Page 11

— Kay Etheridge —

De biologie in Metamorphosis insectorum Surinamensium The biology of Metamorphosis insectorum Surinamensium Maria Sibylla Merian staat sinds jaar en dag bekend als een voortreffelijk kunstenares, en haar talenten op het artistieke vlak hebben tot op zekere hoogte haar pionierswerk als biologe overschaduwd. De schoonheid van haar illustraties heeft bovendien de aandacht van haar teksten afgeleid. Merian was een van de eerste natuuronderzoekers die langetermijnstudies deed naar een specifieke groep organismen; de boeken die ze in eigen beheer uitgaf waren het resultaat van tientallen jaren van zorgvuldige observatie van de levenscycli van insecten. In Merians vroege werken over de Europese flora en fauna (waaronder Raupen, haar rupsenboeken) lag de nadruk op insecten, die ze kweekte om de metamorfose ervan te bestuderen, terwijl planten, voornamelijk algemene cultivars, een bijrol speelden (afbeelding 1).

Maria Sibylla Merian has long been recognized as an outstanding artist, and to some extent her artistic talents and skills have overshadowed her ground-breaking work as a naturalist. Additionally, the focus on her images has caused her text to be overlooked. Merian was one of the earliest naturalists to conduct longterm studies on a specific group of organisms and her self-published volumes were the product of decades of meticulous observations of the life cycles of insects. In Merian’s earlier works on European flora and fauna (her Raupen or caterpillar books), the focus was on the insects that she raised through metamorphic cycles, and plants, primarily common cultivars, played a supporting role (Figure 1).

Afbeelding 1. Inachis io (dagpauwoog) op de Grote brandnetel (Urtica), uit: M.S. Merian, Der Raupen wunderbare Verwandelung. Nürnberg 1679, plaat 26. Leiden, NEV-bibliotheek, Naturalis Biodiversity Center

Figure 1. Inachis io (peacock butterfly) on common nettle (Urtica), from: M.S. Merian, Der Raupen wunderbare Verwandelung. Nürnberg 1679, Plate 26. Leiden, NEV Library, Naturalis Biodiversity Center

29

9789401433785  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401433785.pdf

9789401433785  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/issuu/9789401433785.pdf