogelijke events van toepassing Talrijke cases die tot de verbeelding spreken Geschreven door de oprichter van I Love Techno Extra materiaal is te vinden op www.weloveevents.be

Opleiding —

Marketing, eventmanagement, leisure management

Peter Decuypere

We love events Een gedurfde kijk op marketing EAN 978 94 014 7394 1 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 382 pp. Communicatiekunde algemeen, marketing — €39,99

9 789401 473941

BOEK

EXTRA

PPT


52

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Praktijkboek strategie Strategiebepaling blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Bij managers is de verleiding groot om snel te grijpen naar modieuze concepten, waardoor bedrijven vaak een solide basis missen om te beslissen welke mogelijkheden tot duurzaam succes kunnen leiden. Dankzij de stapsgewijze aanpak van Praktijkboek strategie zet je strategisch denken om in praktisch doen. Op basis van jarenlange consultancyervaring stelden de auteurs dit werkinstrument samen om in team een strategie te ontwikkelen en met succes uit te voeren. Praktijkboek strategie biedt een handig en verantwoord stappenplan om op een gefaseerde manier het strategisch denken in praktisch doen om te zetten. Het gedrukte boek beperkt zich tot de essentie. Wie verdieping zoekt, vindt deze op het uiterst toegankelijke online leerplatform. Zo kan iedereen op zijn eigen ritme en behoefte met dit boek aan de slag.

Inhoud — —

— —

Vijf concurrentiekrachten in de taakomgeving Strategische alternatieve opties: de groeimatrix van Ansoff, de generieke strategieën volgens Porter, de waardedisciplines van Treacy en Wiersema, de Blauwe Oceaan-aanpak van Kim en Mauborgne Strategische logica: het businessmodel, het organisatiemodel, de kernprocessen Kritieke succesfactoren (KSF’s) en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)

Pluspunten — —

Werkbladen om de theorie meteen in de praktijk om te zetten Extra materiaal is te vinden op het online leerplatform www.praktijkboekstrategie.com. Een unieke code in het boek levert je daarvoor gratis toegang.

Opleiding —

Aimé Heene is erebuitengewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, en daarnaast gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en het Europacollege te Brugge. Verder is hij zaakvoerder van Top Management Services. Johan Vanhaverbeke is docent aan de KU Leuven (campus Brussel) en Odisee, Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Daarnaast is hij wetenschappelijk adviseur van STIMA EDUCATION en EMS-professor marketingmanagement. Simonne Vermeylen doceert strategisch management aan de KU Leuven (campus Brussel) en is gastdocent aan de KU Leuven. Als zaakvoeder van Sun Tzu begeleidt ze bedrijven in de formulering en uitvoering van hun strategie.

Accountancy & fiscaliteit, communicatiemanagement, strategisch management, bedrijfsmanagement

Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke & Simonne Vermeylen

Praktijkboek strategie Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie EAN 978 90 774 3253 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 39,99

9 789077 432532

BOEK

EXTRA


53

EC O N O M I E , M A N A G E M E N T E N M A R K E T I N G

Business en ethiek De recente crisis in de bankwereld heeft eens te meer de behoefte aan ethiek in het bedrijfsleven bevestigd. Bedrijfsethiek is echter meer dan een kwestie van loze kreten of morele verontwaardiging. Het vereist het aanleren van analyse-instrumenten en methodes van ethisch argumenteren. Al meer dan vijftien jaar biedt Business en ethiek een handboek dat geschikt is voor een cursus bedrijfsethiek. In deze nieuwe uitgave krijgt de lezer een veel duidelijker zicht op de verschillende verschijningsvormen van bedrijfsethiek en op de modellen van ethisch argumenteren. Daarbij wordt de deugdenethiek beter geïntegreerd.

Inhoud — — — — — — —

Modellen van bedrijfsethiek en ethisch argumenteren Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten Markteconomie als ethiek Human Resources Management Rechten en plichten van aandeelhouders Ecologische ethiek Onderneming en maatschappij

Pluspunten — —

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zijn specialisaties zijn: bedrijfsethiek, spiritualiteit en leiderschap, katholiek sociaal denken en vredesethiek. Luc Van Liedekerke doceert bedrijfsethiek aan de KU Leuven. Hij is tevens voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network).

Standaardwerk voor zowel economie als ethiek Herziene editie die inspeelt op actuele thema’s

Opleiding —

Bedrijfsmanagement, office management, handelswetenschappen, TEW, accountancy en fiscaliteit, bestuurs- en organisatiewetenschap

Johan Verstraeten & Luc Van Liedekerke

Business en ethiek Spelregels voor ethisch ondernemen EAN 978 90 209 7924 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 280 pp. Sociale kennistheorie en ethiek, economie en bedrijfskennis algemeen — € 29,99

9 789020 979244

BOEKCommunicatie Politieke en sociale wetenschappen


56

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Zelf een podcast maken In Zelf een podcast maken bouwen experts Eva Moeraert en Pieter Blomme samen met jou aan je eerste audioverhaal. Je leert uit successen en fouten, en krijgt een inkijk in hun workflow en aanpak. Ontdek de schoonheid van geluid, de storytellingmogelijkheden van het medium en de emotionele impact die audio heeft op mensen. Want alleen zo maak je het verschil. Deze praktische gids voor beginners en professionals laat je nadenken over je doelgroep en jouw rol als presentator, leert je de beste audio-interviews afnemen en je podcast in de markt zetten. Dit is een boek voor al wie wil podcasten op een hoger niveau.

Inhoud — — — — — —

Belangrijke eerste vragen bij het starten Aan de slag met podcasten De essentials: interviewen en schrijven Hoe wordt je technisch beter? Je podcast de wereld in sturen Langzaam rijk worden van podcasten?

Eva Moeraert is docent aan de Arteveldehogeschool. Eerder maakte zij radiodocumentaires en reportages voor VRT. Ondertussen heeft ze een eigen audioproductiehuis en tal van succesvolle podcasts op haar naam zoals Waarom, Wie Was Mama?, Studio Brein en Bruto Nationaal Geluk.

Pluspunten — — —

Meteen aan de slag met concrete tips Laat jouw podcast opvallen tussen alle andere Leren uit vaak gemaakte fouten en bekende voorbeelden

Pieter Blomme is oprichter van de podcast Relaas en maakt branded podcasts voor bedrijven en organisaties. Hij geeft les in audio storytelling aan verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Opleiding —

Podcasting, audio storytelling, culturele studies, communicatiewetenschappen

Eva Moeraert en Pieter Blomme

Zelf een podcast maken In 5 stappen van idee tot aflevering EAN 978 94 014 8046 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 134 pp. Communicatiekunde algemeen — € 25,99

9 789401 480468

BOEK


57

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Het communicatie DNA Communicatie is hot. Iedereen communiceert. De interesse in het communicatievak is booming. In België zijn er meer communicatieprofessionals dan bakkers, slagers of kappers. Iedereen is creator en fotograaf tegelijk. We denken te weten wat een communicatieprofessional doet. Maar is dat wel zo? In Het communicatie DNA neemt Korneel Warlop je bij de hand en legt op een beschrijvende manier stap voor stap uit wat zijn ervaringen zijn na meer dan tien jaar bij leidinggevende wereldbedrijven als AXA, AB InBev en Barry Callebaut Group te hebben gewerkt. Een boek vol tips en tricks aan huidige en toekomstige professionals met een passie voor communicatie. Met bijdragen van onder andere Baptiste van Outryve (Roompot), Debby Wilmsen (Tomorrowland), Laurent Winnock (bpost group), Cybelle-Royce Buyck (AB InBev), Bob Madou (Club Brugge), Christiaan Prins (Barry Callebaut Group), Frank Dereymaeker (De Tijd) en Erik Lenaers (Weber Shandwick)

Inhoud — — — —

Geïntegreerd corporate communicatiemodel Impactvol leiderschap Reputatie- en crisismanagement Relatiemanagement

Pluspunten — — —

Korneel Warlop is Corporate Communications Director Europe, Middle-East & Africa bij Barry Callebaut Group, ’s werelds toonaangevende fabrikant van hoogwaardige chocolade- en cacaoproducten. Korneel is ook Board Member van C², de communication community in België.

Op basis van unieke ervaringen en anekdotes uit de praktijk Bijdragen van experten uit toonaangevende bedrijven Onmisbaar voor elke (beginnende) communicatieprofessional

Opleiding —

(Bedrijfs)communicatie, marketing

Korneel Warlop

Het communicatie DNA Tip & tricks voor de communicators van vandaag en morgen EAN 978 94 014 7510 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 152 pp. Bedrijfskunde algemeen — € 29,99

9 789401 475105

BOEK

e-BOEK

PPT


58

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Een nooit voltooide geschiedenis Wetenschappen groeien niet in een vacuüm: ze worden beïnvloed en gestuurd door maatschappelijke evoluties, zoals de opkomst van de democratie, sociale bewegingen, de massamedia, de ontzuiling … Dat geldt bij uitstek voor de sociale wetenschappen aan de KU Leuven, die een onderwerp bestuderen terwijl het hen elke dag raakt. In de laatste 150 jaar zijn ze uitgegroeid tot diverse disciplines, van politieke wetenschap tot sociologie, communicatiewetenschap en antropologie. Een nooit voltooide geschiedenis gaat in op die rijke evolutie die de sociale wetenschappen in Leuven hebben doorlopen, en geeft een unieke insidersblik in universiteit en maatschappij.

Inhoud — — — — — — — — — —

Overzicht van de geschiedenis van de faculteit Wetenschappelijke evoluties in kaart gebracht Ontluikende wetenschap De school voor politieke en sociale wetenschappen Immobilisme en vernieuwing na 1918 Taalstrijd en ideologische verwarring Ontvoogding van de sociale wetenschappen Wetenschappelijke vernieuwing, expansie en contestatie De geboorte van een nieuwe faculteit Consolidatie, transitie en metamorfose

Emmanuel Gerard is historicus en emeritus gewoon hoogleraar aan de KU Leuven.

Pluspunten —

Aandacht voor de maatschappelijke context

Opleiding —

Sociale wetenschappen

Emmanuel Gerard

Een nooit voltooide geschiedenis 150 jaar sociale wetenschappen in Leuven EAN 978 94 014 7594 5 — April 2022 17cm x 24cm — Paperback — 240 pp. Algemene sociale wetenschappen — € 25,99

9 789401 475945

BOEK


59

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Een alledaags wonder De persoon die je bent, is er alleen maar dankzij de voortdurende wisselwerking met alles en iedereen rondom jou. Je daarvan bewust worden, is de eerste stap naar engagement, naar activisme, maar ook naar zoveel meer. Een alledaags wonder bevat vijftig verhalen van bekende denkers, artiesten, wetenschappers en ondernemers die op hun unieke manier uitdrukken hoe het voelt om plots op te kijken uit je individuele bestaan en je verbonden te voelen met anderen en de wereld. Van democratie tot dans, van klimaat tot muziek, van ondernemerschap tot psychologische hulpverlening: dit boek stoft het begrip betrokkenheid af en geeft een inkijk in hoe grote denkers de wereld rondom zich vormgeven.

Inhoud — — —

Persoonlijke getuigenissen van maatschappelijke betrokkenheid Wat is betrokkenheid? 50 verhalen over verbondenheid en engagement

Pluspunten — —

Persoonlijke getuigenissen van bekende Vlamingen en Nederlanders Brede waaier aan thema’s

Opleiding —

Sociale wetenschappen

Steven Eggermont is communicatiewetenschapper en decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Peter Vermeersch is auteur en politicoloog verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven. Met bijdragen van onder meer Saskia De Coster, Joke van Leeuwen, Nadia Nsayi, Nic Balthazar, Mira Feticu, Annelies Verbeke, Mohamed Ridouani, Hans Bruyninckx, Nozizwe Dube, Elke Neuville, Anne Teresa De Keersmaker ...

Steven Eggermont en Peter Vermeersch

Een alledaags wonder 50 verhalen over verbinding en betrokkenheid EAN 978 94 014 7595 2 — April 2022 17cm x 24cm — Paperback — 240 pp. Algemene sociale wetenschappen — € 27,99

9 789401 475952

BOEK


60

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Beeld en visuele waarneming Beeld en visuele waarneming biedt een overzicht van het actuele wetenschappelijke onderzoek rond de visuele perceptie van natuurlijke en artificiële beelden (foto’s, schilderijen, films, strips, …) vanuit een interdisciplinaire benadering. Dit boek presenteert de biologische en psychologische onderbouw van de perceptie, zonder cultuur, emotie en context van het beeld uit het oog te verliezen. Ook vertellen met beelden en het waarheidsgehalte van documentaires komt daarbij aan bod. Met talrijke voorbeelden uit verscheidene culturen en tijden, een verklarende woordenlijst en aandacht voor het meest recente onderzoek vormt dit boek een diepgaande handleiding voor iedereen die in visuele waarneming geïnteresseerd is of zelf met beelden aan de slag gaat.

Inhoud — — —

Waarneming van natuurlijke scènes Waarneming van beelden Esthetiek en het brein

Pascal Lefèvre is doctor in de communicatiewetenschappen en al meer dan dertig jaar geboeid door beelden in al hun variëteiten. Hij doceert sinds 1998 aan diverse Vlaamse kunstscholen en momenteel aan LUCA School of Arts (campus Sint-Lukas Brussel).

Pluspunten — — —

Introductie tot de multidisciplinaire studie van beeld Een empirische blik op de artistieke visuele trukendoos Met illustrerend beeldmateriaal

Opleiding —

Audiovisuele en grafische technieken, communicatie

Pascal Lefèvre

Beeld en visuele waarneming Een interdisciplinaire benadering EAN 978 94 014 4813 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 216 pp. Communicatiekunde algemeen — € 25,99

9 789401 448130

BOEK


61

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

500 gebeurtenissen en 500 woorden Elke dag informeert het journaal ons over belangrijke gebeurtenissen die ons allemaal in meer of mindere mate beïnvloeden. Maar welke feiten hadden de laatste dertig jaar zo’n grote impact dat ze onze wereld of de manier waarop we ernaar kijken drastisch veranderden? Deze boeken hebben aandacht voor (inter)nationale politiek, economie, cultuur, sport, wetenschap, lifestyle, milieu, ... Ze bieden een venster op de hele wereld doorheen de voorbije drie decennia, in een kort en krachtig overzicht. Kennis van enkele basisbegrippen en woorden wapenen je om de brede actualiteit in de media te volgen en te begrijpen. Deze boeken bieden de lezer de sleutel tot inzicht in het journalistieke jargon, met tekst en uitleg bij de belangrijkste termen in de meest uiteenlopende domeinen en bijdragen van een resem beroepsjournalisten.

Pluspunten — —

Naslagwerk door en voor journalisten Overzichtelijk lexicon

Marc Hendrickx studeerde rechten, wijsbegeerte en politieke en sociale wetenschappen. Hij doceerde sociologie en psychologie, politieke structuren en inleiding tot de journalistiek in de opleidingen journalistiek aan Thomas More Mechelen.

Opleiding —

Communicatie, journalistiek, marketing, lerarenopleiding Jo Bastiaens studeerde politieke wetenschappen en menselijke ecologie, en doctoreerde over hoger onderwijs en internationale samenwerking. Bij Thomas More Mechelen adviseert hij het onderwijsbeleid en doceert hij sociologie, interculturele communicatie en internationale studies. Werner Goossens studeerde Germaanse filologie en verdiepte zich daarna nog twee jaar in internationale politiek en interculturele communicatie via CIMIC. Hij doceert buitenlandse politiek en Europa aan Thomas More Mechelen en begeleidt al twintig jaar studiereizen naar Berlijn.

Marc Hendrickx & Jo Bastiaens

500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden EAN 978 94 014 3540 6 — Verschenen 15cm x 21cm — Paperback — 216 pp. Sociale wetenschappen — € 25,99

9 789401 435406

BOEK

Marc Hendrickx & Werner Goossens

500 woorden die iedereen moet kennen Om de actualiteit te begrijpen EAN 978 94 014 1042 7 — Verschenen 15cm x 21cm — Paperback — 172 pp. Journalistiek — € 25,99

9 789401 410427

BOEK


62

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Be The Story De verhalen van vandaag beleef je langs verschillende kanalen tegelijk. Billie Eilish, bijvoorbeeld, is niet zomaar een muzikante, maar creëert samen met haar fans doelbewust een eigen online-universum. Of politieke verkiezingen: die vinden niet alleen plaats in het stemhokje, evenzeer spelen verslaggeving van journalisten en felle Twitterdebatten daarin een rol. Dat is transmedia-storytelling. BE THE STORY vertelt je alles wat je moet weten over deze nieuwste vorm van verhalen vertellen. Je komt te weten waarom transmedia zo nauw verbonden is met moderne technologie. En hoe je ook met je smartphone geweldige content maakt. In een constant bewegend en exploderend medialandschap geeft dit boek je alle tips om kijkers en gebruikers continu geprikkeld te houden.

Inhoud — — — — —

Een grondplan maken van een transmediaal verhaal Nieuwe formats en nieuwe genres Bruikbare apps Professioneel filmen en monteren met je smartphone XR-content

Piet Sonck is docent aan Thomas More. Bovendien is hij een onafhankelijke filmmaker. Als producer, regisseur, scenarist blikt hij experimentele producties in, van videoclips over VR-series tot langspeelfilms.

Pluspunten — —

Tom Rumes is coördinator van de opleiding toegepaste audiovisuele communicatie aan Thomas More. Daarnaast werkt hij als professioneel trainer en transmedia-storytelling consulant. Eerder schreef hij How To Story.

De gids voor storytelling in de 21ste eeuw Snelle tips om professioneel te filmen

Opleiding —

Audiovisuele communicatie, journalistiek, communicatiewetenschappen

Tom Rumes & Piet Sonck

Be The Story Transmediastorytelling voor contentmakers EAN 978 94 014 7484 9 — Verschenen 21,5cm x 13x5cm — Paperback — 200 pp. Communicatiekunde algemeen — € 25,99

9 789401 474849

BOEK

PPT


63

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Auteursrecht en pers Dagelijks levert de pers informatie die uiterst toegankelijk en beschikbaar is. Toch vereist het gebruik en het verspreiden van deze informatie een bepaalde juridische omgang: het auteursrecht. Op een toegankelijke manier toont Auteursrecht en pers de fijne kneepjes van dit soms moeilijk te ontwarren domein. Compleet met een stappenplan, mogelijke valkuilen en herkenbare casestudy’s. Vanuit tal van voorbeelden uit de mediasector en met aandacht voor detail vertelt dit handboek over de basics, de belangrijke nuances en de achterpoortjes in het auteursrecht. Dankzij die helderheid is het boek bruikbaar voor studenten en iedereen die creatief met media bezig is.

Inhoud — — — — —

Geschiedenis van het auteursrecht De plaats van het auteursrecht in het recht De exploitatie van auteursrechten Auteurscontracten De pers en het auteursrecht

Wim Criel doceerde auteursrecht en pers aan Thomas More Mechelen. Daarvoor werkte hij als verantwoordelijk uitgever van Roularta Media Group, bekend van Knack en Trends.

Pluspunten — —

Verhelderend voor iedereen die omgaat met de pers Dit boek werd getoetst aan verscheidene standaardwerken over auteursrecht en onderworpen aan een peerreview

Opleiding —

Journalistiek en (commerciële) communicatie

Wim Criel

Auteursrecht en pers EAN 978 94 014 0282 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Journalistiek, recht algemeen — € 29,99

9 789401 402828

BOEK


64

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Journalistiek Bereid je je voor op een journalistieke carrière of heb je altijd al willen weten hoe journalisten te werk gaan? Deze nieuwe editie van Journalistiek geeft je een geactualiseerde inkijk in het journalistieke bedrijf, de media en de verschillende redactiefuncties en leert je hoe je concreet aan de slag kunt met verschillende genres. Dit basiswerk voor beginnende journalisten is geschreven vanuit de praktijk, in een begrijpbare taal en met tal van voorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met een interview waarin een ervaren journalist bevraagd wordt. Deze relevante stemmen zijn onder meer Rudi Vranckx, Liesbeth Van Impe en Faroek Özgünes.

Inhoud — — — — —

Wegwijs in het Vlaamse medialandschap Wat is een goed interview? Van idee tot eindredactie Leren uit gesprekken met ervaren journalisten Wetgeving, deontologie en bronnengeheim in journalistiek

Pluspunten — — —

Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod Aandacht voor alle facetten van de journalistiek: van tekst en opmaak tot wetgeving Ervaringsdeskundigen aan het woord

Ria Goris is zelfstandig journalist en lector journalistiek aan Erasmushogeschool Brussel. Ze publiceerde onder meer in Knack, De Standaard, Humo, Libelle en Psychologies. Guy Delforge is freelance journalist, docent en consultant media en communicatie. Hij werkte als journalist en manager voor verschillende dagbladen, magazines en televisie.

Opleiding —

Journalistiek

Ria Goris & Guy Delforge

Journalistiek Inleiding tot het vak EAN 978 94 014 3912 1 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 322 pp. Journalistiek — € 27,99

9 789401 439121

BOEK


65

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Schrijven voor radio en tv Radio- en tv-teksten worden maar een keer beluisterd. Ze mogen dus niet te snel gaan of onduidelijk zijn, en moeten de kijker-luisteraar onmiddellijk aanspreken én bij de zaak houden. Schrijven voor radio en tv bevat de ongeschreven wetten, technieken en vuistregels om teksten te maken voor nieuwsuitzendingen, reportages, documentaires op radio en televisie. Het boek bevat bovendien talloze tips en aanbevelingen van ervaren journalisten-tekstschrijvers, geïllustreerd met honderden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het is het ideale handboek voor de journalist in opleiding.

Inhoud — — — —

Journalistieke radioteksten Journalistieke tv-teksten Opbouw en structuur van een tekst Het perspectief van de kijker en de luisteraar

Patrick Pelgrims is lector redactie radio en televisie aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij coördineert er de bachelor journalistiek.

Pluspunten — —

Overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk Basisboek voor de beginnende en handig vademecum voor de ervaren journalist

Opleiding —

Journalistiek, communicatie

Patrick Pelgrims

Schrijven voor radio en tv Praktijkboek voor de journalist EAN 978 94 014 0095 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 300 pp. Journalistiek — € 29,99

9 789401 400954

BOEK


66

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Media en mentaliteit Media doen meer dan inspelen op individuele voorkeuren. Elke krant, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profiel van een doelgroep. Als publiek kiezen we voor het medium waarvan het imago representatief is voor onze eigen referentiegroep. Zo genereert elk medium een particuliere groepsmentaliteit die past bij een specifiek doelpubliek. In Media en mentaliteit zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en over de manier waarop massamedia een publieke sfeer in de hand werken. De auteur heeft daarbij oog voor de mediagebruiker in de moderne communicatiemaatschappij. Dit boek is noodzakelijke lectuur voor communicatie- en cultuurwetenschappers en voor journalisten die inzicht willen krijgen in de invloed van media op de samenleving.

Inhoud — — — — —

Interactiepatronen Douglas’ typologie Het perspectief van het individu Ideologiekritiek De verantwoordelijkheid van de media

Bart Pattyn is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek, KU Leuven. Hij zet zich in voor interdisciplinaire discussies over maatschappelijk relevante thema’s binnen het overlegorgaan Metaforum.

Pluspunten — —

Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod Wetenschappelijke inzichten toegepast op modern mediagebruik

Opleiding —

Communicatiewetenschappen

Bart Pattyn

Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 288 pp. Journalistiek, sociale kennistheorie & ethiek — € 29,99

9 789401 412896

BOEK


67

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Echte mediaprimeurs Vroeger viel het fysieke lichaam van de mens samen met zijn communicatiemiddel, zoals bijvoorbeeld lichaamstaal en gesproken taal. Geleidelijk aan ontwikkelde de mens via het geschrift technologische communicatie-instrumenten die zich buiten zijn lichaam bevonden. Nu lijkt het erop dat mens en mediamachine in elkaar gaan overvloeien. Wie Echte mediaprimeurs doorneemt, stoot niet alleen op de fascinerende ontstaansgeschiedenis van diverse media, maar ook op de manier waarop de mens zichzelf vormgeeft en anders maakt. Zo groeit deze communicatiegeschiedenis uit tot een beknopte beschavingsgeschiedenis waarin lichaamstaal, gesproken taal, schriftcultuur, beeldcultuur en cybercultuur hun juiste plaats krijgen. Wie meegaat in dit verhaal van oudste, oude, nieuwe en nieuwste media krijgt niet alleen een duidelijk antwoord op deze vragen, maar begrijpt meteen de cultuurhistorische invloed van al deze media.

Inhoud — — — — —

Mediageschiedenis Lichaamscultuur Typografische revolutie Commerciële nieuwsindustrie Van multi- tot hypermedia: doorbraak van de cybercultuur

Frank Hellemans doceert mediageschiedenis en journalistiek aan Thomas More Mechelen. Daarnaast is hij redacteur van de boekensite voor het weekblad Knack.

Pluspunten — —

Een historische benadering van een actueel thema Gebaseerd op de praktijkervaring van de auteur

Opleiding —

Journalistiek, communicatiewetenschappen

Frank Hellemans

Echte mediaprimeurs Een communicatiegeschiedenis EAN 978 90 209 5496 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 112 pp. Communicatiekunde algemeen — € 25,99

9 789020 954968

BOEK


68

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Met woorden verleiden Schrijven is praten met papier ertussen. Maar hoe komt het dan dat de kracht van een persoonlijke dialoog soms verloren gaat in een tekst? In Met woorden verleiden geeft Mark Van Bogaert je een openhartige inkijk in de interne keuken van de copywriter. De dialoogmethode en al zijn schrijftips leveren je tekst extra aandacht en respons op. Dit boek helpt je om alle mogelijke tekstvormen te verbeteren: verkoopbrieven, e-mails en andere webteksten, maar ook vergaderverslagen, persberichten en powerpointpresentaties. Het is geschikt voor elke student die zijn schriftelijke communicatie wil optimaliseren.

Inhoud — — — — — —

Persoonlijk en positief leren schrijven Dialoogkracht in allerlei tekstsoorten Antwoorddocumenten voor meer respons Teksten voor advertenties Schrijven voor het goede doel Schrijven voor verschillende leeftijden

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.

Pluspunten — — —

A/B-tests bewijzen dat de tips effectief werken De auteur won twee keer de Gouden Veer Gebaseerd op casestudy’s

Opleiding —

Direct marketing, bedrijfs- en office management, (professionele) communicatie

Mark Van Bogaert

Met woorden verleiden Schrijftips voor uw presentaties, mailings & andere wervende teksten EAN 978 94 014 1063 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 264 pp. Marketing — € 29,99

9 789401 410632

BOEK

EXTRA

PPT


69

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Scanbaar schrijven Hoe kijkt uw lezer? Hoe leest uw kijker? En hoe trekt u uw lezer met weinig tijd toch uw tekst in? In dit boek vindt u de basisregels om een tekst professioneler en lezersvriendelijker vorm te geven, ook met eenvoudige hulpmiddelen als Word of PowerPoint. U kijkt eerst hoe kranten het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maken. En dan hoe u de KRANT-methode (Koppen, Reliëf, Accenten, Navigatiestructuur en Tekstblokjes) toepast op uw eigen teksten: van memo tot cv, van e-mail tot vergaderverslag, van uitnodiging tot persbericht. Scanbaar schrijven leert u te kiezen voor een geschikt lettertype, voor goede illustraties, voor blikvangers met plakfactor.

Inhoud — — — — — —

Van informatierijkdom krijg je aandachtsarmoede Kijk eens naar de krant Presenteer uw tekst in zapklare brokjes Psychologie van de letter Scanbaar schrijven voor verschillende tekstsoorten Meepraten over lay-out? Dure woorden!

Pluspunten —

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.

Stimuleert nadenken over elke zin, elk woord, elk leesteken om tot een vloeiende tekst te komen

Opleiding —

(Direct) marketing, bedrijfs- en office management, copywriting, (professionele) communicatie, taal- en letterkunde

Mark Van Bogaert

Scanbaar schrijven Aandacht vangen van lezers met weinig tijd EAN 978 94 014 1852 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 232 pp. Communicatiekunde algemeen — € 25,99

9 789401 418522

BOEK

e-BOEK

EXTRA

PPT


70

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

De prijs van politiek Het gezegde ‘show me the money’ geldt ook voor politieke partijen. Hun doen en laten kunnen we immers pas echt begrijpen als er zicht is op de hoeveelheid geld die ze bezitten en onder elkaar verdelen. De prijs van politiek brengt de Belgische partijen en hun boekhouding in kaart. Het bespreekt de ontwikkeling van private naar publieke financiering, en de manier waarop de partijen erin geslaagd zijn om hun portefeuille voortdurend aan te dikken. Het boek kijkt ook over de grenzen heen, en stelt dezelfde vragen over Europese partijen. Daardoor werpt het een uitdagende en eigenzinnige blik op de toekomst van de democratie en de macht die politieke partijen daarin bezitten.

Inhoud — — — —

Overzicht van boekhouding van politieke partijen Economisch perspectief op de politicologie Politieke strategie Aandacht voor België en de Europese Unie

Jef Smulders is als vrijwillig medewerker verbonden aan de KU Leuven. Hij analyseerde de boekhouding van nationale politieke partijen in Europa.

Pluspunten — — —

Bart Maddens is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en voert al twintig jaar onderzoek naar partijfinanciering.

Gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door de auteurs Toegankelijk geschreven Begrip van financiële werking democratische instituten

Wouter Wolfs is als onderzoeker verbonden aan de KU Leuven. Hij werkt aan een proefschrift over de financiering van de politieke partijen in de EU.

Opleiding —

Politicologie, European Studies

Bart Maddens, Jef Smulders & Wouter Wolfs

De prijs van politiek Over de portefeuille van de partijen EAN 978 94 014 5880 1 — Verschenen 15cm x 23cm — Paperback — 256 pp. Politicologie — € 25,99

9 789401 458801

BOEK


71

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Waarom Europa? Waarom is er nog steeds geen Europees leger? Waarom vinden we het vanzelfsprekend dat we met de euro betalen? En waarom willen de Britten een eigen koers varen? Het Europa dat we vandaag kennen, is het resultaat van keuzes van beleidsmakers door de jaren heen. Intussen werkt de Europese Unie in op talloze domeinen en oefent ze een grote invloed uit op het leven van haar burgers. Dit resultaat van jarenlange en steeds verder uitdijende integratie is er echter niet zonder slag of stoot gekomen, noch is het voorlopig eindpunt zonder controverse. Dit boek toont het waarom van de Europese Unie aan de hand van de belangrijkste gebeurtenissen, bekende hoofdrolspelers en de wijze waarop cruciale keuzes werden gemaakt. Dit boek biedt een behapbare, genuanceerde blik op de factoren die de levens van elke Europeaan dag na dag bepalen, en maakt duidelijk hoe de beslissingen van gisteren tot op vandaag doorwerken.

Inhoud — — — — —

De pioniersfase Ambities en economisch project De interne markt De euro Verdieping en uitbreiding

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven. Kamiel Vermeylen is journalist bij Knack, gespecialiseerd in Europese politiek.

Pluspunten — — — —

Maakt een complexe geschiedenis helder Behandelt opvallende sleutelmomenten en figuren Verbindt heden en verleden Geschikt als introductie in brede opleidingen

Opleiding —

Politieke wetenschappen, journalistiek, geschiedenis, communicatie, economie

Steven Van Hecke & Kamiel Vermeylen

Waarom Europa? Kleine geschiedenis van een groot project EAN 978 94 014 7770 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 208 pp. Geschiedenis algemeen, Politieke geschiedenis en geschiedenis van de internationale betrekkingen € 29,99

9 789401 477703

BOEK

e-BOEK


72

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Klassieke sociologen en hun erfenis Nooit liet het sociologisch denken zo’n ideeënrijkdom zien als bij haar grondleggers: Comte, Marx, Durkheim, Weber en Mead. Stuk voor stuk ambitieuze, gevaarlijke denkers, van wie de ideeën tot op vandaag ons beeld van de maatschappij bepalen. Klassieke sociologen en hun erfenis schetst de ideeën van deze denkers en hun klassiek sociologisch kader. Het boek volgt de sociologen op het moment dat ze hun meest gedurfde denkstappen zetten en nodigt uit om mee te denken en zelf verder te gaan. Dit boek laat zien hoe invloedrijk deze denkers waren en hoe belangrijk ze tot op vandaag blijven. Daarom is het in de eerste plaats geschikt voor de student die zich wil bekwamen in de grondslagen van de sociologie.

Inhoud — — — — —

Saint-Simon en Comte – sociologie als een positieve wetenschap Kennis als strijd, strijd als kennis – de wereld volgens Karl Marx De sociologische verbeelding van Emile Durkheim Het tragisch verstehen van Max Weber Het sociale als het nieuwe – het optimisme van G.H. Mead

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen.

Pluspunten — —

Basiswerk over de grondleggers van de sociologie Focus op individuele sociologen en hun werk

Opleiding — —

Sociologie en cultuurkritiek Sociologie algemeen

Walter Weyns

Klassieke sociologen en hun erfenis EAN 978 94 014 1893 5 — Verschenen 16cm x 24cm — Paperback — 344 pp. Sociologie algemeen — € 29,99

9 789401 418935

BOEK


73

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen Herziene editie Vlaanderen voert al meer dan een halve eeuw een autonoom sport- en beweegbeleid. In die periode heeft het Vlaamse sport- en beweeglandschap heel wat structurele veranderingen doorgemaakt. Die ontwikkeling weerspiegelt zich zowel in de sportdeelname als in de organisatie van de sportsector. Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen staat in eerste instantie stil bij vraag en aanbod van sport, meer bepaald sportbeoefening, sportaanbod, sporttewerkstelling en economische betekenis van sport. Daarna volgt een analyse van sportomgeving en sportsector aan de hand van een aantal heldere modellen. Het tweede deel gaat dieper in op de ontwikkeling van het Vlaamse sportbeleid en licht de verschillende fasen toe, inclusief raakvlakken met onder meer toerisme, volksgezondheid en onderwijs. Ten slotte zoomt dit deel in op hoe het sport- en beweegbeleid tot stand komt, waarbij de beleidscyclus, de beleidsinstrumenten en het wetgevend kader centraal staan. Dit handboek is een compleet en geactualiseerd naslagwerk voor studenten en professionals, beleidsmakers en managers.

Inhoud — —

Beleidsruimte: het speelveld van het sportbeleid in Vlaanderen Beleidsontwikkeling: het tot stand komen van het sportbeleid in Vlaanderen

Pluspunten — — —

Herziene editie Beoogt het bevorderen van samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld Bevat figuren waarin concepten en modellen schematisch worden weergegeven

Opleiding —

Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie, rechten

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven, waar hij aan het hoofd staat van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen. Hij is promotorcoördinator van het Onderzoeksplatform Sport en voormalig voorzitter van de European Association for Sociology of Sport. Joris Corthouts is onderzoeker binnen de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid (KU Leuven). In zijn onderzoek focust hij op de rol van innovatie binnen de non-profit sportsector. Hij verricht dit onderzoek in het kader van het Onderzoeksplatform Sport. Erik Thibaut is postdoctoraal onderzoeker aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid inzake sportparticipatie. Hij is werkzaam als coördinator van het Onderzoeksplatform Sport en doceert sportmanagementvakken aan Thomas More in Turnhout. Julie Borgers is doctor in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en sinds 2017 werkzaam als manager clubwerking bij Tennis Vlaanderen.

Jeroen Scheerder, Joris Corthouts, Erik Thibaut, m.m.v. Julie Borgers

Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen EAN 978 94 014 7637 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 352 pp. Sportorganisatie — € 29,99

9 789401 476379

BOEK


74

C O M M U N I C AT I E , P O L I T I E K E E N S O C I A L E W E T E N S C H A P P E N

Van liefdadig naar rechtvaardig Conflicten, hongersnood, armoede, gedwongen migratie, discriminatie ... Er is nog steeds te veel onrecht in onze wereld. De grondoorzaken daarvan worden niet aangepakt en internationale solidariteit wordt nog te vaak tot ontwikkelingssamenwerking vernauwd. Hoog tijd voor heldere analyses en visies op de toekomst. Kan er sprake zijn van gelijkwaardige samenwerking in een wereld die de koloniale erfenis nog niet van zich afschudden? Waar zit de ongelijkheid die we vandaag moeten aanpakken? Hoe vullen we internationale solidariteit het best in om dit écht aan te pakken? Elf toonaangevende internationale stemmen tonen in prikkelende essays hoe internationale solidariteit er volgens hen moet uitzien. Ze schuiven ideeën en concrete pistes naar voren die de huidige denkbeelden en praktijken uitdagen. Van liefdadig naar rechtvaardig is een oproep tot daadkracht op elk facet van onze toekomst, van herverdeling over ecologie tot dekolonisatie en technologie.

Inhoud — — — — — — — — — —

Antwoorden op globale uitdagingen Internationale solidariteit Prikkelende essays van elf toonaangevende (inter)nationale auteurs Herverdeling Dekolonisatie Artificiële intelligentie Ecofeminisme Rechten van de natuur Klimaatstrijd Mobiliteit

Els Hertogen is directeur van 11.11.11, de Koepel van Internationale Solidariteit. Van kindsbeen af is ze actief rond onrecht en ongelijkheid en een pleitbezorgster van internationale solidariteit.

Pluspunten — — — —

In samenwerking met 11.11.11 Concrete handvatten om echt iets aan de ongelijkheid te doen Complexe themathiek in een laagdrempelig verhaal Handige samenvattingen

Opleiding —

Communicatiewetenschappen

Els Hertogen

Van liefdadig naar rechtvaardig 11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit EAN 978 94 014 7491 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 240 pp. Politieke en culturele geografie, Mens en maatschappij algemeen — € 25,99

9 789401 474917

BOEK

e-BOEK
Psychologie Pedagogiek


ja zegger

IVKOOR

LF U W E D LUK T Y U H C S ETER BE

S E KI P

T N E L TA “

MIJN

onze t p l e h uilder ieuw) B n t p n o e ( l a n My T eter talente b n s u n h o ten oor wij d r studen a a eling n, w k e k k i k w e t d te ont p de on o n e t rich aren! ” v n r e e n e n t ku k om u e l r e Ze ion ervan. ool Sax ogesch

Klaud

nkel H yna Re


N S R E K I U BR E G 0 00

A D R E E M

56.

Economie A ES I T A S I AN G R O Management 000

IN BIJN

2.

AN V R Marketing A A W N E L O H SC % 0 6 N U H N E KT E D T N L E O I F O R P . N R E E T D N L I E BU TAL T N E L A T Y M T ME • Online zelftest brengt je talenten in kaart • Met nieuwe 360°-functionaliteit voor meer feedback Actieve Linkedin-community om ervaringen te delen, • vragen te stellen en bij te leren.

• Goedkoop (hoeveelheidskorting) • Zowel inzetbaar voor studenten als voor leraren en docenten

T N E L A MYT ER.COM BUILD Meer weten? info@lannoocampus.be


80

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De school van je leven Behalve een plaats waar kinderen en jongeren leren, is de school een plaats waar ze sociaal en emotioneel groeien als mens. Die relaties die kinderen en jongeren op de speelplaats aangaan, tekenen hen voor de rest van hun leven. Mogelijks nog meer dan de cijfers die ze op hun rapport behalen. De school van je leven geeft antwoord op de kernvraag van de pedagogie: hoe bereiden we kinderen en jongeren zo goed mogelijk voor op het ‘echte’ leven? En welke taken kan het onderwijs hier wel en niet in vervullen? Het boek inspireert om zowel van de school als de wereld daarbuiten de speeltuin maken waardoor kinderen en jongeren volop groeien.

Inhoud — — —

Waarom leren juist wel prettig moet zijn Over de school als ideale voorbereiding op het ‘echte’ leven Waarom goede relaties aangaan veel meer impact heeft dan goede cijfers halen

Marc Mathysen is voormalig pedagogisch begeleider voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs.

Pluspunten —

Ludo Heylen is directeur van het Centrum voor Ervaringsgericht Werken (CEGO) van de KU Leuven. Hij heeft vele jaren ervaring in het onderwijs en organiseren van vormingen.

Gaat in tegen de karikatuur van ‘pretpedagogie’

Opleiding —

Lerarenopleiding, filosofie, pedagogiek

Ludo Heylen en Marc Mathysen

De school van je leven Waar elke les een levensles is EAN 978 94 014 8238 7 — Augustus 2022 14cm x 22cm — Paperback — 192 pp. Mens en maatschappij algemeen — € 22,50

9 789401 482387

BOEK


81

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

100 redenen om leraar te worden Waarom ben jij leraar geworden? Omdat je de schoonheid van je vak wil tonen? Je leerlingen wil klaarstomen voor het echte leven? Je graag de toekomst mee vorm geeft? Brigitte Vermeersch en Greet Decin brengen in dit boek alle goede redenen en verhalen van leraren samen om zich aan dit mooie beroep te wijden. Tientallen tips en technieken voor leraren worden afgewisseld met getuigenissen uit de praktijk. 100 redenen om leraar te worden legt, zonder de valkuilen te negeren, de nadruk op het positieve aspect van het onderwijzen. Het is het ultieme argument om te kiezen voor de lerarenopleiding en toont waarom leraar-zijn misschien wel het mooiste beroep van allemaal is.

Inhoud — — — —

Leerattitudes Onderwijs en maatschappij Onderwijsvisie Getuigenissen

Brigitte Vermeersch is expert onderwijs bij VRT NWS. Greet Decin is programmadirecteur van de lerarenopleiding bij UCLL.

Pluspunten — — — —

Toegankelijk geschreven visie op het onderwijs Recht uit de praktijk Tips voor leraren Met medewerking van verschillende onderwijspartners

Opleiding —

Lerarenopleiding , educatieve master

Brigitte Vermeersch & Greet Decin

100 redenen om leraar te worden EAN 978 94 014 7715 4 — Mei 2022 17cm x 17cm — Paperback — ca. 200 pp. Onderwijs en opvoeding — € 25,99

9 789401 477154

BOEK


82

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Groeien in executieve functies Impulsen leren beheersen, flexibel denken, plannen en organiseren ... het zijn maar enkele van de executieve functies (EF) die leerlingen elke dag nodig hebben en die volop in ontwikkeling zijn. Als leraar is het dan ook belangrijk om die vaardigheden te ondersteunen, verder te ontwikkelen en uit te dagen: ze vormen de basis voor zelfsturing en leren leren. Groeien in executieve functies geeft je een helder inzicht in wat EF en zelfsturing zijn. Vanuit situaties uit de klaspraktijk ontdek je hoe je, rekening houdend met jouw leerkrachtstijl en context, EF kunt versterken. Vanuit telkens een nieuwe focus reikt dit boek tips en werkvormen aan die EF verbeteren en de klas EF-vriendelijker maken. Samen vormen ze een totaalaanpak die het beste uit elke leerling haalt.

Inhoud — — — — — — —

Executieve functies Zelfsturing Leren leren Groeiactiviteiten Werkvormen Leerkrachtstijl Didactiek

Catherine Malfait is docent en onderzoeksmedewerker aan de Odisee Hogeschool. Ze coacht studenten in hun leerproces en in hun zorg voor iedere leerling. Daarnaast doet ze onderzoek naar en biedt ze vormingen aan over executieve functies.

Pluspunten — — —

Praktisch toepasbaar Focus op basisonderwijs (6-12 jaar) Acht verschillende werkvormen

Opleiding —

Lerarenopleiding basisonderwijs, educatieve master, pedagogiek, zorg

Catherine Malfait

Groeien in executieve functies De basis voor zelfsturing en leren leren Praktijkboek voor het basisonderwijs EAN 978 94 014 7217 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 192 pp. Onderwijskunde — € 25,99

9 789401 472173

BOEK

e-BOEK

EXTRA


83

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Kleuters laten groeien in executieve functies Impulsen controleren of zich concentreren is voor kleuters niet vanzelfsprekend. Dat zelfsturend gedrag hangt samen met de executieve functies (EF) en is op jonge leeftijd volop in ontwikkeling. Kleuters laten groeien in executieve functies daagt je als leraar uit om drie didactische bouwstenen toe te passen en de ontwikkeling van EF bij jonge kinderen te versterken. Door kwaliteitsvolle interacties, doelgerichte activiteiten en een sterke klasorganisatie zet je de juiste EF-bril op. Aan de hand van talloze reflectievragen, doe-opdrachten en spelactiviteiten leer je in dit boek pas echt wat EF zijn en hoe je ze herkent bij kleuters. Zet je EF-bril op, probeer het uit in je klas en laat je kleuters volop groeien.

Inhoud — — —

Executieve functies Cognitieve vaardigheden Didactiek

Sanne Feryn is kleuteronderwijzer, docent en praktijkonderzoeker in de bacheloropleiding kleuteronderwijs van Odisee Hogeschool.

Pluspunten — — —

Praktisch toepasbaar Focus op kleuters (3-6 jaar) Boordevol voorbeelden

Opleiding —

Lerarenopleding kleuter, pedagogiek

Sanne Feryn

Kleuters laten groeien in executieve functies Zet je EF-bril op / Praktijkboek EAN 978 94 014 7783 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 280 pp. Onderwijskunde — € 27,50

9 789401 477833

BOEK

e-BOEK

EXTRA


84

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Met de kinderen alles goed De selfiecultuur, de klimaatverandering, de toegenomen aandacht voor gezondheid en de angst voor overgewicht, de achteruitgang van begrijpend lezen, de coronacrisis … het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die opgroeien vandaag helemaal anders maken dan twintig of dertig jaar geleden. We maken ons allemaal zorgen over de impact die ze hebben op de jeugd. Maar zijn ze wel de echte problemen? Focussen we niet op de verkeerde crises? In Met de kinderen alles goed onderscheidt Pedro De Bruyckere feit van fictie. Sommige zaken waarover ouders en opvoeders zich zorgen maken, zijn die zorgen niet waard. In de plaats daarvan bestaan er dan weer andere crises die minder opvallend zijn, maar juist schadelijkere gevolgen kunnen hebben voor de jeugd. Is het echt zo erg gesteld met de kinderen en jongeren? En zijn er manieren om hun weerbaarheid te versterken? Dit boek geeft je het antwoord en gaat op zoek naar oplossingen.

Inhoud — — —

Jeugdproblemen Opvoeding Basisvaardigheden

Pedro De Bruyckere is pedagoog en docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. Daarnaast is hij postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij schreef verscheidene internationaal gekende boeken waarin hij de meest hardnekkige mythes over onderwijs en opvoeding ontkracht. Zijn onderzoek werd onder meer gepubliceerd in The American Educator.

Pluspunten — — —

Generatieschets Opvoedingstips Basisvaardigheden

Opleiding —

Pedagogiek, zorg, sociaal werk

Pedro De Bruyckere

Met de kinderen alles goed Opgroeien in tijden van crises EAN 978 94 014 7293 7 — Verschenen 15cm x 21xm — Paperback — 136 pp. Pedagogiek — € 19,99

9 789401 472937

BOEK

e-BOEK


85

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Bijna alles wat je moet weten over psychologie Het bestuderen van de psychologie van kinderen en jongeren kent een relatief korte, maar boeiende geschiedenis. Verschillende denkers en stromingen hebben dit vakgebied in een richting gestuurd die ook opvoeding en onderwijs grondig heeft beïnvloed ... alleen zijn veel van die ideeën intussen weerlegd. Hoe weet je dan wat wel effectief bewezen is en werkt? Bijna alles wat je moet weten over psychologie kijkt naar het reilen en zeilen van kinderen en jongeren in de dagelijkse praktijk. En vooral: het laat zien hoe ouders, leraren en opvoeders met die inzichten aan de slag kunnen. Behalve uit de psychologie, bevat het inzichten uit de pedagogiek, sociologie en andere gedragswetenschappen om zo tot een bruikbaar overzicht te komen. Hoe leren kinderen en jongeren, hoe motiveer je hen en hoe kun je hun gedrag individueel en in een groep positief beïnvloeden? Dit praktische en actuele basisboek leert het je allemaal.

Inhoud — — — — — — —

Ontwikkelingspsychologie Nature-nurturedebat Hechting Taalontwikkeling Seksuele ontwikkeling Motivatiepsychologie Executieve functies

Pedro De Bruyckere doceert al meer dan 15 jaar onderwijspsychologie. Hij is verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent en de Universiteit Utrecht. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven. Casper Hulshof is psycholoog en als docent onderwijskunde verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is een veelgevraagd spreker over de rol van media en internet in het hoger onderwijs.

Pluspunten — — —

Alleen wetenschappelijk bewezen inzichten Handige toelichting in kaders Internationaal verschenen

Opleiding —

Liese Missinne is onderwijskundige en lerarenopleider aan Arteveldehogeschool in Gent voor toekomstige leraren secundair (of voorgezet) onderwijs.

Lerarenopleiding, pedagogiek, onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie, CLB’s, psychologie

Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof & Liese Missinne

Bijna alles wat je moet weten over psychologie Voor wie kinderen en jongeren opvoedt EAN 978 94 928 7304 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 344 pp. Pyschologie algemeen, onderwijs algemeen — € 27,99

9 789492 873040

BOEK

e-BOEK


86

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Klaskit Lesgeven kun je niet aan de hand van een checklist. Er is geen lijst van recepten die ervoor zorgt dat leerlingen dag na dag een geijkt stappenplan doorlopen en aan het eind van het schooljaar de juiste leerstof kunnen opdreunen. Niet alles werkt bij iedereen met hetzelfde resultaat of in dezelfde context. Maar dat betekent niet dat er geen hulpmiddelen zijn die impact hebben. In dit boek gaat pedagoog Pedro De Bruyckere vanuit die gedachte op zoek naar methoden die écht werken, en onderzoekt hij in welke omstandigheden ze werken, voor welke doelgroep, en waarom. Klaskit levert een praktisch beeld op van wat leren inhoudt en schept overzicht in de massa aan tegenstrijdige ideeën over onderwijs. Want wie onder meer weet hoe je effectieve feedback geeft, hoe je het best een relatie opbouwt met je leerlingen en wat een sterke schoolvisie kan opleveren, heeft de tools in handen om een topleraar te worden.

Inhoud — — — — —

Kennis van de docent Denken, leren en oefenen Geef feedback Het hebben van een visie Liefde voor je leerlingen

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven.

Pluspunten — — —

Internationaal bekend auteur Heldere blik op de basisprincipes van onderwijs en leren Aandacht voor samenvattingen, nuttige extra informatie en de juiste modellen

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Pedro De Bruyckere

Klaskit Tools voor topleraren EAN 978 94 014 8044 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 144 pp. Onderwijs & opvoeding — € 19,99

9 789401 480444

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK


87

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Mythes over het onderwijs In Juffen zijn toffer dan meesters, Jongens zijn slimmer dan meisjes en Wat we kinderen echt kunnen leren bespreken Pedro De Bruyckere en collega’s de hardnekkigste onderwijsmythes. Gesteund door onderzoek, gaan ze in verhitte debatten op zoek naar het sterkst gedragen standpunt. Ook als er daardoor hardnekkige fabels moeten sneuvelen. Deze drie boeken zijn een must voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leerkrachten en ouders tot managers en opleidingsverantwoordelijken.

Pluspunten — — —

Ontkracht hardnekkige mythes Met onderbouwing van recentste studies rond leren en onderwijs Toegankelijk en direct toepasbaar

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner & Casper Hulshof

Juffen zijn toffer dan meesters En nog meer mythes over leren en onderwijs EAN 978 94 928 7301 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 176 pp. Onderwijs en opvoeding — € 19,99

9 789492 873019

BOEK

e-BOEK

9 789401 480420

BOEK

e-BOEK

9 789401 435420

BOEK

Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof

Jongens zijn slimmer dan meisjes XL 35 mythes over leren en onderwijs EAN 978 94 014 8042 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 202 pp. Onderwijskunde, didactiek — € 24,99

Daniel T. Willingham & Pedro De Bruyckere

Wat we kinderen echt kunnen leren Over feiten en fictie in het onderwijs EAN 978 94 014 3542 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Onderwijs algemeen — € 19,99


88

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

EGO-handboeken over ervaringsgericht werken Ervaringsgericht onderwijs (EGO) leert je kijken vanuit het perspectief van het kind. Het laat kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekken, maar gaat ook over meer dan dat. Je leert via verschillende strategieën en methodieken diepgaander naar het kind kijken. Met die bril op hebben leraren veel meer mogelijkheden om welbevinden en betrokkenheid bij kinderen te stimuleren. Deze drie EGO-basisboeken zijn het ideale werkinstrument om leraren actief te begeleiden rond alle aspecten van de ervaringsgerichte praktijk. Ze bevatten talrijke voorbeelden, tips voor betere communicatie en suggesties om de klas levendig in te richten.

Inhoud — — — — —

Onderwijspsychologie Pedagogie Welbevinden Betrokkenheid Kwaliteitsvol werken

Pluspunten — — —

Basiswerk voor de kinderopvang, het kleuteronderwijs en het basisonderwijs Concreet stappenplan Gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek

Opleiding —

Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

Ferre Laevers is een Vlaams onderwijskundige en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Hij is hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven. Kristien Silkens is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven. Bart Declercq is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven. Ludo Heylen is onderwijskundige, -coach en directeur bij het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.


89

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang is de ideale gids voor (toekomstige) begeleiders in de kinderopvang. Vertrekkend vanuit het aanpakproces-effect-model zet dit boek begeleiders op weg in het scheppen van een optimale omgeving: een positieve sfeer en relaties, een rijk aanbod aan materialen en activiteiten, ruimte voor initiatief en zoveel meer. Ferre Laevers, Kristien Silkens & Bart Declercq

Ervaringsgericht werken In de voorschoolse kinderopvang EAN 978 94 014 6192 4 — Verschenen — 17cm x 24cm Paperback — 152 pp. — Onderwijs en opvoeding — € 25,99

9 789401 461924

BOEK

Dankzij Ervarinsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters leren onderwijzers en opvoeders kijken vanuit het perspectief van de allerjongsten. Het stimuleert een meer betrokken aanpak bij de opvoeder, en maakt kleuters sterker en actiever. Ferre Laevers

Ervaringsgericht werken In het basisonderwijs met kleuters EAN 978 94 014 6193 1 — Verschenen — 17cm x 24cm Paperback — 200 pp. — Onderwijs en opvoeding — € 29,99

BOEK

eCAMPUS LEARN

9 789401 461931

Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen helpt de leraar in het basisonderwijs op weg. Door de bevattelijke taal en de vele cases helpt dit boek onderwijzers en opvoeders op weg in de zoektocht naar wat kinderen bezighoudt. Ferre Laevers & Ludo Heylen

Ervaringsgericht werken In het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen EAN 978 94 014 6194 8 — Verschenen – 17cm x 24cm Paperback — 216 pp. — Onderwijs en opvoeding — € 29,99

BOEK

eCAMPUS LEARN

9 789401 461948


90

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

EGO-praktijkboeken: ontdek alle geheimen van het leraarschap Met de EGO-praktijkboeken krijg je als leraar en opvoeder nog meer zin om voor de klas te staan. In duidelijke en heldere taal geeft deze volledig nieuwe reeks antwoord op alle hot topics in het onderwijs. Wil je elke leerling via differentiëren betrekken in je les? Ben je op zoek naar een andere manier van evalueren? Of wil je een creatieve en zelfstandige houding bij je leerlingen stimuleren? De EGO-praktijkboeken bieden het allemaal. Je ontdekt toepassingen op maat van verschillende leeftijden. Daardoor ga je extra doelgericht en gemotiveerd aan de slag. Boordevol voorbeelden en oefeningen zijn welbevinden en een positieve attitude bij je leerlingen dankzij deze reeks al snel het resultaat.

Inhoud — — — — — —

Differentiëren Evalueren Ondernemen bij kinderen Zelfstandigheid stimuleren Themaloos werken Een basismilieu creëren

Pluspunten — — —

Aandacht voor specifieke klastechnieken Met to-do’s voor elke leerkracht Praktijkvoorbeelden uit meer dan 580 scholen

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogische wetenschappen

Bart Declercq, Laura Van de Voorde en Veronique Steen

Speel- en leefruimtes in de voorschoolse kinderopvang EAN 978 94 014 8051 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 165 pp. Onderwijs & opvoeding — € 19,99

BOEK

9 789401 480512


91

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Nele Van Oosten

Ludo Heylen, Ivan Van Gucht en Greet Herssens

Ludo Heylen, Joost Maes en Ivan Van Gucht

Zelfsturing in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen

Breed evalueren in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen

Differentiëren werkt in het basisonderwijs met 6- tot 12 jarigen

EAN 978 94 014 7059 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 116 pp. Onderwijs & opvoeding — € 19,99

EAN 978 94 014 7055 1 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 173 pp. Onderwijs & opvoeding — € 19,99

EAN 978 94 014 6778 0 — Verschenen 17cm x 24cm– Paperback — ca. 176 pp. Onderwijs en opvoeding — € 19,99

BOEK

9 789401 470599

BOEK

9 789401 470551

BOEK

9 789401 467780

Marieke Holvoet en Ludo Heylen

Els Menu

Els Menu

Ruimte voor initiatief in het basisonderwijs met kleuters

Een rijke leeromgeving in het basisonderwijs met kleuters

Start eens zonder thema in het basisonderwijs met kleuters

EAN 978 94 014 7012 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — ca. 132 pp. Onderwijs en opvoeding — € 19,99

EAN 978 94 014 7490 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — ca. 112 pp. Onderwijs en opvoeding — € 19,99

EAN 978 94 014 7782 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — ca. 104 pp. Onderwijs en opvoeding — € 19,99

BOEK

9 789401 470124

BOEK

9 789401 474900

BOEK

9 789401 477826


92

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De startende leraar Leraar is het mooiste beroep ter wereld. Iedereen zat ooit bij een inspirerende leraar in de klas en ouders vertrouwen er hun kinderen blindelings aan toe. Misschien wil je daardoor zelf leraar worden of ben je ondertussen al met die droom in het onderwijs gestapt. Waarom kappen veel leraren er dan toch binnen de eerste vijf jaren mee? Aan de hand van twaalf puzzelstukken, telkens geduid met de casus van een leraar op een carrièrekruispunt, legt De startende leraar de puzzel van het leraarschap voor je samen. Bij elk hoofdstuk ontrafel je via een formule het geheim van het leraar-zijn. Zo ontdek je hoe je vergelijkbare situaties aanpakt of zie je welke steun je een vriend of collega kunt bieden. Want al is leraar blijven niet evident, het is wel van levensbelang voor leerlingen, ouders, werkgevers en de hele gemeenschap.

Inhoud — — — — — — — — —

Startersbegeleiding Psychologische veiligheid Formeel en informeel leren Diversiteitparadigma’s Klasmanagement Professionalisering Micropolitiek Schoolleiderschap Loopbaankompas

Johan De Wilde is pedagoog, lerarenopleider en lid van de Cel Onderwijsinnovatie bij Odisee hogeschool.

Pluspunten — —

Vertrekt vanuit casussen Praktische tips

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen

Johan De Wilde

De startende leraar Leraar worden en blijven EAN 978 94 014 6717 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — ca. 200 pp. Onderwijs algemeen, pedagogiek — € 24,99

9 789401 467179

BOEK


93

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Leren Durven Coachen Haal het beste uit jouw leerlingen. Leerkrachten en docenten krijgen steeds meer de rol van coach. Ze verwachten dat leerlingen en studenten zelf hun stages, eindwerken en projecten in handen nemen. Maar hoe doe je dit nu concreet? Wat met studenten die liefst de leraar aan zet houden? Hoe zet je hen aan om zelf doelen te bepalen? Dit boek reikt een helder coachingskader aan met rijke voorbeelden voor al de verschillende fases van de procesbegeleiding. Door gepast te reageren op wat de studenten op elk moment nodig hebben, werk je efficiënter en krijg je meer impact. Dit boek leert je ook om verschillende rollen op te nemen als coach en om studenten elkaar te laten coachen.

Inhoud —

Helder kader voor meer motivatie en verantwoordelijkheid van leerlingen

Tom Vandenberghe is docent agogische vaardigheden en creatieve coaching aan de Odisee hogeschool in Brussel. Hij begeleidt er stages en projectwerk. Hij is masterpractitioner in NLP en gecertificeerd als integrale coach.

Pluspunten — —

Grote hoeveelheid aan voorbeelden Gebaseerd op MyCompass, een tool die reflectie en levenslang leren bevordert

Opleiding —

Johan De Wilde is lerarenopleider en onderzoeker rond levenslang leren en startende leraren bij Odisee. Hij coördineert er ook het project MyCompass.

Lerarenopleiding, sociaal-agogisch werk

Tom Vandenberghe en Johan De Wilde

Leren Durven Coachen Praktische gids voor coaching in onderwijs EAN 978 94 014 8049 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 162 pp. Onderwijs & opvoeding — € 25,99

9 789401 480499

BOEK


94

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Van zoekende student naar gedreven professional Hoe kan je studenten in het veld van welzijn en onderwijs voorbereiden voor een complexe toekomst in een diverse werkelijkheid? Wat moeten toekomstige professionals in welzijn en onderwijs kunnen? En hoe leer je hen dat? Dit boek breekt een lans voor nieuwe vormen van pedagogiek waarbij studenten leren door zich te engageren in de samenleving zelf. Ze gaan in verbinding met hun toekomstig doelpubliek, leren zelf veranderen en transformeren, en ontwikkelen zowel hun persoonlijke als professionele identiteit. Dit boek wil de lezer inspireren door de mogelijkheden van Community Service Learning van dichtbij te laten zien en voelen, voor studenten en docenten zelf. Deze pedagogiek vraagt veel engagement maar opent ook de weg om zelf met meer veerkracht in het eigen onderwijswerk te staan: docenten ervaren zelf de kracht van verbinding, leren door nieuwe ogen naar de samenleving en professionaliteit te kijken. Ze dragen doorheen de onderwijspraktijk zelf bij tot positieve veranderingen in de samenleving.

Inhoud — — — — —

De uitdagingen in het opleiden van toekomstige en sociale onderwijsprofessionals De professional van de toekomst Transformationeel en holistisch leren Community Service Learning Hoe studenten leren en docenten begeleiden

Pluspunten — — — —

Hoe zien leerprocessen van studenten eruit? Concrete tips voor het vormgeven van CSL-opleidingsonderdelen Inzicht in werkzame elementen en praktijkwijsheid Uitgewerkte cases en best practices

Opleiding —

Sociaal werk, pedagogiek, orthopedagogie, lerarenopleiding

Bea Van Robaeys is doctor in het sociaal werk, onderzoeker in het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk en docent in de opleiding Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool. Ze verricht onderzoek naar armoede en superdiversiteit in de samenleving en naar innovatieve, interdisciplinaire methodieken in het veld van sociaal werk, onderwijs en opleiding. Siene Van Hoorick is pedagoog en werkt als lector en onderzoeker in de educatieve bachelor secundair onderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Ze stond aan de wieg van het CSLproject Buddy@School. Vicky Lyssens-Danneboom is doctor in de sociologie en werkt als onderzoeker in het Expertisecentrum voor Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool.

Bea Van Robaeys, Siene Van Hoorick en Vicky Lyssens-Danneboom

Van zoekende student naar gedreven professional Community Service Learning: een ervaringsgerichte onderwijsvorm EAN 978 94 014 8205 9 — September 2022 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijs en opvoeding algemeen Welzijnswerk — € 29,99

9 789401 482059

BOEK


95

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Leren. Hoe? Zo! Leren. Hoe? Zo! is het standaardwerk over leren leren, boordevol tips om zo optimaal mogelijk te leren, zowel thuis als in de klas. Docenten, leraren, leercoaches, studenten en ouders kunnen in dit boek terecht voor alles wat ze willen weten over dit belangrijke thema. Werken aan leervaardigheden is iets wat loont op korte en lange termijn. Met een goede studieaanpak halen studenten betere resultaten, kunnen ze hun tijd beter benutten en vergroten ze hun carrièremogelijkheden. Ook wanneer studeren al vlot verloopt, blijft leren leren belangrijk. Als je de nodige kennis en skills bezit om je leren te sturen, heb je een levenslange troef in handen op school en op de werkvloer. Leren. Hoe? Zo! geeft je inzicht in het volledige leerproces. Tal van handige tools en concrete leerstrategieën nemen je mee op een ontdekkingsreis naar steeds efficiënter en beter leren.

Inhoud — — —

De werking van het brein Leerstrategieën Opvattingen over leren: attributietheorie, zelfeffectiviteit, motivatie, faalangst …

Tommy Opgenhaffen heeft ruime ervaring als docent en leraar. Hij is coördinator onderwijsontwikkeling en digitaal leren aan de Arteveldehogeschool, en verantwoordelijke van het opleidingscentrum ‘Leren Hoe? Zo!’.

Pluspunten — —

Vol handige en praktische tips Nieuwe editie van standaardwerk

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Tommy Opgenhaffen

Leren. Hoe? Zo! Aan de slag in de klas EAN 978 94 014 7336 1 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 280 pp. Onderwijskunde — € 29,99

9 789401 473361

BOEK

e-BOEK


96

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Weg van het piekeren Piekeren is geen pretje. Het brengt allerlei ellende met zich mee, en kan zelfs uitmonden in een angststoornis of depressie. Toch ben je er midden in een piekerbui vaak van overtuigd dat je, door te blijven tobben, een oplossing zult vinden voor zaken waar je in vastzit. Het tegenovergestelde is waar: door al dat gepieker blijf je juist vastzitten in je hoofd, en kom je maar zelden tot actie of oplossingen. Het leven staat op pauze en intussen begin je jezelf alleen maar slechter te voelen. In Weg van het piekeren beschrijft Filip Raes hoe hij, als gedragstherapeut, werkt met piekeren. Al kun je piekeren nooit helemaal uit je leven bannen, je kunt er wel anders mee omgaan. Door het piekeren sneller op te merken en op die momenten sneller over te gaan tot actie, leg je het piekeren lam. Er komt meer ruimte in het leven voor dingen die er echt toe doen. Dit boek vertelt in heldere stappen hoe je een nieuwe weg inslaat.

Inhoud — — —

Angst- en piekerstoornis Therapie Rumineren

Filip Raes is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en hoogleraar psychologie aan de KU Leuven. Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor emotionele problemen zoals depressie en angst. Hij richt zich daarbij vooral op de rol die piekeren speelt. Hij is een gewaardeerd opiniemaker en veelgevraagd spreker in Vlaanderen en Nederland.

Pluspunten — — —

Basisboek over piekeren Concrete methodiek Praktijkvoorbeelden

Opleiding —

Psychologie, pedagogiek, zorg, welzijn

Filip Raes

Weg van het piekeren Actie als remedie EAN 978 94 014 7215 9 — Verschenen 15cm x 22cm — Paperback — 192 pp. Psychologie algemeen — € 22,50

9 789401 472159

BOEK

e-BOEK


97

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De ultieme gids voor transformatie van je school Heel wat scholen staan de komende jaren voor een veranderingstraject. Tegelijk zijn schooldirecties vaak bezorgd over de slaagkans en de duurzaamheid van zo’n transformatie. Wat als niet elk teamlid meestapt in het verhaal? Hoe creëer je een schoolcultuur die innovatie en transformatie structureel maakt? De ultieme gids voor transformatie van je school – EduNext leert je hoe een diepe transformatie in je school aanpakt. Het deelt het veranderingstraject op in drie belangrijke fasen en brengt de onderwijsuitdagingen samen in een pedagogisch concept. Geïllustreerd met heel wat casussen van basis- en secundaire scholen die aan hun transformatietraject bezig zijn, biedt dit boek de ideale inspiratie voor elke onderwijsvernieuwer.

Inhoud — — — — — —

Leidende principes Teamvaardigheden Schoolcultuur Veranderingstraject Pedagogisch concept Rolverdeling

Dirk De Boe is expert in creativiteit, innovatie en transformatie. Hij is transformatiecoach bij vzw EduNext en begeleidt scholen bij complexe veranderingsprocessen. Hij is gastdocent aan de banaba schoolontwikkeling bij Odisee.

Pluspunten — — —

Zeven handige interventies voor een transformatietraject Expertise uit de praktijk Sterk gevisualiseerd

Peter Van de Moortel is voormalig schoolleider van basisschool De Leeuw te Zedelgem. Hij was directeur bij Eekhout Academy en is internationaal docent. Momenteel is hij transformatiecoach en kernteamlid bij vzw EduNext.

Opleiding —

Lerarenopleidingen, master Pedagogische Wetenschappen, banaba schoolontwikkeling, pabo

Dirk De Boe en Peter Van de Moortel

De ultieme gids voor transformatie van je school Edunext EAN 978 94 014 8272 1 — Mei 2022 17cm x 24cm — Paperback — 184 pp. Onderwijs & opvoeding — € 29,99

9 789401 482721

BOEK


98

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Feedback in de klas Veel leraren zullen het herkennen: je spendeert dagen en avonden aan verbeterwerk en het geven van feedback. Toch merk je bij een nieuwe opdracht dat de feedback weinig of geen effect had op je leerlingen. Waar loopt het verkeerd? Feedback in de klas brengt je naar de essentie en maakt van feedback een wezenlijk onderdeel van je lesaanpak. Vertrekkend vanuit een helder kader en aan de hand van een eenvoudig vijfstappenplan, schenkt het boek je tal van mogelijkheden om het leren van je leerlingen te activeren. De vele praktijkvoorbeelden stellen je in staat om meteen in je klas aan de slag te gaan. Dit boek heeft een duidelijke didactische en praktische insteek, en is toepasbaar op verschillende onderwijsniveaus. Wetenschappelijke ideeën worden concreet, doorleefd en tastbaar. Maak snel kennis met nieuwe werkvormen over feedback en ontdek zo extra leerkansen en mogelijkheden voor je leerlingen en jezelf.

Inhoud — — —

Feedback Formatieve evaluatie Didactische werkvormen

Stijn Vanhoof is stafmedewerker Onderwijsontwikkeling bij Karel de Grote Hogeschool, praktijklector in de Educatieve master in de gedragswetenschappen van de KU Leuven en nascholer voor het secundair onderwijs. Eerder gaf hij les in het secundair onderwijs.

Pluspunten — — —

Vijfstappenplan Gebaseerd op jarenlang onderzoek Toepasbaar op verschillende onderwijsniveaus

Opleiding —

Lerarenopleiding, educatieve master

Geert Speltincx is diensthoofd Onderwijsontwikkeling bij Karel de Grote Hogeschool. Hij is er verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, onderwijsonderzoek en professionalisering van docenten. Eerder was hij er docent en hoofd Onderwijs- en studentenbeleid in de lerarenopleiding.

Stijn Vanhoof & Geert Speltincx

Feedback in de klas Verborgen leerkansen EAN 978 94 014 7216 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijskunde — € 25,99

9 789401 472166

BOEK

e-BOEK


99

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Leraren onder hoogspanning Spanningen en botsingen bestaan in elke klas en school. En bijna allemaal worden ze op dezelfde manier veroorzaakt: door een gebrek aan verbinding tussen het individu en de schoolcultuur. Leraren onder hoogspanning leert je aan de hand van themagecentreerde interactie (TGI) spanningen opzoeken en samenwerking vlotter te laten verlopen, zowel met je leerlingen als met je collega’s. Stop met wegkijken, hou op met het probleem voor je uit te schuiven: hoog tijd om met elkaar te leren omgaan in een veilige setting. Het ruwe goud van verbinding ligt in elke school voor het oprapen.

Inhoud — — — — — —

Het vierfactorenmodel Omgang met conflicten Communicatie verbeteren Uitdagingen en uitgangspunten Participerend leiderschap Onderwijsteams

Raf Missorten werkt bij de Broeders van Liefde als niveaucoördinator van de pedagogische begeleidingsdienst gewoon onderwijs. Hij is vastbenoemd pedagogisch adviseur bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Eerder was hij leraar en directeur in het basisonderwijs.

Pluspunten — —

Praktisch boek over groepsmotivatie Leert verbinding zoeken na spanning en conflict

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Raf Missorten

Leraren onder hoogspanning Samenwerking op school versterken met TGI EAN 978 94 014 7487 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijs en opvoeding — € 29,99

9 789401 474870

BOEK


100

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Relaxed voor de klas Als leerkracht is het niet altijd even eenvoudig om dag in dag uit conflicten in de klas, moeilijke leerlingen of gespannen situaties op de juiste manier aan te pakken. Aan de hand van toegankelijke anekdotes en een helder kader gaat Relaxed voor de klas op zoek naar manieren om om te gaan met storende leerlingen of spanning die in de klas leeft. Dit boek gaat onder meer in op manieren om blijvende regels te creëren, het effect van beloningen en straffen te maximaliseren en een optimale leercontext voor alle leerlingen te creëren. Daarmee biedt Relaxed voor de klas een houvast voor zowel nieuwe als ervaren leerkrachten en studenten in de lerarenopleiding.

Inhoud — — — — —

Relatie leerkracht – leerling Observeren Afspraakcocktail Stimuleren Corrigeren

Stefaan Vanparys is trajectbegeleider in het onderwijs. Na zelf tien jaar voor de klas gestaan te hebben in zowel kleuter- als lager onderwijs, deelt hij onderwijsinzichten en ‘good practices’ met andere leerkrachten via workshops.

Pluspunten — — — —

Verruimende en verrassende informatie voor leerkrachten van elk niveau Helder en praktisch kader Doorspekt met anekdotes Samenvatting op het einde van elk hoofdstuk

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Stefaan Vanparys

Relaxed voor de klas Van stimuleren tot corrigeren EAN 978 94 014 4712 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijskunde — € 25,99

9 789401 447126

BOEK

EXTRA


101

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Team school Teamwerk wint steeds meer aan populariteit in het onderwijs. Door samen te werken hoeven leraren en begeleiders uitdagingen zoals het aanscherpen van expertise, de groeiende diversiteit onder leerlingen, de grote werkdruk en de veranderende regels van de overheid niet langer alleen aan te pakken. Helaas blijken in praktijk niet alle manieren van samenwerken even effectief. Team school helpt om samenwerking binnen de schoolmuren en over scholen heen op een succesvolle en gedragen manier te organiseren. Aan de basis daarvan staat de creatie van leergemeenschappen om tot sterkere professionalisering van leraren en kwaliteitsvolle schoolontwikkeling te komen. Dit boek legt uit wat belangrijke randvoorwaarden zijn voor leergemeenschappen en welke verschillende fasen bij de ontwikkeling en inbedding ervan in de school moeten worden doorlopen. Het is er voor elke leraar, directeur, vaken schoolbegeleider en onderwijsondersteuner die impact wil hebben tot in de klas.

Inhoud — — — —

GO ALL for learning model Visie ontwikkelen als basis voor leergemeenschappen Leergemeenschappen opstarten en ontwikkelen Leergemeenschappen inbedden in een GO ALL-traject

Pieter Sprangers is een visionair ondernemer, docent aan de Karel de Grote Hogeschool en verbonden aan de Antwerp School of Education.

Pluspunten — —

Getuigenissen uit de praktijk Visueel model

Gert Vanthournout is als onderwijsonderzoeker verbonden aan de AP Hogeschool.

Opleiding —

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

Lieke Lochten is als onderwijsonderzoeker verbonden aan de AP Hogeschool.

Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde

An Buckinx is pedagogisch adviseur secundair onderwijs bij OVSG.

Wouter Schelfhout, Pieter Sprangers, Gert Vanthournout, Lieke Lochten & An Buckinx

Team school Leergemeenschappen creëren in onderwijs EAN 978 94 014 6455 0 — Verschenen 14cm x 21cm — Paperback — 232 pp. Economie en bedrijf algemeen — € 29,99

9 789401 464550

BOEK


102

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Iedereen schoolmaker Scholen zijn sterk in het leren van leerlingen, maar minder bedreven in zelf leren als organisatie. Om antwoorden te vinden op de onderwijsuitdagingen van vandaag is het evenwel belangrijk dat ze dat op een systematische manier doen. Iedereen schoolmaker toont hoe je als school met permanente verandering omgaat. De sleutel zit in samen leren. Het maakt van je school een fitte, wendbare organisatie gedragen door veerkrachtige leraren en medewerkers, mét kwaliteitsvol onderwijs als resultaat. Dit boek geeft je zeven hefbomen om zelfs met kleine ingrepen het leervermogen van de hele school aanzienlijk te versterken. Het is er voor elke schoolmaker – van directielid over leraar tot ouder – die de school in topconditie wil brengen en houden.

Inhoud — — — — —

Lerende teams en organisaties Onderwijsbeleid Ondersteunende processen binnen de school Opvoedingsklimaat Interactieprocessen

Pluspunten — —

Bert Smits is sociaal pedagoog en maatschappelijk ondernemer. Hij is oprichter en partner van Schoolmakers. Yves Larock is sociaal pedagoog en oprichter van Schoolmakers. Hij is gepassioneerd door thema’s op het kruispunt van organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Aandacht voor actieve aanpak Concrete aanwijzingen voor de schoolorganisatie

Opleiding —

Pedagogiek, lerarenopleiding, psychologie, organisatiemanagement

Bert Smits & Yves Larock

Iedereen schoolmaker Samen leren kun je leren EAN 978 94 014 5748 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 144 pp. Onderwijs en opvoeding — € 25,99

9 789401 457484

BOEK


103

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Klas met een hoek af Onze lesmethodes en -hulpmiddelen zijn door de transformerende digitale maatschappij de voorbije jaren sterk veranderd. Maar onze schoolgebouwen zelf hinken achterop. Lokalen zijn onveranderd gebleven, zijn stilaan verouderd geraakt, en ondanks de focus op het belang van communicatie, betrokkenheid en creativiteit in onze lespraktijken zien onze klassen er nog steeds hetzelfde uit als decennia geleden. Klas in beweging behandelt deze onveranderde leeromgeving en doet nadenken over nieuwe manieren van inrichten. Dat doet het aan de hand van een uitgewerkte methode om de eigen identiteit en filosofie van de school uit te stralen naar leerlingen, leraren en ouders. Aan de hand van een focus op de verscheidene domeinen waarop inrichting impact heeft, helpt dit boek elke school inrichten met een visie die inspireert, communicatie makkelijker maakt en blijft werken op lange termijn.

Inhoud — — —

De nieuwe klas De CONTENT-methode Flexibele inrichting

Inge Nuyens heeft meer dan 25 jaar ervaring in het inrichten van scholen en leeromgevingen. Ze is ontwerper van vernieuwende meubelvormen, als antwoord op een sterk veranderende onderwijswereld.

Pluspunten — — —

Innovatieve blik op minder belicht onderdeel van lesgeven Een duidelijke en diepgaande uitleg van de CONTENT-methode Talrijke voorbeelden als inspiratie voor flexibele klasinrichting

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Inge Nuyens

Klas met een hoek af Hoe een flexibele klasinrichting leren stimuleert EAN 978 94 014 4711 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijs & opvoeding — € 24,99

9 789401 447119

BOEK

EXTRA

PPT


104

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Hoe is jouw weertje De mate waarin kinderen hun emoties kunnen reguleren, is sterk verbonden met hun mentale welbevinden. Kinderen die leren omgaan met hevige emoties zijn in staat om sterkere sociale contacten uit te bouwen en staan veerkrachtiger in het leven. Dit boek geeft (aanstaande) leraars meer inzicht in het belang van emotieregulatie voor jonge kinderen en de unieke rol die ons lichaam speelt in het herkennen en erkennen van emoties. De concrete handvaten, praktische oefeningen en kunstzinnige activiteiten bieden leraars niet alleen een aanbod op maat van de klas maar bieden ook kansen om zelf meer rust en verbinding te ervaren.

Inhoud — —

Kinderen leren omgaan met emoties Relaxatie en mindfulness in de klas

Katrien Goossens, Isabelle Goris en Hanne Vanmierlo zijn onderzoekers binnen UCLL expertisecentrum Education & Development.

Pluspunten — —

Boordevol praktische oefeningen en kunstzinnige activiteiten Getest in de praktijk door leraren en kinderen

Opleiding —

Psychologie, pedagogiek, lerarenopleiding

Katrien Goossens, Isabelle Goris en Hanne Vanmierlo

Hoe is jouw weertje Mentaal welbevinden in het basisonderwijs EAN 978 94 014 8244 8 — April 2022 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Psychologie algemeen — € 25,99

9 789401 482448

BOEK


105

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De O van onderwijs Je werk als leraar is oneindig interessant en vaak oneindig omvangrijk. Enerzijds wil je dat je leerlingen duurzaam leren en zo goed mogelijk je doelen bereiken. Anderzijds wil je de zelfsturende vaardigheden van je leerlingen stimuleren en een goed zicht krijgen op waar ze staan in hun leren. Wat gebeurt er als je die noodzakelijke bouwstenen op unieke wijze vermengt? Dan krijg je De O van onderwijs. De O van onderwijs brengt je via de praktijk tot krachtiger lesgeven en evalueren. Je leert op voorhand na te denken over wat je leerlingen wilt leren en op welke manier je dat zichtbaar maakt en begeleidt. Dit kleurrijke werkboek brengt je dichter bij je leerlingen, leert je kritisch kijken naar feedback- en evaluatievormen en helpt je de doelen effectiever te realiseren.

Inhoud — — — — — — —

Leren richten Leren zichtbaar maken Leren begeleiden Lesdoelen Evaluatie Feedback Kwaliteitsvol onderwijs

Sylvia Mommaerts is pedagoog binnen de educatieve bachelor secundair onderwijs van UCLL. Daarnaast is ze kernexpert in het expertisecentrum Education and Development waarin ze onderzoek doet rond zelfsturing en evaluatie. An Dumoulin is als lector verbonden aan de educatieve bachelor secundair onderwijs van de UCLL. Ze werkt als onderzoekster aan het expertisecentrum Education and Development.

Pluspunten — — —

Werkboek met invuloefeningen voor elke leerling Gericht op secundair/voortgezet onderwijs Zorgt voor efficiënter en kwalitatiever lesgeven

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Sylvia Mommaerts & An Dumoulin

De O van onderwijs Werkboek krachtig lesgeven en evalueren EAN 978 94 014 7485 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — ca. 160 pp. Onderwijs en opvoeding — € 25,99

9 789401 474856

BOEK


106

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

In je blootje voor de klas Als leraar toon je niet graag kwetsbaarheid: je wil niet onzeker overkomen of de controle over de groep verliezen. Toch is kwetsbaarheid de sleutel naar diepgaand vertrouwen tussen jou, je leerlingen en hun ouders. In je blootje voor de klas geeft je alle ingrediënten voor het scheppen van een positief klasklimaat. Het biedt inspiratie om voorbij discussies te kijken en toont hoe je op school een hechte band aangaat met anderen. Met talrijke speelse oefeningen en voorbeelden geeft dit boek je houvast om in te zetten op empathie en verbinding. Door subtiele aanpassingen te maken in het kijken en luisteren naar elkaar, en door het samen te doen, maak je op de cruciale momenten het verschil.

Inhoud — — — —

Veiligheid en vertrouwen opbouwen Invloed van familiebanden op opvoeding Het effect van ingrijpende gebeurtenissen Verbinding zoeken met jezelf

Griet Severeyns geeft opleiding en vorming over cultuurcompetent en cultuursensitieve hulpverlening/onderwijs bij Vormingscentrum Hivset. Daarnaast geeft ze les op AP Hogeschool binnen de opleiding graduaat orthopedagogisch begeleider. Eerder werkte ze als hulpverlener met mensen met migratieachtergrond.

Pluspunten — —

Handige methode om een veilig klasklimaat te creëren Toont het belang van empathie en kwetsbaarheid

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, sociaal werk, zorg en welzijn

Griet Severeyns

In je blootje voor de klas Kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken als leraar EAN 978 94 014 7488 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 168 pp. Onderwijs en opvoeding — € 25,99

9 789401 474887

BOEK


107

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Nieuwe onderwijsruimte Nieuwe onderwijsruimte laat zien hoe je het onderwijs in units, leerpleinen of domeinen vorm kunt geven. Het geeft inzicht in hoe je ruimte creëert voor eigentijdse onderwijswaarden zoals eigenaarschap en zelfsturing van leerlingen, leraren en schoolleiders. Door vertrouwen te geven en daarmee het eigenaarschap van leerlingen te vergroten, krijgt de leerling vrijheid en ruimte om zelf keuzes te maken. Ondersteund door onderwijskundige theorieën en interviews met ervaringsdeskundigen is het geschreven vanuit de praktijk, voor de praktijk. Het boek biedt waardevolle handvatten voor (startende) leraren, teams en schoolleiders in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Inhoud — — — — — — — —

Pedagogiek als basis Wat is een domein? Teams als bouwsteen Teamteachen Vloermanagement Het begeleiden van eigenaarschap Het belang van onderwijsontwerp Nieuwe onderwijsruimte

Rianne Neering is trainer en coach in het onderwijs. Zij is actief betrokken bij het ontwikkelen van eigentijds onderwijs. Daarbij ondersteunt ze vernieuwings-en veranderingsprocessen als didactisch coachen, formatief handelen en de methodiek van LeerKRACHT.

Pluspunten — — —

Praktische handvatten om zelfsturing te begeleiden Werkbaar voor scholen die starten met dit type onderwijs en voor scholing die al meer kennis en kunde hebben Werken vanuit het werkelijke doel van onderwijs

Tjitske Bergsma is teamleider bij NIVOZ Opleidingen en begeleidt trajecten Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap. Zij heeft ruim ervaring in het eigentijds onderwijs in domeinen en neemt deel aan het ontwikkelen van de Educatieve Master Primair Onderwijs aan de Erasmus Universiteit.

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogiek, coaching

Tjitske Bergsma & Rianne Neering

Nieuwe onderwijsruimte Creëer ruimte voor eigenaarschap met onderwijs in units, leerpleinen of domeinen EAN 978 94 014 8120 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 187 pp. Onderwijs & opvoeding — € 29,99

9 789401 480901

BOEK


108

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs Dit is het eerste pedagogische en didactische handboek voor instructeurs, onderwijsassistenten en docenten in het beroepsonderwijs: een compleet en praktisch boek dat je leert doordacht te handelen in de onderwijspraktijk. René van Kralingen bespreekt gevarieerde aspecten van het beroep, zoals samenwerken met docenten en assistenten in een team, begeleiden van leerlingen of studenten, instructies geven, het overnemen van lessen, het vormen van studenten, het registreren van vorderingen. Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs bevat praktische voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten, uitgevoerd met tekeningen en kleurenfoto’s.

Inhoud — — — — — —

De lessen De samenwerking met studenten Het begeleiden van studenten Het overnemen van lessen van docenten Samenwerking met docenten in een onderwijsteam Houdt spiegels voor en reikt methoden aan waardoor je streng naar jezelf en overwogen naar beroepsproblematiek leert kijken

Pluspunten — — —

Vele docenten van verschillende opleidingen hebben bijgedragen aan en ondersteunen het boek Mooie illustratieve kleurenfoto’s en tekeningen Dit boek vormt met haar voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten een afspiegeling van het beroepsonderwijs. Iedere mbo-docent, instructeur en onderwijsassistent herkent zich hierin.

René van Kralingen is verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Pedagogische Technische Hogeschool en onderwijskunde aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij zelfstandig opleider bij Onderwijsadviesbureau van Kralingen. Hij houdt zich bezig met de professionalisering van leraren en schoolleiders en geeft trainingen, adviezen en lezingen op het terrein van leidinggeven, timemanagement, vergaderen, didactiek en toetsing.

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, mbo onderwijsassistent

René van Kralingen

Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs Voor ondersteuners uit onderwijsteams EAN 978 94 014 5266 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 288 pp. Onderwijs — € 36,99

9 789401 452663

BOEK


109

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De traumasensitieve school In onze scholen lopen veel meer kinderen met een traumatische ervaring rond dan we dachten, in elke klas gemiddeld één. Een ongeluk, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling: als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken, kan dat tot trauma kan leiden. Met kennis van zaken en grote empathie schetst de auteur het gedrag van kinderen die aan mishandeling blootstaan en hoe gemakkelijk je als leraar hun gedrag verkeerd kunt interpreteren. Dit praktische boek gaat in op dat gedrag en hoe je daar als leraar het best mee kunt omgaan. ‘Een boek boordevol informatie en met veel gereedschap. Het kan je helpen om kinderen die aan jou zijn toevertrouwd weer het leven te laten leiden dat voor hen was weggelegd, voor ze beschadigd raakten.’ – Prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie De traumasensitieve school biedt diepgaande kennis over de achtergrond van trauma en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van het kinderbrein. De vele voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het een buitengewoon praktisch boek dat leraren en leidinggevendenkunnen gebruiken om de school traumasensitief te maken. Daarbij is het onmisbaar voor studenten en iedereen die werkt met kinderen en jongeren met een trauma.

Inhoud — — —

Inzicht in verandering van de hersenen Omgaan met het gedrag van kinderen met een trauma Adviezen voor traumasensitief maken van een school

Pluspunten — — — —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN), coach en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs, die als verplichte literatuur gelden bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Ook de website www.gedragsproblemenindeklas. nl is van zijn hand. Verder heeft Horeweg zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP) en is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Voor docenten en leidinggevenden Wetenschappelijk onderbouwde adviezen Met voorwoord en een inhoudelijk review door kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Frits Boer (em.) Veel praktische voorbeelden

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN

Anton Horeweg

De traumasensitieve school Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas EAN 978 94 014 4288 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 352 pp. Onderwijs en Psychologie — € 36,99

9 789401 442886

BOEK


110

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs (handboek en werkboek) Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs is een handboek voor studenten van de lerarenopleiding. Het biedt een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij leerlingen in het voortgezet onderwijs kunt tegenkomen en biedt de kennis om deze leerlingen optimaal te begeleiden. Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs – Werkboek sluit volledig aan bij het handboek. Het bevat duidelijke opdrachten die de student actief aan het werk zet met de theorie. Van docenten wordt steeds meer verwacht dat ze kunnen omgaan met gedragsproblemen en gedragsen ontwikkelingsstoornissen. Dit boek daagt studenten uit te kijken wat er achter die problemen schuilt. En ten slotte misschien wel het belangrijkste: het leert studenten dat hun eigen houding naar de leerlingen veel verschil kan maken.

Inhoud — —

Opdrachten per hoofdstuk Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven in het VO en MBO

Pluspunten — — —

Met medewerking van meerdere prominente deskundigen Geschikt voor docenten voortgezet onderwijs, MBO, leerlingenbegeleiders, mentoren, studenten Digitale versie voor docenten met antwoorden, extra materiaal en filmpjes

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogiek, master SEN

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www. gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Anton Horeweg

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs Werkboek EAN 978 94 014 4152 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 128 pp. Onderwijs, orthopedagogiek — € 17,99

9 789401 441520

BOEK

Anton Horeweg

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs Een praktisch handboek EAN 978 94 014 2578 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 320 pp. Onderwijs — € 35,99

9 789401 425780

BOEK


111

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

ADHD in de klas Leerlingen met ADHD hebben het vaak lastig op school: de schoolomgeving stelt hoge eisen waar zij moeilijk aan kunnen voldoen. Andersom vragen leerlingen met ADHD extra aandacht en verstoren zij soms de les. ADHD in de klas geeft je, aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten, een duidelijk beeld van ADHD. Het gaat in op het samengaan van ADHD met stoornissen zoals ASS, TOS, dyslexie en dyscalculie. Bovenal ontdek je hoe je leerlingen met ADHD de nodige ondersteuning geeft en hun sociale omgang vlotter laat verlopen. Dit boek heeft een toegankelijke en pedagogische insteek, en is toepasbaar op verschillende onderwijsniveaus. De vele verhalen uit de praktijk en didactische tips helpen je om ook leerlingen met aandachtsproblemen voldoende kansen te geven.

Inhoud — — — —

Leerstoornissen Medische achtergrond Didactische tips Overleg met ouders en school

Anton Horeweg is leerkracht en gedragsspecialist (M SEN). Hij is auteur van onder andere Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs, Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs en vele andere onderwijsboeken die in Nederlandse en Vlaamse opleidingen verplichte literatuur zijn.

Pluspunten — — —

Verschillen tussen leerstoornissen uitgelegd Toepasbaar in de klas Communicatietips

Opleiding —

Lerarenopleiding, educatieve master, pabo, pedagogiek, master SEN

Anton Horeweg

ADHD in de klas Praktische gids voor leraren EAN 978 94 014 7784 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijs en opvoeding — € 25,99

9 789401 477840

BOEK


112

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Beter bij de les: handleiding Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Met de training Beter bij de les oefenen kinderen op de basisschool met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen en doelen taakgerichtgedrag. De kinderen leren om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkracht nodig bij het maken van schoolopdrachten. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van de leerling en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden. In deze complete handleiding staan de achtergronden van Beter bij de les en wordt de training stap voor stap beschreven. De training is bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar. De training kan op school gegeven worden door een leerkracht, intern begeleider, orthopedagoog of schoolpsycholoog die de Beter bij de les trainersopleiding heeft gevolgd. Dit is een middagtraining die diverse malen per jaar wordt aangeboden. Beter bij de les is ontwikkeld door een projectteam van De Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en is bewezen effectief. Dit blijkt uit een onderzoek in de praktijk door bij een groot aantal scholen en kinderen in de regio Amsterdam.

Inhoud — — — —

Marthe van der Donk is ontwikkelingspsycholoog bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Bascule. Ariane Tjeenk-Kalff is klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut bij het Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie. Anne-Claire Hiemstra-Beernink is klinisch neuropsycholoog bij het centrum Leren & Ontwikkelen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

Theoretische achtergrond Algemeen overzicht van de behandeling Therapeutenhandleiding per sessie Werkgeheugentraining

Pluspunten — — —

Eenvoudig toepasbaar Aantrekkelijk vormgegeven en geïllustreerd werkboek Luistermaterialen andere oefeningen

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogiek

Marthe van der Donk, Ariane Tjeenk-Kalff en Anne-Claire Hiemstra-Beernink

Beter bij de les: handleiding Training in executieve functies EAN 978 94 014 2551 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 144 pp. Onderwijs & opvoeding — € 32,99

9 789401 425513

BOEK

EXTRA


113

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Beter bij de les: werkboek Kinderen met ADHD en /of leerproblemen hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren: dat worden ook wel ‘executieve functies’ genoemd, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Met het werkboek en de training van Beter bij de les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen. Beter bij de les is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar en bestaat uit een werkboek, trainershandleiding, oefenmateriaal en leerkrachthandleiding. De leerkracht wordt actief betrokken bij de training en krijgt hierdoor meer inzicht in het leergedrag van de leerling dat ontstaat door executieve functie-problemen. Hierdoor kan de leerkracht eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden. Kinderen werken onder begeleiding van een Beter bij de les coach. Het trainingsmateriaal is ontwikkeld door een projectteam van de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en is bewezen effectief.

Marthe van der Donk is ontwikkelingspsycholoog bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Bascule.

Inhoud

Ariane Tjeenk-Kalff is klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut bij het Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

— — — — —

Anne-Claire Hiemstra-Beernink is klinisch neuropsycholoog bij het centrum Leren & Ontwikkelen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

Klaarzitten De startknop Onthouden Doorzetten Controleren

Pluspunten — — —

Eenvoudig toepasbaar Aantrekkelijk vormgegeven en geïllustreerd werkboek Oefeningen

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogiek

Marthe van der Donk, Ariane Tjeenk-Kalff en Anne-Claire Hiemstra-Beernink

Beter bij de les: werkboek Training in executieve functies EAN 978 94 014 2552 0 — Verschenen 21cm x 30cm — Paperback — 176 pp. Onderwijs & opvoeding — € 26,99

9 789401 425520

BOEK


114

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Beter bij de les: trainingsmateriaal en luisterbestanden Kinderen met ADHD en /of leerproblemen hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren: dat worden ook wel ‘executieve functies’ genoemd, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Met de training van Beter bij de les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen. Beter bij de les is bedoeld voor kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar en bestaat uit een: Werkboek – Handleiding en- Trainingsmateriaal en luisterbestanden. De leerkracht wordt actief betrokken bij de training en krijgt hierdoor meer inzicht in het leergedrag van de leerling dat ontstaat door executieve functie-problemen.

Marthe van der Donk is ontwikkelingspsycholoog bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie De Bascule. Ariane Tjeenk-Kalff is klinisch neuropsycholoog en cognitief gedragstherapeut bij het Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

Inhoud —

Trainingsmateriaal en luisterbestanden Anne-Claire Hiemstra-Beernink is klinisch neuropsycholoog bij het centrum Leren & Ontwikkelen van De Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie.

Pluspunten — —

Eenvoudig toepasbaar Luistermaterialen andere oefeningen

i.s.m. Jehanne Vieijra, Jan Geelhoed, Aryan van der Leij en Ramón Lindauer

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogiek

Marthe van der Donk, Ariane Tjeenk-Kalff en Anne-Claire Hiemstra-Beernink

Beter bij de les: trainingsmateriaal en luisterbestanden Training in executieve functies EAN 978 94 014 3237 5 — Verschenen 23cm x 32cm — Doos — 0 pp. Onderwijs & opvoeding — € 130,00

9 789401 432375

BOEK


115

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Alle leerlingen bij de les Hoe herken je een makkelijk of moeilijk lerend kind? Waarom is het van belang individuele verschillen te erkennen? Hoe kun je de ontwikkeling van alle leerlingen ondersteunen? Moeilijk en (zeer) makkelijk lerende kinderen lopen in het onderwijs vaak vast. Zij ontwikkelen leer- en/of gedragsproblemen omdat hun onderwijsbehoefte sterk verschilt van gemiddeld lerende leerlingen. Als het onderwijs wordt aangepast aan hun leerbehoeften, nemen de problemen vaak sterk af en verdwijnen soms helemaal. Dit boek biedt handvatten voor de leraar en laat je aan de hand van casussen zien wat je in de les kunt doen met je leerling. In de audiobestanden op de website van LannooCampus worden de casussen verder uitgediept. Ze nodigen je uit na te denken over je eigen professionele rol en je handelen in bepaalde situaties. Dat biedt een heel waardevol leermoment.

Inhoud — — — — — —

Moeilijk en makkelijk lerend Herken de verschillen (zeer) makkelijk lerend, hoogbegaafd Erken de verschillen Problemen in de praktijk Passend onderwijs

Willy de Heer is gepromoveerd op het onderwijs aan leerlingen die van zichzelf zeer makkelijk leren en als gevolg hiervan problemen ervaren in het onderwijs. Uit haar onderzoek bleek dat deze leerlingen tegen vergelijkbare problemen aanlopen als (zeer) moeilijk lerenden. Willy heeft veel ervaring in het onderwijs, de bestuurskunde en de zorg. Zij is voorzitter van Stiching Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden en van ST Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Pluspunten — — —

Geeft helder inzicht in de problemen van vastlopende leerlingen Met veel cases, tips en tricks Biedt leraren concrete handvatten voor de omgang met deze leerlingen

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo

Willy de Heer

Alle leerlingen bij de les Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden EAN 978 94 014 7841 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 160 pp. Onderwijs en opvoeding — € 24,99

9 789401 478410

BOEK


116

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

We moeten spelen Iedereen weet wat spelen is, maar zelfs de grootste denkers komen niet tot een sluitende definitie. Iets aan spel ontsnapt altijd aan ons begrip, aan een nette inkadering. Dat is ook goed, stelt Rob Martens: hij verkent voorbeelden, ontsluiert kenmerken, boort onvermoede evolutionair-psychologische en pedagogische lagen aan, om zo uit te komen bij spelen als een essentiële kwaliteit van ons mens-zijn, van het leren kennen van onszelf, de ander en de wereld. Een boek over spelen en leren, geschreven als een verwondertocht door verschillende onderzoekstradities.

Inhoud — — — — — — —

Spel is niet en meer dan het lijkt Hoe biologen en evolutiepsychologen kijken De sociale kant en de lerende kant van spel Spel en creativiteit De relatie tussen spel en intrinsieke motivatie De onderschatting van spel Consequenties voor school en onderwijs

Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit onderwijswetenschappen van de OU. Daarnaast is hij verbonden aan het NIVOZ, waarvan hij tot 2021 wetenschappelijke directeur was. Martens onderzoekt motivatie in het onderwijs.

Pluspunten — — —

Legt een verbinding tussen historie van menselijke natuur, kunst en spelen Vanuit een speelse geest geschreven en vormgegeven Met veel voorbeelden en stof tot nadenken

Opleiding —

Lerarenopleiding, psychologie

Rob Martens

We moeten spelen Wat onderwijs aan een verkenning van onze natuur heeft EAN 978 94 014 7940 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback met flappen — 232 pp. Onderwijs & opvoeding — € 27,00

9 789401 479400

BOEK


117

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Leerlingen intrinsiek motiveren Steeds meer docenten in het onderwijs voelen onbehagen over de manier waarop we onze kinderen en jongeren steeds dwingender in een keurslijf van testen en toetsen stoppen. Daarbij verliezen we uit het oog dat kinderen een natuurlijke nieuwsgierigheid en een innerlijke motivatie hebben die ze, als we ze de ruimte geven, verder kunnen ontwikkelen. Dat gebeurt nu te weinig met allerlei schadelijke gevolgen voor het kind zelf maar ook voor onze samenleving. Innerlijke motivatie is de beste voorspeller van blijvende tevredenheid en ontwikkeling in het leven en toch wordt het door onze meten is weten-cultuur beknot. Het echt doordenken en doorvoelen wat de consequenties van selfdeterminatie zijn en hoe het je kijk op onderwijs kan veranderen, dat is de verwondertocht waarin dit boek je meeneemt. In het begin kritisch maar vervolgens steeds meer optimistisch wordt de kracht van het menszijn verkend.

Inhoud —

Het echt doordenken en doorvoelen wat de consequenties van selfdeterminatie

Onderwijspsycholoog Rob Martens is hoogleraar aan de faculteit onderwijswetenschappen van de OU. Daarnaast is hij verbonden aan het NIVOZ, waarvan hij tot 2021 wetenschappelijke directeur was. Martens onderzoekt motivatie in het onderwijs.

Pluspunten — — —

Een boek dat je kijk op onderwijs en leren fundamenteel verandert Toegankelijk geschreven met aansprekende voorbeelden Biedt perspectieven voor verandering vanuit een positief mensbeeld

Opleiding —

Lerarenopleiding

Rob Martens

Leerlingen intrinsiek motiveren Waarom we allemaal willen leren EAN 978 94 014 8090 1 — Juni 2022 17cm x 24cm — Paperback — 176 pp. Onderwijs & opvoeding — € 27,99

9 789401 480901

BOEK


118

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Talen die de school in komen Zie de meertaligheid van leerlingen als een kans, niet als een belemmering Talen die de school in komen gaat in het bijzonder over een andere kijk op meertaligheid. Multidiverse scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in achterstandswijken, maar inmiddels krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wat betekent dat voor een schoolteam? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig) beheersen? Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten heeft de auteur een belangrijke boodschap: geef meertalige leerlingen de ruimte hun thuistaal te gebruiken in het onderwijs. Doe er zelfs een beroep op. Dat kan zónder dat de leraren deze talen hoeven te beheersen. Voor de meeste scholen in Nederland zal dit een verrassend nieuw inzicht zijn.

Inhoud — — — — —

Een migrantenpopulatie De rijkdom van meertaligheid Visie op ruimte voor moedertaal: een praktijkvoorbeeld Het vergroten van gelijke onderwijskansen De communicatie met ouders

Lidy Peters werkt in het primair onderwijs als intern begeleider en leraar en is leesspecialist (SEN Master). Daarnaast is ze redactielid van het tijdschrift Beter Begeleiden.

Pluspunten —

— —

Een noodzakelijk boek voor alle leraren met leerlingen in de groep die het Nederlands nog niet (volledig) beheersen maar wél een andere taal Meertaligheid in de klas wordt in dit boek gezien als een rijkdom in plaats van een belemmering Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo

Lidy Peters

Talen die de school in komen De praktijk op een multidiverse basisschool EAN 978 94 014 7356 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — ca. 288 pp. Onderwijs en opvoeding — € 29,99

9 789401 473569

BOEK


119

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Taal in de klas Aan welke leeftijd je ook lesgeeft, elke leraar heeft vroeg of laat een leerling met nood aan taalsteun in de klas. Taal in de klas vertaalt de best onderbouwde wetenschappelijke inzichten naar zes handige bouwstenen voor het opzetten van taaltrajecten. Op deze manier krijgen leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen extra leerkansen. Dit boek focust expliciet op het volledige leerplichtonderwijs, dus van kleuter- tot en met secundair onderwijs, en kijkt dus niet alleen naar wie zwak zou scoren op de taalscreening voor kleuters. De zes bouwstenen zijn namelijk wezenlijk voor de preventie van taalproblemen, en niet enkel voor de remediëring ervan.

Inhoud — — — — —

Meerlagig ondersteuningsmodel Mondelinge taalvaardigheid Schriftelijke taalvaardigheid Kwaliteit van instructie Monitoren van leerlingen

Pluspunten — — — —

Het boek vertaalt de best onderbouwde wetenschappelijke inzichten naar de onderwijspraktijk Bekijkt de effecitiviteit van een taaltraject Het boek sluit aan bij allerlei lopende nascholingsinitiatieven Van toepassing op het kleuter-, basis- en secundair onderwijs

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo

Prof. dr. Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor Vakdidactiek Nederlands, Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal en het postgraduaat Didactiek Nederlands aan anderstaligen bij de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Dr. Astrid Geudens is docent en onderzoeker aan Thomas More Mechelen-Antwerpen. Dr. Kirsten Schraeyen is als docent en onderzoeker verbonden aan Thomas More Mechelen-Antwerpen en de onderzoekseenheid Ortho- en Gezinspedagogiek, KU Leuven. Dr. Helena Taelman is taaldocent aan Odisee. Marit Trioen is projectmedewerker aan de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Daarnaast is ze leerkracht in een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers. Prof. dr. Mathea Simons is vakdidacticus Frans, Spaans en Meertalig onderwijs bij de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Prof. dr. Tom F.H. Smits is vakdidacticus Engels, Duits en CLIL bij Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen).

Prof. dr. Jordi Casteleyn, Dr. Astrid Geudens, Dr. Kirsten Schraeyen, Dr. Helena Taelman, Marit Trioen, Prof. dr. Mathea Simons en Prof. dr. Tom F.H. Smits

Taal in de klas Zes bouwstenen voor effectieve taaltrajecten EAN 978 94 014 8591 3 — Mei 2022 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijs algemeen — € 25,99

9 789401 485913

BOEK


120

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas Taalontwikkelingsstoornissen in het VO en mbo Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Dat betekent dat iedere leraar ermee te maken krijgt. In deze praktische boeken staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis is, hoe je het kunt herkennen en wat je als leraar of docent kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. De vele voorbeelden uit de praktijk laten zien wat je als leraar in de klas precies kunt doen. Onmisbare informatie voor een (toekomstige) leraar in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo.

Inhoud — —

Wat is een taalontwikkelingsstoornis en hoe herken je die? Wat kun je als leraar doen om de leerling te ondersteunen?

Pluspunten — —

Praktische tips voor in de klas en veel voorbeelden uit de praktijk Voor docenten in PO, VO en mbo

Opleiding —

Pabo, mbo, lerarenopleiding, taalbeheersing, master SEN

Bernadette Sanders

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas Praktische handelingsadviezen en tips EAN 978 94 014 4434 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 240 pp. Onderwijs — € 27,99

9 789401 444347

BOEK

EXTRA

BOEK

EXTRA

Bernadette Sanders

Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo Praktische handelingsadviezen voor school, praktijk en stage EAN 978 94 014 6232 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 270 pp. Onderwijs — € 29,99

9 789401 462327

Bernadette Sanders

Communicatiekaarten TOS Ondersteunen bij het verwoorden van gedachten en behoeften EAN 978 94 014 6231 0 — Verschenen A5 doosje — ca. 60 kaarten Onderwijs — € 34,99

9 789401 462310


121

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar) Hoe kun je een taalontwikkelingsstoornis (TOS) vroegtijdig signaleren? Wat is het belang van de samenwerking tussen onderwijs en zorg? Welke handelingsadviezen zijn er voor het jonge kind? In die eerste jaren van hun leven, maken kinderen de grootste ontwikkeling door op het gebied van de taal. Het is de meest gevoelige periode om taal aan te leren. Wanneer kinderen met problemen in de taalontwikkeling in deze periode niet gesignaleerd worden en niet de hulp krijgen die zij nodig hebben, dan is de prognose voor de toekomst met betrekking tot relaties, werk en school minder goed. Ernstige problemen in de taalontwikkeling hebben gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, de psychosociale en cognitieve ontwikkeling en het functioneren in de maatschappij. In dit praktische boek staat helder uitgelegd wat een TOS is, hoe je het kunt herkennen en wat je in je werk met het jonge kind kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. Het geeft handvatten, praktische voorbeelden en tips. Tevens is de ELS (Early Language Scale), het nieuwe screeningsinstrument met betrekking tot de taalontwikkeling van het jonge kind tot 6 jaar, opgenomen. Voor professionals in de onderwijs en in de zorg.

Inhoud — — — — — — —

Vroegtijdig signaleren van TOS Aandacht voor gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling De hulpvraag van het kind met TOS Gevolgen van TOS in het basisonderwijs Zoek de verbinding Ervaringen van ouders Uitstroom

Bernadette Sanders is orthopedagoog en is betrokken bij VVE trajecten van kinderen met spraaktaalproblemen. Zij is werkzaam geweest als ambulant begeleider bij cluster 2 waar zij kinderen met TOS in alle leeftijdsgroepen begeleidde in het regulier onderwijs.

Pluspunten — — —

Een must-read voor alle docenten aan pabo’s, pedagogisch medewerkers en leerkrachten Theorie en praktijk wisselen elkaar af Met tips en adviezen

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Bernadette Sanders

Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar) Signaleren, praktische handelingsadviezen en tips EAN 978 94 014 7840 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback met flappen — ca. 288 pp. Onderwijs en opvoeding — € 29,99

9 789401 478403

BOEK


122

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Dit is dyscalculie In Dit is dyscalculie wordt er op een toegankelijke manier inzicht gegeven in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyscalculie. Dyscalculie is een stoornis van het rekenen die steeds meer aandacht krijgt. Om in de school het onderwijs af te stemmen op de zwakke rekenaar, is van leerkrachten en schoolbreed veel kennis en kunde nodig. Van Luit laat zien hoe leerlingen met dyscalie kunnen worden ondersteund en welke geschikte interventies er zijn. ‘Er zit rekenen in alles, van geschiedenis en aardrijkskunde tot economie. Als je op basis van alleen je rekenproblemen te laag wordt ingeschat, kan dat een grote misrekening van talent zijn. Voor jou en de maatschappij.’ — Prof.dr. Hans van luit

Inhoud — — —

Stellen van de diagnose Wat is de herkomst van dyscalculie Rol van de ouders en docenten

Hans van Luit is hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht.

Pluspunten — —

Compleet handboek Nieuwste inzichten

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN, orthopedagogiek

Hans van Luit

Dit is dyscalculie Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 5109 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 320 pp. Onderwijs — € 32,99

9 789401 451093

BOEK


123

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Dit is dyslexie In Dit is Dyslexie geeft dyslexie-expert prof. dr. Aryan van der Leij op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyslexie, zowel op school als thuis. In dit complete handboek komen alle aspecten van dyslexie aan de orde: van de oorzaken, het brein en diagnostiek tot een compleet overzicht van (digitale) methoden van aanpak met concrete voorbeelden. Speciale aandacht is er in het boek voor vroege signalering van dyslexie, omdat bij vroegtijdig ingrijpen leesproblemen vaak kunnen worden voorkomen. Van der Leij laat zien hoe dit kan worden aangepakt, welke geschikte interventies er zijn en hoelang de ondersteuning moet worden volgehouden om een blijvend positief effect te hebben. Ook komt aan de orde wat de werkzame factoren zijn in dyslexie interventies en hoe in het brede aanbod van methoden het kaf van het koren gescheiden kan worden. Het boek bevat een handig overzicht met links naar online voorbeelden. Ten slotte geeft de auteur een overzicht van de trends rond dyslexie en aanbevelingen voor de toekomst. Dit is dyslexie is een onmisbaar boek en waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyslexie: leerkrachten, (ortho)pedagogen, psychologen, intern begeleiders, remedial-teachers, schooldirecteuren, onderwijskundigen, beleidsmakers, ouders en verzorgers, en uiteraard dyslectici zelf.

Inhoud — — — — —

Aryan van der Leij is psycholoog en em. hoogleraar Orthopedagogiek (in het bijzonder leerproblemen) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is expert in dyslexie en leesproblemen, auteur van verscheidene boeken, het brein achter het leeshulpprogramma ‘Bouw!’ en veelgevraagd spreker op congressen.

Met de juiste hulp zijn leesproblemen in veel gevallen te voorkomen Wat is de herkomst van dyslexie? Stellen van de diagnose Hoe uit dyslexie zich? Rol van de school en van ouders

Pluspunten — — —

Nieuwe inzichten over preventie van dyslexie QR-codes van informatieve filmpjes Compleet handboek

Opleiding —

Psychologie, orthopedagogiek, pabo, lerarenopleiding, minor/master dyslexie, master SEN, master passend onderwijs

Aryan van der Leij

Dit is dyslexie Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 3256 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 240 pp. Psychologie Algemeen — € 29,99

9 789401 432566

BOEK


124

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Wegwijs in dyslexie en dyscalculie: handleiding Kinderen en jongeren met een leerstoornis hebben vaak te kampen met psychosociale problemen zoals faalangst, somberheid en een laag zelfbeeld. Met het behandelprotocol Wegwijs in dyslexie en dyscalculie leren deze jeugdigen omgaan met hun leerstoornis. De training bestaat uit drie elementen: psycho-educatie over de leerstoornis en bijkomende psychosociale problemen, omgaan met negatieve gedachten en angst, en copingvaardigheden om uitdagende situaties het hoofd te bieden. Deze wetenschappelijk onderbouwde handleiding voor gedragsdeskundigen hoort bij Werkboek Wegwijs in dyslexie en Werkboek Wegwijs in dyscalculie.

Inhoud — — — —

Theoretische verantwoording De metafoor van de training: de auto met aanhanger Algemene informatie en richtlijnen De training Wegwijs per sessie

Pluspunten — —

Een handleiding voor gedragsdeskundigen (inclusief webpagina) Zowel de ouder(s) als de school van het kind worden actief betrokken bij de training

Jojanneke van der Beek is orthopedagooggeneralist en universitair docent. Martine Mönch is orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut en universitair docent. Sylke Toll is orthopedagooggeneralist en cognitief gedragstherapeut. Hans van Luit is orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en (em.) hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie.

Opleiding —

Lerarenopleiding, (ortho)pedagogiek

Jojanneke van der Beek, Martine Mönch, Sylke Toll en Hans van Luit

Wegwijs in dyslexie en dyscalculie: handleiding Training in het leren omgaan met een leerstoornis EAN 978 94 014 7842 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 208 pp. Onderwijs & opvoeding — € 36,99

9 789401 478427

BOEK


125

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Wegwijs in dyslexie: werkboek Het werkboek hoort bij de training Wegwijs in dyslexie. In deze training gaat het kind samen met de trainer een route afleggen met focus op leven met dyslexie. Het boek bestaat uit een combinatie van uitleg en oefeningen.

Inhoud — — — —

Wat is dyslexie en wat betekent het om dyslexie te hebben? Persoonlijke gedachten en gevoelens over dyslexie onder de loep Omgaan met lastige situaties Voorbereiding om zelfstandig verder te trainen

Pluspunten — — —

Leert kinderen beter omgaan met angst en onzekerheid Met veel illustraties en oefenmateriaal Heel toegankelijk geschreven

Jojanneke van der Beek is orthopedagooggeneralist en universitair docent. Martine Mönch is orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut en universitair docent. Sylke Toll is orthopedagooggeneralist en cognitief gedragstherapeut. Hans van Luit is orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en (em.) hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie.

Opleiding —

Lerarenopleiding, (ortho)pedagogiek

Jojanneke van der Beek, Martine Mönch, Sylke Toll en Hans van Luit

Wegwijs in dyslexie: werkboek EAN 978 94 014 7843 4 — Verschenen 21cm x 30cm — Paperback — 124 pp. Onderwijs & opvoeding — € 25,99

9 789401 478434

BOEK


126

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Wegwijs in dyscalculie: werkboek Het werkboek hoort bij de training Wegwijs in dyscalculie. In deze training gaat het kind samen met de trainer een route afleggen met focus op leven met dyscalculie. Het boek bestaat uit een combinatie van uitleg en oefeningen.

Inhoud — — — —

Wat is dyscalculie en wat betekent het om dyscalculie te hebben? Persoonlijke gedachten en gevoelens over dyscalculie onder de loep Omgaan met lastige situaties Voorbereiding om zelfstandig verder te trainen

Pluspunten — — —

Jojanneke van der Beek is orthopedagooggeneralist en universitair docent. Martine Mönch is orthopedagoog-generalist, cognitief gedragstherapeut en universitair docent. Sylke Toll is orthopedagooggeneralist en cognitief gedragstherapeut. Hans van Luit is orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog en (em.) hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie.

Leert kinderen beter omgaan met angst en onzekerheid Met veel illustraties en oefenmateriaal Heel toegankelijk geschreven

Opleiding —

Lerarenopleiding, (ortho)pedagogiek

Jojanneke van der Beek, Martine Mönch, Sylke Toll en Hans van Luit

Wegwijs in dyscalculie: werkboek EAN 978 94 014 7844 1 — Verschenen 21cm x 30cm — Paperback — 124 pp. Onderwijs & opvoeding — € 25,99

9 789401 478441

BOEK


127

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Leerlingen en literatuur In het huidige talenonderwijs is de plaats van literatuur geen evidentie. Maar literatuuronderwijs vormt immers niet alleen vaardige lezers, het draagt ook bij tot de talige, kritische, persoonlijke, culturele en esthetische ontwikkeling van jongeren. Om die waar te maken, is een leesbevorderend literatuuronderwijs nodig, een literatuuronderwijs dat recht doet aan de individuele leeservaring, maar deze ook tracht te verdiepen tot een literaire en kritische leesvaardigheid. Literatuur in de klas pleit er daarom voor om literatuur – in brede zin – een centralere plaats te geven in het talenonderwijs, zowel bij de vreemde talen als bij het Nederlands. Dit boek verwerkt de nieuwste didactische methodes in het literatuuronderwijs tot een handig stappenplan om met literaire teksten aan de slag te gaan in de klaspraktijk. Daarbij gaat het op zoek naar manieren om de literaire competentie verder te verdiepen door vakoverschrijdende samenwerking, die inzicht verschaft in literatuur als systeem en literatuur als traditie.

Inhoud — — — — —

Onze kennis van lezen en literatuur, leesbevordering en literatuurdidactiek Leesbevorderend literatuuronderwijs Naar een bredere opvatting van literatuur Nederlands en moderne vreemde talen Speciale aandacht voor de waarde van het kortverhaal

Elke D’hoker is als hoogleraar verbonden aan het departement literatuurwetenschap van de KU Leuven. Ze doceert vakken over Engelse literatuur, literatuurwetenschap en literatuuronderwijs.

Pluspunten — — —

Pleidooi en handleiding met concrete suggesties voor lespraktijk en leestips Stappenplan en model voor de eigen lespraktijk Genuanceerde blik op de nieuwste leermodellen

Opleiding —

Lerarenopleiding, taal-en letterkunde, NT2

Elke D’hoker

Leerlingen en literatuur Hoe vaardige lezers vormen EAN 978 94 014 7937 0 — November 2022 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Nederlandse taal en letterkunde algemeen Onderwijs algemeen — € 25,99

9 789401 479370

BOEK


128

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers Het aantal anderstaligen in het Vlaamse onderwijs blijft stijgen. Ze brengen een grote diversiteit aan schoolloopbanen, onderwijservaring en voorkennis met zich mee. Maar in vergelijking met hun Nederlandstalige klasgenoten, moeten zij doorgaans op verschillende leergebieden heel wat bijbenen. Zittenblijven, heroriëntering van studierichting en schooluitval komen bij hen vaker voor. Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers helpt leraren, directies en vervolgschoolcoaches die maatschappelijk kwetsbare groep de juiste ondersteuning te bieden. Naast concrete adviezen, uitleg over het wettelijk kader en antwoorden op veelgestelde vragen, brengt het boek het inspirerende verhaal van zes Vlaamse scholen die flexibele leerwegen mogelijk maken voor nieuwkomers. Met als ultieme doel: iedereen in het onderwijs maximale ontplooiingskansen geven.

Inhoud — — — —

Het tegengaan van heroriëntering, schooluitval en watervalloopbanen Regelgeving voor onthaal- en vervolgonderwijs Vormen van flexibele leerwegen in de praktijk Veelgestelde vragen en antwoorden

Machteld Vandecandelaere is lerarenopleider en docent aan de onderzoekseenheid Onderwijskunde van KU Leuven.

Pluspunten — —

Biedt direct toepasbare antwoorden op een actuele onderwijsproblematiek Bevat een breed overzicht van mogelijke flexibele leerwegen voor scholen

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen

Machteld Vandecandelaere

Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers In het basis- en secundair onderwijs EAN 978 94 014 7011 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 146 pp. Onderwijs algemeen, onderwijsvormen en schooltypen — € 24,99

9 789401 470117

BOEK


129

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal Niet langer is de mens de maat van alle dingen, maar slechts één van de vele intelligente schakels in een maatschappij aangedreven door technologie en informatie. Slimme data helpen ons beter in te schatten wat de gevolgen zijn van bepaalde handelingen en hoe we ons gedrag daarop kunnen aanpassen. Alsof ieder mens, behalve zijn eigen geweten, een dashboard als moreel kompas tot zijn beschikking heeft. Puzzelstukken voor een nieuwe moraal beschrijft de ingrijpende gevolgen van deze technologische evolutie en onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe sociale ordening in de samenleving. Indien we in de toekomst met behulp van een transhumaan bewustzijn steeds beter in staat zijn om ons leven te registreren en te voorspellen, doemt bij elke beslissing de vraag op hoeveel vrijheid we als mens eigenlijk willen afstaan. En vooral: hoe ‘goed’ we eigenlijk willen leven. Het antwoord op deze vraag is buitengewoon onverwacht en paradoxaal.

Inhoud — — — — —

Technologie Sociale ethiek Transhumanisme Moraliteit Artificiële intelligentie

David Bamps is filosoof, ethicus, psycholoog, meester in de rechten, wetenschappelijk onderzoeker, componist en ondernemer. Hij is verbonden aan UC Leuven-Limburg, Odisee, Universiteit Maastricht en KU Leuven.

Pluspunten — — —

Gebaseerd op jarenlang onderzoek Technologie bekeken vanuit moreel perspectief Met digitale extra’s

Opleiding —

Filosofie, psychologie, sociaal werk, pedagogiek, zorg

David Bamps

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal Over sociale ordening in de toekomst EAN 978 94 014 6175 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijs en opvoeding — € 25,99

9 789401 461757

BOEK

eCAMPUS LEARN


130

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Pyschomotorische ontwikkeling en remediërend leren Opgroeien is een proces van non-stop leren: optellen, hinkelen, schrijven met de juiste pengreep, lezen ... Dat proces verloopt met vallen en opstaan, vaak letterlijk. Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren is het meest volledige basiswerk voor iedereen die meer wil weten over de invloed van de psychomotorische ontwikkeling op het leren van kinderen. Niet alleen het wat, maar vooral het waarom en het wat dan van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden komen aan bod. Op die manier brengt het de werelden van ontwikkeling, therapie en onderwijs dichter bij elkaar. Dit boek is opgebouwd aan de hand van leerlijnen. Zo krijg je een unieke kijk op ontwikkeling en kun je die ontwikkeling zelf observeren en doelgericht remediëren. Het boek zit boordevol concrete handvatten, bruikbare spelletjes, tips en oefeningen.

Inhoud — — —

Uniek pioniersboek Legt de volledige lateralisatieontwikkeling en alle andere psychomotorische ontwikkelingsdomeinen uit Volledig, begrijpelijk en direct praktisch toepasbaar

Pluspunten — — — —

Onderwijs en therapie dichter bij elkaar gebracht 25 jaar praktijk en researchervaring gebundeld Wetenschappelijke inzichten uit verschillende domeinen Aanvullen en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn

Wendy Peerlings heeft al 25 jaar een groepspraktijk voor psychomotorische ondersteuning. Als geschoolde kinesist, leerkracht basisonderwijs en ervaringsdeskundige in zorg op school is ze een veelgevraagd spreker en gewaardeerd ondersteuner. Op het kruispunt van vele disciplines is het haar levenswerk kennis en expertise te bundelen voor een betere en efficiëntere begeleiding van lerende en ontwikkelende kinderen.

Opleiding —

Lerarenopleiding, ergotherapie, pedagogische wetenschappen, psychomotoriek, CLB’s

Wendy Peerlings

Pyschomotorische ontwikkeling en remediërend leren Effectief leren door te doen EAN 978 94 014 6968 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 644 pp. Pedagogiek, Opvoeding — € 49,99

9 789401 469685

BOEK

eCAMPUS LEARN


131

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Groot worden Groot worden introduceert (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en ouders in het proces van ‘groot worden’ of de ontwikkeling van het kind. De auteurs onderzoeken het belang van de ontwikkeling van het kind voor de onderwijsen opvoedingspraktijk en bekijken hoe er met deze ontwikkeling kan worden omgegaan. Op een logische, begrijpbare en herkenbare manier worden de grote ontwikkelingsstappen weergegeven die het kind doormaakt als baby, peuter, kleuter, lagereschoolkind en adolescent. Telkens komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod opgedeeld in ontwikkelingsgebieden om iedere fase in al zijn aspecten te omvatten: lichamelijk, motorisch, sociaal-emotioneel, persoonlijkheid. De ontwikkelingsfasen zijn de volgende: de ongeboren baby en de geboorte, de pasgeborene, de baby, de peuter, de kleuter, het lagereschoolkind en de adolescent. Dit overzicht wordt aangevuld met authentieke voorbeelden uit échte onderwijssituaties en uit de reële opvoedingspraktijk.

Inhoud — — — — — — —

De verschillende ontwikkelingsfasen van het kind Lichamelijke en motorische ontwikkeling Perceptuele en tekenontwikkeling Cognitieve en taalontwikkeling Sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling Persoonlijkheids- en morele ontwikkeling Schoolse en spelontwikkeling

Pluspunten — — — —

Volledig herziene editie Systematisch en overzichtelijk Bespreekt iedere ontwikkelingsfase in al zijn aspecten Theoretische modellen en wetenschappelijke inzichten worden eenvoudig omschreven

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel). Marlies Baeten is stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg UC Leuven-Limburg Eva Kyndt is als docent verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling, en Levenslang Leren (KU Leuven). Eline Sierens is onderwijskundig pedagoog en directeur van het Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut te Brugge.

Opleiding —

Lerarenopleiding, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ontwikkelingspsychologie, educatiewetenschappen

Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eva Kyndt & Eline Sierens

Groot worden De ontwikkeling van baby tot adolescent EAN 978 94 014 7027 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek — € 29,99

9 789401 470278

BOEK


132

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Onderzoekende leraren Leraren zijn tijdens hun loopbaan voortdurend op zoek naar oplossingen voor uitdagingen in hun school- of klaspraktijk. Omgaan met een moeilijke klasdynamiek, diversiteit of digitalisering zijn maar enkele voorbeelden. Meestal volgen leraren daarbij hun buikgevoel. Ze zoeken naar antwoorden in de literatuur of proberen zelf iets uit, vaak met wisselend succes. Onderzoekende leraren wil leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren. Het boek beschrijft de onderzoekscompetenties die daarvoor nodig zijn en bevat technieken, instrumenten en voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Op die manier kan de leraar zelf of in teamverband de meest geschikte oplossing creëren voor elk specifiek probleem.

Inhoud — — — —

Hoe het maximale uit je klaspraktijk halen Omgaan met uitdagingen als klasdynamiek, diversiteit en digitalisering Ontwikkelen van onderzoekscompetenties Voel je bekwaam om met elke klassituatie om te springen

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen en Lijne Vloeberghs zijn als lector-onderzoeker verbonden aan de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Greet Decin is onderzoekscoördinator binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

Pluspunten — —

Methode voor elk onderwijsprobleem Met praktische technieken, instrumenten en voorbeelden

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen, Lijne Vloeberghs & Greet Decin

Onderzoekende leraren Leidraad voor praktijkonderzoek op school EAN 978 94 014 3290 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 174 pp. Onderwijskunde, didactiek — € 19,99

9 789401 432900

BOEK


133

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De denkende klas Slow-looking wat is dat? Hoe start je de les met vragen van leerlingen? Is dit dwars gedrag of een kritische leerling? De denkende klas stimuleert leraren en pedagogen het denken een plaats te geven in onderwijs en opvoeding en hun klassen te veranderen in ‘denkende klassen’. Ons onderwijs is vooral ingericht op het reproduceren van kennis. Echter, die kennis gaat pas werkelijk iets voor onze leerlingen en studenten betekenen wanneer ze erover kunnen nadenken. Diep denken vraagt dat ze zelf vragen stellen en over die vragen doordenken, om zo actief kennis te maken. Diepe kennis heeft meer betekenis, en bevordert creativiteit. Het boek geeft tal van praktijkvoorbeelden van motiverende denkoefeningen.

Inhoud — — — — — —

Wat is denken? Wat is verwondering? Hoe neem je goed waar? Wat zijn goede vragen? Wat is leren? Wat staat op het spel?

Dick van der Wateren is leerkracht-trainer, (oud) docent, onderzoeker en schrijver. Hij werkt vanuit filosofische praktijk De Verwondering.

Pluspunten — — —

Toegankelijk geschreven en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen Met doet boek krijgen je lessen diepgang en daarmee motiveer je jonge mensen Breed inzetbaar

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Dick van der Wateren

De denkende klas Motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken EAN 978 94 014 7474 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Onderwijs en opvoeding — € 25,99

9 789401 474740

BOEK


134

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties Werken met kinderen en jongeren die ‘storen’, gedragsproblemen vertonen of als ‘gedragsgestoord’ worden bestempeld, is een moeilijke opdracht. Grenzen worden overtreden, intense emoties worden geuit, conflicten ontstaan. Er wordt aan volwassenen geappelleerd, maar zij weten niet altijd hoe de situatie te hanteren. Deze vernieuwde editie van het standaardwerk brengt met life space crisis intervention (LSCI) een methodiek naar voren die toont hoe iemand gericht met heftige reacties moet omgaan, op welke manier een relatie met een jongere wordt opgebouwd en wat er nodig is om zelfdestructief gedrag te stoppen. Via het systematisch doorlopen van de verschillende LSCIfasen worden conflicten gehanteerd als leermoment, eerder dan ze te willen vermijden. De uiteindelijke doelstelling is het kind of de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Inhoud — — —

Stress, conflict en crisis De structuur van LSCI: ontladen, tijdlijn, centrale thema, inzicht, nieuwe vaardigheden, transfer van het leren LSCI toepassen op patronen van zelfvernietigend gedrag

N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser en S. Whitson zijn verbonden aan The Institute of Life Space Crisis Intervention in de Verenigde Staten.

Pluspunten — — —

De vele en volledig uitgewerkte voorbeelden geven een duidelijk beeld van de concrete toepassing van LSCI Nederlandse vertaling van het internationaal gewaardeerde boek Life Space Crisis Intervention Volledig vernieuwde editie in 2022

Opleiding —

Sociaal-agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie

N.J. Long, M.M. Wood, F.A. Fecser & S. Whitson

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties Life Space Crisis Intervention EAN 978 94 014 8652 1 — September 2022 17cm x 24cm — Paperback — 324 pp. Orthopedagogiek, klinische psychologie — € 44,99

9 789401 486521

BOEK

e-BOEK


135

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties Moeilijk gedrag van adolescenten en kinderen kunnen zorgverleners, leraren en ouders niet aan zich laten voorbijgaan. Toch is het niet evident om kwetsbare kinderen te helpen. Ze gedragen zich immers moeilijk met een reden. De sleutel ligt in het aangaan van interne relaties, waardoor het kind de balans in zichzelf zal terugvinden. In Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties speelt de link tussen theorie en praktijk een belangrijke rol. Vanuit heldere cases stellen de auteurs een implementatiemodel voor dat je een inkijk geeft in het gedrag en de noden van ‘probleemkinderen’ en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hen efficiënt te kunnen helpen.

Inhoud — — —

Omgaan met moeilijk gedrag Interne relaties Conflictpositieve organisaties

Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent. Bram Soenen is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij werkt als directeur van vzw MartensSotteau in Oostakker.

Pluspunten — —

Vertrekkend vanuit boeiende cases Met praktische methode en model

Eline Spriet en Katrien Sel werken in het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent en geven trainingen bij het vormingscentrum Create.

Opleiding —

Sociaal agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo

Franky D’Oosterlinck, Bram Soenen, Eline Spriet & Katrien Sel

Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties EAN 978 94 014 3802 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 112 pp. Pedagogiek — € 25,99

9 789401 438025

BOEK


136

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Met plezier werken in het onderwijs Waar haal je als docent positieve energie uit? Hoe ga je om met spanning en stress? Wat kun je doen om goed voor jezelf te blijven zorgen? Als docent werk je in een turbulente omgeving. Naast de nodige positiviteit die het werk met zich meebrengt, krijg je ook te maken met situaties waar negatieve energie in gaat zitten. Langdurig blootgesteld worden aan stress kan gevolgen hebben voor de psychische- en fysieke gezondheid. Hoe ga je daar als docent mee om? Met plezier werken in het onderwijs stelt het positieve docentschap centraal. Het laat zien hoe je door proactief vorm te geven aan de inrichting van je eigen werk en loopbaanontwikkeling, het vak boeiend houdt. Dit boek biedt naast achtergrondinformatie, ook praktische handvatten als do’s and dont’s, casuïstiek en oefeningen in zelfzorg en empowerment aan. De kunst is om goed voor jezelf te zorgen zodat je gedurende je loopbaan elke dag met plezier aan het werk bent!

Inhoud — — — — — — —

Een leven lang leraar Significante leraren Professionele schoolorganisatie Langdurig ervaren stress en burnout Interacties met je leerlingen In balans blijven Empowerment

Drs. William Buys is werkzaam als docent Onderwijskunde en begeleider (afstudeer)onderzoeken bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg. Zijn passie is leraren opleiden die er toe doen, die betekenisvol zijn en het verschil maken!

Pluspunten — —

Zeer praktisch: met casuistiek, do’s en dont’s en praktische tips Een boek dat niet uitgaat van het negatieve in het onderwijs maar van het positieve!

Opleiding —

Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo

auteur

Met plezier werken in het onderwijs Hoe blijf je stress de baas? EAN 978 94 014 8095 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Onderwijs en opvoeding algemeen — € 29,99

9 789401 480956

BOEK


137

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Actief schoolbeleid Het schoolbestuur heeft een grote invloed op het werk van de leraar in de klas. De kwaliteit van Passend Onderwijs hangt af van de keuzes die een schoolbestuur maakt. In Actief schoolbeleid worden waardevolle suggesties gedaan om beleid te formuleren en worden concrete handvatten gegeven om dat beleid vorm te geven met het team. Actief schoolbeleid is bedoeld voor leidinggevenden, beleidsmakers, managers en samenwerkingsverbanden in schoolbesturen, scholen en scholengemeenschappen. Voor onderwijsmanagers die de hobbels in hun praktijk van Passend Onderwijs herkennen en geïnspireerd willen worden om dit beter invulling te geven. Peter Mol: ‘Dit boek richt zich op regelgeving en besturen en de invloed daarvan op de praktijk. Dat ontslaat scholen echter niet van de plicht om binnen de mogelijkheden het onderwijs echt passend te maken … Het kan wanneer de school het welzijn van alle leerlingen als doel stelt. En als middel: leraargedrag.’

Inhoud — — — — — — —

Van aangepast naar passend onderwijs De rol van samenwerkingsverband en bestuur Concreet aan de slag in de school Werken aan kwaliteit Externe hulp en verwijzing Ouders als partner Opleidingen

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten te enthousiasmeren.

Pluspunten — — —

Praktisch boek voor onderwijsmanagers Toont docenten hoe zij hun eigen talent en enthousiasme kunnen inzetten Helpt bestuurders beleid vorm te geven met het team

Opleiding —

Schoolleidersopleiding, onderwijskunde, pabo, lerarenopleiding

Peter Mol

Actief schoolbeleid Hoe je passend onderwijs echt in de praktijk kunt brengen EAN 978 94 014 3832 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 192 pp. Onderwijskunde — € 25,99

9 789401 438322

BOEK


138

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Spots op onderwijs Het onderwijs is een huis met vele kamers. Om een beeld te krijgen van kwaliteitsvol onderwijs, de rol van de leraar, of pakweg te weten waarom we bepaalde werkvormen in de klas moeten toepassen, kunnen we niet alles terugbrengen tot een simpele boutade. We hebben uiteenlopende antwoorden nodig. Spots op onderwijs kijkt met een vernieuwende blik naar concrete uitdagingen in scholen vandaag. In de veelheid aan meningen die over het onderwijs de ronde doen, schenkt dit boek leraren, schoolleiders, beleidsactoren, ouders en studenten een weloverwogen perspectief langs de verschillende toegangsdeuren van het onderwijs. De top van onderwijsspecialisten verhelderen op vraag van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) in dit boek de dringendste kwesties die binnen en buiten de schoolmuren leven. Met feiten en argumenten voeden ze het maatschappelijke debat en laten ze zien hoe we, door met verschillende brillen naar het onderwijs te kijken, nieuwe antwoorden vinden.

Inhoud — — —

Onderwijsvrijheid Neutraal onderwijs Onderwijsbeleid

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Pluspunten — — —

Brede waaier aan perspectieven op de werking van het onderwijs Bevat bijdrages van vooraanstaande onderwijsexperten Met bijdragen van Wouter Smets, Katrien Struyven, Bieke De Fraine, Jan Vanhoof, Loth Van Den Ouweland, Elke Struyf, Kathleen Bodvin, Aster Van MIeghem, Karine Verscheuren, Maarten Simons, Jan Masschelein, Kristof De Witte, Erwin Ooghe, Patrick Loobuyck, Wouter Duyck, Goedroen Juchtmans, Wim Van den Broeck, Eva Staels, Ilse Geerinck, Michel Vandenbroeck, Katrien Van Laere, Brecht Peleman, Ellen Vanderhoven, Christel Verdurmen, Tammy Schellens, Ides Nicaise, Noel Clycq en Imane Kostet

Opleiding —

Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

Spots op onderwijs Wetenschappers voor het voetlicht EAN 978 94 014 6070 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Hardcover — 376 pp. Onderwijs en opvoeding — € 29,99

9 789401 460705

BOEK


139

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Zonder wrijving geen glans Op school en in het klaslokaal ontstaan er vaak spanningen over culturele, etnische en levensbeschouwelijke waarden. Ouders die aan leraren vragen om rekening te houden met bepaalde omgangsvormen, leerlingen die zich verzetten tegen leerinhouden, maar ook leraren die de realisatie van de eindtermen moeten verenigen met hun persoonlijke engagement. Zonder wrijving geen glans biedt een leidraad om zulke situaties zichtbaar te maken en zoekt naar een juiste uitweg. Die leidraad stimuleert samen met enkele herkenbare casussen om de eigen werkwijze te bevragen en alternatieven te voorzien. Dit boek bevat bovendien een handige praktijkwijzer die het handelen concreet richting geeft. Het is een uitnodiging aan alle betrokkenen in het onderwijs om die (in) spannende oefening te maken.

Inhoud — — — — —

Over gespannen situaties in het onderwijs Oefeningen uit de praktijk Superdiversiteit Reradicaliseren Pluriformiteit

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Pluspunten — —

Bevat praktijkcasussen en oefeningen Met bijdragen van Patrick Loobuyck, Paul Scheffer, Stijn Sieckelinck, Winny Ang, Fanny Matheusen, Emilie Le Roi en Khalid Benhadou

Opleiding —

Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)

Zonder wrijving geen glans Identiteit en waarden in de klaspraktijk EAN 978 94 014 6897 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback met flappen — 182 pp. Onderwijs algemeen, onderwijsvormen en schooltypen — € 24,99

9 789401 468978

BOEK


140

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Anders evalueren In het onderwijs staat de totale persoonlijkheidsontwikkeling steeds meer centraal. Behalve kennis verwerven, moeten leerlingen en studenten kennis kunnen toepassen, leren samenwerken, leren nadenken en leren de eigen oplossingsstrategieën verwoorden. De evaluatie van de leerlingen kan dan ook niet meer worden beperkt tot het toetsen van de gereproduceerde kennis. Anders evalueren geeft aan hoe het onderwijs de overgang maakt van een toetscultuur naar een assessmentcultuur waarin ook de metacognitieve, de sociale en de dynamischaffectieve vaardigheden worden geëvalueerd. Dit handboek vertelt welke methodes hier het meest voor geschikt zijn. Het is geschreven voor leraren in opleiding.

Inhoud — —

— —

Veranderende ideeën over evaluatie Soorten assessment: vaardighedenassessment, overalltoetsen, authentieke assessment, portfolio, selfassessment, peer assessment, co-assessment Feedback geven Werk- en tijdsdruk

Pluspunten —

Opgevat als praktische handleiding vol concrete richtlijnen, werkschema’s, verduidelijkende voorbeelden en modellen van werkbladen

Filip Dochy is verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren van de KU Leuven. Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast geeft hij advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen. Steven Janssens is professor emeritus aan de KU Leuven. Hij begeleidde diverse cursussen in de pedagogische wetenschappen.

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, sociaal-agogisch werk, CLB’s

Filip Dochy, Wouter Schelfhout & Steven Janssens

Anders evalueren Assessment in de onderwijspraktijk EAN 978 90 209 5348 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 136 pp. Onderwijskunde — € 25,99

9 789020 953480

BOEK

EXTRA


141

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De ideale wereld van B.F. Skinner Hoe kunnen we met ons gedrag zaken snel en blijvend veranderen? Zijn we verantwoordelijk voor ons eigen gedrag? De maakbare wereld, bestaat dat? B.F. Skinner is de meest invloedrijke psycholoog van de vorige eeuw. Hij stelde dat niet ons innerlijk leven bepaalt wat we doen, maar onze genetische aanleg, onze leergeschiedenis en onze omgeving. Als we ons gedrag willen veranderen om grote problemen aan te pakken, moeten we daar de oplossing zoeken. De ideale wereld van B.F. Skinner brengt het gedachtegoed van B.F. Skinner opnieuw onder de aandacht, en maakt duidelijk dat zijn ideeën over menselijk gedrag en de aanpak van wereldproblemen actueler zijn dan ooit. In een selectie uit zijn werk gaat dit boek op zoek naar zijn oplossingen voor de actuele problemen van mens en samenleving.

Inhoud — — — — —

Een radicaal behaviorist in de psychologie Over controle en vrijheid Zelfcontrole en leefstijlverandering Naar positief en effectief onderwijs Waarom we niets doen om de wereld te redden

Pluspunten — — —

Pier Prins is emeritus hoogleraar Klinische Kinderen Jeugdpsychologie, Universiteit van Amsterdam. Arnold van Emmerik is als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarbij is Van Emmerik voorzitter van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën (VGCT).

Inclusief een geannoteerde selectie van zijn werk Een geïntegreerde, hedendaagse visie op Skinner Het boek behandelt Skinners oplossingen voor de actuele problemen van mens en samenleving

Opleiding —

Psychologie, gedragswetenschappen, (ortho)pedagogiek

Pier Prins & Arnold van Emmerik

De ideale wereld van B.F. Skinner Lessen van een gedragspsycholoog voor nu en de toekomst EAN 978 94 014 7346 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Psychologie en pedagogiek — € 29,99

9 789401 473460

BOEK


142

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Scholen slim organiseren Ons onderwijs staat onder druk: leerlingenpopulaties zijn divers, de toekomst is onvoorspelbaar en het innovatief vermogen van het onderwijs wordt uitgedaagd. Leraren en directies voelen zich, hoe gemotiveerd ze ook zijn, vaak overrompeld door honderdeneen dingen. Scholen slim organiseren en Op grote schaal scholen slim organiseren sturen al wie bij onderwijs en non-profit betrokken is in de richting van verandering. Aan de hand van concrete stappen vertellen de boeken hoe, via slimme teams en een nieuwe rol voor leidinggevenden, de kernopdrachten van organisaties worden versterkt. Voor iedereen die een nieuwe weg in wil slaan, zijn deze boeken de ideale inspiratiebron.

Pluspunten — —

Stapsgewijze weergave van een veranderingsproces Bevat instrumenten en tools die helpen in het verandertraject

Opleiding —

Lerarenopleiding, CLB’s, pedagogiek, organisatiemanagement

Tom Van Acker is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en projectleider bij Flanders Synergy. Hij is gespecialiseerd in het visiegedreven organiseren. Yves Demartelaere is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie, professioneel bestuurdersectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, en algemeen directeur van de onderwijsinstellingen bij de Broeders van Liefde.

Tom Van Acker & Yves Demartelaere

Scholen slim organiseren Anders werken met goesting EAN 978 94 014 2131 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 256 pp. Onderwijskunde — € 29,99

9 789401 421317

BOEK

e-BOEK

EXTRA


143

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De lichtheid van het opvoeden Als het over opvoeden gaat, zijn we vandaag erg onzeker over wat we moeten en kunnen doen. We klampen ons vast aan alles wat gezag en controle lijkt te garanderen. Tegelijk weten we ons geconfronteerd met de eis van steeds meer en beter. De lichtheid van het opvoeden wil een handboek zijn dat een kijkmethode biedt ter voorbereiding van het concrete, pedagogische handelen. De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de aanzet en inzet van het boek. Op toegankelijke wijze brengt dit handboek die pedagogische houding in kaart. Het biedt daarvoor ook de nodige oefeningen. De lichtheid van het opvoeden richt zich daarom in het bijzonder tot studenten en docenten in opleidingen voor pedagogische beroepen.

Inhoud — — — —

De oneigentijdse meester-als-leerkracht Aandacht en initiatie Gelijke kansen en gelijkheden Spreken als empowerment

Jan Masschelein (red.) leidt het Laboratorium voor Educatie en Samenleving en is tevens diensthoofd van de onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving, beide aan de KU Leuven.

Pluspunten — —

Met gratis dvd Le Fils van de gebroeders Dardenne Theorie over pedagogie gecombineerd met toegankelijke verwijzingen naar de film

Opleiding —

Orthopedagogiek, lerarenopleiding

Jan Masschelein

De lichtheid van het opvoeden Een oefening in kijken, lezen en denken EAN 978 90 209 7184 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 216 pp. Pedagogiek — € 29,99

9 789020 971842

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK


144

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs Hoe vergaat het jongens in het onderwijs? Jongens hebben structuur nodig én ruimte. Wat doen we met hun energie, drang naar zélf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error? Met alle nadruk op taal, weinig beweging en experimenteerruimte, gesloten formats en te vroeg appel op zelfstandig leren, vallen steeds meer jongens buiten de boot of gaan naar een school die onder hun niveau ligt. In hogere klassen van het voortgezet onderwijs komen we minder jongens dan meisjes tegen en in het hoger onderwijs doen jongens gemiddeld 11 maanden langer over hun studie. De schrijvers in dit boek verwonderen zich hierover en zoeken naar nieuwe wegen.

Inhoud — —

— —

J/M Basics De praktijk van het Onderwijs: Wat is goed onderwijs?, Jongens en hun relatie met professionele opvoeders en onderwijsgevers, Jongens in het primair onderwijs, Jongens (van 4 tot 24 jaar) in het speciale onderwijs, De overgang van po naar vo, Jongens in het voortgezet onderwijs, Jongens in havo en vwo, Jongens in het vmbo, Hoe kan het ook?, Jongens die niet in het vo passen, Jongens in het mbo, Jongens in het hbo, Jongens op de pabo, Jongens in het wo Kader Conclusies, vragen en aanbevelingen

Pluspunten — — —

Met medewerking van veel deskundige auteurs uit alle lagen van het onderwijs Voorzien van casuïstiek Wetenschappelijk onderbouwd

Lauk Woltring werkt vanuit Bureau ‘Werken met Jongens’ en Platform ‘Jongens in balans’. Hij is al 40 jaar met deze thematiek bezig, geeft adviezen, lezingen en trainingen in binnen- en buitenland, treedt op in de media. Dick van der Wateren is antarctisch onderzoeker, docent natuurkunde en exacte vakken op het Haarlems Lyceum. Hij is schrijver en werkzaam vanuit Filosofische praktijk De Verwondering. Gerenommeerd auteursteam, werkzaam in het onderwijsveld en verbonden aan RUG, UvA, Universiteit Leiden, NHL Stenden en HAN: Lauk Woltring, Dick van der Wateren, Louis Tavecchio, Ineke Oenema, Meinte Hornstra Moedt, Dolf Hautvast, Henno Oldenbeuving, Klaas-Wybo van der Hoek, Johan Vermeer, Gerda Geerdink.

Opleiding —

Lerarenopleiding, master SEN, pabo

Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.)

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs Context en praktijk van primair tot en met hoger onderwijs EAN 978 94 014 6033 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 260 pp. Onderwijs — € 30,99

9 789401 460330

BOEK

EXTRA


145

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Opgroeien in het hedendaagse gezin Ontdek de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin. De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door uiteenlopende factoren van binnen en buiten het gezin. Deze nieuwe druk is uitgebreid met twee nieuwe hoofdstukken. De bestaande hoofdstukken zijn geüpdatet met de meest recente wetenschappelijke kennis en trends in het vakgebied. Thema’s die aan bod komen zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, hechting, curlingouderschap, birdnesting, tienermoeders, kinderopvang, opvoedvaardigheden, interculturele pedagogiek, invloed van (sociale) media, smartphone en gamen, broertjes/zusjes en leeftijdgenoten en de rol van grootouders in de opvoeding. Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor studenten (gezins-)pedagogiek, onderwijskunde, orthopedagogiek, (universitaire) pabo, SPH en lerarenopleidingen. Geschreven door deskundigen met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk.

Inhoud — — — — — — — —

Nicole Lucassen is gezinspedagoog. Zij geeft onderwijs over interculturele opvoeding en mediaopvoeding.

Wat is pedagogiek? De geschiedenis van het gezin Opvoedstijlen en -vaardigheden Gezinssamenstelling Interculturele invloeden Invloeden van buitenaf Media Peers

Rianne Kok is neuropsycholoog. In haar onderwijs heeft zij aandacht voor neurobiologische aspecten van ontwikkelingsstoornissen.

Pluspunten — —

Een compleet overzicht van de belangrijkste thema’s in de gezinspedagogiek Meest recente wetenschappelijke inzichten

Opleiding —

Pedagogiek, (universitaire) pabo, SPH, lerarenopleiding

Frank van der Horst, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Miranda Sentse, Lieneke Jooren, Lenny van Rosmalen & Maartje Luijk

Opgroeien in het hedendaagse gezin Inleiding in de gezinspedagogiek EAN 978 94 014 6954 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 300 pp. Pedagogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs — € 35,99

Frank van der Horst is historicus en pedagoog. Hij ontwikkelt onderwijs op het gebied van gezinspedagogiek en forensische pedagogiek.

9 789401 469548

Miranda Sentse is orthopedagoog. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de relaties van jongeren met hun leeftijdgenoten en op het onderwerp pesten. Lieneke Jooren is gezinspedagoog en docent bij Gezinspedagogiek. Dr. Lenny van Rosmalen is gezinspedagoog. Haar aandacht uit naar historisch en hedendaags opvoedadvies en naar de rol van digitale media in opvoeding. Maartje Luijk is gezinspedagoog. Zij ontwikkelt onderwijs rondom de grondbeginselen van de pedagogiek en voorlichting en advies aan ouders.

BOEK


146

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Communicatie zonder frustratie in het onderwijs Er is geen gebied waarin zoveel goed of fout kan gaan als in communicatie. Elkaar begrijpen is een kiem van inspiratie. Niet begrepen worden een bron van frustratie. Effectief met elkaar communiceren is behoorlijk lastig. Want hoe zorg je ervoor dat de ander snapt wat jij wilt zeggen? Terwijl het voor jou toch heel duidelijk is wat je zegt. Gedrag lokt emotie uit. Het blijkt nog een hele kunst om effectief met elkaar te communiceren, zonder elkaar te veroordelen, in verwijten te vervallen of elkaar in de haren te vliegen. Als dat wel gebeurt is het zinvol om je communicatiestijl te veranderen. Luisteren we aandachtig genoeg om echt te begrijpen wat de ander zegt? Durven we te zeggen wat er echt toe doet? Begrijpen we waarom we steeds in ineffectieve patronen terechtkomen? Goede communicatie op school is een win-win situatie voor alle betrokkenen. Het is het fundament en het zijn de bouwstenen van betekenisvolle relaties. Effectief communiceren is een vaardigheid waar je je hele leven plezier aan beleeft!

Inhoud — — —

De opmaat naar effectieve communicatie – Inzicht in je eigen communicatiepatronen – Persoonlijk leiderschap – Transacties Toepassen van effectieve communicatie – De kunst van het stellen van goede vragen – Professionele aanspreekcultuur Het verfijnen van effectieve communicatie

Ingrid van Essen (1972) is werkzaam als coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van verschillende boeken met als thema effectief communiceren met jongeren.

Pluspunten — — — —

Compacte theorie Gemakkelijk toepasbaar Verdiepingsopdrachten Heldere tips

Opleiding —

Lerarenopleiding, pabo

Ingrid van Essen

Communicatie zonder frustratie in het onderwijs Versterk de relatie met je leerling, je collega en jezelf! EAN 978 94 014 6457 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 304 pp. Psychologie en pedagogiek — € 30,99

9 789401 464574

BOEK

EXTRA


147

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Effectief en affectief lesgeven aan pubers Pubergedrag is slechts het topje van de puberijsberg. Onder de waterlijn liggen gevoelens, behoeften, kwaliteiten en talenten. Dit boek leert docenten hoe ze jongeren kunnen helpen die te herkennen en zo wezenlijk contact te maken. Naast heldere theorie en veel voorbeelden en oefeningen biedt het een volledige werkmethode voor de (mentor) lessen. Scholieren groeien op in een heel andere wereld dan de generaties voor hen. Van docenten vereist dit een ander soort vaardigheden. Effectief en affectief lesgeven aan pubers gaat over de affectieve, ‘zachte’ kant van het onderwijs en geeft een antwoord op vragen als: hoe zorg ik ervoor dat de jongere zich gezien en veilig voelt? Hoe kan ik hem inspireren en motiveren? Hoe help ik hem met problemen?

Inhoud — — — — — — —

De puber in zijn context Motiverende gespreksvoering De excellente leraar, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording De excellente leerling, omgaan met talenten op school Groepsdynamische processen Lastige situaties in groepen Werkvormen

Ingrid van Essen (1972) is werkzaam als coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van verschillende boeken met als thema effectief communiceren met jongeren.

Pluspunten — —

Verbindt op een inspirerende manier theorie aan praktijk Oplossingsgericht

Opleiding —

Lerarenopleiding

Ingrid van Essen

Effectief en affectief lesgeven aan pubers Verdieping van pedagogische vaardigheden voor docent en mentor EAN 978 94 014 1481 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 192 pp. Psychologie en pedagogiek — € 30,99

9 789401 414814

BOEK


148

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

... en nog meer over leren, opvoeding en onderwijs

Lees eerst de vraag

Werkhouding bij kleuters

EAN 978 94 014 1064 9

EAN 978 90 209 7724 0 € 19,99

€ 19,99

Flexibel lesgeven EAN 978 94 014 4443 9 € 29,99

Een deliberatie over onderwijsvrijheid EAN 978 94 014 5356 1 € 24,99

Omgaan met ouders

DoodGewoon

EAN 978 94 014 2652 7 € 25,99

EAN 978 94 014 2653 4 € 25,99

Reinventing organizations EAN 978 90 823 4771 5 € 29,99

Digitale burgertjes EAN 978 94 014 5609 8 € 29,99

Samen schooluitval voorkomen EAN 978 94 014 2721 0 € 25,99


149

P SYC H O LO G I E E N P E D A G O G I E K

Meer zorg voor kleuters

Meer zorg voor kleuters

Meer zorg voor kleuters

EAN 978 90 209 7403 4 € 55,99

EAN 978 90 209 7335 8 € 19,99

EAN 978 94 014 0037 4 € 19,99

Het evangelie volgens Lieven Boeve

Het kind van onze dromen

Gekkenwerk

EAN 978 94 014 5754 5 € 25,99

EAN 978 94 014 1847 8 € 25,99

EAN 978 94 014 0943 8 € 25,99Gezondheidszorg Geneeskunde


152

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Goed leven Leven met een beperking of onomkeerbare ziekte is een voortdurende zoektocht. Als maatschappij moeten we daarvoor attent zijn en beperking in al haar vormen beter benaderen, zowel in een algemene visie op het omgaan met kwetsbaarheid en beperking als in nieuwe perspectieven op herstel. Een nieuwe kijk op beperking kunnen we enkel krijgen door beter te luisteren, vanuit een manier van kijken die de waardigheid van elke mens centraal stelt. Dit boek biedt daarom een houvast voor elke hulpverlener bij het dagelijkse contact met mensen met een beperking en hun omgeving.

Inhoud — — — — — — —

Wat is een beperking? Stereotypering en stigmatisering Beperking als familiezaak Dementie Moeilijk nieuws communiceren Rouwarbeid en de herstelvisie Euthanasie bij wilsonbekwaamheid

Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (Campus Kortenberg). Eerder schreef hij onder meer Borderline Times en De kunst van het ongelukkig zijn.

Pluspunten — — —

Voor elke zorgverlener die werkt met mensen met een beperking Basisboek voor de hele sector Met verhalen van mensen met een beperking

Manu Keirse is klinisch psycholoog-psychotherapeut, doctor in de geneeskunde en emeritus hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van KU Leuven. Hij is de auteur van onder meer Helpen bij verlies en verdriet, Vingerafdruk van verdriet en Kinderen helpen bij verlies.

Opleiding —

Verpleegkunde, geneeskunde, ethiek, filosofie

Dirk De Wachter & Manu Keirse

Goed leven Met kwetsbaarheid en beperking EAN 978 94 014 7019 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Geneeskunde algemeen, paramedisch algemeen — € 25,99

9 789401 470193

BOEK

e-BOEK


153

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

We zijn God niet Veel mensen die in de psychiatrie werken, komen tot de conclusie dat het anders kan. De DSM-diagnoses voelen beperkend, ze vertellen ons niets over de kern van het psychisch lijden. Maar wat dan wel? We zijn God niet gaat over een nieuwe kijk op psychisch lijden, diagnose en behandeling. Het uitgangspunt is dat niet de hulpverlener de waarheid in pacht heeft maar dat die in gezamenlijke samenwerking met de hulpvrager gevonden wordt. Autonomie van de patiënt, bewustzijn en cocreatie zijn hierbij belangrijke onderwerpen. Vanuit professionele - en ervaringskennis nemen de auteurs de huidige psychiatrie onder de loep. Hun voornaamste doel is het streven naar een gelijkwaardige relatie tussen behandelaar en cliënt.

Inhoud — — — —

Waarom cocreatie? Psychisch lijden Een andere manier van werken en organiseren in de zorg Tien stappen van cocreatie in de praktijk

Pluspunten — — — —

Concrete voorbeelden en verhalen uit de praktijk Zeer toegankelijk en leesbaar geschreven voor een groot publiek Vernieuwing van de psychiatrie Samenwerking van ervaringsdeskundige

Opleiding —

Myrrhe van Spronsen studeerde geneeskunde en is gepromoveerd in de neurowetenschappen waarna ze postdoctoraal onderzoek deed op Yale en UCL. Ze is ervaringsdeskundige en maakte twee keer een psychose met manie door. Momenteel studeert ze aan de Rietveldacademie. Jim van Os is hoogleraar psychiatrie en voorzitter Divisie Hersenen bij het UMC Utrecht. Hij toonde aan dat waanzin van alle mensen is. Hij is medeinitiatiefnemer van De Nieuwe GGZ en oprichter van PsychoseNet, twee brede ‘multideskundige’ bewegingen van hulpverleners en patiënten en tevens online community’s.

Psychiatrie, psychologie, geneeskunde Met bijdragen van onder meer: Floortje Scheepers, Dick Swaab, Stijn Vanheule en Gil The Grid.

Myrrhe van Spronsen en Jim van Os

We zijn God niet Een pleidooi voor een nieuwe psychiatrie van samenwerking EAN 978 94 014 8100 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 203 pp. Psychologie algemeen — € 29,99

9 789401 481007

BOEK


154

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Psychose bij jongeren Jongeren onderzoeken volop wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze op eigen benen kunnen staan. Dat kan heftig zijn, en bij jongeren met een psychosegevoeligheid kan het zelfs hun hele denkwereld op losse schroeven zetten. Ze lopen meer risico op het verbreken van connecties, op isolement en eenzaamheid. Net in het overbruggen van die afstand ligt de sleutel tot herstel. Hierop kunnen inspelen en de juiste vragen stellen, biedt de beste hoop voor de toekomst. Waarom is net de adolescentie een gevoelige periode voor psychose? Hoe komen we samen met het gezin door een crisis? Hoe kan een begeleiding op maat eruitzien? En waar liggen er openingen voor verandering en herstel? Psychose bij jongeren wil ruggensteun bieden voor hulpverleners en is een gids om in verbinding te gaan met psychosegevoelige jongeren. Op basis van praktijkervaring en getuigenissen biedt het een positieve en persoonlijke blik op hoe vertrouwen tot herstel kan leiden.

Inhoud — — — — — — —

Psychose bij jongeren beter begrijpen De zoektocht naar identiteit Wat is psychose? Hoe verlopen psychotische moeilijkheden? Het contact herstellen Verbindingen onder hoogspanning: psychose en familiewerk Samenwerking en netwerken

Mariska Christianen, Freek Dhooghe en Jef Lisaerde zijn al jarenlang werkzaam binnen VRINT, het vroeginterventieteam bij psychosegevoeligheid. VRINT probeert psychosegevoelige jongeren en hun familie zo vroeg mogelijk te bereiken, om op die manier de impact van een psychotische crisis zoveel mogelijk te verminderen.

Pluspunten — — —

Een hoopgevende kijk voor hulpverleners Multidisciplinaire aanpak Met aandacht voor de rol van de maatschappij

Opleiding —

Geestelijke gezondheidszorg, verpleegkunde, geneeskunde, psychologie

Mariska Christianen, Freek Dhooghe en Jef Lisaerde

Psychose bij jongeren Helpen bij de zoektocht naar identiteit EAN 978 94 014 7748 2 — Verschenen 15cm x 21cm — Paperback — 149 pp. Geestelijke gezondheidszorg — € 25,99

9 789401 477482

BOEK


155

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Waarom een psychose niet zo gek is Contacten tussen mensen bouwen voort op de verhalen die ze elkaar vertellen. Verhalen over vroeger, en over wie ze zijn of wat ze willen. Bij een psychose verliezen we de grip op die verhalen, en op hoe we ermee onze weg kunnen zoeken. Ook wanneer we praten over psychose is het soms moeilijk een heldere taal te vinden. Toch ervaart 15 procent van de bevolking ooit psychotische ervaringen. Een beter begrip van wat er gebeurt tijdens een psychose kan onze kijk op geestelijke gezondheid radicaal veranderen. Waarom een psychose niet zo gek is gaat op zoek naar begrip, hoop en herstel. Het biedt een nieuw perspectief op wat het betekent een psychose door te maken, en hoe we een taal kunnen vinden om met psychische problemen om te gaan. Bovenal is het een blik op hoe beter spreken en luisteren waanzin een menselijk gezicht kunnen geven.

Inhoud — — — — —

Psychose als onderbroken verhaal Discrete psychotische ervaringen Kenmerken van een manifeste psychose Hoe je in een psychose belandt Temmen van een psychose

Stijn Vanheule is professor klinische psychologie en psychoanalyse aan Universiteit Gent. Hij is een internationaal gewaardeerd Lacan-kenner en expert op vlak van psychoses en psychiatrische diagnostiek, en werkt als psychoanalyticus in een eigen praktijk.

Pluspunten — — — —

Basiswerk over psychoses en wanen Ziektebeeld toegankelijk uitgelegd Tips voor behandeling Guaranteed Peer Reviewed Content

Opleiding —

Psychologie, psychiatrie, geneeskunde, verpleegkunde, zorg en welzijn

Stijn Vanheule

Waarom een psychose niet zo gek is Het verhaal achter hoop en herstel EAN 978 94 014 7767 3 — Verschenen 15cm x 23cm — Paperback — 160 pp. Geneeskunde algemeen — € 25,99

9 789401 477673

BOEK


156

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Psychose anders bekeken Jacques Lacan ontwikkelde een uniek denkkader om psychotische ervaringen te bestuderen en te behandelen. Globaal onderscheidt auteur Stijn Vanheule in dit boek vier periodes in Lacans oeuvre over psychosen. Door middel van gevallenstudies voor elk van deze periodes krijgt de lezer een toegankelijk inzicht in de complexe redeneringen van de beroemde Franse psychoanalyticus. Lacans volledige oeuvre komt aan bod, met bijzondere aandacht voor het klinische materiaal waar hij van vertrekt en met oog voor zijn kritische dialoog met andere disciplines en theorieën.

Inhoud — — — — — —

Psychose als stoornis op het niveau van het imaginaire Structurele benadering van de psychose De forclusietheorie Benadering van hallucinaties Het object a en jouissance in de psychose Verknoping in de psychose

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.

Pluspunten — —

Guaranteed Peer Reviewed Content Dit boek is een grondige bewerking van de internationale bestseller The Subject of Psychosis: a Lacanian Perspective, eveneens van Stijn Vanheule

Opleiding —

Psychologie, psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie

Stijn Vanheule

Psychose anders bekeken Over het werk van Jacques Lacan EAN 978 94 014 1067 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Psychologie, psychiatrie — € 39,99

9 789401 410670

BOEK


157

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM Om psychische problematieken te diagnosticeren, gebruiken hulpverleners veelal de DSM-5 of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, een handboek dat wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association. In Psychodiagnostiek anders bekeken stelt psychoanalyticus Stijn Vanheule dat de wetenschappelijke waarde van de DSM-5 echter sterk wordt overschat. De idee dat de DSM-5 een betrouwbaar diagnostisch instrument zou zijn, berust op een vertekende interpretatie van statistische gegevens. Bovendien leidt het instrument tot een beperkte kijk op psychische problemen. De DSM-5 houdt vast aan een strikt biomedische benadering en brengt niet in rekening hoe allerlei context- en belevingsfactoren mee vorm geven aan psychische klachten en symptomen. Vanuit de fenomenologische psychiatrie en de lacaniaanse psychoanalyse geeft de auteur aan hoe het anders kan. Daartoe stelt hij een kwalitatieve casusgerichte diagnostiek voor, die streeft naar goede reflexiviteit, betrouwbaarheid en validiteit binnen het diagnostische proces.

Inhoud — — — —

De wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van de DSM Voorbij diagnostiek op basis van tekens: symptomen als persoonlijke constructies Functiegerichte diagnostiek Reflexiviteit en kwalitatief onderzoek

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.

Pluspunten — —

Guaranteed Peer Reviewed Content Actuele en relevante kritiek op de ‘bijbel’ van de psychiatrie

Opleiding —

Psychologie, psychiatrie, sociaal werk, orthopedagogiek, ergotherapie, creatieve therapie

Stijn Vanheule

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek EAN 978 94 014 2122 5 — Verschenen 13,5cm x 21cm — Paperback — 224 pp. Psychologie, psychiatrie — € 25,99

9 789401 421225

BOEK


158

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Het pluisbloemeffect Ethische bezieling, aanspreekbaarheid en zelfs verontwaardiging werken als pluisbloemen blazen: zaadjes uitstrooien, voor kruisbestuiving gaan en mensen meetrekken, hen aansporen om op een andere manier naar situaties te kijken. De kunst is om die drive ook effectief en aanstekelijk bepalend te laten zijn voor ons denken en handelen van alledag. Het pluisbloemeffect gaat over ethiek in de zorg, over ethisch gedreven hulpverlening, over bezielde mensen en waardegedreven zorgorganisaties. Aan de hand van concrete getuigenissen, treffende voorbeelden en een stevige dosis gezond verstand biedt het een eigenzinnige inkijk in de kerndimensies van een ethisch inspirerende zorgcultuur.

Inhoud — — —

Waarom ethiek in de zorg belangrijk is Wat is een ethisch zorgklimaat? Een ethisch zorgklimaat in je eigen organisatie

Pluspunten — — —

Zorgcultuur realiseren op een ethisch gedreven manier Concrete voorbeelden, praktijkgerichte aanknopingspunten en heldere metaforen Gebaseerd op jarenlange ervaring in onderzoek en praktijk

Yvonne Denier is filosoof en ethicus. Als stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro is ze mee verantwoordelijk voor de ethische visieontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties. Daarnaast is ze geassocieerd professor aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven) en doceert ze er ethiek van de gezondheidszorg.

Opleiding —

Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

Yvonne Denier

Het pluisbloemeffect Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt EAN 978 94 014 7043 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 168 pp. Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek — € 25,99

9 789401 470438

BOEK


159

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Ondeugende zorg Humor is onmisbaar in zorgrelaties. Ze maakt het mogelijk om erkenning te geven aan mensen die antipathie of zelfs irritatie oproepen. De tragische aspecten van hulpverlening maakt ze leefbaar. Tegelijk helpt humor om een balans te vinden: in plaats van cynisch te worden of net hyperactief, helpt ze om dicht bij kwetsbare mensen te zijn en te blijven. Kortom: met humor houd je er de pit in, geef je adem aan je engagement voor mensen en aan je goesting om door te gaan. Ondeugende zorg is een ode aan die kracht, in het besef dat zorg altijd onvolmaakt is. Via getuigenissen, praktijkverhalen en dialoog gaat dit boek, net zoals humor, op zoek naar nieuwe en onverwachte perspectieven. Het wijst op ruimte tussen de regels van de zorgorganisatie, geestig, speels en gevoelig voor verrassende meerzinnigheid. Bovenal schept het ruimte voor een menselijke, doorleefde en ondeugende zorg.

Inhoud — — —

Omgaan met middelmatigheid Hoe humor helpt bij woede, middelmatigheid en kleine luiheid Jezelf beschermen en niet sarcastisch worden

Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinas-onderzoeker aan de KU Leuven.

Pluspunten — —

Linus Vanlaere is als zorgethicus verbonden aan VIVES Gezondheidszorg en is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven.

Tips voor zorgverleners Boordevol sprekende praktijkvoorbeelden

Opleiding —

Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie en ethiek

Linus Vanlaere & Roger Burggraeve

Ondeugende zorg Humor in Gekkenwerk EAN 978 94 014 7206 7 — Verschenen 14cm x 22cm — Paperback — 162 pp. Geneeskunde algemeen — € 22,50

9 789401 472067

BOEK


160

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Gekkenwerk Van hulpverleners en mantelzorgers wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede, en ongehoorzaamheid te staan. Al deze ‘kleine ondeugden’ kunnen soms helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander. Gekkenwerk brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt hardnekkige stereotypen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op zorgrelaties. Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine ondeugden. Voor elke (toekomstige) hulpverlener is Gekkenwerk een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van feilbare mensen.

Inhoud — — — —

Ethiek in de zorg Antipathie als hefboom voor zorg die deugt Tijd en tijdbeleving Filosofische uitweidingen over middelmatigheid, hypocrisie, woede en ongehoorzaamheid

Linus Vanlaere is als zorgethicus verbonden aan VIVES Gezondheidszorg en is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinas-onderzoeker aan de KU Leuven.

Pluspunten —

Een eigenzinnige en prachtig verwoorde visie op de zorg

Opleiding —

Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

Linus Vanlaere & Roger Burggraeve

Gekkenwerk Kleine ondeugden voor zorgdragers EAN 978 94 014 5182 6 — Verschenen 14cm x 22cm — Paperback — 168 pp. Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek — € 25,99

9 789401 451826

BOEK


161

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Zorgen zonder je hart te verliezen Als zorgverlener in het zorg- en welzijnswerk word je dagelijks met keuzes geconfronteerd die een grote impact hebben op de zorgontvanger in zijn relaties. Af en toe zijn het moeilijke keuzes die je blijven bekommeren: wat betekent ‘goed’ doen hier? Soms gaat het zelfs om onmogelijke keuzes waarbij je niet het gevoel hebt te kunnen kiezen of zelfs goed te doen. Op de duur dreig je je hart te verliezen, je bekommernis voor anderen en daarmee ook je goesting. Zorgen zonder je hart te verliezen wil deze dynamiek doorbreken en brengt een alternatieve aanpak naar voren door middel van een open gesprek. In dialoog gaan met anderen, met de zorgontvanger en zijn context, maar ook met collega’s, brengt je in voeling met wat er echt toe doet. Dit gesprek helpt om keuzes te maken die je verbinden met degene voor wie je het allemaal doet. En met jezelf, met je verlangen om het verschil te maken in de zorg en om zorg op mensen bedacht te houden.

Inhoud — — — — —

Identificeren van de problemen Zeven vaardigheden om de dilemma’s aan te pakken Het doel van een dialoog Drie dialoogsleutels Het resultaat van een open dialoog

Linus Vanlaere is zorgethicus verbonden aan het zorgethisch lab sTimul, de opleiding Verpleeg- en Vroedkunde en het Experisecentrum Zorginnovatie (VIVES). Aan de KU Leuven is hij vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Via het collectief ‘Transformatie in zorg’ zet hij mee in op diepgaande verandering in zorgorganisaties.

Pluspunten — — —

Biedt op concrete manieren aan hoe je een dialoog kunt initiëren Kleine oefeningen die je kunt toepassen op jouw eigen ervaringen en in de praktijk Doorspekt met cases en getuigenissen

Opleiding —

Gezondheidszorg, verpleegkunde, geneeskunde, welzijnswerk, management in de zorg

Linus Vanlaere

Zorgen zonder je hart te verliezen Hoe zorgdragers moeilijke keuzes maken, hoe ze betrokken blijven en hoe praten daarbij helpt EAN 978 94 014 8245 5 — Oktober 2022 15cm x 21cm — Paperback — 200 pp. Geneeskunde algemeen — € 25,99

9 789401 482455

BOEK


162

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Het respectboek voor de zorg De relatie tussen hulpverlener en zorgvrager is in de zorg cruciaal. Om met gevoelens van onmacht om te gaan en herstel echt te bevorderen, is er nood aan onvoorwaardelijk vertrouwen. Maar terwijl het werk van de hulpverlener vandaag steeds meer in cijfers, grafieken en protocollen wordt gegoten, komt het dagelijks contact met de zorgvrager onder druk te staan. Het respectboek voor de zorg legt stapsgewijs uit hoe hulpverleners in een complexer wordende zorg toch ruimte en tijd kunnen maken voor oprechte interactie. Op basis van hun decennialange praktijkervaring tonen ze aan dat de moeilijkste situaties niet steeds moeten leiden tot onbegrip en frustratie, maar net ruimte bieden voor een menselijke omgang. Dit boek is een must voor elke hulpverlener die respectvol wil omgaan met zorgvragers en met een vernieuwde blik aan de slag wil.

Inhoud — — — —

Zorg Praktische hulpverlening Methodiek Onmacht

Pieter Loncke is psychiatrisch verpleegkundige in Kliniek Sint-Jozef te Pittem. Hij begeleidt ook teams, klas- of werkgroepen. Thomas Raemdonck is verpleegkundige en verpleegkundig specialist in Kliniek Sint-Jozef te Pittem.

Pluspunten — — —

Geschreven door drie verpleegkundigen met samen meer dan 65 jaar ervaring Nieuwe methode Getoetst aan de praktijk

Geert Capoen is leidinggevende in het PZ Heilig Hart te Ieper. Hij implementeerde met succes de respectvolle visie in de praktijk. Eerst als afdelingshoofd, nu doet hij dit afdelingsoverstijgend.

Opleiding —

Geestelijke gezondheidszorg, management in de zorg, sociaal werk, verpleegkunde, zorg en welzijn

Pieter Loncke, Thomas Raemdonck & Geert Capoen

Het respectboek voor de zorg Kundig omgaan met onmacht EAN 978 94 014 5605 0 — Verschenen 14cm x 22cm — Paperback — 190 pp. Gezondheidszorg en geneeskunde — € 25,99

9 789401 456050

BOEK


163

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Psychiatrie Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgt iedereen ooit te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Je wordt zelf psychisch ziek, of een dierbare, of een collega. We moeten erkennen dat we allemaal niet enkel lichamelijk, maar ook psychisch kwetsbaar zijn. Deze nieuwe editie van het basiswerk Psychiatrie ontsluit een moeilijk toegankelijke en vaak moeilijk bespreekbare wereld. Na een helikopterblik op onze geestelijke gezondheidszorg gaan auteurs Raf De Rycke en Bernard Sabbe in op alle mogelijke psychiatrische thema’s. Om de psychiatrie, los van alle misverstanden, eindelijk helder en volledig in kaart te brengen.

Inhoud — — — — — —

Ziektebeelden De verscheidenheid aan behandelingsmogelijkheden De plaats van de psychiatrische patiënt in de samenleving De psychiatrie vandaag Aanbod en organisatie Beschermingsmaatregelen

Pluspunten — — —

De auteurs bundelen decennia aan kennis en ervaring Basiswerk over de geestelijke gezondheidszorg Herziene editie met aandacht voor evoluties door COVID-19

Opleiding —

Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Raf De Rycke is voorzitter van de organisatie van de Broeders van Liefde en bekleedt verschillende bestuursmandaten in socialprofitorganisaties. Hij is gastprofessor aan EHSAL Management School (EMS) voor het vak strategisch management. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder. Bernard Sabbe is emeritus gewoon hoogleraar psychiatrie aan de faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen, gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en lid van het College van de Hoge Gezondheidsraad. Hij was diensthoofd van de universitaire dienst Universitair Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel – Universitair Ziekenhuis Antwerpen en coördinator van het CAPRI, een leidinggevend onderzoekscentrum in de Vlaamse psychiatrie.

Raf De Rycke & Bernard Sabbe

Psychiatrie Wat je moet weten EAN 978 94 014 5354 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 344 pp. Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie — € 29,99

9 789401 453547

BOEK


164

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Zelfzorg voor de jonge dokter Waar ga je van ‘aan’, waar ga je van ‘uit’? Kun je tachtig uur per week werken en toch gezond blijven? Dokters zijn enorm betrokken en bevlogen. Ze maken lange dagen in een hiërarchische, veeleisende omgeving. Juist als jonge zorgprofessional wil je je hoofd koel houden en duurzaam dokteren met een warm hart. Om goed voor je patiënten te kunnen zorgen, is het van belang eerst goed voor jezelf te zorgen. Dit handzame boek vol met praktische tips en oefeningen helpt je om te ontdekken wat jij in je vak echt van waarde vindt en hoe je veerkracht ontwikkelt om met plezier naar je werk te blijven gaan.

Inhoud — — — —

Werken en zorgen vanuit eigen waarden Signalen van je lijf herkennen De relatie met jezelf en anderen Beter voor jezelf zorgen in 10 stappen

Froukje Verdam is coach en KNO-arts.

Pluspunten —

Op een no-nonsense manier aan de slag met zelfzorgstrategieën, op een toegankelijke manier geschreven

Opleiding —

Geneeskunde

Froukje Verdam

Zelfzorg voor de jonge dokter Over veerkracht, geneesplezier en persoonlijk leiderschap EAN 978 94 014 7345 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 160 pp. Geneeskunde — € 27,99

9 789401 473453

BOEK


165

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Zelfzorg voor de huisarts De maatschappelijke veranderingen en de verschuivingen in het zorglandschap vragen veel van de Nederlandse huisarts en huisarts-in-opleiding. Niet verwonderlijk geven steeds meer van hen aan tegen de eigen grenzen aan te lopen. Bovendien is er dagelijkse verleiding om vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid, over de eigen grenzen heen te gaan. Zelfzorg voor de huisarts beschrijft praktische tips en oefeningen die je helpen om het huisartsenvak op een duurzame en plezierige manier uit te oefenen. Dit handboek helpt je te ontdekken wat jouw kernwaarden zijn, en je beter bewust te worden van wat je energie geeft en wat energie vreet. Danka Stuijver vult het boek aan met voorbeelden uit de huisartspraktijk. Door je veerkracht te ontwikkelen, grenzen te bewaken en de regie te houden over datgene waar je wél invloed op hebt, kun je ook in geval van hoge werkdruk met plezier je vak (blijven) uitoefenen.

Inhoud — — — — —

Werken en zorgen vanuit je eigen waarden Het veranderende zorglandschap en wat jij kunt beïnvloeden Het cadeau van frustratie Voor jezelf zorgen en de signalen van je lijf De relatie met jezelf en anderen

Froukje Verdam is KNO-arts en coach. Met medewerking van Danka Stuijver. Stuijver is huisarts, columnist voor de Volkskrant en columnist voor Medisch Contact.

Pluspunten — —

Toegankelijk geschreven Voorzien van praktijkvoorbeelden, tips en oefeningen

Opleiding —

Geneeskunde

Froukje Verdam en Danka Stuijver

Zelfzorg voor de huisarts Over veerkracht, werkplezier en leiderschap in de praktijk EAN 978 94 014 8390 2 — Mei 2022 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Geneeskunde — € 27,99

9 789401 483902

BOEK


166

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Waarden in dialoog Wanneer we ethisch goede zorg willen verlenen, nemen we vaak de wil van de zorgvrager als uitgangspunt. Maar hoe doen we dat bij kwetsbare personen die een grote zorgafhankelijkheid hebben? Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethische reflectie en moreel beraad. Het zet zorgverleners aan tot ‘ethisch empowerment’: op basis van waarden en in dialoog zelf verantwoorde beslissingen nemen. De nieuwe editie van het standaardwerk past dit model toe op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zorgverleners vandaag voor vragen stellen: van evoluties rond netwerken en beroepsgeheim, over toestemming, bemoeizorg en vrijheidsbeperking, tot euthanasie.

Inhoud — — — — —

Relationeel personalistische ethiek Het ethische model in de praktijk Gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid Toestemming en wilsbekwaamheid Informatie en beroepsgeheim

Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorgethiek en praktische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Pluspunten — —

Herziene editie Praktisch toepasbare ethiek

Opleiding —

Verpleegkunde, geneeskunde, psychiatrie, psychologie, (ortho)pedagogiek, maatschappelijk werk, paramedische beroepen, theologie en ethiek

Axel Liégeois

Waarden in dialoog Ethiek in de zorg EAN 978 94 014 5872 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 256 pp. Sociale kennistheorie, ethiek en geestelijke gezondheidszorg — € 25,99

9 789401 458726

BOEK


167

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Zorgen voor kwaliteit In de non-profitsector is het begrip ‘kwaliteit’ een modieus thema geworden. Dat blijkt uit de vele studiedagen, cursussen en onderzoeken die aan het thema worden gewijd. Toch blijven vele vragen onbeantwoord en tegenstellingen onopgelost. Zorgen voor kwaliteit plaatst de kwaliteitshype in een bredere maatschappelijke context en verruimt de traditionele visie op kwaliteitszorg tot een benadering die compatibel is met de kernopdracht van non-profitorganisaties. Het boek heeft vooral als doelstelling methodieken en instrumenten aan te reiken die helpen in het proces van permanente kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Het is, naast een handboek voor mensen in de praktijk, bijzonder geschikt als studieboek in de opleidingen die een loopbaan in de onderwijs-, sociale, culturele, welzijns- en gezondheidssector voorbereiden.

Inhoud — — — —

Een empirische en waarderende benadering van kwaliteit Kwaliteitsmodellen (EFQM, TRIS, CAF, INK, …) Kwaliteitsinstrumenten (oorzaak-gevolganalyse, besluitvorming, planningstechnieken) Kwaliteitsontwikkeling als relationele praktijk

Guido Cuyvers was jarenlang departementshoofd van het departement sociaal werk aan Thomas More. Zijn expertises zijn onderwijsontwikkeling, kwaliteitsdenken, organisatieontwikkeling, netwerken, relationele praktijken en het gedeelde leiderschap.

Pluspunten —

Het ideale referentiekader dat houvast en richting biedt bij het streven naar kwaliteitsontwikkeling

Opleiding —

Sociaal werk, organisatiemanagement, verpleegkunde, maatschappelijk werk en dienstverlening

Guido Cuyvers

Zorgen voor kwaliteit Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties EAN 978 94 014 5932 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 320 pp. Organisatiepsychologie — € 34,99

9 789401 459327

BOEK

OEF

PPT


168

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Zorgethiek in praktijk De kwaliteit van onze zorg staat of valt met de relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken immers ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professionals. Dit boek helpt studenten en leidinggevenden om te groeien als ‘zorgethisch coach’, concretiseert wat zorgethiek inhoudt en maakt duidelijk hoe studenten en professionals kunnen groeien door op de juiste manier in relatie te gaan. Het vertrekt daarbij steeds vanuit de realiteit waarin zorgpraktijken vandaag vorm moeten krijgen.

Inhoud — — — — — —

Zorgethiek De competentie van zorgethisch handelen Stimuleren van zorgethische groei De ZEC De rol van leidinggevenden en managers De learning community

Mieke Grypdonck is emeritus buitengewoon hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Eerder was ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Linus Vanlaere is zorgethicus en als docent ethiek verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven.

Pluspunten — — —

Concreet en praktisch handboek voor leidinggevenden en studenten Vertrekt vanuit de concrete dagelijkse praktijk Gebaseerd op decennialange ervaring

Madeleine Timmermann is theoloog, zorgethica en zorgtrainer. Als geestelijk verzorger is ze verbonden aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Opleiding —

Verpleegkunde, gezondheidswetenschappen, sociaal werk

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann

Zorgethiek in praktijk De basis EAN 978 94 014 5053 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback —144 pp. Welzijnswerk — € 24,99

9 789401 450539

BOEK


169

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Zorgethisch leiderschap in praktijk Wie van zorg afhankelijk is, hoopt op betrokken zorgverleners. Die betrokken zorgverlening komt er echter niet vanzelf. Daarvoor is zorgethisch leiderschap nodig: de aanwezigheid van iemand die anderen kan ondersteunen, begeleiden en inspireren om de dagelijkse zorg zo te geven dat mensen tot hun recht komen. Iemand die hiervoor de voorwaarden creëert. Niet vanuit het ‘moeten’, maar wel vanuit een krachtig ‘ont-moeten’. Dit handboek zet de krijtlijnen uit voor wat zorgethisch leiderschap kan betekenen en onderzoekt welke stappen er binnen een organisatie nodig zijn om zorgethiek waar te maken. Het biedt managers, leidinggevenden en stafmedewerkers, maar ook docenten, studenten en zorgverleners een helder beeld van zorgethisch leiderschap, en reikt handvatten aan om het in de praktijk vorm te geven.

Inhoud — — — — —

Mieke Grypdonck is emeritus buitengewoon hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Eerder was ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven.

Leiderschap Management Zorg Zorgethisch handelen Ethiek

Linus Vanlaere is zorgethicus en als docent ethiek verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven.

Pluspunten — — —

Met tal van concrete cases Gebaseerd op decennialange expertise Meteen toepasbaar in de eigen zorgpraktijk

Opleiding —

Madeleine Timmermann is theoloog, zorgethica en zorgtrainer. Als geestelijk verzorger is ze verbonden aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Agogiek, management in de zorg, sociaal werk, verpleegkunde, zorg en welzijn, gezondheidswetenschappen

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann

Zorgethisch leiderschap in praktijk EAN 978 94 014 6187 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 192 pp. Gezondheidszorg en geneeskunde — € 24,99

9 789401 461870

BOEK


170

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Begeleiding van vrouwen met een miskraam Als een vrouw haar prille zwangerschap verliest, weet ze vaak niet hoe ze die ervaring goed kan verwerken. Dan heeft de verloskundige of echoscopist een belangrijke rol. Maar hoe begeleid je als hulpverlener de vrouwen met een miskraam of abortus ook goed op psychologisch emotioneel gebied? Dit boek staat vol met praktische tips, praktijkvoorbeelden, ervaringsverhalen, stappenplannen en checklists.

Inhoud —

— — —

Optimale begeleiding van vrouwen na een miskraam: wat kun je doen, wat kun je zeggen, wat kun je doen voor de kinderen in het gezin, wat kun je doen bij een nieuwe zwangerschap Handige checklists Praktische tips Interviews

Pluspunten — — — — —

Miriam van Kreij geeft de training ‘Vrouwen met een miskraam goed begeleiden’. Deze training is geaccrediteerd door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland). Ze is daarnaast (gast)docent bij diverse opleidingen voor verloskundigen, echoscopisten en coaches en is oprichtster van Miskraambegeleiding Nederland.

Ervaringsverhalen van verloskundigen en moeders Aandacht voor de emotionele kant Interviews van verloskundigen en ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap Met een voorwoord van rouwdeskundige Manu Keirse Handige extra hulpmiddelen zijn online te downloaden

Opleiding —

Verloskunde, gynaecologie, verpleegkunde, echoscopie

Miriam van Kreij

Begeleiding van vrouwen met een miskraam Hoe je vrouwen helpt met hun verlies te leven EAN 978 94 014 4658 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 168 pp. Verloskunde en echoschopie—€ 27,99

9 789401 446587

BOEK


171

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus Waar help je vrouwen en partners echt mee? Wat kun je doen, ook als de abortus langer geleden was? Hoe kun je als professional omgaan met dit gevoelige onderwerp? In Nederland zijn elk jaar 30.000 abortussen. In België 18.000. Een abortus kan veel impact hebben op de vrouw, haar relatie, haar werk, haar gezin, haar gezondheid. Ook jaren later nog. Door het grote taboe rond abortus is er veel verborgen verdriet. Als professional is het belangrijk om aandacht te hebben voor abortus en de impact die een afbreking ook later nog kan hebben. Dit boek biedt vele ervaringsverhalen, checklists en tips.

Pluspunten — — —

Voor opleiding en praktijk Met checklists en tips Toegankelijk geschreven

Miriam van Kreij van Miskraambegeleiding Nederland begeleidt sinds 2011 vrouwen en koppels met een abortus en/of miskraam. Van Kreij geeft KNOV-, NVOG- en BEN- geaccrediteerde nascholingen aan verloskundigen, gynaecologen en echoscopisten in Nederland en België en ze leidt op tot abortus- en miskraamcoach.

Opleiding —

Verloskunde, psychologie, coaching

Miriam van Kreij

Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus Met ervaringsverhalen, tips en checklists EAN 978 94 014 8070 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 144 pp. Gynaecologie en verloskunde — € 27,99

9 789401 480703

BOEK


172

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Anders en toch gewoon Nieuwe editie Voor heteroseksuele paren met vruchtbaarheidsproblemen, lesbische paren of alleenstaanden kan donorconceptie een manier zijn om een kinderwens te vervullen. Je gezin vormen met de hulp van een eicel-, sperma- of embryodonor gaat echter vaak gepaard met vragen en twijfels. Deze geheel vernieuwde editie van Anders en toch gewoon gaat in op vragen van (wens)ouders die hun gezin vormden na donorconceptie. Het heeft aandacht voor alle levensfasen die een gezin doorloopt, van ouders met een kinderwens tot een gezin met volwassen kinderen. Daarbij laat het ook de families zelf aan het woord. Tegelijkertijd bevat dit boek de meest up-to-date nuttige informatie voor familie, vrienden en professionele hulpverleners. Zo biedt het een overzichtelijk beeld van belangrijke psychosociale aspecten van donorconceptie.

Inhoud — — —

Geschiedenis en maatschappelijke context van donorconceptie Wat houdt donorconceptie in? Belevingen van behandelingsfase en zwangerschap tot ( jong)volwassen donorkind

Pluspunten — — — — —

Astrid Indekeu is psychologe, seksuologe en doctor in de Biomedische Wetenschappen. Ze is fellow aan de KU Leuven en combineert wetenschappelijk onderzoek rond donorconceptie met een klinische praktijk. Daarnaast is ze wetenschappelijk adviseur voor de vzw Donorfamilies.

Up-to-date informatie Belevingen van ouders en reacties van omgeving Verschillende perspectieven Bespreekt diverse vormen van donatie Bespreekt diverse gezinssituaties: vader-moedergezinnen, eenoudergezinnen, tweemoedergezinnen

Opleiding —

Gezondheidswetenschappen, medische en socio-medische wetenschappen

Astrid Indekeu

Anders en toch gewoon — Nieuwe editie Families na donorconceptie EAN 978 94 014 8028 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Gezondheidswetenschappen / Medische en socio-medische wetenschappen — € 25,99

9 789401 480284

BOEK


173

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Handboek acute verloskunde (herziene uitgave) Een spoedeisende situatie in de verloskundige zorg komt gelukkig niet heel vaak voor. Toch moet je er als zorgverlener staan op het moment dat er iets aan de hand is met moeder en/of kind. Dit handboek leert je systematisch het acute probleem in de verloskundige zorg te herkennen en te benaderen. De belangrijkste situaties worden behandeld, onder andere: pre-eclampsie, schouderdystocie, fluxus postpartum en reanimatie van de neonaat. Ook wordt er aandacht besteed aan (multidisciplinaire) teams, de thuissituatie, de ziekenhuissetting, de overdracht en communicatie. In deze nieuwe druk wordt een geheel nieuw hoofdstuk over acute psychiatrie opgenomen. De hoofdstukken zijn rijk geïllustreerd, bevatten inzichtelijke schema’s en zijn voorzien van stills van instructievideo’s (die online te bekijken zijn).

Inhoud — — — — — — —

Schouderdystocie Pre-eclampsie en eclampsie Stuitbevalling Reanimatie van de neonaat Vaginaal bloedverlies Uitgezakte navelstreng Fluxus post partum

Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg en Jeroen van Dillen zijn gynaecoloog. Marrit Smit is klinisch verloskundige.

Pluspunten — — — — — —

Inbreng van verloskunde academies Met schema’s en actieplannen Gestoeld op (nieuwste) wetenschappelijke inzichten Voor opleiding en praktijk Met veel illustraties, instructievideo’s en duidelijke schema’s Direct toepasbaar in de praktijk

Opleiding —

Verloskunde, geneeskunde, verpleegkunde

Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg, Jeroen van Dillen en Marrit Smit

Handboek acute verloskunde (herziene uitgave) Vaardigheden in spoedeisende situaties EAN 978 94 014 8405 3 — Mei 2022 17cm x 24cm — Hardback — 240 pp. Geneeskunde algemeen — € 69,99

9 789401 484053

BOEK

eCAMPUS LEARN


174

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten Voor veel voorkomende klachten als hoofdpijn, chronische pijn, vermoeidheid en duizelingen wordt vaak geen oorzaak gevonden. Toch zijn er behandelmogelijkheden. In dit handboek beschrijven specialisten de nieuwste inzichten in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding. Dit complete handboek is bedoeld voor huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Aan de orde komen zowel breed toepasbare methoden als specifieke interventies en innovaties.

Inhoud — —

Diagnostiek, monitoring en verwijzing Breed toepasbare methoden en interventies zoals: leefstijladviezen, behandeling van ouderen, migranten en kinderen Behandeling en interventies zoals: ACT, EMDR, ergotherapie, systeemtherapie

— — —

Henriëtte van der Horst is hoogleraar Huisartsgeneeskunde en huisarts bij VUmc in Amsterdam. Judith Rosmalen is hoogleraar Psychosomatiek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Pluspunten —

Jaap Spaans is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Altrecht Psychosomatiek.

Een overzicht van de gangbare evidence based behandelmethoden Bespreking nieuwe en veelbelovende behandelmethoden Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek daarnaar Casussen en verbatum

Yanda van Rood is GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog bij Leids Universitair Medisch Centrum. Sako Visser is hoogleraar Gezondheidszorgpsychologie bij de Universiteit van Amsterdam.

Opleiding —

Geneeskunde, psychologie, fysiotherapie

Jaap Spaans, Henriëtte van der Horst, Judith Rosmalen, Yanda van Rood & Sako Visser

Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten Actuele en innovatieve behandelmethoden EAN 978 94 014 3749 3 — Verschenen 18cm x 25cm — Hardback — 492 pp. Psychologie algemeen — € 59,00

9 789401 437493

BOEK


175

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Handboek EMDR bij kinderen en jongeren EMDR is een succesvolle behandeling voor de verwerking van emotioneel belastende herinneringen aan traumatiserende of stresserende ervaringen. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat zich exclusief richt op de behandeling van kinderen en jongeren met EMDR. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bewezen effectief bij volwassenen met een PostTraumatische StressStoornis (PTSS). De resultaten bij kinderen en jongeren zijn veelbelovend. Dit complete handboek beschrijft de toepassing van EMDR bij kinderen en jongeren. Ook is er aandacht voor de toepassing bij specifieke psychopathologie, specifieke doelgroepen en in verschillende settings. Een onmisbaar boek voor psychologen, pedagogen en psychiaters die werken met EMDR bij kinderen en jongeren, en zij die hiertoe in opleiding zijn.

Inhoud — — — — — — — —

Faalangst Doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis Autisme Verstandelijke beperking Borderline persoonlijkheidsstoornis Gedragsproblemen Hechtingstrauma Vluchtelingengezinnen

Pluspunten — — — —

Team van gespecialiseerde en gerenommeerde auteurs Aandacht voor diagnostiek en behandeling Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek Casussen

Opleiding —

Renee Beer (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut en was jarenlang coördinator van het Traumacentrum van de Bascule. Zij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor docent verbonden aan diverse opleidingen. Carlijn de Roos (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en coördinator van het Psychotraumacentrum, GGZ Kinderen en Jeugd, Rivierduinen te Leiden. Zij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor verbonden aan diverse opleidingen.

Psychologie, psychiatrie

Renee Beer & Carlijn de Roos (red.)

Handboek EMDR bij kinderen en jongeren EAN 978 94 014 1490 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Hardcover —5 28 pp. Pscychologie, psychatrie — € 59,00

9 789401 414906

BOEK


176

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Nazorg aan patiënten na een zware ziekte of ongeval Als zorgverlener het accent op de mens leggen, niet op de ziekte. Lukt dat? Hoe blijven patiënten ondanks angst voor crises (als corona) toch positief? Is er in de zorg voldoende aandacht voor restklachten? Jaarlijks worden tienduizenden mensen in het ziekenhuis behandeld vanwege een ernstige ziekte of ongeluk, bijvoorbeeld op de intensive care. Een fors deel daarvan houdt lichamelijke en/of psychische klachten. Deze restklachten hebben grote invloed op het dagelijkse leven, zoals in relaties, op het werk en bij andere activiteiten. Dit boek biedt herkenning aan patiënten die met restklachten worstelen. Het volgt de lijn van Positieve Gezondheid: het aanspreken van de veerkracht van mensen en daarbij uitgaan van behoeften aan functioneren en participeren. Bovendien reikt het zorgprofessionals handvatten aan om nazorg te bieden aan deze groep patiënten.

Inhoud — — — — —

Neuropsycholoog Caroline van Heugten over hersenletsel IC-verpleegkundige Lorette Gijsbers over ic-zorg, PICS en muziek op de intensive care Handvatten bij het omgaan met een ic-opname Verpleegkundig expert Marlies Peters over vermoeidheid bij kanker Directeur van een re-integratiebureau Marina Fransen over ziekte en werk en re-integratie

Rob Bruntink is hoofdredacteur van Pallium, vakblad over palliatieve zorg en als auteur en journalist schrijft hij boeken over de zorg. Bruntink is zelf IC-patiënt. Jeroen Wapenaar is auteur en freelance wetenschapsjournalist gezondheidszorg.

Pluspunten — — —

Belicht perspectief van zorgprofessional en patient Toegankelijk geschreven Volop handvatten

Opleiding —

Geneeskunde, verpleegkunde

Rob Bruntink & Jeroen Wapenaar

Nazorg aan patiënten na een zware ziekte of ongeval Hoe restklachten het leven blijven beïnvloeden; verder leven na overleven EAN 978 94 014 3827 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 144 pp. Geneeskunde — € 24,99

9 789401 438278

BOEK


177

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Met het einde in zicht In Met het einde in zicht staan levensechte verhalen over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Zorgverleners, patiënten, naasten en nabestaanden vertellen over hun wensen, emoties en dilemma’s. Dit boek gaat over communicatie met mensen met kanker, maar ook over communicatie bij hartfalen, nierfalen, dementie of COPD. De verhalen laten zien hoe waardevol en ontroerend goede gesprekken in de laatste levensfase kunnen zijn, maar laten ook zien hoe schrijnend het is als de communicatie niet goed verloopt. Daarom geven alle vertellers ook suggesties om de communicatie in de praktijk te verbeteren.

Inhoud — — — — —

Spelregels voor het voeren van een slechtnieuws-gesprek Wat kun je als hulpverlener bijdragen zodat de patiënt weloverwogen keuzes kan maken tijdens de laatste levensfase? Indringende verhalen over loslaten, verdriet en moed Hoe kan je de prognose betrouwbaar inschatten? Checklist met bespreekpunten

Pluspunten — — — —

Geeft handvatten hoe je om kunt gaan met hulpvragen van patiënten in de laatste levensfase Krachtig en insprerend boek 29 levensechte verhalen van artsen, patiënten, naasten en nabestaanden Vanuit diverse medische disciplines

Willemjan Slort is huisarts en gepromoveerd op onderzoek over de huisarts-patiënt-communicatie in de palliatieve zorg. Hij is opleider voor de huisartsopleiding Erasmus MC te Rotterdam en voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg te Moerdijk/ Drimmelen. Jeroen Wapenaar is wetenschapsjournalist, tekstschrijver en auteur. Met zijn bedrijf Kennistolk vertaalt Jeroen onmisbare kennis van mensen die zorg krijgen, naasten, zorgverleners en sociale professionals in verhalen die raken. Hij schreef drie boeken over dementie.

Opleiding —

Geneeskunde, geriatrie, verpleegkunde

Willemjan Slort & Jeroen Wapenaar

Met het einde in zicht Communiceren in de palliatieve zorg EAN 978 94 014 3826 1 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 248 pp. Geneeskunde algemeen — € 27,99

9 789401 438261

BOEK


178

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Van klacht naar kracht Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waarbij niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen. Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de vele perspectiefgevende vragen kun je zelfs zonder materiaal aan de slag. Van klacht naar kracht stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

Inhoud — — — — —

Schatkisten, symbolen van kracht, hoop en perspectief Visualiseren en vraagstelling gaan hand in hand Bouwstenen voor een oplossingsgericht gesprek Waarin wil je nog beter worden? De materialen

Pluspunten — —

Reflectie, nuttige vragen en tussenkomsten Bijlage met template voor een notitieblad

Elke Gybels is verbonden aan UC Leuven-Limburg, groep Gezondheid en Welzijn. Rik Prenen is ROC coördinator bij het VCLBLimburg en gastdocent aan de associatie KU Leuven. Beiden hebben meerjarige opleidingen afgerond in contextuele en gedragstherapie en in het oplossingsgericht werken. Ze leiden hun eigen praktijk De Content, coachen teams, en trainen en geven supervisie in hulpverleningsorganisaties en onderwijs.

Opleiding —

Gezondheidszorg, welzijn

Elke Gybels & Rik Prenen

Van klacht naar kracht Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden EAN 978 94 014 2719 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 198 pp. Welzijnswerk — € 25,99

9 789401 427197

BOEK

EXTRA


179

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Het geheugenlabyrint Van alle vrouwen van zestig jaar zal één op de vijf dement worden. Voor mannen is dat één op de zeven. Achter die schrikbarende cijfers schuilt voor zowel de persoon met dementie als de nabije omgeving een pijnlijke realiteit die veel vragen oproept. Welke behandeling is nodig? En hoelang duurt het soms onvermijdelijke aftakelingsproces? In Het geheugenlabyrint brengt neuroloog Rik Vandenberghe op toegankelijke wijze zijn kennis over dementie samen: van het prille begin, wanneer mensen voelen dat het misgaat en medische hulp zoeken, tot aan de diagnose en de verdere begeleiding. Behalve gebaseerd op persoonlijke ervaringen, is dit boek een encyclopedie van de neurologie die opengaat: dementie vertelt ons ontzettend veel over het geheugen, en hoe we de vaak onbegrijpelijke mechanismen daarin toch kunnen sturen. Nieuwe doorbraken en inzichten in de wetenschap brengen een betere toekomst voor personen met dementie stilaan dichterbij.

Inhoud — — — — — —

Frontotemporale dementie Lewy body dementie Alzheimer Vasculaire dementie Wetenschappelijke doorbraken Behandelingstraject

Rik Vandenberghe is kliniekhoofd van de geheugenkliniek neurologie UZ Leuven.

Pluspunten — — — —

Dementie toegankelijk verklaard Concrete behandelingstips Tour door de hersenen Geschreven door specialist

Opleiding —

Geneeskunde, verpleegkunde, zorg en welzijn

Rik Vandenberghe

Het geheugenlabyrint Wegwijzer bij dementie EAN 978 94 014 7780 2 — Verschenen 22cm x 15cm — Paperback — 200 pp. Geneeskunde algemeen — € 25,99

9 789401 477802

BOEK

PPT


180

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Dementie van binnenuit Hoe is het om iemand met vergevorderde dementie te zijn? Dementie van binnenuit kruipt als het ware in de huid van mensen die dat meemaken. Wat probeert iemand uit te drukken? Hoe ervaren mensen de tijd? En welke rol speelt hun lichaam in hun dagelijkse leven? Een speciale ‘praktijkroute’ door het boek geeft praktische inzichten en tips. Dementie van binnenuit is bedoeld voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen die nóg beter wil begrijpen hoe de mensen voor wie zij zorg dragen, hun dagelijks leven ervaren. Het boek roept iedereen op om mensen met vergevorderde dementie ten volle als mens te blijven zien.

Inhoud — — — — —

Dementie van binnenuit begrijpen Het ontstaan van dit boek Zeven antwoorden op de vraag: hoe is het om iemand met vergevorderde dementie te zijn? De dubbelzinnigheid dementie Goede zorg, presentie en zorgethiek

Judith Leest, Guus Timmerman, Marije van der Linde, Yvon van Noort en Marjanneke Ouwerkerk zijn verbonden aan Stichting Presentie, kennisinstituut voor relationele zorg.

Pluspunten — — —

Unieke inkijk in hoe mensen met vergevorderde dementie hun leven ervaren Zowel toegankelijke theorie alsook een praktische praktijkroute Via een bijzondere methode die ongekend dicht op de huid van mensen met vergevorderde dementie komt

Opleiding —

Geneeskunde, geestelijke gezondheidszorg, verpleegkunde, zorg en welzijn

Judith Leest, Guus Timmerman, Marije van der Linde, Yvon van Noort en Marjanneke Ouwerkerk

Dementie van binnenuit Een zoektocht naar hoe het is iemand met dementie te zijn EAN 978 94 014 8170 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 144 pp. Geneeskunde algemeen — € 26,50

9 789401 481007

BOEK


181

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Dementie op jonge leeftijd Over dementie wordt heel wat geschreven. Toch blijven jongere mensen te vaak in de kou staan. Mensen met dementie op jonge leeftijd vormen immers een aparte groep, met specifieke problemen en uitdagingen, maar op hun vraag om informatie wordt onvoldoende ingegaan. Deze nieuwe editie van Dementie op jonge leeftijd is een update van het basiswerk voor personen met jongdementie, familie en hulpverleners die op zoek zijn naar de meest recente informatie. Daarbij gaat het in op alle dimensies van jongdementie: van diagnose en ziektebeelden, over dagelijkse gevolgen voor patiënten, gezin en familie, tot zorgplanning en diensten voor ondersteuning.

Inhoud — — — — — —

Diagnosestelling Vormen van dementie Erfelijkheid Medicatie Gevolgen voor jongeren en omgeving Dienstverlening

Annemie Janssens is klinisch psychologe en consulente bij het Expertisecentrum Dementie VlaamsBrabant. Ze legde de basis voor het integrale zorgaanbod Zorgcirkels Jongdementie en heeft bijna twintig jaar ervaring met de begeleiding en ondersteuning van jonge personen met dementie, familie en hulpverleners.

Pluspunten — — — —

Compleet overzicht met de meest recente inzichten Toegankelijke structuur Heldere lay-out Standaardwerk in Vlaanderen en Nederland

Opleiding —

Marjolein de Vugt is gezondheidszorgpsychologe en hoogleraar psychosociale innovaties bij dementie aan het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht, en hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg. Ze is als hoofdonderzoeker betrokken bij diverse studies naar het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten.

Geneeskunde, verpleegkunde

Annemie Janssens & Marjolein de Vugt

Dementie op jonge leeftijd Wat je moet weten EAN 978 94 014 6718 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 224 pp. Geneeskunde algemeen — € 25,99

9 789401 467186

BOEK

e-BOEK


182

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector De gezondheids- en welzijnszorg krijgt steeds vaker te maken met complexe uitdagingen met een strategische dimensie. Denk maar aan de vergrijzing, de medische ontwikkeling, de budgettaire schaarste, het cliëntenbewustzijn … Daarom is een goed onderbouwde strategische visie de beste manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het succesvolle boek Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector werd volledig herwerkt en is helemaal up-to-date, met aandacht voor de nieuwste trends en inzichten uit de praktijk. Een onmisbaar instrument voor iedereen die wil leren wat de rol van manager in de welzijns- en gezondheidszorg precies inhoudt.

Inhoud — — — —

Soorten managementtaken en algemene trends in managementland Strategisch managementproces De organisatie van zorg- en welzijnsorganisaties: structuren en verandering Verantwoordelijke organen voor het strategisch management

Pluspunten — — — —

Geeft antwoord op de uitdagingen van de socialprofitsector Een complete update van het basisboek eCampusLearn met oefeningen en vragen Herziene editie met nieuwste onderzoeksresultaten en nieuw model

Opleiding —

Geneeskunde, psychologie, sociologie, verpleegkunde, ziekenhuiswetenschappen, management en beleid in de gezondheidszorg

Raf De Rycke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en werkt sinds 1969 in de organisatie van de Broeders van Liefde. Momenteel is hij voorzitter van de organisatie. Hij doceert aan Odisee en bekleedt verscheidene bestuursmandaten in social-profitorganisaties. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder. Paul Gemmel studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en behaalde een doctoraat aan de Universiteit Gent, waar hij werkt als hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij doceert vooral over management van diensten- en zorgorganisaties en is verantwoordelijk voor de masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Hij is tevens Senior Fellow van de Vlerick Business School, waar hij het onderzoekscentrum MINOZ ondersteunt.

Raf De Rycke & Paul Gemmel

Strategisch management voor de gezondheidsen welzijnssector EAN 978 94 014 5355 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 372 pp. Gezondheid algemeen, management — € 39,99

9 789401 453554

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK

OEF


183

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Medische keuzes De patiënt van vandaag wil in toenemende mate meebeslissen over zijn medische behandeling en is daar, mede dankzij scholing en het internet, steeds beter op voorbereid. De informatie die hij nodig heeft, behoort immers niet langer tot het exclusieve domein van de expert. Tevens zorgen evoluties in de medische wetenschap ervoor dat er vaak meerdere en gelijkwaardige vormen van zorg mogelijk zijn. Het gevolg is dat de relatie tussen arts en patiënt fundamenteel wijzigt en dat verschillende soorten kennis het best bijdragen tot de beste keuze voor een behandeling. Medische keuzes maakt duidelijk dat de klassieke artspatiëntrelatie, waarin een arts op basis van zijn expertenkennis advies geeft, niet meer beantwoordt aan de noden van de huidige maatschappij. In de plaats daarvan stelt het boek een benadering voor waarbij persoonsgerichte zorg en kiezen in overleg centraal staan. Het vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt, houdt rekening met hun beide perspectieven, en biedt informatietools en beslissingshulpen aan om de communicatie tussen hen te versterken. Een aanrader voor iedereen die wil kennismaken met nieuwe communicatiestijlen in de geneeskunde en zorgverlening.

Inhoud — — — — —

Persoonsgerichte geneeskunde Het belang van autonomie Het overlegmodel onder de loep Participatie in de zorgorganisatie en het zorgbeleid Toekomstperspectieven in de geestelijke gezondheidszorg

Chantal Van Audenhove is buitengewoon hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Ze is directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy.

Pluspunten — —

De vrucht van jaren academisch denk- en onderzoekwerk in zorgonderzoek en consultancy Met voorbeelden van beslissingshulpen en option grids om zorgverleners bij te staan in het overleg

Opleiding —

Geneeskunde, verpleegkunde

Chantal Van Audenhove

Medische keuzes Praktische gids voor overleg tussen zorgverstrekker en patiënt EAN 978 94 014 2150 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 248 pp. Medische handboeken (professioneel) — € 29,99

9 789401 421508

BOEK


184

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Sociaal werk: mensenrechten in praktijk De rechten van de mens zijn rechten waar iedereen beroep op kan doen, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Ze zijn in principe algemeen geldend, alleen is het een kwestie van ze in een concrete zorgverleningsrelatie toe te passen. Sociaal werk: mensrechten in praktijk neemt een praktische benadering als uitgangspunt. Op basis van de meest actuele inzichten worden in dit boek de krachtlijnen van het sociaal werk uitgetekend: nabijheid, procesgericht werken, generalistisch werken, verbinden en politiseren. Daarnaast bieden de auteurs kaders aan om de mensenrechten bevattelijk te maken en te vertalen naar praktijkkaders. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met cases van praktijkwerkers.

Inhoud — — — —

Mensenrechten Mensenrechten in de praktijk Krachtlijnen sociaal werk Verhalen van praktijkwerkers

Koen Hermans is docent sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven en tevens projectleider bij LUCAS, KU Leuven. Rudi Roose is docent sociaal werk en sociale pedagogiek aan de Universiteit Gent.

Pluspunten — —

Peter Raeymaeckers is docent sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen.

Gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door de auteurs Toegankelijk geschreven

Caroline Vandekinderen is als postdoctoraal medewerker verbonden aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek (Universiteit Gent) en is wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent.

Opleiding —

Sociaal werk, rechten, zorg

Koen Hermans, Rudi Roose, Peter Raeymaeckers & Caroline Vandekinderen

Sociaal werk: mensenrechten in praktijk EAN 978 94 014 5606 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200 pp. Sociaal werk — € 25,99

9 789401 456067

BOEK


185

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

EHealth juridisch bekeken EHealth is in de gezondheidszorg onmisbaar. De toepassing van informatie- en communicatietechnologieën zoals mobile health, digitale dossiers, telegeneeskunde en artificiële intelligentie biedt patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders een uitgebreid palet aan mogelijkheden in de behandeling. Toch is het voor gebruikers niet steeds duidelijk wat eHealth op juridisch vlak precies inhoudt. De uitdaging bij eHealth is dat het, onder invloed van technologische ontwikkelingen, steeds in verandering is. Tegelijkertijd komen er steeds meer spelregels die gebruikers wijzen op hun rechten en plichten in de toepassing ervan. EHealth juridisch bekeken biedt patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders alle noodzakelijke juridische hulp. Wat met de digitale verwerking van medische gegevens? Hoe gereguleerd en geïntegreerd is de toepassing van teleconsultatie in de gezondheidszorg? Dit boek legt het allemaal helder uit.

Inhoud — — — — —

Wettelijk kader eHealth Rechten van patiënten Big data en AI in de zorg Data voor onderzoek Telemonitoring

Stefaan Callens is professor gezondheidsrecht aan KU Leuven en is lid van de stuurgroep Health Community van VOKA.

Pluspunten — — —

Vertrekt van basisvragen uit de praktijk Juridische regelgeving helder uitgelegd Met praktijkcasussen

Opleiding —

Rechten, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, verpleegkunde, management van de gezondheidszorg, bio-ethiek, logopedie en audiologie

Stefaan Callens

Ehealth juridisch bekeken Rechten en plichten voor patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders EAN 978 94 014 7053 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 216 pp. Recht algemeen, gezondheid algemeen — € 29,99

9 789401 470537

BOEK


186

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Spine Surgery for Physiotherapists Fysiotherapeuten en revalidatieartsen worden in regel ingeschakeld na operaties. Toch is inzicht in de specifieke keuzes voor bepaalde ingrepen, in betekenisvolle alarmtekens voor specifieke pathologieën en voor de beste specifieke nabehandeling bij uitstek in de wervelkolom ook voor hen onontbeerlijk. Een groot deel van het welslagen van een chirurgische ingreep ligt in de kwaliteit van de therapie voor en na de operatie. Het is ook belangrijk dat alle zorgverleners dezelfde vocabulaire spreken en dezelfde informatie aan de patiënt geven. Dit boek legt chirurgische redeneringen en chirurgische technieken uit op een toegankelijke manier voor nietchirurgen, waarbij het hele vakgebied op een beknopte en uitgebreide manier aan bod komt. Het legt de brug tussen medische specialisatie en de praktische doelen van revalidatie, en biedt een perspectief op een multidisciplinaire, gezamenlijk gedragen en coherente aanpak die patiënten een helder beeld van hun herstelproces kan bieden. Spine Surgery for Physiotherapists is een must-have in de spinale revalidatiepraktijk. Verschijnt in het Engels.

Inhoud — — — — —

De rol van chirurgie in behandeling van de ruggengraat Nadruk op de precieze rol en doelstellingen van chirurgie bij wervelkolomproblemen De cervicale wervelkolom De thoracale wervelkolom De lumbosacrale wervelkolom

Pluspunten — — — —

Bart Depreitere is ondervoorzitter van de Spine Society of Belgium, coördinator van het KCE-project ‘Zorgpad lage rugpijn’ en coördinator van het consortium dat de implementatie van het zorgpad begeleidt in opdracht van de FOD. Daarnaast is hij staflid neurochirurg aan de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en is er voorzitter van het multidisciplinaire zorgprogramma. Hij is professor aan de KU Leuven en doceert neurochirurgie en wervelkolompathologie. Zijn onderzoek richt zich op fysiologie en biomechanica van traumatisch hersenletsel.

Toegankelijke theorie Gaat in op red flags voor specifieke pathologieën Unieke multidisciplinaire blik op behandelingstrajecten Volledig overzicht van de belangrijkste ingrepen, pathologieën en pijnklachten

Opleiding —

Kinesitherapie, revalidatiewetenschappen, fysische geneeskunde

Bart Depreitere

Spine Surgery for Physiotherapists EAN 978 94 014 8254 7 — Mei 2022 14cm x 21cm — Paperback — 120 pp. Bewegingstherapie, ergo- en arbeidstherapie, Specialistische geneeskunde: chirurgie — € 29,99

9 789401 482547

BOEK


187

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Hematologie Dit handboek is bedoeld als inleiding tot de klinische hematologie. Het bundelt alle actuele basiskennis en ontwikkelingen in de hematologie. Tegelijk wil het inspireren door een blik te gunnen op toekomstige ontwikkelingen. Een must voor studenten in de opleidingen geneeskunde of artsen-specialisten in opleiding. Maar ook huisartsen, patiënten, gezondheidswerkers en iedereen met interesse voor bloedziekten vinden hier een uitstekend overzicht,

Inhoud —

Compleet overzicht van huidige basiskennis

Pluspunten — — —

Peter Vandenberghe is diensthoofd van de afdeling Hematologie van het UZ Leuven en deeltijds gewoon hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven.

Toegankelijk en diepgravend basiswerk Heden en toekomst van de hematologie Recent onderzoek en evidencebased richtlijnen

Opleiding —

Geneeskunde, hematologie

Peter Vandenberghe

Hematologie Voor de basisarts EAN 978 94 014 8052 9 — September 2022 21cm x 27cm — Paperback — 240 pp. Geneeskunde algemeen — € 39,99

9 789401 480529

BOEK


188

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Klinische hematologie Dit handboek is bedoeld als inleiding tot de klinische hematologie. Op basis van de richtlijnen van ‘evidencebased medicine’ bundelt dit boek de ontwikkelingen in de hematologie van de afgelopen decennia. Tegelijk licht het een tip van de sluier van meer experimentele benaderingen en mogelijke toekomstscenario’s in het onderzoek. Alle relevante aspecten van de volwassen en pediatrische klinische hematologie komen in dit boek aan bod. Klinische hematologie is geschikt voor studenten in de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, medische laboratoriumtechnologie en andere paramedische richtingen.

Inhoud — — — — — — — — — —

Aangeboren of erfelijke afwijkingen van het bloed en beenmerg IJzer- en vitaminetekorten Leukemieën Lymfeklierkankers en myelomen Diagnostische technieken Moleculaire en cytogenetische aspecten Klinische transfusie Stollingsstoornissen Stamceltransplantatie Verpleegkundige aspecten

Marc Boogaerts is erehoogleraar hematologie aan de KU Leuven, is werkzaam in het UZ Gasthuisberg en is directeur van de Leuvense Navelstrengbloedbank. Gregor Verhoef is hoogleraar hematologie aan de KU Leuven en werkzaam in het UZ Gasthuisberg als diensthoofd van de afdeling klinische hematologie.

Pluspunten — —

Een complete update van het basiswerk hematologie Gebaseerd op de meest actuele kennis en evidencebased richtlijnen

Opleiding —

Geneeskunde, medische laboratoriumtechnieken, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, huisartsen in opleiding, andere paramedische richtingen

Marc Boogaerts & Gregor Verhoef

Klinische hematologie EAN 978 94 014 2161 4 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 272 pp. Medische handboeken — € 29,99

9 789401 421614

BOEK

e-BOEK


189

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Psychopathologie De klassieke benadering van psychiatrische diagnostiek staat onder druk. In tijden waarin deze vaststaande modellen niet noodzakelijk meer een onaantastbare leidraad vormen, is er nood aan kritische reflectie en nuancering. Psychopathologie biedt een overzicht van psychiatrische toestandsbeelden bij volwassenen en ouderen. Naast een kritische reflectie rond de psychiatrische diagnostiek, de algemene visie op pathologie en enkele behandelingsprincipes, wordt vooral de klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen uitgebreid beschreven. Dit boek biedt een heldere gids van de belangrijkste aspecten in de moderne psychopathologie, aangevuld met praktische cases en uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Zo is het geschikt als handboek voor studenten psychologie, paramedische wetenschappen en verpleegkunde, maar ook als naslagwerk voor de professional.

Inhoud — — —

Psychiatrische diagnostiek: een stand van zaken Pathologie en de belangrijke behandelingsprincipes Klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen

Pluspunten — —

Wetenschappelijke extra’s in bondige kenniskaders Met aandacht voor concrete verwijzingen naar interessante films, boeken en strips

Pascal Sienaert is psychiater en psychotherapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum – KU Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor de opnamedienst Stemmingsstoornissen en het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie. Hij is voorzitter van het Europees Forum voor ECT en auteur van onder meer Manisch-depressief! Een gids voor patiënt, hulpverlener en betrokkene.

Opleiding —

Psychiatrie, psychiatrische verpleegkunde, psychologie, paramedische opleidingen

Pascal Sienaert

Psychopathologie EAN 978 94 014 4108 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 328 pp. Psychologie, psychiatrie — € 29,99

9 789401 441087

BOEK


190

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Meer dan veilig voedsel De uitdagingen binnen de voedingsindustrie zijn groot, de risico’s nog groter. Eindconsumenten willen keiharde garanties van de producent. Een doorgedreven kwaliteitsmanagement is nodig om aan die eisen te voldoen. Kwaliteit en voedselveiligheid worden een essentieel onderdeel om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen. Een food safety culture is wat we nodig hebben: iedere medewerker moet het belang van voedselveiligheid beseffen en de kans krijgen om elke afwijking te melden. Meer dan veilig voedsel toont hoe je een kwaliteitsmanagementsysteem implementeert van voeding tot verpakking, transport, opslag en verkooppunt. Met deze praktische aanpak is je organisatie klaar voor de toekomst.

Inhoud — — — — —

Systemen in de voedingsindustrie Risico-analyse en leveranciersbeoordeling Crisiscommunicatie en incidentenmanagement Voedselwetgeving Kwaliteitsmanagement

Pluspunten — — —

Kathleen Malfroy heeft twintig jaar ervaring met het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen in de gehele voedselketen. Ze volgde studies in economie, voedingstechnologie, verpakkingstechnologie, microbiologie en kwaliteitsmanagement. Ze bouwde het adviesbureau AS4 verder uit tot een toonaangevende speler binnen de voedingssector.

Tips & tricks van een ervaringsdeskundige Concreet stappenplan Voor opstartende kwaliteitsmedewerkers tot ervaren kwaliteitsmanagers binnen de voedingsindustrie

Opleiding —

Bio-ingenieurswetenschappen, voedings- en dieetleer

Kathleen Malfroy

Meer dan veilig voedsel Verbeter je impact als kwaliteitsmanager EAN 978 94 014 6143 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 272 pp. Mens en maatschappij algemeen, levensmiddelentechnologie — € 49,99

9 789401 461436

BOEK


191

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Recht en bio-ethiek Moeten dokters kindermishandeling melden aan de politie? Een patiënt weigert een bloedtransfusie. Wat nu? Wanneer mag je organen wegnemen bij een overleden patiënt? Zonder te vervallen in technische details geeft dit boek alle noodzakelijke inzichten om in versterkt vertrouwen zorg voor de gezondheid te geven. Behandelt zowel het juridisch statuut van wie zorg verleent als wie ze ontvangt. Met aandacht voor de brede en specifieke bio-ethische context: » juridische waarborgen voor deskundige zorg » de wet patiëntenrechten » rechtspositie van de patiënt » klachtrecht » bescherming van het beroepsgeheim » met voorbeelden uit concrete situaties als medisch begeleide voortplanting, zwangerschapsafbreking, euthanasie en medisch wetenschappelijk onderzoek

Inhoud — — — — — —

Juridische waarborgen voor deskundige zorg Rechtspositie van de patiënt Het einde van het leven Medisch-wetenschappelijk onderzoek en donaties Bescherming van het beroepsgeheim Klachtrecht en schadevergoeding

Pluspunten — —

Toegankelijk vertaling (geen technisch jargon) Behandelt actuele thema’s als levenseinde

Opleiding —

Geschikt voor studenten en professionals in de rechten, geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, vroedkunde, zorg en welzijn

Tom Goffin is jurist en docent gezondheidsrecht. Hij maakt deel uit van het interfacultair Metamedicaplatform en het interdisciplinair onderzoeksplatform Quality & Safety Ghent, van de Universiteit Gent. Hij is expert van de Hoge Gezondheidsraad en lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. Herman Nys is jurist en doceerde gezondheidsrecht aan artsen en juristen. Hij was mede-stichter en tot 2015 directeur van het Centrum voor biomedische ethiek en recht aan de KU Leuven. Hij is voorzitter van LUCAS KU Leuven en van de Verenigde ziekenhuizen van Waas en Durme. Hij is eerste ondervoorzitter van de adviesgroep ethiek van de Europese Commissie.

Tom Goffin & Herman Nys

Recht en bio-ethiek EAN 978 94 014 7781 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 280 pp. Recht algemeen, geneeskunde algemeen — € 29,99

9 789401 477819

BOEK


192

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Eerste hulp bij thuiswerken Thuiswerken: we hebben er een haat-liefdeverhouding mee. We houden van de vrijheid die thuiswerken biedt, maar missen de sociale contacten. We hebben minder last van stress, maar vinden het toch moeilijker om ons los te koppelen. Hoe zit het nou precies? Hoe kunnen we de nadelen aanpakken en de voordelen benutten? In Eerste hulp bij thuiswerken gidst psychologe Elke Van Hoof je doorheen dit ‘nieuwe normaal’. Als leidinggevende leer je helder communiceren en engageren op afstand; als werknemer krijg je talloze tips aangereikt om thuis structuur en focus te vinden. En iedere lezer zal baat hebben bij de vele nuttige en ludieke suggesties, om de mentale uitdagingen van thuiswerk te lijf te gaan. Ten slotte werpen we een blik op de toekomst. Hoe kunnen we thuiswerk op een verantwoorde manier inzetten in een post-pandemische economie? En wat kan het verleden ons leren, zodat we niet overhaast te werk gaan?

Inhoud — — — — —

Tips voor bedrijven en leidinggevenden Tips voor medewerkers Positieve en negatieve aspecten van thuiswerken Wettelijk kader Toekomstperspectief

Pluspunten — — —

De beste voorbereiding op alle uitdagingen van thuiswerken Concrete tips Kijkt verder dan de nodige digitale tools

Elke Van Hoof is als klinisch psycholoog gespecialiseerd in trauma, stress, burn-out en werkhervatting. Ze doceert naast medische en gezondheidspsychologie ook eerstelijnspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en ze is gastdocent aan de Vlerick Business School. Ze is de bezieler van het Huis voor Veerkracht en founder van Ally Institute, en een veelgevraagd expert in de media. Daarnaast is ze auteur van verschillende boeken.

Opleiding —

Arbeidspsychologie, bedrijfspsychologie, ergonomie, bedrijfsorganisatie, personeelsmanagement

Elke Van Hoof

Eerste hulp bij thuiswerken Een praktische gids voor werkgever en -nemer EAN 978 94 014 7482 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 152 pp. Psychologie algemeen — € 25,99

9 789401 474825

BOEK

e-BOEK


193

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Burn-out in de zorg Het stigma op burn-out blijft groot, ook in de zorg. Hardnekkig blijft ook bij zorgverleners de illusie bestaan dat alles wel vanzelf zal overgaan. Burn-out is echter meer dan vermoeidheid. Het gaat om emotionele uitputting, depersonalisatie en een gevoel van verminderde bekwaamheid. Dit boek doet zorgverleners zeer open naar burn-out kijken. Het vertrekt daarvoor vanuit enkele persoonlijke getuigenissen en koppelt die aan inzichten van experts. Uit hun wetenschappelijk onderzoek halen de auteurs tips om burn-out tegen te gaan, zowel voor individuen als voor zorgorganisaties. Want om dit probleem aan te pakken, is er meer nodig dan ‘een beetje rust’.

Inhoud — — —

Burn-out bij zorgverleners Mentale en fysieke symptomen van burn-out Preventie, ondersteuning en re-integratie

Pluspunten — — — —

Hoe burn-out te herkennen en te behandelen Tips voor individu én organisatie Met persoonlijke getuigenissen Sterke theoretische onderbouwing

Opleiding —

Psychologie, pedagogiek, geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Gorik Kaesemans is stafmedewerker bij ZorgnetIcuro. Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Lode Godderis is geassocieerd professor aan het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. In 2011-2012 was hij verantwoordelijk voor een onderzoeksproject rond burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen. Erik Franck is geassocieerd professor aan de Universiteit Antwerpen en doceert er binnen de master Verpleegkunde en Vroedkunde. Erik is hoofd van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg aan de Karel de Grote Hogeschool.

Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis & Erik Franck

Burn-out in de zorg EAN 978 94 014 2899 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 208 pp. Psychologie algemeen — € 29,99

9 789401 428996

BOEK


194

G E ZO N D H E I D S ZO R G E N G E N E E S K U N D E

Affectinterpretatie en emotieregulatie Emotieregulatie staat centraal in de klinische psychologie. Een belangrijk deelproces daarvan is affectinterpretatie, of de wijze waarop mensen betekenis geven aan gevoelens. De I Feel Pictures-test, die in dit handboek wordt uitgelegd, brengt deze concepten op unieke wijze in kaart. Het is een test die de gebruiker ervan via foto’s van gelaatsuitdrukkingen zicht geeft op de aspecten van het emotionele leven die ontregeld zijn. Dit is het ideale handboek voor de clinicus of clinicus in wording om inzicht te krijgen in de methode en achtergronden van de test.

Inhoud — — — —

Conceptueel kader over affectinterpretatie als deelproces van emotieregulatie Lexicon van emotiewoorden in het Nederlands en hun affectcategorie Normtabellen voor affectinterpretatie Test die de interpretatie van foto’s van gelaatsexpressies meet en op die wijze inzicht verschaft in de wijze van emotieregulatie bij een bepaald persoon

Pluspunten — —

Patrick Meurs is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Daarnaast doceert hij aan Odisee te Brussel. Nicole Vliegen is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Tot haar expertise behoort het onderzoek naar adoptie.

Bevat de meest recente onderzoeksbevindingen over affectinterpretatie De uitgebreide beschrijving van de test, het lexicon en de normtabellen maken van het boek ook een praktijkhandboek

Opleiding —

Gezinswetenschappen, pedagogiek, klinische psychologie, verpleegkunde, orthopedagogiek

Patrick Meurs & Nicole Vliegen

Affectinterpretatie en emotieregulatie I Feel Pictures Test EAN 978 90 209 7925 1 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 168 pp. Psychologische testen en onderzoek, geestelijke gezondheidszorg — € 29,99

9 789020 979251

BOEK

EXTRA
Humane wetenschappen


198

HUMANE WETENSCHAPPEN

Pop als wetenschap Aan de hand van tien iconische albums die de geschiedenis van de popmuziek veranderd hebben, schetst dit boek de geschiedenis en ontwikkeling van de belangrijkste popstromingen. Binnen hun eigen stijl en vanuit hun relevantie heeft elk van deze albums een breuk veroorzaakt, een nieuwe synthese of crossover tot stand gebracht of een ‘code herschreven’. Via elk album ontdek je een belangrijk kantelmoment in de popgeschiedenis: wat voorafging, welke vernieuwing het album teweegbracht en welke invloed het heeft gehad op volgende generaties popartiesten. Zo wordt duidelijk voor de lezer dat de popmuziek van elke generatie ertoe doet en het product is van een lange evolutie.

Inhoud — — — — —

Popgeschiedenis aan de hand van tien albums Van work song tot Great American Songbook (1865-1950) Van rhythm-‘n’-blues tot Sgt. Pepper’s (1950-1970) Van troubadour tot singer-songwriter (1960-1990) Van gospel tot hip-hop (1990-nu)

Jeroen D’hoe is professor popmuziek aan Musicologie (KU Leuven) en doceert compositie aan Campus Lemmens (LUCA School of Arts) en het Utrechts Conservatorium. Hij won in 2003 de Nationale Compositiewedstrijd Koningin Elisabeth.

Pluspunten — — —

Met Spotify-playlists per hoofdstuk Hypes van vandaag gesitueerd in de popgeschiedenis Voor elke muziekliefhebber

Opleiding —

Musicologie, culturele studies, conservatoriumopleidingen, KSOmuziekhumaniora, 5de en 6de jaren van de middelbare school

Jeroen D’hoe

Pop als wetenschap Hoe 10 iconische muziekalbums de wereld veranderden EAN 978 94 014 7493 1 — September 2022 17cm x 24cm — Hardcover — 276 pp. Muziek algemeen — € 25,99

9 789401 474931

BOEK

PPT


199

HUMANE WETENSCHAPPEN

Pianospelen Is piano kinderspel? Of lijkt het alleen maar zo? Ervaren docenten en concertpianisten Jan Vermeulen en Veerle Peeters doen het uit de doeken in dit handboek rond de techniek van het pianospel. Pianospelen kinderspel legt haarfijn uit wat de basistechnieken van het pianospelen zijn en hoe je ze kunt verwerven, of je nu een docent, doorgewinterd pianist of student bent. Elke techniek wordt uitgelegd met voorbeelden op maat van elke lezer, van eenvoudige stukjes tot en met het grote repertoire. Zo kan je, welk niveau je ook hebt, inspiratie opdoen om je spel te verbeteren, je instrument mooier te laten klinken en met meer gemak te spelen.

Inhoud — — — — — — — — —

Techniek Zithouding, handen en vingers Vingeroefeningen Problemen oplossen Uit het hoofd spelen Concerteren Verbeelding Het spel van andere pianisten Improviseren

Jan Vermeulen en Veerle Peeters werken al meer dan 25 jaar samen en hebben samen meer dan 65 jaar ervaring in het opleiden van professionele en amateurpianisten, jong en oud. Jan geeft pianoles aan de LUCA School of Arts te Leuven. Veerle is docente aan de academie van Heist-op-den-Berg. Daarnaast coacht ze jonge pianisten in hun professionele carrière. Zowel solo als in duo kennen ze met hun opnames en concerten veel succes in binnenen buitenland.

Pluspunten — — — —

Omvattend beeld van alle relevante dimensies van het pianospel Oefeningen rond verscheidene ervaringsniveaus Op basis van ervaring als docent en professioneel pianist Verhelderende voorbeelden en oefeningen uit het standaardrepertoire

Opleiding —

Conservatorium, muziekacademie, musicologie

Jan Vermeulen en Veerle Peeters

Pianospelen, kinderspel? Techniek, oefenen en interpretatie EAN 978 94 014 8241 7 — Juni 2022 17cm x 24cm — Paperback — 164 pp. Muziekinstrumenten en -techniek — € 25,99

9 789401 482417

BOEK

EXTRA


200

HUMANE WETENSCHAPPEN

Wijsbegeerte Wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een eerste of een hernieuwde kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. De auteurs vertrekken van een grondvraag die als een rode draad doorheen de hele tekst loopt: de vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Tijdens elk van de grote periodes uit de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en telkens anders beantwoord. Het boek is chronologisch te gebruiken, maar de verschillende delen en hoofdstukken kunnen ook afzonderlijk als vertrekpunt dienen. De lezer vindt verschillende ingangen in het uitgestrekte veld van de filosofie. De auteurs, met elk een jarenlange ervaring in het verzorgen van filosofieonderwijs, slaagden erin om moeilijke kwesties naar een toegankelijke taal en structuur te vertalen.

Inhoud — — — —

Het ontstaan van wijsbegeerte in de oudheid Geloof en weten in de middeleeuwen De wending naar het subject in de moderne tijd De decentrering van het subject in de hedendaagse tijd

Pluspunten — — —

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers en Gerd Van Riel zijn als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Ze doceren alle drie, naast hun eigen specialisatie, sinds geruime tijd ‘inleiding tot de wijsbegeerte’ aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.

Het basisboek over wijsbegeerte Met een lexicon waarin alle moeilijke termen worden uitgelegd Aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn

Opleiding —

Wijsbegeerte, humane wetenschappen

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers & Gerd Van Riel

Wijsbegeerte EAN 978 90 209 8864 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 240 pp. Filosofie — € 29,99

9 789020 988642

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK

OEF


201

HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek, recht en samenleving Altijd opnieuw hebben mensen geprobeerd om hun samenleven te organiseren. Ze laten zich daarbij leiden door wat ze waardevol vinden: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, participatie, gelijke kansen, democratie … In de wirwar van ideeën is het niet eenvoudig om de grote lijnen vast te houden, om basisideeën te onderscheiden van tijdelijke en steeds veranderende contouren. Dit boek brengt het grensgebied tussen ethiek, recht, politiek en samenleving in kaart. Het besteedt aandacht aan klassieke figuren als Plato, Hobbes, Macchiavelli, Locke, Rousseau en Kant, maar evengoed aan hedendaagse denkers als Habermas, Rawls, Lefort en Dworkin. De lezer maakt kennis met de kernmomenten uit de ethische traditie en vraagstelling en ontdekt zo de ethische dimensie van de hedendaagse samenlevingsproblemen. Ethiek, recht en samenleving is in de eerste plaats bedoeld als handboek voor studenten uit opleidingen waarin de ethisch-maatschappelijke component een belangrijk onderdeel vormt.

Inhoud — — — —

Basisthema’s uit de ethiek De grondslagen van de democratische rechtstaat Recht en ethiek: een complexe ethiek Ethiek en sociale rechtvaardigheid

Pluspunten —

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen. Hij is coauteur van het succesvolle handboek Wijsbegeerte.

De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische vraagstelling en de ethische traditie

Opleiding —

Wijsbegeerte, ethiek, rechten, politieke en sociale wetenschappen

Bart Raymaekers

Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 0614 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 240 pp. Sociale kennistheorie en ethiek — € 25,99

9 789401 406147

BOEK


202

HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek. De basis Iedereen heeft met ethiek te maken: morele vragen, dilemma’s en thema’s duiken op in de media en ieders persoonlijk leven. Vooronderstellingen en achterliggende motieven zijn daarin vaak doorslaggevend. Ook vandaag leidt dit tot hevige debatten. Ethiek – De basis biedt een stevige achtergrond om de actuele discussies te begrijpen en daaraan te participeren. Je maakt kennis met kernauteurs als Aristoteles, Kant, Levinas en Habermas en krijgt inzicht in een aantal belangrijke opvattingen. Een heldere achtergrond voor studenten en docenten uit het hoger onderwijs en een uitnodiging, aan iedereen, om zelf op verkenningstocht te gaan in het veld van de ethiek.

Inhoud — — — — — — —

Problemen voor een normatieve ethiek Geluk als grondnorm De menselijke persoon als grondslag De ‘Diskurs-ethik’ van Jürgen Habermas Mensenrechten als ethiek Consequentialisme: het effect als norm Ethiek en samenleving: Rawls en Nussbaum

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen.

Pluspunten —

De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische traditie en de ethische vraagstelling

Opleiding —

Wijsbegeerte, theologie, ethiek, geschiedenis en literatuur

Bart Raymaekers

Ethiek. De basis EAN 978 94 014 2639 8 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 140 pp. Sociale kennistheorie en ethiek — € 19,99

9 789401 426398

BOEK


203

HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek en bedrijf In de moderne economie speelt ethiek een steeds belangrijkere rol. Toch brengen weinigen deze twee domeinen met elkaar in verband. Wereldwijd stemmen vele filosofen, economen en leken zelfs in met de separation thesis, de idee dat beide systemen niet interfereren. Ethiek en bedrijf slaat een brug tussen beide vakgebieden. Via een historische schets van de bedrijfs- en techniekethiek onderzoekt dit handboek de rol van ethiek in de moderne bedrijfswereld. Relevante modellen en inzichten van onder meer Aristoteles, Kant en Rawls worden afgewisseld met enkele bekende cases die de link naar de dagelijkse praktijk leggen.

Inhoud — — — —

Bedrijfs- en techniekethiek De mens achter de machine Stakeholdersmodel Hoe omgaan met ethische dilemma’s in een bedrijf?

Pluspunten — — —

Overzichtswerk dat vanuit het verleden de pijlen op de toekomst richt Aansluitend bij de huidige globalisering en organisatiestructuur Met internationale praktijkvoorbeelden

Frederik Glorieux doceert toegepaste ethiek, RZL en HRM aan VIVES en is wetenschappelijk medewerker aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij behoort daar tot de Onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewetenschap. Noël Selis doceerde toegepaste ethiek en HRM aan VIVES en is er momenteel directeur van het studiegebied onderwijs.

Opleiding —

Ethiek, theologie, religiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen

Frederik Glorieux & Noël Selis

Ethiek en bedrijf EAN 978 94 014 3819 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 120 pp. Economie en bedrijf algemeen, sociale kennistheorie & ethiek — € 25,99

9 789401 438193

BOEK

EXTRA

PPT


204

HUMANE WETENSCHAPPEN

Junior College – Filosofie Van fake news, het belang van wetenschap, de vrijheid van meningsuiting en de opkomst van de geluksindustrie denken we snel dat ze vooral de laatste jaren aan belang wonnen. In feite gaan ze terug op discussies waarover mensen al eeuwen praten: hoe kunnen we ‘juist’ van ‘fout’ onderscheiden? Hoe vrij zijn we om te doen wat we willen? Wanneer zijn we werkelijk gelukkig? En wat is het fundament van onze kennis? Vier vooraanstaande denkers laten in evenveel boeken hun licht schijnen op de fenomenen waarheid, wetenschap, vrijheid en geluk. Op een toegankelijke manier leren ze ons deze fascinerende begrippen kennen. Doorheen hun zoektocht maken we kennis met de belangrijkste filosofen en wetenschappers in de geschiedenis.

Inhoud —

Algemene introductie op waarheid, wetenschap, vrijheid en geluk

Pluspunten —

Antoon Braeckman is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Toegankelijk en speels overzichtswerk

Opleiding —

Lorenz Demey is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Gerd Van Riel is professor en sinds 2018 decaan aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

Lerarenopleiding, ethiek, wijsbegeerte Sylvia Wenmackers is professor in de wetenschapsfilosofie en verbonden aan de KU Leuven.


205

HUMANE WETENSCHAPPEN

Lorenz Demey

Antoon Braeckman

Waarheid

Vrijheid

EAN 978 94 014 6228 0 — Verschenen — 13,5cm x 21,5cm Paperback — 120 pp. — Filosofie algemeen — € 22,50

EAN 978 94 014 6229 7 — Verschenen — 13,5cm x 21,5cm Paperback — 120 pp. — Filosofie algemeen — € 22,50

BOEK

9 789401 462280

BOEK

9 789401 462297

Gerd Van Riel

Sylvia Wenmackers

Geluk

Wetenschap

EAN 978 94 014 6230 3 — Verschenen — 13,5cm x 21,5cm Paperback — 120 pp. — Filosofie algemeen — € 22,50

EAN 978 94 014 7486 3 — Verschenen — 13,5cm x 21,5cm Paperback — 136 pp. — Filosofie algemeen — € 19,99

BOEK

9 789401 462303

BOEK

9 789401 474863


206

HUMANE WETENSCHAPPEN

Praktische theologie Het religieuze veld kent in de laatmoderne samenleving geen centrum meer. Het is uiteengevallen in verschillende eilandjes, met de katholieke kerk als een eiland naast alle andere. Religie, kerk en pastoraat zijn daardoor in transitie en worden geconfronteerd met nieuwe grenzen. Praktische theologie laat zien hoe mensen in de hedendaagse samenleving religie beleven en welke uitdagingen dit stelt voor de katholieke kerk en voor praktisch theologen. Aan de hand van de grensmetafoor nemen de auteurs de lezer mee op verkenning. Daarbij komen vier thema’s exemplarisch aan bod: kinderen, gevangenisaalmoezeniers, macht en hoop. Dit boek biedt een inleiding in de praktische theologie en in de hedendaagse beleving van religie in Vlaanderen en Nederland. Het is geschikt voor de student theologie en religiewetenschappen.

Inhoud — — — —

Geïndividualiseerde religie, kerk en pastoraat in Nederland en België Methodologische vragen in de praktische theologie Praktische theologie van, over en met kinderen De grenzen van mogelijkheden en macht in het pastoraat

Annemie Dillen is hoofddocent pastoraaltheologie en empirische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Stefan Gärtner is universitair docent praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg, Nederland.

Pluspunten — —

De enige Nederlandstalige inleiding in de praktische theologie vanuit katholiek perspectief Elk thema is gekoppeld aan een methodologische benadering binnen de praktische theologie

Opleiding —

Theologie en religiewetenschappen

Annemie Dillen & Stefan Gärtner

Praktische theologie Verkenningen aan de grens EAN 978 94 014 2638 1 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 280 pp. Theologie algemeen — € 29,99

9 789401 426381

BOEK

EXTRA


207

HUMANE WETENSCHAPPEN

Het filosofisch gesprek Een filosofisch gesprek voeren is als muziek maken: het vereist meesterschap om het juist en met schwung te doen. Samen filosoferen leert je bovendien scherper na te denken, aandacht te hebben voor de belangen van anderen en je eigen verhaal met meer overtuiging te brengen. Het neemt je mee naar een vrije wereld vol nieuwe gedachten en gevoelens. Het filosofisch gesprek brengt je de basis van filosofische vaardigheden bij en laat je zien hoe je ermee aan de slag kunt. Een filosofische partituur, die je de juiste houding, techniek en uitvoering aanleert, bepaalt het ritme. Allerlei oefeningen helpen je nauwkeuriger na te denken en tonen hoe je dat overbrengt naar anderen. In dit boek ontdek je het plezier van muziek maken met woorden.

Inhoud —

Gesprekshouding, -techniek en -uitvoering

Kristof Van Rossem is lector en docent aan de KU Leuven en Odisee Hogeschool Brussel. Als zelfstandige begeleidt hij opleidingen en organisaties naar betere dialoog en reflectie.

Pluspunten — —

Toegankelijke taal Concrete tips en oefeningen

Opleiding —

Wijsbegeerte, sociale en humane wetenschappen

Kristof Van Rossem

Het filosofisch gesprek De basis EAN 978 94 014 6777 3 — Verschenen 14,8cm x 21cm — Paperback — 152 pp. Filosofie algemeen, onderwijs algemeen — € 19,99

9 789401 467773

BOEK


208

HUMANE WETENSCHAPPEN

Wij, robots Als het over technologie en AI gaat, doemt vaak het beeld op van een toekomst met kwaadaardige, hyperintelligente systemen die de mens overheersen. Wij, robots daarentegen focust op wat zich voor onze ogen afspeelt: (zelfrijdende) wagens, smartphones, apps, stoommachines, kerncentrales, computers en alle andere machines waardoor we ons laten omringen. Dit boek stelt fundamentele vragen over de impact van nieuwe en oude technologie. Is technologie neutraal? Beseffen we voldoende dat Big Tech weet wat onze seksuele oriëntatie, levensbeschouwelijke voorkeur en emoties zijn? En wordt de wereld sinds de digitale revolutie bestuurd door ingenieurs, of zijn hun uitvindingen slechts een product van de samenleving? In een glasheldere stijl werpt Lode Lauwaert een filosofische en eigenzinnige blik op technologie en AI. Het resultaat is een frisse en kritische blik op dé thema’s van deze tijd.

Inhoud — — — —

Techniekfilosofie Artificiële intelligentie Ethiek Wapentechnologie

Lode Lauwaert is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij doceert techniekfilosofie. Zijn onderzoek focust op technologie en ethiek.

Pluspunten — — —

Toegankelijke filosofie Gebaseerd jarenlange expertise en onderzoek Actueel thema voor verschillende opleidingen

Opleiding —

Wijsbegeerte (filosofie), ethiek, ingenieurswetenschappen

Lode Lauwaert

Wij, robots Een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie EAN 978 94 014 7054 4 — Verschenen 15cm x 23cm — Paperback — 312 pp. Filosofie algemeen — € 29,99

9 789401 470544

BOEK

e-BOEK

PPT


209

HUMANE WETENSCHAPPEN

Theater Theater. Een westerse geschiedenis deelt de transformatie van het westerse theater in vijf grote periodes in: het theater in de oudheid, het toneel in de middeleeuwen, het vroegmoderne, het laatmoderne en het hedendaagse theater. Gedreven door jarenlange ervaring met wetenschappelijke theaterstudie benaderen de auteurs het toneel vanuit een breder cultuurhistorisch perspectief. Op die manier presenteren ze een nieuw en actueel handboek dat perfect aansluit bij de recentste ontwikkelingen in het vakgebied. Dit boek biedt meer dan een anekdotische beschrijving van de geschiedenis van het theater. Theater is immers geen eenzijdige studie van de gesproken tekst, maar biedt een integraal perspectief op de historische spektakelcultuur, met alle sociale, esthetische, culturele en materiële implicaties van dien.

Inhoud — — — — —

Het Griekse en Romeinse theater: rite en theater Toneel in de middeleeuwen: toneel als object Het vroegmoderne theater Het laatmoderne theater Het hedendaagse theater

Pluspunten — — —

Eerste gepubliceerde geschiedenis van het theater in het Nederlands sinds 1969 De rijkdom aan duidend fotomateriaal geeft naast een tekstuele ook een visuele geschiedenis weer Guaranteed Peer Reviewed Content

Opleiding —

Kunstwetenschappen, dramaopleidingen, theaterwetenschap, media en cultuur

Thomas Crombez doceert kunstfilosofie, theatergeschiedenis en performance aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en aan Sint-Lucas Antwerpen. Jelle Koopmans is universitair hoofddocent Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Luk Van den Dries is emeritus hoogleraar en sinds 1980 werkzaam op het gebied van de theaterstudie: eerst aan de Vrije Universiteit Brussel, daarna aan de Universiteit Antwerpen. Karel Vanhaesebrouck doceert theater- en cultuurgeschiedenis aan de Université libre de Bruxelles en aan RITS | School of Arts. Hij is tevens gastprofessor aan het ESACT te Luik.

Thomas Crombez, Jelle Koopmans, Frank Peeters, Luk Van den Dries & Karel Vanhaesebrouck

Theater Een westerse geschiedenis EAN 978 94 014 1895 9 — Verschenen 22cm x 28cm — Paperback — 346 pp. Theatergeschiedenis — € 44,99

9 789401 418959

BOEK


210

HUMANE WETENSCHAPPEN

Frans in 2500 woorden Dit boek biedt je een woordenlijst van de 2500 frequentste woorden aan, samen met meer dan 6000 relevante woordcombinaties uit hedendaagse teksten en krantenartikelen, en met ruim 500 korte zinssnedes uit dagelijkse gesprekken. In overzichtelijke kaders vind je bovendien nuttige tips rond de morfologie van de woorden, het gebruik van voorzetsels en de grammaticale regels. Frans in 2500 woorden heeft een opbouw van beginnend tot gevorderd niveau, zodat iedereen met vertrouwen nieuwe woordenschat kan verwerven. Aan het boek zijn online applicaties gekoppeld. Via een diagnostische test leer je vanaf welk niveau je kennis van de woordenschat lacunes vertoont. Je kunt dan vanaf dit niveau aan de slag met het boek of met de flashcards. Van grote waarde is ook de woordenschatkamer waar je antwoorden kunt vinden op vragen als ‘wat is nu precies het geslacht van woorden die eindigen op -e?’, ‘welk voorzetsel gebruik je met bepaalde adjectieven?’ en ‘welke frequente woorden gebruik je om te spreken over het weer?’.

Inhoud — — — — —

48 ‘bubbels’ met zo’n vijftigtal woorden 6000 woordcombinaties 500 korte zinssnedes Overzichtskaders met nuttige tips rond morfologie en voorzetsels Drie online applicaties: – woordenschattest – woordenschattrainer met flashcards – woordenschatkamer met bijkomende informatie

Serge Verlinde, Karen Janssens en Stéphane Ostyn doceren aan het Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven.

Pluspunten — — —

Totaaloverzicht van de meest gebruikte Franse woorden Opbouw van beginner tot gevorderd niveau Met online niveautest en oefenmodule

Opleiding —

Franse taal- en letterkunde, communicatie

Serge Verlinde, Karen Janssens en Stéphane Ostyn

Frans in 2500 woorden Vocabulaire voor zelfstudie EAN 978 94 014 8146 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 200pp Franse taal, letterkunde en cultuur — €25,99

9 789401 481465

BOEK


211

HUMANE WETENSCHAPPEN

Taal leren Hoe leren kinderen, jongeren en volwassenen het Nederlands als tweede taal? Hoe kunnen we een leeromgeving creëren waarin anderstaligen tot de beste leerresultaten komen? En op welke manier stimuleren (of verhinderen) onze ideeën over taal en onderwijs zo’n leeromgeving? Taal leren biedt leraren in spe, leraren(opleiders) en pedagogische begeleiders inzicht in de verwerving van het Nederlands als tweede taal bij kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen. Dit handboek beschrijft tweedetaalverwerving als een sociaal gedreven proces, waarvan het succes afhankelijk is van een aantal factoren. Die factoren omvatten onder andere de wijze waarop we taal en onderwijs percipiëren, de manier waarop interactie in de klas opgezet wordt en de mate waarin er sprake is van een leeromgeving waarin het goed gedijen is en veel geëxperimenteerd mag worden. Maar hoe zorgen we voor zo’n leeromgeving? Daarnaar gaat dit handboek op zoek.

Inhoud — — —

Nederlands als tweede taal voor kleuters tot volwassenen Taalbeleid, meertaligheid, taakgericht onderwijs en gelijke onderwijskansen Wereldbeelden over taal en onderwijs

Pluspunten — —

Combinatie van theoretische diepgang en concrete praktijkvoorbeelden Peer reviewed door lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland

Koen Jaspaert (1956-2017) was hoogleraar aan de faculteit Letteren van de KU Leuven en academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven. Hij was algemeen secretaris van de Taalunie en is oprichter van het Steunpunt NT2, het eerste expertisecentrum Nederlands als tweede taal in Vlaanderen. Carolien Frijns (red.) is onderzoeker aan hetzelfde centrum. Ze heeft ervaring met verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten gericht op jonge tot volwassen NT2-leerders.

Opleiding —

Lerarenopleiding, taal- en letterkunde

Koen Jaspaert & Carolien Frijns

Taal leren Van kleuters tot volwassenen EAN 978 94 014 4442 2 — Verschenen 17cm x 24cm — 240 pp. — Paperback Taalonderwijskunde — € 25,99

9 789401 444422

BOEK


212

HUMANE WETENSCHAPPEN

Uitgelezen jeugdliteratuur Kinder- en jeugdliteratuur is in de loop van de laatste drie decennia een belangrijke speler in het culturele veld geworden. Op esthetisch en artistiek vlak, maar ook als wetenschappelijke discipline groeit de erkenning. Uitgelezen jeugdliteratuur laat de lezer kennismaken met de belangrijkste genres en vraagstellingen die een rol spelen in de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Het is opgebouwd rond tien ontmoetingen: van het samenspel tussen woord en beeld in het prentenboek tot de confrontatie tussen heden en verleden in de historische roman. Theoretische perspectieven worden concreet in verband gebracht met het meest recente werk van bekende auteurs en illustratoren. Het is een basiswerk voor alle vakmensen binnen dit dynamische veld, evenals voor studenten lerarenopleiding en ( jeugd)literatuur.

Inhoud — — — — — — —

Communicatie in de kinder- en jeugdliteratuur Functies van het fantasieverhaal Sprookjesbewerkingen Dierenverhalen: de ontmoeting tussen het dierlijke en het menselijke De realistische roman en het probleemboek Initiatieroman voor adolescenten Ontmoeting met andere culturen

Pluspunten — —

Vanessa Joosen is professor Engelse literatuur aan de Universiteit Antwerpen en docent jeugdliteratuur aan de Universiteit Tilburg. Zij is literatuurcriticus voor De Standaard. Katrien Vloeberghs focust in haar onderzoek op kindbeelden in literaire en filosofische teksten van de twintigste eeuw. Zij verricht eveneens onderzoek naar onder meer multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust vanuit een kindperspectief.

De literatuurwetenschappelijke benadering maakt van dit boek een basiswerk Met besprekingen van het werk van J.K. Rowling, Dirk Bracke, Carll Cneut, Sylvia Vanden Heede en vele anderen

Opleiding —

Taal- en letterkunde, lerarenopleiding, jeugdliteratuur

Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs

Uitgelezen jeugdliteratuur Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing EAN 978 90 807 9339 2 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 248 pp. Literatuurwetenschap — € 25,99

9 789080 793392

BOEK


213

HUMANE WETENSCHAPPEN

Schrijven Taal, observatie en durf. Dat is de heilige drievuldigheid van het schrijven. Maar hoe ga je om met die drie belangrijke elementen? Schrijven – Kun je dat leren? gaat in op gekende kwesties en struikelblokken, maar ook op minder vanzelfsprekende aspecten van een sterke tekst. Van openhartigheid van de schrijver tot het juiste evenwicht tussen expliciet en impliciet, van de subtiliteit van de vrije indirecte rede tot de kracht van het juiste detail. Op basis van haar decennialange ervaring en aan de hand van teksten van haar studenten schept Kristien Hemmerechts met dit boek een beeld van wat een tekst krachtig maakt. Schrijven is een talent – maar wel een dat je kunt aanscherpen en oefenen.

Inhoud — — —

Praktische schrijftips Foutieve en stroeve zinnen beter schrijven Feedback op voorbeeldzinnen van studenten

Pluspunten —

Schrijftips om de kunst en kunde van het schrijven aan te scherpen

Kristien Hemmerechts is auteur en docent creatief schrijven aan de Hogeschool Antwerpen (Departement Dramatische Kunst) en aan de KU Leuven. Ze werd meermaals bekroond voor haar literair werk, onder meer met de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap en de eerste Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.

Opleiding —

Taal- en letterkunde, communicatie

Kristien Hemmerechts

Schrijven Kun je dat leren? EAN 978 94 014 3547 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 151 pp. Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid — € 25,99

9 789401 435475

BOEK


214

HUMANE WETENSCHAPPEN

Vrouwenwerk Veel bedrijven en organisaties besteden vooral aandacht aan culturele, etnische en leeftijdsdiversiteit op het werk. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk lijkt voor sommigen al een feit, maar niets is minder waar: loopbaanprofielen en doorstromingskansen voor mannen en vrouwen blijven erg verschillend. Met Vrouwenwerk wil Veerle Draulans mensen in Vlaanderen en Nederland motiveren om concrete stappen te zetten naar meer v/m-diversiteit op alle – en dus ook de hoogste – organisatieniveaus. Ze biedt tal van theoretische inzichten, suggesties voor concrete acties en herkenbare praktijkervaringen. Het boek is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de genderstudies en innoverend management.

Inhoud — — — — — —

Mannelijkheid en vrouwelijkheid Leiderschap Glazenplafondfenomeen Het belang van evenwicht op hogere beleidsniveaus De ambigue houding tegenover feminisme: waarom? Genderdiversiteit in de praktijk: suggesties voor wie concreet aan het werk wil

Veerle Draulans doceert genderstudies aan de KU Leuven en Tilburg University.

Pluspunten —

Interviews met leidinggevende Vlaamse en Nederlandse vrouwen zorgen voor een persoonlijke toets. Het gaat onder meer om Marike van Lier Lels, Monica De Coninck, Joan Ferrier, Yvonne van Rooy en Inge Vervotte Maakt deel uit van de reeks Enerzijds/Anderzijds

Opleiding —

Sociale wetenschappen, genderstudies

Veerle Draulans

Vrouwenwerk Voor meer v/m diversiteit op het werk EAN 978 90 209 9864 1 — Verschenen 14cm x 22cm — Paperback — 304 pp. Mens en maatschappij algemeen, management algemeen — € 29,99

9 789020 998641

BOEK


215

HUMANE WETENSCHAPPEN

Eerlijke wetenschap Het ene na het andere geval van wetenschappelijke fraude haalt de media. In binnen- en buitenland reageren de universitaire wereld en de maatschappij met onbegrip, ongeloof en verontwaardiging. Het debat over wetenschappelijke integriteit en de nefaste invloed van de toenemende publicatiedruk woedt volop. Eerlijke wetenschap presenteert waarden aan studenten en criteria aan wetenschappers om misbruiken, fraude en plagiaat te voorkomen. Het biedt een genuanceerd en onderbouwd antwoord op een beschamende realiteit, voorbij intuïtieve en emotionele uitspraken.

Inhoud — — — — —

Wetenschap en ethiek De cultuur van het management en de academische ontmenselijking Redenen om te frauderen Faling van de traditionele wetenschapsfilosofie Naar een humanistische academie

Gustaaf Cornelis is hoofddocent wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.

Pluspunten — —

Een bondige, maar noodzakelijke bespreking van een actueel thema Guaranteed Peer Reviewed Content

Opleiding —

Wetenschapsfilosofie

Gustaaf Cornelis

Eerlijke wetenschap Waarom hebben wetenschapsmensen een geweten nodig? EAN 978 94 014 1331 2 — Verschenen 14cm x 22cm — Paperback — 144 pp. Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie, onderwijs algemeen — € 25,99

9 789401 413312

BOEK

e-BOEKExacte en toegepaste wetenschappen


218

E X A C T E E N TO EG E PA S T E W E T E N S C H A P P E N

Wiskunde voor IT Dit boek biedt een opfrissing basiswiskunde met aandacht voor functies, logaritmen en booleaans rekenen om met deze kritische voorkennis probleemloos over te gaan tot een selectie aan toepasbare ideeën voor de IT-professional en aan inzetbaar gereedschap voor de IT-ontwikkelaar. Via talstelsels en de gehele en reële getalopslag in computers herontdekken we dat deze binaire machines in essentie rekentoestellen blijven. Met de lineaire vercijfering als een historische initiatie in de cryptografie gaat het richting publieke RSA-versleuteling, de moderne priemkrommencryptografie en het symmetrische AES als wereldstandaard van Vlaamse makelij. Ook klutsfuncties, de sleuteluitwisseling en het digitaal handtekenen krijgen de vereiste aandacht. Van de codeersystemen die beschermen tegen storingen komen zowel enkele algemene ontwerpen als lineaire coderingen en cyclische tests aan bod.

Inhoud — — — — —

Logaritmen, functies, getalformaten Getallen in computer en booleaanse wiskunde Inleiding tot cryptografie RSA, DSA, AES Codeersystemen

Ivo De Pauw en Bieke Masselis zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool WestVlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

Pluspunten — — —

Levende online wiskundeomgeving op www.wiskundevoorit.be met continue updates Bruikbare downloads zoals de modelantwoorden op alle oefeningen Auteurs combineren ruime academische en didactische ervaring

Opleiding —

Toegepaste informatica, toegepaste wiskunde

Ivo De Pauw & Bieke Masselis

Wiskunde voor IT EAN 978 94 014 2100 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 416 pp. Wiskunde algemeen — € 34,99

9 789401 421003

BOEK


219

E X A C T E E N TO EG E PA S T E W E T E N S C H A P P E N

Wiskunde voor multimedia Wiskunde voor multimedia biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijk inzetbare ideeën voor de pixelliefhebber. Het gidst de lezer langs de voor de hand liggende wiskundige thema’s als de gulden snede, coördinaatsystemen, vectoren en parameters, maar bevat ook een verrassende en aan de realiteit getoetste studie van botsingsdetectie. Bovendien ligt elke 2D- en 3D-beeldmanipulatie binnen handbereik dankzij het uitgebreide gamma aan standaardtransformaties via matrices. De auteurs geven ook aan de multimediaal relevante onderwerpen zoals quaternionrotatie, Bézierkrommen en B-splines de diepgaande en figuratieve aandacht die ze verdienen.

Inhoud — — — — —

Instapwiskunde en vergelijkingen Stelsels, coördinaatsystemen, functies en goniometrie De gulden snede Vectoren, matrices en parameters Botsingsdetectie

Pluspunten —

Meer informatie is te vinden op www.wiskundevoormm.be

Opleidingen —

Toegepaste informatica, new multimedia en toegepaste wiskunde

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool WestVlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

Bieke Masselis & Ivo De Pauw

Wiskunde voor multimedia EAN 978 94 014 3792 9 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 232 pp. Wiskunde algemeen — € 29,99

9 789401 437929

BOEK


220

E X A C T E E N TO EG E PA S T E W E T E N S C H A P P E N

Animation Maths Geactualiseerde editie This book offers the maths required to enable a successful mastering of all professional content for animation programming. Animation Maths opens on arithmetics, solving systems and trigonometry fundamentals which are inevitably refreshed. This book then guides us through some standard topics such as the real functions, the relevant golden section, coordinate systems and vectors. In addition to programmable kinematics, Animation Maths offers for instance collision detection with it. This book adds the parametric equations of lines and planes in 3D, both for programming purposes as to reveal the insides of beziers. Continue matrices are also covered in great detail. Upon its extension to the complex numbers Animation Maths shows the abilities of quaternions as the better 3D rotators. Given its universal usefulness the natural exponential has been inserted as a side theme to deepen some topics. This book is an excellent tool for multimedia professionals, animation programmers, game developers, educators and technologists.

Inhoud — — — — —

Arithmetic Refresher, Linear Systems, Trigonometry, Functions The Golden Section, Coordinate Systems, Vectors, Matrices Parameters, Kinematics, Linear Transformations Hypercomplex Numbers, Bezier Pluspunten Continue matrices, quaternions, 3D rotators, collision detection with it, parametric equations of lines and planes in 3D

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool WestVlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

Pluspunten — — —

Covers all maths and kinematics for game developing Useful for teaching as well as for distant learning Programming oriented and calculus-free approach + Does not require any background in physics nor maths

Opleiding —

Applied Computer Science, Digital Arts, Multimedia Technology, Webdesign, Mobile Gaming

Bieke Masselis & Ivo De Pauw

Animation Maths EAN 978 94 014 3204 7 — Verschenen 18cm x 25cm — Paperback — 336 pp. Wiskunde algemeen—€ 34,99

9 789401 432047

BOEK

eCAMPUS LEARN

e-BOEK


221

E X A C T E E N TO EG E PA S T E W E T E N S C H A P P E N

Algemene chemie De samenstelling en de eigenschappen van de materie worden besproken in het eerste deel van Algemene chemie. In het tweede deel van dit studieboek staat de chemische reactie centraal. Het boek munt uit door zijn duidelijke structuur en heldere formuleringen. Naast het verwerven van kennis van de theoretische begrippen leert het ook deze kennis toepassen voor het oplossen van concrete problemen. Algemene chemie is bedoeld voor studenten in een hboopleiding en in het wetenschappelijk, hoger en universitair onderwijs. Het vormt de basis voor chemisch georiënteerde vakken in de verdere opleiding. Als aanvulling bij dit boek hoort Algemene chemie – Tabellen, dat een volledig overzicht biedt van de chemische tabellen. Het is cruciaal voor een beter begrip van de scheikundige elementen en chemische reacties.

Inhoud — — — —

De atoomstructuur en de periodieke eigenschappen Intermoleculaire krachten Chemische reacties: zuurbasereacties, oxidoreductiereacties, neerslag- en complexatiereacties Het chemisch evenwicht: zuurbase-evenwicht, oplosbaarheidsen complexatie-evenwicht, oxidoreductie-evenwicht

Pluspunten —

Met schematische en visuele verduidelijking

Opleiding —

Biomedische laboratoriumtechnologie, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, chemie

Lucien Viaene was van 1975 tot aan zijn emeritaat hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceerde algemene chemie en organische chemie.

Lucien Viaene

Algemene chemie EAN 978 90 209 6681 7 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 440 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs — € 39,99

9 789020 966817

BOEK

9 789020 967135

BOEK

Lucien Viaene

Algemene chemie – Tabellen EAN 978 90 209 6713 5 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 36 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs — € 14,99

OEF


222

E X A C T E E N TO EG E PA S T E W E T E N S C H A P P E N

Lucht, water en bodem Lucht, water en bodem beschrijft de milieukwaliteit in onze streken en de daarmee verbonden problemen, zoals fijn stof, zure regen, waterverontreiniging, maar net zo goed de aantasting van de ozonlaag en de opwarming van de aarde. De oorzaken en de gevolgen voor mens en natuur worden op een rijtje gezet, samen met een overzicht van de technologieën om de problemen op te lossen én te voorkomen. Compleet met een bondig overzicht van de relevante milieuwetgeving en aangevuld met praktijkvoorbeelden over de relatie tussen milieu enerzijds en industrie en technologie anderzijds. Lucht, water en bodem is geschreven voor ingenieurs en technici – al dan niet in opleiding – en andere geïnteresseerden.

Inhoud — — — — —

Luchtverontreiniging en -zuivering Waterverontreiniging en -zuivering Bodemverontreiniging en -sanering Relatie tussen milieu, industrie en technologie Behandelt bronnen van verontreiniging, effecten, remediëring en zuiveringstechnieken

Carlo Vandecasteele is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Chemische Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Chantal Block is gastprofessor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Pluspunten —

Meermaals bekroond met het gouden krijtje voor de ‘beste zelfgeschreven cursus’ aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven Bij het boek horen kant-en-klare presentaties voor docenten die dit boek voorschrijven als verplicht cursusmateriaal

Opleiding —

Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, milieutechnologie, milieukunde, agro- en biotechnologie, omgevingswetenschappen

Carlo Vandecasteele & Chantal Block

Lucht, water en bodem Over milieuproblemen en hun oplossing EAN 978 94 014 0555 3 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 344 pp. Milieutechniek en milieutechnische wetenschappen — € 39,99

9 789401 405553

BOEK

EXTRA


223

E X A C T E E N TO EG E PA S T E W E T E N S C H A P P E N

Zorgsystemen Managementsystemen worden belangrijker voor elke organisatie in de chemie, metaalverwerkende nijverheid en voeding, maar ook in dienstverleningsbedrijven en ziekenhuizen. Medewerkers in de organisatie zijn meer en meer op de hoogte van klantentevredenheid, arbeidsongevallen of ongewenste milieueffecten. Die kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten kunnen beter worden beheerst via een managementsysteem volgens internationale standaarden. De normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001 zijn internationale standaarden voor kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement in de organisatie. Met een geïntegreerd zorgsysteem volgens deze normen kunnen organisaties hun kwaliteits-, veiligheids- en milieurisico’s beheersen. Dit boek biedt een duidelijk overzicht van de kernpunten van deze normen, en onderzoekt hoe ze in de praktijk betere resultaten opleveren. Zo kan het dienen als theoretisch naslagwerk, maar ook als praktische gids bij concrete vragen.

Inhoud — —

Kennismaking met de normen rond kwaliteit, milieu en veiligheid Certificatie van de organisatie volgens ISO 9001, 14001 en 45001

Jan Dillen is ingenieur, preventieadviseur niveau 1 en milieucoördinator niveau A. Hij is auditor voor ISO 14001, 9001 en 45001.

Pluspunten — —

Vertrekt vanuit de praktijk om de belangrijkste normen te bespreken Opgemaakt op basis van een eenvoudig, handig drielagen- en vierfasenmodel

Opleiding —

Ingenieurswetenschappen, fysica, chemie, biotechnologie, elektronica, elektromechanica

Jan Dillen

Zorgsystemen Een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid en milieu EAN 978 94 014 4457 6 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 154 pp. Milieutechnieken en milieutechnische wetenschappen—€ 29,99

9 789401 444576

BOEK


224

E X A C T E E N TO EG E PA S T E W E T E N S C H A P P E N

Standaard Sql Standaard Sql is een toegankelijk theorie- en praktijkboek over veelvoorkomende standaard sql-instructies die de basis vormen van heel wat sql-dialecten. Om de taal op een eenvoudige manier onder de knie te krijgen, worden de instructies steeds in combinatie met het select-commando toegelicht. Zo is het achteraf gemakkelijker om op een snelle en overzichtelijke manier de instructies update, insert, delete, create-, alter- en drop table te gebruiken. Het boek bevat zowel eenvoudige als meer complexe oefeningen, samen met de typeoplossingen. Zo kun je de aangeleerde vaardigheden achteraf eenvoudig toetsen. Standaard Sql is een overzichtelijk basiswerk voor studenten informatica in het secundair, voortgezet en hoger onderwijs, en een helder naslagwerk voor iedereen die actief is in de IT-sector. Bij dit boek horen extra oefeningen. De opgaven en de oplossingen zijn enkel beschikbaar voor docenten die dit handboek als cursusmateriaal gebruiken. De oefeningen kunt u downloaden via www.lannoocampus.be.

Inhoud — —

Theorie- en praktijkboek over de standaard sql-instructies Gegevens in een database consulteren en manipuleren aan de hand van sql

Pluspunten —

Peter Spaas is informaticus. Hij bouwde een loopbaan uit in de overheidssector, waarbij het beheren van data in de ruime zin van het woord een van zijn taken is. Daarnaast is hij lector programmeren en databanken in het hoger en volwassenenonderwijs.

Het boek geeft in een minimumbestek een maximumoverzicht van de sql-taal

Opleiding —

Informatica, netwerkbeheer, industriële wetenschappen

Peter Spaas

Standaard Sql Basisboek EAN 978 90 815 1631 0 — Verschenen 17cm x 24cm — Paperback — 176 pp. Programmeertalen — € 25,99

9 789081 516310

BOEK

EXTRAwww.ecampuslearn.com


227

We kennen de leef- en leerwereld van docenten en studenten door en door Wij denken mee Of je nu een handboek wilt, een digitaal project of een multimediaal lespakket, we begeleiden je in het creatieproces en wijzen je de weg in hedendaagse leerconcepten.

Kwaliteit, expertise, duurzaamheid Een handboek blijft voor veel studenten dé bron om te studeren. We hebben jaren ervaring in het publiceren van topkwalitatief lesmateriaal op papier en vertalen die stevige basis nu ook naar de online wereld. We houden dagelijks de vinger aan de pols bij de nieuwste onderwijsevoluties en zoeken naar de ideale combinatie tussen papier en digitaal.

Boek op maat Een flitsende lay-out of liever rustige bladspiegels? Sober zwart-wit of speelser in kleur? Luchtig en dun, of uitgebreid en allesomvattend? We maken een boek op jouw maat, en op die van je studenten. Bestaande digitale boeken kun je binnen eCampus volledig naar je eigen hand zetten: tekst, beeld of extra oefeningen toevoegen.

Integratie in eigen lms Als eerste uitgeverij zorgen we ervoor dat je via het lms-systeem van je eigen onderwijsinstelling kunt blijven werken, ook als je met eCampus-content werkt. Onze systemen communiceren met elkaar. Dat zorgt voor extra gebruiksgemak voor jou en voor je studenten.

Content as a service We bieden rijke content op papier, digitale oefeningen, e-books, video … Jij combineert wat je nodig hebt tot de ideale mix. Door samen te werken met LannooCampus of Academia Press word je deel van een netwerk van gelijkgezinde experten.

Eigen leertraject samenstellen Met eCampus kun je alle kanten op. Je kunt je studenten zelfstandig aan het leren zetten of klassikaal werken. Differentiëren kan nu ook: eenzelfde leerdoel kan via verschillende leerpaden bereikt worden.

Flipped classroom De docent staat niet langer vanzelfsprekend constant aan het roer. Wie het heft in handen van de student wil geven, zit goed bij eCampusLearn.


Uitgeverij LannooCampus BELGIË

NEDERLAND

Vaartkom 41 B-3000 Leuven T +32 (0)16 300 110 info@lannoocampus.be www.lannoocampus.com Uitgeverij LannooCampus @LannooCampus

Amstelplein 30 B NL-1096 BC Amsterdam T +31 (0)20 236 42 70 info@lannoocampus.nl www.lannoocampus.com

VRAGEN? Leen Wouters Communicatiemanager onderwijs leen.wouters@lannoocampus.be T +32 (0)16 300 111 M +32 (0)474 07 48 79

Charles Derre Acquirerend redacteur charles.derre@lannoocampus.be T +32 (0)16 300 110www.lannoocampus.com/docenten Docenten kunnen zich via deze url snel en eenvoudig registreren om docentenexemplaren van onze handboeken op te vragen. Dit kan per vakgebied: —

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

HUMANE WETENSCHAPPEN

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

5 410574 918000