Page 32

—  Tinde van Andel, Hajo Gernaat, Auke Hielkema, Paul Maas  —

Determinering van dieren en planten op Merians platen Determination of animals and plants on Merian’s plates Speciaal voor deze uitgave is een nieuwe overzichtstabel gemaakt waarin alle planten en dieren op de platen van Merian zo accuraat mogelijk worden gedetermineerd. De eerste kolom op de linkerpagina bevat het moderne paginacijfer. De tweede kolom verwijst naar het plaatnummer, van 1 tot 60. Kolom 3 en 4 duiden de plaats van plant, dier of insect aan op de plaat. Kolom 5, 6 en 7 vermelden respectievelijk de originele naam of de omschrijving in de teksten van Merian, de huidige wetenschappelijke naam en de familie. Op de rechterpagina van de tabel geven kolom 8, 9 en 10 de actuele Surinaamse, Engelse en Nederlandse naam weer als deze bestaat. In kolom 11 en 12 worden opmerkingen en aanvullende bijzonderheden vermeld bij de planten en dieren die Merian beschrijft. De laatste kolom bevat het nummer van de referenties (zie de lijst op p. 198) waarop de identificaties zijn gebaseerd. De auteurs willen hierbij hun dank uitspreken voor de hulp die ze mochten ontvangen bij dit project van de volgende personen (in alfabetische volgorde): Danny Boomsma, Reinhard Ehrmann, Meindert Hielkema, Jan Hein Ribot, Roger Roy, Thomas Stalling, Godard Tweehuysen, Luc Willemse. Speciale dank gaat uit naar Joke van den Heuvel.

Specially for this edition a new table has been compiled, summarizing the names of all the plants and animals in Merian’s plates, which have been identified as accurately as possible. The first column on the left-hand page gives the modern page number. The second column refers to the number of the plate concerned, from 1 to 60, while columns 3 and 4 give the position of the plant, animal or insect in the composition. Columns 5, 6 and 7 give respectively the original name or description in Merian’s texts, the current scientific name and the family. On the right-hand page of the table, columns 8, 9 and 10 present the current Surinamese, English and Dutch names insofar as they exist. In columns 11 and 12 remarks and additional details are provided concerning the plants and animals Merian describes. The final column contains the number given to the references (see the list on p. 198) on which the identifications are based. The authors would like to express their thanks for the help they have received in bringing this project to fruition from the following (in alphabetical order): Danny Boomsma, Reinhard Ehrmann, Meindert Hielkema, Jan Hein Ribot, Roger Roy, Thomas Stalling, Godard Tweehuysen, Luc Willemse. Special thanks go to Joke van den Heuvel.

p.

pl. nr.

plaats op de plaat

place on the plate

naam/name merian

huidige wetenschappelijke naam /present scientific name

familie/family

56

1

plant insecten midden boven, rechts boven en rechts midden

plant insects top centre, top right and centre right

Ananas Kakkerlak

Bromeliaceae Blattodea: Blattidae

insectje bij cocon, insecten links op blad

insect beside cocoon, insects on leaf at left

Kakkerlak

plant

plant

Ananas

Ananas comosus (L.) Merr. Periplaneta australasiae (Fabricius, 1775) Blatella germanica (Linnaeus, 1767) Ananas comosus (L.) Merr.

vlinder en pop

butterfly and pupa

zeer schoone Capel

Lepidoptera: Nymphalidae

rups midden

caterpillar centre

Rups

kever en pop boven

beetle and pupa top

Wormken en Torretje

Philaethria dido dido (Linnaeus, 1763) Periphoba hircia (Cramer, 1775) Chilocorus cacti (Linnaeus, 1767)

plant vlinder

plant moth

rups, pop

caterpillar, pupa

plant

plant

hagedis

lizard

kleine Zuurzak schoone swart en witte Uil schoone groene Rups, bruin Poppetje Manihot, Manyot, Cassave Sauvegard

vlinder boven en onder, en pop

butterfly top and bottom, and pupa

rups onder plant

caterpillar bottom plant

wit en bruin gevlakt Cappelletjen bruine hairige Rupse Cassava

slang en eieren onder

snake and eggs bottom

Slange

vlinder boven

moth top

rups boven en pop onder

caterpillar top and pupa bottom

swart en witte gestippelde Uil groote swarte Rups, bruin Poppetjen

insect onder

insect bottom

plant

plant

Maccai

vlinder en mogelijk rups boven, pop midden

moth and possibly caterpillar top, pupa centre

roode Rups, schoone Uil

vlinder, rups en pop onder plant vlinder

moth, caterpillar and pupa bottom plant butterfly

onderste Rups, eerste Uil Amerikaansche Kerschen schoone groote Cappelle

rups en pop

caterpillar and pupa

plant vlinder onder

plant butterfly bottom

geele Rupse, groen Poppetjen Indiaansche Jasmynboom gewolkt Cappelletjen

rups boven

caterpillar top

gekroonde Rups

pop midden

pupa centre

Poppetjen

plant vlinder

plant butterfly

Granaat Boom wonder schoone Cappelle

rups en pop

caterpillar and pupa

plant

plant

geele Rups, graeuw Poppetjen Surinaamse Cattoen Boom

vlinder boven

butterfly top

rups midden

caterpillar centre

geel-groene pop aan stengel

yellow-green pupa on stalk

vlinder onder, zwart-met-rode rups en pop

moth bottom, black-and-red caterpillar and pupa

zwarte cocon/ei onder plant

black cocoon/egg bottom plant

59

60

63

64

67

68

71

72

75

76

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

190

Annona sericea Dunal. Cocytius duponchel (Poey, 1832) Neococytius cluentius (Cramer, 1775) Manihot esculenta Crantz Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) Anartia jatrophae jatrophae (Linnaeus, 1763) ongeïdentificeerde soort Manihot esculenta Crantz Corallus hortulanus hortulanus (Linnaeus, 1758) Manduca rustica rustica (Fabricius, 1775) Pseudosphinx tetrio (Linnaeus, 1771) Membracis foliata (Linnaeus, 1758) Solanum stramoniifolium Jacq. Automeris arminia (Stoll, 1781) Molippa simillima Jones, 1907 Malpighia glabra L. Morpho deidamia deidamia (Hübner, [1819]) Morpho deidamia deidamia (Hübner, [1819]) Plumeria rubra L. Hamadryas amphinome amphinome (Linnaeus, 1767) Opsiphanes cassiae cassiae (Linnaeus, 1758) mogelijk H. a. amphinome (Linnaeus, 1767) Punica granatum L. Morpho menelaus menelaus (Linnaeus, 1758) Eumorpha fasciatus (Sulzer, 1776) Gossypium barbadense Medik.

Cappelletjen met zilvere en Helicopis cupido cupido bruine vlakjes (Linnaeus, 1758) bovenste witachtige Rups Chilozela trapeziana (Sepp, [1840]) ongeïdentificeerde Nymphalidae sp. swarte Rups, Cattoen Hypercompe cunigunda verwige Uil (Stoll, 1781) ongeïdentificeerd Palissaden Boom Erythrina fusca Lour.

Blattodea: Blatellidae Bromeliaceae

Lepidoptera: Saturniidae Coleoptera: Coccinellidae Annonaceae Lepidoptera: Sphingidae Lepidoptera: Sphingidae Euphorbiaceae Squamata: Teiidae Lepidoptera: Nymphalidae Lepidoptera Euphorbiaceae Squamata: Boidae Lepidoptera: Sphingidae Lepidoptera: Sphingidae Hemiptera: Membracidae Solanaceae Lepidoptera: Saturniidae Lepidoptera: Saturniidae Malpighiaceae Lepidoptera: Nymphalidae Lepidoptera: Nymphalidae Apocynaceae Lepidoptera: Nymphalidae Lepidoptera: Nymphalidae Lepidoptera: Nymphalidae Lythraceae Lepidoptera: Nymphalidae Lepidoptera: Sphingidae Malvaceae

Lepidoptera: Riodinidae Lepidoptera: Pyralidae Lepidoptera: Nymphalidae Lepidoptera: Erebidae

Leguminosae

9789401433785  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401433785.pdf

9789401433785  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401433785.pdf