Page 2

D/2016/45/392 – ISBN 978 94 014 3809 4 – NUR 808, 890 Vormgeving omslag: Peer De Maeyer Vormgeving binnenwerk: Fulya Toper © Koen Deconinck & Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016. Uitgeverij LannooCampus maakt deel uit van Lannoo Uitgeverij, de boeken- en multimediadivisie van Uitgeverij Lannoo nv. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en /of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgeverij LannooCampus Erasme Ruelensvest 179 bus 101 3001 Leuven België www.lannoocampus.be

9789401438094  

https://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401438094.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you