Ervaar de Zaanstreek 2021

Page 10

Zwemmen en vissen

HOE STAAT HET MET DE KWALITEIT VAN DE ZAANSE WATEREN? Er is veel openbaar zwemwater in de Zaanstreek. Maar hoe staat het nu met de waterkwaliteit? Een van de meest ongenode gasten op hete zomerdagen zijn blauwalgen. Ze zijn er in verschillende soorten en soms maken ze gif­stoffen aan. Meten is daarom van belang om de kwaliteit te toetsen en te bepalen of een zwemlocatie veilig genoeg is of niet. ErvaardeZaanstreek ging in gesprek met drie water­specialisten van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier(HHNK).

BLAUWALGEN

‘Blauwalgen zijn bacteriën met een blauwgroene kleur,’ zegt Annette Beems-Kuin, beleidsadviseur Gezond Water van het HHNK. ‘Ze leven van fosfor en stikstof, die ze uit het water halen. Daarnaast hebben ze licht en lucht nodig. Omdat in onze wateren meer dan voldoende fosfaten en stikstof aanwezig zijn, kunnen ze hier vaak onbeperkt groeien. Alleen als we de fosfaten en stikstof kunnen terugbrengen tot heel lage gehaltes verdwijnen de blauwalgen. Door vers water te pompen kunnen

10

ERVAAR DE ZAANSTREEK

we de drijflagen verplaatsen of verdunnen; in ernstige gevallen ruimen we de drijflagen op door ze weg te zuigen. Van mei tot en met september onderzoeken we maandelijks de kwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties in ons gebied. Bij te hoge waarden worden zwemmers gewaarschuwd of volgt een negatief zwemadvies. Gelukkig zien we dat de kwaliteit sinds de jaren tachtig een stuk verbeterd is. Er komen geen hoge pieken meer voor en de gemiddelde concentratie is duidelijk gehalveerd.’