Ervaar de Zaanstreek 2021

Page 11

De

Zaandijk Zaanse Schans

l

Poe

‘We zien dat de kwaliteit sinds de jaren tachtig een stuk verbeterd is.’ A8

Jagersplas

Koog aan de Zaan Zaandam Kogerveld

A7

De officiële zwemlocaties en de meetwaarden zijn te vinden op www.zwemwater.nl.

Za

Stootersplas

an

A8

DE DRIEDOORNIGE STEKELBAARS

N203

Naast de kwaliteit van het zwemwater is het HHNK ook verantwoordelijk voor schoon water voor planten en dieren. Hiermee worden de biodiversiteit van flora en fauna, ecologisch gezond water en het vergroten van de leef­ gebieden van vissoorten gestimuleerd.

SPORTHAL OOSTZAAN

TWISKE BEHEERSKANTOOR

VERKADE FABRIEK

MONET ATELIER

STADHUIS

Zaandam

ZAANTHEATER

INNTEL HOTEL

CZAAR PETER HUISJE

‘Een van de maatregelen voor het vergroten van het leefgebied is het stimuleren van migratie van vissen,’ vertelt Rik Beentjes, adviseur visstand­ beheer en vismigratie bij het HHNK. Vissen moeten makkelijk en veilig van het ene naar het andere water trekken.' Helaas komen deze vissen regelmatig knelpunten tegen: sluizen of gemalen, waardoor ze niet verder kunnen trekken. Beentjes: 'Vissen van het Noordzee­ Noord zeeka naal kanaal willen graag de Zaan op, de driedoornige stekelbaars bijvoorbeeld komt graag naar de zoetere wateren van Noord-Holland om zich voort te planten en/of volwassen te worden.

N203

n

Voor en na de sluitingstijden van de Wilhelmina­ sluis wordt er daarom speciaal voor de vissen geschut. Ook jonge palingen zwemmen duizenden kilometers vanuit de Sargassozee en willen dan in de Zaanstreek en de omliggende polders opgroeien. Na acht tot vijftien jaar zwemmen ze het hele stuk terug om zich daar voort te planten.’

Zuidwestplas

Zaa

Zwemlocaties vind je bij 't Twiske en de Jagersplas.

IJ - Plas

lH

A10 jk

an

aa

Het Zaangemaal Noord

Zi

aal

N246

zeekan

aal

He

Een belangrijke factor in de beheersing van de waterkwantiteit en -kwaliteit is het Zaangemaal tussen de Hondsbossche sluis en de Wilhelminasluis. Voordat het gemaal in 1966 in werking kwam, was de Zaan 's zomers een stinkende, zwarte en zuurstofarme rivier. Klazien Hartog, portefeuillehouder Integraal Water­beheer & Watererfgoed van het HHN­K, kan daar uit eigen ervaring over meepraten. ‘Ik woonde als kind begin jaren tachtig aan de Zaan. Als we in de Zaan gingen zwemmen – wat eigenlijk niet mocht en nog steeds geen officieel zwemwater is – dan moesten we van mijn moeder onze mond daarover dicht houden. Ook mochten we elkaar niet onderwater duwen, want als je een slok water binnenkreeg, was je ‘s nachts ziek.’ J

tI

Met de bouw van het Zaangemaal werd de waterkwaliteit per jaar beter. De doorspoeling van de Zaan, met water afkomstig uit de Schermerboezem, zorgt voor schoner water en gaat bovendien ook verzilting tegen. De werking van het gemaal veroorzaakt een lichte stroming van Noord naar Zuid, die nauwelijks hinder oplevert voor de scheepvaart. Alleen de Hondsbossche sluis sluit dan tijdelijk haar deuren, omdat de kleinere boten van de pleziervaart er wel hinder van kunnen ondervinden.

‘Als je een slok water binnenkreeg, was je dagen ziek.’

Een andere herinnering staat Klazien Hartog nog helder voor ogen: 'Chinese wolhandkrabben die de kant op vluchtten en de vissen die naar adem hapten en lagen te spartelen. Mijn ouders belden dan onmiddellijk naar het waterschap om te melden dat er weer ergens iets geloosd was. De stank was soms vreselijk. Nee, gelukkig is er inmiddels veel veranderd en is de waterkwaliteit enorm verbeterd, zowel voor mens als voor dier.'

ERVAAR DE ZAANSTREEK

11