Ervaar de Zaanstreek 2021

Page 28

Nieuwe naam voor oude sluis

DE HONDSBOSSCHE SLUIS Vanaf 1965 was hij niet meer in gebruik, de kleine sluis naast de Wilhelminasluis in Zaandam. Maar toen in 2014 werd begonnen met de renovatie van laatstgenoemde, opende de kleine sluis na een opknapbeurt weer haar deuren voor de recreatievaart. Maar die naam, de Historische Groote Sluis zoals hij werd genoemd, wekte verwarring. Want de Wilhelminasluis is immers de tegenwoordige ‘grote’ sluis. Besloten werd naar de historie van de sluis te kijken en de oorspronkelijke aanduiding uit 1547 in ere te herstellen: De Hondsbossche Sluis.

VAREN OVER DE ZAAN

Op initiatief van het ‘Hoogheemraadschap van den Hondsbossche en Duinen tot Petten’ werd in 1544 begonnen met de bouw van een sluis gebouwd in de dam in de Zaan, de Hondsbossche Sluis. De sluis, een Rijksmonument, werd gebouwd voor de aanvoer van materialen voor de bouw van de Hondsbossche Zeewering bij Petten. Bouwmaterialen en stenen moesten per schip uit het Belgische Vilvoorde aangevoerd worden. Om in Petten te komen, voeren deze schepen via Gouda, Spaarndam en het IJ naar Edam. Deze route via de Zuiderzee was nogal lang, dus kwam al snel de vraag naar een kortere vaarroute. De Zaan was daarvoor uitermate geschikt.

GROEI SCHEEPVAART

De jaren lieten hun sporen achter, de sluis begon mankementen te vertonen en te lekken. Daarom werd hij in 1722 opgeknapt, waarmee hij zijn huidige aanblik kreeg. Ook werd hij meteen vergroot en omgedoopt tot De Groote Sluis. Door de toename van handel en de groei van de scheepvaart in de negentiende eeuw, werd de sluis een belangrijk en steeds drukker knooppunt. Jan Dil, sluiswachter in de jaren 1880-1884, hield nauwgezet bij wie er dagelijks door de sluis ging: in die periode werden gemiddeld per jaar 1.300 houtvlotten, 3.075 stoomschepen, 1.075 zand- en houtvletten en 13.375 andere schepen geschut. In die jaren werden door de aanleg van het Noordzeekanaal en door de groeiende industrie langs de Zaan een nog grotere sluis noodzakelijk. In 1903 opende de Wilhelminasluis haar deuren.

28

ERVAAR DE ZAANSTREEK