LannooCampus - Hoger Onderwijs 2021 - 2022

Page 1

LANNOOCAMPUS

LANNOOCAMPUS

www.lannoocampus.com/docenten

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

© Piet Mondriaan

HUMANE WETENSCHAPPEN

HOGER ONDERWIJS 2021/2022

Docenten kunnen zich via deze url snel en eenvoudig registreren om docentenexemplaren van onze handboeken op te vragen. Dit kan per vakgebied:

HOGER ONDERWIJS 2021 | 2022

WWW.LANNOOCAMPUS.COM

LC_onderw_21_CVR.indd 1

11/03/2021 16:31


Inhoud in zes kleuren

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

7

COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

47

PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

67

GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

127

HUMANE WETENSCHAPPEN

169

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

187

Prijs, omvang en verschijningsdata van de boeken worden onder voorbehoud meegedeeld. Alle prijzen zijn inclusief btw. De samenstelling van deze aanbieding werd afgesloten op 11 maart 2021. Artikelnummer catalogus: 04323


(Foto’s van linksboven naar rechtsonder)

Leen Wouters Communicatiemanager Onderwijs Charles Derre Acquirerend redacteur Geraldine de Keizer Marketingcoördinator Doriane Spans Office manager Lisette Aerts Productiecoördinator Mitchell Pontzeele Acquirerend redacteur Marije Roefs Acquirerend redacteur Niels Janssens Uitgever Tim Moriën Marketingcoördinator Lotte Demeyer Fondsredacteur Klaartje Ballon Communicatiemanager Annemie Michels Uitgever Hilde Vanmechelen Directeur-Uitgever

— 2 —


Trust us. We are publishers.

— 3 —


Onze visie We leven volop in een digitale wereld. Toch blijft het papieren studieboek overeind staan als de ideale manier voor kennisverwerving. Bij LannooCampus zijn we dan ook overtuigd van de blijvende didactische waarde van het studieboek. Elke dag bereiken we met onze 400 studieboeken zo meer dan 100.000 studenten in 50 verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Tegelijk nemen we de digitale ontwikkelingen mee in ons verhaal: meer dan 50 van onze studieboeken bevatten extra digitaal materiaal. We vatten deze visie samen in een 8-stappenplan. Zo maak je elke student enthousiast voor je vak!

— 4 —


In 8 stappen naar het ideale studieboek 1 — IDEE Alles begint met een goed idee en jouw vakkennis. Wat wil je vertellen over je domein? Hoe bereik je het best je studenten? Samen werken we een geschikt concept uit.

2 — MANUSCRIPT Na het bedenken van een goed idee, komt het schrijven. We staan je hierin bij en geven je begeleiding op maat. We schakelen steeds extra meelezers in via een redactieraad en maken gebruik van peerreview.

3 — REDACTIE We kijken het manuscript intern na (inhoudelijk, structureel) en laten de tekst corrigeren op taal- en spellingsfouten.

4 — VORMGEVING Onze vormgever geeft een gezicht aan je tekst. We zoeken de geschikte lay-out en visuele afwisseling om de inhoud zo helder en aantrekkelijk mogelijk over te brengen.

5 — PUBLICATIE Na enkele controlerondes en nazicht door onze productiecoördinator, brengen we je boek naar de drukker.

6 — DIGITAAL Een variatie aan leervormen is handig in elk leerproces. Een e-book, webinar, of digitale oefeningen koppelen aan je studieboek? We hebben daarvoor de nodige kennis in huis.

7 — PROMO We verspreiden onze boeken in meer dan 50 verschillende onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Nederland. Via mailingsacties en nauwe contacten met de verschillende opleidingen zoeken we docenten, studenten en lezers die je boek willen gebruiken.

8 — BOOTCAMPUS Met de BootCampus brengen we je boek extra onder de aandacht. We brengen het thema aan in het lezingencircuit en organiseren mee (online) workshops om je publiek te bereiken.

— 5 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Gedrag in organisaties Onder welke omstandigheden voelen werknemers zich het best in hun vel? Wanneer zijn ze het meest productief? Hoe kan de samenwerking in een team een meerwaarde betekenen? En hoe kan de leider dit alles in goede banen leiden? Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in dit studieboek aan bod komen. Gedrag in organisaties bekijkt al deze vragen op inidividueel, sociaal en organisatorisch niveau. In deel één komen individuele processen in organisaties (zoals perceptie en motivatie) aan bod. Het tweede deel behandelt de sociale aspecten en de sociale beïnvloeding. Het derde en laatste deel heeft betrekking op het systeem van de organisatie. Daar komt ook de organisatiestructuur en -cultuur aan bod.

Inhoud Organisatiepsychologie n Bedrijfspsychologie n Individueel, sociaal en organistorisch bekeken n Perceptie n Motivatie n Sociale beïnvloeding n Organisatiecultuur n Organisatiestructuur n

Pluspunten Praktische en diepgaande introductie n Organisatiepsychologie bekeken vanuit verschillende niveaus n Met voorbeelden uit de bedrijfswereld, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, scholen, begeleidingscentra … n Extra didactisch materiaal beschikbaar n

Opleiding Toegepaste psychologie, bedrijfsmanagement, bedrijfskunde, sociaal werk, office management

Guido Valkeneers is psycholoog en economist. Hij is auteur van diverse succesvolle handboeken die gebruikt worden in de gedragswetenschappen en economisch georiënteerde studierichtingen. Steven Mesdagh is master in de psychologie. Hij werkt als lector Toegepaste Psychologie aan VIVES Hogeschool, waar hij o.m. organisatiepsychologie doceert.

n

Tim Benijts is handelswetenschapper en doctor in de sociale wetenschappen. Momenteel is hij verbonden aan de KU Leuven en Thomas More Hogeschool Antwerpen. Hij doceert bedrijfseconomie, bedrijfsmanagement en economisch beleid.

Guido Valkeneers, Steven Mesdagh & Tim Benijts Gedrag in organisaties — Een psychologische benadering EAN 978 94 014 7874 8 n Mei 2021   17cm x 24cm nPaperback n 400 pp.    Bedrijfskunde algemeen n € 39,99

9 789401 478748 — 8 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfskunde Bedrijfskunde is in volle evolutie. De basisvragen rond management, leiderschap, ondernemerschap en bedrijfswetenschappen worden dagelijks opnieuw gesteld. Klassieke concepten houden stand, maar ook vele nieuwe begrippen zien het daglicht. Deze herziene editie biedt de gemotiveerde student en de geïnteresseerde professional een overzicht van de meest actuele inzichten in management, leidinggeven, ondernemerschap en innovatie in de verschillende bedrijfswetenschappen.

Inhoud Financieel beheer n Human resource management n Operationeel beheer n Kwaliteitszorg n Marketing n Ondernemerschap n Innovatie n Strategie n

Pluspunten Volledige update n Basiswerk over bedrijfskunde n Met bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals n

Mieke Audenaert doceert aan de Universiteit Gent.

Opleiding Bedrijfskunde, management

n

Marc Buelens is professor emeritus aan de Vlerick Business School. Hij is columnist en opiniemaker in verschillende media. Mirjam Knockaert doceert aan de Universiteit Gent en de Universiteit van Oslo. Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending Average Leadership.

Mieke Audenaert, Marc Buelens, Mirjam Knockaert & Herman Van den Broeck Bedrijfskunde EAN 978 94 014 5381 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 368 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 34,99

9 789401 453813 — 9 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Economie Dagelijks horen en lezen we over inflatie, rente, begroting, overheidsschuld, werkloosheid ... Niet verdwalen in de wirwar van begrippen is een hele klus. Hoe dan ook is economie te belangrijk om alleen aan experts over te laten. Dit boek transformeert de technische discipline economie in een publieke dialoog, het legt de voornaamste politiek-economische begrippen en het verband ertussen helder uit. Zonder wiskundige formules of abstracte grafieken neemt Johan Lambrecht actuele vraagstukken zoals het beleid van de Europese Centrale Bank, economische groei, globalisering en de evolutie van de euro onder de loep. Na het lezen van dit boek begrijp en spreek je zelf de politiekeconomische taal en kun je economische beleidsmaatregelen kritisch volgen.

Inhoud Economische groei: een noodzakelijk kwaad? n Van economische groei naar recessies en depressies n Inflatie: extremen zijn nooit goed n Geld: meer dan munten en biljetten n Rente: de prijs van geld n Arbeidsmarkt: grote uitdagingen n Overheidsfinanciën: het eeuwige zorgenkind n Betalingsbalans en internationale handel: hoog op de agenda n

Pluspunten Kritische blik op actuele vraagstukken n Zonder formules en abstracte grafieken n Sprekende voorbeelden uit de actualiteit en het verleden n Na het lezen begrijp en spreek je zelf de politiek-economische taal n

Opleiding Economie, economische wetenschappen, bedrijfscommunicatie, office management

n

Johan Lambrecht Economie — De essentie zonder formules EAN 978 94 014 6664 6 n Verschenen    14cm x 21cm n Paperback n 294 pp.    Economie en bedrijf algemeen n € 29,99

9 789401 466646 — 10 —

Johan Lambrecht is doctor in de economische wetenschappen en hoogleraar aan de KU Leuven (Campus Brussel). Hij doceert al meer dan twintig jaar economie en is auteur van honderden werken waarin hij theorie en praktijk combineert.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Human Resource Management Geactualiseerde editie HR-managers kennen de basistechnieken van Human Resource Management niet meer. Daarom zet Filip Lievens de essentiële technieken van HRM op een rijtje in deze volledig geactualiseerde editie van het succesvolle handboek Human Resource Management. Human Resource Management biedt een evidencebased overzicht van de belangrijkste technieken binnen HR-domeinen als rekrutering, selectie, prestatie­beoordeling en functiewaardering. Bovendien is deze nieuwe editie compleet met de laatste ontwikkelingen in het HRM-landschap. De auteur gaat in op het steeds toenemende belang van branding, technologie, employability, netwerken en human capital management. Human Resource Management is hét basiswerk HRM voor studenten uit het hoger onderwijs, maar evengoed voor HR-professionals die de basics willen (her)ontdekken.

Inhoud Functiestudie en competentiemanagement n Rekrutering en employer branding n Selectie en assessment n Beloning n Prestatiebeoordeling en prestatiemanagement n Loopbaanmanagement n

Pluspunten Extra digitaal materiaal: extra cases, slides, opdrachten, vragen en video’s op het platform eCampusLearn n Gebruikt op diverse Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten n Back-to-basicsbenadering van HRM n Geactualiseerde editie n

Opleiding Personeelswerk, handelswetenschappen, bedrijfskunde, hotelmanagement, sociaal werk, psychologie (vak personeelsmanagement), postgraduaat bedrijfskunde, sociale wetenschappen, bedrijfsorganisatie, toegepaste psychologie, bedrijfspsychologie

n

Filip Lievens Human Resource Management — Back to basics EAN 978 94 014 7029 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 526 pp. Personeel en organisatie n € 49,99

9 789401 470292 — 11 —

Filip Lievens is doctor in de Psycholo­ gische Wetenschappen en is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid en Arbeids- en Organisatie­psychologie van de Universiteit Gent waar hij Human Resource Management doceert. Door talrijke publicaties in buitenlandse tijdschriften staat hij bekend als een internationale autoriteit op het vlak van rekrutering, selectie en assessment.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bedrijfskunde en ondernemen Ondernemerschap en bedrijfskunde gaan hand in hand. De kunst van het ondernemen moet ondersteund worden door concrete bedrijfskundige technieken om een succesvolle organisatie te creëren. Ook wie niet economisch opgeleid is, kan die nodige basiskennis verwerven. Dit handboek is ontwikkeld voor een publiek dat geen specialisatie beoogt in specifieke bedrijfskundige technieken, maar dat wel voldoende kennis, inzicht en vaardigheden wenst te ontwikkelen om in een onderneming efficiënt te kunnen opereren. Bedrijfskunde en ondernemen richt zich onder andere op innovatie en toekomstdenken, maar ook bondig op economische aspecten als boekhouden. De vele voorbeelden maken het boek inzichtelijk voor studenten en kaderleden die hun bedrijfskundige vaardigheden scherp willen stellen.

Inhoud Ondernemerschap, ondernemersplan en organisatiestructuren n Innovatie en productlevenscyclus n Algemene boekhouding n Financiële analyse en financiering n Kostprijssystemen, budgettering en kasplanning n Investeringsanalyse n

Pluspunten Ook geschikt voor niet-economische opleidingen n Brede behandeling van de bedrijfskunde n Theorie met uitgewerkte, inzichtelijke voorbeelden n Sluit aan bij het handboek Technische bedrijfsvoering dat de basisbegrippen van operations management belicht n

Opleiding Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

n

Ludo Gelders & Dirk Cattryse Bedrijfskunde en ondernemen EAN 978 94 014 3899 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 254 pp.    Economie, recht en bedrijfskunde hoger onderwijs n € 24,99

9 789401 438995 — 12 —

Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurs­ wetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Technische bedrijfsvoering Technische bedrijfsvoering of operations management is verantwoordelijk voor het efficiënt verloop van operaties in een bedrijf, en bepaalt daarom het organisatorisch kader waarbinnen kaderleden moeten opereren. Een basiskennis in de technische bedrijfsvoering is daarom een absolute meerwaarde. Dit handboek focust op de belangrijkste componenten van operations management. De aandacht gaat naar een aantal belangrijke technische en functionele probleemgebieden en de bijhorende beheertechnieken, waaronder logistieke processen en productiestructuren. Daarnaast gaat het boek dieper in op Integrale Kwaliteitszorg, een concept dat binnen elke bedrijfscontext niet meer weg te denken is. Met deze beknopte, maar toch diepgaande thematiek, is Technische bedrijfsvoering een grondslag voor studenten en professionals die zich in operations management willen bekwamen.

Inhoud Logistiek beheer en voorraadbeheer n Economisch model n Projectplanning n Productiestructuren en lay-out n Integrale kwaliteitszorg n

Pluspunten Basiswerk operations management n Aandacht voor belangrijke technisch-functionele probleemgebieden en beheerstechnieken n Ook geschikt voor niet-economische opleidingen n Sluit aan bij het handboek Bedrijfskunde en ondernemen dat de basisbegrippen van ondernemerschap en bedrijfskunde belicht n

Opleiding Burgerlijk ingenieur, bedrijfskunde

n

Ludo Gelders & Dirk Cattryse Technische bedrijfsvoering EAN 978 94 014 5698 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp Economie, recht en bedrijfskunde n € 19,99

9 789401 439008 — 13 —

Ludo Gelders is emeritus gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurs­ wetenschappen van de KU Leuven. Dirk Cattrysse is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vakdidactiek voor leraren economie Om kwaliteitsvol onderwijs te realiseren heeft elke leraar, naast een algemeen didactische en pedagogische vorming, nood aan een specifieke vakdidactiek. Op basis van hun jarenlange ervaring met startende leerkrachten economie in de lerarenopleidingen stelden de auteurs dit helder en sterk praktijkgericht basiswerk vakdidactiek op. Het boek focust uiteraard op hoe een les economie wordt opgebouwd, maar wil een stap verder gaan. Via een gestructureerd denkschema doet Vakdidactiek voor leraren economie het didactisch denken binnen het vakdomein stapsgewijs uit de doeken. Verdieping in werkvormen, didactische principes, evaluaties en mediagebruik gebeurt door middel van een reeks didactische fiches. Thematische hoofdstukken zorgen ten slotte voor de nodige verbreding.

Inhoud Stand van zaken in het economie-onderwijs n Hoe maak ik een les economie? n Didactische fiches, onderzoekscompetenties en evaluatie n Boekhouden, bedrijfsbezoeken en duurzaam ondernemen n

Pluspunten Een praktisch werkinstrument n Veel voorbeelden uit de lespraktijk n Innovatieve methode met denkschema en didactische fiches n Houvast voor leraren economie in functie én voor studenten in de lerarenopleiding n

Opleiding Lerarenopleiding economie

n

Lucien Fastré is docent en coördinerend verantwoordelijke Vakdidactiek Economie binnen de Academische Lerarenopleiding van Universiteit Hasselt. Veerle Tulleneers doceert Vakdidactiek Economie binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Karolien Vlayen is docent vakdidactiek Handel-Burotica binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg en praktijkassistent binnen de Academische Lerarenopleiding van Universiteit Hasselt.

Lucien Fastré, Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen Vakdidactiek voor leraren economie — Een praktijkgerichte benadering EAN 978 94 014 7742 0 n September 2021    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Didactiek n € 24,99

9 789401 477420 — 14 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vakdidactiek economie Onderwijzen is een kunst, maar wel een kunst die aan te leren is. In Vakdidactiek economie komt daarom de nodige theoretische basis aan bod om de leraar economie bij te staan in de dagelijkse lespraktijk. Het bevat concrete aanwijzingen om de specifieke leerdoelstellingen te behalen, en geeft uitleg over de meest verantwoorde didactische aanbreng en verwerking. Dit boek bespreekt aangepaste leermiddelen en verschillende hanteerbare evaluatievormen voor het vak economie. Het is een onmisbaar fundament voor zowel de praktijkopleiding van de aan­komende leraar als voor de verdere zelfvervolmaking van de meer ervaren leraar.

Inhoud Het werkterrein van de leraar economie n Didactische werkvormen n Het gebruik van onderwijsmedia n Jaarplanning, lesvoorbereiding en permanente vorming n Didactiek van het boekhoudonderwijs n Evaluatie in het economieonderwijs n

Pluspunten Neemt het perspectief in van de leraar als begeleider van de lerende, niet als overdrager van informatie n Gaat gepaard met aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn n

Kristof De Witte is verantwoordelijke van de academische lerarenopleiding aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde, KU Leuven.

Opleiding Lerarenopleiding economie

n

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast geeft hij advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen.

Kristof De Witte & Wouter Schelfhout Vakdidactiek economie EAN 978 94 014 2806 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 338 pp. Didactiek, algemene economie n € 39,99

9 789401 428064 — 15 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Reisprofessional Voor de reisprofessional is het een enorme uitdaging om in een steeds veranderende markt het juiste product aan de juiste reiziger aan te bieden. Dit handboek geeft een toegankelijk en breed overzicht van het werk van de reisprofessional: van reisagent tot travel designer, van doorverkoper tot touroperator. Hoe functioneert de sector? Welke hulpmiddelen kunnen er aan­gewend worden? Welke samenwerkingen en contracten worden er gesloten? In dit boek kom je alles te weten over hoe de reisprofessional van gisteren, vandaag en morgen zijn werk uitvoert.

Inhoud Historische ontwikkeling n Business travel agent n Leisure travel agent n Verkoop n Customer journey n Touroperators n Beroepsverenigingen n Wettelijk kader n

Pluspunten Nieuwe editie, aangepast aan de behoeften van snel evoluerende reissector n Gebaseerd op decennialange praktijkervaring n

Ivo Siebens doceert al meer dan dertig jaar toeristische vakken in de opleiding toerisme- en recreatiemanagement (Thomas More). Daarnaast is hij reeds vele jaren als docent betrokken bij opleidingen voor reisleiders en streekgidsen.

Opleiding Toerisme, economie, bedrijfsmanagement

n

Ivo Siebens Reisprofessional — Van reisagent tot travel designer EAN 978 94 014 7497 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 184 pp.    Economie en bedrijf algemeen n € 25,99

9 789401 474979 — 16 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Luchtvaart De luchtvaart staat voor grote uitdagingen. Dit boek neemt je op een toegankelijke en volledige manier mee naar het leven van de professional in de sector. Het vertelt over de geschiedenis van de luchtvaart, laatste nieuwe vliegtuigtypes, wereldwijd geldende luchtvaartreglementeringen, vliegbewegingen in het luchtruim, codetaal in de cockpit, passagiers-, bagage- en vliegtuigafhandeling, universele IATA-boekingscodes, coronapaspoorten, belly en fully cargo, en nog veel meer. Dit boek dient als inspiratie voor studenten toerisme en logistiek management om het luchtvaartbeleid mee uit te tekenen. De reisprofessional zal het ervaren als een frisse onderdompeling zodat de reisbeleving van iedere vliegtuigpassagier nog boeiender wordt.

Inhoud Historische ontwikkeling n Luchtverkeersleiding n Vliegtuigtypes n Luchtvaartreglementering n Codetaal n Passagiers-, bagage- en vliegtuigtuigafhandeling n IATA-boekingscodes n Belly en fully cargo n Luchthavens in België n Businessmodellen n Tarieven en prijzen n

Pluspunten Basiswerk over de luchtvaart n Naslagwerk voor iedereen werkzaam in luchtvaart- en reissector n Praktijkvoorbeelden n

Opleiding Toerisme, logistiek management, pilootopleiding

n

Dominique Verbeeck Luchtvaart — Een inspirerende en praktijkgerichte kennismaking EAN 978 94 014 7496 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 214 pp.    Economie en bedrijf algemeen n € 25,99

9 789401 474962 — 17 —

Dominique Verbeeck is praktijkdocente luchtvaart aan Thomas More. Ze behaalde daarnaast haar diploma als IATA Instructor, werkte als gids op Brussels Airport en stond aan het hoofd van haar eigen reisorganisatie Skipy.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Fact-Based Decision Making De uitdaging voor organisaties om gefundeerde besluitvorming te introduceren is groot. Performance Management software kan helpen, maar dwingt organisaties om ook op technologisch vlak aan te passen en te veranderen. Hoe laat je op feiten gebaseerde besluitvorming een cruciale rol spelen in de waardecreatie van je onderneming? Het boek bundelt en actualiseert de voornaamste concepten, technologieën en vaardigheden eigen aan performance- en veranderingsmanagement. Er wordt getoond hoe een organisatie met veranderingen in de besluitvorming kan omgaan.

Inhoud Strategische intelligentie n Financiële intelligentie n Business Intelligence n Analytische intelligentie n Technologische intelligentie n Organisatorische intelligentie n

Pluspunten Handige samenvattingen n Gebaseerd op Performance Management n Boordevol illustraties en cijfermateriaal n

Dries Van Nieuwenhuyse is zelfstandig consultant fact based decision making. Hij is ook programmadirecteur Corporate Performance Management aan de EHSAL Management School en lector aan HoGent en Thomas More.

Opleiding Marketing, management

n

Dries Van Nieuwenhuyse Fact-Based Decision Making — Handvatten voor een op feiten gebaseerde besluitvorming EAN 978 94 014 6712 4 n  Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 554 pp.    Bedrijfskunde algemeen n € 49,99

9 789401 467124 — 18 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Praktijkboek strategie Strategiebepaling blijkt vaak moeilijker dan gedacht. Bij managers is de verleiding groot om snel te grijpen naar modieuze concepten, waardoor bedrijven vaak een solide basis missen om te beslissen welke mogelijkheden tot duurzaam succes kunnen leiden. Dankzij de stapsgewijze aanpak van Praktijkboek strategie zet je strategisch denken om in praktisch doen. Op basis van jarenlange consultancyervaring stelden de auteurs dit werkinstrument samen om in team een strategie te ontwikkelen en met succes uit te voeren. Praktijkboek strategie biedt een handig en verantwoord stappenplan om op een gefaseerde manier het strategisch denken in praktisch doen om te zetten. Het gedrukte boek beperkt zich tot de essentie. Wie verdieping zoekt, vindt deze op het uiterst toegankelijke online leerplatform. Zo kan iedereen op zijn eigen ritme en behoefte met dit boek aan de slag.

Inhoud Vijf concurrentiekrachten in de taakomgeving n Strategische alternatieve opties: de groeimatrix van Ansoff, de generieke strategieën volgens Porter, de waardedisciplines van Treacy en Wiersema, de Blauwe Oceaan-aanpak van Kim en Mauborgne n Strategische logica: het businessmodel, het organisatiemodel, de kernprocessen n Kritieke succesfactoren (KSF’s) en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) n

Pluspunten Werkbladen om de theorie meteen in de praktijk om te zetten n Extra materiaal is te vinden op het online leerplatform www.praktijkboekstrategie.com. Een unieke code in het boek levert je daarvoor gratis toegang. n

Opleiding Accountancy & fiscaliteit, communicatiemanagement, strategisch management, bedrijfsmanagement

n

Aimé Heene, Johan Vanhaverbeke & Simonne Vermeylen Praktijkboek strategie — Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie EAN 978 90 774 3253 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Bedrijfskunde algemeen n € 39,99

9 789077 432532 — 19 —

Aimé Heene is erebuitengewoon hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, en daarnaast gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en het Europacollege te Brugge. Verder is hij zaakvoerder van Top Management Services. Johan Vanhaverbeke is docent aan de KU Leuven (campus Brussel) en Odisee, Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Daarnaast is hij wetenschappelijk adviseur van STIMA EDUCATION en EMS-professor marketingmanagement. Simonne Vermeylen doceert strategisch management aan de KU Leuven (campus Brussel) en is gastdocent aan de KU Leuven. Als zaakvoeder van Sun Tzu begeleidt ze bedrijven in de formulering en uitvoering van hun strategie.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Vastgoedonderzoek In de vastgoedsector komen vaardigheden uit verscheidene domeinen samen. Kennis van de bouw- en architectuurwereld wordt daarin gecombineerd met praktische managementvaardigheden. Vastgoedonderzoek geeft een breed en compleet overzicht van deze veelzijdige sector. Naast een algemene inleiding tot het werkveld behandelt het boek de drie cruciale domeinen binnen de vastgoedsector: bouwwetenschappen, rechtsleer en beroepspraktijk. Een uitgewerkte casestudy dient daarbij als praktische gids. Het boek bevat bijdrages van gerenommeerde docenten en professionals en is bedoeld als studieboek voor studenten vastgoed of als naslagwerk voor de vastgoedmakelaar.

Inhoud Bouwwetenschap n Rechtsleer n Beroepspraktijk n Contractenrecht n Commerciële training n

Pluspunten Met onderzoeksvoorbeelden en oefeningen voor diverse (bedrijfs)economische domeinen op het platform eCampusLearn

n

Koen Van Damme is docent vastgoed en landmeetkunde aan de Hogeschool Gent.

Opleiding Vastgoed, makelaardij

n

Koen Van Damme Vastgoedonderzoek — Start hier EAN 978 94 014 2648 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Bedrijfskunde algemeen, bedrijfseconomie n € 39,99

9 789401 426480 — 20 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Goed verzekerd?! Goed verzekerd?! De basis schetst een totaalbeeld van het moderne verzekeringslandschap. Aan de hand van een praktijkgerichte en toegankelijke aanpak biedt dit boek een overzicht van de relevante wetgeving en de beginselen van verzekeringstechniek. Ook het maatschappelijke en economische belang van verzekeringen wordt in heldere taal toegelicht. Deze herziene editie vormt een basiswerk voor studenten, huidige en toekomstige verzekeraars en makelaars.

Inhoud Maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen n Verzekeringstechniek n Basisbegrippen uit de verzekeringssector n Basisoverzicht verzekeringsproducten n Wetgeving n

Pluspunten Volledig herzien en up-to-date standaardwerk over verzekeringen n Schetst een totaalbeeld van het verzekeringslandschap n Bevat casestudy’s n Met meerkeuzetesten en digitale aantekeningen op het platform eCampusLearn n

Opleiding Bedrijfsmanagement, financie- en verzekeringswezen

Geert Dehouck is commercieel directeur bij de onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S.

n

Bert De Paep is verzekeringsmakelaar. Hij geeft verzekeringsadvies aan particulieren en bedrijven. Johan Baert is opleidingshoofd Financie-/ immobiliën- en verzekeringswezen aan VIVES. Miek De Graeve is lector recht en verzekeringen aan UC Leuven-Limburg. Rudi Goris is lector financiën en verzekeringen aan UC Leuven-Limburg. Marlies Gyselaers is opleidingscoördinator bedrijfsmanagement aan UC Leuven-Limburg. Christel Leemans is als docent verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool. Zij is hoofdzakelijk actief binnen de richting financie- en verzekeringswezen. ­Luc Rosiers doceert aan AP Hogeschool over beleggingsleer, financiële actualiteit en vennootschapsrecht. Anja Vanderspikken is als onderzoeker verbonden aan UC Leuven-Limburg.

Geert Dehouck & Bert De Paep Goed verzekerd?! — De basis EAN 978 94 014 3617 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 352 pp. Geld-, bank-, krediet- en verzekeringswezen n € 29,99

9 789401 436175 — 21 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Financieel management De nv XYZ is een commercieel bedrijf, gespecialiseerd in de productie en verkoop van voedingswaren. Wat kunnen we concluderen op basis van de jaarrekeningen van de voorbije jaren van het bedrijf? Financieel management bevat een overzicht van de belangrijkste elementen in het financiële beheer van een onderneming. Behalve een uitvoerige beschrijving van alle basisbegrippen, biedt het boek ook inzicht in de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van een financieel beleid. Deze nieuwe versie werd opgemaakt op basis van de meest recente cijfers en trends. Theorie, diepgaande analyse en praktijkvoorbeelden wisselen elkaar af en maken van het geheel een toegankelijke basis. Zo is dit boek geschikt voor al wie inzicht wil krijgen in het thema of voor wie zijn kennis wil verdiepen, van studenten hoger onderwijs tot beleidsmakers in bedrijven.

Inhoud Financiële analyse: liquiditeit, rendabiliteit, solvabiliteit, marktwaarde ratio’s n Budgettering: verkoopbudget, productiebudget, investeringsbudget, personeelsbudget, financieringsbudget, marketingbudget, globaal budget n Investeringsanalyse: netto actuele waarde, Pay Back-periode, Internal Rate of Return n

Pluspunten Hét basisboek financieel management n Behandelt de belangrijkste aspecten van financieel beleid en hun onderling verband n Praktijkvoorbeelden maken de theorie concreet n Volledige update n

Jan Van hoe was relatiebeheerder bij Bacob bank en financieel stafmedewerker bij de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Momenteel is hij docent aan UC Leuven-Limburg. Christel Lammens was senior dealer Asset & Liability Management bij Paribas bank België en dealer geldmarkt bij Bacob bank. Momenteel is ze docent aan UC Leuven-Limburg.

Opleiding Bedrijfsmanagement

n

Steven Vanderhaegen was werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en is momenteel director van het bedrijfsrevisorenkantoor Vanderhaegen & Co.

Jan Van Hoe, Christel Lammens & Steven Vanderhaegen Financieel management — De essentie EAN 978 94 014 6519 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 262 pp. Bedrijfseconomie n € 24,99

9 789401 465199 — 22 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Bouw je dreamteam Samenwerken op de werkvloer is niet altijd eenvoudig. Botsende persoonlijkheden en moeizame of onbestaande communicatie leiden tot een lage efficiëntie, en in het ergste geval tot ontslag. Terwijl vlot samenwerkende teams net meer kunnen bereiken dan de som van de individuen, als ze aan vier kernkwaliteiten werken: betrouwbaarheid, expressie, afspraken en monitoring. Bouw je dreamteam leert leiders en teamleden in elke sector anders kijken naar hun teams. Daarbij vermijd je bijvoorbeeld maar beter het woord ‘probleem’ en schud je het best je hardnekkige hulpverlenerssyndroom af, maar leer je vooral hoe je praktisch aan de slag gaat om je team efficiënter en met meer plezier te laten samenwerken. Met heldere inzichten, uitgewerkte cases en een praktische blik zet dit boek je op weg om het werkplezier bij je team te vergroten. Zo komen je teamleden met plezier werken, gaan ze ontspannen naar huis en bouw je samen aan de organisatie van je dromen.

Inhoud De vier kwaliteiten van een team n Leiderschap n

Pluspunten Voorbeelden uit de praktijk n Gebaseerd op meer dan twintig jaar ervaring als team development coach n Nooit meer saaie meetings n Eindelijk heldere communicatie n De remedie tegen burn-out, bore-out en andere outs n

Opleiding Leiderschapsontwikkeling, Clinical Leadership voor hoofdverpleegkundigen en zorgmanagers, directies onderwijs

n

Johan De Keyser Bouw je dreamteam — Werkboek succesvol samenwerken EAN 978 94 014 5362 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 191 pp.    Personeel en Organisatie n € 29,99

9 789401 453622 — 23 —

Johan De Keyser is team development coach en keynotespeaker met een paramedische achtergrond als algemeen en psychiatrisch verpleegkundige. In 1997 richtte hij Essento op. Sindsdien brengt hij, als gedreven trainer en ervaren coach, mensen naar hun krachtige essentie. Daarnaast is Johan een veelgevraagd spreker rond zelfzorg. Als expert in trainen met humor en via een opleiding aan de Funiversity van Lafayette (San Francisco) werd hij de eerste Humoroloog van de Benelux. In zijn voordrachten prikkelt hij zijn publiek om op een andere manier naar de realiteit te kijken.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Inspirerend coachen Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot een nieuwe dynamiek en enthousiasme. In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen en voorbeelden herzien en uitgebreid om de nieuwste inzichten in coaching te illustreren.

Inhoud Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven n Inspirerend coachen: het samenspel van de 7 vaardigheden n Structuur van een coachingsgesprek en -interventie n Constructief conflict stimuleren n Enthousiasme is onze natuurlijke manier van zijn n

Pluspunten Toegankelijk geschreven n Geactualiseerd n Breed toepasbaar n

Opleiding Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

n

Jef Clement Inspirerend coachen — De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren EAN 978 94 014 2930 6 n Verschenen 16cm x 25cm n Paperback n 172 pp.  Bedrijfseconomie, bedrijfskunde algemeen n € 25,99

9 789401 429306 — 24 —

HET BASISBOEK VAN BESTSELLER­AUTEUR JEF CLEMENT


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Iedereen coach In het leven van alledag nemen we voortdurend rollen op ons waarin we coachend moeten optreden, als vriend, collega, partner, zorgverstrekker, medewerker ... Maar we hebben lang niet allemaal van nature coachende vaardigheden. In Iedereen coach leert Jef Clement hoe te coachen, zonder intensieve opleiding, en met een natuurlijke uitstraling. Het boek heeft als doel breed inzetbaar te zijn. Het reikt een helder denkkader aan voor niet-professionele coaches. Fundamentele vragen als: Wat is coachen eigenlijk en wat is het zeker niet? Hoe coach je en met welk doel?, worden stap voor stap beantwoord. Het boek is doorspekt met voorbeelden en uit de praktijk gegrepen cases. De oefeningen zetten je aan het denken, de tips helpen je dan weer op weg. Op die manier is het boek een handig praktijkboek dat inzicht aan actie koppelt.

Inhoud Coachen: wat? n Coachen: hoe? n Coachen: waar naartoe? n Een coachend klimaat creëren n

Pluspunten Nieuwe editie met nog meer voorbeelden n Zeer toegankelijk opgebouwd n Oefeningen over herkenbare situaties n

Opleiding Toegepaste psychologie, arbeids- en organisatiepsychologie, lerarenopleiding, logopedie, pedagogiek en onderwijs

n

Jef Clement Iedereen coach — Praktijkboek voor alledag en overal EAN 978 94 014 0824 0 n Verschenen    21cm x 15cm n Paperback n 128 pp.    Leidinggeven, coachen n € 19,99

9 789401 408240 — 25 —

Jef Clement (1947–2018) was een ervaren consultant, trainer en coach. Hij startte zijn praktijk in 1969 en ontwikkelde een breed actieterrein. Hij werkte zowel met profit als met social-profit en non-profit organisaties: onderwijs, culturele organisaties, ziekenhuizen, overheid, vakbonden en een groot aantal bedrijven, waaronder Ikea, Nike, KBC, Agfa-Gevaert, ING en de Vlaamse en Nederlandse overheid.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Cultuurmanagement De culturele sector vereist een bijzondere managementaanpak. Een cultuurmanager moet continu zorgen voor de juiste klik tussen zaken en inhoud, en moet tegelijkertijd de commerciële en artistieke ambities van zijn organisatie in balans houden. Deze nieuwe editie van het basisboek leert managers elk aspect van het runnen van een culturele organisatie kennen: van algemeen management tot marketing, van juridische fundamenten tot innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap. Met bijdragen van Dirk De Corte, Rita De Graeve, Pascal Gielen, Sofie Jacobs, Ingrid Moons en Patrick De Pelsmacker, Annelies Thoelen, Bruno Verbergt, Walter Van Andel en Tobias Van Royen.

Inhoud Algemeen en strategisch management n Financieel management n Marketing management n Accountancy en rapportering n Duurzaam managen n Juridische vraagstukken n Cultureel ondernemerschap n

Pluspunten n Nieuwe, geactualiseerde editie n Focust op recente internationale tendensen n Voorzien van cijfermateriaal en statistieken Opleiding Bedrijfsmanagement, culturele studies, cultuurmanagement

n

Annick Schramme s hoogleraar en opleidings­verantwoordelijke van de master in het Cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen en het programma Leiderschap in Cultuur voor de Lage Landen aan de Antwerp Management School. Ze is lid van diverse raden van bestuur van culturele organisaties en adviesorganen in Vlaanderen en Nederland. Sinds augustus 2020 is ze voorzitter van de SARC (Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media). Nathalie Verboven is onderwijsassistente binnen de master in het Cultuur­manage­ ment aan de Universiteit Antwerpen. Ze behaalde een masterdiploma in de geschiedenis en in het cultuurmanagement.

Annick Schramme & Nathalie Verboven (Reds.) Cultuurmanagement — De regels van de kunst EAN 978 94 014 6713 1 n Verschenen    21,6cm x 28cm n Paperback n 416 pp.   Bedrijfskunde algemeen, kunst algemeen n € 49,99

9 789401 467131 — 26 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Omnichannel in retail We leven met zijn allen in een digitaal tijdperk. De retailmanager beseft als geen ander dat dit een grote verandering teweegbrengt voor de fysieke winkel. Maar wat houdt die verandering precies in? In dit boek reikt Gino Van Ossel een concrete oplossing aan. Hij breekt een lans voor omnichannel in retail door niet langer de winkel, maar wel de klant centraal te stellen. Met pertinente vragen, heldere modellen en handige checklists maakt Van Ossel voor iedereen duidelijk op welke manier retailers en merkartikelfabrikanten een juist antwoord kunnen bieden op maat van het eigen bedrijf en de eigen sector. Dit boek is dan ook geschikt voor zowel de marketeer van vandaag als die van de toekomst.

Inhoud De invloed van het digitale tijdperk op de handel n Het bedrijfsmodel van e-commerce n Winkelnetwerk en distributiekanalen n Analoge en digitale marketingcommunicatie n De juiste kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) n

Pluspunten Praktisch en actueel n Online zelftest n Winnaar van de PIM Marketingprijs 2014 n Franse versie beschikbaar: Omnichannel dans le retail n Winnaar managementboek van het jaar n

Gino Van Ossel is marketingprofessor aan de Vlerick Business School. Daarnaast is hij de bezieler van het Retail & Trade Marketing Research Centre.

Opleiding Marketing, business-, winkel- en retailmanagement

n

Gino Van Ossel Omnichannel in retail — Het antwoord op e-commerce EAN 978 94 014 1670 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 416702 — 27 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Meaningful marketing 74% van de merken mag zomaar verdwijnen, zonder dat de consument dat erg zou vinden. Reclamespots worden massaal doorgespoeld en meer dan 20% van ons heeft een adblocker om aan banners te ontsnappen. De reputatie van reclame gaat er jaar na jaar op achteruit. Is het dan game over voor merken? Gelukkig niet. Op voorwaarde dat ze zich op een andere manier gedragen en consumenten meerwaarde bieden. Meaningful marketing is de enige manier om het vertrouwen te herstellen. Consumenten niet louter vragen om te kopen, maar hun ook iets bieden en zo een langetermijnrelatie opbouwen. Meaningful marketing gaat dieper in op de evolutie die tot een grote kloof tussen merken en consumenten geleid heeft en hoe meaningful marketing die kan verkleinen en zelfs doen verdwijnen. Via vele voorbeelden maakt het deze filosofie en de verschillende technieken erachter tastbaar zodat je meteen zelf aan de slag kunt.

Inhoud Meaningful marketing model n Visie op de toekomst van marketing n Analyse van nieuwe uitdagingen n Geen techniek, maar een filosofie n

Pluspunten Meteen toepasbare, praktische voorbeelden n Tegendraadse aanpak die resoluut kiest voor een langetermijnvisie n Van groot bedrijf tot kleine onderneming n Vol studies, cijfers en slimme inzichten n

Opleiding Communicatie, marketing, management, media

n

Bart Lombaerts Meaningful marketing — Het antwoord op het schisma tussen merk en consument EAN 978 94 014 5600 5 n Verschenen    25cm x 18cm n Integraalband n 120 pp.    Marketing n € 29,99

9 789401 456005 — 28 —

Bart Lombaerts is Head of Content en co-founder van het contentproductiehuis SPYKE. Daarnaast is hij docent bij communicatieschool IHECS en geeft hij opleidingen en gastcolleges over contentmarketing.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Dit is content marketing In enkele jaren tijd heeft content marketing zijn imago van shiny new thing afgeworpen en is het one of the gang geworden. Het zijn uitzonderingen die deze techniek niet inzetten. Stilaan groeit het besef dat content marketing meer is. Het groeit uit tot een mindset, die niet enkel past op je blog of in je nieuwsbrief, maar die je kunt doortrekken in je volledige marketing- en communicatieaanpak. Vier jaar na hun eerste boek over content marketing – waarvan meer dan 2000 exemplaren verkocht werden – brengen vier Belgische experts hun inzichten, methodes en bedrijfsgeheimen samen voor een nieuw basiswerk over dit onderwerp, geschreven vanuit hun eigen ervaring.

Inhoud Content marketing en marketingstrategieën n De mondige consument n Het bedenken, optimaliseren en verspreiden van sterke content n

Pluspunten Met interviews van internationale experts als Ann Handley, Robert Rose, Andrew Davis en Jesper Laursen n Meer dan tweehonderd cases en voorbeelden n Basiswerk voor content marketing n Concrete tips voor startende én ervaren content marketeers n

Opleiding Communicatie, marketing, management, media

n

Bart Lombaerts focust binnen content marketing op het bieden van meerwaarde, vandaar ook zijn boek Meaningful Marketing. Verder is hij Head of Content bij SPYKE en docent aan de Franstalige communicatiehogeschool Ihecs. Wouter Temmerman is journalist in hart en nieren (o.a. voor Trends en Media Marketing) en binnen SPYKE een sterke believer van de meerwaarde van journalistiek gemaakte content voor merken. Koen Denolf noemt zichzelf ‘contentprofeet’, door zijn niet aflatende inzet als schrijver, opiniemaker, spreker, lesgever en vlogger in het contentmarketingvak. Binnen zijn bureau The Fat Lady opereert hij als Content Strateeg.

Bart Lombaerts, Wouter Temmerman, Koen Denolf & Michel Libens Dit is content marketing — Hoe met straffe content je business doen groeien EAN 978 94 014 7235 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Hardcover n 278 pp.   Marketing n € 39,99

9 789401 472357 — 29 —

Michel Libens is al zijn hele professionele leven actief op het snijpunt van marketing en uitgeven. Hij is managing partner en CEO van Propaganda, één van de Belgische marktleidende contentmarketingbureaus.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketingbijbel voor een digitale wereld Door de snelle evolutie van digitale kanalen, en vooral van sociale media, ondergaat het vak van marketing en communicatie een radicale revolutie. Je moet snel kunnen inspelen op de verwachtingen van je klanten, en de vorm en inhoud van je boodschap moeten aan nieuwe voorwaarden voldoen. Dat heeft impact op de volledige aanpak van je digitale marketing. De vele nieuwe kanalen, formats en methoden verplichten je ook om je op een andere manier te organiseren als marketeer. Het meten van alle marketinginspanningen is daarbij van cruciaal belang. Dit boek leert je hoe je je marketingstrategie afstemt op de digitale wereld en maakt je wegwijs in de basisbeginselen van de nieuwe 4 M’en van marketingtransformatie: Medium, Message, Method en Metrics.

Inhoud Context en strategie n De media of kanalen n De boodschap n De methode n

Pluspunten Volledig overzicht van alle digitale media en waarvoor ze in te zetten n Toegankelijk, duidelijk en relevant n

Bert Van Wassenhove is uitgever van ondernemingen, managing partner bij het investeringsfonds The CoFoundry en medeoprichter van THINK with people, een initiatief dat ondernemers helpt groeien. Verder treedt hij op als businesscoach voor een aantal jonge bedrijven in de wereld van digitale media en marketing.

Opleiding Communicatie, marketing, management, social media

n

Bert Van Wassenhove Marketingbijbel voor een digitale wereld EAN 978 94 928 7302 6 n Verschenen    18cm x 25cm n Hardcover n 250 pp.    Marketing n € 39,99

9 789492 873026 — 30 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing Geactualiseerde editie Door de steeds snellere technologische veranderingen die onze tijd kenmerken, is de gemiddelde consument onzekerder en wispelturiger dan ooit geworden. Die ‘Flowing Consumer’ drijft door de markt, op zoek naar wat hij kan vertrouwen en naar merken die zijn behoeften (instant) bevredigen. Daarbij maakt hij gebruik van verscheidene realiteiten, door zowel fysiek als via desktop en mobiel te kopen en gebruiken. Vertrekkend vanuit dat veranderde consumentengedrag reikt dit handboek een volledig nieuw marketingmodel aan. Door de consument vanuit drie strategische disciplines te benaderen – Content, Conversatie en Conversie – werken merken immers slimmer en effectiever. Het model richt zich op content als digitale verpakking, op conversatie als no brainer en bron van business intelligence, en op conversie om de ‘Flowing Consumer’ dichter bij klant- en merkwaarde te brengen. Marketing – Go with the flow laat je op een heldere manier nadenken over marketing. Zowel voor de marketingtalenten van morgen als voor de marketeer van vandaag.

Inhoud Veranderingen in technologie, mediagebruik, sociale netwerken en levensritme n Aankoopgedrag en de customer decision journey n Marktonderzoek, productontwikkeling, communicatiestrategie n Bestaat dé consument nog? n Onderzoek en technologische ontwikkeling in tijden van verandering n

Pluspunten Stelt paradigmashift voor tegenover Principes van Marketing van Kotler n Biedt met ‘Customer Flow’ een innovatief marketingmodel n Behandelt verandering op alle domeinen, zowel bij de klant als op de marketingafdeling n Aandacht voor onderzoek en technologische ontwikkeling n

Opleiding Marketing, bedrijfsmanagement, retailmanagement, eventmanagement, multimediamanagement

n

Philip De Cleen Marketing — Go with the flow EAN 9789401477413 n September 2021    17cm x 24cm n Paperback n 350 pp.   Management algemeen, marketing n € 39,99

9 789401 441070 — 31 —

Philip De Cleen heeft een ruime ervaring als marktonderzoeker, consultant, verkoper en marketeer bij verscheidene internationale bedrijven zoals Lay’s, Henkel, Thomas Cook en Duval Guillaume. Hij is docent marketing aan Karel de Grote Hogeschool en Antwerp Management School.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Zoonotic Het is de droom van iedere ondernemer om een succesformule te vinden om snel viraal te gaan met zijn/haar product of dienst. Carole Lamarque gelooft dat die succesformule bestaat en wel in de natuur. Het heet een Zoonotic: een virus dat zich razendsnel viraal verspreidt over de hele wereld. In dit boek bewijst ze met concrete voorbeelden hoe een Zoonoticpandemie zoals Covid-19 een inspiratiebron kan zijn voor een succesvolle virale businessstrategie. Snel viraal gaan met je product: de succesformule

Inhoud Bepalen van een doeltreffende influencers businessstrategie n Innovatie n Rolmodellen n

Pluspunten Nieuwe visie op de mechanismen van een succesvolle virale businessstrategie n De intelligentie van een uniek virus vertaald naar elke bedrijfscontext n Zoonotic-strategie vereist Zoonotic-leiderschap n

Opleiding Communicatie, marketing, management

Carole Lamarque is CEO en Founding Partner van DUVAL UNION Innovative Marketing. Daarnaast heeft ze twintig jaar ervaring in extreem competitieve markten en marketing bij bedrijven als Shell, Proximus, Sanoma Media en Telenet.

n

Carole Lamarque Zoonotic — De formule voor een extreem succesvolle virale businessstrategie EAN 978 94 014 7498 6 n Mei 2021    17cm x 24cm n Hardcover n 200 pp.    Management algemeen n € 29,99

9 789401 474986 — 32 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Respond! Vier jaar praktijkonderzoek in de meest uiteenlopende organisaties bracht Roeland Broeckaert tot een methode die teams kan helpen om blijvend veerkrachtig, zelforganiserend en responsief te worden. Respond! is een concrete en heldere toepassing van de bestseller Reinventing Organizations van Frederic Laloux op jouw organisatie. Het neemt je mee in negen fasen om je team of organisatie met een natuurlijk aanvoelende transformatie nieuw leven in te blazen. Dit geïllustreerde boek toont hoe je met meer flexibiliteit betere antwoorden vindt voor de uitdagingen in jouw organisatie.

Inhoud Transformatieprocessen/ Reinventing organizations concreet toegepast in elke organisatie n Zien (rondkijken, terugkijken, vooruitkijken) n Verbinden (zelforganisatie, heelheid, cocreatie) n Doen (organisatie, team, netwerk) n

Pluspunten Drie doorbraken om de ability-to-respond te verhogen n Negen fasen van natuurlijke transformatie n Prachtig geïllustreerd door Suzan Tolsma n

Opleiding Management

n

Roeland Broeckaert is oprichter van Roedel Consult, een collectief dat mensen en organisaties tot hun volle potentieel wil laten ontwikkelen.

Roeland Broeckaert Respond! — Je organisatie duurzaam heruitvinden vanuit vertrouwen, verbinding en verantwoordelijkheid EAN 978 94 014 7214 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Hardcover n 242 pp.    Management algemeen n € 29,99

9 789401 472142 — 33 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

People always talk about reputations Hoe geef je echt betekenis aan een merk? Hoe kun je doelgroepen overtuigen en duurzaam aan het merk binden? Aan de hand van 20 essentiële vragen over merkopbouw wordt een merk gepositioneerd, betekenis gegeven en geprofileerd. De klassieke 4P-marketing vormt daarbij slechts de basis. People always talk about reputations focust op value branding. Het boek loodst de lezer stap voor stap door het hele proces van merkpositionering, merkbetekenis en merkprofilering.

Inhoud Merkreputatie n Merkpositionering en strategische speerpunten n Merkbetekenis opbouwen n Merkprofilering n

Pluspunten Eerste boek dat specifiek focust op merkreputatie n Marketingmodellen eenvoudig uitgelegd n Cases die theorie aan praktijk toetsen. Uiterst praktische leidraad n

Opleiding Communicatie, marketing, management

n

Frederik Picard is managing partner van het Antwerpse marketing- en communicatiebureau Reputations. Daarnaast is hij ook deeltijds verbonden als lector markt­ onderzoek en content marketing aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Zijn specialisaties zijn marktonderzoek, merkstrategie en content marketing.

Frederik Picard People always talk about reputations — Merkreputatie in drie stappen EAN 978 94 014 7003 2 n Verschenen  17cm x 24 cm n Paperback n 143 pp.  Marketing n € 29,99

9 789401 470032 — 34 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Marketing voor de mad men van morgen In de digitale wereld van vandaag staan marketeers voor een forse uitdaging. Door de steeds groeiende berg aan data, de invasie van algoritmes in onze levens en een consument die liever ontsnapt aan reclame, verliezen reclamecampagnes steeds meer hun effect. Maar de oorzaak ligt vooral bij onszelf als marketeer. In plaats van de sector proberen te heruitvinden, moeten we onze aanpak aanpassen aan de veranderingen in de digitale wereld. Het TapForwardcommunicatiemodel is daarbij een stap in de juiste richting: mensen die zich actief achter het merk scharen en dat ook uiten op de sociale media, leveren sterk resultaat op. Aan de hand van veertig succescampagnes bouwt dit boek een nieuw model uit dat de uitdagingen van reclame in de 21ste eeuw aanpakt. Zo krijgt innovatieve marketing van morgen de nodige roots om merken sterker te maken en de verkoopcijfers de hoogte in te jagen.

Inhoud Een nieuw besturingssysteem n Waarom reclame zich moet aanpassen n Op de schouders van reuzen staan n Het negatieve effect van kortetermijndenken n De drie pijlers van het TapForward-model n

Pluspunten Bijbehorende website n Talrijke voorbeelden met foto’s en video’s

Wim Vermeulen is directeur strategie en duurzaamheid bij het reclamebureau Bubka. Hij is ook docent aan de Solvay Business School en een internationale keynotespreker.

n

Opleiding Communicatie, management, marketing

n

Wim Vermeulen Marketing voor de mad man van morgen — Sterke merken in een wereld van algoritmes EAN 978 94 014 4721 8 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 178 pp.  Marketing n € 29,99

9 789401 447218 — 35 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Digital Marketing like a PRO Digital Marketing like a PRO is een makkelijk te volgen stappenplan om je marketing via alle digitale kanalen te optimaliseren. Boordevol informatie en voorbeelden om tot succes te komen, vrij van inhoudsloze paginavulling, zodat je direct met het boek aan de slag kan. Zowel voor de minder ervaren marketeer als de professional die zijn skills wilt boosten en updaten: dit handboek digitale marketing helpt je jouw marketingdoelen te bereiken.

Inhoud E-mailmarketing n Versturen n Optimaliseren n

Pluspunten Geschreven in toegankelijk en helder Engels n Met qoutes en tips van experts uit het vak n Bevat relevante bedrijfscases n

Opleiding Communicatie, management, marketing

n

Clo Willaerts is marketingexperte met meer dan 30.000 Twittervolgers en extensieve ervaring in e-business. Ze verdiept zich in nieuwe media en digitale technologie sinds de revolutie ervan, en blijft de impact ervan op ons dagelijks leven bestuderen en aanleren aan anderen.

Clo Willaerts Digital Marketing like a PRO — Prepare. Run. Optimize. EAN 978 94 014 5371 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 406 pp.  Marketing n € 39,99

9 789401 453714 — 36 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Video Marketing like a PRO Al jarenlang hebben trendrapporten de mond vol over de populariteit van webvideo’s. Jaar na jaar genoten meer mensen van filmpjes op YouTube of TikTok, of namen ze deel aan liverstream events op Facebook en Twitch. Het zelf producen van die video’s werd steeds populairder en sommigen slaagden erin zo veel geld te verdienen. Toen in maart 2020 de wereld er in één klap anders ging uitzien, ging video opeens van een ‘nice to have’ naar een essentiële tool voor elke onderneming. Video Marketing like a PRO is een hands-on gids voor iedereen die het groeiende online publiek wil bereiken met zijn/haar content – ook wanneer je geen ervaring hebt in audiovisuele producties.

Inhoud Videostrategie n Hoe video’s maken n Video’s publiceren n Video’s promoten n Financiering n

Pluspunten Basisboek Video Marketing n Een antwoord op alle vragen, van plan tot return n Toegankelijke, cleane stijl, zonder marketing buzzwords n Maximum impact met een minimum budget n Engelstalig n

Opleiding (Digital) marketing, content productie

n

Clo Willaerts Video Marketing like a PRO — A Practical Guide to Creating and Publishing Videos That Convert EAN 978 94 014 7792 5 n Augustus 2021    17cm x 24cm n Paperback n 284 pp.    Marketing n € 29,99

9 789401 477925 — 37 —

Clo Willaerts is marketingexperte met meer dan 30.000 Twittervolgers en extensieve ervaring in e-business. Ze verdiept zich in nieuwe media en digitale technologie sinds de revolutie ervan, en blijft de impact ervan op ons dagelijks leven bestuderen en aanleren aan anderen.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Beyond brands Een merk in leven krijgen en houden brengt vele vragen met zich mee. Maar waarop baseren we ons in de yay or nay voor ons merk, als marketeer, ondernemer of consument? Naast modellen en theorieën in tabellen, op slide of op papier, liggen massa’s antwoorden en de meest frisse ideeën voor het rapen. We vinden ze gewoon door andere merken te bekijken. Dit boek inspireert en confronteert aan de hand van vele voorbeelden, en vertaalt ze naar een kijk op de merken van de toekomst en de toekomst van onze merken. Met een referentiekader als houvast formuleert het handvaten voor het creëren van een onderscheidende identiteit en het waarborgen van duurzame waarde. Beyond brands biedt een omvattende visie en een concrete blik op de merken van vandaag en morgen.

Inhoud Taken van merken n Brands As A Service n Trends lezen n Interdependency n Merkidentiteit n Merkenmanagement n Brand community n Meten van merken n

Pluspunten n Tientallen cases over de grootste merken en trends n Concreet model op individueel en organisatieniveau n Rijk geïllustreerd n Genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2021 Opleiding Marketing

n

Tom Van den Bergh Beyond brands — Merken zien, trends lezen en weten waarnaartoe EAN 978 94 014 6711 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Hardcover n 200 pp.    Marketing n € 29,99

9 789401 467117 — 38 —

Tom Van den Bergh is merkstrateeg. Elke dag opnieuw tekent, schrijft en denkt hij merken en plannen uit. Na 10 jaar als strategic director werd hij CEO van RCA, een van de grotere onafhankelijke communicatiebureaus in de Lage Landen. Hij combineert opleidingen en ervaringen binnen de driehoek design, marketing en sociaal werk.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Act Human Marketing wordt te vaak weggezet als ‘de kunst van het manipuleren van de zwakheden van de mens’. Dat beeld achtervolgt marketeers. Willen ze hun echte rol opnemen in deze onzekere, complexe tijden, dan moeten ze met dat stereotype komaf maken en zichzelf heruitvinden. De marketeer moet een Human Activator worden. Act Human biedt concepten en toepassingen aan, en leert je hoe je ook op organisatieniveau een nieuwe aanpak van marketing implementeert. Act Human is het standaardwerk voor de toekomst van marketing, geschreven vanuit een collectief van experts in elke tak van marketing.

Inhoud De kerntaak van marketing n Service dominant logic n Relaties bouwen in een gefragmenteerde samenleving n Customer journey n E-commerce n Lifetime Value n Communicatie n Bedrijfscultuur en organisatie als katalysator n

Pluspunten Denkt verder dan big data n Gaat in op de verscheidene rollen van de marketeer n Holistische blik n Concrete modellen, schema’s en stappenplannen

Karel Demeester heeft meer dan vijftien jaar internationale ervaring bij toonaangevende verkoop- en marketingbedrijven zoals Danone en Coca-Cola. Vandaag begeleidt hij bedrijfsleiders en marketeers bij hun omnichannelstrategie en is hij een veelgevraagd keynotespreker en gastdocent rond customer centricity en digital transformation.

n

Opleiding Marketing, management

n

Sarah Steenhaut werkt al vijftien jaar op C-niveau samen met toonaangevende bedrijven, challengers en scale-ups in b2b- en b2c-omgevingen. Daarnaast is ze professor Digital Marketing Strategies aan de UGent.

Karel Demeester, Prof. dr. Sarah Steenhaut & Jan Callebaut Act Human — Waarom succesvolle organisaties investeren in langdurige relaties EAN 978 94 014 7213 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Hardcover n 190 pp.    Marketing n € 29,99

9 789401 472135 — 39 —

Jan Callebaut is een van de pioniers van de moderne diagnostic market research, en is al decennialang thought leader in marketing- en communicatiestrategie voor de private en de publieke sector. Hij is Master Marketeer en ontving in 2019 de Lifetime Achievement Award van BAM.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Customer innovation Veel organisaties benaderen klantgerichte marketing en innovatie van hun bedrijfsstrategie als afzonderlijke zaken. Zo missen ze mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Customer innovation zet dit paradigma op zijn kop door de klant als beginpunt te nemen, te innoveren rond zijn of haar noden en er vervolgens een klantgerichte bedrijfsstrategie rond te bouwen. Deze tweede editie van Customer innovation biedt een goed opgebouwde drie-op-drieformule van verbinding, conversie en samenwerking. Daarmee legt het de basis voor innovatie en verandering, om de huidige klantenreis te verbeteren en uit te breiden naar nieuwe klanthorizonten. Met een reeks casestudy’s, waaronder Disney, LEGO® en Johnson & Johnson en heel veel praktische aanbevelingen is dit het ultieme boek voor elke leider en bedrijfs- of marketingspecialist die het pad wil effenen voor een nieuw tijdperk van klantgerichte strategie.

Inhoud Outside-in strategie n Geconnecteerd ontwikkelingsmodel n Customer journey n Feedbacklussen n Klantgerichtheid n

Pluspunten Handige samenvattingen n Concrete tips n Overzichtelijke schema’s n Draaiboek voor duurzame op klanten gebaseerde groei n

Marion Debruyne is decaan van de Vlerick Business School, opgenomen in de Top 100 Business Schools van de Financial Times. Naast internationale coach en spreker op het gebied van klanteninnovatie is ze ook professor in marketing en innovatie, met ervaring in uiteenlopende sectoren, van gezondheidszorg tot financiële dienstverlening en consumentenproducten. Koen Tackx is professor strategische marketing aan de Vlerick Business School. Hij richt zich vooral op hoe bedrijven meerwaarde voor hun klanten kunnen creëren. Voordat hij zich in de academische wereld begaf, bekleedde hij verschillende leidinggevende functies in bedrijven in dienstverlenende sectoren.

Marion Debruyne Customer innovation — Waarom de klant centraal staat in bedrijfsinnovatie EAN 978 94 014 5879 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 296 pp. Management algemeen n € 34,99

9 789401 458795 — 40 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Six Batteries of Change In tijden van disruptie is het cruciaal om verandering juist te managen. Maar de kans op mislukking blijft ontzettend hoog. Six Batteries of Change biedt een verrassend eenvoudig model voor effectieve verandering. Gebaseerd op het idee van zes batterijen die volledig opgeladen moeten zijn om de beste resultaten te bekomen, identificeren de auteurs 6 punten in organisaties die extra energie verdienen. Dit boek maakt duidelijk hoe de verscheidene ‘batterijen’ op te laden, maar ook hoe je die energie kan inzetten om transformatiecompetenties te ontwikkelen die je organisatie nog wendbaarder maken. Met een grondig onderbouwd model, toegankelijk uitgelegd en rijk geïllustreerd met talrijke cases, zet Six Batteries of Change elke organisatie op weg naar duurzame verandering.

Inhoud Overzicht van de 6 batterijen van verandering n Het team n Strategie en infrastructuur n Duidelijkheid bij plannen n Band met werknemers n Boosten van energie n

Pluspunten Een eenvoudig en grondig onderbouwd model n Talrijke cases uit verscheidene sectoren n Doordrongen van heldere schema’s en illustraties

Peter De Prins was Professor of Management Practice in Change Management, Coaching en Leiderschap aan Vlerick Business School.

n

Opleiding Bedrijfskunde, communicatie, management, marketing

Kurt Verweire is Associate Professor Strategic Management en Partner aan Vlerick Business School.

n

Geert Letens is docent Management aan de Koninklijke Militaire School en trainer voor diverse Fortune Global 500-bedrijven.

Peter De Prins, Kurt Verweire & Geert Letens Six Batteries of Change — Laad je bedrijf op voor verandering EAN 978 94 014 4718 8 n Verschenen  17cm x 24cm n Hardback n 304 pp.  Management algemeen n € 34,99

9 789401 447188 — 41 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Eventplanner Eventplanner is een complete leidraad voor alle aspecten die bij de organisatie van evenementen en feesten komen kijken: van de voorbereiding tot het evenement zelf en de evaluatie achteraf. Het boek zit boordevol praktische tips en handige checklists voor zowel zakelijke events als privéfeesten. In deze compleet herziene versie van de bestseller Events² gaat Kevin Van der Straeten in op de nieuwste trends in de eventsector. Zo houdt het de vinger aan de pols, en blijf je op de hoogte van de belangrijkste factoren bij moderne events.

Inhoud Return on investment n Projectmanagement n Logistiek n Techniek n Beveiliging n Vergunningen en verzekeringen n

Pluspunten Gebaseerd op ruime praktijkervaring n Zowel geschikt voor de ervaren als voor de onervaren organisator n Met medewerking van tientallen professionals uit de eventsector en docenten eventmanagement n

Opleiding Communicatie, management, evenementorganisatie, onthaal en PR, hospitality, marketing, leisure management

n

Kevin Van der Straeten Eventplanner — De standaard voor het organiseren van evenementen EAN 978 94 014 4105 6 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n  320 pp.   Management algemeen, marketing n € 34,99

9 789401 441056 — 42 —

Kevin Van der Straeten is oprichter van eventplanner.be/.nl, al ruim vijftien jaar dé website voor opdrachtgevers en organisatoren van (bedrijfs)evenementen. Daarnaast is hij de presentator van het online tv-kanaal eventplanner.tv


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

WE LOVE EVENTS, zelfs in tijden van corona! Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het coronavirus compleet achterhaald nieuws is wanneer je dit leest. Maar bij de herdruk, geactualiseerd in de zomer van 2020, was corona niet alleen the talk of the town maar zelfs the talk of the world, en zeker ook the talk of the events world. Moeilijke tijden brengen gelukkig ook creatieve ideeën. Awakenings, WOO HAH!, Tomorrowland, Max Verstappen, Andrea Bocelli, Nick Cave, Lady Gaga, Travis Scott en zelfs Donald Trump tonen ons de virtuele weg. De ene al succesvoller en straffer dan de andere, maar zeker allemaal inspirerend voor elke eventmanager en eventmarketeer. Naast het toegevoegde deel dat specifiek gaat over events in tijden van corona, toon ik in dit boek hoe je van het conversatie-event een succesvol en waardevol event maakt. Vanuit mijn ervaring en aan de hand van onderbouwde marketinginzichten breng ik gevatte analyses van I Love Techno, League of Legends, Tomorrowland, Couleur Café, Music for Life en talrijke andere herkenbare cases.

Inhoud Events in tijden van corona n Eventmarketing n De DNA-structuur van een evenement n Het realtime-event en het conversatie-event n De eventmanagementcirkel n Strategisch management n Contentchecks en -optimalisaties n Community management n

Peter Decuypere is founding father van onder meer het bekende festival I Love Techno en de internationaal vermaarde club Fuse. Naast marketingconsultant is hij docent aan verscheidene hogescholen en een veelgevraagd keynotespreker. In 2020 werd hij gevraagd door de overheid (EventFlanders) om als expert mee te helpen aan de relance van de eventsector. Hij is ook auteur van Holy Trinity Events.

Pluspunten Nieuwe, geactualiseerde editie n Bestseller in eventmarketing n Methodes zijn op alle mogelijke events van toepassing n Talrijke cases die tot de verbeelding spreken n Geschreven door de oprichter van I Love Techno n Extra materiaal is te vinden op www.weloveevents.be n

Opleiding Marketing, eventmanagement, leisure management

n

Peter Decuypere We love events — Een gedurfde kijk op marketing EAN 978 94 014 7394 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 382 pp. Communicatiekunde algemeen, marketing n €39,99

9 789401 421867 — 43 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Verkopen en klantenrelaties In de boeken Verkopen, Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers en Wat als de klant nee zegt toont Geert Delobelle hoe je kan scoren bij je prospects en klanten. Hij legt uit hoe je het maximum uit je verkoop kan halen door je sterktes te benutten en geeft helder aan hoe je het best om kan gaan met weerstand. De drie boeken doen je aan de hand van een stappenplan en vele voorbeelden kennismaken met alle denkbare aspecten van verkopen: van het eerste contact tot het ondertekende contract. Aan de hand van zijn tips leer je in een handomdraai alle knepen van het vak. Zo zijn deze boeken de ideale praktijkgidsen voor iedereen die in aanraking komt met klanten.

Geert Delobelle Zelfmanagement voor verkopers en ondernemers — De slimme gps voor zelfsturende verkoopteams EAN 978 90 209 9375 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 208 pp. Management algemeen, marketing n € 24,99

9 789020 993752

Geert Delobelle Verkopen — Van afspraak tot klant EAN 978 90 209 8136 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 212 pp. Management algemeen, marketing n € 24,99

9 789020 981360

Geert Delobelle Wat als de klant nee zegt? — Praktische gids met antwoorden op alle bezwaren EAN 978 94 014 2646 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Management algemeen, marketing n € 24,99

9 789401 426466 — 44 —

Geert Delobelle is zelfstandig business consultant voor Thomas International, een belangrijke speler op de markt van humanresourcestools. Hij is docent aan VIVES (studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde). Geert deelt zijn ervaring al jaren via trainingen en advies met belangstellende commerciële en technische medewerkers, hun leidinggevenden en ondernemers.


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Business en ethiek De recente crisis in de bankwereld heeft eens te meer de behoefte aan ethiek in het bedrijfsleven bevestigd. Bedrijfsethiek is echter meer dan een kwestie van loze kreten of morele verontwaardiging. Het vereist het aanleren van analyse-instrumenten en methodes van ethisch argumenteren. Al meer dan vijftien jaar biedt Business en ethiek een handboek dat geschikt is voor een cursus bedrijfsethiek. In deze nieuwe uitgave krijgt de lezer een veel duidelijker zicht op de verschillende verschijningsvormen van bedrijfsethiek en op de modellen van ethisch argumenteren. Daarbij wordt de deugdenethiek beter geïntegreerd.

Inhoud Modellen van bedrijfsethiek en ethisch argumenteren n Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van producten n Markteconomie als ethiek n Human Resources Management n Rechten en plichten van aandeelhouders n Ecologische ethiek n Onderneming en maatschappij n

Pluspunten Standaardwerk voor zowel economie als ethiek n Herziene editie die inspeelt op actuele thema’s n

Opleiding Bedrijfsmanagement, office management, handelswetenschappen, TEW, accountancy en fiscaliteit, bestuurs- en organisatiewetenschap

Johan Verstraeten is gewoon hoogleraar aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven. Zijn specialisaties zijn: bedrijfsethiek, spiritualiteit en leiderschap, katholiek sociaal denken en vredesethiek.

n

Luc Van Liedekerke doceert bedrijfs­ethiek aan de KU Leuven. Hij is tevens voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network).

Johan Verstraeten & Luc Van Liedekerke Business en ethiek — Spelregels voor ethisch ondernemen EAN 978 90 209 7924 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Sociale kennistheorie en ethiek, economie en bedrijfskennis algemeen n € 29,99

9 789020 979244 — 45 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Het Communicatie DNA De interesse in het communicatievak is booming. In België zijn er meer communicatieprofessionals dan bakkers, slagers of kappers. Iedereen is creator en fotograaf tegelijk. We denken te weten wat een communicatieprofessional doet. Maar is dat wel zo? Waar zijn corporate communicatieprofessionals mee bezig? Wat is hun meerwaarde? Wat maakt hun job zo complex? Hoe kun je zelf een goede communicatieprofessional worden? Korneel Warlop neemt je bij de hand en legt op een beschrijvende manier stap voor stap uit wat zijn ervaringen zijn na meer dan tien jaar bij leidinggevende wereldbedrijven als AXA, AB InBev en Barry Callebaut te hebben gewerkt. Een boek vol tips & tricks aan huidige en toekomstige professionals met een passie voor communicatie. Met bijdragen van o.a. Baptiste van Outryve (Roompot), Debby Wilmsen (Tomorrowland), Laurent Winnock (bpost group), Cybelle Royce-Buyck (AB InBev), Bob Madou (Club Brugge), Christiaan Prins (Barry Callebaut), Frank Dereymaeker (De Tijd) en Erik Lenaers (Weber Shandwick)

Inhoud Geïntegreerd corporate communicatiemodel n Impactvol leiderschap n Reputatie- en crisismanagement n Relatiemanagement n

Pluspunten n Op basis van unieke ervaringen en anekdotes uit de praktijk n Bijdragen van experten uit toonaangevende bedrijven n Onmisbaar voor elke (beginnende) communicatieprofessional Opleiding (Bedrijfs)communicatie, marketing

n

Korneel Warlop Het Communicatie DNA — Tip & tricks voor de communicators van vandaag en morgen EAN 978 94 014 7510 5 n  April 2021    17cm x 24cm n Paperback n 240 pp.    Bedrijfskunde algemeen n € 29,99

9 789401 475105 — 48 —

Korneel Warlop is Corporate Communications Director Europe, MiddleEast & Africa bij Barry Callebaut Group, ’s werelds toonaangevende fabrikant van hoogwaardige chocolade- en cacao­ producten. Korneel is ook Board Member van C², de communication community in België.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beeld en visuele waarneming Beeld en visuele waarneming biedt een overzicht van het actuele wetenschappelijke onderzoek rond de visuele perceptie van natuurlijke en artificiële beelden (foto’s, schilderijen, films, strips, …) vanuit een interdisciplinaire benadering. Dit boek presenteert de biologische en psychologische onderbouw van de perceptie, zonder cultuur, emotie en context van het beeld uit het oog te verliezen. Ook vertellen met beelden en het waarheidsgehalte van documentaires komt daarbij aan bod. Met talrijke voorbeelden uit verscheidene culturen en tijden, een verklarende woordenlijst en aandacht voor het meest recente onderzoek vormt dit boek een diepgaande handleiding voor iedereen die in visuele waarneming geïnteresseerd is of zelf met beelden aan de slag gaat.

Inhoud Waarneming van natuurlijke scènes n Waarneming van beelden n Esthetiek en het brein n

Pluspunten Introductie tot de multidisciplinaire studie van beeld n Een empirische blik op de artistieke visuele trukendoos n Met illustrerend beeldmateriaal n

Pascal Lefèvre is doctor in de communicatiewetenschappen en al meer dan dertig jaar geboeid door beelden in al hun variëteiten. Hij doceert sinds 1998 aan diverse Vlaamse kunstscholen en momenteel aan LUCA School of Arts (campus Sint-Lukas Brussel).

Opleiding n Audiovisuele en grafische technieken, communicatie

Pascal Lefèvre Beeld en visuele waarneming — Een interdisciplinaire benadering EAN 978 94 014 4813 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 216 pp.    Communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789401 448130 — 49 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Start to draw Tekenen maakt je geheugen sterker, laat je beter begrijpen, spreken en luisteren, en lokt betere communicatie uit. Het is een universele taal die je helpt je boodschap over te brengen en je publiek te engageren, zeker tijdens meetings, presentaties of brainstormsessies. Maar waarom stoppen we als volwassene dan bijna allemaal met tekenen? Start to draw leert je op een heldere manier tekenen en boodschappen overbrengen in je werkomgeving. In korte, duidelijke hoofdstukken ontdek je waarom tekenen werkt, hoe je een impact krijgt op je eigen werk en dat van anderen, en hoe je op een creatievere manier naar je job kunt kijken.

Inhoud Wat, waarom en hoe? n Wees voorbereid n Tekenvaardigheden n Aan de slag gaan met je vaardigheden n Blijven bijleren n

Pluspunten Innovatieve blik op brainstorms en visueel nadenken n Stap-voor-stap gids met korte, duidelijke hoofdstukken n Praktische aanpak n

Axelle Vanquaillie is b2b visual harvester. Als visueel facilitator en graphic recorder helpt ze talrijke multinationals – onder andere de leidende research- en advies­ organisatie Gartner – bij het ontdekken van de kracht van visuele skills en storytelling.

Opleiding Alle opleidingen

n

Axelle Vanquaillie Start to draw — Visueel communiceren op het werk EAN 978 94 014 6523 6 n  Verschenen    14cm x 22cm n Paperback n 144 pp.    Bedrijfskunde algemeen n € 24,99

9 789401 465236 — 50 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Be The Story De verhalen van vandaag beleef je langs verschillende kanalen tegelijk. Billie Eilish, bijvoorbeeld, is niet zomaar een muzikante, maar creëert samen met haar fans doelbewust een eigen onlineuniversum. Of politieke verkiezingen: die vinden niet alleen plaats in het stemhokje, evenzeer spelen verslaggeving van journalisten en felle Twitterdebatten daarin een rol. Dat is transmedia-storytelling. BE THE STORY vertelt je alles wat je moet weten over deze nieuwste vorm van verhalen vertellen. Je komt te weten waarom transmedia zo nauw verbonden is met moderne technologie. En hoe je ook met je smartphone geweldige content maakt. In een constant bewegend en exploderend medialandschap geeft dit boek je alle tips om kijkers en gebruikers continu geprikkeld te houden.

Inhoud Een grondplan maken van een transmediaal verhaal n Nieuwe formats en nieuwe genres n Bruikbare apps n Professioneel filmen en monteren met je smartphone n XR-content n

Pluspunten De gids voor storytelling in de 21ste eeuw n Snelle tips om professioneel te filmen n

Opleiding Audiovisuele communicatie, journalistiek, communicatiewetenschappen

Tom Rumes is coördinator van de opleiding toegepaste audiovisuele communicatie aan Thomas More. Daarnaast werkt hij als professioneel trainer en transmedia-storytelling consulant. Eerder schreef hij How To Story.

n

Piet Sonck is docent aan Thomas More. Bovendien is hij een onafhankelijke filmmaker. Als producer, regisseur, scenarist blikt hij experimentele producties in, van videoclips over VR-series tot langspeelfilms.

Tom Rumes & Piet Sonck Be The Story — Transmedia-storytelling voor contentmakers EAN 978 94 014 7484 9 n Maart 2021    21,5cm x 13x5cm n  Paperback n 200 pp. Communicatiekunde algemeen n € 25,99

9 789401 474849 — 51 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Auteursrecht en pers Dagelijks levert de pers informatie die uiterst toegankelijk en beschikbaar is. Toch vereist het gebruik en het verspreiden van deze informatie een bepaalde juridische omgang: het auteursrecht. Op een toegankelijke manier toont Auteursrecht en pers de fijne kneepjes van dit soms moeilijk te ontwarren domein. Compleet met een stappenplan, mogelijke valkuilen en herkenbare casestudy’s. Vanuit tal van voorbeelden uit de mediasector en met aandacht voor detail vertelt dit handboek over de basics, de belangrijke nuances en de achterpoortjes in het auteursrecht. Dankzij die helderheid is het boek bruikbaar voor studenten en iedereen die creatief met media bezig is.

Inhoud Geschiedenis van het auteursrecht n De plaats van het auteursrecht in het recht n De exploitatie van auteursrechten n Auteurscontracten n De pers en het auteursrecht n

Pluspunten Verhelderend voor iedereen die omgaat met de pers n Dit boek werd getoetst aan verscheidene standaardwerken over auteursrecht en onderworpen aan een peerreview n

Wim Criel doceerde auteursrecht en pers aan Thomas More Mechelen. Daarvoor werkte hij als verantwoordelijk uitgever van Roularta Media Group, bekend van Knack en Trends.

Opleiding n Journalistiek en (commerciële) communicatie

Wim Criel Auteursrecht en pers EAN 978 94 014 0282 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Journalistiek, recht algemeen n € 29,99

9 789401 402828 — 52 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Journalistiek Bereid je je voor op een journalistieke carrière of heb je altijd al willen weten hoe journalisten te werk gaan? Deze nieuwe editie van Journalistiek geeft je een geactualiseerde inkijk in het journalistieke bedrijf, de media en de verschillende redactiefuncties en leert je hoe je concreet aan de slag kunt met verschillende genres. Dit basiswerk voor beginnende journalisten is geschreven vanuit de praktijk, in een begrijpbare taal en met tal van voorbeelden. Elk hoofdstuk sluit af met een interview waarin een ervaren journalist bevraagd wordt. Deze relevante stemmen zijn onder meer Rudi Vranckx, Liesbeth Van Impe en Faroek Özgünes.

Inhoud Wegwijs in het Vlaamse medialandschap n Wat is een goed interview? n Van idee tot eindredactie n Leren uit gesprekken met ervaren journalisten n Wetgeving, deontologie en bronnengeheim in journalistiek n

Pluspunten Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod n Aandacht voor alle facetten van de journalistiek: van tekst en opmaak tot wetgeving n Ervaringsdeskundigen aan het woord n

Ria Goris is zelfstandig journalist en lector journalistiek aan Erasmushogeschool Brussel. Ze publiceerde onder meer in Knack, De Standaard, Humo, Libelle en Psychologies.

Opleiding Journalistiek

n

Guy Delforge is freelance journalist, docent en consultant media en communicatie. Hij werkte als journalist en manager voor verschillende dagbladen, magazines en televisie.

Ria Goris & Guy Delforge Journalistiek — Inleiding tot het vak EAN 978 94 014 3912 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 322 pp. Journalistiek n € 27,99

9 789401 401906 — 53 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Schrijven voor radio en tv Radio- en tv-teksten worden maar een keer beluisterd. Ze mogen dus niet te snel gaan of onduidelijk zijn, en moeten de kijker-luisteraar onmiddellijk aanspreken én bij de zaak houden. Schrijven voor radio en tv bevat de ongeschreven wetten, technieken en vuistregels om teksten te maken voor nieuwsuitzendingen, reportages, documentaires op radio en televisie. Het boek bevat bovendien talloze tips en aanbevelingen van ervaren journalisten-tekstschrijvers, geïllustreerd met honderden voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Het is het ideale handboek voor de journalist in opleiding.

Inhoud Journalistieke radioteksten n Journalistieke tv-teksten n Opbouw en structuur van een tekst n Het perspectief van de kijker en de luisteraar n

Pluspunten Overbrugt de kloof tussen theorie en praktijk n Basisboek voor de beginnende en handig vademecum voor de ervaren journalist n

Opleiding Journalistiek, communicatie

Patrick Pelgrims is lector redactie radio en televisie aan de Erasmushogeschool Brussel. Hij coördineert er de bachelor journalistiek.

n

Patrick Pelgrims Schrijven voor radio en tv — Praktijkboek voor de journalist EAN 978 94 014 0095 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 300 pp. Journalistiek n € 29,99

9 789401 400954 — 54 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Media en mentaliteit Media doen meer dan inspelen op individuele voorkeuren. Elke krant, omroep of blog heeft een eigen imago dat beantwoordt aan het profiel van een doelgroep. Als publiek kiezen we voor het medium waarvan het imago representatief is voor onze eigen referentiegroep. Zo genereert elk medium een particuliere groepsmentaliteit die past bij een specifiek doelpubliek. In Media en mentaliteit zet Bart Pattyn aan tot reflectie over groepsmentaliteit en over de manier waarop massamedia een publieke sfeer in de hand werken. De auteur heeft daarbij oog voor de mediagebruiker in de moderne communicatiemaatschappij. Dit boek is noodzakelijke lectuur voor communicatie- en cultuurwetenschappers en voor journalisten die inzicht willen krijgen in de invloed van media op de samenleving.

Inhoud Interactiepatronen n Douglas’ typologie n Het perspectief van het individu n Ideologiekritiek n De verantwoordelijkheid van de media n

Pluspunten Brengt het rijke en gevarieerde medialandschap uitvoerig aan bod n Wetenschappelijke inzichten toegepast op modern mediagebruik n

Bart Pattyn is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven en directeur van het Overlegcentrum voor Ethiek, KU Leuven. Hij zet zich in voor interdisciplinaire discussies over maatschappelijk relevante thema’s binnen het overlegorgaan Metaforum.

Opleiding n Communicatiewetenschappen

Bart Pattyn Media en mentaliteit EAN 978 94 014 1289 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 288 pp. Journalistiek, sociale kennistheorie & ethiek n € 29,99

9 789401 412896 — 55 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Echte mediaprimeurs Vroeger viel het fysieke lichaam van de mens samen met zijn communicatiemiddel, zoals bijvoorbeeld lichaamstaal en gesproken taal. Geleidelijk aan ontwikkelde de mens via het geschrift technologische communicatie-instrumenten die zich buiten zijn lichaam bevonden. Nu lijkt het erop dat mens en mediamachine in elkaar gaan overvloeien. Wie Echte mediaprimeurs doorneemt, stoot niet alleen op de fascinerende ontstaansgeschiedenis van diverse media, maar ook op de manier waarop de mens zichzelf vormgeeft en anders maakt. Zo groeit deze communicatiegeschiedenis uit tot een beknopte beschavingsgeschiedenis waarin lichaamstaal, gesproken taal, schriftcultuur, beeldcultuur en cybercultuur hun juiste plaats krijgen. Wie meegaat in dit verhaal van oudste, oude, nieuwe en nieuwste media krijgt niet alleen een duidelijk antwoord op deze vragen, maar begrijpt meteen de cultuurhistorische invloed van al deze media.

Inhoud Mediageschiedenis n Lichaamscultuur n Typografische revolutie n Commerciële nieuwsindustrie n Van multi- tot hypermedia: doorbraak van de cybercultuur n

Pluspunten Een historische benadering van een actueel thema n Gebaseerd op de praktijkervaring van de auteur

Frank Hellemans doceert mediageschiedenis en journalistiek aan Thomas More Mechelen. Daarnaast is hij redacteur van de boekensite voor het weekblad Knack.

n

Opleiding Journalistiek, communicatiewetenschappen

n

Frank Hellemans Echte mediaprimeurs — Een communicatiegeschiedenis EAN 978 90 209 5496 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 112 pp. Communicatiekunde algemeen n € 24,99

9 789020 954968 — 56 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Smart cities Wat enkele decennia geleden nog sciencefiction leek, is vandaag werkelijkheid. Slimme horloges en camera’s, sensornetwerken en drones vinden stilaan hun plaats in het alledaagse leven. Ze gebruiken de kracht van ICT om onze mobiliteit, energievoorziening, stadsbeleving en veiligheid grondig te verbeteren. Smart cities bewijst dat we een balans moeten vinden tussen de mogelijkheden en valkuilen die technologie met zich meebrengt, en welke modellen we best volgen. Daarbij biedt het een multidisciplinaire insiderskijk op de ontwikkelingen die op ons afkomen, van architectuur tot dagelijks leven, mobiele applicaties en slim stadsbeleid.

Inhoud De kracht van data n Het privacy-probleem n Technologische bouwstenen van de slimme stad n

Pluspunten Up-to-date voorbeelden uit binnen- en buitenland n Vernieuwend model n Kritische blik met aandacht voor valkuilen n

Opleiding Communicatiewetenschappen, marketing, media-economie

n

Pieter Ballon is communicatiewetenschapper en historicus. Hij is professor aan de Vrije Universiteit Brussel en directeur bij iMinds, waar hij verantwoordelijk is voor de Smart City-activiteiten in Vlaanderen en Brussel.

Pieter Ballon Smart cities — Hoe technologie onze steden leefbaar houdt en slimmer maakt EAN 978 94 014 2938 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Integraalband n 224 pp.   Technische wetenschappen algemeen n € 34,99

9 789401 429382 — 57 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden Elke dag informeert het journaal ons over belangrijke gebeurtenissen die ons allemaal in meer of mindere mate beïnvloeden. Maar welke feiten hadden de laatste dertig jaar zo’n grote impact dat ze onze wereld of de manier waarop we ernaar kijken drastisch veranderden? Dit boek heeft aandacht voor (inter)nationale politiek, economie, cultuur, sport, wetenschap, lifestyle, milieu, ... Zo biedt 500 gebeurtenissen een venster op op de hele wereld doorheen de voorbije drie decennia, in een kort en krachtig overzicht.

Inhoud Binnenlandse politiek n Cultuur en media n Economie en arbeid n Lifestyle n Milieu n Samenleving binnenland en buitenland n Sport n Wetenschap n

Pluspunten Naslagwerk door en voor journalisten n Overzichtelijk lexicon n

Opleiding Communicatie, journalistiek, marketing, lerarenopleiding

n

Marc Hendrickx studeerde rechten, wijsbegeerte en politieke en sociale wetenschappen. Hij doceerde sociologie en psychologie, politieke structuren en inleiding tot de journalistiek in de opleidingen journalistiek aan Thomas More Mechelen. Uit bijna dertig jaar leservaring groeide de behoefte aan een overzichtswerk. Jo Bastiaens studeerde politieke wetenschappen en menselijke ecologie, en doctoreerde over hoger onderwijs en internationale samenwerking. Hij was als beleidsonderzoeker en docent actief in Shanghai, Jakarta en New York. Bij Thomas More Mechelen adviseert hij het onderwijsbeleid en doceert hij sociologie, interculturele communicatie en internationale studies in verschillende opleidingen.

Marc Hendrickx & Jo Bastiaens 500 gebeurtenissen die onze wereld veranderden EAN 978 94 014 3540 6 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 216 pp. Sociale wetenschappen n € 24,99

9 789401 435406 — 58 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Om de actualiteit beter te begrijpen is het van belang de mensen te kennen die omwille van hun status of machtspositie een grote invloed uitoefenen op de samenleving. Dit boek bundelt de 500 mensen die nu al, bij leven, een begrip zijn.

Marc Hendrickx & Thijs Delrue 500 mensen die vandaag een begrip zijn EAN 978 94 014 1679 5 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 168 pp. Journalistiek n € 24,99

9 789401 416795

Kennis van enkele basisbegrippen wapent je om de brede actualiteit in de media te volgen en te begrijpen. Dit boek biedt de lezer de sleutel tot inzicht in het journalistieke jargon, met tekst en uitleg bij de belangrijkste termen in de meest uiteenlopende domeinen en bijdragen van een resem beroepsjournalisten.

Marc Hendrickx & Werner Goossens 500 woorden die iedereen moet kennen — Om de actualiteit te begrijpen EAN 978 94 014 1042 7 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 172 pp. Journalistiek n € 24,99

9 789401 410427

De islam is de laatste tijd een veelbesproken topic in het nieuws. Dit boek biedt een toegankelijk overzicht van de meest essentiële begrippen van deze godsdienst. Het geeft tekst en uitleg bij de verschillende strekkingen van de islam, en schenkt ook aandacht aan de religieuze kernwaarden van de wereldgodsdienst.

Hind Fraihi De islam in 500 woorden EAN 978 94 014 2645 9 n Verschenen 15cm x 21cm n Paperback n 208 pp. Filosofie algemeen n € 24,99

9 789401 426459 — 59 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Met woorden verleiden Schrijven is praten met papier ertussen. Maar hoe komt het dan dat de kracht van een persoonlijke dialoog soms verloren gaat in een tekst? In Met woorden verleiden geeft Mark Van Bogaert je een openhartige inkijk in de interne keuken van de copywriter. De dialoogmethode en al zijn schrijftips leveren je tekst extra aandacht en respons op. Dit boek helpt je om alle mogelijke tekstvormen te verbeteren: verkoopbrieven, e-mails en andere webteksten, maar ook vergaderverslagen, persberichten en powerpointpresentaties. Het is geschikt voor elke student die zijn schriftelijke communicatie wil optimaliseren.

Inhoud Persoonlijk en positief leren schrijven n Dialoogkracht in allerlei tekstsoorten n Antwoorddocumenten voor meer respons n Teksten voor advertenties n Schrijven voor het goede doel n Schrijven voor verschillende leeftijden n

Pluspunten A/B-tests bewijzen dat de tips effectief werken n De auteur won twee keer de Gouden Veer n Gebaseerd op casestudy’s n

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.

Opleiding Direct marketing, bedrijfs- en office management, (professionele) communicatie

n

Mark Van Bogaert Met woorden verleiden — Schrijftips voor uw presentaties, mailings en andere wervende teksten EAN 978 94 014 1063 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 264 pp. Marketing n € 29,99

9 789401 410632 — 60 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Scanbaar schrijven Hoe kijkt uw lezer? Hoe leest uw kijker? En hoe trekt u uw lezer met weinig tijd toch uw tekst in? In dit boek vindt u de basisregels om een tekst professioneler en lezersvriendelijker vorm te geven, ook met eenvoudige hulpmiddelen als Word of PowerPoint. U kijkt eerst hoe kranten het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maken. En dan hoe u de KRANT-methode (Koppen, Reliëf, Accenten, Navigatiestructuur en Tekstblokjes) toepast op uw eigen teksten: van memo tot cv, van e-mail tot vergaderverslag, van uitnodiging tot persbericht. Scanbaar schrijven leert u te kiezen voor een geschikt lettertype, voor goede illustraties, voor blikvangers met plakfactor.

Inhoud Van informatierijkdom krijg je aandachtsarmoede n Kijk eens naar de krant n Presenteer uw tekst in zapklare brokjes n Psychologie van de letter n Scanbaar schrijven voor verschillende tekstsoorten n Meepraten over lay-out? Dure woorden! n

Pluspunten Stimuleert nadenken over elke zin, elk woord, elk leesteken om tot een vloeiende tekst te komen

n

Opleiding n (Direct) marketing, bedrijfs- en office management, copywriting, (professionele) communicatie, taal- en letterkunde

Mark Van Bogaert Scanbaar schrijven — Aandacht vangen van lezers met weinig tijd EAN 978 94 014 1852 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 232 pp.  Communicatiekunde algemeen n € 25,99

9 789401 418522 — 61 —

Mark Van Bogaert is zelfstandig tekstschrijver en schrijftrainer. Voor bedrijven en socialprofitorganisaties maakt hij teksten voor (e-)mailings, magazines en websites. Al 25 jaar voert hij tests uit met verschillende tekstversies om te onderzoeken wat de meeste respons oplevert. Hij won de prestigieuze Gouden Veer, de tweejaarlijkse bekroning voor de beste verkoopbrief, en een boekenkast vol andere prijzen.


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

De prijs van politiek Het gezegde ‘show me the money’ geldt ook voor politieke partijen. Hun doen en laten kunnen we immers pas echt begrijpen als er zicht is op de hoeveelheid geld die ze bezitten en onder elkaar verdelen. De prijs van politiek brengt de Belgische partijen en hun boekhouding in kaart. Het bespreekt de ontwikkeling van private naar publieke financiering, en de manier waarop de partijen erin geslaagd zijn om hun portefeuille voortdurend aan te dikken. Het boek kijkt ook over de grenzen heen, en stelt dezelfde vragen over Europese partijen. Daardoor werpt het een uitdagende en eigenzinnige blik op de toekomst van de democratie en de macht die politieke partijen daarin bezitten.

Inhoud Overzicht van boekhouding van politieke partijen n Economisch perspectief op de politicologie n Politieke strategie n Aandacht voor België en de Europese Unie n

Pluspunten Gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door de auteurs n Toegankelijk geschreven n Begrip van financiële werking democratische instituten n

Bart Maddens is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en voert al twintig jaar onderzoek naar partijfinanciering.

Opleiding n Politicologie, European Studies

Jef Smulders is als vrijwillig medewerker verbonden aan de KU Leuven. Hij analyseerde de boekhouding van nationale politieke partijen in Europa. Wouter Wolfs is als onderzoeker verbonden aan de KU Leuven. Hij werkt aan een proefschrift over de financiering van de politieke partijen in de EU.

Bart Maddens, Jef Smulders & Wouter Wolfs De prijs van politiek — Over de portefeuille van de partijen EAN 978 94 014 5880 1 n  Verschenen    15cm x 23cm n Paperback n 256 pp.    Politicologie n € 25,99

9 789401 458801 — 62 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Waarom Europa? Waarom is er nog steeds geen Europees leger? Waarom vinden we het vanzelfsprekend dat we met de euro betalen? En waarom willen de Britten een eigen koers varen? Het Europa dat we vandaag kennen, is het resultaat van keuzes van beleidsmakers door de jaren heen. Intussen werkt de Europese Unie in op talloze domeinen en oefent ze een grote invloed uit op het leven van haar burgers. Dit resultaat van jarenlange en steeds verder uitdijende integratie is er echter niet zonder slag of stoot gekomen, noch is het voorlopig eindpunt zonder controverse. Dit boek toont het waarom van de Europese Unie aan de hand van de belangrijkste gebeurtenissen, bekende hoofdrolspelers en de wijze waarop cruciale keuzes werden gemaakt. Dit boek biedt een behapbare, genuanceerde blik op de factoren die de levens van elke Europeaan dag na dag bepalen, en maakt duidelijk hoe de beslissingen van gisteren tot op vandaag doorwerken.

Inhoud De pioniersfase n Ambities en economisch project n De interne markt n De euro n Verdieping en uitbreiding n

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven.

Pluspunten Maakt een complexe geschiedenis helder n Behandelt opvallende sleutelmomenten en figuren n Verbindt heden en verleden n Geschikt als introductie in brede opleidingen n

Kamiel Vermeylen is journalist bij Knack, gespecialiseerd in Europese politiek.

Opleiding Politieke wetenschappen, journalistiek, geschiedenis, communicatie, economie

n

Steven Van Hecke & Kamiel Vermeylen Waarom Europa? — Kleine geschiedenis van een groot project EAN 978 94 014 7770 3 n Oktober 2021    17cm x 24cm n Paperback n 240 pp.    Geschiedenis algemeen, Politieke geschiedenis en geschiedenis van de internationale betrekkingen n € 29,99

9 789401 477703 — 63 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Klassieke sociologen en hun erfenis Nooit liet het sociologisch denken zo’n ideeënrijkdom zien als bij haar grondleggers: Comte, Marx, Durkheim, Weber en Mead. Stuk voor stuk ambitieuze, gevaarlijke denkers, van wie de ideeën tot op vandaag ons beeld van de maatschappij bepalen. Klassieke sociologen en hun erfenis schetst de ideeën van deze denkers en hun klassiek sociologisch kader. Het boek volgt de sociologen op het moment dat ze hun meest gedurfde denkstappen zetten en nodigt uit om mee te denken en zelf verder te gaan. Dit boek laat zien hoe invloedrijk deze denkers waren en hoe belangrijk ze tot op vandaag blijven. Daarom is het in de eerste plaats geschikt voor de student die zich wil bekwamen in de grondslagen van de sociologie.

Inhoud Saint-Simon en Comte – sociologie als een positieve wetenschap n Kennis als strijd, strijd als kennis – de wereld volgens Karl Marx n De sociologische verbeelding van Emile Durkheim n Het tragisch verstehen van Max Weber n Het sociale als het nieuwe – het optimisme van G.H. Mead n

Pluspunten Basiswerk over de grondleggers van de sociologie n Focus op individuele sociologen en hun werk n

Walter Weyns doceert sociologie en cultuurkritiek aan de Universiteit Antwerpen.

Opleiding n Sociologie en cultuurkritiek n Sociologie algemeen

Walter Weyns Klassieke sociologen en hun erfenis EAN 978 94 014 1893 5 n Verschenen 16cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Sociologie algemeen n € 29,99

9 789401 418935 — 64 —


COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

Beleid en participatie in Vlaanderen Vlaanderen voert al meer dan een halve eeuw een autonoom sport- en beweegbeleid. In die periode heeft het Vlaamse sport- en beweeglandschap heel wat structurele veranderingen doorgemaakt. Die ontwikkeling weerspiegelt zich zowel in de sportdeelname als in de organisatie van de sportsector. Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen staat in eerste instantie stil bij vraag en aanbod van sport, meer bepaald sportbeoefening, sportaanbod, sporttewerkstelling en economische betekenis van sport. Daarna volgt een analyse van sportomgeving en sportsector aan de hand van een aantal heldere modellen. Het tweede deel gaat dieper in op de ontwikkeling van het Vlaamse sportbeleid en licht de verschillende fasen toe, inclusief raakvlakken met onder meer toerisme, volksgezondheid en onderwijs. Ten slotte zoomt dit deel in op hoe het sport- en beweegbeleid tot stand komt, waarbij de beleidscyclus, de beleidsinstrumenten en het wetgevend kader centraal staan. Deze vierde, volledig herziene versie van dit handboek is een compleet en geactualiseerd naslagwerk voor studenten en professionals, beleidsmakers en managers.

Inhoud n Beleidsruimte: het speelveld van het sportbeleid in Vlaanderen n Beleidsontwikkeling: het tot stand komen van het sportbeleid in Vlaanderen Pluspunten Beoogt het bevorderen van samenspel tussen de diverse actoren in het werkveld n Bevat figuren waarin concepten en modellen schematisch worden weergegeven n

Opleiding n Sportmanagement, sportsociologie, sportopleidingen, politieke en sociale wetenschappen, economie, rechten

Jeroen Scheerder is professor sportbeleid en sportsociologie aan de KU Leuven, waar hij aan het hoofd staat van de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid van de Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen. Hij is promotor-coördinator van het Onderzoeksplatform Sport en voormalig voorzitter van de European Association for Sociology of Sport. Joris Corthouts is onderzoeker binnen de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegings­ beleid (KU Leuven). In zijn onderzoek focust hij op de rol van innovatie binnen de nonprofit sportsector. Hij verricht dit onderzoek in het kader van het Onderzoeksplatform Sport. Erik Thibaut is postdoctoraal onderzoeker aan de Onderzoeksgroep Sport- & Bewegings­beleid inzake sportparticipatie. Hij is werkzaam als coördinator van het Onderzoeksplatform Sport en doceert sportmanagementvakken aan Thomas More in Turnhout.

Jeroen Scheerder, Joris Corthouts, Erik Thibaut Sport. Beleid en participatie in Vlaanderen EAN 978 94 014 7637 9 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 352 pp.  Sportorganisatie n € 29,99

Julie Borgers is doctor in de bewegingswetenschappen (KU Leuven) en sinds 2017 werkzaam als manager clubwerking bij Tennis Vlaanderen.

9 789401 476379 — 65 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK


ja zegger

IVKOOR

LF U W E D LUK T Y U H C S ETER BE

S E KI P

T N E L TA “

MIJN

onze t p l e h ieuw) uilder B n t p n o e ( l a n My t eter talente b n s u n h o ten oor wij d r studen a a ,w eling n k e k k i k w e t te ontd p de on o n e t ren! ” ich r a v n r e e n e kun k om t u e l r e Ze n ervan. ol Saxio gescho

Klaudy

kel Ho na Ren


N A D R E RS ME E K I U R EB G 0 0 0

56.

A ES I T A S I AN G R O 000

IN BIJN

2.

N A V R A WA EN L O H C S % 0 6 N U H N E KT E D T N O IEL F O R P R. EN E T D N L I E L U B TA T N E L A T Y M T ME • Online zelftest brengt je talenten in kaart • Met nieuwe 360°-functionaliteit voor meer feedback Actieve Linkedin-community om ervaringen te delen, • vragen te stellen en bij te leren. • Goedkoop (hoeveelheidskorting) • Zowel inzetbaar voor studenten als voor leraren en docenten

T N E L A MYT ER.COM BUILD Meer weten? tim.moriën@lannoocampus.be


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Groot worden Groot worden introduceert (toekomstige) leerkrachten, opvoeders en ouders in het proces van ‘groot worden’ of de ontwikkeling van het kind. De auteurs onderzoeken het belang van de ontwikkeling van het kind voor de onderwijs- en opvoedingspraktijk en bekijken hoe er met deze ontwikkeling kan worden omgegaan. Op een logische, begrijpbare en herkenbare manier worden de grote ontwikkelingsstappen weergegeven die het kind doormaakt als baby, peuter, de kleuter, lagereschoolkind en adolescent. Telkens komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod opgedeeld in ontwikkelingsgebieden om iedere fase in al zijn aspecten te omvatten: lichamelijk, motorisch, sociaal-emotioneel, persoonlijkheid. De ontwikkelingsfasen zijn de volgende: de ongeboren baby en de geboorte, de pasgeborene, de baby, de peuter, de kleuter, het lagereschoolkind en de adolescent. Dit overzicht wordt aangevuld met authentieke voorbeelden uit échte onderwijssituaties en uit de reële opvoedingspraktijk.

Inhoud De verschillende ontwikkelingsfasen van het kind n Lichamelijke en motorische ontwikkeling n Perceptuele en tekenontwikkeling n Cognitieve en taalontwikkeling n Sociaal-emotionele en seksuele ontwikkeling n Persoonlijkheids- en morele ontwikkeling n Schoolse en spelontwikkeling n

Pluspunten Volledig herziene editie n Systematisch en overzichtelijk n Bespreekt iedere ontwikkelingsfase in al zijn aspecten n Theoretische modellen en wetenschappelijke inzichten worden eenvoudig omschreven

Katrien Struyven is onderwijskundig pedagoog en als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Educatiewetenschappen (Vrije Universiteit Brussel).

n

Opleiding Lerarenopleiding, verpleegkunde, kinesitherapie, logopedie, ontwikkelingspsychologie, educatiewetenschappen

n

Marlies Baeten is onderwijskundig pedagoog en als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen (Universiteit Antwerpen). Eva Kyndt is als docent verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling, en Levenslang Leren (KU Leuven). Eline Sierens is onderwijskundig pedagoog en directeur van het Sint-FranciscusXaveriusinstituut te Brugge.

Katrien Struyven, Marlies Baeten, Eva Kyndt & Eline Sierens Groot worden — De ontwikkeling van baby tot adolescent EAN 978 94 014 7027 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek n € 29,99

9 789401 470278 — 70 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang Begeleiders en pedagogisch medewerkers die kijken vanuit het perspectief van het kind, hebben een streepje voor. Aandacht hebben voor de leefwereld van de allerjongsten leidt tot een aanpak waarin kinderen zich thuis voelen in de opvang en geboeid bezig zijn. Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang is de ideale gids voor (toekomstige) begeleiders in de kinderopvang. Vertrekkend vanuit het aanpakproces- effect-model zet dit boek begeleiders op weg in het scheppen van een optimale omgeving: een positieve sfeer en relaties, een rijk aanbod aan materialen en activiteiten, ruimte voor initiatief en zoveel meer. Behalve voor opleidingen is dit boek een ideaal werkinstrument om begeleiders te inspireren in hun dagelijkse praktijk met jonge kinderen. Het bevat talrijke voorbeelden, tips voor optimale communicatie en suggesties om de kinderopvang levendig en op maat in te richten.

Inhoud Onderwijspsychologie n Pedagogie n Welbevinden n Betrokkenheid n Kwaliteitsvol werken n

Ferre Laevers is een Vlaams onderwijskundige en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Hij is hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Pluspunten n Basiswerk voor de kinderopvang n Concreet stappenplan n Gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

n

Kristien Silkens is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven. Bart Declercq is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) van de KU Leuven.

Ferre Laevers & Kristien Silkens Ervaringsgericht werken — In de voorschoolse kinderopvang EAN 978 94 014 6192 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 152 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 24,99

9 789401 461924 — 71 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters Onderwijzers en opvoeders die kijken vanuit het perspectief van de kleuter, hebben een streepje voor. Aandacht hebben voor de leefwereld van de allerjongsten maakt hen sterker en meer betrokken, al vraagt dat een juiste aanpak. Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters is de ideale gids voor (toekomstige) leraren in het kleuteronderwijs. Door de bevattelijke taal en de vele cases helpt dit boek onderwijzers en opvoeders op weg in de zoektocht naar wat kleuters bezighoudt. Behalve voor opleidingen presenteert het boek zich als werkinstrument om leraren actief te begeleiden rond alle aspecten van de ervaringsgerichte praktijk. Het bevat talrijke voorbeelden, tips voor betere communicatie en suggesties om de klas levendig in te richten.

Inhoud Onderwijspsychologie n Pedagogie n Welbevinden n Betrokkenheid n Een positief klasklimaat n Aanpakfactoren n

Pluspunten Basiswerk voor kleuters in de basisschool n Concreet stappenplan n Gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek n Aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn n

Ferre Laevers is een Vlaams onderwijskundige en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Hij is hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

n

Ferre Laevers Ervaringsgericht werken — In het basisonderwijs met kleuters EAN 978 94 014 6193 1 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.   Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 461931 — 72 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Ervaringsgericht werken in het basis­onderwijs met 6- tot 12-jarigen Onderwijzers en opvoeders die kijken vanuit het perspectief van het kind, hebben een streepje voor. Aandacht hebben voor kinderen en hun leefwereld maakt hen sterker en meer betrokken, al vraagt dat een juiste aanpak. Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen is de ideale gids voor (toekomstige) leraren in de basisschool. Door de bevattelijke taal en de vele cases helpt dit boek onderwijzers en opvoeders op weg in de zoektocht naar wat kinderen bezighoudt. Behalve voor opleidingen presenteert het boek zich als werkinstrument om leraren actief te begeleiden rond alle aspecten van de ervaringsgerichte praktijk. Het bevat talrijke voorbeelden, tips voor betere communicatie en suggesties om de klas levendig in te richten.

Inhoud Onderwijspsychologie n Pedagogie n Procesgericht n Krachtige leeromgeving n Werkvormen n

Pluspunten Basiswerk voor de basisschool n Toepasbaar in de praktijk n Gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek n Aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn n

Ferre Laevers is een Vlaams onderwijskundige en grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs. Hij is hoogleraar aan Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en hoofd van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

n

Ludo Heylen is onderwijskundige, -coach en directeur bij het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) aan de KU Leuven.

Ferre Laevers & Ludo Heylen Ervaringsgericht werken — In het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigen EAN 978 94 014 6194 8 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 216 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 461948 — 73 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Met de EGO-praktijkboeken krijg je als leraar en opvoeder nog meer zin om voor de klas te staan. In duidelijke en heldere taal geeft deze volledig nieuwe reeks antwoord op alle hot topics in het onderwijs. Wil je elke leerling via differentiëren betrekken in je les? Ben je op zoek naar een andere manier van evalueren? Of wil je een creatieve en zelfstandige houding bij je leerlingen stimuleren? De EGO-praktijkboeken bieden het allemaal. Je ontdekt toepassingen op maat van verschillende leeftijden. Daardoor ga je extra doelgericht en gemotiveerd aan de slag. Boordevol voorbeelden en oefeningen zijn welbevinden en een positieve attitude bij je leerlingen dankzij deze reeks al snel het resultaat.

Inhoud Differentiëren n Evalueren n Ondernemen bij kinderen n Zelfstandigheid stimuleren n Themaloos werken n Een basismilieu creëren n

Pluspunten Aandacht voor specifieke klastechnieken n Met to-do’s voor elke leerkracht n Praktijkvoorbeelden uit meer dan 580 scholen n Opgebouwd aan de hand van kindportretten n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogische wetenschappen

n

— 74 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Marieke Holvoet en Ludo Heylen Ruimte voor initiatief — in het basisonderwijs met kleuters

Ludo Heylen, Joost Maes en Ivan Van Gucht Differentëren werkt — in het basisonderwijs met 6- tot 12 jarigen

EAN 978 94 014 7012 4 n Verschenen n 17cm x 24cm   Paperback n ca. 176 pp. n Onderwijs en opvoeding n €19,99

EAN 978 94 014 6778 0 n Verschenen n 17cm x 24cm   Paperback n ca. 176 pp. n Onderwijs en opvoeding n € 19,99

9 789401 470124

9 789401 467780

Els Menu Een rijke leeromgeving — in het basisonderwijs met kleuters

Els Menu Start eens zonder thema — in het basisonderwijs met kleuters

EAN 978 94 014 7490 0 n Mei 2021 n 17cm x 24cm   Paperback n ca. 152 pp. n Onderwijs en opvoeding n € 19,99

EAN 978 94 014 7782 6 n September 2021 n 17cm x 24cm   Paperback n ca. 152 pp. n Onderwijs en opvoeding n € 19,99

9 789401 474900

9 789401 477826

— 75 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Met de kinderen alles goed De selfiecultuur, de klimaatverandering, de toegenomen aandacht voor gezondheid en de angst voor overgewicht, de achteruitgang van begrijpend lezen, de coronacrisis … het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die opgroeien vandaag helemaal anders maken dan twintig of dertig jaar geleden. We maken ons allemaal zorgen over de impact die ze hebben op de jeugd. Maar zijn ze wel de echte problemen? Focussen we niet op de verkeerde crises? In Met de kinderen alles goed onderscheidt Pedro De Bruyckere feit van fictie. Sommige zaken waarover ouders en opvoeders zich zorgen maken, zijn die zorgen niet waard. In de plaats daarvan bestaan er dan weer andere crises die minder opvallend zijn, maar juist schadelijkere gevolgen kunnen hebben voor de jeugd. Is het echt zo erg gesteld met de kinderen en jongeren? En zijn er manieren om hun weerbaarheid te versterken? Dit boek geeft je het antwoord en gaat op zoek naar oplossingen.

Inhoud Jeugdproblemen n Opvoeding n Basisvaardigheden n

Pluspunten Generatieschets n Opvoedingstips n Basisvaardigheden n

Pedro De Bruyckere is pedagoog en docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. Daarnaast is hij postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hij schreef verscheidene internationaal gekende boeken waarin hij de meest hardnekkige mythes over onderwijs en opvoeding ontkracht. Zijn onderzoek werd onder meer gepubliceerd in The American Educator.

Opleiding Pedagogiek, zorg, sociaal werk

n

Pedro De Bruyckere Met de kinderen alles goed — Opgroeien in tijden van crises EAN 978 94 014 7293 7 n Verschenen    15cm x 21xm n Paperback n 136 pp.    Pedagogiek n € 19,99

9 789401 472937 — 76 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Bijna alles wat je moet weten over psychologie Over het opvoeden van kinderen en jongeren is al veel geschreven. Maar hoe weten we wat effectief bewezen is en werkt? Dit boek verzamelt alle bewezen inzichten uit de psychologie, gedragswetenschappen en vele andere domeinen, om zo tot een bruikbaar overzicht te komen over de ontwikkeling van kinderen. Hoe leren kinderen, hoe kun je ze motiveren en hoe kun je hun gedrag individueel en in groep vormen? Bijna alles wat je moet weten over psychologie leert het je helemaal.

Inhoud Ontwikkelingspsychologie n Nature-nurturedebat n Hechting n Taalontwikkeling n Seksuele ontwikkeling n Motivatiepsychologie n Executieve functies n

Pluspunten Alleen wetenschappelijk bewezen inzichten n Handige toelichting in kaders n Internationaal verschenen n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, onderwijskunde, ontwikkelingspsychologie, CLB’s, psychologie

Pedro De Bruyckere doceert al meer dan 15 jaar onderwijspsychologie. Hij is verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent en de Universiteit Leiden. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven.

n

Casper Hulshof is psycholoog en als docent onderwijskunde verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is een veelgevraagd spreker over de rol van media en internet in het hoger onderwijs. Liese Missinne is onderwijskundige en lerarenopleider aan Arteveldehogeschool in Gent voor toekomstige leraren secundair (of voorgezet) onderwijs.

Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof & Liese Missinne Bijna alles wat je moet weten over psychologie — Voor wie kinderen en jongeren opvoedt EAN 978 94 928 7304 0 n Augustus 2021    17cm x 24cm n Paperback n 304 pp.    Pyschologie algemeen, onderwijs algemeen n € 22,99

9 789492 873040 — 77 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Klaskit Lesgeven kun je niet aan de hand van een checklist. Er is geen lijst van recepten die ervoor zorgt dat leerlingen dag na dag een geijkt stappenplan doorlopen en aan het eind van het schooljaar de juiste leerstof kunnen opdreunen. Niet alles werkt bij iedereen met hetzelfde resultaat of in dezelfde context. Maar dat betekent niet dat er geen hulpmiddelen zijn die impact hebben. In dit boek gaat pedagoog Pedro De Bruyckere vanuit die gedachte op zoek naar methoden die écht werken, en onderzoekt hij in welke omstandigheden ze werken, voor welke doelgroep, en waarom. Klaskit levert een praktisch beeld op van wat leren inhoudt en schept overzicht in de massa aan tegenstrijdige ideeën over onderwijs. Want wie onder meer weet hoe je effectieve feedback geeft, hoe je het best een relatie opbouwt met je leerlingen en wat een sterke schoolvisie kan opleveren, heeft de tools in handen om een topleraar te worden.

Inhoud Kennis van de docent n Denken, leren en oefenen n Geef feedback n Het hebben van een visie n Liefde voor je leerlingen n

Pluspunten n Internationaal bekend auteur n Heldere blik op de basisprincipes van onderwijs en leren n Aandacht voor samenvattingen, nuttige extra informatie en de juiste modellen Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

n

Pedro De Bruyckere Klaskit — Tools voor topleraren EAN 978 90 825 4226 4 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 144 pp.   Onderwijs & opvoeding n € 19,99

9 789082 542264 — 78 —

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. Zijn werk is internationaal bekend en in meerdere talen uitgegeven.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Mythes over het onderwijs In Juffen zijn toffer dan meesters, Jongens zijn slimmer dan meisjes en Wat we kinderen echt kunnen leren bespreken Pedro De Bruyckere en collega’s de hardnekkigste onderwijsmythes. Gesteund door onderzoek, gaan ze in verhitte debatten op zoek naar het sterkst gedragen standpunt. Ook als er daardoor hardnekkige fabels moeten sneuvelen. Deze drie boeken zijn een must voor iedereen die betrokken is bij onderwijs, van leerkrachten en ouders tot managers en opleidingsverantwoordelijken.

Pluspunten Ontkracht hardnekkige mythes n Met onderbouwing van recentste studies rond leren en onderwijs n Toegankelijk en direct toepasbaar n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

n

Pedro De Bruyckere, Paul A. Kirschner & Casper Hulshof Juffen zijn toffer dan meesters — En nog meer mythes over leren en onderwijs EAN 978 94 928 7301 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 176 pp.   Onderwijs en opvoeding n € 19,99

9 789492 873019

Pedro De Bruyckere, Paul Kirschner & Casper Hulshof Jongens zijn slimmer dan meisjes XL — 35 mythes over leren en onderwijs EAN 978 90 825 4220 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 202 pp.    Onderwijskunde, didactiek n € 24,99

9 789082 542202

Daniel T. Willingham & Pedro De Bruyckere Wat we kinderen echt kunnen leren — Over feiten en fictie in het onderwijs EAN 978 94 014 3542 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 224 pp.    Onderwijs algemeen n € 24,99

9 789401 435420 — 79 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

ADHD in de klas Het gedrag van kinderen met ADHD kan hoge eisen stellen aan de leraar, zowel in het basis-, secundair als in het voortgezet onderwijs. Andersom stelt de schoolomgeving hoge soms onmogelijke eisen aan een kind met ADHD. ADHD in de klas helpt leraar en leerling elkaar te ontmoeten. Het biedt achtergrondinformatie over ADHD, ADD en bijkomende stoornissen. Het combineert dit bovendien met herkenbare verhalen uit de praktijk en waardevolle tips voor in de klas.

Inhoud Leerstoornissen n Medische achtergrond n Didactische tips n Overleg met ouders en school n

Pluspunten Verschillen tussen leerstoornissen uitgelegd n Toepasbaar in de klas n Communicatietips n

Opleiding Lerarenopleiding, educatieve master, pabo, pedagogiek, master SEN

n

Anton Horeweg is leerkracht en gedragsspecialist (M SEN). Hij is auteur van o.a. Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs en vele andere onderwijsboeken die in Nederlandse en Vlaamse opleidingen verplichte literatuur zijn.

Anton Horeweg ADHD in de klas — Praktische gids voor leraren EAN 978 94 014 7784 0 n Mei 2021    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 25,99

9 789401 477840 — 80 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De traumasensitieve school In onze scholen lopen veel meer kinderen met een traumatische ervaring rond dan we dachten, in elke klas gemiddeld één. Een ongeluk, een vechtscheiding, het verlies van een ouder, emotionele of fysieke verwaarlozing of mishandeling: als kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken, kan dat tot trauma kan leiden. Met kennis van zaken en grote empathie schetst de auteur het gedrag van kinderen die aan mishandeling blootstaan en hoe gemakkelijk je als leraar hun gedrag verkeerd kunt interpreteren. Dit praktische boek gaat in op dat gedrag en hoe je daar als leraar het best mee kunt omgaan. ‘Een boek boordevol informatie en met veel gereedschap. Het kan je helpen om kinderen die aan jou zijn toevertrouwd weer het leven te laten leiden dat voor hen was weggelegd, voor ze beschadigd raakten.’ – Prof. dr. Frits Boer, emeritus hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie AMC, voorzitter Wetenschappelijke Raad Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie De traumasensitieve school biedt diepgaande kennis over de achtergrond van trauma en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van het kinderbrein. De vele voorbeelden, handelingsadviezen en tips maken het een buitengewoon praktisch boek dat leraren en leidinggevendenkunnen gebruiken om de school traumasensitief te maken. Daarbij is het onmisbaar voor studenten en iedereen die werkt met kinderen en jongeren met een trauma. Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN), coach en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs, die als verplichte literatuur gelden bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Ook de website www.gedragsproblemenindeklas.nl is van zijn hand. Verder heeft Horeweg zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP) en is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Inhoud n Inzicht in verandering van de hersenen n Omgaan met het gedrag van kinderen met een trauma n Adviezen voor traumasensitief maken van een school Pluspunten Voor docenten en leidinggevenden n Wetenschappelijk onderbouwde adviezen n Met voorwoord en een inhoudelijk review door kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Frits Boer (em.) n Veel praktische voorbeelden n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN

n

Anton Horeweg De traumasensitieve school — Een andere kijk op gedragsproblemen in de klas EAN 978 94 014 4288 6 n Verschenen   18cm x 25cm n Paperback n 352 pp.   Onderwijs en Psychologie n € 36,99

9 789401 442886 — 81 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — handboek en werkboek Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs is een handboek voor studenten van de lerarenopleiding. Het biedt een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij leerlingen in het voortgezet onderwijs kunt tegenkomen en biedt de kennis om deze leerlingen optimaal te begeleiden. Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs–Werkboek sluit volledig aan bij het handboek. Het bevat duidelijke opdrachten die de student actief aan het werk zet met de theorie. Van docenten wordt steeds meer verwacht dat ze kunnen omgaan met gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen. Dit boek daagt studenten uit te kijken wat er achter die problemen schuilt. En ten slotte misschien wel het belangrijkste: het leert studenten dat hun eigen houding naar de leerlingen veel verschil kan maken.

Inhoud Opdrachten per hoofdstuk n Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven in het VO en MBO n

Pluspunten Met medewerking van meerdere prominente deskundigen n Geschikt voor docenten voortgezet onderwijs, MBO, leerlingenbegeleiders, mentoren, studenten n Digitale versie voor docenten met antwoorden, extra materiaal en filmpjes n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, master SEN

n

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — Werkboek EAN 978 94 014 3534 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 128 pp. Onderwijs, orthopedagogiek n € 17,99

9 789401 435345

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs — Een praktisch handboek EAN 978 94 014 3218 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Onderwijs n € 35,99

9 789401 432184 — 82 —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/ coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basis­ onderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen in Nederland en België. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — handboek en werkboek Dit boek biedt leerkrachten en leerkrachten in opleiding een praktisch overzicht van gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die je bij kinderen in de klas kunt tegenkomen en hoe je hiermee kunt omgaan. Het begint met het onderscheid tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Hierna beschrijft ieder hoofdstuk een gedragsprobleem of gedrags- of ontwikkelingsstoornis die je in de klas kunt tegenkomen, zoals AD(H)D, ASS, depressie, faalangst en pestgedrag. Het beantwoordt vragen als: hoe kun je kinderen ondersteunen die ondanks hun beperkingen moeten functioneren op de gewone basisschool? Wat kun je doen? Het bijbehorende werkboek is in samenwerking met docenten van diverse pabo’s samengesteld en sluit perfect aan bij de opleiding. Het bevat opdrachten waarmee de studenten de stof uit het handboek direct in de praktijk kunnen brengen en bevat voorbeelden en filmpjes uit de onderwijspraktijk.

Inhoud Per gedragsprobleem een praktische aanpak n Voorbereidend op de dagelijkse praktijk van het lesgeven op de basisschool n

Pluspunten Zeer compleet overzicht van gedragsproblemen en aanpak n Handboek en werkboek met opdrachten voor studenten van elke pabo n QR-codes met filmpjes n Digitale docentenhandleiding n

Opleiding Pedagogiek, pabo, master SEN

n

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — Werkboek EAN 978 94 014 4152 0 n Verschenen 18cm x 25cm n Paperback n 144 pp. Onderwijs n € 17,99

9 789401 441520

Anton Horeweg Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs — Een praktisch handboek EAN 978 94 014 3218 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Onderwijs, orthopedagogiek n € 35,99

9 789401 432184 — 83 —

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/ coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basis­ onderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl. Horeweg heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Pyschomotorische ontwikkeling en remediërend leren Opgroeien is een proces van non-stop leren: optellen, hinkelen, schrijven met de juiste pengreep, lezen, ... Dat proces verloopt met vallen en opstaan, vaak letterlijk. Psychomotorische ontwikkeling en remediërend leren is het meest volledige basiswerk voor iedereen die meer wil weten over de invloed van de psychomotorische ontwikkeling op het leren van kinderen. Niet alleen het wat, maar vooral het waarom en het wat dan van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden komen aan bod. Op die manier brengt het de werelden van ontwikkeling, therapie en onderwijs dichter bij elkaar. Dit boek is opgebouwd aan de hand van leerlijnen. Zo krijg je een unieke kijk op ontwikkeling en kun je die ontwikkeling zelf observeren en doelgericht remediëren. Het boek zit boordevol concrete handvatten, bruikbare spelletjes, tips en oefeningen. Inhoud Uniek, pioniersboek n Legt de volledige lateralisatieontwikkeling en alle andere psychomotorische ontwikkelingsdomeinen uit n Volledig, begrijpelijk en direct praktisch toepasbaar n

Pluspunten Onderwijs en therapie dichter bij elkaar gebracht n 25 jaar praktijk en researchervaring gebundeld n Wetenschappelijke inzichten uit verschillende domeinen n Aanvullen en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn n

Opleiding Lerarenopleiding, ergotherapie, pedagogische wetenschappen, psychomotoriek, CLB’s

n

Wendy Peerlings Pyschomotorische ontwikkeling en remediërend leren — Effectief leren door te doen EAN 978 94 014 6968 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 644 pp.    Pedagogiek, Opvoeding van kinderen en jongeren n € 49,99

9 789401 469685 — 84 —

Wendy Peerlings heeft al 25 jaar een groepspraktijk voor psychomotorische ondersteuning. Als geschoolde kinesist, leerkracht basisonderwijs en ervaringsdeskundige in zorg op school is ze een veelgevraagd spreker en gewaardeerd ondersteuner. Op het kruispunt van vele disciplines is het haar levenswerk kennis en expertise te bundelen voor een betere en efficiëntere begeleiding van lerende en ontwikkelende kinderen.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Alle leerlingen bij de les Makkelijk en moeilijk lerenden ervaren vergelijkbare problemen In het boek staan onderwijsaanpassingen voor moeilijk en (zeer) makkelijk lerende kinderen centraal. Leerlingen die moeite hebben met leren en die van zichzelf (heel) makkelijk leren, lopen in het onderwijs namelijk vaak vast. Zij ontwikkelen vergelijkbare leer- en/ of gedragsproblemen. Als het onderwijs wordt aangepast aan hun leerbehoeften, nemen de problemen vaak sterk af en verdwijnen soms geheel. De onderwijsaanpassingen zijn breed toepasbaar en leiden feitelijk tot ontwikkelingsgericht onderwijs, ofwel onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van leerlingen. Doel van het boek is, om onderwijzers te ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen die (sterk) verschillen van gemiddeld lerende leerlingen. Daarom worden praktische handreikingen geboden, onder meer aan de hand van cases.

Inhoud Moeilijk en makkelijk lerend n Herken de verschillen n (zeer) makkelijk lerend, hoogbegaafd n Erken de verschillen n Problemen in de praktijk n Passend onderwijs n

Pluspunten Geeft helder inzicht in de problemen van vastlopende leerlingen n Met veel cases, tips en tricks n Biedt leraren concrete handvatten voor de omgang met deze leerlingen n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo

n

Willy de Heer Alle leerlingen bij de les — Voorkom vastlopen van moeilijk en makkelijk lerenden EAN 978 94 014 7841 0 n Juni 2021   17cm x 24cm n Paperback n ca. 150 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 24,99

9 789401 478410 — 85 —

Willy de Heer is gepromoveerd op het onderwijs aan leerlingen die van zichzelf zeer makkelijk leren en als gevolg hiervan problemen ervaren in het onderwijs. Uit haar onderzoek bleek dat deze leerlingen tegen vergelijkbare problemen aanlopen als (zeer) moeilijk lerenden. Willy heeft veel ervaring in het onderwijs, de bestuurskunde en de zorg. Zij is voorzitter van Stiching Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden en van ST Task­ force Ontwikkelingsgericht Onderwijs


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit is dyscalculie In Dit is dyscalculie wordt er op een toegankelijke manier inzicht gegeven in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyscalculie. Dyscalculie is een stoornis van het rekenen die steeds meer aandacht krijgt. Om in de school het onderwijs af te stemmen op de zwakke rekenaar, is van leerkrachten en schoolbreed veel kennis en kunde nodig. Van Luit laat zien hoe leerlingen met dyscalie kunnen worden ondersteund en welke geschikte interventies er zijn. ‘Er zit rekenen in alles, van geschiedenis en aardrijkskunde tot economie. Als je op basis van alleen je rekenproblemen te laag wordt ingeschat, kan dat een grote misrekening van talent zijn. Voor jou en de maatschappij.’ — Prof.dr. Hans van luit

Inhoud Stellen van de diagnose n Wat is de herkomst van dyscalculie n Rol van de ouders en docenten n

Pluspunten Compleet handboek n Nieuwste inzichten n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, master SEN, orthopedagogiek

Hans van Luit is hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht.

n

Hans van Luit Dit is dyscalculie — Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 5109 3 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 320 pp.   Onderwijs n € 32,99

9 789401 451093 — 86 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Dit is dyslexie In Dit is Dyslexie geeft dyslexie-expert prof. dr. Aryan van der Leij op een toegankelijke manier inzicht in de achtergrond, diagnostiek en aanpak van dyslexie, zowel op school als thuis. In dit complete handboek komen alle aspecten van dyslexie aan de orde: van de oorzaken, het brein en diagnostiek tot een compleet overzicht van (digitale) methoden van aanpak met concrete voorbeelden. Speciale aandacht is er in het boek voor vroege signalering van dyslexie, omdat bij vroegtijdig ingrijpen leesproblemen vaak kunnen worden voorkomen. Van der Leij laat zien hoe dit kan worden aangepakt, welke geschikte interventies er zijn en hoelang de ondersteuning moet worden volgehouden om een blijvend positief effect te hebben. Ook komt aan de orde wat de werkzame factoren zijn in dyslexie interventies en hoe in het brede aanbod van methoden het kaf van het koren gescheiden kan worden. Het boek bevat een handig overzicht met links naar online voorbeelden. Ten slotte geeft de auteur een overzicht van de trends rond dyslexie en aanbevelingen voor de toekomst. Dit is dyslexie is een onmisbaar boek en waardevol naslagwerk voor iedereen die geïnformeerd wil worden over dyslexie: leerkrachten, (ortho)pedagogen, psychologen, intern begeleiders, remedialteachers, schooldirecteuren, onderwijskundigen, beleidsmakers, ouders en verzorgers, en uiteraard dyslectici zelf. Aryan van der Leij is psycholoog en em. hoogleraar Orthopedagogiek (in het bijzonder leerproblemen) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is expert in dyslexie en leesproblemen, auteur van verscheidene boeken, het brein achter het leeshulpprogramma ‘Bouw!’ en veelgevraagd spreker op congressen.

Inhoud n Met de juiste hulp zijn leesproblemen in veel gevallen te voorkomen n Wat is de herkomst van dyslexie? n Stellen van de diagnose n Hoe uit dyslexie zich? n Rol van de school en van ouders Pluspunten Nieuwe inzichten over preventie van dyslexie n QR-codes van informatieve filmpjes n Compleet handboek n

Opleiding Psychologie, orthopedagogiek, pabo, lerarenopleiding, minor/master dyslexie, master SEN, master passend onderwijs

n

Aryan van der Leij  Dit is dyslexie — Achtergrond en aanpak EAN 978 94 014 3256 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Psychologie Algemeen n € 29,99

9 789401 432566 — 87 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Groeien in executieve functies Impulsen leren beheersen, flexibel denken, plannen en organiseren ... het zijn maar enkele van de executieve functies (EF) die leerlingen elke dag nodig hebben en die volop in ontwikkeling zijn. Als leraar is het dan ook belangrijk om die vaardigheden te ondersteunen, verder te ontwikkelen en uit te dagen: ze vormen de basis voor zelfsturing en leren leren. Groeien in executieve functies geeft je een helder inzicht in wat EF en zelfsturing zijn. Vanuit situaties uit de klaspraktijk ontdek je hoe je, rekening houdend met jouw leerkrachtstijl en context, EF kunt versterken. Vanuit telkens een nieuwe focus reikt dit boek tips en werkvormen aan die EF verbeteren en de klas EF-vriendelijker maken. Samen vormen ze een totaalaanpak die het beste uit elke leerling haalt.

Inhoud Executieve functies n Zelfsturing n Leren leren n Groeiactiviteiten n Werkvormen n Leerkrachtstijl n Didactiek n

Pluspunten Praktisch toepasbaar n Focus op basisonderwijs (6-12 jaar) n 8 verschillende werkvormen

Catherine Malfait is docent en onderzoeksmedewerker aan de Odisee Hogeschool. Ze coacht studenten in hun leerproces en in hun zorg voor iedere leerling. Daarnaast doet ze onderzoek naar en biedt ze vormingen aan over executieve functies.

n

Opleiding Lerarenopleiding basisonderwijs, educatieve master, pedagogiek, zorg

n

Catherine Malfait Groeien in executieve functies — De basis voor zelfsturing en leren leren / Praktijkboek voor het basisonderwijs EAN 978 94 014 7217 3 n  Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 192 pp.    Onderwijskunde n € 25,99

9 789401 472173 — 88 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Kleuters laten groeien in executieve functies Executieve functies worden al op kleuterleeftijd gezien als een belangrijke indicator voor schoolrijpheid. Bovendien zijn ze rechtstreeks gerelateerd aan hogere reken- en leesprestaties. Kleuters laten groeien in executieve functies vertelt je hoe je als kleuter­onderwijzer de executieve functies stimuleert in je klas. Het biedt je inspiratie om cognitieve vaardigheden te ondersteunen die doelgerichte gedachten, acties en gevoelens mogelijk maken. Aan de hand van drie cruciale bouwstenen haal je het beste uit elke kleuter.

Inhoud Executieve functies n Cognitieve vaardigheden n Didactiek n

Pluspunten Praktisch toepasbaar n Focus op kleuters (3-6 jaar) n Boordevol voorbeelden n

Opleiding Lerarenopleding kleuter, pedagogiek

n

Sanne Feryn is kleuteronderwijzer, docent en praktijkonderzoeker in de bacheloropleiding kleuteronderwijs van Odisee Hogeschool.

Sanne Feryn Kleuters laten groeien in executieve functies — Zet je EF-bril op / Praktijkboek EAN 978 94 014 7783 3 n September 2021    17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp.    Onderwijskunde n € 25,99

9 789401 477833 — 89 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Taalontwikkelingsstoornissen in de klas Taalontwikkelingsstoornissen in het VO en mbo Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een van de meest voorkomende stoornissen bij kinderen. Dat betekent dat iedere leraar ermee te maken krijgt. In deze praktische boeken staat helder uitgelegd wat een taalontwikkelingsstoornis is, hoe je het kunt herkennen en wat je als leraar of docent kunt doen om een kind met een TOS te ondersteunen. De vele voorbeelden uit de praktijk laten zien wat je als leraar in de klas precies kunt doen. Onmisbare informatie voor een (toekomstige) leraar in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo.

Inhoud Wat is een taalontwikkelingsstoornis en hoe herken je die? n Wat kun je als leraar doen om de leerling te ondersteunen? n

Pluspunten Praktische tips voor in de klas en veel voorbeelden uit de praktijk n Voor docenten in PO, VO en mbo n

Opleiding Pabo, mbo, lerarenopleiding, taalbeheersing, master SEN

n

Bernadette Sanders Taalontwikkelingsstoornissen in de klas — Praktische handelingsadviezen en tips EAN 978 94 014 4434 7 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 240 pp.  Onderwijs n € 27,99

9 789401 444347

Bernadette Sanders Taalontwikkelingsstoornissen in het voortgezet onderwijs en mbo — Praktische handelingsadviezen voor school, praktijk en stage EAN 978 94 014 6232 7 n  Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n ca. 270 pp.  Onderwijs n € 29,99

9 789401 462327

Bernadette Sanders Communicatiekaarten TOS — Ondersteunen bij het verwoorden van gedachten en behoeften EAN 978 94 014 6231 0 n Verschenen  A5 doosje n ca. 60 kaarten Onderwijs n € 34,99

9 789401 462310 — 90 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar) Een goede taalontwikkeling is niet voor elk kind vanzelfsprekend Juist in die eerste zes jaren maken kinderen de grootste ontwikkeling door op het gebied van de taal. Het is de meest gevoelige periode om taal aan te leren. Dit boek gaat niet alleen over de basisschoolleerling met een taalontwikkelingsstoornis, maar ook over de eerste jaren voordat het kind deelneemt aan het basisonderwijs, namelijk de voorschoolse periode. Wanneer kinderen met problemen in de taalontwikkeling in deze periode niet gesignaleerd worden en niet de hulp krijgen die zij nodig hebben, dan is de prognose voor de toekomst met betrekking tot relaties, werk en school minder goed dan wanneer deze kinderen al vroeg gesignaleerd worden. Ernstige problemen in de taalontwikkeling heeft gevolgen voor de sociaalemotionele ontwikkeling, de psychosociale en cognitieve ontwikkeling en het functioneren in de maatschappij.

Inhoud Vroegtijdig signaleren van TOS/ Aandacht voor gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling n De hulpvraag van het kind met TOS n Gevolgen van TOS in het basisonderwijs n Zoek de verbinding n Ervaringen van ouders n Uitstroom n

Pluspunten n Een must-read voor alle docenten aan pabo’s, pedagogisch medewerkers en leerkrachten n Theorie en praktijk wisselen elkaar af n Met tips en adviezen Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

n

Bernadette Sanders Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar) — Signaleren, praktische handelingsadviezen en tips EAN 978 94 014 7840 3 n Oktober 2021   17cm x 24cm n Paperback n ca. 240 pp.   Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 478403 — 91 —

Bernadette Sanders is orthopedagoog en is betrokken bij VVE trajecten van kinderen met spraaktaalproblemen. Zij is werkzaam geweest als ambulant begeleider bij cluster 2 waar zij kinderen met TOS in alle leeftijdsgroepen begeleidde in het regulier onderwijs.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Feedback in de klas Veel leraren zullen het herkennen: je spendeert dagen en avonden aan verbeterwerk en het geven van feedback. Toch merk je bij een nieuwe opdracht dat de feedback weinig of geen effect had op je leerlingen. Waar loopt het verkeerd? Feedback in de klas brengt je naar de essentie en maakt van feedback een wezenlijk onderdeel van je lesaanpak. Vertrekkend vanuit een helder kader en aan de hand van een eenvoudig vijfstappenplan, schenkt het boek je tal van mogelijkheden om het leren van je leerlingen te activeren. De vele praktijkvoorbeelden stellen je in staat om meteen in je klas aan de slag te gaan. Dit boek heeft een duidelijke didactische en praktische insteek, en is toepasbaar op verschillende onderwijsniveaus. Wetenschappelijke ideeën worden concreet, doorleefd en tastbaar. Maak snel kennis met nieuwe werkvormen over feedback en ontdek zo extra leerkansen en mogelijkheden voor je leerlingen en jezelf.

Inhoud Feedback n Formatieve evaluatie n Didactische werkvormen n

Pluspunten Vijfstappenplan n Gebaseerd op jarenlang onderzoek n Toepasbaar op verschillende onderwijsniveaus n

Stijn Vanhoof is stafmedewerker Onderwijsontwikkeling bij Karel de Grote Hogeschool, praktijklector in de Educatieve master in de gedragswetenschappen van de KU Leuven en nascholer voor het secundair onderwijs. Eerder gaf hij les in het secundair onderwijs.

Opleiding Lerarenopleiding, educatieve master

n

Geert Speltincx is diensthoofd Onderwijs­ ontwikkeling bij Karel de Grote Hogeschool. Hij is er verantwoordelijk voor kwaliteitszorg, onderwijsonderzoek en professionalisering van docenten. Eerder was hij er docent en hoofd Onderwijs- en studentenbeleid in de lerarenopleiding.

Stijn Vanhoof & Geert Speltincx Feedback in de klas — Verborgen leerkansen EAN 978 94 014 7216 6 n  Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Onderwijskunde n € 25,99

9 789401 472166 — 92 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Leraren onder hoogspanning Spanningen en botsingen bestaan in elke klas en school. En bijna allemaal worden ze op dezelfde manier veroorzaakt: door een gebrek aan verbinding tussen het individu en de schoolcultuur. Leraren onder hoogspanning leert je aan de hand van thema­ gecentreerde interactie (TGI) spanningen opzoeken en samen­ werking vlotter te laten verlopen, zowel met je leerlingen als met je collega’s. Stop met wegkijken, hou op met het probleem voor je uit te schuiven: hoog tijd om met elkaar te leren omgaan in een veilige setting. Het ruwe goud van verbinding ligt in elke school voor het oprapen.

Inhoud Het vierfactorenmodel n Omgang met conflicten n Communicatie verbeteren n Uitdagingen en uitgangspunten n Participerend leiderschap n Onderwijsteams n

Pluspunten Praktisch boek over groepsmotivatie n Leert verbinding zoeken na spanning en conflict n

Raf Missorten werkt bij de Broeders van Liefde als niveaucoördinator van de pedagogische begeleidingsdienst gewoon onderwijs. Hij is vastbenoemd pedagogisch adviseur bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Eerder was hij leraar en directeur in het basisonderwijs.

Opleiding n Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

Raf Missorten Leraren onder hoogspanning — Samenwerking op school versterken met TGI EAN 978 94 014 7487 0 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 474870 — 93 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Relaxed voor de klas Als leerkracht is het niet altijd even eenvoudig om dag in dag uit conflicten in de klas, moeilijke leerlingen of gespannen situaties op de juiste manier aan te pakken. Aan de hand van toegankelijke anekdotes en een helder kader gaat Relaxed voor de klas op zoek naar manieren om om te gaan met storende leerlingen of spanning die in de klas leeft. Dit boek gaat onder meer in op manieren om blijvende regels te creëren, het effect van beloningen en straffen te maximaliseren en een optimale leercontext voor alle leerlingen te creëren. Daarmee biedt Relaxed voor de klas een houvast voor zowel nieuwe als ervaren leerkrachten en studenten in de lerarenopleiding.

Inhoud Relatie leerkracht-leerling n Observeren n Afspraakcocktail n Stimuleren n Corrigeren n

Pluspunten Verruimende en verrassende informatie voor leerkrachten van elk niveau n Helder en praktisch kader n Doorspekt met anekdotes n Samenvatting op het einde van elk hoofdstuk n

Stefaan Vanparys is trajectbegeleider in het onderwijs. Na zelf tien jaar voor de klas gestaan te hebben in zowel kleuter- als lager onderwijs, deelt hij onderwijsinzichten en ‘good practices’ met andere leerkrachten via workshops.

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

n

Stefaan Vanparys Relaxed voor de klas — Van stimuleren tot corrigeren EAN 978 94 014 4712 6 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.  Onderwijskunde n € 25,99

9 789401 447126 — 94 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Team school Teamwerk wint steeds meer aan populariteit in het onderwijs. Door samen te werken hoeven leraren en begeleiders uitdagingen zoals het aanscherpen van expertise, de groeiende diversiteit onder leerlingen, de grote werkdruk en de veranderende regels van de overheid niet langer alleen aan te pakken. Helaas blijken in praktijk niet alle manieren van samenwerken even effectief. Team school helpt om samenwerking binnen de schoolmuren en over scholen heen op een succesvolle en gedragen manier te organiseren. Aan de basis daarvan staat de creatie van leergemeenschappen om tot sterkere professionalisering van leraren en kwaliteitsvolle schoolontwikkeling te komen. Dit boek legt uit wat belangrijke randvoorwaarden zijn voor leer­ gemeenschappen en welke verschillende fasen bij de ontwikkeling en inbedding ervan in de school moeten worden doorlopen. Het is er voor elke leraar, directeur, vak- en schoolbegeleider en onderwijs­ ondersteuner die impact wil hebben tot in de klas.

Inhoud GO ALL for learning model n Visie ontwikkelen als basis voor leergemeenschappen n Leergemeenschappen opstarten en ontwikkelen n Leergemeenschappen inbedden in een GO ALL-traject n

Pluspunten Getuigenissen uit de praktijk n Visueel model n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde

Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.

n

Pieter Sprangers is een visionair ondernemer, docent aan de Karel de Grote Hogeschool en verbonden aan de Antwerp School of Education. Gert Vanthournout is als onderwijsonderzoeker verbonden aan de AP Hogeschool. Lieke Lochten is als onderwijsonderzoeker verbonden aan de AP Hogeschool. An Buckinx is pedagogisch adviseur secundair onderwijs bij OVSG. Wouter Schelfhout, Pieter Sprangers, Gert Vanthournout, Lieke Lochten & An Buckinx Team school — Leergemeenschappen creëren in onderwijs EAN 978 94 014 6455 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 232 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 464550 — 95 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Iedereen schoolmaker Scholen zijn sterk in het leren van leerlingen, maar minder bedreven in zelf leren als organisatie. Om antwoorden te vinden op de onderwijsuitdagingen van vandaag is het evenwel belangrijk dat ze dat op een systematische manier doen. Iedereen schoolmaker toont hoe je als school met permanente verandering omgaat. De sleutel zit in samen leren. Het maakt van je school een fitte, wendbare organisatie gedragen door veerkrachtige leraren en medewerkers, mét kwaliteitsvol onderwijs als resultaat. Dit boek geeft je zeven hefbomen om zelfs met kleine ingrepen het leervermogen van de hele school aanzienlijk te versterken. Het is er voor elke schoolmaker – van directielid over leraar tot ouder – die de school in topconditie wil brengen en houden.

Inhoud Lerende teams en organisaties n Onderwijsbeleid n Ondersteunende processen binnen de school n Opvoedingsklimaat n Interactieprocessen n

Pluspunten Aandacht voor actieve aanpak n Concrete aanwijzingen voor de schoolorganisatie n

Bert Smits is sociaal pedagoog en maatschappelijk ondernemer. Hij is oprichter en partner van Schoolmakers.

Opleiding n Pedagogiek, lerarenopleiding, psychologie, organisatiemanagement

Yves Larock is sociaal pedagoog en oprichter van Schoolmakers. Hij is gepassioneerd door thema’s op het kruispunt van organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

Bert Smits, Yves Larock Iedereen schoolmaker — Samen leren kun je leren EAN 978 94 014 5748 4 n  Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 144 pp.    Onderwijs en opvoeding n 24,99

9 789401 457484 — 96 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

100 redenen om leraar te worden Waarom ben jij leraar geworden? Omdat je de schoonheid van je vak wil tonen? Je leerlingen wil klaarstomen voor het echte leven? Je graag de toekomst mee vorm geeft? Brigitte Vermeersch en Greet Decin brengen in dit boek alle goede redenen en verhalen van leraren samen om zich aan dit mooie beroep te wijden. Tientallen tips en technieken voor leraren worden afgewisseld met getuigenissen uit de praktijk. 100 redenen om leraar te worden legt, zonder de valkuilen te negeren, de nadruk op het positieve aspect van het onderwijzen. Het is het ultieme argument om te kiezen voor de lerarenopleiding en toont waarom leraar-zijn misschien wel het mooiste beroep van allemaal is.

Inhoud Leerattitudes n Onderwijs en maatschappij n Onderwijsvisie n Getuigenissen n

Pluspunten Toegankelijk geschreven visie op het onderwijs n Recht uit de praktijk n Tips voor leraren n Met medewerking van verschillende onderwijspartners n

Brigitte Vermeersch is expert onderwijs bij VRT NWS.

Opleiding Lerarenopleiding , educatieve master

Greet Decin is programmadirecteur van de lerarenopleiding bij UCLL.

n

Brigitte Vermeersch & Greet Decin 100 redenen om leraar te worden EAN 978 94 014 7715 4 n Januari 2022    17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 25,99

9 789401 477154 — 97 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De O van onderwijs Als leraar doe je veel dingen tegelijkertijd. Enerzijds wil je leerlingen duurzame kennis bijbrengen. Anderzijds wil je leerlingen ook op het pad van zelfsturing brengen. Maar wat gebeurt er als je die noodzakelijke bouwstenen op unieke wijze vermengt? Dan krijg je De O van onderwijs. De O van onderwijs brengt je via de praktijk tot krachtiger lesgeven en evalueren. Je leert op voorhand na te denken over wat je je leerlingen wilt leren en op welke manier je dat leren zichtbaar maakt. Onderwijs met de O is een kleurrijk werkboek dat je dichter bij je leerlingen brengt en effectiever de doelen helpt realiseren.

Inhoud Leren richten n Leren zichtbaar maken n Leren begeleiden n Lesdoelen n Evaluatie n Feedback n Kwaliteitsvol onderwijs / n

Pluspunten Werkboek met invuloefeningen voor elke leerling n Gericht op secundair/voortgezet onderwijs n Zorgt voor efficiënter en kwalitatiever lesgeven n

Sylvia Mommaerts is pedagoog binnen de educatieve bachelor secundair onderwijs van UCLL. Daarnaast is ze kernexpert in het expertisecentrum ‘Education and Development’ waarin ze onderzoek doet rond zelfsturing en evaluatie.

Opleiding n Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

An Dumoulin is als lector verbonden aan de educatieve bachelor secundair onderwijs van de UCLL. Ze werkt als onderzoekster aan het expertisecentrum ‘Education and Development’.

Sylvia Mommaerts & An Dumoulin De O van onderwijs — Werkboek krachtig lesgeven en evalueren EAN 978 94 014 7485 6 n Mei 2021    17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 25,99

9 789401 474856 — 98 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De startende leraar Leraar is het mooiste beroep ter wereld. Iedereen zat ooit bij een inspirerende leraar in de klas en ouders vertrouwen er hun kinderen blindelings aan toe. Misschien wil je daardoor zelf leraar worden of ben je ondertussen al met die droom in het onderwijs gestapt. Waarom kappen veel leraren er dan toch binnen de eerste vijf jaren mee? Aan de hand van twaalf puzzelstukken, telkens geduid met de casus van een leraar op een carrièrekruispunt, legt De startende leraar de puzzel van het leraarschap voor je samen. Bij elk hoofdstuk ontrafel je via een formule het geheim van het leraar-zijn. Zo ontdek je hoe je vergelijkbare situaties aanpakt of zie je welke steun je een vriend of collega kunt bieden. Want al is leraar blijven niet evident, het is wel van levensbelang voor leerlingen, ouders, werkgevers en de hele gemeenschap.

Inhoud Startersbegeleiding n Psychologische veiligheid n Formeel en informeel leren n Diversiteitparadigma’s n Klasmanagement n Professionalisering n Micropolitiek n Schoolleiderschap n Loopbaankompas n

Johan De Wilde is pedagoog, leraren­opleider en lid van de Cel Onderwijsinnovatie bij Odisee hogeschool.

Pluspunten Vertrekt vanuit casussen n Praktische tips n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen

n

Johan De Wilde De startende leraar — Leraar worden en blijven EAN 978 94 014 6717 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp.    Onderwijs algemeen, pedagogiek n € 24,99

9 789401 467179 — 99 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

In je blootje voor de klas 1 september, de spanning stijgt. Kinderen slapen slecht en hebben kriebels in de buik. Ouders zitten met tal van vragen, bezorgdheden en verwachtingen. Ook jij als leerkracht ervaart spanning: hoe ziet mijn klasgroep eruit? Wat mag ik verwachten? Hoeveel verschillende nationaliteiten heb ik dit jaar in mijn klas? Welke ouders horen er bij die kinderen? Dit boek is voor alle leerkrachten die op zoek zijn naar het bindmiddel in hun recept tot een positief klasklimaat. Het zijn kleine aanpassingen in het kijken, samen doen en luisteren naar elkaar die net dat tikkeltje verschil kunnen maken. Het geeft inzichten in hoe verbinding te maken met alle leerlingen van je klasgroep zodat elke leerling zich goed kan voelen in de klas.

Inhoud Veiligheid en vertrouwen opbouwen n Invloed van familiebanden op opvoeding n Het effect van ingrijpende gebeurtenissen n Verbinding zoeken met jezelf n

Pluspunten Handige methode om een veilig klasklimaat te creëren n Toont belang van empathie en kwetsbaarheid n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, sociaal werk, zorg en welzijn

n

Griet Severeyns In je blootje voor de klas — Kwetsbaarheid tonen en verbinding zoeken als leraar EAN 978 94 014 7488 7 n Mei 2021   17cm x 24cm n Paperback n ca. 200 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 25,99

9 789401 474887 — 100 —

Griet Severeyns geeft opleiding en vorming over cultuurcompetent en cultuursensitieve hulpverlening/onderwijs bij Vormingscentrum Hivset. Daarnaast geeft ze les op AP Hogeschool binnen de opleiding graduaat orthopedagogisch begeleider. Eerder werkte ze als hulpverlener met mensen met migratieachtergrond.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Actief schoolbeleid Het schoolbestuur heeft een grote invloed op het werk van de leraar in de klas. De kwaliteit van Passend Onderwijs hangt af van de keuzes die een schoolbestuur maakt. In Actief schoolbeleid worden waardevolle suggesties gedaan om beleid te formuleren en worden concrete handvatten gegeven om dat beleid vorm te geven met het team. Actief schoolbeleid is bedoeld voor leidinggevenden, beleidsmakers, managers en samenwerkingsverbanden in schoolbesturen, scholen en scholengemeenschappen. Voor onderwijsmanagers die de hobbels in hun praktijk van Passend Onderwijs herkennen en geïnspireerd willen worden om dit beter invulling te geven. Peter Mol: ‘Dit boek richt zich op regelgeving en besturen en de invloed daarvan op de praktijk. Dat ontslaat scholen echter niet van de plicht om binnen de mogelijkheden het onderwijs echt passend te maken..... Het kan wanneer de school het welzijn van alle leerlingen als doel stelt. En als middel: leraargedrag.’

Inhoud Van aangepast naar passend onderwijs n De rol van samenwerkingsverband en bestuur n Concreet aan de slag in de school n Werken aan kwaliteit n Externe hulp en verwijzing n Ouders als partner n Opleidingen n

Peter Mol is orthopedagoog en directeur van Gedragondersteuning, training en advies. Hij heeft in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring als docent en leidinggevende. Hij weet in lezingen, workshops en op congressen in het land, leerkrachten te enthousiasmeren.

Pluspunten Praktisch boek voor onderwijsmanagers n Toont docenten hoe zij hun eigen talent en enthousiasme kunnen inzetten n Helpt bestuurders beleid vorm te geven met het team n

Opleiding Schoolleidersopleiding, onderwijskunde, pabo, lerarenopleiding

n

Peter Mol Actief schoolbeleid — Hoe je passend onderwijs echt in de praktijk kunt brengen EAN 978 94 014 3832 2 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 192 pp.    Onderwijskunde n € 25,99

9 789401 438322 — 101 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Spots op onderwijs Het onderwijs is een huis met vele kamers. Om een beeld te krijgen van kwaliteitsvol onderwijs, de rol van de leraar, of pakweg te weten waarom we bepaalde werkvormen in de klas moeten toepassen, kunnen we niet alles terugbrengen tot een simpele boutade. We hebben uiteenlopende antwoorden nodig. Spots op onderwijs kijkt met een vernieuwende blik naar concrete uitdagingen in scholen vandaag. In de veelheid aan meningen die over het onderwijs de ronde doen, schenkt dit boek leraren, schoolleiders, beleidsactoren, ouders en studenten een weloverwogen perspectief langs de verschillende toegangsdeuren van het onderwijs. De top van onderwijsspecialisten verhelderen op vraag van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) in dit boek de dringendste kwesties die binnen en buiten de schoolmuren leven. Met feiten en argumenten voeden ze het maatschappelijke debat en laten ze zien hoe we, door met verschillende brillen naar het onderwijs te kijken, nieuwe antwoorden vinden.

Inhoud Onderwijsvrijheid n Neutraal onderwijs n Onderwijsbeleid n

Pluspunten Brede waaier aan perspectieven op de werking van het onderwijs n Bevat bijdrages van vooraanstaande onderwijsexperten n Met bijdragen van Wouter Smets, Katrien Struyven, Bieke De Fraine, Jan Vanhoof, Loth Van Den Ouweland, Elke Struyf, Kathleen Bodvin, Aster Van MIeghem, Karine Verscheuren, Maarten Simons, Jan Masschelein, Kristof De Witte, Erwin Ooghe, Patrick Loobuyck, Wouter Duyck, Goedroen Juchtmans, Wim Van den Broeck, Eva Staels, Ilse Geerinck, Michel Vandenbroeck, Katrien Van Laere, Brecht Peleman, Ellen Vanderhoven, Christel Verdurmen, Tammy Schellens, Ides Nicaise, Noel Clycq en Imane Kostet n

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

n

De Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) Spots op onderwijs (VLOR) — Wetenschappers voor het voetlicht EAN 978 94 014 6070 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Hardcover n 376 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 460705 — 102 —

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleids­ domein Onderwijs en Vorming.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Zonder wrijving geen glans Op school en in het klaslokaal ontstaan er vaak spanningen over culturele, etnische en levensbeschouwelijke waarden. Ouders die aan leraren vragen om rekening te houden met bepaalde omgangsvormen, leerlingen die zich verzetten tegen leerinhouden, maar ook leraren die de realisatie van de eindtermen moeten verenigen met hun persoonlijke engagement. Zonder wrijving geen glans biedt een leidraad om zulke situaties zichtbaar te maken en zoekt naar een juiste uitweg. Die leidraad stimuleert samen met enkele herkenbare casussen om de eigen werkwijze te bevragen en alternatieven te voorzien. Dit boek bevat bovendien een handige praktijkwijzer die het handelen concreet richting geeft. Het is een uitnodiging aan alle betrokkenen in het onderwijs om die (in)spannende oefening te maken.

Inhoud Over gespannen situaties in het onderwijs n Oefeningen uit de praktijk n Superdiversiteit n Reradicaliseren n Pluriformiteit n

Pluspunten Bevat praktijkcasussen en oefeningen n Met bijdragen van Patrick Loobuyck, Paul Scheffer, Stijn Sieckelinck, Winny Ang, Fanny Matheusen, Emilie Le Roi en Khalid Benhadou n

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is de strategische adviesraad voor het beleids­ domein Onderwijs en Vorming.

Opleiding Pedagogiek, pabo, lerarenopleiding, psychologie

n

De Vlaamse Onderwijsraad Zonder wrijving geen glans — Identiteit en waarden in de klaspraktijk EAN 978 94 014 6897 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback met flappen n 182 pp. Onderwijs algemeen, onderwijsvormen en schooltypen n € 24,99

9 789401 468978 — 103 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De denkende klas Slow-looking Wat is dat? Hoe start je de les met vragen van leerlingen? Is dit dwars gedrag of een kritische leerling? De denkende klas stimuleert leraren en pedagogen het denken een plaats te geven in onderwijs en opvoeding en hun klassen te veranderen in ‘denkende klassen’. Ons onderwijs is vooral ingericht op het reproduceren van kennis. Echter, die kennis gaat pas werkelijk iets voor onze leerlingen en studenten betekenen wanneer ze erover kunnen nadenken. Diep denken vraagt dat ze zelf vragen stellen en over die vragen doordenken, om zo actief kennis te maken. Diepe kennis heeft meer betekenis, en bevordert creativiteit. Het boek geeft tal van praktijkvoorbeelden van motiverende denkoefeningen.

Inhoud Wat is denken? n Wat is verwondering? n Hoe neem je goed waar? n Wat zijn goede vragen? n Wat is leren? n Wat staat op het spel. n

Pluspunten Toegankelijk geschreven en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen n Met doet boek krijgen je lessen diepgang en daarmee motiveer je jonge mensen n Breed inzetbaar n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

n

Dick van der Wateren De denkende klas — Motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken EAN 978 94 014 7474 0 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 224 pp.   Onderwijs en opvoeding n € 25,99

9 789401 474740 — 104 —

Dick van der Wateren is leerkracht-trainer, (oud)docent, onderzoeker en schrijver. Hij werkt vanuit filosofische praktijk De Verwondering.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De ideale wereld van BF Skinner Hoe kunnen we met ons gedrag zaken snel en blijvend veranderen? Zijn we verantwoordelijk voor ons eigen gedrag? De maakbare wereld, bestaat dat? B.F. Skinner is de meest invloedrijke psycholoog van de vorige eeuw. Hij stelde dat niet ons innerlijk leven bepaalt wat we doen, maar onze genetische aanleg, onze leergeschiedenis en onze omgeving. Als we ons gedrag willen veranderen om grote problemen aan te pakken, moeten we daar de oplossing zoeken. De ideale wereld van B.F. Skinner brengt het gedachtegoed van B.F. Skinner opnieuw onder de aandacht, en maakt duidelijk dat zijn ideeën over menselijk gedrag en de aanpak van wereldproblemen actueler zijn dan ooit. In een selectie uit zijn werk gaat dit boek op zoek naar zijn oplossingen voor de actuele problemen van mens en samenleving.

Inhoud Een radicaal behaviorist in de psychologie n Over controle en vrijheid n Zelfcontrole en leefstijlverandering n Naar positief en effectief onderwijs n waarom we niets doen om de wereld te redden n

Pluspunten Inclusief een geannoteerde selectie van zijn werk n Een geïntegreerde, hedendaagse visie op Skinner n Het boek behandelt Skinners oplossingen voor de actuele problemen van mens en samenleving n

Opleiding n Psychologie, gedragswetenschappen, (ortho)pedagogiek

Pier Prins & Arnold van Emmerik De ideale wereld van BF Skinner — Lessen van een gedrags­ psycholoog voor nu en de toekomst EAN 978 94 014 7346 0 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 224 pp.    Psychologie en pedagogiek n € 29,99

9 789401 473460 — 105 —

Pier Prins is emeritus hoogleraar Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie, Universiteit van Amsterdam. Arnold van Emmerik is als onderzoeker en docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Daarbij is Van Emmerik voorzitter van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën (VGCt).


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Weg van het piekeren Piekeren is geen pretje. Het brengt allerlei ellende met zich mee, en kan zelfs uitmonden in een angststoornis of depressie. Toch ben je er midden in een piekerbui vaak van overtuigd dat je, door te blijven tobben, een oplossing zult vinden voor zaken waar je in vastzit. Het tegenovergestelde is waar: door al dat gepieker blijf je juist vastzitten in je hoofd, en kom je maar zelden tot actie of oplossingen. Het leven staat op pauze en intussen begin je jezelf alleen maar slechter te voelen. In Weg van het piekeren beschrijft Filip Raes hoe hij, als gedragstherapeut, werkt met piekeren. Al kun je piekeren nooit helemaal uit je leven bannen, je kunt er wel anders mee omgaan. Door het piekeren sneller op te merken en op die momenten sneller over te gaan tot actie, leg je het piekeren lam. Er komt meer ruimte in het leven voor dingen die er echt toe doen. Dit boek vertelt in heldere stappen hoe je een nieuwe weg inslaat.

Inhoud Angst- en piekerstoornis n Therapie n Rumineren n

Pluspunten Basisboek over piekeren n Concrete methodiek n Praktijkvoorbeelden n

Filip Raes is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en hoogleraar psychologie aan de KU Leuven. Hij doet wetenschappelijk onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor emotionele problemen zoals depressie en angst. Hij richt zich daarbij vooral op de rol die piekeren speelt. Hij is een gewaardeerd opiniemaker en veelgevraagd spreker in Vlaanderen en Nederland.

Opleiding Psychologie, pedagogiek, zorg, welzijn

n

Filip Raes Weg van het piekeren — Actie als remedie EAN 978 94 014 7215 9 n Verschenen    15cm x 22cm n Paperback n 192 pp. Psychologie algemeen n € 22,50

9 789401 472159 — 106 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Leren. Hoe? Zo! Leren. Hoe? Zo! is het standaardwerk over leren leren, boordevol tips om zo optimaal mogelijk te leren, zowel thuis als in de klas. Docenten, leraren, leercoaches, studenten en ouders kunnen in dit boek terecht voor alles wat ze willen weten over dit belangrijke thema. Werken aan leervaardigheden is iets wat loont op korte en lange termijn. Met een goede studieaanpak halen studenten betere resultaten, kunnen ze hun tijd beter benutten en vergroten ze hun carrièremogelijkheden. Ook wanneer studeren al vlot verloopt, blijft leren leren belangrijk. Als je de nodige kennis en skills bezit om je leren te sturen, heb je een levenslange troef in handen op school en op de werkvloer. Leren. Hoe? Zo! geeft je inzicht in het volledige leerproces. Tal van handige tools en concrete leerstrategieën nemen je mee op een ontdekkingsreis naar steeds efficiënter en beter leren.

Inhoud De werking van het brein n Leerstrategieën n Opvattingen over leren: attributietheorie, zelfeffectiviteit, motivatie, faalangst … n

Pluspunten Vol handige en praktische tips n Nieuwe editie van standaardwerk

Tommy Opgenhaffen heeft ruime ervaring als docent en leraar. Hij is coördinator onderwijsontwikkeling en digitaal leren aan de Arteveldehogeschool, en verantwoordelijke van het opleidingscentrum ‘Leren Hoe? Zo!’.

n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek

n

Tommy Opgenhaffen Leren. Hoe? Zo! — Aan de slag in de klas EAN 978 94 014 7336 1 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 280 pp.    Onderwijskunde n  € 29,99

9 789401 473361 — 107 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers Het aantal anderstaligen in het Vlaamse onderwijs blijft stijgen. Ze brengen een grote diversiteit aan schoolloopbanen, onderwijservaring en voorkennis met zich mee. Maar in vergelijking met hun Nederlandstalige klasgenoten, moeten zij doorgaans op verschillende leergebieden heel wat bijbenen. Zittenblijven, heroriëntering van studierichting en schooluitval komen bij hen vaker voor. Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers helpt leraren, directies en vervolgschoolcoaches die maatschappelijk kwetsbare groep de juiste ondersteuning te bieden. Naast concrete adviezen, uitleg over het wettelijk kader en antwoorden op veelgestelde vragen, brengt het boek het inspirerende verhaal van zes Vlaamse scholen die flexibele leerwegen mogelijk maken voor nieuwkomers. Met als ultieme doel: iedereen in het onderwijs maximale ontplooiingskansen geven.

Inhoud Het tegengaan van heroriëntering, schooluitval en watervalloopbanen n Regelgeving voor onthaal- en vervolgonderwijs n Vormen van flexibele leerwegen in de praktijk n Veelgestelde vragen en antwoorden n

Pluspunten Biedt direct toepasbare antwoorden op een actuele onderwijsproblematiek n Bevat een breed overzicht van mogelijke flexibele leerwegen voor scholen n

Machteld Vandecandelaere is leraren­ opleider en docent aan de onderzoeks­ eenheid Onderwijskunde van KU Leuven.

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogische wetenschappen

n

Machteld Vandecandelaere Flexibele leerwegen voor meertalige nieuwkomers — In het basisen secundair onderwijs EAN 978 94 014 7011 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 146 pp.    Onderwijs algemeen, onderwijsvormen en schooltypen n € 24,99

9 789401 470117 — 108 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Talen die de school in komen Zie de meertaligheid van leerlingen als een kans, niet als een belemmering Talen die de school in komen gaat over de praktijk van een multidiverse basisschool, nu meestal nog multicultureel genoemd. Deze scholen zijn er al decennia, meestal staan ze in zogenoemde achterstandswijken, maar inmiddels krijgen vrijwel alle scholen te maken met leerlingen die thuis geen Nederlands spreken. Wat betekent dat voor een schoolteam? Wat vraagt het van leerlingen om onderwijs te volgen in een taal die zij niet (volledig) beheersen? Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten heeft de auteur een belangrijke boodschap: geef meertalige leerlingen de ruimte hun thuistaal te gebruiken in het onderwijs. Dat kan zónder dat de leraren deze talen beheersen. Voor de meeste scholen in Nederland zal dit een verrassend nieuw inzicht zijn.

Inhoud Een migrantenpopulatie n De rijkdom van meertaligheid n Visie op ruimte voor moedertaal:een praktijkvoorbeeld n Het vergroten van gelijke onderwijskansen n De communicatie met ouders n

Pluspunten Een noodzakelijk boek voor alle leraren met leerlingen in de groep die het Nederlands nog niet (volledig) beheersen maar wél een andere taal n Meertaligheid in de klas wordt in dit boek gezien als een rijkdom in plaats van een belemmering n Naar aanleiding van de nieuwste wetenschappelijke inzichten n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo

n

Lidy Peters Talen die de school in komen — De praktijk op een multidiverse basisschool EAN 978 94 014 7356 9 n April 2021   17cm x 24cm n Paperback n ca. 240 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 25,99

9 789401 473569 — 109 —

Lidy Peters werkt in het primair onderwijs als intern begeleider en leraar en is lees­specialist (SENMaster). Daarnaast is ze redactielid van het tijdschrift Beter Begeleiden.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Twee klassiekers over scholen slim organiseren Ons onderwijs staat onder druk: leerlingenpopulaties zijn divers, de toekomst is onvoorspelbaar en het innovatief vermogen van het onderwijs wordt uitgedaagd. Leraren en directies voelen zich, hoe gemotiveerd ze ook zijn, vaak overrompeld door honderdeneen dingen. Scholen slim organiseren en Op grote schaal scholen slim organiseren sturen al wie bij onderwijs en non-profit betrokken is in de richting van verandering. Aan de hand van concrete stappen vertellen de boeken hoe, via slimme teams en een nieuwe rol voor leidinggevenden, de kernopdrachten van organisaties worden versterkt. Voor iedereen die een nieuwe weg in wil slaan, zijn deze boeken de ideale inspiratiebron.

Pluspunten Stapsgewijze weergave van een veranderingsproces n Bevat instrumenten en tools die helpen in het verandertraject n

Opleiding Lerarenopleiding, CLB’s, pedagogiek, organisatiemanagement

n

Tom Van Acker & Yves Demartelaere Scholen slim organiseren — Anders werken met goesting EAN 978 94 014 2131 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Onderwijskunde n € 29,99

Tom Van Acker is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie en projectleider bij Flanders Synergy. Hij is gespecialiseerd in het visiegedreven organiseren. Yves Demartelaere is Senior Consultant Innovatieve Arbeidsorganisatie, professio­ neel bestuurder-sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs, en algemeen directeur van de onderwijsinstellingen bij de Broeders van Liefde.

9 789401 421317

Tom Van Acker & Yves Demaertelaere Op grote schaal scholen slim organiseren — Anders veranderen met goesting EAN 978 94 014 5660 9 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 256 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 29,99

9 789401 456609 — 110 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Onderzoekende leraren Leraren zijn tijdens hun loopbaan voortdurend op zoek naar oplossingen voor uitdagingen in hun school- of klaspraktijk. Omgaan met een moeilijke klasdynamiek, diversiteit of digitalisering zijn maar enkele voorbeelden. Meestal volgen leraren daarbij hun buikgevoel. Ze zoeken naar antwoorden in de literatuur of proberen zelf iets uit, vaak met wisselend succes. Onderzoekende leraren wil leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren. Het boek beschrijft de onderzoekscompetenties die daarvoor nodig zijn en bevat technieken, instrumenten en voorbeelden die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk. Op die manier kan de leraar zelf of in teamverband de meest geschikte oplossing creëren voor elk specifiek probleem.

Inhoud Hoe het maximale uit je klaspraktijk halen n Omgaan met uitdagingen als klasdynamiek, diversiteit en digitalisering n Ontwikkelen van onderzoekscompetenties n Voel je bekwaam om met elke klassituatie om te springen n

Pluspunten Methode voor elk onderwijsprobleem n Met praktische technieken, instrumenten en voorbeelden n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, CLB’s

n

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen en Lijne Vloeberghs zijn als lector-onderzoeker verbonden aan de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg. Greet Decin is onderzoekscoördinator binnen de lerarenopleiding van UC Leuven-Limburg.

Leen Alaerts, Jo van Dessel, Tim Vandersmissen, Lijne Vloeberghs & Greet Decin Onderzoekende leraren — Leidraad voor praktijkonderzoek op school EAN 978 94 014 3290 0 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 174 pp.    Onderwijskunde, didactiek n € 19,99

9 789401 432900 — 111 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De lichtheid van het opvoeden Als het over opvoeden gaat, zijn we vandaag erg onzeker over wat we moeten en kunnen doen. We klampen ons vast aan alles wat gezag en controle lijkt te garanderen. Tegelijk weten we ons geconfronteerd met de eis van steeds meer en beter. De lichtheid van het opvoeden wil een handboek zijn dat een kijkmethode biedt ter voorbereiding van het concrete, pedagogische handelen. De film Le Fils van de gebroeders Dardenne vormt de aanzet en inzet van het boek. Op toegankelijke wijze brengt dit handboek die pedagogische houding in kaart. Het biedt daarvoor ook de nodige oefeningen. De lichtheid van het opvoeden richt zich daarom in het bijzonder tot studenten en docenten in opleidingen voor pedagogische beroepen.

Inhoud De oneigentijdse meester-als-leerkracht n Aandacht en initiatie n Gelijke kansen en gelijkheden n Spreken als empowerment n

Pluspunten Met gratis dvd Le Fils van de gebroeders Dardenne n Theorie over pedagogie gecombineerd met toegankelijke verwijzingen naar de film n

Jan Masschelein (red.) leidt het Laboratorium voor Educatie en Samenleving en is tevens diensthoofd van de onderzoeksgroep Educatie, Cultuur en Samenleving, beide aan de KU Leuven.

Opleiding n Orthopedagogiek, lerarenopleiding

Jan Masschelein De lichtheid van het opvoeden — Een oefening in kijken, lezen en denken EAN 978 90 209 7184 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 216 pp. Pedagogiek n € 29,99

9 789020 971842 — 112 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties Werken met kinderen en jongeren die ‘storen’, gedragsproblemen vertonen of als ‘gedragsgestoord’ worden bestempeld, is een moeilijke opdracht. Grenzen worden overtreden, intense emoties worden geuit, conflicten ontstaan. Er wordt aan volwassenen geappelleerd, maar zij weten niet altijd hoe de situatie te hanteren. Dit boek brengt met life space crisis intervention (LSCI) een methodiek naar voren die toont hoe iemand gericht met heftige reacties moet omgaan, op welke manier een relatie met een jongere wordt opgebouwd en wat er nodig is om zelfdestructief gedrag te stoppen. Via het systematisch doorlopen van de verschillende LSCI-fasen worden conflicten gehanteerd als leermoment, eerder dan ze te willen vermijden. De uiteindelijke doelstelling is het kind of de jongere tot zelfregulerend gedrag te brengen.

Inhoud Stress, conflict en crisis n De structuur van LSCI: ontladen, tijdlijn, centrale thema, inzicht, nieuwe vaardigheden, transfer van het leren n LSCI toepassen op patronen van zelfvernietigend gedrag n

Pluspunten De vele en volledig uitgewerkte voorbeelden geven een duidelijk beeld van de concrete toepassing van LSCI n Nederlandse vertaling van het internationaal gewaardeerde boek Life Space Crisis Intervention n

Opleiding Sociaal-agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie

n

N.J. Long, M.M. Wood & F.A. Fecser Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties — Life Space Crisis Intervention EAN 978 90 209 5495 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Orthopedagogiek, klinische psychologie n € 39,99

9 789020 954951 — 113 —

N.J. Long, M.M. Wood, en F.A. Fecser zijn verbonden aan The Institute of Life Space Crisis Intervention in de Verenigde Staten.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties Moeilijk gedrag van adolescenten en kinderen kunnen zorgverleners, leraren en ouders niet aan zich laten voorbijgaan. Toch is het niet evident om kwetsbare kinderen te helpen. Ze gedragen zich immers moeilijk met een reden. De sleutel ligt in het aangaan van interne relaties, waardoor het kind de balans in zichzelf zal terugvinden. In Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties speelt de link tussen theorie en praktijk een belangrijke rol. Vanuit heldere cases stellen de auteurs een implementatiemodel voor dat je een inkijk geeft in het gedrag en de noden van ‘probleemkinderen’ en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hen efficiënt te kunnen helpen.

Inhoud Omgaan met moeilijk gedrag n Interne relaties n Conflictpositieve organisaties n

Pluspunten Vertrekkend vanuit boeiende cases n Met praktische methode en model n

Opleiding Sociaal agogisch werk, (ortho)pedagogiek, psychologie, lerarenopleiding, pabo

n

Franky D’Oosterlinck is directeur van het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent. Bram Soenen is doctor in de pedagogische wetenschappen. Hij werkt als directeur van vzw Martens-Sotteau in Oostakker. Eline Spriet en Katrien Sel werken in het Orthopedagogisch Centrum (OC) ‘Nieuwe Vaart’ in Gent en geven trainingen bij het vormingscentrum Create.

Franky D’Oosterlinck, Bram Soenen, Eline Spriet & Katrien Sel Relaties opbouwen met kinderen en jongeren in crisissituaties EAN 978 94 014 3802 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 112 pp.    Pedagogiek n € 24,99

9 789401 438025 — 114 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

De ontwikkeling van jongens in het onderwijs Hoe vergaat het jongens in het onderwijs? Jongens hebben structuur nodig én ruimte. Wat doen we met hun energie, drang naar zélf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error? Met alle nadruk op taal, weinig beweging en experimenteerruimte, gesloten formats en te vroeg appel op zelfstandig leren, vallen steeds meer jongens buiten de boot of gaan naar een school die onder hun niveau ligt. In hogere klassen van het voortgezet onderwijs komen we minder jongens dan meisjes tegen en in het hoger onderwijs doen jongens gemiddeld 11 maanden langer over hun studie. De schrijvers in dit boek verwonderen zich hierover en zoeken naar nieuwe wegen.

Inhoud J/M Basics n De praktijk van het Onderwijs: Wat is goed onderwijs?, Jongens en hun relatie met professionele opvoeders en onderwijsgevers, Jongens in het primair onderwijs, Jongens (van 4 tot 24 jaar) in het speciale onderwijs, De overgang van po naar vo, Jongens in het voortgezet onderwijs, Jongens in havo en vwo, Jongens in het vmbo, Hoe kan het ook?, Jongens die niet in het vo passen, Jongens in het mbo, Jongens in het hbo, Jongens op de pabo, Jongens in het wo n Kader n Conclusies, vragen en aanbevelingen n

Pluspunten Met medewerking van veel deskundige auteurs uit alle lagen van het onderwijs n Voorzien van casuïstiek n Wetenschappelijk onderbouwd

Lauk Woltring werkt vanuit Bureau ‘Werken met Jongens’ en Platform ‘Jongens in balans’. Hij is al 40 jaar met deze thematiek bezig, geeft adviezen, lezingen en trainingen in binnen- en buitenland, treedt op in de media.

n

Opleiding Lerarenopleiding, master SEN, pabo

n

Dick van der Wateren is antarctisch onderzoeker, docent natuurkunde en exacte vakken op het Haarlems Lyceum. Hij is schrijver en werkzaam vanuit Filosofische praktijk De Verwondering.

Lauk Woltring & Dick van der Wateren (red.) De ontwikkeling van jongens in het onderwijs — Wat doe je daar nu mee? Over jongens van 4 tot 24 EAN 978 94 014 6033 0 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 260 pp.    Onderwijs n € 30,99

9 789401 460330 — 115 —

Gerenommeerd auteursteam, werkzaam in het onderwijsveld en verbonden aan RUG, UvA, Universiteit Leiden, NHL Stenden en HAN: Lauk Woltring, Dick van der Wateren, Louis Tavecchio, Ineke Oenema, Meinte Hornstra Moedt, Dolf Hautvast, Henno Oldenbeuving, Klaas-Wybo van der Hoek, Johan Vermeer, Gerda Geerdink.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Opgroeien in het hedendaagse gezin Ontdek de meest recente wetenschappelijke bevindingen op het gebied van opvoeden en opgroeien in het hedendaagse gezin De diversiteit van gezinsvorming en -samenstelling in de hedendaagse samenleving maakt dat het opvoeden van kinderen complexer is geworden. Opgroeiende kinderen worden beïnvloed door uiteenlopende factoren van binnen en buiten het gezin. Deze nieuwe druk is uitgebreid met twee nieuwe hoofdstukken. De bestaande hoofdstukken zijn geüpdatet met de meest recente wetenschappelijke kennis en trends in het vakgebied. Thema’s die aan bod komen zijn: adoptie en pleegzorg, opvoeding door homo-ouders, (v)echtscheidingen en conflicten in het gezin, samengestelde gezinnen, hechting, curlingouderschap, birdnesting, tienermoeders, kinderopvang, opvoedvaardigheden, interculturele pedagogiek, invloed van (sociale) media, smartphone en gamen, broertjes/zusjes en leeftijdgenoten en de rol van grootouders in de opvoeding. Dit boek is een onmisbaar naslagwerk voor studenten (gezins-) pedagogiek, onderwijskunde, orthopedagogiek, (universitaire) pabo, SPH en lerarenopleidingen. Geschreven door deskundigen met ruime ervaring in onderwijs, onderzoek en professionele praktijk.

Frank van der Horst is historicus en pedagoog. Hij ontwikkelt onderwijs op het gebied van gezinspedagogiek en forensische pedagogiek.

Inhoud Wat is pedagogiek? n De geschiedenis van het gezin n Opvoedstijlen en -vaardigheden n Gezinssamenstelling n Interculturele invloeden n Invloeden van buitenaf n Media n Peers n

Nicole Lucassen is gezinspedagoog. Zij geeft onderwijs over interculturele opvoeding en mediaopvoeding. Rianne Kok is neuropsycholoog. In haar onderwijs heeft zij aandacht voor neurobiologische aspecten van ontwikkelingsstoornissen.

Pluspunten n Een compleet overzicht van de belangrijkste thema’s in de gezinspedagogiek n Meest recente wetenschappelijke inzichten Opleiding n Pedagogiek, (universitaire) pabo, SPH, lerarenopleiding

Frank van der Horst, Nicole Lucassen, Rianne Kok, Miranda Sentse, Lieneke Jooren, Lenny van Rosmalen & Maartje Luijk Opgroeien in het hedendaagse gezin — Inleiding in de gezinspedagogiek EAN 978 94 014 6954 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 300 pp. Pedagogiek, mens en maatschappij hoger onderwijs n € 35,99

Miranda Sentse is orthopedagoog. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de relaties van jongeren met hun leeftijd­ genoten en op het onderwerp pesten. Lieneke Jooren is gezinspedagoog en docent bij Gezinspedagogiek. Dr. Lenny van Rosmalen is gezinspedagoog. Haar aandacht uit naar historisch en hedendaags opvoedadvies en naar de rol van digitale media in opvoeding. Maartje Luijk is gezinspedagoog. Zij ontwikkelt onderwijs rondom de grondbeginselen van de pedagogiek en voorlichting en advies aan ouders.

9 789401 469548 — 116 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs Dit is het eerste pedagogische en didactische handboek voor instructeurs, onderwijsassistenten en docenten in het beroepsonderwijs: een compleet en praktisch boek dat je leert doordacht te handelen in de onderwijspraktijk. René van Kralingen bespreekt gevarieerde aspecten van het beroep, zoals samenwerken met docenten en assistenten in een team, begeleiden van leerlingen of studenten, instructies geven, het overnemen van lessen, het vormen van studenten, het registreren van vorderingen. Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs bevat praktische voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten, uitgevoerd met tekeningen en kleurenfoto’s.

Inhoud De lessen n De samenwerking met studenten n Het begeleiden van studenten n Het overnemen van lessen van docenten n Samenwerking met docenten in een onderwijsteam n Houdt spiegels voor en reikt methoden aan waardoor je streng naar jezelf en overwogen naar beroepsproblematiek leert kijken n

Pluspunten Vele docenten van verschillende opleidingen hebben bijgedragen aan en ondersteunen het boek n Mooie illustratieve kleurenfoto’s en tekeningen n Dit boek vormt met haar voorbeelden, casuïstiek en realistische opdrachten een afspiegeling van het beroepsonderwijs. Iedere mbo-docent, instructeur en onderwijsassistent herkent zich hierin. n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, mbo onderwijsassistent

n

René van Kralingen Didactiek en pedagogiek in het beroepsonderwijs — Voor ondersteuners uit onderwijsteams EAN 978 94 014 5266 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 288 pp.   Onderwijs n € 26,99

9 789401 526630 — 117 —

René van Kralingen is verbonden aan de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de Pedagogische Technische Hogeschool en onderwijskunde aan de Universiteit Leiden. Momenteel is hij zelfstandig opleider bij Onderwijsadviesbureau van Kralingen. Hij houdt zich bezig met de professionalisering van leraren en schoolleiders en geeft trainingen, adviezen en lezingen op het terrein van leidinggeven, timemanagement, vergaderen, didactiek en toetsing.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Opvoeden in de klas Hoe ga je goed om met leerlingen in de klas? Een vraag die voor leraren, van het primair of kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs, een hele loopbaan lang relevant blijft. Opvoeden in de klas wil iedere lesgever helpen bij zijn of haar dagelijkse job. Het boek is doorspekt met tips om je interactiestijl te perfectioneren, en gaat in op kernthema’s als assertiviteit, omgaan met pesten en het belang van emotionele intelligentie. Daarnaast biedt deze derde editie belangrijke nieuwe inzichten aan, onder meer rond ‘flipping the classroom’, constructieve feedback en flow. Het boek beschrijft concrete vaardigheden waarmee leraren aan de slag kunnen om hun eigen aanpak te verrijken. Het besteedt ook de nodige aandacht aan een goede samenwerking met collega’s binnen de school.

Inhoud De 180-gradenbocht: leren belangrijker dan lesgeven n Communicatietechnieken n Feedback geven en krijgen n Negatief klasgedrag en assertief optreden n Straffen n Positief omgaan met emoties n Wat is jouw stijl? n

Pluspunten Herziene editie met de recentste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek rond klasmanagement en een reeks denkoefeningen waarmee de lezer meteen aan de slag kan

n

Opleiding Lerarenopleiding, pedagogiek, pabo

n

Herman Van den Broeck Opvoeden in de klas EAN 978 94 014 2784 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 292 pp. Pedagogiek n € 29,99

9 789401 427845 — 118 —

Herman Van den Broeck is professor emeritus aan de Universiteit Gent en Vlerick Business School. Zijn voornaamste interesses zijn change management, emotionele intelligentie en leiderschap. Hij is coauteur van het boek Beyonders. Transcending average Leadership.


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Anders evalueren In het onderwijs staat de totale persoonlijkheidsontwikkeling steeds meer centraal. Behalve kennis verwerven, moeten leerlingen en studenten kennis kunnen toepassen, leren samenwerken, leren nadenken en leren de eigen oplossingsstrategieën verwoorden. De evaluatie van de leerlingen kan dan ook niet meer worden beperkt tot het toetsen van de gereproduceerde kennis. Anders evalueren geeft aan hoe het onderwijs de overgang maakt van een toetscultuur naar een assessmentcultuur waarin ook de metacognitieve, de sociale en de dynamisch-affectieve vaardigheden worden geëvalueerd. Dit handboek vertelt welke methodes hier het meest voor geschikt zijn. Het is geschreven voor leraren in opleiding.

Inhoud Veranderende ideeën over evaluatie n Soorten assessment: vaardighedenassessment, overalltoetsen, authentieke assessment, portfolio, selfassessment, peer assessment, co-assessment n Feedback geven n Werk- en tijdsdruk n

Pluspunten Opgevat als praktische handleiding vol concrete richtlijnen, werkschema’s, verduidelijkende voorbeelden en modellen van werkbladen

n

Opleiding n Lerarenopleiding, pabo, pedagogiek, sociaal-agogisch werk, CLB’s

Filip Dochy is verbonden aan het Centrum voor Professionele Opleiding en Ontwikkeling en Levenslang Leren van de KU Leuven. Wouter Schelfhout is als lerarenopleider verbonden aan de Antwerp School of Education en als onderzoeker aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast geeft hij advies rond schoolbeleid en onderwijsleerprocessen. Steven Janssens is professor emeritus aan de KU Leuven. Hij begeleidde diverse cursussen in de pedagogische wetenschappen.

Filip Dochy, Wouter Schelfhout & Steven Janssens Anders evalueren — Assessment in de onderwijspraktijk EAN 978 90 209 5348 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 136 pp. Onderwijskunde n € 25,99

9 789020 953480 — 119 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Puzzelstukken voor een nieuwe moraal Niet langer is de mens de maat van alle dingen, maar slechts één van de vele intelligente schakels in een maatschappij aangedreven door technologie en informatie. Slimme data helpen ons beter in te schatten wat de gevolgen zijn van bepaalde handelingen en hoe we ons gedrag daarop kunnen aanpassen. Alsof ieder mens, behalve zijn eigen geweten, een dashboard als moreel kompas tot zijn beschikking heeft. Puzzelstukken voor een nieuwe moraal beschrijft de ingrijpende gevolgen van deze technologische evolutie en onderzoekt de mogelijkheid van een nieuwe sociale ordening in de samenleving. Indien we in de toekomst met behulp van een transhumaan bewustzijn steeds beter in staat zijn om ons leven te registreren en te voorspellen, doemt bij elke beslissing de vraag op hoeveel vrijheid we als mens eigenlijk willen afstaan. En vooral: hoe ‘goed’ we eigenlijk willen leven. Het antwoord op deze vraag is buitengewoon onverwacht en paradoxaal.

Inhoud Technologie n Sociale ethiek n Transhumanisme n Moraliteit n Artificiële intelligentie n

Pluspunten Gebaseerd op jarenlang onderzoek n Technologie bekeken vanuit moreel perspectief n Met digitale extra’s

David Bamps is filosoof, ethicus, psycholoog, meester in de rechten, wetenschappelijk onderzoeker, componist en ondernemer. Hij is verbonden aan UC Leuven-Limburg, Odisee, Universiteit Maastricht en KU Leuven.

n

Opleiding Filosofie, psychologie, sociaal werk, pedagogiek, zorg

n

David Bamps Puzzelstukken voor een nieuwe moraal — Over sociale ordening in de toekomst EAN 978 94 014 6175 7 n  Verschenen    17 cm x 24 cm n Paperback n 200 pp.    Onderwijs en opvoeding n € 24,99

9 789401 461757 — 120 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Oudergesprekken in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs De relatie met ouders is essentieel voor het schoolsucces van je leerling. Een goede relatie staat of valt met jouw manier van communiceren. Het is het fundament en het zijn de bouwstenen van positieve relaties. Hoe respecteer je de onverbrekelijke band tussen ouder en kind? Hoe ga je om met weerstand? Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek over bijv. schoolkeuze? Hoe leer je anders te kijken naar gedrag? Wil je jouw plezier en effectiviteit in het voeren van professionele oudergesprekken vergroten? Deze boeken zijn geschreven vanuit de invalshoek van de positieve psychologie en systeem­ theorie. Het staat boordevol praktische tips en veel voorbeelden vanuit de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit boek leert je om profes­ sioneel en in verbinding met de ouder te blijven, juist als het even wat lastiger wordt!

Inhoud Bouwen aan een relatie in tijden van rust n Van primaire emotie naar professionele verbinding n Loyaliteit: de onverbrekelijke band tussen ouder en kind n Meerzijdige partijdigheid n Digitale communicatie n

Pluspunten Toegankelijk geschreven en voorzien van vele praktijkvoorbeelden en reflectieoefeningen n Inclusief stappenplan voor een effectief MOL (mentor-ouderleerling) gesprek n Kwaliteitsslag voor je communicatie met ouders n

Opleiding Lerarenopleiding, pabo

n

Ingrid van Essen (1972) is werkzaam als coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van verschillende boeken met als thema effectief communiceren met jongeren.

Ingrid van Essen Oudergesprekken in het basisonderwijs EAN 978 94 014 7837 3 n September 2021 17cm x 24cm n Paperback n 100 pp. Psychologie en pedagogiek n € 19,99

9 789401 478373

Ingrid van Essen Oudergesprekken in het voortgezet onderwijs EAN 978 94 014 7838 0 n September 2021 17cm x 24cm n Paperback n 100 pp. Psychologie en pedagogiek n € 19,99

9 789401 478380 — 121 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Communicatie zonder frustratie in het onderwijs Er is geen gebied waarin zoveel goed of fout kan gaan als in communicatie. Elkaar begrijpen is een kiem van inspiratie. Niet begrepen worden een bron van frustratie. Effectief met elkaar communiceren is behoorlijk lastig. Want hoe zorg je ervoor dat de ander snapt wat jij wilt zeggen? Terwijl het voor jou toch heel duidelijk is wat je zegt. Gedrag lokt emotie uit. Het blijkt nog een hele kunst om effectief met elkaar te communiceren, zonder elkaar te veroordelen, in verwijten te vervallen of elkaar in de haren te vliegen. Als dat wel gebeurt is het zinvol om je communicatiestijl te veranderen. Luisteren we aandachtig genoeg om echt te begrijpen wat de ander zegt? Durven we te zeggen wat er echt toe doet? Begrijpen we waarom we steeds in ineffectieve patronen terechtkomen? Goede communicatie op school is een win-win situatie voor alle betrokkenen. Het is het fundament en het zijn de bouwstenen van betekenisvolle relaties. Effectief communiceren is een vaardigheid waar je je hele leven plezier aan beleeft!

Inhoud De opmaat naar effectieve communicatie – Inzicht in je eigen communicatiepatronen – Persoonlijk leiderschap – Transacties n Toepassen van effectieve communicatie – De kunst van het stellen van goede vragen – Professionele aanspreekcultuur n Het verfijnen van effectieve communicatie n

Ingrid van Essen (1972) is werkzaam als coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van verschillende boeken met als thema effectief communiceren met jongeren.

Pluspunten n Compacte theorie n Gemakkelijk toepasbaar n Verdiepingsopdrachten n Heldere tips Opleiding Lerarenopleiding, pabo

n

Ingrid van Essen Communicatie zonder frustratie in het onderwijs — Versterk de relatie met je leerling, je collega en jezelf! EAN 978 94 014 6457 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 304 pp. Psychologie en pedagogiek n € 30,99

9 789401 464574 — 122 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Effectief en affectief lesgeven aan pubers Pubergedrag is slechts het topje van de puberijsberg. Onder de waterlijn liggen gevoelens, behoeften, kwaliteiten en talenten. Dit boek leert docenten hoe ze jongeren kunnen helpen die te herkennen en zo wezenlijk contact te maken. Naast heldere theorie en veel voorbeelden en oefeningen biedt het een volledige werkmethode voor de (mentor)lessen. Scholieren groeien op in een heel andere wereld dan de generaties voor hen. Van docenten vereist dit een ander soort vaardigheden. Effectief en affectief lesgeven aan pubers gaat over de affectieve, ‘zachte’ kant van het onderwijs en geeft een antwoord op vragen als: hoe zorg ik ervoor dat de jongere zich gezien en veilig voelt? Hoe kan ik hem inspireren en motiveren? Hoe help ik hem met problemen?

Inhoud De puber in zijn context n Motiverende gespreksvoering n De excellente leraar, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording n De excellente leerling, omgaan met talenten op school n Groepsdynamische processen n Lastige situaties in groepen n Werkvormen n

Pluspunten Verbindt op een inspirerende manier theorie aan praktijk n Oplossingsgericht n

Ingrid van Essen (1972) is werkzaam als coach en trainer op het gebied van communicatie en gedrag voor onderwijsorganisaties. Daarnaast is ze een veelgevraagd spreker op congressen en auteur van verschillende boeken met als thema effectief communiceren met jongeren.

Opleiding n Lerarenopleiding

Ingrid van Essen Effectief en affectief lesgeven aan pubers — Verdieping van pedagogische vaardigheden voor docent en mentor EAN 978 94 014 1481 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 192 pp. Psychologie en pedagogiek n € 30,99

9 789401 414814 — 123 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

... en nog meer over leren, opvoeding en onderwijs

Hoe coach ik mijn klas?

Klas met een hoek af

Lees eerst de vraag

Werkhouding bij kleuters

EAN 978 94 014 1273 5 n € 24,99

EAN 978 94 014 4711 9 n € 29,99

EAN 978 94 014 1064 9 n € 19,99

EAN 978 90 209 7724 0 n € 19,99

Reinventing organizations

Edunext

Flexibel lesgeven

EAN 978 90 823 4771 5 n € 29,99

EAN 978 94 014 4717 1 n € 24,99

EAN 978 94 014 4443 9 n € 29,99

Een deliberatie over onderwijsvrijheid EAN 978 94 014 5356 1 n € 24,99

Is dat iets voor mij, Juf?

Omgaan met ouders

DoodGewoon

EAN 978 94 014 4503 0 n € 29,99

EAN 978 94 014 2652 7 n € 24,99

EAN 978 94 014 2653 4 n € 25,99

Samen schooluitval voorkomen EAN 978 94 014 2721 0 n € 24,99

— 124 —


PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK

Meer zorg voor kleuters

Meer zorg voor kleuters

Meer zorg voor kleuters

Een eerlijke kans

EAN 978 90 209 7403 4 n € 55,99

EAN 978 90 209 7335 8 n € 19,99

EAN 978 94 014 0037 4 n € 19,99

EAN 978 94 014 1714 3 n € 29,99

Vroeger gaat niet over

De leraar die de wolken meet

Reradicaliseren

Digitale burgertjes

EAN 978 94 014 4269 5 n € 20,99

EAN 978 94 014 5609 8 n € 29,99

Het kind van onze dromen

Gekkenwerk

EAN 978 94 014 1847 8 n € 24,99

EAN 978 94 014 0943 8 n € 19,99

EAN 978 94 014 2830 9 n € 29,99

EAN 978 94 014 4441 5 n € 29,99

Gender op school EAN 978 94 014 2911 5 n € 29,99

Het evangelie volgens Lieven Boeve EAN 978 94 014 5754 5 n € 24,99

— 125 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


GEZONDHEIDS­­ZORG EN GENEESKUNDE


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Goed leven Leven met een beperking of onomkeerbare ziekte is een voortdurende zoektocht. Als maatschappij moeten we daarvoor attent zijn en beperking in al haar vormen beter benaderen, zowel in een algemene visie op het omgaan met kwetsbaarheid en beperking als in nieuwe perspectieven op herstel. Een nieuwe kijk op beperking kunnen we enkel krijgen door beter te luisteren, vanuit een manier van kijken die de waardigheid van elke mens centraal stelt. Dit boek biedt daarom een houvast voor elke hulpverlener bij het dagelijkse contact met mensen met een beperking en hun omgeving.

Inhoud Wat is een beperking? n Stereotypering en stigmatisering n Beperking als familiezaak n Dementie n Moeilijk nieuws communiceren n Rouwarbeid en de herstelvisie n Euthanasie bij wilsonbekwaamheid n

Pluspunten Voor elke zorgverlener die werkt met mensen met een beperking n Basisboek voor de hele sector n Met verhalen van mensen met een beperking n

Dirk De Wachter is psychiater-psycho­ therapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (Campus Kortenberg). Eerder schreef hij onder meer Borderline Times en De kunst van het ongelukkig zijn.

Opleiding n Verpleegkunde, geneeskunde, ethiek, filosofie

Manu Keirse is klinisch psycholoogpsychotherapeut, doctor in de geneeskunde en emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van KU Leuven. Hij is de auteur van onder meer Helpen bij verlies en verdriet, Vingerafdruk van verdriet en Kinderen helpen bij verlies.

Dirk De Wachter & Manu Keirse Goed leven — Met kwetsbaarheid en beperking EAN 978 94 014 7019 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Geneeskunde algemeen, paramedisch algemeen n € 25,99

9 789401 470193 — 128 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychiatrie Rechtstreeks of onrechtstreeks krijgt iedereen ooit te maken met geestelijke gezondheidsproblemen. Je wordt zelf psychisch ziek, of een dierbare, of een collega. We moeten erkennen dat we allemaal niet enkel lichamelijk, maar ook psychisch kwetsbaar zijn. Deze nieuwe editie van het basiswerk Psychiatrie ontsluit een moeilijk toegankelijke en vaak moeilijk bespreekbare wereld. Na een helikopterblik op onze geestelijke gezondheidszorg gaan auteurs Raf De Rycke en Bernard Sabbe in op alle mogelijke psychiatrische thema’s. Om de psychiatrie, los van alle misverstanden, eindelijk helder en volledig in kaart te brengen.

Inhoud Ziektebeelden n De verscheidenheid aan behandelingsmogelijkheden n De plaats van de psychiatrische patiënt in de samenleving n De psychiatrie vandaag n Aanbod en organisatie n Beschermingsmaatregelen n

Pluspunten De auteurs bundelen decennia aan kennis en ervaring n Basiswerk over de geestelijke gezondheidszorg n Herziene editie n

Opleiding Geneeskunde, psychologie, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Raf De Rycke is voorzitter van de organisatie van de Broeders van Liefde en bekleedt verschillende bestuursmandaten in socialprofitorganisaties. Hij is gastprofessor aan EHSAL Management School (EMS) voor het vak strategisch management. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

n

Bernard Sabbe is emeritus gewoon hoogleraar psychiatrie aan de faculteiten Geneeskunde van de Universiteit Antwerpen, gewoon lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en lid van het College van de Hoge Gezondheidsraad. Hij leidt de universitaire dienst Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel - Universitair Ziekenhuis Antwerpen en coördineert het CAPRI, een leidinggevend onderzoekscentrum in de Vlaamse psychiatrie.

Raf De Rycke & Bernard Sabbe Psychiatrie — Wat je moet weten EAN 978 94 014 5354 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 328 pp. Geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie n € 34,99

9 789401 453547 — 129 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Het pluisbloemeffect Ethische bezieling, aanspreekbaarheid en zelfs verontwaardiging werken als pluisbloemen blazen: zaadjes uitstrooien, voor kruisbestuiving gaan en mensen meetrekken, hen aansporen om op een andere manier naar situaties te kijken. De kunst is om die drive ook effectief en aanstekelijk bepalend te laten zijn voor ons denken en handelen van alledag. Het pluisbloemeffect gaat over ethiek in de zorg, over ethisch gedreven hulpverlening, over bezielde mensen en waardegedreven zorgorganisaties. Aan de hand van concrete getuigenissen, treffende voorbeelden en een stevige dosis gezond verstand biedt het een eigenzinnige inkijk in de kerndimensies van een ethisch inspirerende zorgcultuur.

Inhoud Waarom ethiek in de zorg belangrijk is n Wat is een ethisch zorgklimaat? n Een ethisch zorgklimaat creëren n

Pluspunten Zorgcultuur realiseren op een ethisch gedreven manier n Concrete voorbeelden, praktijkgerichte aanknopingspunten en heldere metaforen n Gebaseerd op jarenlange ervaring in onderzoek en praktijk n

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

n

Yvonne Denier Het pluisbloemeffect — Hoe ethiek in de zorg aanstekelijk werkt EAN 978 94 014 7043 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 25,99

9 789401 470438 — 130 —

Yvonne Denier is filosoof en ethicus. Als stafmedewerker ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro is ze mee verantwoordelijk voor de ethische visieontwikkeling in de Vlaamse zorgorganisaties. Daarnaast is ze geassocieerd professor aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven) en doceert ze er ethiek van de gezondheidszorg.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Ondeugende zorg Humor is onmisbaar in zorgrelaties. Ze maakt het mogelijk om erkenning te geven aan mensen die antipathie of zelfs irritatie oproepen. De tragische aspecten van hulpverlening maakt ze leefbaar. Tegelijk helpt humor om een balans te vinden: in plaats van cynisch te worden of net hyperactief, helpt ze om dicht bij kwetsbare mensen te zijn en te blijven. Kortom: met humor houd je er de pit in, geef je adem aan je engagement voor mensen en aan je goesting om door te gaan. Ondeugende zorg is een ode aan die kracht, in het besef dat zorg altijd onvolmaakt is. Via getuigenissen, praktijkverhalen en dialoog gaat dit boek, net zoals humor, op zoek naar nieuwe en onverwachte perspectieven. Het wijst op ruimte tussen de regels van de zorgorganisatie, geestig, speels en gevoelig voor verrassende meerzinnigheid. Bovenal schept het ruimte voor een menselijke, doorleefde en ondeugende zorg.

Inhoud Ethiek in de zorg n Methode voor hulpverleners n Filosofiische uitweidingen n

Pluspunten Tips voor zorgverleners n Boordevol sprekendepraktijkvoorbeelden n

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie en ethiek

n

Linus Vanlaere & Roger Burggraeve Ondeugende zorg — Humor in Gekkenwerk EAN 978 94 014 7206 7 n Verschenen    14cm x 22cm n Paperback n 162 pp.    Geneeskunde algemeen n € 22,50

9 789401 472067 — 131 —

Linus Vanlaere is als zorgethicus verbonden aan VIVES Gezondheidszorg en is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinas-onderzoeker aan de KU Leuven.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Gekkenwerk Van hulpverleners en mantelzorgers wordt veel verwacht. Zoveel dat ze bijna volmaakt moeten zijn, mensen in wie goedheid nooit eens wankelt en die zelfs onder druk niet plooien. En toch hoeven zorgdragers niet boven antipathie, luiheid, middelmatigheid, hypocrisie, woede, en ongehoorzaamheid te staan. Al deze ‘kleine ondeugden’ kunnen soms helpen om het vol te houden in de zorg en er toch te zijn voor de ander. Gekkenwerk brengt een andere boodschap over zorg. Het boek doorbreekt hardnekkige stereotypen en brengt een eigenzinnige en ontwapenende kijk op zorgrelaties. Aan de hand van citaten uit actueel literair werk en talrijke voorbeelden uit de zorgpraktijk bewijzen de auteurs het nut van de kleine ondeugden. Voor elke (toekomstige) hulpverlener is Gekkenwerk een bevrijdend boek dat het verhaal brengt van feilbare mensen.

Inhoud Ethiek in de zorg n Antipathie als hefboom voor zorg die deugt n Tijd en tijdbeleving n Filosofische uitweidingen over middelmatigheid, hypocrisie, woede en ongehoorzaamheid n

Pluspunten Een eigenzinnige en prachtig verwoorde visie op de zorg

n

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidszorg, filosofie, ethiek

n

Linus Vanlaere is als ethicus verbonden aan RHIZO en aan VIVES Verpleeg- en vroedkunde. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Roger Burggraeve is ethicus, bijbelfilosoof en Levinasonderzoeker (KU Leuven). Hij is lid van meerdere ethische commissies in de welzijns- en zorgsector.

Linus Vanlaere & Roger Burggraeve Gekkenwerk — Kleine ondeugden voor zorgdragers EAN 978 94 014 5182 6 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 168 pp. Geneeskunde algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 24,99

9 789401 451826 — 132 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Het respectboek voor de zorg De relatie tussen hulpverlener en zorgvrager is in de zorg cruciaal. Om met gevoelens van onmacht om te gaan en herstel echt te bevorderen, is er nood aan onvoorwaardelijk vertrouwen. Maar terwijl het werk van de hulpverlener vandaag steeds meer in cijfers, grafieken en protocollen wordt gegoten, komt het dagelijks contact met de zorgvrager onder druk te staan. Het respectboek voor de zorg legt stapsgewijs uit hoe hulpverleners in een complexer wordende zorg toch ruimte en tijd kunnen maken voor oprechte interactie. Op basis van hun decennialange praktijkervaring tonen ze aan dat de moeilijkste situaties niet steeds moeten leiden tot onbegrip en frustratie, maar net ruimte bieden voor een menselijke omgang. Dit boek is een must voor elke hulpverlener die respectvol wil omgaan met zorgvragers en met een vernieuwde blik aan de slag wil.

Inhoud Zorg n Praktische hulpverlening n Methodiek n Onmacht n

Pluspunten Geschreven door drie verpleegkundigen met samen meer dan 65 jaar ervaring n Nieuwe methode n Getoetst aan de praktijk n

Pieter Loncke is psychiatrisch verpleegkundige in Kliniek Sint-Jozef te Pittem. Hij begeleidt ook teams, klas- of werkgroepen.

Opleiding Geestelijke gezondheidszorg, management in de zorg, sociaal werk, verpleegkunde, zorg en welzijn

n

Thomas Raemdonck is verpleegkundige en verpleegkundig specialist in Kliniek SintJozef te Pittem. Geert Capoen is leidinggevende in het PZ Heilig Hart te Ieper. Hij implementeerde met succes de respectvolle visie in de praktijk. Eerst als afdelingshoofd, nu doet hij dit afdelingsoverstijgend.

Pieter Loncke, Thomas Raemdonck & Geert Capoen Het respectboek voor de zorg — Kundig omgaan met onmacht EAN 978 94 014 5605 0 n Verschenen   14cm x 22cm n Paperback n 190 pp.    Gezondheidszorg en geneeskunde n € 25,99

9 789401 456050 — 133 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgkit Als je in de zorg werkt, doe je dat vanuit de beste en meest respectvolle intenties. Je wil samen met je collega’s de zorgvrager helpen en beter maken. Toch is het een enorme kunst om die intenties naar de praktijk te vertalen: onverwachte problemen en frustraties staan op de werkvloer vaak in de weg. Zorgkit biedt je een heldere en duidelijke weg naar praktische antwoorden. Aan de hand van het respect-model, dat aan elk van de zeven letters van het woord ‘respect’ een concrete actie koppelt, vertaalt het alle goede bedoelingen meteen naar je eigen leefwereld en ervaring. De zeven respectvolle interventies in dit boek zijn bruikbaar voor alle zorgverleners. De tools die je hiermee in handen krijgt, brengen de waarden en het gedachtegoed van het respect-model tot leven en inspireren om er direct mee aan de slag te gaan.

Inhoud Interventies n Intervisie n Communicatie n Contactbevorderend werken n RESPECT-methode n Empathie n

Pluspunten Geschikt voor alle verpleegkundigen n Tools uit de praktijk n Eenvoudig model voor betere zorg

Pieter Loncke is psychiatrisch verpleegkundige in PTC Rustenburg. Hij begeleidt ook teams, klas- en werkgroepen in de respectvolle zorg.

Opleiding Verpleegkunde, management in de zorg, sociaal werk, geneeskunde, zorg en welzijn

Thomas Raemdonck is psychiatrisch verpleegkundige in de kliniek St-Jozef te Pittem. Hij begeleidt daarnaast tal van teams, klas- en werkgroepen in de respectvolle zorg.

n

n

Pieter Loncke & Thomas Raemdonck Zorgkit — Respect in de praktijk EAN 978 94 014 7209 8 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 118 pp.    Verpleegkunde en ziekenverzorging n € 25,99

9 789401 472098 — 134 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Waarden in dialoog Wanneer we ethisch goede zorg willen verlenen, nemen we vaak de wil van de zorgvrager als uitgangspunt. Maar hoe doen we dat bij kwetsbare personen die een grote zorgafhankelijkheid hebben? Waarden in dialoog biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethische reflectie en moreel beraad. Het zet zorgverleners aan tot ‘ethisch empowerment’: op basis van waarden en in dialoog zelf verantwoorde beslissingen nemen. De nieuwe editie van het standaardwerk past dit model toe op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zorgverleners vandaag voor vragen stellen: van evoluties rond netwerken en beroepsgeheim, over toestemming, bemoeizorg en vrijheidsbeperking, tot euthanasie.

Inhoud Relationeel personalistische ethiek n Het ethische model in de praktijk n Gezamenlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid n Toestemming en wilsbekwaamheid n Informatie en beroepsgeheim n

Pluspunten Herziene editie n Praktisch toepasbare ethiek n

Opleiding n Verpleegkunde, geneeskunde, psychiatrie, psychologie, (ortho)pedagogiek, maatschappelijk werk, paramedische beroepen, theologie en ethiek

Axel Liégeois Waarden in dialoog — Ethiek in de zorg EAN 978 94 014 5872 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Sociale kennistheorie, ethiek en geestelijke gezondheidszorg n € 24,99

9 789401 458726 — 135 —

Axel Liégeois is gewoon hoogleraar zorg­ ethiek en praktische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgethiek in praktijk De kwaliteit van onze zorg staat of valt met de relatie van mens tot mens. Leidinggevenden, managers, verpleegkundigen en zorgdragers die de kwaliteit van zorg in hun organisatie willen bevorderen, maken immers ruimte voor relaties. Ze stellen zorgprofessionals in staat om op een open en intelligente manier in relatie te gaan. Dat doen ze vooral door ook zelf in relatie te treden met die professionals. Dit boek helpt studenten en leidinggevenden om te groeien als ‘zorgethisch coach’, concretiseert wat zorgethiek inhoudt en maakt duidelijk hoe studenten en professionals kunnen groeien door op de juiste manier in relatie te gaan. Het vertrekt daarbij steeds vanuit de realiteit waarin zorgpraktijken vandaag vorm moeten krijgen.

Inhoud Zorgethiek n De competentie van zorgethisch handelen n Stimuleren van zorgethische groei n De ZEC n De rol van leidinggevenden en managers n De learning community n

Pluspunten Concreet en praktisch handboek voor leidinggevenden en studenten n Vertrekt vanuit de concrete dagelijkse praktijk n Gebaseerd op decennialange ervaring n

Opleiding Verpleegkunde, gezondheidswetenschappen, sociaal werk

n

Mieke Grypdonck is emeritus buitenge­woon hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Eerder was ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Linus Vanlaere is zorgethicus en als docent ethiek verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij is vrijwillig weten­ schappelijk medewerker aan de KU Leuven. Madeleine Timmermann is theoloog, zorg­­e­thica en zorgtrainer. Als geestelijk verzorger is ze verbonden aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann Zorgethiek in praktijk — De basis EAN 978 94 014 5053 9 n Verschenen  17cm x 24cm n  Paperback n 144 pp.   Welzijnswerk n € 24,99

9 789401 450539 — 136 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgethisch leiderschap in praktijk Wie van zorg afhankelijk is, hoopt op betrokken zorgverleners. Die betrokken zorgverlening komt er echter niet vanzelf. Daarvoor is zorgethisch leiderschap nodig: de aanwezigheid van iemand die anderen kan ondersteunen, begeleiden en inspireren om de dagelijkse zorg zo te geven dat mensen tot hun recht komen. Iemand die hiervoor de voorwaarden creëert. Niet vanuit het ‘moeten’, maar wel vanuit een krachtig ‘ont-moeten’. Dit handboek zet de krijtlijnen uit voor wat zorgethisch leiderschap kan betekenen en onderzoekt welke stappen er binnen een organisatie nodig zijn om zorgethiek waar te maken. Het biedt managers, leidinggevenden en stafmedewerkers, maar ook docenten, studenten en zorgverleners een helder beeld van zorgethisch leiderschap, en reikt handvatten aan om het in de praktijk vorm te geven.

Inhoud Leiderschap n Management n Zorg n Zorgethisch handelen n Ethiek n

Pluspunten Met tal van concrete cases n Gebaseerd op decennialange expertise n Meteen toepasbaar in de eigen zorgpraktijk n

Opleiding Agogiek, management in de zorg, sociaal werk, verpleegkunde, zorg en welzijn, gezondheidswetenschappen

n

Mieke Grypdonck is emeritus buitengewoon hoogleraar Verplegingswetenschap aan de Universiteit Gent. Eerder was ze hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Linus Vanlaere is zorgethicus en als docent ethiek verbonden aan VIVES Gezondheidszorg. Hij is vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Madeleine Timmermann is theoloog, zorgethica en zorgtrainer. Als geestelijk verzorger is ze verbonden aan hospice Roosdonck, stichting Groenhuysen in Roosendaal.

Mieke Grypdonck, Linus Vanlaere & Madeleine Timmermann Zorgethisch leiderschap in praktijk EAN 978 94 014 6187 0 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 192 pp.    Gezondheidszorg en geneeskunde n € 24,99

9 789401 461870 — 137 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zorgen voor kwaliteit In de non-profitsector is het begrip ‘kwaliteit’ een modieus thema geworden. Dat blijkt uit de vele studiedagen, cursussen en onderzoeken die aan het thema worden gewijd. Toch blijven vele vragen onbeantwoord en tegenstellingen onopgelost. Zorgen voor kwaliteit plaatst de kwaliteitshype in een bredere maatschappelijke context en verruimt de traditionele visie op kwaliteitszorg tot een benadering die compatibel is met de kernopdracht van non-profitorganisaties. Het boek heeft vooral als doelstelling methodieken en instrumenten aan te reiken die helpen in het proces van permanente kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg. Het is, naast een handboek voor mensen in de praktijk, bijzonder geschikt als studieboek in de opleidingen die een loopbaan in de onderwijs-, sociale, culturele, welzijns- en gezondheidssector voorbereiden.

Inhoud Een empirische en waarderende benadering van kwaliteit n Kwaliteitsmodellen (EFQM, TRIS, CAF, INK, …) n Kwaliteitsinstrumenten (oorzaak-gevolganalyse, besluitvorming, planningstechnieken) n Kwaliteitsontwikkeling als relationele praktijk n

Pluspunten Het ideale referentiekader dat houvast en richting biedt bij het streven naar kwaliteitsontwikkeling

n

Opleiding Sociaal werk, organisatiemanagement, verpleegkunde, maatschappelijk werk en dienstverlening

n

Guido Cuyvers Zorgen voor kwaliteit — Handboek kwaliteitsontwikkeling voor non-profit organisaties EAN 978 94 014 5932 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 320 pp. Organisatiepsychologie n € 34,99

9 789401 459327 — 138 —

Guido Cuyvers was jarenlang departementshoofd van het departement sociaal werk aan Thomas More. Zijn expertises zijn onderwijsontwikkeling, kwaliteitsdenken, organisatieontwikkeling, netwerken, relationele praktijken en het gedeelde leiderschap.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Als een kinderwens onvervuld blijft Professionals in de zorg ervaren een tekort aan opleiding rondom het thema van de onvervulde kinderwens. En dat terwijl onvruchtbaarheid 15 tot 25% van de westerse koppels treft. Dankzij dit basiswerk krijgen zorgverleners tal van concrete handvaten en tips om in de dagelijkse praktijk met fertiliteitsproblemen aan de slag te gaan. De VAAT-methodiek, uitgelegd in dit boek, maakt het gegeven van kinderwens in de diepte bespreekbaar. Het is voor zorgverleners en artsen het ideale middel om aan wensouders gedurende het hele behandelingstraject de nodige ondersteuning te bieden.

Inhoud Fertiliteitsproblemen n Emotionele en psychosociale ondersteuning n Educatieve vorming n Vroedkunde n

Pluspunten Eerste basiswerk in Vlaanderen over fertiliteitsproblematiek n Geschikt voor medische specialisten en eerstelijnswerkers n

Opleiding Verpleegkunde, vroedkunde, sociaal werk, psychologie, geneeskunde, zorg en welzijn

n

Shanti Van Genechten is verloskundige en de (geadopteerde) dochter van wensouders. In 2011 richtte ze samen met prof. dr. Lode Godderis Kinderwens vzw op. Lode Godderis is hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en is algemeen directeur bij Groep IDEWE.

Shanti Van Genechten & Lode Godderis Als een kinderwens onvervuld blijft — Handleiding voor hulpverleners EAN 978 94 014 7785 7 n September 2021    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Geneeskunde algemeen n € 29,99

9 789401 477857 — 139 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek acute verloskunde Een spoedeisende situatie in de verloskundige zorg komt gelukkig niet heel vaak voor. Toch moet je er als zorgverlener staan op het moment dat er iets aan de hand is met moeder en/of kind. Dit handboek leert je systematisch het acute probleem in de verloskundige zorg te herkennen en te benaderen. De belangrijkste situaties worden behandeld, o.a.: pre-eclampsie, schouderdystocie, fluxus postpartum en reanimatie van de neonaat. Ook wordt er aandacht besteed aan (multidisciplinaire) teams, de thuissituatie, de ziekenhuissetting, de overdracht en communicatie. De hoofdstukken zijn rijk geïllustreerd, bevatten inzichtelijke schema’s en zijn voorzien van stills van instructievideo’s (die online te bekijken zijn).

Inhoud Schouderdystocie n Pre-eclampsie en eclampsie n Stuitbevalling n Reanimatie van de neonaat n Vaginaal bloedverlies n Uitgezakte navelstreng n Fluxus post partum n

Pluspunten Inbreng van verloskunde academies n Met schema’s en actieplannen n Gestoeld op (nieuwste) wetenschappelijke inzichten n Voor opleiding en praktijk n

Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg en Jeroen van Dillen zijn gynaecoloog. Marrit Smit is klinisch verloskundige.

Opleiding Verloskunde, geneeskunde, verpleegkunde

n

Barbara Havenith, Jacobien van der Ploeg, Jeroen van Dillen & Marrit Smit Handboek acute verloskunde — Vaardigheden in spoedeisende situaties EAN 978 94 014 4156 8 n Verschenen    18cm x 25cm n Hardcover n 232 pp.    Geneeskunde n € 69,99

9 789401 441568 — 140 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Begeleiding van vrouwen met een miskraam Als een vrouw haar prille zwangerschap verliest, weet ze vaak niet hoe ze die ervaring goed kan verwerken. Dan heeft de verloskundige of echoscopist een belangrijke rol. Maar hoe begeleid je als hulpverlener de vrouwen met een miskraam of abortus ook goed op psychologisch emotioneel gebied? Dit boek staat vol met praktische tips, praktijkvoorbeelden, ervaringsverhalen, stappenplannen en checklists.

Inhoud Optimale begeleiding van vrouwen na een miskraam: wat kun je doen, wat kun je zeggen, wat kun je doen voor de kinderen in het gezin, wat kun je doen bij een nieuwe zwangerschap n Handige checklists n Praktische tips n Interviews n

Pluspunten Ervaringsverhalen van verloskundigen en moeders n Aandacht voor de emotionele kant n Interviews van verloskundigen en ouders die een kindje verloren tijdens de zwangerschap n Met een voorwoord van rouwdeskundige Manu Keirse n Handige extra hulpmiddelen zijn online te downloaden n

Opleiding Verloskunde, gynaecologie, verpleegkunde, echoscopie

n

Miriam van Kreij Begeleiding van vrouwen met een miskraam — Hoe je vrouwen helpt met hun verlies te leven EAN 978 94 014 4658 7 n Verschenen    17cm x 24cmn  Paperback n 168 pp.   Verloskunde en echoschopie n € 27,99

9 789401 446587 — 141 —

Miriam van Kreij geeft de training ‘Vrouwen met een miskraam goed begeleiden’. Deze training is geaccrediteerd door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland). Ze is daarnaast (gast)docent bij diverse opleidingen voor verloskundigen, echoscopisten en coaches en is oprichtster van ‘Miskraambegeleiding Nederland’.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten Voor veel voorkomende klachten als hoofdpijn, chronische pijn, vermoeidheid en duizelingen wordt vaak geen oorzaak gevonden. Toch zijn er behandelmogelijkheden. In dit handboek beschrijven specialisten de nieuwste inzichten in diagnostiek, verwijzing, behandeling en begeleiding. Dit complete handboek is bedoeld voor huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Aan de orde komen zowel breed toepasbare methoden als specifieke interventies en innovaties.

Inhoud Diagnostiek, monitoring en verwijzing n Breed toepasbare methoden en interventies zoals: leefstijladviezen, behandeling van ouderen, migranten en kinderen n Behandeling en interventies zoals: ACT, EMDR, ergotherapie, systeemtherapie n

Pluspunten Een overzicht van de gangbare evidence based behandelmethoden n Bespreking nieuwe en veelbelovende behandelmethoden n Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek daarnaar n Casussen en verbatum n

Opleiding Geneeskunde, psychologie, fysiotherapie

Jaap Spaans is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Altrecht Psychosomatiek.

n

Henriëtte van der Horst is hoogleraar Huisartsgeneeskunde en huisarts bij VUmc in Amsterdam. Judith Rosmalen is hoogleraar Psychosomatiek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Yanda van Rood is GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog bij Leids Universitair Medisch Centrum.

Jaap Spaans, Henriëtte van der Horst, Judith Rosmalen, Yanda van Rood & Sako Visser Handboek behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten — Actuele en innovatieve behandelmethoden EAN 978 94 014 3749 3 n Verschenen  18cm x 25cm n Hardback n 492 pp.   Psychologie algemeen n € 59,00

9 789401 437493 — 142 —

Sako Visser is hoogleraar Gezondheidszorg­ psychologie bij de Universiteit van Amsterdam.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Handboek EMDR bij kinderen en jongeren EMDR is een succesvolle behandeling voor de verwerking van emo­tioneel belastende herinneringen aan traumatiserende of stresserende ervaringen. Dit is het eerste Nederlandstalige boek dat zich exclusief richt op de behandeling van kinderen en jongeren met EMDR. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is bewezen effectief bij volwassenen met een PostTraumatische StressStoornis (PTSS). De resultaten bij kinderen en jongeren zijn veelbelovend. Dit complete handboek beschrijft de toepassing van EMDR bij kinderen en jongeren. Ook is er aandacht voor de toepassing bij specifieke psychopathologie, specifieke doelgroepen en in verschillende settings. Een onmisbaar boek voor psychologen, pedagogen en psychiaters die werken met EMDR bij kinderen en jongeren, en zij die hiertoe in opleiding zijn.

Inhoud Faalangst n Doofheid, slechthorendheid of een taalontwikkelingsstoornis n Autisme n Verstandelijke beperking n Borderline persoonlijkheidsstoornis n Gedragsproblemen n Hechtingstrauma n Vluchtelingengezinnen n

Pluspunten Team van gespecialiseerde en gerenommeerde auteurs n Aandacht voor diagnostiek en behandeling n Actueel overzicht van het wetenschappelijk onderzoek n Casussen n

Renee Beer (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut en was jarenlang coördinator van het Traumacentrum van de Bascule. Zij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor docent verbonden aan diverse opleidingen. Carlijn de Roos (red.) is klinisch psycholoog – psychotherapeut en coördinator van het Psychotraumacentrum, GGZ Kinderen en Jeugd, Rivierduinen te Leiden. Zij is door EMDR-Europe en de Vereniging EMDR Nederland (VEN) gecertificeerd als trainer EMDR voor kinderen en adolescenten. Ook is zij als docent/supervisor verbonden aan diverse opleidingen.

Opleiding n Psychologie, psychiatrie

Renee Beer & Carlijn de Roos (red.) Handboek EMDR bij kinderen en jongeren EAN 978 94 014 1490 6 n Verschenen  17cm x 24cm n Hardcover n 528 pp.    Pscychologie, psychatrie n  € 59,00

9 789401 414906 — 143 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Zelfzorg voor de jonge dokter Waar ga je van ‘aan’, waar ga je van ‘uit’? Kun je tachtig uur per week werken en toch gezond blijven? Dokters zijn enorm betrokken en bevlogen. Ze maken lange dagen in een hiërarchische, veeleisende omgeving. Juist als jonge zorgprofessional wil je je hoofd koel houden en duurzaam dokteren met een warm hart. Om goed voor je patiënten te kunnen zorgen, is het van belang eerst goed voor jezelf te zorgen. Dit handzame boek vol met praktische tips en oefeningen helpt je om te ontdekken wat jij in je vak echt van waarde vindt en hoe je veerkracht ontwikkelt om met plezier naar je werk te blijven gaan.

Inhoud Werken en zorgen vanuit eigen waarden n Signalen van je lijf herkennen n De relatie met jezelf en anderen n Beter voor jezelf zorgen in 10 stappen n

Pluspunten Op een no-nonsense manier aan de slag met zelfzorgstrategieën, op een toegankelijke manier geschreven

n

Opleiding Geneeskunde

n

Froukje Verdam is coach en KNO-arts.

Froukje Verdam Zelfzorg voor de jonge dokter — Over veerkracht, geneesplezier en persoonlijk leiderschap EAN 978 94 014 7345 3 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 160 pp.    Geneeskunde n € 27,99

9 789401 473453 — 144 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Nazorg aan patiënten na een zware ziekte of ongeval Als zorgverlener het accent op de mens leggen, niet op de ziekte... Lukt dat? Hoe blijven patiënten ondanks angst voor crises (als Corona) toch positief? Is er in de zorg voldoende aandacht voor restklachten? Jaarlijks worden tienduizenden mensen in het ziekenhuis behandeld vanwege een ernstige ziekte of ongeluk, bijvoorbeeld op de intensive care. Een fors deel daarvan houdt lichamelijke en/of psychische klachten. Deze restklachten hebben grote invloed op het dagelijkse leven, zoals in relaties, op het werk en bij andere activiteiten. Dit boek biedt herkenning aan patiënten die met restklachten worstelen. Het volgt de lijn van Positieve Gezondheid: het aanspreken van de veerkracht van mensen en daarbij uitgaan van behoeften aan functioneren en participeren. Bovendien reikt het zorgprofessionals handvatten aan om nazorg te bieden aan deze groep patiënten.

Inhoud Neuropsycholoog Caroline van Heugten over hersenletsel n IC-verpleegkundige Lorette Gijsbers over ic-zorg, PICS en muziek op de intensive care n Handvatten bij het omgaan met een ic-opname n Verpleegkundig expert Marlies Peters over vermoeidheid bij kanker n Directeur van een re-integratiebureau Marina Fransen over ziekte en werk en re-integratie n

Pluspunten Belicht perspectief van zorgprofessional en patient n Toegankelijk geschreven n Volop handvatten n

Rob Bruntink is hoofdredacteur van Pallium, vakblad over palliatieve zorg en als auteur en journalist schrijft hij boeken over de zorg. Bruntink is zelf IC-patiënt. Jeroen Wapenaar is auteur en freelance wetenschapsjournalist gezondheidszorg.

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde

n

Rob Bruntink & Jeroen Wapenaar Nazorg aan patiënten na een zware ziekte of ongeval — Hoe restklachten het leven blijven beïnvloeden; verder leven na overleven EAN 978 94 014 3827 8 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 144 pp.    Geneeskunde n € 24,99

9 789401 438278 — 145 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Met het einde in zicht In Met het einde in zicht staan levensechte verhalen over hoe zorgverleners met ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten communiceren. Zorgverleners, patiënten, naasten en nabestaanden vertellen over hun wensen, emoties en dilemma’s. Dit boek gaat over communicatie met mensen met kanker, maar ook over communicatie bij hartfalen, nierfalen, dementie of COPD. De verhalen laten zien hoe waardevol en ontroerend goede gesprekken in de laatste levensfase kunnen zijn, maar laten ook zien hoe schrijnend het is als de communicatie niet goed verloopt. Daarom geven alle vertellers ook suggesties om de communicatie in de praktijk te verbeteren.

Inhoud Spelregels voor het voeren van een slechtnieuws-gesprek n Wat kun je als hulpverlener bijdragen zodat de patiënt weloverwogen keuzes kan maken tijdens de laatste levensfase? n Indringende verhalen over loslaten, verdriet en moed n Hoe kan je de prognose betrouwbaar inschatten? n Checklist met bespreekpunten n

Pluspunten Geeft handvatten hoe je om kunt gaan met hulpvragen van patiënten in de laatste levensfase n Krachtig en insprerend boek n 29 levensechte verhalen van artsen, patiënten, naasten en nabestaanden n Vanuit diverse medische disciplines n

Opleiding Geneeskunde, geriatrie, SPH, verpleegkunde

n

Willemjan Slort is huisarts en gepromoveerd op onderzoek over de huisartspatiënt-communicatie in de palliatieve zorg. Hij is opleider voor de huisartsopleiding Erasmus MC te Rotterdam en voorzitter van het Netwerk Palliatieve Zorg te Moerdijk/ Drimmelen. Jeroen Wapenaar is wetenschapsjournalist, tekstschrijver en auteur. Met zijn bedrijf Kennistolk vertaalt Jeroen onmisbare kennis van mensen die zorg krijgen, naasten, zorgverleners en sociale professionals in verhalen die raken. Hij schreef drie boeken over dementie.

Willemjan Slort, Jeroen Wapenaar Met het einde in zicht — Communiceren in de palliatieve zorg EAN 978 94 014 3826 1 n  Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 248 pp.   Geneeskunde algemeen n € 27,99

9 789401 438261 — 146 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Waarom een psychose niet zo gek is In een psychose staat de wereld op zijn kop: onhoorbare stemmen fluisteren verwarrende boodschappen, de realiteit gedraagt zich vreemd, en anderen lijken doordrongen van duistere bedoelingen. Lastig, zowel voor wie het zelf meemaakt als voor betrokkenen. Maar wat is een psychose nu echt? En hoe kunnen we er beter mee omgaan? Dit boek brengt een unieke inkijk in de leefwereld van personen met wanen, hallucinaties en andere bevreemdende ervaringen. Aan de hand van vele voorbeelden, inspirerende films en kunst, en getuigenissen uit de eerste hand onderzoekt het vragen als: Wat lokt psychoses uit? Waarom voelt de wereld meestal gewoon aan? Wat kunnen we leren van koppige creatievelingen die hun problematiek te boven kwamen? En tot slot: hoe helpen we iemand uit een psychotische crisis?

Inhoud Psychoses n Wanen n Hallucineren n Herstel n Behandeling n

Pluspunten Basiswerk over psychoses en wanen n Ziektebeeld toegankelijk uitgelegd n Tips voor behandeling n Guaranteed Peer Reviewed Content n

Stijn Vanheule is professor klinische psychologie en psychoanalyse aan Universiteit Gent. Hij is een internationaal gewaardeerd Lacan-kenner en expert op vlak van psychoses en psychiatrische diagnostiek, en werkt als psychoanalyticus in een eigen praktijk.

Opleiding Psychologie, psychiatrie, geneeskunde, verpleegkunde, zorg en welzijn

n

Stijn Vanheule Waarom een psychose niet zo gek is — Het verhaal achter hoop en herstel EAN 978 94 014 7767 3 n September 2021    15cm x 23cm n Paperback n 200 pp.    Geneeskunde algemeen n € 25,99

9 789401 477673 — 147 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychose anders bekeken Jacques Lacan ontwikkelde een uniek denkkader om psychotische ervaringen te bestuderen en te behandelen. Globaal onderscheidt auteur Stijn Vanheule in dit boek vier periodes in Lacans oeuvre over psychosen. Door middel van gevallenstudies voor elk van deze periodes krijgt de lezer een toegankelijk inzicht in de complexe redeneringen van de beroemde Franse psychoanalyticus. Lacans volledige oeuvre komt aan bod, met bijzondere aandacht voor het klinische materiaal waar hij van vertrekt en met oog voor zijn kritische dialoog met andere disciplines en theorieën.

Inhoud Psychose als stoornis op het niveau van het imaginaire n Structurele benadering van de psychose n De forclusietheorie n Benadering van hallucinaties n Het object a en jouissance in de psychose n Verknoping in de psychose n

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content n Dit boek is een grondige bewerking van de internationale bestseller The Subject of Psychosis: a Lacanian Perspective, eveneens van Stijn Vanheule n

Opleiding Psychologie, psychiatrische verpleegkunde, psychiatrie

n

Stijn Vanheule Psychose anders bekeken — Over het werk van Jacques Lacan EAN 978 94 014 1067 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 224 pp. Psychologie, psychiatrie n € 39,99

9 789401 410670 — 148 —

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM Om psychische problematieken te diagnosticeren, gebruiken hulpverleners veelal de DSM-5 of Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, een handboek dat wordt uitgegeven door de American Psychiatric Association. In Psychodiagnostiek anders bekeken stelt psychoanalyticus Stijn Vanheule dat de wetenschappelijke waarde van de DSM-5 echter sterk wordt overschat. De idee dat de DSM-5 een betrouwbaar diagnostisch instrument zou zijn, berust op een vertekende interpretatie van statistische gegevens. Bovendien leidt het instrument tot een beperkte kijk op psychische problemen. De DSM-5 houdt vast aan een strikt biomedische benadering en brengt niet in rekening hoe allerlei context- en belevingsfactoren mee vorm geven aan psychische klachten en symptomen. Vanuit de fenomenologische psychiatrie en de lacaniaanse psychoanalyse geeft de auteur aan hoe het anders kan. Daartoe stelt hij een kwalitatieve casusgerichte diagnostiek voor, die streeft naar goede reflexiviteit, betrouwbaarheid en validiteit binnen het diagnostische proces.

Inhoud De wetenschappelijke betrouwbaarheid en validiteit van de DSM n Voorbij diagnostiek op basis van tekens: symptomen als persoonlijke constructies n Functiegerichte diagnostiek n Reflexiviteit en kwalitatief onderzoek n

Pluspunten Guaranteed Peer Reviewed Content n Actuele en relevante kritiek op de ‘bijbel’ van de psychiatrie n

Opleiding Psychologie, psychiatrie, sociaal werk, orthopedagogiek, ergotherapie, creatieve therapie

n

Stijn Vanheule Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op de DSM — Een pleidooi voor functiegerichte diagnostiek EAN 978 94 014 2122 5 n Verschenen 13,5cm x 21cm n Paperback n 224 pp. Psychologie, psychiatrie n € 24,99

9 789401 421225 — 149 —

Stijn Vanheule is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. Hij is als hoofddocent verbonden aan Universiteit Gent en is voorzitter van de vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Het geheugenlabyrint Van alle vrouwen op zestig jaar zal één op vijf in hun verdere leven dement worden en één op zeven mannen. Dit boek vertelt het verhaal van vier oorzaken van dementie, diep verbonden met wat de neurowetenschappen ons leren over het geheugen, de taal, emotie en sociale omgang. Naast de klinisch-wetenschappelijke benadering wordt in het boek ook het diep-menselijke aspect belicht: wat doet het met een mens om de ziekte te hebben? Wat doet het met een gezin om afscheid te moeten nemen? En hoe kan de confrontatie met deze tragische aandoeningen bij de persoon met de ziekte en zijn naasten soms het mooiste naar boven brengen?

Inhoud Frontotemporale dementie n Lewy body dementie n Alzheimer n Vasculaire dementie n Wetenschappelijke doorbraken n Behandelingstraject n

Pluspunten Dementie toegankelijk verklaard n Concrete behandelingstips n Tour door de hersenen n Geschreven door specialist n

Rik Vandenberghe is kliniekhoofd van de geheugenkliniek neurologie UZ Leuven.

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde, zorg en welzijn

n

Rik Vandenberghe Het geheugenlabyrint — Wegwijzer bij dementie EAN 978 94 014 7780 2 n  Augustus 2021    22cm x 15cm n Paperback n 200 pp.    Geneeskunde algemeen n € 24,99

9 789401 477802 — 150 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Dementie op jonge leeftijd Over dementie wordt heel wat geschreven. Toch blijven jongere mensen te vaak in de kou staan. Mensen met dementie op jonge leeftijd vormen immers een aparte groep, met specifieke problemen en uitdagingen, maar op hun vraag om informatie wordt onvoldoende ingegaan. Deze nieuwe editie van Dementie op jonge leeftijd is een update van het basiswerk voor personen met jongdementie, familie en hulpverleners die op zoek zijn naar de meest recente informatie. Daarbij gaat het in op alle dimensies van jongdementie: van diagnose en ziektebeelden, over dagelijkse gevolgen voor patiënten, gezin en familie, tot zorgplanning en diensten voor ondersteuning.

Inhoud Diagnosestelling n Vormen van dementie n Erfelijkheid n Medicatie n Gevolgen voor jongeren en omgeving n Dienstverlening n

Pluspunten Compleet overzicht met de meest recente inzichten n Toegankelijke structuur n Heldere lay-out n Standaardwerk n

Annemie Janssens is klinisch psychologe en consulente bij het Expertisecentrum Dementie Vlaams-Brabant. Ze legde de basis voor het integrale zorgaanbod ‘Zorgcirkels Jongdementie’ en heeft bijna twintig jaar ervaring met de begeleiding en ondersteuning van jonge personen met dementie, familie en hulpverleners.

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde

n

Marjolein de Vugt is gezondheidszorgpsychologe en hoogleraar psychosociale innovaties bij dementie aan het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht, en hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg. Ze is als hoofdonderzoeker betrokken bij diverse studies naar het functioneren en de zorgbehoeften van jonge mensen met dementie en hun naasten.

Annemie Janssens & Marjolein de Vugt Dementie op jonge leeftijd — Wat je moet weten EAN 978 94 014 6718 6 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 224 pp.    Geneeskunde algemeen n € 25,99

9 789401 467186 — 151 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector De gezondheids- en welzijnszorg krijgt steeds vaker te maken met complexe uitdagingen met een strategische dimensie. Denk maar aan de vergrijzing, de medische ontwikkeling, de budgettaire schaarste, het cliëntenbewustzijn‚ … Daarom is een goed onderbouwde strategische visie de beste manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het succesvolle boek Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector werd volledig herwerkt en is helemaal up-to-date, met aandacht voor de nieuwste trends en inzichten uit de praktijk. Een onmisbaar instrument voor iedereen die wil leren wat de rol van manager in de welzijns- en gezondheidszorg precies inhoudt.

Inhoud Soorten managementtaken en algemene trends in managementland n Strategisch managementproces n De organisatie van zorg- en welzijnsorganisaties: structuren en verandering n Verantwoordelijke organen voor het strategisch management n

Pluspunten Geeft antwoord op de uitdagingen van de socialprofitsector n Een complete update van het basisboek n eCampusLearn met oefeningen en vragen n Herziene editie met nieuwste onderzoeksresultaten en nieuw model Opleiding Geneeskunde, psychologie, sociologie, verpleegkunde, ziekenhuiswetenschappen, management en beleid in de gezondheidszorg

Raf De Rycke studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen (UFSIA) en werkt sinds 1969 in de organisatie van de Broeders van Liefde. Momenteel is hij voorzitter van de organisatie. Hij doceert aan Odisee en bekleedt verscheidene bestuursmandaten in social-profitorganisaties. Voor zijn inspanningen en vernieuwende visie op zorg en management kreeg hij de adellijke titel van ridder.

Raf De Rycke & Paul Gemmel Strategisch management voor de gezondheids- en welzijnssector

Paul Gemmel studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen en behaalde een doctoraat aan de Universiteit Gent, waar hij werkt als hoogleraar aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Hij doceert vooral over management van diensten- en zorgorganisaties en is verantwoordelijk voor de masteropleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg. Hij is tevens Senior Fellow van de Vlerick Business School, waar hij het onderzoekscentrum MINOZ ondersteunt.

n

n

EAN 978 94 014 5355 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 372 pp. Gezondheid algemeen, management n € 39,99

9 789401 453554 — 152 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Medische keuzes De patiënt van vandaag wil in toenemende mate meebeslissen over zijn medische behandeling en is daar, mede dankzij scholing en het internet, steeds beter op voorbereid. De informatie die hij nodig heeft, behoort immers niet langer tot het exclusieve domein van de expert. Tevens zorgen evoluties in de medische wetenschap ervoor dat er vaak meerdere en gelijkwaardige vormen van zorg mogelijk zijn. Het gevolg is dat de relatie tussen arts en patiënt fundamenteel wijzigt en dat verschillende soorten kennis het best bijdragen tot de beste keuze voor een behandeling. Medische keuzes maakt duidelijk dat de klassieke arts-patiëntrelatie, waarin een arts op basis van zijn expertenkennis advies geeft, niet meer beantwoordt aan de noden van de huidige maatschappij. In de plaats daarvan stelt het boek een benadering voor waarbij persoonsgerichte zorg en kiezen in overleg centraal staan. Het vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid tussen arts en patiënt, houdt rekening met hun beide perspectieven, en biedt informatietools en beslissingshulpen aan om de communicatie tussen hen te versterken. Een aanrader voor iedereen die wil kennismaken met nieuwe communicatiestijlen in de geneeskunde en zorgverlening.

Inhoud Persoonsgerichte geneeskunde n Het belang van autonomie n Het overlegmodel onder de loep n Participatie in de zorgorganisatie en het zorgbeleid n Toekomstperspectieven in de geestelijke gezondheidszorg n

Pluspunten De vrucht van jaren academisch denk- en onderzoekwerk in zorgonderzoek en consultancy n Met voorbeelden van beslissingshulpen en option grids om zorgverleners bij te staan in het overleg n

Opleiding Geneeskunde, verpleegkunde

n

Chantal Van Audenhove Medische keuzes — Praktische gids voor overleg tussen zorgverstrekker en patiënt EAN 978 94 014 2150 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Medische handboeken (professioneel) n € 29,99

9 789401 421508 — 153 —

Chantal Van Audenhove is buitengewoon hoogleraar aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Ze is directeur van LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Sociaal werk: mensenrechten in praktijk De rechten van de mens zijn rechten waar iedereen beroep op kan doen, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Ze zijn in principe algemeen geldend, alleen is het een kwestie van ze in een concrete zorg­ verleningsrelatie toe te passen. Sociaal werk: mensrechten in praktijk neemt een praktische benadering als uitgangspunt. Op basis van de meest actuele inzichten worden in dit boek de krachtlijnen van het sociaal werk uitgetekend: nabijheid, procesgericht werken, generalistisch werken, verbinden en politiseren. Daarnaast bieden de auteurs kaders aan om de mensenrechten bevattelijk te maken en te vertalen naar praktijkkaders. Het boek is rijkelijk geïllustreerd met cases van praktijkwerkers.

Inhoud Mensenrechten n Mensenrechten in de praktijk n Krachtlijnen sociaal werk n Verhalen van praktijkwerkers n

Pluspunten Gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek door de auteurs n Toegankelijk geschreven n

Koen Hermans is docent sociaal werk en sociaal beleid aan de KU Leuven en tevens projectleider bij LUCAS, KU Leuven.

Opleiding Sociaal werk, rechten, zorg

n

Rudi Roose is docent sociaal werk en sociale pedagogiek aan de Universiteit Gent. Peter Raeymaeckers is docent sociaal werk aan de Universiteit Antwerpen. Caroline Vandekinderen is als postdoctoraal medewerker verbonden aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek (Universiteit Gent) en is wetenschappelijk medewerker aan de Hogeschool Gent.

Koen Hermans, Rudi Roose, Peter Raeymaeckers & Caroline Vandekinderen Sociaal werk: mensenrechten in praktijk EAN 978 94 014 5606 7 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Sociaal werk n € 24,99

9 789401 456067 — 154 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

EHealth juridisch bekeken EHealth is in de gezondheidszorg onmisbaar. De toepassing van informatie- en communicatietechnologieën zoals mobile health, digitale dossiers, telegeneeskunde en artificiële intelligentie biedt patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders een uitgebreid palet aan mogelijkheden in de behandeling. Toch is het voor gebruikers niet steeds duidelijk wat eHealth op juridisch vlak precies inhoudt. De uitdaging bij eHealth is dat het, onder invloed van technologische ontwikkelingen, steeds in verandering is. Tegelijkertijd komen er steeds meer spelregels die gebruikers wijzen op hun rechten en plichten in de toepassing ervan. EHealth juridisch bekeken biedt patiënten, zorgverleners en zorgaanbieders alle noodzakelijke juridische hulp. Wat met de digitale verwerking van medische gegevens? Hoe gereguleerd en geïntegreerd is de toepassing van teleconsultatie in de gezondheidszorg? Dit boek legt het allemaal helder uit.

Inhoud Wettelijk kader eHealth n Rechten van patiënten n Big data en AI in de zorg n Data voor onderzoek n Telemonitoring n

Pluspunten Vertrekt van basisvragen uit de praktijk n Juridische regelgeving helder uitgelegd n Met praktijkcasussen

Stefaan Callens is professor gezondheidsrecht aan KU Leuven en is lid van de stuurgroep Health Community van VOKA.

n

Opleiding Rechten, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, verpleegkunde, management van de gezondheidszorg, bio-ethiek, logopedie en audiologie

n

Stefaan Callens E-health juridisch bekeken — Je rechten en plichten als zorgverlener en patiënt. EAN 978 94 014 7053 7 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 200 pp.    Recht algemeen, gezondheid algemeen n € 29,99

9 789401 470537 — 155 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

My happy office Wat zijn de geheimen van een goede, gezonde kantooromgeving? Hoe kun je meer bewegen tijdens het werk? Hoe kun je je beter concentreren? Innovatieve kantoren overdonderen tegenwoordig met mooi meubilair, een trendy kleurenpallet, designverlichting, een duurzame toets en lekkere koffie. Maar om het fysiek en mentaal welzijn op kantoor te verbeteren, is er meer nodig. In My happy office leer je je werkplek te optimaliseren in tien stappen, van de basisinrichting van je werkplek tot ergonomische oplossingen voor je algemeen welzijn. Met de vele praktische tips ontdek je wat je zelf kunt ondernemen en veranderen. Dit boek is er voor iedereen die meer wil halen uit zijn tijd op kantoor.

Inhoud Kantoorinnovatie n Basisinrichting van de werkplek n Deconnecteren van digitale tools n Hulpmiddelen en beweging op het werk n Activiteitsgerelateerde kantoren n Thuiswerken en co-working space n Verlichting op kantoor n Biophylisch design n

Pluspunten Totaalbeeld: zowel fysieke als mentaal welzijn op kantoor n Richt zich tot de kantoormedewerker zelf n Gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek n

Opleiding Ergonomie, arbeidspsychologie, ergotherapie

n

Veerle Hermans My happy office — In 10 stappen naar een ideale werkomgeving EAN 978 94 014 7002 5 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 136 pp. Personeel en organisatie, bedrijfskunde algemeen n € 29,99

9 789401 470025 — 156 —

Veerle Hermans heeft dertig jaar ervaring in het optimaliseren van werkplekken en het coördineren van nationale en internationale projecten voor verschillende onderzoekscentra en bedrijven. Als professor Ergonomie aan de Vrije Universiteit Brussel focust ze op preventie bij jongeren en volwassenen. De laatste jaren richt haar onderzoek zich op kantoorinnovaties en hun impact op het fysiek en mentaal welzijn van de mens.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Klinische hematologie Dit handboek is bedoeld als inleiding tot de klinische hematologie. Op basis van de richtlijnen van ‘evidence based medicine’ bundelt dit boek de ontwikkelingen in de hematologie van de afgelopen decennia. Tegelijk licht het een tip van de sluier van meer experimentele benaderingen en mogelijke toekomstscenario’s in het onderzoek. Alle relevante aspecten van de volwassen en pediatrische klinische hematologie komen in dit boek aan bod. Klinische hematologie is geschikt voor studenten in de opleidingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, medische laboratoriumtechnologie en andere paramedische richtingen.

Inhoud Aangeboren of erfelijke afwijkingen van het bloed en beenmerg n IJzer- en vitaminetekorten n Leukemieën n Lymfeklierkankers en myelomen n Diagnostische technieken n Moleculaire en cytogenetische aspecten n Klinische transfusie n Stollingsstoornissen n Stamceltransplantatie n Verpleegkundige aspecten n

Marc Boogaerts is erehoogleraar hematologie aan de KU Leuven, is werkzaam in het UZ Gasthuisberg en is directeur van de Leuvense Navelstrengbloedbank.

Pluspunten n Een complete update van het basiswerk hematologie n Gebaseerd op de meest actuele kennis en evidence based richtlijnen Opleiding n Geneeskunde, medische laboratoriumtechnieken, biomedische wetenschappen, verpleegkunde, huisartsen in opleiding, andere paramedische richtingen

Marc Boogaerts & Gregor Verhoef Klinische hematologie EAN 978 94 014 2161 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 272 pp. Medische handboeken n € 29,99

9 789401 421614 — 157 —

Gregor Verhoef is hoogleraar hematologie aan de KU Leuven en werkzaam in het UZ Gasthuisberg als diensthoofd van de afdeling Klinische hematologie.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Psychopathologie De klassieke benadering van psychiatrische diagnostiek staat onder druk. In tijden waarin deze vaststaande modellen niet noodzakelijk meer een onaantastbare leidraad vormen, is er nood aan kritische reflectie en nuancering. Psychopathologie biedt een overzicht van psychiatrische toestandsbeelden bij volwassenen en ouderen. Naast een kritische reflectie rond de psychiatrische diagnostiek, de algemene visie op pathologie en enkele behandelingsprincipes, wordt vooral de klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen uitgebreid beschreven. Dit boek biedt een heldere gids van de belangrijkste aspecten in de moderne psychopathologie, aangevuld met praktische cases en uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Zo is het geschikt als handboek voor studenten psychologie, paramedische wetenschappen en verpleegkunde, maar ook als naslagwerk voor de professional.

Inhoud Psychiatrische diagnostiek: een stand van zaken n Pathologie en de belangrijke behandelingsprincipes n Klinische presentatie van de belangrijkste psychiatrische aandoeningen n

Pluspunten Wetenschappelijke extra’s in bondige kenniskaders n Met aandacht voor concrete verwijzingen naar interessante films, boeken en strips

Pascal Sienaert is psychiater en psychotherapeut aan het Universitair Psychiatrisch Centrum – KU Leuven, waar hij verantwoordelijk is voor de opnamedienst Stemmingsstoornissen en het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie. Hij is voorzitter van het Europees Forum voor ECT en auteur van onder meer Manischdepressief! Een gids voor patiënt, hulpverlener en betrokkene.

n

Opleiding Psychiatrie, psychiatrische verpleegkunde, psychologie, paramedische opleidingen

n

Pascal Sienaert Psychopathologie EAN 978 94 014 4108 7 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 328 pp.    Psychologie, psychiatrie n € 29,99

9 789401 441087 — 158 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Meer dan veilig voedsel De uitdagingen binnen de voedingsindustrie zijn groot, de risico’s nog groter. Eindconsumenten willen keiharde garanties van de producent. Een doorgedreven kwaliteitsmanagement is nodig om aan die eisen te voldoen. Kwaliteit en voedselveiligheid worden een essentieel onderdeel om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen. Een food safety culture is wat we nodig hebben: iedere medewerker moet het belang van voedselveiligheid beseffen en de kans krijgen om elke afwijking te melden. Meer dan veilig voedsel toont hoe je een kwaliteitsmanagementsysteem implementeert van voeding tot verpakking, transport, opslag en verkooppunt. Met deze praktische aanpak is je organisatie klaar voor de toekomst.

Inhoud Systemen in de voedingsindustrie n Risico-analyse en leveranciersbeoordeling n Crisiscommunicatie en incidentenmanagement n Voedselwetgeving n Kwaliteitsmanagement n

Pluspunten Tips & tricks van een ervaringsdeskundige n Concreet stappenplan n Voor opstartende kwaliteitsmedewerkers tot ervaren kwaliteitsmanagers binnen de voedingsindustrie n

Kathleen Malfroy heeft 20 jaar ervaring met het opzetten van kwaliteitsmanagementsystemen in de gehele voedselketen. Ze volgde studies in economie, voedingstechnologie, verpakkingstechnologie, microbiologie en kwaliteitsmanagement. Ze bouwde het adviesbureau AS4 verder uit tot een toonaangevende speler binnen de voedingssector.

Opleiding Bio-ingenieurswetenschappen, voedings- en dieetleer

n

Kathleen Malfroy Meer dan veilig voedsel — Verbeter je impact als kwaliteitsmanager EAN 978 94 014 6143 6 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 272 pp.   Mens en maatschappij algemeen, levensmiddelentechnologie n € 49,99

9 789401 461436 — 159 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Recht en bio-ethiek

Zonder te vervallen in technische details, geeft dit boek de nietjuridisch geschoolde zorgverlener alle noodzakelijke inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven. In tien hoofdstukken bespreekt het de rechtsregels die de kern van de gezondheidszorg raken en daardoor onlosmakelijk verbonden zijn met de bio-ethiek. Die regels scheppen het kader waarin de verworvenheden van de hedendaagse gezondheidszorg kunnen worden toegepast, aangepast, bijgesteld, in vraag gesteld en bij het falen ervan – wat onvermijdelijk is -naar rechtvaardige oplossingen wordt gezocht.

Inhoud Juridische waarborgen voor deskundige zorg n Rechtspositie van de patiënt n Het einde van het leven n Medisch-wetenschappelijk onderzoek en donaties n Bescherming van het beroepsgeheim n Klachtrecht en schadevergoeding n

Pluspunten Toegankelijk vertaling (geen technisch jargon) n Behandelt actuele thema’s als levenseinde n

Opleiding Geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, rechten, zorg en welzijn

Tom Goffin is jurist en docent gezondheids recht. Hij maakt deel uit van het interfacul tair Metamedica-platform en het inter disciplinair onderzoeksplatform Quality & Safety Ghent, van de Universiteit Gent. Hij is expert van de Hoge Gezondheidsraad en lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.

n

Herman Nys is jurist en doceerde gezond heidsrecht aan artsen en juristen. Hij was mede-stichter en tot 2015 directeur van het Centrum voor biomedische ethiek en recht aan de KU Leuven. Hij is voorzitter van LUCAS KU Leuven en van de Verenigde ziekenhuizen van Waas en Durme. Hij is eerste ondervoorzitter van de adviesgroep ethiekvan de Europese Commissie.

Tom Goffin & Herman Nys Recht en bio-ethiek EAN 978 94 014 7781 9 n Augustus 2021    17cm x 24cm n Paperback n 280 pp.    Recht algemeen, geneeskunde algemeen n € 29,99

9 789401 477819 — 160 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Van klacht naar kracht Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waarbij niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen. Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidingssessie uit te werken. Dankzij de vele perspectiefgevende vragen kun je zelfs zonder materiaal aan de slag. Van klacht naar kracht stapt uit de dominante probleembenadering en creëert ruimte voor verhalen van vertrouwen, veerkracht en hoop. Zo leren cliënten om een moment van geluk te visualiseren en nieuwe perspectieven op te bouwen.

Inhoud Schatkisten, symbolen van kracht, hoop en perspectief n Visualiseren en vraagstelling gaan hand in hand n Bouwstenen voor een oplossingsgericht gesprek n Waarin wil je nog beter worden? n De materialen n

Pluspunten Reflectie, nuttige vragen en tussenkomsten n Bijlage met template voor een notitieblad n

Elke Gybels is verbonden aan UC LeuvenLimburg, groep Gezondheid en Welzijn.

Opleiding Gezondheidszorg, welzijn

Rik Prenen is ROC coördinator bij het VCLB-Limburg en gastdocent aan de associatie KU Leuven. Beiden hebben meerjarige opleidingen afgerond in contextuele en gedragstherapie en in het oplossingsgericht werken. Ze leiden hun eigen praktijk De Content, coachen teams, en trainen en geven supervisie in hulpverleningsorganisaties en onderwijs.

n

Elke Gybels & Rik Prenen Van klacht naar kracht — Een schatkist voor oplossingsgericht begeleiden EAN 978 94 014 2719 7 n Verschenen 17cm x 24cm n  Paperback n 198 pp. Welzijnswerk n € 24,99

9 789401 427197 — 161 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Kwetsbaar verbonden Duowerkingen of buddywerkingen, waarbij een kwetsbare persoon een-op-een wordt ondersteund door een vrijwilliger, kennen een sterke opmars in het welzijnswerk. De brede toepassing van de duomethodiek brengt vele vragen met zich mee: wat is er nodig om een duowerking op te zetten? Hoe kijken vrijwilligers en deelnemers zelf naar de werking? Welke concrete resultaten levert het op, en welke eigenschappen maken van een vrijwilliger een goede buddy? Kwetsbaar verbonden is een van de eerste publicaties over de duomethodiek in Vlaanderen en illustreert waarom de praktijk grensverleggend kan zijn. Aan de hand van praktische voorbeelden, pakkende getuigenissen en concrete tips schetst het boek een beeld van de duomethodiek in al haar verschijningsvormen, met alle mogelijkheden en aandachtspunten. Zo is het een naslagwerk voor welzijnswerkers, maar ook voor iedereen die met kwetsbare mensen in aanraking komt.

Inhoud Duomethodiek n Zorg n Welzijn n Sociale kwetsbaarheid n Burgerschap als kracht n Versterkend en verbindend beleid n

Pluspunten Een van de eerste Nederlandstalige publicaties rond de duomethodiek n Alle facetten van duomethodiek belicht

Bea Van Robaeys is docent sociaal werk aan de Karel de Grote-Hogeschool en onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. Ze is ook bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent en redacteur bij het onlineplatform Sociaal.net.

n

Opleiding Sociaal werk, zorg, geestelijke gezondheidszorg

n

Vicky Lyssens-Danneboom werkt als onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote-Hogeschool.

Bea Van Robaeys & Vicky Lyssens-Danneboom Kwetsbaar verbonden — De duomethodiek in Vlaanderen EAN 978 94 014 5871 9 n  Verschenen   14cm x 21cm n Paperback n 160 pp.    Gezondheidszorg en geneeskunde n € 24,99

9 789401 458719 — 162 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Verbinden vanuit diversiteit Sociaal werkers ontmoeten in toenemende mate cliënten met een migratieachtergrond die in armoede leven. Zij hebben heel wat vragen in de zoektocht naar kwaliteitsvolle hulpverlening voor deze groep. Om tegemoet te komen aan die vragen ontwikkelde BindKracht een krachtgericht handelingskader voor sociaal werk in een context van armoede en culturele diversiteit. In dit cahier beschrijven de auteurs relevante kapstokken voor krachtgericht en divers-sensitief sociaal werk: inzicht in de leefwereld van mensen met migratie- en armoede-ervaring en het effect van de bril van verschil en gelijkenis. Ze beschrijven handelingsprincipes voor effectief sociaal werk met cliënten met een migratieachtergrond: het belang van basishouding en dialoog, krachtgericht kijken, vaardig communiceren en een kritische kijk op de samen­ leving. Concrete casussen illustreren de toepassing daarvan in de praktijk. Verbinden vanuit diversiteit is een bron van inspiratie voor sociale professionals in het ruime welzijnsveld, voor studenten sociaalagogisch werk en voor iedereen die krachtgericht en divers-sensitief wil werken met kwetsbare cliënten en gezinnen.

Inhoud Migratie n Armoede n Krachtgericht sociaal werk n Kwetsbare cliënten n Vaardig communiceren n

Bea Van Robaeys is docent sociaal werk aan de Karel de Grote Hogeschool en onderzoeker in het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk. Ze is ook bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent en redacteur bij het onlineplatform Sociaal.net.

Pluspunten Een gedurfde visie op hulpverlening n Communicatievormen n

Opleiding Geestelijke gezondheidszorg, sociaal werk, zorg

Lieve Geerts is docent communicatie en gespreksvoering in de opleiding Orthopedagogie van de Karel de GroteHogeschool en trainer bij Bind-Kracht. Ze ontwikkelde expertise rond het werken met mensen zonder papieren en maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

n

Sultan Balli werkt als psychotherapeute en begeleidt diversiteitstrajecten en interculturalisatieprocessen in social profit- en profitorganisaties. Zij is docent aan de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen en aan het CVO Sociale Hogeschool Heverlee.

Bea Van Robaeys, Lieve Geerts & Sultan Balli Verbinden vanuit diversiteit — Krachtgericht werken in een context van armoede en culturele diversiteit EAN 978 94 014 2014 3 n Verschenen   14cm x 21cm n Paperback n 96 pp.    Gezondheidszorg en geneeskunde n € 19,99

9 789401 420143 — 163 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Hoogsensitief Hoogsensitiviteit is in de eerste plaats een kenmerk, geen ziekte. Vaak zijn mensen zich niet eens bewust van hun hoogsensitiviteit of herkennen ze het niet bij anderen. Dit boek ijvert voor een juist begrip van hoogsensitiviteit als karaktertrek. Het biedt een wetenschappelijk onderbouwde visie op dit gegeven en reikt praktische tips aan die helpen om met hoogsensitiviteit om te gaan, bij jezelf en bij anderen. Vragen zoals ‘Hoe ga ik om met mijn eigen hoogsensitiviteit?’, ‘Hoe ga ik om met een volwassene met hoogsensitiviteit?’, ‘Hoe vang ik een kind op met hoogsensitiviteit in het onderwijs?’ en ‘Wat met pesten en werkvraagstukken?’ vindt u allemaal in dit boek.

Inhoud De biologie van hoogsensitiviteit n Hoogsensitiviteit gedefinieerd via bestaande persoonlijkheidsmodellen en -vragenlijsten n Hoogsensitiviteit in de werkomgeving en het onderwijs n

Pluspunten Onderbouwd en beargumenteerd, maar toegankelijk geschreven n Handige leidraden voor het herkennen van en omgaan met hoogsensitiviteit n Tips en oefeningen kant-en-klaar n

Elke Van Hoof is als klinisch psycholoog gespecialiseerd in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is ze gastspreker in verscheidene opleidingen, bezieler van het Huis voor Veerkracht en veelgevraagd expert in diverse media.

Opleiding n Psychologie, pedagogiek, geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Elke Van Hoof Hoogsensitief EAN 978 94 014 2669 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 200 pp. Psychologie algemeen n € 25,99

9 789401 426695 — 164 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Burn-out in de zorg Het stigma op burn-out blijft groot, ook in de zorg. Hardnekkig blijft ook bij zorgverleners de illusie bestaan dat alles wel vanzelf zal overgaan. Burn-out is echter meer dan vermoeidheid. Het gaat om emotionele uitputting, depersonalisatie en een gevoel van verminderde bekwaamheid. Dit boek doet zorgverleners zeer open naar burn-out kijken. Het vertrekt daarvoor vanuit enkele persoonlijke getuigenissen en koppelt die aan inzichten van experts. Uit hun wetenschappelijk onderzoek halen de auteurs tips om burn-out tegen te gaan, zowel voor individuen als voor zorgorganisaties. Want om dit probleem aan te pakken, is er meer nodig dan ‘een beetje rust’.

Inhoud Burn-out bij zorgverleners n Mentale en fysieke symptomen van burn-out n Preventie, ondersteuning en re-integratie n

Pluspunten Hoe burn-out te herkennen en te behandelen n Tips voor individu én organisatie n Met persoonlijke getuigenissen n Sterke theoretische onderbouwing n

Opleiding Psychologie, pedagogiek, geneeskunde, verpleegkunde, gezondheidswetenschappen

Gorik Kaesemans is stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro.

n

Elke Van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is geassocieerd professor en doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Lode Godderis is geassocieerd professor aan het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven. In 2011-2012 was hij verantwoordelijk voor een onderzoeksproject rond burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen.

Gorik Kaesemans, Elke Van Hoof, Lode Godderis & Erik Franck Burn-out in de zorg EAN 978 94 014 2899 6 n Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 208 pp.    Psychologie algemeen n € 29,99

9 789401 428996 — 165 —

Erik Franck is geassocieerd professor aan de Universiteit Antwerpen en doceert er binnen de master Verpleegkunde en Vroedkunde. Erik is hoofd van het expertisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg aan de Karel de Grote Hogeschool.


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Te vroeg geboren Wanneer een baby te vroeg geboren wordt of kritisch ziek is en moet worden opgenomen op een afdeling neonatale intensieve zorgen, betekent dit voor ouders het bruuske einde van een mooie droom en vaak het onverwachte begin van een periode vol angst, onzekerheid en teleurstelling. Te vroeg geboren wil zowel ouders als (toekomstige) zorgverleners in zulke overweldigende momenten bijstaan. Het biedt daarom meer uitleg over de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen in de neonatologie en toont aan waarom een betrokken omgeving voor het pasgeboren kind van levensbelang is. Het boek is het ideale hulpmiddel om zich in de bijzondere leefwereld van het gezin te verplaatsen en zo isolement op een zeer kwetsbaar moment te vermijden.

Inhoud Van strikt medische zorg naar ontwikkelingsgerichte zorg op maat n Medische gevolgen van vroeggeboorte n Ontwikkeling van de hersenen en de zintuiglijke ervaringen van foetus en pasgeborene n

Pluspunten Leert op een praktische manier hoe de gezondheid en ontwikkeling van een pasgeborene wordt bevorderd n Gebaseerd op jarenlange ervaring van de auteurs n

Opleiding Geneeskunde, neonatologie, vroedkunde, verloskunde, verpleegkunde

n

Christine Vanhole werkt op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven. Tevens doceert zij aan de UC Leuven-Limburg en aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven. Sarah Van Ransbeek is kinder- en jeugdpsychiater en werkt op de afdeling Neonatale Intensieve Zorgen van het UZ Leuven.

Christine Vanhole & Sarah Van Ransbeek Te vroeg geboren — Zorg voor premature baby’s EAN 978 94 014 1704 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 144 pp. Geneeskunde algemeen, paramedisch algemeen n € 29,99

9 789401 417044 — 166 —


GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

Affectinterpretatie en emotieregulatie Emotieregulatie staat centraal in de klinische psychologie. Een belangrijk deelproces daarvan is affectinterpretatie, of de wijze waarop mensen betekenis geven aan gevoelens. De I Feel Pictures-test, die in dit handboek wordt uitgelegd, brengt deze concepten op unieke wijze in kaart. Het is een test die de gebruiker ervan via foto’s van gelaatsuitdrukkingen zicht geeft op de aspecten van het emotionele leven die ontregeld zijn. Dit is het ideale handboek voor de clinicus of clinicus in wording om inzicht te krijgen in de methode en achtergronden van de test.

Inhoud Conceptueel kader over affectinterpretatie als deelproces van emotieregulatie n Lexicon van emotiewoorden in het Nederlands en hun affectcategorie n Normtabellen voor affectinterpretatie n Test die de interpretatie van foto’s van gelaatsexpressies meet en op die wijze inzicht verschaft in de wijze van emotieregulatie bij een bepaald persoon n

Pluspunten Bevat de meest recente onderzoeksbevindingen over affectinterpretatie n De uitgebreide beschrijving van de test, het lexicon en de normtabellen maken van het boek ook een praktijkhandboek n

Opleiding Gezinswetenschappen, pedagogiek, klinische psychologie, verpleegkunde, orthopedagogiek

n

Patrick Meurs is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Daarnaast doceert hij aan Odisee te Brussel. Nicole Vliegen is verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie aan de KU Leuven. Ze doet onderzoek naar de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Tot haar expertise behoort het onderzoek naar adoptie.

Patrick Meurs & Nicole Vliegen Affectinterpretatie en emotieregulatie — I Feel Pictures Test EAN 978 90 209 7925 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 168 pp. Psychologische testen en onderzoek, geestelijke gezondheidszorg n € 27,50

9 789020 979251 — 167 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


HUMANE WETENSCHAPPEN


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Pop als wetenschap Aan de hand van 10 iconische albums die de geschiedenis van de popmuziek veranderd hebben, schetst dit boek de geschiedenis en ontwikkeling van de belangrijkste popstromingen. Binnen hun eigen stijl en vanuit hun relevantie heeft elk van deze albums een breuk veroorzaakt, een nieuwe synthese of crossover tot stand gebracht of een ‘code herschreven’. Via elk album ontdek je een belangrijk kantelmoment in de pop­geschiedenis: wat voorafging, welke vernieuwing het album teweegbracht en welke invloed het heeft gehad op volgende generaties popartiesten. Zo wordt duidelijk voor de lezer dat de popmuziek van elke generatie ertoe doet en het product is van een lange evolutie.

Inhoud Popgeschiedenis aan de hand van tien albums n Van work song tot Great American Songbook (1865-1950) n Van rhythm-‘n’-blues tot Sgt. Pepper’s (1950-1970) n Van troubadour tot singer-songwriter (1960-1990) n Van gospel tot hip-hop (1990-nu) n

Pluspunten Met Spotify-playlists per hoofdstuk n Hypes van vandaag gesitueerd in de popgeschiedenis n Voor elke muziekliefhebber n

Opleiding Musicologie, culturele studies, conservatoriumopleidingen, KSOmuziekhumaniora, 5de en 6de jaren van de middelbare school

n

Jeroen D’hoe Pop als wetenschap — Hoe 10 iconische muziekalbums de wereld veranderden EAN 978 94 014 7493 1 n November 2021    17cm x 24cm n Hardcover n 276 pp.    Muziek algemeen n € 25,99

9 789401 474931 — 170 —

Jeroen D’hoe is professor popmuziek aan Musicologie (KU Leuven) en doceert compositie aan Campus Lemmens (LUCA School of Arts) en het Utrechts Conservatorium. Hij won in 2003 de Nationale Compositiewedstrijd Koningin Elisabeth.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Wijsbegeerte Wijsbegeerte is een betrouwbare gids voor een eerste of een hernieuwde kennismaking met de grote vragen uit de filosofie. De auteurs vertrekken van een grondvraag die als een rode draad doorheen de hele tekst loopt: de vraag naar de verhouding tussen denken en werkelijkheid. Tijdens elk van de grote periodes uit de westerse filosofie wordt die vraag anders gesteld en telkens anders beantwoord. Het boek is chronologisch te gebruiken, maar de verschillende delen en hoofdstukken kunnen ook afzonderlijk als vertrekpunt dienen. De lezer vindt verschillende ingangen in het uitgestrekte veld van de filosofie. De auteurs, met elk een jarenlange ervaring in het verzorgen van filosofieonderwijs, slaagden erin om moeilijke kwesties naar een toegankelijke taal en structuur te vertalen.

Inhoud Het ontstaan van wijsbegeerte in de oudheid n Geloof en weten in de middeleeuwen n De wending naar het subject in de moderne tijd n De decentrering van het subject in de hedendaagse tijd n

Pluspunten Het basisboek over wijsbegeerte n Met een lexicon waarin alle moeilijke termen worden uitgelegd n Aanvullend en praktisch digitaal materiaal op het platform eCampusLearn n

Opleiding Wijsbegeerte, humane wetenschappen

n

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers & Gerd Van Riel Wijsbegeerte EAN 978 90 209 8864 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Filosofie n € 29,99

9 789020 988642 — 171 —

Antoon Braeckman, Bart Raymaekers en Gerd Van Riel zijn als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Ze doceren alle drie, naast hun eigen specialisatie, sinds geruime tijd een ‘inleiding tot de wijsbegeerte’ aan grote groepen studenten uit de humane wetenschappen.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek, recht en samenleving Altijd opnieuw hebben mensen geprobeerd om hun samenleven te organiseren. Ze laten zich daarbij leiden door wat ze waardevol vinden: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, respect, participatie, gelijke kansen, democratie, … In de wirwar van ideeën is het niet eenvoudig om de grote lijnen vast te houden, om basisideeën te onderscheiden van tijdelijke en steeds veranderende contouren. Dit boek brengt het grensgebied tussen ethiek, recht, politiek en samenleving in kaart. Het besteedt aandacht aan klassieke figuren als Plato, Hobbes, Macchiavelli, Locke, Rousseau en Kant, maar evengoed aan hedendaagse denkers als Habermas, Rawls, Lefort en Dworkin. De lezer maakt kennis met de kernmomenten uit de ethische traditie en vraagstelling en ontdekt zo de ethische dimensie van de hedendaagse samenlevingsproblemen. Ethiek, recht en samenleving is in de eerste plaats bedoeld als handboek voor studenten uit opleidingen waarin de ethisch-maatschappelijke component een belangrijk onderdeel vormt.

Inhoud Basisthema’s uit de ethiek n De grondslagen van de democratische rechtstaat n Recht en ethiek: een complexe ethiek n Ethiek en sociale rechtvaardigheid n

Pluspunten De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische vraagstelling en de ethische traditie

n

Opleiding Wijsbegeerte, ethiek, rechten, politieke en sociale wetenschappen

n

Bart Raymaekers Ethiek, recht en samenleving EAN 978 94 014 0614 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 240 pp. Sociale kennistheorie en ethiek n € 24,99

9 789401 406147 — 172 —

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen. Hij is coauteur van het succesvolle handboek Wijsbegeerte.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek. De basis Iedereen heeft met ethiek te maken: morele vragen, dilemma’s en thema’s duiken op in de media en ieders persoonlijk leven. Vooronderstellingen en achterliggende motieven zijn daarin vaak doorslaggevend. Ook vandaag leidt dit tot hevige debatten. Ethiek. De basis biedt een stevige achtergrond om de actuele discussies te begrijpen en daaraan te participeren. Je maakt kennis met kernauteurs als Aristoteles, Kant, Levinas en Habermas en krijgt inzicht in een aantal belangrijke opvattingen. Een heldere achtergrond voor studenten en docenten uit het hoger onderwijs en een uitnodiging, aan iedereen, om zelf op verkenningstocht te gaan in het veld van de ethiek.

Inhoud Problemen voor een normatieve ethiek n Geluk als grondnorm n De menselijke persoon als grondslag n De ‘Diskurs-ethik’ van Jürgen Habermas n Mensenrechten als ethiek n Consequentialisme: het effect als norm n Ethiek en samenleving: Rawls en Nussbaum n

Pluspunten De ideale kennismaking met een aantal kernmomenten uit de ethische traditie en de ethische vraagstelling

n

Opleiding Wijsbegeerte, theologie, ethiek, geschiedenis en literatuur

n

Bart Raymaekers Ethiek — De basis EAN 978 94 014 2639 8 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 140 pp. Sociale kennistheorie en ethiek n € 19,99

9 789401 426398 — 173 —

Bart Raymaekers is hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij doceert vakken zoals ethiek en rechtsfilosofie aan studenten uit wijsbegeerte, rechten en criminologische wetenschappen.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Ethiek en bedrijf In de moderne economie speelt ethiek een steeds belangrijkere rol. Toch brengen weinigen deze twee domeinen met elkaar in verband. Wereldwijd stemmen vele filosofen, economen en leken zelfs in met de separation thesis, de idee dat beide systemen niet interfereren. Ethiek en bedrijf slaat een brug tussen beide vakgebieden. Via een historische schets van de bedrijfs- en techniekethiek onderzoekt dit handboek de rol van ethiek in de moderne bedrijfswereld. Relevante modellen en inzichten van onder meer Aristoteles, Kant en Rawls worden afgewisseld met enkele bekende cases die de link naar de dagelijkse praktijk leggen.

Inhoud Bedrijfs- en techniekethiek n De mens achter de machine n Stakeholdersmodel n Hoe omgaan met ethische dilemma’s in een bedrijf? n

Pluspunten Overzichtswerk dat vanuit het verleden de pijlen op de toekomst richt n Aansluitend bij de huidige globalisering en organisatiestructuur n Met internationale praktijkvoorbeelden n

Opleiding Ethiek, theologie, religiewetenschappen, politieke en sociale wetenschappen

Frederik Glorieux doceert toegepaste ethiek, RZL en HRM aan VIVES en is wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. Hij behoort daar tot de Onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewetenschap.

n

Noël Selis doceerde toegepaste ethiek en HRM aan VIVES en is er momenteel directeur van het studiegebied onderwijs.

Frederik Glorieux & Noël Selis Ethiek en bedrijf EAN 978 94 014 3819 3 n  Verschenen    17cm x 24cm n Paperback n 120 pp.    Economie en bedrijf algemeen, sociale kennistheorie & ethiek n € 24,99

9 789401 438193 — 174 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Vrouwenwerk Veel bedrijven en organisaties besteden vooral aandacht aan culturele, etnische en leeftijdsdiversiteit op het werk. Gelijke kansen voor mannen en vrouwen op het werk lijkt voor sommigen al een feit, maar niets is minder waar: loopbaanprofielen en doorstromingskansen voor mannen en vrouwen blijven erg verschillend. Met Vrouwenwerk wil Veerle Draulans mensen in Vlaanderen en Nederland motiveren om concrete stappen te zetten naar meer v/mdiversiteit op alle – en dus ook de hoogste – organisatieniveaus. Ze biedt tal van theoretische inzichten, suggesties voor concrete acties en herkenbare praktijkervaringen. Het boek is geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de genderstudies en innoverend management.

Inhoud Mannelijkheid en vrouwelijkheid n Leiderschap n Glazenplafondfenomeen n Het belang van evenwicht op hogere beleidsniveaus n De ambigue houding tegenover feminisme: waarom? n Genderdiversiteit in de praktijk: suggesties voor wie concreet aan het werk wil n

Pluspunten Interviews met leidinggevende Vlaamse en Nederlandse vrouwen zorgen voor een persoonlijke toets. Het gaat onder meer om Marike van Lier Lels, Monica De Coninck, Joan Ferrier, Yvonne van Rooy en Inge Vervotte n Maakt deel uit van de reeks Enerzijds/Anderzijds n

Opleiding Sociale wetenschappen, genderstudies

n

Veerle Draulans Vrouwenwerk — Voor meer v/m diversiteit op het werk EAN 978 90 209 9864 1 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 304 pp. Mens en maatschappij algemeen, management algemeen n € 29,99

9 789020 998641 — 175 —

Veerle Draulans doceert genderstudies aan de KU Leuven en Tilburg University.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Junior College – Filosofie Van fake news, het belang van wetenschap, de vrijheid van meningsuiting en de opkomst van de geluksindustrie denken we snel dat ze vooral de laatste jaren aan belang wonnen. In feite gaan ze terug op discussies waarover mensen al eeuwen praten: hoe kunnen we ‘juist’ van ‘fout’ onderscheiden? Hoe vrij zijn we om te doen wat we willen? Wanneer zijn we werkelijk gelukkig? En wat is het fundament van onze kennis? Vier vooraanstaande denkers laten in evenveel boeken hun licht schijnen op de fenomenen waarheid, wetenschap, vrijheid en geluk. Op een toegankelijke manier leren ze ons deze fascinerende begrippen kennen. Doorheen hun zoektocht maken we kennis met de belangrijkste filosofen en wetenschappers in de geschiedenis.

Inhoud Algemene introductie op waarheid, wetenschap, vrijheid en geluk

n

Pluspunten Toegankelijk en speels overzichtswerk

Lorenz Demey is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Antoon Braeckman is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

n

Opleiding Lerarenopleiding, ethiek, wijsbegeerte

n

Gerd Van Riel is professor en sinds 2018 decaan aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Sylvia Wenmackers is professor in de wetenschapsfilosofie en verbonden aan de KU Leuven.

— 176 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Lorenz Demey Waarheid

Antoon Braeckman Vrijheid

EAN 978 94 014 6228 0 n Verschenen 13,5cm x 21,5cm n Paperback n 120 pp. Filosofie algemeen n € 22,50

EAN 978 94 014 6229 7 n Verschenen 13,5cm x 21,5cm n Paperback n 120 pp. Filosofie algemeen n € 22,50

9 789401 462280

9 789401 462297

Gerd Van Riel Geluk

Sylvia Wenmackers Wetenschap

EAN 978 94 014 6230 3 n Verschenen 13,5cm x 21,5cm n Paperback n 120 pp. Filosofie algemeen n € 22,50

EAN 978 94 014 7486 3 n Mei 2021 13,5cm x 21,5cm n Paperback n 136 pp. Filosofie algemeen n € 19,99

9 789401 462303

9 789401 474863 — 177 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Praktische theologie Het religieuze veld kent in de laatmoderne samenleving geen centrum meer. Het is uiteengevallen in verschillende eilandjes, met de katholieke kerk als een eiland naast alle andere. Religie, kerk en pastoraat zijn daardoor in transitie en worden geconfronteerd met nieuwe grenzen. Praktische theologie laat zien hoe mensen in de hedendaagse samenleving religie beleven en welke uitdagingen dit stelt voor de katholieke kerk en voor praktisch theologen. Aan de hand van de grensmetafoor nemen de auteurs de lezer mee op verkenning. Daarbij komen vier thema’s exemplarisch aan bod: kinderen, gevangenisaalmoezeniers, macht en hoop. Dit boek biedt een inleiding in de praktische theologie en in de hedendaagse beleving van religie in Vlaanderen en Nederland. Het is geschikt voor de student theologie en religiewetenschappen.

Inhoud Geïndividualiseerde religie, kerk en pastoraat in Nederland en België n Methodologische vragen in de praktische theologie n Praktische theologie van, over en met kinderen n De grenzen van mogelijkheden en macht in het pastoraat n

Pluspunten De enige Nederlandstalige inleiding in de praktische theologie vanuit katholiek perspectief n Elk thema is gekoppeld aan een methodologische benadering binnen de praktische theologie n

Annemie Dillen is hoofddocent pastoraaltheologie en empirische theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven.

Opleiding Theologie en religiewetenschappen

Stefan Gärtner is universitair docent praktische theologie aan de Universiteit van Tilburg, Nederland.

n

Annemie Dillen & Stefan Gärtner Praktische theologie EAN 978 94 014 2638 1 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 280 pp. Theologie algemeen n € 29,99

9 789401 426381 — 178 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Het filosofisch gesprek Een filosofisch gesprek voeren is als muziek maken: het vereist meesterschap om het juist en met schwung te doen. Samen filo­ soferen leert je bovendien scherper na te denken, aandacht te hebben voor de belangen van anderen en je eigen verhaal met meer overtuiging te brengen. Het neemt je mee naar een vrije wereld vol nieuwe gedachten en gevoelens. Het filosofisch gesprek brengt je de basis van filosofische vaardigheden bij en laat je zien hoe je ermee aan de slag kunt. Een filosofische partituur, die je de juiste houding, techniek en uitvoering aanleert, bepaalt het ritme. Allerlei oefeningen helpen je nauw­ keuriger na te denken en tonen hoe je dat overbrengt naar anderen. In dit boek ontdek je het plezier van muziek maken met woorden.

Inhoud Gesprekshouding, -techniek en -uitvoering

n

Pluspunten Toegankelijk taal n Concrete tips en oefeningen n

Opleiding Wijsbegeerte, sociale en humane wetenschappen

n

Kristof Van Rossem is lector en docent aan de KU Leuven en Odisee Hogeschool Brussel. Als zelfstandige begeleidt hij opleidingen en organisaties naar betere dialoog en reflectie.

Kristof Van Rossem Het filosofisch gesprek — Het basisboek EAN 978 94 014 6777 3 n Verschenen    14,8cm x 21cm n Paperback n 152 pp.    Filosofie algemeen, onderwijs algemeen n € 19,99

9 789401 467773 — 179 —


ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING

Wij, robots Technologie is (bijna) zo oud als de mens en bepaalt al eeuwenlang mee ons bestaan. Met de komst van intelligente machines raakt die wisselwerking tussen mens en machine in een stroomversnelling. Drones, algoritmes van Spotify en zelfrijdende wagens zijn vandaag zo alomtegenwoordig dat ze vragen oproepen over de menselijke natuur, en hoezeer wij worden bepaald en bedreigd door technologie. Zijn robots waardegeladen of waardevrij? Waarin verschilt Mark Zuckerberg van Martin Heidegger? En is het effectief zo dat technologie onze samenleving aanstuurt, of is het de mens die de richting bepaalt? In een glasheldere stijl ontrafelt Lode Lauwaert al deze vragen. Het resultaat is een frisse en kritische blik op dé thema’s van deze tijd.

Inhoud Techniekfilosofie n Artificiële intelligentie n Ethiek n Wapentechnologie n

Pluspunten Toegankelijke filosofie n Gebaseerd jarenlange expertise en onderzoek n Actueel thema voor verschillende opleidingen n

Opleiding Wijsbegeerte (filosofie), ethiek, ingenieurswetenschappen

n

Lode Lauwaert Wij, robots — Een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie EAN 978 94 014 7054 4 n Augustus 2021    15cm x 23cm n Paperback n 312 pp.    Filosofie algemeen n € 29,99

9 789401 470544 — 180 —

Lode Lauwaert is professor aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven). Hij doceert techniekfilosofie. Zijn onderzoek focust op technologie en ethiek.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Schrijven Taal, observatie en durf. Dat is de heilige drievuldigheid van het schrijven. Maar hoe ga je om met die drie belangrijke elementen? Schrijven – Kun je dat leren? gaat in op gekende kwesties en struikelblokken, maar ook op minder vanzelfsprekende aspecten van een sterke tekst. Van openhartigheid van de schrijver tot het juiste evenwicht tussen expliciet en impliciet, van de subtiliteit van de vrije indirecte rede tot de kracht van het juiste detail. Op basis van haar decennialange ervaring en aan de hand van teksten van haar studenten schept Kristien Hemmerechts met dit boek een beeld van wat een tekst krachtig maakt. Schrijven is een talent – maar wel een dat je kunt aanscherpen en oefenen.

Inhoud Praktische schrijftips n Foutieve en stroeve zinnen beter schrijven n Feedback op voorbeeldzinnen van studenten n

Pluspunten Schrijftips om de kunst en kunde van het schrijven aan te scherpen

n

Opleiding Taal- en letterkunde, communicatie

n

Kristien Hemmerechts is auteur en docent creatief schrijven aan de Hogeschool Antwerpen (Departement Dramatische Kunst) en aan de KU Leuven. Ze werd meermaals bekroond voor haar literair werk, onder meer met de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap en de eerste Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.

Kristien Hemmerechts  Schrijven — Kun je dat leren? EAN 978 94 014 3547 5 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 151 pp.    Grammatica, lexicografie, rijmboeken, schrijfhulp, taalvaardigheid n € 24,99

9 789401 435475 — 181 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Taal leren Hoe leren kinderen, jongeren en volwassenen het Nederlands als tweede taal? Hoe kunnen we een leeromgeving creëren waarin anderstaligen tot de beste leerresultaten komen? En op welke manier stimuleren (of verhinderen) onze ideeën over taal en onderwijs zo’n leeromgeving? Taal leren biedt leraren in spe, leraren(opleiders) en pedagogische begeleiders inzicht in de verwerving van het Nederlands als tweede taal bij kleuters, lagereschoolkinderen, jongeren en volwassenen. Dit handboek beschrijft tweedetaalverwerving als een sociaal gedreven proces, waarvan het succes afhankelijk is van een aantal factoren. Die factoren omvatten onder andere de wijze waarop we taal en onderwijs percipiëren, de manier waarop interactie in de klas opgezet wordt en de mate waarin er sprake is van een leeromgeving waarin het goed gedijen is en veel geëxperimenteerd mag worden. Maar hoe zorgen we voor zo’n leeromgeving? Daarnaar gaat dit handboek op zoek.

Inhoud Nederlands als tweede taal voor kleuters tot volwassenen n Taalbeleid, meertaligheid, taakgericht onderwijs en gelijke onderwijskansen n Wereldbeelden over taal en onderwijs n

Pluspunten Combinatie van theoretische diepgang en concrete praktijkvoorbeelden n Peer reviewed door lerarenopleiders in Vlaanderen en Nederland

Koen Jaspaert (1956-2017) was hoogleraar aan de Faculteit Letteren van de KU Leuven en academisch promotor van het Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven. Hij was algemeen secretaris van de Taalunie en is oprichter van het Steunpunt NT2, het eerste expertisecentrum Nederlands als tweede taal in Vlaanderen.

n

Opleiding Lerarenopleiding, taal- en letterkunde

n

Carolien Frijns (red.) is onderzoeker aan hetzelfde centrum. Ze heeft ervaring met verschillende onderzoeks- en onderwijsprojecten gericht op jonge tot volwassen NT2-leerders.

Koen Jaspaert & Carolien Frijns Taal leren – Van kleuters tot volwassenen EAN 978 94 014 4442 2 n Verschenen   17cm x 24cm n 240 pp. n Paperback    Taalonderwijskunde n € 25,99

9 789401 444422 — 182 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Uitgelezen jeugdliteratuur Kinder- en jeugdliteratuur is in de loop van de laatste drie decennia een belangrijke speler in het culturele veld geworden. Op esthetisch en artistiek vlak, maar ook als wetenschappelijke discipline groeit de erkenning. Uitgelezen jeugdliteratuur laat de lezer kennismaken met de belangrijkste genres en vraagstellingen die een rol spelen in de hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur. Het is opgebouwd rond tien ontmoetingen: van het samenspel tussen woord en beeld in het prentenboek tot de confrontatie tussen heden en verleden in de historische roman. Theoretische perspectieven worden concreet in verband gebracht met het meest recente werk van bekende auteurs en illustratoren. Het is een basiswerk voor alle vakmensen binnen dit dynamische veld, evenals voor studenten lerarenopleiding en (jeugd)literatuur.

Inhoud Communicatie in de kinder- en jeugdliteratuur n Functies van het fantasieverhaal n Sprookjesbewerkingen n Dierenverhalen: de ontmoeting tussen het dierlijke en het menselijke n De realistische roman en het probleemboek n Initiatieroman voor adolescenten n Ontmoeting met andere culturen n

Pluspunten De literatuurwetenschappelijke benadering maakt van dit boek een basiswerk n Met besprekingen van het werk van J.K. Rowling, Dirk Bracke, Carll Cneut, Sylvia Vanden Heede en vele anderen n

Opleiding Taal- en letterkunde, lerarenopleiding, jeugdliteratuur

n

Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs Uitgelezen jeugdliteratuur — Ontmoetingen tussen traditie en vernieuwing EAN 978 90 807 9339 2 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 248 pp. Literatuurwetenschap n € 24,99

9 789080 793392 — 183 —

Vanessa Joosen is professor Engelse literatuur aan de Universiteit Antwerpen en docent jeugdliteratuur aan de Universiteit Tilburg. Zij is literatuurcriticus voor De Standaard. Katrien Vloeberghs focust in haar onderzoek op kindbeelden in literaire en filosofische teksten van de twintigste eeuw. Zij verricht eveneens onderzoek naar onder meer multiculturaliteit in de jeugdliteratuur en de voorstelling van de Holocaust vanuit een kindperspectief.


HUMANE WETENSCHAPPEN

Theater Theater. Een westerse geschiedenis deelt de transformatie van het westerse theater in vijf grote periodes in: het theater in de oudheid, het toneel in de middeleeuwen, het vroegmoderne, het laatmoderne en het hedendaagse theater. Gedreven door jarenlange ervaring met wetenschappelijke theaterstudie benaderen de auteurs het toneel vanuit een breder cultuurhistorisch perspectief. Op die manier presenteren ze een nieuw en actueel handboek dat perfect aansluit bij de recentste ontwikkelingen in het vakgebied. Dit boek biedt meer dan een anekdotische beschrijving van de geschiedenis van het theater. Theater is immers geen eenzijdige studie van de gesproken tekst, maar biedt een integraal perspectief op de historische spektakelcultuur, met alle sociale, esthetische, culturele en materiële implicaties van dien.

Inhoud Het Griekse en Romeinse theater: rite en theater n Toneel in de middeleeuwen: toneel als object n Het vroegmoderne theater n Het laatmoderne theater n Het hedendaagse theater n

Thomas Crombez doceert kunstfilosofie, theatergeschiedenis en performance aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen en aan Sint-Lucas Antwerpen.

Pluspunten Eerste gepubliceerde geschiedenis van het theater in het Nederlands sinds 1969 n De rijkdom aan duidend fotomateriaal geeft naast een tekstuele ook een visuele geschiedenis weer n Guaranteed Peer Reviewed Content n

Jelle Koopmans is universitair hoofd­docent Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Opleiding Kunstwetenschappen, dramaopleidingen, theaterwetenschap, media en cultuur

Luk Van den Dries is sinds 1980 werkzaam op het gebied van de theaterstudie: eerst aan de Vrije Universiteit Brussel, momenteel als gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen.

n

Karel Vanhaesebrouck doceert theater- en cultuurgeschiedenis aan de Université libre de Bruxelles en aan RITS | School of Arts. Hij is tevens gastprofessor aan het ESACT te Luik. Thomas Crombez, Jelle Koopmans, Frank Peeters, Luk Van den Dries & Karel Vanhaesebrouck Theater — Een westerse geschiedenis EAN 978 94 014 1895 9 n Verschenen 22cm x 28cm n Paperback n 346 pp. Theatergeschiedenis n € 44,99

9 789401 418959 — 184 —


HUMANE WETENSCHAPPEN

Eerlijke wetenschap Het ene na het andere geval van wetenschappelijke fraude haalt de media. In binnen- en buitenland reageren de universitaire wereld en de maatschappij met onbegrip, ongeloof en verontwaardiging. Het debat over wetenschappelijke integriteit en de nefaste invloed van de toenemende publicatiedruk woedt volop. Eerlijke wetenschap presenteert waarden aan studenten en criteria aan wetenschappers om misbruiken, fraude en plagiaat te voorkomen. Het biedt een genuanceerd en onderbouwd antwoord op een beschamende realiteit, voorbij intuïtieve en emotionele uitspraken.

Inhoud Wetenschap en ethiek n De cultuur van het management en de academische ontmenselijking n Redenen om te frauderen n Faling van de traditionele wetenschapsfilosofie n Naar een humanistische academie n

Pluspunten Een bondige, maar noodzakelijke bespreking van een actueel thema n Guaranteed Peer Reviewed Content n

Gustaaf Cornelis is hoofddocent wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen.

Opleiding Wetenschapsfilosofie

n

Gustaaf Cornelis Eerlijke wetenschap — Waarom hebben wetenschapsmensen een geweten nodig? EAN 978 94 014 1331 2 n Verschenen 14cm x 22cm n Paperback n 144 pp. Wetenschapsfilosofie, logica en kentheorie, onderwijs algemeen n € 24,99

9 789401 413312 — 185 —


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor IT Dit boek biedt een opfrissing basiswiskunde met aandacht voor functies, logaritmen en booleaans rekenen om met deze kritische voorkennis probleemloos over te gaan tot een selectie aan toepasbare ideeën voor de IT-professional en aan inzetbaar gereedschap voor de IT-ontwikkelaar. Via talstelsels en de gehele en reële getalopslag in computers herontdekken we dat deze binaire machines in essentie rekentoestellen blijven. Met de lineaire vercijfering als een historische initiatie in de cryptografie gaat het richting publieke RSA-versleuteling, de moderne priemkrommencryptografie en het symmetrische AES als wereldstandaard van Vlaamse makelij. Ook klutsfuncties, de sleuteluitwisseling en het digitaal handtekenen krijgen de vereiste aandacht. Van de codeersystemen die beschermen tegen storingen komen zowel enkele algemene ontwerpen als lineaire coderingen en cyclische tests aan bod.

Inhoud Logaritmen, functies, getalformaten n Getallen in computer en booleaanse wiskunde n Inleiding tot cryptografie n RSA, DSA, AES n Codeersystemen n

Pluspunten Levende online wiskundeomgeving op www.wiskundevoorit.be met continue updates n Bruikbare downloads zoals de modelantwoorden op alle oefeningen n Auteurs combineren ruime academische en didactische ervaring n

Opleiding Toegepaste informatica, toegepaste wiskunde

n

Ivo De Pauw & Bieke Masselis Wiskunde voor IT EAN 978 94 014 2100 3 n Verschenen  17cm x 24cm n Paperback n 416 pp.   Wiskunde algemeen n € 34,99

9 789401 421003 — 188 —

Ivo De Pauw en Bieke Masselis zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor multimedia en Multimedia Maths Wiskunde voor multimedia biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijk inzetbare ideeën voor de pixelliefhebber. Het gidst de lezer langs de voor de hand liggende wiskundige thema’s als de gulden snede, coördinaatsystemen, vectoren en parameters, maar bevat ook een verrassende en aan de realiteit getoetste studie van botsingsdetectie. Bovendien ligt elke 2D- en 3D-beeldmanipulatie binnen handbereik dankzij het uitgebreide gamma aan standaardtransformaties via matrices. De auteurs geven ook aan de multimediaal relevante onderwerpen zoals quaternionrotatie, Bézierkrommen en B-splines de diepgaande en figuratieve aandacht die ze verdienen.

Inhoud Instapwiskunde en vergelijkingen n Stelsels, coördinaatsystemen, functies en goniometrie n De gulden snede n Vectoren, matrices en parameters n Botsingsdetectie n

Pluspunten Wiskunde voor multimedia is naar het Engels vertaald onder de titel Multimedia Maths n Meer informatie is te vinden op www.wiskundevoormm.be n

Opleidingen Toegepaste informatica, new multimedia en toegepaste wiskunde

n

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Wiskunde voor multimedia EAN 978 94 014 3792 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 232 pp. Wiskunde algemeen n € 29,99

9 789401 437929

Ivo De Pauw & Bieke Masselis Multimedia Maths EAN 978 94 014 3821 6 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 232 pp. Wiskunde algemeen n € €29,99

9 789401 438216 — 189 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Animation Maths Geactualiseerde editie This book offers the maths required to enable a successful mastering of all professional content for animation programming. Animation Maths opens on arithmetics, solving systems and trigo­ nometry fundamentals which are inevitably refreshed. This book then guides us through some standard topics such as the real functions, the relevant golden section, coordinate systems and vectors. In addition to programmable kinematics, Animation Maths offers for instance collision detection with it. This book adds the parametric equations of lines and planes in 3D, both for programming purposes as to reveal the insides of beziers. Continue matrices are also covered in great detail. Upon its extension to the complex numbers Animation Maths shows the abilities of quaternions as the better 3D rotators. Given its universal usefulness the natural exponential has been inserted as a side theme to deepen some topics. This book is an excellent tool for multimedia professionals, animation programmers, game developers, educators and technologists.

Inhoud Arithmetic Refresher, Linear Systems, Trigonometry, Functions n The Golden Section, Coordinate Systems, Vectors, Matrices n Parameters, Kinematics, Linear Transformations n Hypercomplex Numbers, Bezier Pluspunten n Continue matrices, quaternions, 3D rotators, collision detection with it, parametric equations of lines and planes in 3D n

Pluspunten Covers all maths and kinematics for game developing n Useful for teaching as well as for distant learning n Programming oriented and calculus-free approach + Does not require any background in physics nor maths n

Opleiding Applied Computer Science, Digital Arts, Multimedia Technology, Webdesign, Mobile Gaming

n

Bieke Masselis & Ivo De Pauw Animation Maths EAN 978 94 014 3204 7 n Nieuwe editie vanaf mei 2021 18cm x 25cm n Paperback n 336 pp.  Wiskunde algemeen n € 29,99

9 789401 432047 — 190 —

Bieke Masselis en Ivo De Pauw zijn wiskundigen. Beide auteurs zijn lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen in de professionele bacheloropleidingen multimedia en communicatietechnologie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Wiskunde voor ontwerpers Hoe ontwerp je een motief op een voetbal? Hoe creëer je een patroon als design voor inpakpapier? En hoe zit die intrigerende kroonluchter in elkaar? In Wiskunde voor ontwerpers vind je het antwoord op deze en vele andere vragen. Dit is een praktijkgericht wiskundeboek waarin het analyseren en het creëren van vlakke en ruimtelijke figuren centraal staan. Naast de klassieke oefeningen komen ook heel wat uitgebreide atelieroefeningen aan bod. Zo is het meteen duidelijk hoe theoretische begrippen gebruikt worden in de praktijk. Wiskunde voor ontwerpers is een aanrader voor (interieur)architecten, vormgevers en ontwerpers. Tevens is het de ideale leergids binnen elke opleiding waarin met CAD wordt gewerkt.

Inhoud Vectoren n Patronen n Symmetrie n Rijen en proporties n Krommen n

Pluspunten Bruikbare downloads op www.wiskundevoorontwerpers.be n Basisboeken voor het werken met CAD n

Bavo Langerock was docent wiskunde aan Sint-Lucas. Momenteel werkt hij voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie in Ukkel.

Opleiding n Grafische en digitale media, architectuur en interieurarchitectuur, industrieel product ontwerpen

Bavo Langerock Wiskunde voor ontwerpers EAN 978 90 209 9834 4 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 256 pp. Wiskunde algemeen n € 29,99

9 789020 998344 — 191 —


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Algemene chemie De samenstelling en de eigenschappen van de materie worden besproken in het eerste deel van Algemene chemie. In het tweede deel van dit studieboek staat de chemische reactie centraal. Het boek munt uit door zijn duidelijke structuur en heldere formuleringen. Naast het verwerven van kennis van de theoretische begrippen leert het ook deze kennis toepassen voor het oplossen van concrete problemen. Algemene chemie is bedoeld voor studenten in een hbo-opleiding en in het wetenschappelijk, hoger en universitair onderwijs. Het vormt de basis voor chemisch georiënteerde vakken in de verdere opleiding. Als aanvulling bij dit boek hoort Algemene chemie – Tabellen, dat een volledig overzicht biedt van de chemische tabellen. Het is cruciaal voor een beter begrip van de scheikundige elementen en chemische reacties.

Inhoud De atoomstructuur en de periodieke eigenschappen n Intermoleculaire krachten n Chemische reacties: zuurbasereacties, oxidoreductiereacties, neerslag- en complexatiereacties n Het chemisch evenwicht: zuurbase-evenwicht, oplosbaarheidsen complexatie-evenwicht, oxidoreductie-evenwicht n

Pluspunten Met schematische en visuele verduidelijking

n

Opleiding Biomedische laboratoriumtechnologie, industriële wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, chemie

n

Lucien Viaene Algemene chemie EAN 978 90 209 6681 7 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 440 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs n € 39,99

9 789020 966817

Lucien Viaene Algemene chemie – tabellen EAN 978 90 209 6713 5 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 36 pp. Scheikunde algemeen, exacte vakken en informatica hoger onderwijs n € 14,99

9 789020 967135 — 192 —

Lucien Viaene was van 1975 tot aan zijn emeritaat hoogleraar aan de KU Leuven. Hij doceerde algemene chemie en organische chemie.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Lucht, water en bodem Lucht, water en bodem beschrijft de milieukwaliteit in onze streken en de daarmee verbonden problemen, zoals fijn stof, zure regen, waterverontreiniging, maar net zo goed de aantasting van de ozonlaag en de opwarming van de aarde. De oorzaken en de gevolgen voor mens en natuur worden op een rijtje gezet, samen met een overzicht van de technologieën om de problemen op te lossen én te voorkomen. Compleet met een bondig overzicht van de relevante milieuwetgeving en aangevuld met praktijkvoorbeelden over de relatie tussen milieu enerzijds en industrie en technologie anderzijds. Lucht, water en bodem is geschreven voor ingenieurs en technici – al dan niet in opleiding – en andere geïnteresseerden.

Inhoud Luchtverontreiniging en -zuivering n Waterverontreiniging en -zuivering n Bodemverontreiniging en -sanering n Relatie tussen milieu, industrie en technologie n Behandelt bronnen van verontreiniging, effecten, remediëring en zuiveringstechnieken n

Pluspunten Meermaals bekroond met het gouden krijtje voor de ‘beste zelfgeschreven cursus’ aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven n Bij het boek horen kant-en-klare presentaties voor docenten die dit boek voorschrijven als verplicht cursusmateriaal n

Opleiding Ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, milieutechnologie, milieukunde, agro- en biotechnologie, omgevingswetenschappen

n

Carlo Vandecasteele & Chantal Block Lucht, water en bodem — Over milieuproblemen en hun oplossing EAN 978 94 014 0555 3 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 344 pp. Milieutechniek en milieutechnische wetenschappen n € 39,99

9 789401 405553 — 193 —

Carlo Vandecasteele is gewoon hoogleraar aan de faculteit Ingenieurswetenschappen, Departement Chemische Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Chantal Block is gastprofessor aan de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Zorgsystemen Managementsystemen worden belangrijker voor elke organisatie in de chemie, metaalverwerkende nijverheid en voeding, maar ook in dienstverleningsbedrijven en ziekenhuizen. Medewerkers in de organisatie zijn meer en meer op de hoogte van klantentevredenheid, arbeidsongevallen of ongewenste mileueffecten. Die kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten kunnen beter worden beheerst via een managementsysteem volgens internationale standaarden. De normen ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001 zijn internationale standaarden voor kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement in de organisatie. Met een geïntegreerd zorgsysteem volgens deze normen kunnen organisaties hun kwaliteits-, veiligheids- en milieurisico’s beheersen. Dit boek biedt een duidelijk overzicht van de kernpunten van deze normen, en onderzoekt hoe ze in de praktijk betere resultaten opleveren. Zo kan het dienen als theoretisch naslagwerk, maar ook als praktische gids bij concrete vragen.

Inhoud Kennismaking met de normen rond kwaliteit, milieu en veiligheid n Certificatie van de organisatie volgens ISO 9001, 14001 en 45001 n

Pluspunten Vertrekt vanuit de praktijk om de belangrijkste normen te bespreken n Opgemaakt op basis van een eenvoudig, handig drielagen- en vierfasenmodel n

Opleiding Ingenieurswetenschappen, fysica, chemie, biotechnologie, elektronica, elektromechanica

n

Jan Dillen Zorgsystemen — Een geïntegreerd managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid en milieu EAN 978 94 014 4457 6 n Verschenen   17cm x 24cm n Paperback n 154 pp.   Milieutechnieken en milieutechnische wetenschappen n € 29,99

9 789401 444576 — 194 —

Jan Dillen is ingenieur, preventieadviseur niveau 1 en milieucoördinator niveau A. Hij is auditor voor ISO 14001, 9001 en 45001.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Netwerken Netwerken biedt een heldere beschrijving van de installatie en configuratie van je eigen netwerk. Daarbij ligt de focus op het configureren van een klein netwerk, dat eventueel kan worden uitgebreid naar een groot professioneel bedrijfsnetwerk. Met dit boek kun je als ICT’er zowel een thuisnetwerk als een bedrijfsnetwerk installeren en configureren. Hoe je een netwerk opstelt, wordt duidelijk beschreven aan de hand van de essentiële theoretische achtergrond, duidelijk omschreven stappen, voorbeelden én illustraties. Bijgevolg is Netwerken uiterst toegankelijk. Het leent zich dan ook uitstekend tot zelfstudie.

Inhoud Netwerkprotocollen n Beveiliging van een netwerk n Het ontwerpen, monitoren en beheren van een netwerk n Back-up- en restore-procedures n Troubleshooting n Cloud computing n

Pluspunten Bevat direct toepasbare instructies en materiaal

n

Opleiding Informatica, netwerkbeheer, industriële wetenschappen

n

Gunther Van Bleyenbergh Netwerken — Praktijkboek installatie, configuratie en troubleshooting EAN 978 94 014 0313 9 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Datacommunicatie en netwerken n € 29,99

9 789401 403139 — 195 —

Gunther Van Bleyenbergh is informaticus. Na jaren ervaring in het bedrijfsleven is hij nu docent netwerken en projectmanagement.


EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Standaard Sql Standaard Sql is een toegankelijk theorie- en praktijkboek over veelvoorkomende standaard sql-instructies die de basis vormen van heel wat sql-dialecten. Om de taal op een eenvoudige manier onder de knie te krijgen, worden de instructies steeds in combinatie met het select-commando toegelicht. Zo is het achteraf gemakkelijker om op een snelle en overzichtelijke manier de instructies update, insert, delete, create-, alter- en drop table te gebruiken. Het boek bevat zowel eenvoudige als meer complexe oefeningen, samen met de typeoplossingen. Zo kun je de aangeleerde vaardigheden achteraf eenvoudig toetsen. Standaard Sql is een overzichtelijk basiswerk voor studenten informatica in het secundair, voortgezet en hoger onderwijs, en een helder naslagwerk voor iedereen die actief is in de IT-sector. Bij dit boek horen extra oefeningen. De opgaven en de oplossingen zijn enkel beschikbaar voor docenten die dit handboek als cursusmateriaal gebruiken. De oefeningen kunt u downloaden via www.lannoocampus.be.

Inhoud Theorie- en praktijkboek over de standaard sql-instructies n Gegevens in een database consulteren en manipuleren aan de hand van sql n

Pluspunten Het boek geeft in een minimumbestek een maximumoverzicht van de sql-taal

n

Opleiding Informatica, netwerkbeheer; industriële wetenschappen

n

Peter Spaas Standaard Sql — Basisboek EAN 978 90 815 1631 0 n Verschenen 17cm x 24cm n Paperback n 176 pp. Programmeertalen n € 24,99

9 789081 516310 — 196 —

Peter Spaas is informaticus. Hij bouwde een loopbaan uit in de overheidssector, waarbij het beheren van data in de ruime zin van het woord een van zijn taken is. Daarnaast is hij lector programmeren en databanken in het hoger en volwassenenonderwijs.


Piet Mondriaan, compositie met groot rood vlak, collectie Gemeentemuseum Den Haag.


www.ecampuslearn.com


We kennen de leef- en leerwereld van docenten en studenten door en door

Wij denken mee Of je nu een handboek wilt, een digitaal project of een multimediaal lespakket, we begeleiden je in het creatieproces en wijzen je de weg in hedendaagse leerconcepten.

Kwaliteit, expertise, duurzaamheid Een handboek blijft voor veel studenten dé bron om te studeren. We hebben jaren ervaring in het publiceren van topkwalitatief lesmateriaal op papier en vertalen die stevige basis nu ook naar de online wereld. We houden dagelijks de vinger aan de pols bij de nieuwste onderwijsevoluties en zoeken naar de ideale combinatie tussen papier en digitaal.

Boek op maat Een flitsende lay-out of liever rustige bladspiegels? Sober zwart-wit of speelser in kleur? Luchtig en dun, of uitgebreid en allesomvattend? We maken een boek op jouw maat, en op die van je studenten. Bestaande digitale boeken kun je binnen eCampus volledig naar je eigen hand zetten: tekst, beeld of extra oefeningen toevoegen.

Integratie in eigen lms Als eerste uitgeverij zorgen we ervoor dat je via het lms-systeem van je eigen onderwijsinstelling kunt blijven werken, ook als je met eCampus-content werkt. Onze systemen communiceren met elkaar. Dat zorgt voor extra gebruiksgemak voor jou en voor je studenten.

Content as a service We bieden rijke content op papier, digitale oefeningen, e-books, video … Jij combineert wat je nodig hebt tot de ideale mix. Door samen te werken met LannooCampus of Academia Press word je deel van een netwerk van gelijkgezinde experten.

Eigen leertraject samenstellen Met eCampus kun je alle kanten op. Je kunt je studenten zelfstandig aan het leren zetten of klassikaal werken. Differentiëren kan nu ook: eenzelfde leerdoel kan via verschillende leerpaden bereikt worden.

Flipped classroom De docent staat niet langer vanzelfsprekend constant aan het roer. Wie het heft in handen van de student wil geven, zit goed bij eCampusLearn.

— 199 —


Uitgeverij LannooCampus

BELGIË

NEDERLAND

Vaartkom 41

Amstelplein 30 B

B-3000 Leuven

NL-1096 BC Amsterdam

T +32 (0)16 300 110

T +31 (0)20 236 42 70

info@lannoocampus.be

info@lannoocampus.nl

www.lannoocampus.com

www.lannoocampus.com

Uitgeverij LannooCampus @LannooCampus

VRAGEN? Leen Wouters

Geraldine de Keizer

Communicatiemanager onderwijs

Marketingcoördinator

leen.wouters@lannoocampus.be

geraldine.dekeizer@lannoocampus.nl

T +32 (0)16 300 111

T +31 (0)20 23 64 270

M +32 (0)474 07 48 79

M +31 (0)6 46 64 85 27

— 200 —


LANNOOCAMPUS

LANNOOCAMPUS

www.lannoocampus.com/docenten

ECONOMIE, MANAGEMENT EN MARKETING COMMUNICATIE, POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGIEK GEZONDHEIDSZORG EN GENEESKUNDE

EXACTE EN TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

© Piet Mondriaan

HUMANE WETENSCHAPPEN

HOGER ONDERWIJS 2021/2022

Docenten kunnen zich via deze url snel en eenvoudig registreren om docentenexemplaren van onze handboeken op te vragen. Dit kan per vakgebied:

HOGER ONDERWIJS 2021 | 2022

WWW.LANNOOCAMPUS.COM

LC_onderw_21_CVR.indd 1

11/03/2021 16:31