Page 4

www.lannoo.com Registreer u op onze webiste en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. Omslagfoto’s : Getty Images Beelden binnenwerk : Getty Images (selectie door Kris Demey en Lieve Blancquaert) Vormgeving : Kris Demey Zetwerk : Karakters, Gent Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. © Lannoo Uitgeverij nv, Tielt en Leo Bormans en de auteurs, 2010 ISBN 978-90-209-9066-9 D/2010/45/220 NUR 770

bw_lann_wboh_jun10_dummy_nl_www_0  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/bw_lann_wboh_jun10_dummy_nl_www_0.pdf

bw_lann_wboh_jun10_dummy_nl_www_0  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/bw_lann_wboh_jun10_dummy_nl_www_0.pdf