Page 1

GRATIS

NUMMER 9 OKTOBER 2010

OKTOBER VOORDEEL

Pathé Opera: 2e kaartje Das Rheingold gratis! P 29

IN DEZE

:

-- de NEDERLANDSE DANSDAGEN -- Festival jong! -- MAASTRICHT IN DE BAN VAN JAZZ FOTO: JEAN VAN LINGEN


Vervolg van pagina 15 Vervolg van pagina 15

MUSIC FOR THE PASSION MUSIC FOR THE PASSION

Vervolg van pagina 15

The ingredients of this concert are The ingredients of this concert areand Italian pathos, German virtuosity Italian pathos, German virtuosity and French elegance, showing the various French elegance, showing the The ingredients this 17th concert are musical ways in of which andvarious 18th musical ways inGerman which 17th and Italian virtuosity and centurypathos, composers managed to 18th reprecentury composers managed to repreFrench elegance, showing the various sent the Passion. The repertoire inclusent the ways Passion. The repertoire inclumusical in which 17th and 18th des works by Giovanni Felice Sances, des works by Giovanni Felice Sances, century composers managed to repreHeinrich Ignace Franz von Biber and Heinrich Ignace Franz von Biber and sent the Passion. The repertoire incluMarc-Antoine Charpentier. Marc-Antoine Charpentier. des works14byMARCH, Giovanni Felice Sances, SUNDAY 3.30 P.M., SUNDAY 14 KERK MARCH, 3.30 Heinrich Ignace Franz von P.M., Biber and LUTHERSE voor lesschema zie www.bernaards.net LUTHERSE KERK Marc-Antoine Charpentier. Danscentrum SUNDAY 14 MARCH, 3.30 P.M., LUTHERSE KERK

MUSIC FOR THE PASSION

DANS DANS

NANINE LINNING (usa) GREGG CHADWICK LINNING 25 September -NANINE 31 Oktober 2010

DANS De choreografieën van Nanine Linning brengen dans, muziek en MANIFESTAMAASTRICHT De choreografi eën van Nanine Linning brengen dans, muziek en vormgeving samen en gaan over herkenbare emoties. ‘Endless Brusselsestraat vormgeving 30 | of www.manifestamaastricht.com samen en gaan over herkenbare Song Silence’ is een nieuwe bewerking vanemoties. een duet‘Endless dat zij in Song of Silence’ is een nieuwe bewerking van een duetmuziek dat zij in De choreografi van Nanine van Linning brengen dans, en 2005 maakte bijeën haar afscheid Scapino Ballet Rotterdam. 2005 maakte bij haar vanherkenbare Scapino Rotterdam. vormgeving samen enafscheid gaan over emoties. ‘Endless Centraal in deze intieme choreografi e staatBallet de vondst van een Centraal in loopband, deze is intieme choreografi e staat deeen vondst een Song of Silence’ eenwaarop nieuwe bewerking van duetvan dat zij in verscholen de dansers zich letterlijk staande verscholen loopband, waarop de zich letterlijk 2005 maakte bij haar afscheid vandansers Scapino Ballet Rotterdam. moeten houden. Linning gebruikt deze lopende band alsstaande metamoeten Linning gebruikt deze lopende bandmuze als Centraal in intieme van choreografi e staat de vanmetaeen foor voorhouden. hetdeze verstrijken de tijd. Linning en vondst haar Danilo foor voordansen hetloopband, verstrijken van de tijd. Linning en haarSymfonie muze Danilo verscholen waarop de dansers zich letterlijk staande Colonna dit werk op de aangrijpende Derde van Colonna dansen dit werk opprojecties de aangrijpende van moeten houden. Linning gebruikt dezevan lopende bandSymfonie als metaGorecki, ondersteund door filmDerde close-ups. Gorecki, door van film foor voorondersteund het verstrijken vanprojecties de tijd. Linning enclose-ups. haar muze Danilo Colonna dit werk op de aangrijpende Derde Symfonie van VRIJDAGdansen 12 MAART, AINSI VRIJDAG 12 MAART, AINSI Gorecki, ondersteund door projecties van film close-ups.

MAART MAART MAART 20102010 2010

NANINE LINNING

16 16 16

VRIJDAG 12 MAART, AINSI MODERNE KLASSIEKE MUZIEK MODERNE KLASSIEKE MUZIEK

HET SIMONS ENSEMBLE HET SIMONS ENSEMBLE Gedurende de hele muziekgeschiedenis komt het voor: dirigenten

MODERNE KLASSIEKE MUZIEK Gedurende decomponisten hele muziekgeschiedenis voor: dirigenten componeren, dirigeren. Dekomt jongehet componist, dirigent componeren, componisten dirigeren. componist, en violist Marijn Simons heeft zich bij De hetjonge samenstellen vandirigent dit en violist Marijn Simons heeft zich bij het samenstellen vanonder dit Gedurende de hele muziekgeschiedenis komt het voor: dirigenten programma hierdoor laten inspireren. Uitgevoerd worden programma hierdoor laten inspireren. Uitgevoerd worden onder componeren, componisten dirigeren. De jonge componist, dirigent andere werken van dirigent/componisten als Leonard Bernstein, 27 T/M 31OKTOBER ‘10 andere werken van dirigent/componisten als Leonard en violist Marijn Simons heeft zich bijMet het zijn samenstellen van dit Pierre Boulez en Marijn Simons zelf. ensembleBernstein, wil Simons Pierre endeMarijn Simons zelf. Met zijn ensemble wilonder Simons programma hierdoor laten inspireren. Uitgevoerd worden MECC MAASTRICHT de kloofBoulez tussen hedendaagse muziek en het publiek dichten. WWW.WOON-MOOI.NL de kloofwerken tussen van de hedendaagse muziek en het publiekBernstein, dichten. andere dirigent/componisten als Leonard Pierre Boulez MarijnTHEATER Simons zelf. zijn ensemble wil Simons ZATERDAG 13 en MAART, AANMet HET VRIJTHOF ZATERDAG 13 MAART, THEATERmuziek AAN HET de kloof tussen de hedendaagse en VRIJTHOF het publiek dichten.

HET SIMONS ENSEMBLE dé woonbelevingsbeurs

foto Perry Schrijvers

TONEEL 13 MAART, THEATER AAN HET VRIJTHOF ZATERDAG TONEEL

TONEELGROEP AMSTERDAM SPEELT ‘ZOMERTRILOGIE’ TONEELGROEP AMSTERDAM SPEELT ‘ZOMERTRILOGIE’ Ivo van Hove regisseert het voltallige ensemble van Toneelgroep

TONEEL Ivo van Hovein regisseert het voltallige van Toneelgroep Amsterdam de lichtvoetige komedieensemble ‘Zomertrilogie’. De rijke Amsterdam in dochter de lichtvoetige ‘Zomertrilogie’. rijke Filippo en zijn Giacintakomedie bereiden zich voor op deDe vakantie, Filippo zijnregisseert dochter Giacinta bereiden zich opToneelgroep deZij vakantie, Ivo van en Hove het voltallige ensemble van evenals haar verloofde Leonardo en diens zusvoor Vittoria. hebben evenals haarin verloofde Leonardo en diens zus Vittoria. Zij hebben Amsterdam deFilippo, lichtvoetige ‘Zomertrilogie’. Dede rijke minder geld dan maarkomedie draaien op krediet mee in malleminder geld dan Filippo, draaien opzich krediet mee de malleFilippovan en zijn dochter Giacinta bereiden voor op deinvakantie, molen consumptie enmaar decadentie. Wanneer Giacinta’s aanbidmolen van consumptie en decadentie. Wanneer Giacinta’s aanbidevenals haar verloofde Leonardo diens zuskomische Vittoria. Zij hebben der Guglielmo zich meldt, ontstaateneen reeks situaties. der Guglielmo zich meldt, ontstaat een reeks komische minder geld gesproken dan Filippo, maar draaien op krediet mee insituaties. de malleNederlands met Franse boventitels. Nederlands gesproken en met Franse boventitels. molen van consumptie decadentie. Wanneer Giacinta’s aanbidder Guglielmo meldt, ontstaat een reeks komische situaties. DINSDAG 9 EN zich WOENSDAG 10 MAART, DINSDAG 9AAN EN WOENSDAG MAART, Nederlands gesproken met 10 Franse boventitels. THEATER HET VRIJTHOF THEATER AAN HET VRIJTHOF DINSDAG 9 EN WOENSDAG 10 MAART, THEATER AAN HET VRIJTHOF

TONEELGROEP AMSTERDAM SPEELT ‘ZOMERTRILOGIE’

Bernaards

SCHUBERT À QUATRE MAINS SCHUBERT À QUATRE MAINS

In this new concert, Jos van Immerseel In this new concert, van Immerseel will perform with hisJos permanent soloist will with his permanent soloist and perform piano partner Claire Chevallier. The and piano Claire Chevallier. The In this newpartner concert, Josdedicated van Immerseel programme is entirely to Schuprogramme iswith entirely dedicated to Schuwill perform his permanent soloist bert’s piano duets: original material, in bert’s piano duets:chamber original material, in and piano partner Claire Chevallier. The which this skilled music comwhich this skilled chamber musicto comprogramme ishis entirely dedicated Schuposer shows most expressive side. poser shows hisMARCH, most expressive bert’s piano 20 duets: original material, in SATURDAY 8.15 P.M.,side. SATURDAY 20 MARCH, 8.15 P.M., which this skilled chamber music comMUZIEKSCHOOL KUMULUS openInG seIZoen met MUZIEKSCHOOL KUMULUS poser shows lIteRAIRe his most expressive side. SATURDAY 20 MARCH, 8.15 P.M., MUZIEKSCHOOL KUMULUS

SCHUBERT À QUATRE MAINS

leZInG ‘VAn stARt nAAR fInIsh’

AbDelkADeR

ENDLESS SONG OF SILENCE ENDLESS SONG OF SILENCE

benAlI

The choreographic works of Nanine LinThe works of Nanine Linningchoreographic are a perfect combination of dance, ning are a perfect combination of dance, music and style, dealing with familiar VRIJDAG 8 oktobeR - 20.00 uuR / e 8,00 music andconsumptIe) style, dealing with familiar The choreographic works ofSilence Nanine Lin(InclusIef uItbAlIeof (043) 350 55is55 emotions. Endless Song aof centRe céRAmIque (klAntenseRVIce) / theAteR kumulus emotions. Endless Song of Silence is a ning are a perfect combination of dance, brand-new revision of a duet that she heRbenusstRAAt 89, mAAstRIcht / www.kumulus.nl brand-new revision of a duet that she music and style, dealing with familiar created in 2005 when she left Scapino of www.centReceRAmIque.nl created in Endless 2005 when sheofleft Scapino emotions. Song Silence is a Ballet Rotterdam. Ballet Rotterdam. brand-new revision 8.30 of a duet she FRIDAY 12 MARCH, P.M.,that AINSI FRIDAY MARCH, 8.30 AINSI created 12 in 2005 when sheP.M., left Scapino Ballet Rotterdam. FRIDAY 12 MARCH, 8.30 P.M., AINSI

ENDLESS SONG OF SILENCE

Voor bijzondere Ve yo eo wr ebai rj zcoonldl ee cr et i e s eyewear collecties Voor bijzondere eyewear collecties

Bredestraat 9a bij O.L.Vrouweplein Bredestraat 9a 6211O.L.Vrouweplein HA Maastricht bij Tel.: 043 - 326 11 08 6211 HA Maastricht Bredestraat 9a 11 08 Tel.: 043 - 326 bij O.L.Vrouweplein 6211 HA Maastricht Tel.: 043 - 326 11 08


:

25 > Festival jong!!

Hoogspanning II Of Maastricht in oktober wéér overtuigt met knetterende kunst? Het aanbod liegt er in ieder geval niet om. Festival jong!, de Nederlandse Dansdagen en een fantastische muzikaal aanbod: live opera in Minerva en internationaal toonaangevende jazz in het MECC! Een bewuste greep uit het aanbod dat de toets van elektriciteit en culturele hoogspanning beslist doorstaat. Beste bewoners en bezoekers van Maastricht: ga er op uit en geniet van al dit prachtigs; deze UIT wijst u de weg! De culturele organisatoren zien u graag komen, want kunst zonder publiek is als een hoogspanningskabel zonder elektriciteit: fijn dat het er is, maar voor wie eigenlijk?

11 > De Nederlandse dansdagen en verder:

06 lopen Rondleidingenagenda 08 beelden Museumagenda 11 Tim Knol & Band 12 Letters bij de lunch 13 Janken en schieten 14 Hommage aan Robert Heppener 16 Maastricht in de ban van jazz 18 Week van de Geschiedenis 21 Toneelgroep Maastricht 23 Villa Europa: De wereld van gisteren 24 We should be dead 26 kijken Filmagenda Lumière 28 kijken Filmagenda Minerva 31 zoeken Adressen vermeld in

Uw hulp is dus nodig. Eerlijk, dit gaat niet over een schenking aan een goed doel in een land ver weg. Dit gaat over Maastricht, de stad van de culturele carrières. Waar je kan opklimmen van stehgeiger tot wereldberoemde koning van de wals. Het Maastricht waar volkscultuur leeft én dat tegelijkertijd belangrijke stappen zet in de richting van een cultuur podium met internationale allure. Het gaat overigens niet om uw financiële hulp (niets anders dan het kopen van een entreekaartje), maar om cultuurparticipatie, een sjiek woord voor méédoen met kunst. Ga u verwonderen, verbazen, amuseren en voel u ‘verlicht’. Deel uw ervaringen na afloop met iedereen in uw omgeving: waar u bent geweest en wat u ervan vond. Het is misschien wel de beste manier om het culturele aanbod te koesteren; van onmisbaar belang in de donkere dagen van bezuinigen die ongetwijfeld ook op Maastricht afkomen. Help zo deze stad verder op weg naar een culturele hoogtepunt in 2018. Het is de meest eenvoudige manier om er voor te zorgen dat de verwachtingen met recht hooggespannen kunnen blijven en dat de kunst kan blijven knetteren! Esther Saris VVV Maastricht/Maastrichts Uitburo

www.uitburo.nl/maastricht

in deze

3


LOPEN

oktober 2010

rondleidingen agenda

4

Stadswandeling Maastricht met een VVV-gids Deze wandeling gaat langs de vele mooie plekjes in de binnenstad van Maastricht waaronder het Stokstraatkwartier, de stadswallen en de parken. T/m 10 oktober iedere zaterdag en zondag om 12.00u en 14.30u. Vertrek vanaf het Dinghuis. Vestingwandeling met een vvv-gids Tijdens deze wandeling staat de militaire geschiedenis van de oudste vestingstad van Nederland centraal. De gids neemt je mee naar de oude stadswallen, de Helpoort, het Waldeck-bastion en de Kazematten. 16 t/m 31 oktober dagelijks om 12.00u en 14.30u. Vertrek vanaf het Dinghuis Marres/Centrum voor Contemporaine Cultuur De rondleiding door de lopende tentoonstelling start iedere laatste zondag van de maand om 14.00u en is gratis op vertoon van een geldig entreebewijs. Maastricht Underground Grotten Beleef de stilte, de duisternis en de geschiedenis in de mergelgrotten van de Sint Pietersberg. Grotten Noord T/m 15 oktober dagelijks om 12.30u

en 14.00u. Op zaterdag en zondag ook om 11.00u en 15.30u. Vanaf 16 oktober dagelijks om 11.00u, 12.30u, 14.00u en 15.30u. Grotten Zonneberg (Buitengoed Slavante). Dagelijks om 12.50u, 13.50u en 14.50u. Kazematten Neem een kijkje in dit 14 kilometer lang gangenstelsel uit de 18e eeuw en kom meer te weten over ondergrondse oorlogsvoering. T/m 10 oktober iedere zaterdag en zondag om 14.30u. Vanaf 16 oktober dagelijks om 14.30u. Fort Sint Pieter Herbeleef de belegeringen van het Fort Sint Pieter (1701-02) met een gids. Maak o.a. kennis met de vele schietgaten in de gracht, de ondergrondse gangen, de geheimen van de waterput en natuurlijk de kanonnen. T/m 10 oktober iedere zondag om 12.30u. Vanaf 16 oktober dagelijks om 12.30u. Bierbrouwerij de Keyzer N.A. Bosch Dit bijzonder industrieel monument is nagenoeg volledig intact gebleven nadat hier in 1970 de laatste bieren werden gebrouwen. Een gids toont onder meer de brouwinstallatie en het mouthuis. Aan het einde van het bezoek kun je twee heerlijke bieren proeven. Elke zaterdag om 14.00u, vertrek vanaf het Dinghuis.

Oktober Mergelmaand Halloween The night before… en Halloween Maak kennis met ‘het verdwenen meisje’ in de grotten van de Sint Pietersberg. Kindertocht (8 tot en met 13 jaar) Vanaf 16.00u ben je van harte welkom om te schminken en alvast in de sfeer te komen met een spannend verhaal. Om 16.30u en om 17.30u starten Halloweentochten. 30 en 31 oktober, start Chalet Bergrust. Volwassenentocht (vanaf 14 jaar) De tochten starten om 19.30u en 21.00u. De allerkleinsten hoeven niet thuis te blijven, voor hun worden tijdens de kindertochten diverse verhalen voorgelezen rondom de vuurkorf. 30 en 31 oktober, start Chalet Bergrust. Vooraf reserveren via VVV Maastricht 043-3252121 of www.maastrichtunderground.nl

Rondleiding ENCI groeve De groeve staat garant voor een indrukwekkend landschap met grillige hoge kalk-silexwanden, waterpartijen en een bijzondere flora en fauna. Maar ook de ENCI fabriek zelf en de (industriële) ontginning komen aanbod. Elke zaterdag om 15.30u. Reserveren noodzakelijk: VVV Maastricht, 043-3252121. Start parkeerplaats AINSI

Ondergronds Kerkenpad Je bezoekt restanten van een (vermoedelijke) schuilkapel uit de Franse tijd, ziet een levensgrote crucifix, een katholieke kapel uit WO II, en de “de kapel ter herinnering aan de geloofsvervolging in 1794”. Op verschillende plaatsen op de muur is de eeuwenoude strijd tussen de geloofsovertuigingen terug te vinden. Grotten Zonneberg 9, 10 en 23, 24 oktober 13.00 en 15.00u. www.ondergrondsgenieten.nl


Bonnefantenmuseum Iedere zaterdag start om 11.30u een rondleiding door tentoonstelling Augenspiel. Elke zondag start op dezelfde tijd een rondleiding door de expositie Sandra Vásquez de la Horra. De laatste zondag van de maand ga je op stap met directeur Alexander van Grevenstein, die je meevoert langs de actuele tentoonstellingen. Deze rondleiding start om 15.00u en duurt een uur. De rondleidingen door de tentoonstellingen zijn gratis op vertoon van een geldig toegangsbewijs. Op 17, 18 en 19 oktober is er in teken van Festival jong! om 15.00u. een theatrale tour langs enkele kunstwerken in het museum. City-tours met een oldtimerbus Diverse rondritten door Maastricht eventueel in combinatie met een bezoek aan Grotten Zonneberg en een boottocht. Vertrek vanaf Rederij Stiphout, kijk op www.vvvmaastricht.eu voor dagen en tijden.

Linie van Du Moulin Maak kennis met dit indrukwekkende verdedigingssysteem vol valkuilen, schietgaten en grachten, ontworpen door ing. Dumoulin. Iedere zondag om 15.00u. Diverse rondvaarten op de Maas Maak een korte of langere rondvaart op de Maas. Ook te combineren met een bezoek aan Grotten Zonneberg. Vertrek vanaf Rederij Stiphout, kijk op www.vvvmaastricht.eu voor dagen en tijden. City-tours met de Stadstram Vertrek vanaf het Vrijthof tegenover het Theater aan het Vrijthof, kijk op www.vvvmaastricht.eu voor dagen en tijden. Rondleiding Ronald Mc Donald kindervallei Rondleiding door het gebouw van Hundertwasser, informatie over de architectuur en huidige functie van het gebouw. Elke dinsdag t/m donderdag om 14.00u, zaterdag om 13.00u. Reserveren via VVV Maastricht +31(0)43 325 2121 of via www.vvvmaastricht.eu. Schatkamer Basiliek van Sint Servaas Volg een rondleiding door de schatkamer vol van traditie, historie, religieuze cultuur en bouwkunst. Maandag t/m zaterdag om 13.00u en 15.00u, gratis met geldig entreebewijs.

Centre Ceramique Over de golven van de Maas Na een rondleiding door de bijzondere tentoonstelling ‘Leven langs de Maas’ en een korte wandeling langs de rivier, volgt een historische en gezellige 3-sluizentocht met Bassinboot De Pallieter. Zondag 24 oktober en zaterdag 30 oktober om 14.30u. Vertrek vanaf Centré Céramique. Reserveren is verplicht. Gouvernement (Provinciehuis) Behalve op feestdagen kun je elke woensdag om 14.00u (gratis) een rondleiding volgen door het Provinciehuis van Limburg. Je wandelt met een gids door de belangrijkste ruimtes in het gebouw. Individuele bezoekers en groepen tot 15 personen worden gevraagd zich vóór 13.00u aan te melden via tel. 043-389 89 89.

Mergelmaand Mergel, de stad Maastricht en de provincie Limburg zijn er op vele manieren mee verbonden. Tijdens de jaarlijks oktober Mergelmaand staat mergel in de schijnwerpers. In rondleidingen, workshops, demonstraties en tentoonstellingen komen de vele facetten van deze voor Limburg zo belangrijke steen aan bod.

Maastricht Molenstad Na ontvangst met koffie en vlaai bij de Bisschopsmolen volgt een prachtige wandeling aan de hand van tekst- en beeldmateriaal door de oude Maastrichtse binnenstad (op eigen gelegenheid). Dagelijks tot en met 14.00u. Te koop aan de balie van VVV Maastricht. Ook te boeken via www. vvvmaastricht.eu.

FOTO: PAUL MELLAERT Contactgegevens Kijk voor contactgegevens van de bovengenoemde instellingen onder UITzoeken, helemaal achterin deze UIT.

www.uitburo.nl/maastricht

Wijnhuis Thiessen Volg een rondleiding door het oudste wijnhuis van Nederland, waarbij je kennismaakt met de wijnkelders, bottelarij en stadswijngaard. Aan het einde van de rondleiding is er een proeverij van 6 wijnen. Iedere zaterdag om 15.30u. Reserveren via VVV Maastricht per telefoon en te boeken via www.vvvmaastricht.eu.

5


Musea

BEELDEN

museum / expoagenda

oktober 2010

Hygiëne In het meerjarige onderzoek naar de 20e eeuw en het idee van avant-garde wijdt Marres een project aan de geschiedenis van de hygiëne en de centrale begrippen ‘zuiverheid’ en ‘transparantie’. Het beroemde Hygiëne Museum in Dresden, opgericht door de uitvinder van Odol mondwater, wordt als case study voor dit onderzoek gebruikt. Resultaat is een tentoonstelling over verschillende fasen van de geschiedenis van dit museum en de daaraan verbonden vormen van representatie. Vanaf 17 oktober, Marres, centrum voor contemporaine cultuur, woensdag t/m zondag 12.00u -17.00u

6

Videokunst in openlucht Tijdens ‘For Real’ zijn in de avonduren vanaf de straat video’s te bezichtigen. De video’s worden geprojecteerd op grote ramen van winkels, cultuurinstellingen en kantoren in zowel Maastricht als Hasselt. ‘For Real’ haakt in op actuele ontwikkelingen in de game-, reclame- en filmindustrie. De tentoonstelling presenteert uiteenlopende artistieke visies op de verschuivende grenzen tussen ‘real’ en ‘unreal’. Te zien zijn onbekende werkelijkheden, droomwerelden, utopieën of daaraan tegenovergesteld apocalyptische verhalen die zowel verwondering oproepen als vervreemdend werken. In Maastricht zijn vijftien projecties te zien in het stadsdeel Céramique. In Hasselt is de oude binnenstad het decor van dertien projecties. 1 t/ 31 oktober, cÉramique

Bonnefantenmuseum De vaste collectie bestaat uit een internationaal georiënteerde collectie, die o.a. een belangrijke verzameling middeleeuwse religieuze voorwerpen uit West-Europa omvat, en Zuid-Nederlandse schilderkunst uit de periode 1475-1625. Augenspiel Een combinatie van oude, moderne en hedendaagse kunst. Oud en nieuw lopen door elkaar heen waarbij iedereen wordt uitgenodigd zijn eigen blik te vormen. The invisible colour Een presentatie uit de eigen collectie met Pawel Althamer, Francis Alÿs, Jowan van Barneveld, Michael Krebber, Joëlle Tuerlinckx en Luc Tuymans. T/m 3 oktober. Sandra Vásquez de la Hora Elke tekening is een volledig zelfstandig kunstwerk dat haar eigen geschiedenis vertelt en eigen ziel onthult, maar De la Horra voegt de tekeningen graag samen tot grote muurinstallaties, soms wel een honderdtal werken van heel verschillende formaten. T/m 24 oktober. Gluren bij de buren Met je ticket van het Bonnefantenmuseum kun je gratis naar het Gallo Romeins Museum in Tongeren (B) en het Museum van het Waalse leven in Luik (B). Kijk voor meer informatie op www.bonnefanten.nl. Geopend: dinsdag t/m zondag 11.00u -17.00u. Centre Céramique Mosa Fabrica - de collectie van Buren De heer van Buren is een verzamelaar

die bijna uitsluitend keramische producten van de MOSA (1883-2004) bijeen heeft gebracht. De Dorst van Maastricht Een bijzondere tentoonstelling over de rol die drank in Maastricht gespeeld heeft vanaf de Romeinen tot nu. Middeleeuwse teksten in beeld Onlangs kreeg Centre Céramique een schenking van een zeventiental facsimile’s van Duitse literaire handschriften. Expo@4 toont een deel van deze werken. Klinkend Changement Veranderingen in Limburg is het thema waarmee jonge Limburgse dichters aan de slag zijn gegaan. Geïnspireerd door deze gedichten hebben Limburgse componisten een muziekstuk gecreëerd dat deze gedichten verbind. Van 5 t/m 16 oktober. Carlos: Slachtoffer van het Beleg van Maastricht Kom meer te weten over de gelaatsconstructie van ‘Carlos’, een Spaanse soldaat die in 1579 bij het beleg van Maastricht sneuvelde. Zijn schedel ligt er ook. t/m 15 oktober. Alles heeft een verhaaltje Vrolijke (kinder)tentoonstelling met beelden en illustraties van Chrit Jamin en Trish Flannery. T/m 30 oktober. Gisteren deed ik het nog Advertenties, affiches en televisiecommercials uit de jaren ’70, die de consumptiedrang en de vrijheid van het individu verbeelden die mede veroorzaakt werd door de welvaartstijging in die tijd. T/m 24 oktober.


Museum aan het Vrijthof Vaste collectie Stijlkamers met bijzondere meubels en kunstvoorwerpen in o.a. LuiksMaastrichtse régencestijl. Geopend: woensdag t/m zondag van 13.00u -17.00u. Museum de Historische Drukkerij De Wereld van René Glaser In 1970 verschenen van Glasers hand twee manifesten over hoe verveling een voorwaarde kan zijn van creativiteit. De Regout Drukwerkplaats Een reconstructie van een drukwerkplaats anno 1860, waarbij een originele handpersmachine voor kopergravuredruk van Petrus Regout een hoofdrol speelt. Geopend: zaterdag van 13.00u tot 17.00u, groepen het hele jaar door op aanvraag. Museumkelder Derlon In de kelder van hotel Derlon zijn diverse Romeinse ruïnes uit de 2e, 3e en

Foto: Carlos: slachtoffer van het beleg van Maastricht 4e eeuw te zien. Onder andere een deel van een plein, een waterput, een gedeelte van een preromeinse maaskeienweg en delen van een muur en een poort. In vitrines worden Romeinse vondsten tentoongesteld en panelen geven aanvullende informatie over de resultaten van het archeologisch onderzoek op deze plaats. Geopend: elke zondag van 12.00u -16.00u. Hoofdwacht House of wonders De makers vertellen de rijke geschiedenis van Limburg aan de hand van fascinerende rariteiten en kleine persoonlijke verhalen. Dinsdag t/m zondag van 12.00u - 19.00u Schuilen in Maastricht Ervaar drie meter onder de grond hoe het was om te schuilen in de kazematten van Maastricht tijdens WOII en de Koude Oorlog.

Geopend: 17 oktober 15.00u -17.00u Natuurhistorisch Museum De vaste collectie dekt de geologie en biologie van Limburg en wijde omgeving. In het museum vind je heemtuin ‘De Wever’ met Limburgse planten, of je kunt een reis maken door de tijd: Van het steenkolentijdperk en de Krijtzee met de Mosasaurus tot het aquarium met vissen, die vandaag de dag in de Limburgse beken zwemmen. Parasieten Je maakt o.a. kennis met een pissebed die via de kieuwen de mondholte van een vis binnenkruipt, zich daar vastbijt, de tong laat afsterven en vervolgens zelf de plaats van de tong inneemt. De meedogenlooste griezels van de natuur komen aanbod. Geopend: maandag t/m vrijdag van 10.00u -17.00u, zaterdag en zondag van 14.00u -17.00u

Kerk en Schatkamer St. Servaasbasiliek Uiterlijk imposant en innerlijk een schatkamer vol van traditie, historie, religieuze cultuur en bouwkunst. Hier koestert Maastricht haar grootste schatten. Voor rondleidingen zie UITlopen. Geopend: maandag t/m zaterdag om 10.00u -17.00u en op zondag van 12.30u -17.00u Kerk en Schatkamer O.L.V. Basiliek Een groot aantal voorwerpen van kerkelijke kunst en kunstnijverheid zoals rijk geborduurde koorkappen en kazuifels, het zogenaamde Levietenkleed van St. Lambertus, relieken in prachtige houders, processievaandels, kerkzilver, beelden en nog veel meer. Geopend: dagelijks van 11.00u -17.00u, op zondag van 13.00u -17.00u Lees verder op pagina 8

www.uitburo.nl/maastricht

Leven langs de Maas Een tentoonstelling met verhalen over de rivier en haar oeverbewoners door de eeuwen heen. Vanaf 15 oktober. Uncontacted Het is moeilijk voor te stellen, dat in een wereld die steeds kleiner wordt, er nog geïsoleerd levende stammen bestaan. Vanaf 20 oktober. Geopend: dinsdag en donderdag 10.30u t/m 19.00u, woensdag en vrijdag 10.30u t/m 17.00u, zaterdag 10.00u t/m 15.00u

7


de la Horra_Uit_3/4page.qxd:Bonn

Architectuur, geluid en licht

oktober 2010

De installatie ‘Panels. An inquiry into the spatial, the sonic and the public’ van kunstenaar Paul Devens beslaat de gehele bovenzaal van 800 m2 van de Wiebengahal, met het kenmerkende halfronde betonnen schaaldak. Het werk van Paul Devens geeft de bezoeker een vervreemdende architectonische ervaring, waarbij geluid en licht een belangrijke rol spelen. De architectuur – de moeder der kunsten – wordt op dit moment veelal vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief benaderd. Deze installatie probeert dit perspectief te verruimen door aan te sluiten bij een vrijwel vergeten discussie, waarbij architectuur allereerst wordt opgevat als een formele en abstracte taal. Overeenkomsten met disciplines als muziek en dans worden hierdoor zichtbaar.

8

9/6/10

15:25

Page 1

Bonnefantenmuseum Maastricht

Sandra Vásquez de la Horra 11.07.–24.10.2010 www.bonnefanten.nl

T/m tot 16 januari, NAiM/Bureau Europa dinsdag t/m zondag, 11.00u -17.00u

Vervolg van pagina 7 overige exposities

Art2c Sieraden en designproducten van nationale en internationale kunstenaars en ontwerpers. De wisselende collectie bestaat overwegend uit creaties die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen. Ook is de natuur vaak inspiratiebron voor de vormtaal van de makers. Geopend: woensdag t/m zaterdag van 10.00u tot 18.00u Overige tijden op afspraak. Huub Hannen Galerie Een solo tentoonstelling van Simone van Bakel met nieuwe glazen, bronzen en keramische

sculpturen. Als gastexposant is er werk te zien van de internationaal bekende kunstenaar Carolein Smit met keramische beelden. T/m 17 oktober Geopend: vrijdag t/m zondag 13.00u -17.00u, maandag t/m donderdag op afspraak. Manifesta Maastricht Gregg Chadwick De plaatsen die de gevierde Amerikaanse schilder Chadwick tegenkomt, vormen de prikkels voor zijn schilderijen. Op zijn schilderijen doemen de personages vanuit een alles omvattende achtergrond. 25 september t/m 31 oktober.

Goed om te weten Adressen vind je in de adressenlijst achterin deze UIT! Voor een compleet overzicht van tentoonstellingen kijk je op www.maastrichtsuitburo.nl

Laatste kans Heeft u de tentoonstelling van Sandra Vásquez de la Horra nog niet bezocht? Dan heeft u nog tot 24 oktober de tijd om de tekeningen-installaties van deze Chileense kunstenares in het Bonnefantenmuseum te bezichtigen.


De Nederlandse Dansdagen Was Maastricht in september in de ban van religieuze muziek, in oktober reizen de meest spraakmakende en indrukwekkende dansvoorstellingen af naar het Zuiden. Van urban tot klassiek, van gerenommeerde gezelschappen tot jonge choreografen, van khimar tot mannenpak. Festival de Nederlandse Dansdagen laat de stand van zaken in de Nederlandse dans zien. Voor ‘Mourning’ van het Internationaal Danstheater vond de Irakese choreograaf Muhanad Rasheed inspiratie in rouwrituelen. In khimar geklede vrouwen gaan op zoek naar verbanden tussen het leven in het Westen en Midden-Oosten. Bij ‘We solo men’ van Ann Van den Broek zien we zes mannen in pak. Of toch niet? Niet alles is wat het lijkt. Verder programmeerde de nieuwe directeur Peggy Olislaegers samen met de festivalredactie o.a. ‘Endless songs of silence’ van Nanine Linning, ‘Wowwowwonders in me’ van anoukvandijk dc, ‘WALTZ’ van Dansgroep Amsterdam en ‘TAG’ van Don’t hit Mama.

Muziek van DJ Junkie XL tijdens openingsgala Voor het eerst tijdens zijn carrière maakt de wereldberoemde DJ Tom Holkenborg (Junkie XL) muziek voor een orkest. Speciaal voor het Gala van de Nederlandse Dans componeerde hij een stuk van 3,5 minuut

FOTO: JEAN VAN LINGEN

FOTO: KALLE KUIKKANIEMI voor het Limburgs Symfonie Orkest. Choreografen Wies Bloemen, Club Guy and Roni en Ted Brandsen van Het Nationale Ballet, creëren hierop ieder een choreografie. Drie kleine, unieke wereldpremières. Op het Gala worden ook de Zwanen, de Oscars van de Nederlandse Dans, uitgereikt. Zaterdag 2 oktober, Theater aan het Vrijthof

Het Nationale Ballet en Arthur Japin Choreograaf Krysztof Pastor creëerde een voorstelling over een van de grootste dansers van de twintigste eeuw: Vaslav Nijinski (1889-1950). Schrijver Arthur Japin schreef in het in september verschenen boek Vaslav over deze beroemde danser. Duetten en trio’s uit de voorstelling ‘Nijinski – Dancer, clown, god’ van Het Nationale Ballet worden afgewisseld met tekstfragmenten voorgedragen door Arthur Japin. Zondag 3 oktober, Derlon Theater

Nederlandse Dansdagen gemist? De NPS is vaste partner van de Nederlandse Dansdagen en doet op zondag 10 oktober om 13.00 op NL2 in NPS Podium uitgebreid verslag van het festival.

De Nederlandse Dansdagen vinden plaats van vrijdag 1 t/m zondag 3 oktober in Theater aan het Vrijthof en andere locaties in de stad. Kijk voor een overzicht van alle voorstellingen in de dagagenda of op www.nederlandsedansdagen.nl

www.uitburo.nl/maastricht

´Alleen tijdens de Nederlandse Dansdagen herbergt Maastricht zoveel dans per vierkante meter. Dans raakt en beweegt je.´ festivaldirecteur Peggy Olislaegers

9


agenda oktober Vrijdag 1 oktober Jeugd Alles heeft een verhaaltje Centre Céramique Vrolijke (kinder)tentoonstelling met beelden en illustraties van Chrit Jamin en Trish Flannery.

oktober 2010

Dans NDD: Mourning 18:30, AINSI Het universele thema rouwen. Moderne dans en traditionele dansvormen.

10

Theater De getemde feeks 20:00, Pesthuys Podium Angelika Minola heeft haar oudste dochter Katharina is een onaangepaste furie, die de mannen van Padua eerder afstoot dan aantrekt. Angelika heeft besloten dat haar andere dochter pas mag trouwen als Katharina, de feeks, gehuwd is. Playfestival Muziekgieterij 20:00, Muziekgieterij Ladies Night in Café Rosé 20:00, Cafe Rosé COC Limburg Iedere 1e vrijdag van de maand is Ladies Night in COC Café Rosé. Dit is dé plek voor lesbische en biseksuele vrouwen en meiden om elkaar te ontmoeten! Mannen zijn overigens ook gewoon welkom op deze avond. Dans NDD: Openingsprogramma 21:00, Theater aan het Vrijthof De openingsavond biedt een mooie afspiegeling van het dansaanbod voor de grote zalen in Nederland. Een combinatie van topgezelschappen met spraakmakende choreografieën zorgt gegarandeerd voor een bijzondere avond vol prachtige dans. Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Iedere vrijdag en zaterdag cocktail avond met een DJ die heerlijk herkenbare muziek draait. Dans NDD: Male Version & TAG 23:00, Theater aan het Vrijthof In beide duetten zien we twee

mannen die zich laten bekijken en die kwetsbaar durven zijn. Maar bovenal zien we mannen die met hun kracht en virtuositeit de ruimte bedwingen. zaterdag 2 oktober Antiek en vlooienmarkt 09:00, Stationsstraat Grote antiek, curiosia en vlooienmarkt waar ongeveer 135 handelaren hun waar aanbieden. Snuffel een gezellig tussen de kramen en vindt het artikel dat u al lang zoekt of nooit gedacht had te vinden. Dans NDD: Blade Runner 13:00, Timmerfabriek Aan de hand van de sciencefiction klassieker Blade Runner nodigt Erik Kaiel, samen met zijn dansers en studenten van de Toneelacademie Maastricht, je uit de performers te volgen op een tocht dwars door de ruimte. Dans NDD: ITs Award Winnaars 13:00, Het Huis van Bourgondië Een voorstelling van de meest veelbelovende choreaografiestudent. Dit jaar in combinatie met het nieuwste werk van de winnaar van vorig jaar. Dans NDD: 2 Dialogue with Lucinda 15:00, AINSI Gefascineerd door het strenge en eenvoudige minimalisme van het vroegere werk van Lucinda Childs koos Nicole Beutler twee stukken die in stilte opgevoerd worden. Dans NDD: Dissbalance 15:00, Toneelacademie Hiphoptheater over de zoektocht naar balans tussen jezelf en je omgeving. Jongerentheater 020 Dans NDD: Wowwowwonders in me 16:45, Derlon Theater De schilderijen van Nik Christensen (1973) zijn leidraad en inspiratie in deze dansvoorstelling. anoukvandijk dc

NDD: Galadiner 18:00, Theater aan het Vrijthof Voorafgaand aan het Gala van de Nederlandse dans kunt je op zaterdag 2 oktober feestelijk dineren in het Theater aan het Vrijthof. Kosten zijn 27,50 euro per persoon, inclusief een drankje. Theater De getemde feeks 20:00, Pesthuys Podium Zie 1 oktober. Dans NDD: Gala van de Nederlandse Dans 20:15, Theater aan het Vrijthof Op uitnodiging van de Nederlandse Dansdagen verzorgt Scapino Ballet Rotterdam een eenmalig programma. Daarnaast is ook op deze avond veel Nederlandse dans te zien en het Limburgs Symfonie Orkest. De dresscode van deze avond is feestelijk. Theater Panta Rhei II 20:30, ‘t Magisch Theatertje Figurentheater voor volwassenen met als thema ‘Panta Rhei’: alles stroomt en vloeit eeuwig door, de rode draad die de reeks korte scènes op poëtische wijze met elkaar verbindt. ‘t Magisch Theatertje Evenementen Vos Investment Groep Oktobergala 2010 21:00, La Bonbonnière De alweer veertiende uitgave van Limburgs grootste gala. Een avondvullend programma met diverse optredens, met als hoofdact Xander de Buisonjé. De opbrengst gaat naar ‘De Stiching Downsyndroom’. Popmuziek Grease Monkeys 22:00, John Mullins Irish Pub Pop/rock band met leden van de legendarische band Green Dream. Dans NDD: Op weg naar Harlem: Club event 22:30, Theater aan het Vrijthof Na het Gala van de Nederlandse Dans openen zich in alle hoeken en gaten van Theater aan het Vrijthof verrassingspakketjes. Alles is mogelijk, let op uw schoenen en dansen mag - maar hoeft niet! Don’t Hit Mama

Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober. zondag 3 oktober Evenementen Ruhr 2010, Kulturhauptstadt Europas (Engels) 09:00, CS Maastricht Het Ruhr is uitgeroepen tot het culture hoofdstad van Europe 2010. Studium Generale organiseert daarom een excursie naar Essen. Een dag vol bezoeken aan monumenten en tentoonstellingen die een indruk geven van de gedaanteverwisseling van het gebied. Studium Generale Maastricht Antiek en vlooienmarkt 10:00, Markt Zie 2 oktober Jeugd Floor en Ferdinand verhaaltjes in ‘muizenland’ 11:00, ‘t Magisch Theatertje Een verhaal over een gewone muizenfamilie. Maar bestaat er eigenlijk wel een gewone familie? Nee, want elke familie heeft ook wel iets bijzonders. Een allerliefst verhaal met poppen voor de allerkleinsten van 3 tot 6 jaar. ‘t Magisch Theatertje Dans NDD: Blade Runner 12:00, Timmerfabriek Zie 2 oktober Dans NDD: Vaslav Nijinsky dancer, clown, god 13:30, Derlon Theater Een associatieve voorstelling, gebaseerd op de grote rollen, de balletten én het dagboek van Nijinsky. Vaslav Nijinsky (1889-1950) was, naast Rudolf Nureyev, de grootste danser van de twintigste eeuw. Holland Symfonia Gesproken woord Hyves, MSN en Chat, wat is dat? Jongeren leggen uit! 14:00, Centre Céramique Tijdens deze unieke pilot komen scholieren van het St. Maartenscollege uitleg geven aan bezoekers van Centre Céramique over Hyves, MSN en Chat. Laat u inspireren, doe kennis op en ontdek waarom jongeren deze middelen niet meer kunnen missen.


agenda

‘De getemde feeks’ is de derde Shakespeare in rij van Maastrichtse toneelgezelschap M’46. Angelika Minola heeft twee dochters. Ze heeft besloten dat de jongste en begeerlijke pas mag trouwen als de oudste, de feeks, gehuwd is. De Veronees Petruchio durft het aan: hij wil deze feeks wel temmen. Regisseur Ivo Habets bewerkte dit historische stuk en maakte er een snelle komedie van, geplaatst in Ristorante Cucinella. “Als je iets met Shakespeare doet, moet je er iets eigentijds mee doen”, aldus de jonge regisseur. Vrijdag 1 t/m zaterdag 16 oktober, Pesthuys Podium Theater De getemde feeks 14:30, Pesthuys Podium Zie 1 oktober Jeugd Voorleesuurtje 14:30, Centre Céramique Anna leest voor in Centre Céramique. Jazz Mike del Ferro Trio 15:00, Café Thembi Een selectie uit eigen composities en het omvangrijke repertoire van jazzstandards Mike del Ferro Trio Dans NDD: Endless Song of Silence 15:00, Theater aan het Vrijthof Laat je verrassen en geniet van de dansers, muziek en prachtige bewegingen die de Nederlandse dans voor je in petto heeft. Deze middag brengt een voorstelling voor jong en oud. Het Nationale Ballet Jazz Corrie van Binsbergen’s CRAM Quartet 17:00, Café Thembi Wat deze band als geheel bijzonder maakt, is de manier waarop Corrie van Binsbergen zonder nadruk spot met het onderscheid tussen de diverse genres. Rock, jazz of modern klassiek. maandag 4 oktober Gesproken woord The Arab Experience of Democracy 20:00, Aula Minderbroedersberg Prof. Rogan tells about the

history of Arab democracy, from the first parliaments in the 19th century to the rise of the military dictators, whose style of rule still limits political pluralism today. Theater Janken en Schieten 20:30, Parkeerplaats Timmerfabriek Busrit naar de betekenis van het verleden waarin de complexiteit van de joodse geschiedenis en identiteit wordt blootgelegd. Kaartverkoop via het Huis van Bourgondië. Theater Arminius! 20:00, Sint Janskerk De Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus proberen het met elkaar eens te worden over de goddelijke voorbeschikking. Dan sterft plotseling Arminius, die probeerde Calvijn en Erasmus met elkaar te verzoenen dinsdag 5 oktober Mullins Quiznight 20:00, John Mullins Irish Pub Quiznight in triviant stijl met geschiedenis, aardrijkskunde en popvragen in beeld en geluid. Gesproken woord SG Science Café with ELSA: Comparing Criminal Policy and the Effectiveness of Punishment 20:00, Selexyz Dominicanen 150 years ago the last death penalty was carried out in The Netherlands. In light of this we question the use of

Tim Knol & band Introductie is overbodig, want Tim Knol is hot. Een bijzondere muzikant met een gouden stem en een uitzonderlijk sterk debuutalbum. Frisse pop met countrytwist, een scheutje roots, nedericana en sixties-/seventiesrock. Muziek waarin het beste uit heden en verleden samenkomt. Het warme, zonnige geluid, Knols ongelofelijke stem en de scheurende gitaar die daar doorheen knalt. Woensdag 6 oktober, Muziekgieterij

different forms of punishment. The criminal policies of different countries will be compared. And what role does the media play? Theater Janken en Schieten 20:30, Parkeerplaats Timmerfabriek Busrit naar de betekenis van het verleden waarin de complexiteit van de joodse geschiedenis en identiteit wordt blootgelegd. Kaartverkoop via het Huis van Bourgondië. Dans Hot Latino Salsa Party 22:00, Café Cliniq Na de lessen is er een salsa party met nationale en internationale DJ’s zodat je je geleerde passen nog eens dunnetjes over kunt doen in dit gezellige café in hartje centrum. woensdag 6 oktober Evenementen Openingsfeest Kinderboekenweek 14:00, Minerva Maastricht Ontmoet auteurs en illustratoren en laat ze een handtekening zetten in jouw boeken. Laat je deze dag voorlezen in Centre Céramique, doe mee met de workshop van CNME of ga creatief aan de slag bij de workshop van De Kinderacademie van Kumulus. Jeugd Voorleesuurtje 14:30, Bibliotheek Heer Frederike leest voor in bibliotheek Heer. Laat wel even weten dat je komt via de balie van de bibliotheek of via T. 043 350 56 08.

Jeugd Clownshow Pipo Pé 14:50, Bibliotheek Malpertuis Clown Pipo Pé maakt er deze middag een dolle boel van. Hij gaat goochelen. En met jullie hulp moet dat zeker lukken. Verder hoef je niet stil te zitten. Voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Evenementen Speciale koopavond 18:00, Selexyz Dominicanen Een koopavond met mooie kortingen, lekkere hapjes en leuke activiteiten. Zoals de loterij, waarin je zomaar prachtige prijzen kunt winnen! Gesproken woord Kinderboekenweek: Ton van Reen 19:00, Selexyz Dominicanen Ton van Reen verteld over de bokkenrijders in Limburg. Dit doet hij aan de hand van een vijftigtal platen en documenten die laten zien hoe de mensen en ook de bokkenrijders in de achttiende eeuw leefden. Gesproken woord Urban connections 19:00, Stadhuis Maastricht Debates en Gemeente Maastricht organiseren samen een publiek debat en workshop over regionale stedelijke samenwerking. Tijdens deze bijeenkomsten zullen veel nieuwe ideeën uitgewisseld worden. Aanmelding voor het publiek debat is verplicht. Theater Janken en Schieten 20:30, Parkeerplaats Timmerfabriek Zie 4 oktober.

www.uitburo.nl/maastricht

M’46 speelt een bewogen Feeks

11

11


agenda Urban connections, powered by Maastricht Hoe kun je een stedelijke regio inrichten? Welke vaak impliciete visies liggen hieraan ten grondslag? Welke plaats hebben de burgers in al de plannenmakerij? Hoe ga je om met uiteenlopende belangen en de onvermijdelijke onvoorspelbaarheid? Vragen die centraal staan in een publiek debat en workshop over regionale stedelijke samenwerking georganiseerd door Maastricht Debates en Gemeente Maastricht. Met o.a. Jan Mans, burgemeester van Maastricht en Greame Evans, professor Culture and Urban Development, Maastricht University als deelnemers. Voor meer informatie en deelname info@maastrichtdebates.net

oktober 2010

Woensdag 6 en donderdag 7 oktober, Stadhuis

12

Letters bij de lunch De Maastrichtse schrijver Ad van Iterson (1952) brengt de lezer in zijn nieuwe roman ‘Neem me mee’ terug naar zijn jeugd in de jaren zestig in Limmel. Een optimistische, verwachtingsvolle tijd waarbij de herinneringen aan de laatste jaren van zijn vader en moeder centraal staan. In zijn voordracht vol heimwee, melancholie en schuldgevoel beschrijft hij de onttakeling en de dood van zijn ouders, maar blikt hij ook terug op ‘zijn verloren paradijs’. Donderdag 7 oktober, Centre Céramique

Groot, groter, gran Tussen alle composities die Mozart aan het begin van de jaren 1780 produceerde, bevond zich ook zijn meest intrigerende blazersserenade, ofwel ‘Gran Partita’. De Serenade in Bes, KV 361, geschreven voor twee hobo’s, twee klarinetten, twee bassethoorns, vier hoorns, twee fagotten en onderstut door een contrabas, staat bekend als de mooiste bijdrage tot de achttiende-eeuwse ‘harmoniemuziek’. Masterstudenten van Conservatorium Maastricht en Conservatorium Fontys maken in oktober een kleine tour door Nederland om deze ‘Gran Partita’ op te voeren. Dirigent is Léon Berendse. Vrijdag 8 oktober, Conservatorium Maastricht

Jazz Adriana Miki 20:30, Theater aan het Vrijthof Dat er door de aderen van Adriana Miki pure passie voor muziek stroomde, wist ze al voor ze kon lopen. Met een mix van Braziliaanse jazz, samba en bossanova zingt Miki vanuit haar hart en weet ze van elk optreden een intieme bijeenkomst te maken. Popmuziek Tim Knol & Band 21:00, Muziekgieterij Een bijzondere muzikant met een gouden stem en een uitzonderlijk sterk debuutalbum. Frisse pop met countrytwist, een scheutje roots, nedericana en sixties- en seventiesrock. Jeugd Kinderboekenweek: Muis op bezoek Selexyz Dominicanen Het is kinderboekenweek! Voor de jongste lezertjes is er speciaal bezoek: Muis, de beroemde prentenboekenhoofdpersoon van Lucy Cousins. Je kunt met muis op de foto, luisteren naar muis-verhalen en muis deelt kleurplaten uit. donderdag 7 oktober Gesproken woord Letters bij de lunch: Neem me mee 12:30, Centre Céramique De Maastrichtse schrijver Ad van Iterson neemt je mee naar de jaren zestig in Limmel. Met heimwee, melancholie en schuldgevoel beschrijft hij de onttakeling en de dood van zijn ouders, maar blikt hij ook terug op ‘zijn verloren paradijs’. Gesproken woord Depressie en persoonlijkheid: is er een verband? 20:00, Aula Minderbroedersberg Prof. Luyten belicht essentiële vragen aan de hand van recent onderzoek naar de relatie tussen persoonlijkheid, depressie en daaraan gerelateerde aandoeningen. Cabaret Klaas van der Eerden - Schwalbe 20:15, Theater aan het Vrijthof Hij is weer terug met een flitsend nieuw humoristisch en muzikaal programma. Ras-en-

tertainer Klaas van der Eerden haalt ook deze keer weer alles uit de kast om de zaal compleet uit haar dak te laten gaan. Theater Janken en Schieten 20:30, Parkeerplaats Timmerfabriek Zie 4 oktober. Gesproken woord Urban connections Stadhuis Zie 6 oktober vrijdag 8 oktober Theater Brief aan mijn rechter 15:00, Theater aan het Vrijthof Arts Charles Alavoine is veroordeeld voor het vermoorden van zijn minnares, maar niet met voorbedachten rade. In een brief probeert Charles zijn rechter ervan te overtuigen de moord wél bewust te hebben gepland, als een daad uit liefde. NTGent Klassieke muziek Gran Partita van Mozart 19:30, Conservatorium Maastricht-Hoofdgebouw Tussen alle composities die Mozart aan het begin van de jaren 1780 produceerde, bevond zich ook zijn meest intrigerende blazersserenade, ofwel ‘Gran Partita’. Authentiek of niet, ‘groots’ is deze compositie in ieder geval. Masterstudenten Conservatorium Maastricht Theater De getemde feeks 20:00, Pesthuys Podium Zie 1 oktober Popmuziek Sparrow Falls CD release show 20:00, Muziekgieterij Sparrow Falls wordt gekenmerkt door een unieke melodieuze mix van rock, punk, hardcore en hardrock. Vandaag presenteren de bandleden hun lang verwachte album ‘Tides’. Gesproken woord Van start naar finish: Opening literaire seizoen met Benali 20:00, Theater Kumulus Abdelkader Benali luidt het nieuwe literaire seizoen in met een lezing over o.a. zijn eigen werken en zijn favoriete schrijvers.


agenda Klassieke muziek Hommage aan Robert Heppener (1925-2009) 20:00, Conservatorium Maastricht-Hoofdgebouw Een bijzonder herdenkingsconcert gewijd aan composities van de vorig jaar in augustus overleden Nederlandse componist Robert Heppener. Cappella Amsterdam

Theater Janken en Schieten 20:30, Parkeerplaats Timmerfabriek Zie 4 oktober.

Theater Hans Klok - Hurricane 20:15, Theater aan het Vrijthof De snelste illusionist allertijden.

Wereldmuziek Global Culture Night: Bernie’s Lounge 20:30, AINSI De muziek van de Amsterdamse 9-koppige formatie Bernie’s Lounge is een combinatie van afrobeat, latin, funk, samba, hiphop en balkanbeat. Een avondje pure energie en een creatieve vonk die overslaat tussen publiek en band

Dance Pink Party 22:00, La Bonbonnière De grootste gay & lesbian party van de regio. Ook deze keer zijn alle zalen weer helemaal voor de Pink Party met een bomvol programma met diverse dj’s, live acts en een lounge-ruimte met cocktailbar.

Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober zaterdag 9 oktober Evenementen Antiek en vlooienmarkt 09:00, Stationsstraat Zie 2 oktober Workshop: ‘Monografie van een boom’ 09:30, Natuurtuinen Jekerdal Tijdens de workshop gaan we allerlei zaken over de gekozen bomen verzamelen, bespreken en rangschikken met de bedoeling er uiteindelijk een boekwerk van te maken: een monografie van je eigen boom! Klassieke muziek Wagner - Das Rheingold 19:00, Minerva Maastricht In Das Rheingold steelt Wotan de ring die de wereldmacht verschaft van de dwerg Alberich, die hem op zijn beurt heeft gesmeed uit het goud dat hij roofde van de Rijndochters. Theater De getemde feeks 20:00, Pesthuys Podium Zie 1 oktober

Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober zondag 10 oktober Opnames Tussen Kunst en Kitsch 11:00, Bonnefantenmuseum Het Bonnefantenmuseum is dit jaar geselecteerd voor een opnamedag van het AVRO programma Tussen Kunst en Kitsch. Laat op deze bijzondere dag je boeken of andere spullen taxeren. Gesproken woord Start Introduction to Contemporary Art 11:00, Bonnefantenmuseum Can we still like contemporary art? And what ís Conceptual Art? What’s the difference between modern and contemporary art? These questions will be addressed in two lectures and an art tour organized together with the Bonnefanten Museum Maastricht. Klassieke muziek Hans & Grietje 11:30, Centre Céramique Een muzikaal sprookje, voor jong tot oud! Vandaag wordt het wel op een heel speciale

FOTO: MOON SARIS

Janken en schieten Stap samen met Ilay den Boer, zijn oma en vijftien medepassagiers op de bus waarin zijn oma vluchtte vanuit Litouwen naar Israël tijdens de Tweede Wereldoorlog. In deze bus zet Ilay de eeuwige joodse trektocht voort. Op zoek naar de betekenis van het verleden in het hier en nu. Door samen met het publiek naar de historische context te kijken, poogt Ilay iets zinnigs te zeggen over Israëls onzinnige oorlog. ‘Janken en Schieten’ is de tweede stap van de Nederlands/Israëlische theatermaker Ilay den Boer in de reeks ‘Het beloofde feest’. ‘Zeer geschikt voor allen die zich nog wel druk maken over Israël. En voor alle mensen die van indringend theater houden. Want dat maakt deze 23-jarige jongen.’ (Wilfred Takken, NRC Handelsblad Cultuurblog) Woensdag 6 t/m zondag 10 oktober, Het Huis van Bourgondië

manier verteld. Niet alleen in woorden, maar ook met muziek. Laat je verrassen, kom luisteren en probeer na het concert de instrumenten zelf uit! Limburgs Symfonie Orkest Jong&Out Limburg 13:00, Cafe Rosé COC Limburg

Jongerenmeeting voor homo-, bi- en transgender jongeren t/m 18 jaar. Gesproken woord Hyves, MSN en Chat, wat is dat? Jongeren leggen uit! 14:00, Centre Céramique Zie 3 oktober

Abdelkader Benali in Maastricht Aan de start van het nieuwe literaire seizoen organiseren Centre Céramique en Schrijversschool Kumulus een lezing door de bekende schrijver Abdelkader Benali. Benali zal dieper ingaan op het schrijverschap door o.m. voor te lezen uit eigen werk, te spreken over zijn boekenprogramma, wat literatuur voor hem heeft betekend, zijn favoriete schrijvers en hoe schrijvers kunnen inspireren. Dit laatste aan de hand van voorbeelden uit de wereldliteratuur. Vrijdag 8 oktober, Theater Kumulus

www.uitburo.nl/maastricht

Klassieke muziek Gran Partita 20:15, Theater aan het Vrijthof Kent u fagot-, fluit-, hoornconcerten uit de achttiende eeuw? Dan zijn die wellicht van Mozart, zoals ook de beroemde Gran Partita. Rond dit evangelie brengt het LSO ‘blaaswerk’ van Stravinsky, Christer Danielsson en Sjostakovitsj. Limburgs Symfonie Orkest

13 13


agenda Jazz Ad Colen Kwartet 15:00, Café Thembi Dit kwartet om de Utrechtse saxofonist Ad Colen speelt een repertoire waarin een volstrekt natuurlijk aandoende balans wordt gevonden tussen traditionele jazz en moderne stromingen. Ad Colen Kwartet

oktober 2010

Theater Moments musicaux II - Eerste laureaten Van Wassenaer 15:30, Sint Janskerk Het Japans-Italiaanse duo Tempo Rubato speelt fortepiano. Op het programma staan vierhandige pianowerken van Riem, Rauzzini, Beethoven, Giordani, Mozart en Clementi. Tempo Rubato

14

dinsdag 12 oktober

Hij bedenkt een gemeen plan, maar gaat dat lukken? Voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. Jeugd Voorleesuurtje 14:30, Centre Céramique Veroon leest voor in Centre Céramique Jeugd Kinderboekenweek: Maak je eigen boekenheld 16:00, Selexyz Dominicanen Zie 13 oktober

Jazz Jazzcafé Maastricht 21:00, Muziekgieterij

Gesproken woord Ongeschreven regels: Waarom het recidivecijfer niet daalt 20:00, Aula Tongersestraat 53 Gerritsen, zelf ex-gedetineerde, laat zien dat een zwaarder pakket van strafmaatregelen, al dan niet in combinatie met een “persoonsgerichte aanpak”, wel móet falen om recidive terug te dringen.

jazz JekerJazz De grootste ‘jazz-uitmarkt’ van Europa met live jazz in diverse café’s.

Dans Hot Latino Salsa Party 22:00, Café Cliniq Zie 5 oktober woensdag 13 oktober Jeugd Kinderboekenweek: Maak je eigen boekenheld 14:00, Selexyz Dominicanen Vanmiddag kun je een eigen boekenheld maken. Meld je hiervoor aan bij de klantenservice of mail naar promotie.dominicanen@selexyz.nl. Jeugd Kindervoorstelling Krokodillenthee 14:30, Bibliotheek Heer In het theehuis wordt een feest gehouden. Iedereen is uitgenodigd behalve krokodil.

In deze nieuwe serie klassieke muziek concerteren vooraanstaande musici uit binnen- en buitenland. Met Tempo Rubato zijn de eerste laureaten van het Van Wassenaer concours, editie 2009 te gast. Antonio Piricone en Megumi Tanno spelen op fortepiano muziek à quatre mains van Mozart en tijdgenoten. Zondag 10 oktober, Sint Janskerk

Gesproken woord Freek en Wiel over Toon 20:00, Aula Tongersestraat 53 In een tweegesprek met hoogleraar letterkunde Wiel Kusters vertelt Freek over de essentie van Toon Hermans, de invloed van Toon op zijn werk en de kunst van de kleine kolder.

Mullins Quiznight 20:00, John Mullins Irish Pub Zie 5 oktober

Theater Karakter 20:15, Theater aan het Vrijthof Man, vrouw en zoon zijn allen even koppig. Dat botst.

Moments musicaux

donderdag 14 oktober

Gesproken woord Bewustzijn, hersenen en subjectieve uitspraken 20:00, Aula Minderbroedersberg In deze lezing wordt het dilemma tussen de wetenschappelijke theorie en praktijk toegelicht aan de hand van de belangrijkste filosofische posities op dit gebied. Jazz Joep van Leeuwen 20:00, Pesthuys Podium Van alle mogelijke gitaarstijlen is solo jazzgitaar de hoogste discipline. Veelal kan een gitarist terugvallen op zijn begeleiding bestaande uit bas, slagwerk, piano, enz. Als hij echter alleen op het podium zit, moet hij al deze functies zelf vervullen! Popmuziek Heather Nova A Special Acoustic Evening 20:15, Theater aan het Vrijthof Poëtische teksten in ingetogen liedjes, waarin cellos, violen, akoestische gitaren en Nova’s engelachtige stem de toon zetten.

Hommage aan Robert Heppener Een herdenkingsconcert gewijd aan composities van de vorig jaar overleden Nederlandse componist Robert Heppener, die gedurende 20 jaar van zijn leven verbleef in Limburg (Vijlen) en als docent verbonden was aan het conservatorium Maastricht. Robert Heppener was componist van een veelzijdig oeuvre. Vergeleken met de avant-gardisten van zijn generatie componeerde Robert Heppener conventioneel. Vocaliteit, helderheid en lyriek typeren zijn werk. Zaterdag 9 oktober, Conservatorium

Freek over Toon Dit jaar is het tien jaar geleden dat de uitvinder van de onemanshow, Toon Hermans, overleed. In kader van het Toon-jaar 2010 vertelt Freek de Jonge over de man die hij altijd als zijn grote voorbeeld heeft beschouwd. In een tweegesprek met hoogleraar letterkunde Wiel Kusters vertelt Freek over de essentie van Toon, de invloed van Toon op zijn werk en de kunst van de kleine kolder. Verder: waar zit dan toch die lach bij Toon? En de vraag of je het werk van Toon als literatuur kunt beschouwen. Woensdag 13 oktober, Collegezaal, Tongersestraat 53


agenda FOTO: PIET DRUKWERK

Karakter Na de succesvolle filmvertaling is dit indrukwekkende boek van Bordewijk bewerkt voor het toneel. Met in de hoofdrol Joost Prinsen en Waldemar Torenstra en in regie van Ger Thijs. ‘Karakter’ is een botsing tussen drie koppige Hollanders, die vast houden aan hun principes en daarmee misschien niet de meest gelukkige keuzes maken in hun leven. Dinsdag 12 oktober, Theater aan het Vrijthof

Jazz Belgische en Nederlandse musici in exclusief kwintet 20:30, Theater aan het Vrijthof De Belgische pianist Ivan Paduart, contrabassist Philippe Aerts en trompettist Carlo Nardozza zullen optreden met het Nederlandse duo, saxofonist Toon Roos en drummer Joost van Schaik. Jazz Quintet Rob van Bergen 21:00, Grand Café Nexxt Het belooft een spetterend optreden te worden. vrijdag 15 oktober jazz JekerJazz Zie 14 oktober Jazz Duo Joep van Leeuwen & Dick de Graaf 16:00, Pesthuys Podium Het is meer dan 20 jaar geleden dat Dick de Graaf en Joep van Leeuwen samen op een podium stonden. Tijdens deze hereniging staan eigen stukken op het programma naar bekende jazzstandaards Jeugd Kinderboekenweek: Aadje Piraatje 18:30, Selexyz Dominicanen

Vertelvoorstelling met vijf vrolijke verhalen over hoe Aadje opgroeit op zee. Aadje Piraatje is een prentenboek. Theater De getemde feeks 20:00, Pesthuys Podium Zie 1 oktober Expreszo 20:00, Cafe Rosé COC Limburg Maandelijkse bijeenkomst met speciale activiteiten voor homojongeren tussen de 18 en 26 jaar. Onder het genot van een hapje, een drankje en muziek van onze DJ’s wordt het een heel gezellige avond. Theater Mundschutz 20:30, Het Huis van Bourgondië Vier mensen staan op een keerpunt in hun leven. Vier individuen proberen grip te krijgen op hun eigen lot. Maar dat lot in deze ongrijpbare wereld voelt groter en meedogenlozer dan ze ooit hadden gedacht. Jazz B2Loose 21:00, Grand Café Nexxt Jazz Cooder Connection 22:00, John Mullins Irish Pub

De vrolijke tentoonstelling ‘ Alles heeft een verhaaltje’ met beelden en illustraties van Chrit Jamin en Trish Flannery is een mooie inleiding op het thema van de 56ste Kinderboekenweek: ‘De Grote TekenTentoonstelling – beeldtaal in kinderboeken. Zoals ieder jaar is er weer van alles te beleven tijdens de Kinderboekenweek. Het grote openingsfeest met schrijversmarkt, workshops, boekenmarkt vindt plaats op woensdag 6 oktober in de Minerva-bioscoop. Ontmoet auteurs en illustratoren als Kees de Boer, Annemarie Bon, Maren Stoffels, Jan Paul Schutten, Catherina Valckx en Tjibbe Veldkamp en laat ze een handtekening zetten in jouw boeken. Doe op zondag 10 oktober mee met de Grabbelton Workshop van Trish Flannery en Ilia Frijns en leer een collage-achtige illustratie te maken. Verder is er een kindervoorstelling ‘Krokodillenthee’, een LSO kinderconcert ‘Hans en Grietje’ en een Schip Ahoy - Kinderworkshop voor waterratten, zeebonken of techneuten. 6 t/m 16 oktober, Centre Céramique en andere locaties

Tijdens Jeker Jazz Maastricht zorgen Pieter Vermeulen en Cooder Connection Revisited voor prachtige covers van Ry Cooder. Jazz Karolina Strassmayer & Drori Mondlak KLARA! Quartet 22:00, Café Thembi De Australische en Amerikaanse bands Karolina Strassmayer & Drori Mondlak KLARA! Quartet zullen vandaag het ‘Thembi International Jazz Festival’ inluiden. Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober zaterdag 16 oktober jazz JekerJazz Zie 14 oktober Antiek en vlooienmarkt 09:00, Stationsstraat Zie 2 oktober Excursie WvdG: De vergeten werken... 09:30, Het voormalig Vredesteingebouw Jos Notermans neemt je mee naar bekende delen van

de oude vesting Maastricht: de Bossche Fronten. Vooraf reserveren kan via info@vvvmaastricht.nl / 043-3252121. Excursie WvdG: Water als verdediging - fietstocht en Fort Sint Pieter 10:00, VVV Maastricht Het Dinghuis Je komt o.a. meer te weten over de watermolens van de stad, de Jeker als verdedigingsmiddel, grachten, inundatiekommen, waterpoorten, en Fort Sint Pieter. Reserveren via info@vvvmaastricht. nl/ 043-3252121 festival jong!: Jazz by Kids! 4+ 10:30, Kumulus Muziekschool Kennismaken met jazz en geïmproviseerde muziek. Met leuke workshops en voorstelling. festival jong!: De Maastrichtse jeugd zingt 4+ 12:15, La Bonbonnière De Maastrichtse Jeugd zal de ‘La Bonbonnière’ vandaag helemaal op z’n kop zetten met hun optreden! Mis dit niet!

www.uitburo.nl/maastricht

Kinderboekenweek

15 15


maastricht in de ban van de jazz

Tekst: Manon Berns

oktober 2010

Genoeg kans voor liefhebbers om te genieten van grote en kleine namen uit de jazzwereld.

16

JekerJazz back in town JekerJazz behoeft eigenlijk geen toelichting. Elke jazz- en kroegliefhebber kijkt jaarlijks weer uit naar dit oergezellige jazzfestival, dat ontstond in 1991 als klein festival in het Jekerkwartier. Bij de 20e editie wordt de oude naam JekerJazz weer in ere hersteld. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit of het nu de eerste editie van een nieuw festival of een jubileum van het oude JekerJazz is. Waar het om draait is dat in de hele binnenstad van Maastricht tijdens JekerJazz weer jazz muziek klinkt. En nog gratis ook. JekerJazz staat bekend als een festival met een brede programmering: variĂŤ-

rend van pure jazz tot verwante stijlen en cross-over genres als blues, soul, rockabilly, Latin, salsa en funk. Dit jaar zorgen meer dan zeshonderd artiesten, waaronder Hans Dulfer, Youngblood Brassband en The Ploctones, op zestig podia in de stad samen weer voor een swingend feest. Organisatoren Giel Coenen en Appie Weijers maakten menig kilometer langs de horeca-gelegenheden die zich ook dit jaar weer verbinden aan het festival. Mede-organisator Appie Weijers: ‘Wat wij hopen te bereiken is jazz in de breedste zin van het woord bij mensen te introduceren, JekerJazz als ontdekkingsreis.’

JekerJazz vindt plaats van donderdag 14 t/m zondag 17 oktober in 60 horecagelegenheden in de binnenstad van Maastricht. Het volledige programma staat op www. jekerjazz.com


Nieuw: MECC Jazz Maastricht Toen Jean Haesen, jazzmuzikant en voorzitter van de Stichting Jazz Maastricht, hoorde dat het MECC van plan was het oude Jazz Mecca nieuw leven in de blazen, klonk dat hem als muziek in de oren. Over de vraag of Jazz Maastricht daarvoor de locale programmering wilde verzorgen, hoefde hij dan ook niet lang na te denken. Inmiddels zijn de taken duidelijk verdeeld. Het MECC is verantwoordelijk voor de programmering van de grote namen, Jazz Maastricht zorgt er voor dat cultureel Maastricht aanwezig is. Volgens Haesen ligt de kracht van het nieuwe MECC Jazz Maastricht dan ook in het feit dat grote internationale namen en locale musici elkaar afwisselen. En dat er kruisverbanden worden gelegd met andere soorten muziek of andere vormen van kunst. Jazz, als improvisatiekunst bij uitstek, leent zich daar goed voor. ‘Zet 5 jazzmuzikanten, die elkaar niet kennen, in een ruimte en ze vullen de avond met improvisatie. De toeschouwer zou kunnen denken dat ze al een generatie lang samenspelen’. Tijdens MECC Jazz Maastricht wordt er niet alleen geïmproviseerd met jazz, maar ook met pop, klassieke muziek, opera of wereldmuziek. En er zijn combinaties met film, theater, beeldende kunst en poëzie. De focus op deze kruisbestuiving met andere disciplines was in het theaterprogramma van Jazz Maastricht Promenade al zichtbaar

en wordt nu dus voortgezet in het nieuwe MECC Jazz Maastricht. Naast bekende jazzmusici als Lizz Wright, Angie Stone en Toots Thielemans, is er op MECC Jazz Maastricht dus ook veel nieuws te ontdekken. Neem Bankroet Jazz Live, een jazz, literatuur, film en theater productie gebaseerd op de ritmische gedichten van Paul van Ostaijen. Ook een club jonge Maastrichtse kunstenaars brengt onder Jazz meetz Art een multimedia productie met breakdance, kunst, dj en natuurlijk jazz. Jean Haesen benadrukt dat MECC Maastricht Jazz 2010 een eerste editie is van een festival dat komende jaren alleen maar zal groeien. Die groei zit vooral in allerlei samenwerkingen met culturele instellingen in Maastricht. Voor de editie 2011 is trompettist Eric Vloeimans en band al benaderd om samen met het Limburgs Symfonie Orkest een nieuwe compositie van Martin Fondse te spelen. En ook bestaan er al ideeën voor een jazzopera in samenwerking met Opera Zuid. ‘Mogelijkheden genoeg voor goede jazzproducties in deze stad’

Mecc Jazz Maastricht vindt plaats op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober in Mecc Maastricht. Kijk voor het volledige programma op www.meccjazzmaastricht.com

www.uitburo.nl/maastricht

Jazz, een muziekgenre dat altijd in beweging is en door liefhebbers ook wel wordt gezien als hét laboratorium van hedendaagse muzikale ontwikkelingen. Ook in Maastricht worden die ontwikkelingen al tientallen jaren aan het publiek getoond. Ooit op Jazz Mecca en JekerJazz en tot vorig jaar op het festival Jazz Maastricht Promenade. Dit grote jazzfestival, dat bestond uit een stads- en een theaterprogrammering, is dit jaar gesplitst in twee onafhankelijke festivals. Het stadsfestival wordt van 14 t/m 17 oktober voortgezet onder de vroegere naam JekerJazz. MECC Jazz Maastricht blaast op 29 en 30 oktober de magie van het oude Jazz Mecca nieuw leven in. Kans genoeg dus om te genieten van grote en kleine namen uit de jazzwereld.

17


agenda LSO speelt meesterlijk inspirerend Er was eens een componist die aarzelde. En flink ook. Zijn naam was Bruckner. Hij bespeelde als geen ander het machtigste instrument van de wereld, het orgel. Hij schreef gigantische partituren. Maar hij bleef aarzelen. Na één opmerking van een dirigent herschreef hij alles weer. Vandaar: Symfonie nr. 2, versie 1872. Het is schitterend. Het is als een muzikaal hooggebergte met bovenop sneeuw. Het concert opent met het uiterst sensitieve Romeo en Julia van Tsjaikovski gevolgd door de wereldpremière van het concert voor basklarinet en orkest van Bernard van Beurden geschreven in opdracht van het Limburgs Symfonie Orkest. Solist is LSO klarinettist Roger Niese.

oktober 2010

Zaterdag 16 oktober, Theater aan het Vrijthof

18

Week van de Geschiedenis: Land en water In Maastricht zijn deze week tal van activiteiten te bezoeken die een blik werpen op de woelige geschiedenis van de Limburgse Maasstad. Je vindt een overzicht van de activiteiten van de Week van de Geschiedenis (WvdG) in de dagagenda of op www.weekvandegeschiedenis.nl. 16 t/m 24 oktober, diverse locaties

festival jong!: Workshop Songstudio 13:00, Muziekgieterij Heb je er altijd al gedroomd om zanger of zangeres te worden? Tijdens deze workshop leer je eigen songteksten schrijven en mag je ook je eigen song inzingen! Kan je niet zingen? Geen zorgen, met de moderne techniek kun je dat binnen een oogwenk.

De tocht vertrekt vanaf de Sint Pietersberg en gaat richting de sluizen van Ternaaien, het Albertkanaal in Kanne en weer terug naar de berg.

Gesproken woord WvdG: Kanaal Luik - Maastricht 13:00, Hoeve Lichtenberg Rob Kamps houdt een lezing over het kanaal van Luik naar Maastricht. Hierover schreef hij ook een boek. Gevolgd door een speciale kanaalfietstocht.

Jazz International Jazz Trio Joep van Leeuwen 15:00, Pesthuys Podium De jazz op het Pesthuyspodium heeft in 2010 het thema de kleine bezetting: solo, duo en trio. Dit geldt ook tijdens de Jazz Promenade. Op het repertoire van dit internationale trio staan eigen composities van Joep van Leeuwen naast jazzstandaards.

Excursie WvdG: Kanaalfietstocht 13:00, Chalet Bergrust

Excursie WvdG: De vergeten werken... 14:00, Het voormalig Vredesteingebouw Zie 16 oktober

festival jong!: Monomaan 14+ 15:30, Theater aan het Vrijthof Een voorstelling van JeugdTheaterSchool Partoet. JeugdTheaterSchool Partoet Theater De man zonder eigenschappen, deel 1 19:00, Theater aan het Vrijthof Satire naar beroemde roman van Robert Musil. Toneelhuis festival jong!: Verrassingsprogramma 8+ 19:30, AINSI Wie zullen er vandaag optreden? Wat zullen ze gaan doen? Dit zal tot het laatste moment onbekend blijven. Theater festival jong!: De getemde feeks 15+ 20:00, Pesthuys Podium Zie 1 oktober Klassieke muziek Meesterlijk Inspirerend 20:15, Theater aan het Vrijthof Hoofdmoot van dit concert is de machtige Tweede Symfonie van Bruckner. Het concert opent met het sensitieve Romeo en Julia van Tsjaikovski, gevolgd door de wereldpremière van het concert voor basklarinet en orkest van Bernard van Beurden. Limburgs Symfonie Orkest Theater Momentum 20:30, ‘t Magisch Theatertje Een jonge vrouw, opgesloten in een ruimte of binnen zichzelf. Beschermende visioenen worden ruw verstoord door druk van buiten, dan weer worden angstbeelden liefdevol gesust. Theater Mundschutz 20:30, Het Huis van Bourgondië Zie 15 oktober. Jazz Allegria 21:00, Grand Café Nexxt Jazz Anton Goudsmit´s The Ploctones 22:00, Café Thembi Anton Goudsmit´s en The Ploctones zullen je vandaag kennis laten maken met echte Jazz.

Popmuziek Soulkikker 22:00, John Mullins Irish Pub Soulkikker speelt underground classics door Mo ooit geschreven voor bands als Honky Soul, Mo & The Family T. en de Funktransplant . Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober zondag 17 oktober jazz JekerJazz Zie 14 oktober Excursie WvdG: De vergeten werken... 09:30, Het voormalig Vredesteingebouw Zie 16 oktober Excursie WvdG: Water als verdediging fietstocht en Fort Sint Pieter 10:00, VVV Maastricht - Het Dinghuis Zie 16 oktober festival jong!: Filmschatten 3+ 12:00, Theater aan het Vrijthof In het kleurrijk ingerichte doolhof kun je op zoek gaan naar allerlei filmschatten: afwisselend cocoonen in een knusse homebios, of lekker snoezelen in een mini-videokubus (waar papa en mama lekker niet in kunnen). Theater festival jong!: Wondere poppenwereld 12:00, Theater aan het Vrijthof Stap in de wondere poppenwereld van Pieke Dassen en Denise Castermans. Kom naar het theater en ontdek deze poppen en decors van dichtbij, misschien mag je ze nog aanraken ook! Als je durft... Gesproken woord Lezing over het Kanaal van Luik naar Maastricht 13:00, Hoeve Lichtenberg Zie 16 oktober Excursie WvdG: Kanaalfietstocht 13:00, Chalet Bergrust Zie 16 oktober festival jong!: Francois Blanc 13:30, Theater aan het Vrijthof François Blanc, net een Franse schilder, is een erg


opvallende verschijning. François Blanc is ontroerend, spannend, lief en gemeen. Een pareltje en een rustmoment in de drukte van alledag. festival jong!: Warm welkom 13:30, Theater aan het Vrijthof Jonge muzikanten van één van de harmonieën en fanfares die Maastricht rijk is, spelen tijdens festival jong!! speciaal voor jou! festival jong!: De grote tocht (Le Destin) 5+ 14:00, Theater aan het Vrijthof De Grote Tocht is een voorstelling waarin twee actrices theater spelen met poppen die gemaakt zijn van aluminiumpapier. Een eenvoudige voorstelling, zonder woorden maar levensecht La gare Central festival jong!: Ikiloliki 14:00, Theater aan het Vrijthof Een absurd verhaal waarbij de allerkleinste toeschouwertjes een zalig theatermoment beleven. Theater Froe Froe Excursie WvdG: De vergeten werken... 14:00, Het voormalig Vredesteingebouw Zie 16 oktober Jazz Anderson Bennink Glerum Mobus Van Kemenade Super Quintet 15:00, Café Thembi Vijf jazzmusici op avontuur. Een uniek concert op ons Thembi-podium in het kader van de Europese tournee van de Amerikaanse trombonist Ray Anderson, Bennink, Möbus, Glerum en Van Kemenade. Jeugd Het oneindige verhaal 15:00, Theater aan het Vrijthof Toneelversie van ‘Neverending story’. Het Laagland Jazz Nadine Nix Latin Band 15:00, Grand Café Nexxt festival jong!: Ikiloliki 16:00, Theater aan het Vrijthof Zie 17 oktober Theater Froe Froe

Café SoZo bij COC Limburg 16:30, Cafe Rosé COC Limburg Hét ontmoetingscafé voor homo- en biseksuelen met een verstandelijke beperking. Klassieke muziek Klinkend Changement 20:15, Centre Céramique Een avondvullende voorstelling met nieuwe muziek op teksten van jonge dichters over veranderingen in Limburg. maandag 18 oktober festival jong!: Clipcam Dance 6+ 10:00, Theater Kumulus In deze workshop dans jij in een echte videoclip. Samen met andere kinderen ga jij een uur lang streetdancen. Al jouw dansmoves worden opgenomen en zie je later terug in de videoclip. festival jong!: Workshop 100% NL? 7+ 10:30, NAiM Bureau Europa Maak je eigen ministoel! Laat je fantasie de vrije loop en ga je een typisch Hollandse miniatuurstoel maken. Neem je eigen ‘Hollandse’ materiaal mee en recycle dit tot je eigen ministoel. festival jong!: Clipcam Dance 6+ 11:15, Theater Kumulus Zie 18 oktober festival jong!: Filmschatten 3+ 12:00, Theater aan het Vrijthof Zie 17 oktober festival jong!: Workshop animatiefilm 6+ 13:30, Theater Kumulus Ben je ook niet voor de TV uit te slaan bij het zien van de nieuwste animatiefilm? Tijdens deze workshop ga je er zelf een maken! Bouw mee aan een fantasiewereld waarin alles in beweging is. festival jong!: Laat je sokken leven (6-10) 14:00, Kunstketel Wittevrouwenveld Geef je oude sok een tweede leven. Doe mee met deze workshop en pimp je sok tot een poppenkastpop. Als iedereen klaar is met naaien en

plakken, verzin en vertel je samen met de andere deelnemers een waar verhaal.

de balie van Kumulus West, Herbenusstraat 89 of via 043 350 56 56

Theater festival jong!: Heimzee 8+ 15:00, AINSI Twee mensen willen elkaar leren kennen, maar kunnen de zee van afstand tussen hen niet overbruggen. De man, die tijdens de watersnood in Zuid-Nederland heldendaden verrichtte, wil weer bijzonder zijn. Of ben je heldhaftig als je gewoon jezelf blijft?

Klassieke muziek festival jong!: La Boîte à joujoux 10:30, Theater aan het Vrijthof De muziek brengt het speelgoed tot leven. Je volgt het verhaal van een Dappere Soldaat en de sluwe Polichinel die verliefd worden op de knappe Pop, samen strijden ze om haar hart.

festival jong!: Saluut 6+ 15:00, Theater Kumulus Een actrice, een poppenspeelster en een muzikant gaan op zoek naar de antwoorden van vragen die ons allemaal bezighouden, zoals: hoe neem je afscheid van iemand die je heel graag mag? Hoe neem je iets van die ander mee, ook al is hij er niet meer?

festival jong!: Workshop Bouwen met snoep 7+ 10:30, NAiM Bureau Europa Bouw vandaag bij het NAiM/ Bureau Europa als een echte architect je eigen droomhuis - van snoep! Meld je aan via info@bureau-europa.nl. Theater festival jong!: Wondere poppenwereld 12:00, Theater aan het Vrijthof Zie 17 oktober

Dans festival jong!: Los Yayos 6+ 16:00, Theater aan het Vrijthof Een ontroerend oud koppeltje stapt het podium van een theater op. Alles staat klaar voor hun laatste optreden, een laatste avontuur, een laatste tango. Ook al is het paar oud, ze zijn nog lang niet uitgeblust.

festival jong!: Coup Gazon 4+ 13:30, Stadspark Onze Lieve Vrouwewal Twee grasmaaiers hebben de hoofdrol. Ze maken van grasmaaien een kunst. Ze knippen de groene sprietjes tot kunstwerken en leren elk stukje gras door en door kennen. ontmoeten van iemand anders, over samen werken én leven.

Gesproken woord Victor de Stuersprijs: Oeuvrelezing 20:00, Coffeelovers De Annex Spreker: Prof. Ir. Wim van den Bergh

festival jong!: De vief köp 6+ 13:30, Bonnefantenmuseum Kom luisteren naar de spannende, absurde en grappige voorstelling met verhalen die linken aan Maastricht en haar gebouwen. Meld je aan via info@bureau-europa.nl

dinsdag 19 oktober festival jong!: Rondleiding de oneindige gedichtentour 6+ 09:00, diverse locaties Dicht en schilder mee en meld je aan bij de kinderwerker in jouw buurt of via kinder.vakantiewerk@trajekt.nl. Heb je zin om wandelend het gedicht te lezen? Kijk dan op www.trajekt. nl voor de juiste wandelroute. festival jong!: Workshop Kinderkunstatelier 6+ 10:00, Theater Kumulus Maak zelf figuurtjes en laat ze in je eigen theatertje spannende of grappige avonturen beleven. Meld je aan bij

Klassieke muziek festival jong!: La Boîte à joujoux 13:30, Theater aan het Vrijthof Zie 19 oktober festival jong!: Workshop Speel mee met de schaduw 14:00, Kunstketel Wittevrouwenveld Maak je eigen poppen en speel samen een kleine voorstelling. Doe mee en schrijf je voor vrijdag 15 oktober in via janine.heugen@ trajekt.nl. Deelnemers uit de wijk Maastricht Noordoost krijgen daarbij voorrang.

www.uitburo.nl/maastricht

agenda

19 19


agenda Jeugd Schip Ahoy - Kinderworkshop voor waterratten, zeebonken of techneuten 14:00, Centre Céramique Er moeten bootjes gebouwd worden! In Centre Céramique is er nu een tentoonstelling over de Maas. Nadat je samen de tentoonstelling gezien hebt, ga je zelf een heel mooi mini-schip bouwen. Voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Theater festival jong!: Heimzee 8+ 15:00, AINSI Zie 18 oktober

oktober 2010

Klassieke muziek festival jong!: La Boîte à joujoux 15:00, Theater aan het Vrijthof Zie 19 oktober

20

Jeugd Mevr. Ophelia 6+ 15:00, Theater Kumulus De oude Ophelia ontmoet een schaduw die bij niemand hoort. Als zij besluit deze schaduw onder haar hoede te nemen, komen er ineens meer schaduwen. Ze moeten zich verschuilen in haar tasje, maar als ze vrijkomen, spelen ze de meest prachtige verhalen. Het Filiaal festival jong!: Coup Gazon 4+ 15:30, Stadspark Onze Lieve Vrouwewal Zie 19 oktober festival jong!: Workshop Maak je eigen hoorspel (10-15) 18:30, Kunstketel Wittevrouwenveld Bij een hoorspel, worden geluiden passend bij het verhaal opgenomen en tijdens het verhaal afgespeeld. Schrijf je uiterlijk vrijdag 15 oktober in via janine.heugen@trajekt.nl. Deelnemers uit de wijk Noordoost krijgen daarbij voorrang. Mullins Quiznight 20:00, John Mullins Irish Pub Quiznight in triviant stijl, bestaande uit acht rondes met popvragen in beeld en geluid. Dans Hot Latino Salsa Party 22:00, Café Cliniq Zie 5 oktober

woensdag 20 oktober Jeugd festival jong!: Rondleiding de oneindige gedichtentour 6+ 09:00, diverse locaties Zie 19 oktober Excursie WvdG: Jekerdalwandeling 09:30, Natuurtuinen Jekerdal Geniet van een prachtige wandeling met speciale aandacht voor molens, cultuur en natuur. festival jong!: Theaterbus 6+ 11:00, Nader te bepalen locatie in Maastricht Ga mee met de theaterbus en ontdek hoe leuk theater kan zijn! festival jong!: Filmschatten 3+ 12:00, Theater aan het Vrijthof Zie 17 oktober Theater festival jong!: Wondere poppenwereld 12:00, Theater aan het Vrijthof Zie 17 oktober festival jong!: Nachtverhaal 4+ 14:00, Theater Kumulus Een sprookje vol vreemde figuren, spannende wendingen en een romantisch slot. Theater Gnaffel Dans festival jong!: Speeltijd 8+ 14:00, AINSI Spelen is leuk, maar er kan ook vals gespeeld worden. En soms is het gevaarlijk. Deze dansvoorstelling gaat over met elkaar spelen, elkaar uitdagen en beweren meer te durven dan je eigenlijk doet. Jeugd Voorleesuurtje 14:30, Bibliotheek Malpertuis Patricia leest voor in bibliotheek Malpertuis. Laat wel even weten dat je komt via de balie van de bibliotheek of via T. 043 350 56 09. Theater festival jong!: Fragiel 8+ 15:00, Theater aan het Vrijthof Maak kennis met de wonderlijke fantasie van Kliki, met een lappenpop vol herinneringen en met een kist witte

konijnen aan de douane. Een pareltje met poppen, objecten en twee actrices in een onvergetelijke poëtische sfeer. Compagnie Gare Centrale Dans festival jong!: Speeltijd 8+ 16:00, AINSI Zie 20 oktober Evenementen Open Podium 20:00, Theater Kumulus Artiesten van allerlei pluimage van amateur tot professional. De kans om humoristen, dichters, standuppers, muzikanten en performers op één avond te beleven. Popmuziek Woost + The Van Jets 20:00, Muziekgieterij Weinig Nederlandse bands weten zo mooi het beste uit de geschiedenis van gitaarrock te halen als Woost. Klassieke muziek WvdG: Stromenderwijs. Over land en water 20:00, AINSI Kamerconcert van het houtblazersduo Double Bass en de fluitiste Els Mertens rond het historische panorama vanuit het Atelier du Béton Brut. Reserveren is aan te raden, er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar! Theater Gevallen van alledaagse waanzin 20:30, Derlon Theater Een surrealistische komedie over gewone mensen die, op zoek naar liefde, soms ongewone dingen doen. Toneelgroep Maastricht donderdag 21 oktober Noten bij de Lunch 12:30, Centre Céramique Studenten van het Conservatorium verzorgen een lunchconcert. Van klassiek tot jazz en van koor tot solist; alle genres komen aan bod tijdens deze maandelijkse muzikale lunchbijeenkomsten. Excursie WvdG: Van Hezerwater, Dousberg en Albertkanaal 14:00, Clubhouse Golfclub Dousberg

Oude en nieuwe waterlopen vormden ten westen van Maastricht een landschap dat het toneel van grote historische gebeurtenissen was. Kaartjes gratis via info@vvvmaastricht.nl of 043-3252121. Jeugd Voorleesmiddag Grotten Noord 15:00, Chalet Bergrust Er vindt er een bijzondere voorleesmiddag plaats in de Grotten Noord. Kinderboekhandel “de Boekenwurm” heeft diverse spannende verhalen geselecteerd. Vooraf opgeven via info@vvvmaastricht.nl of 043-3252121. Gesproken woord Kwantumfysica en bewustzijn 20:00, Aula Minderbroedersberg De natuurkunde beschrijft de wereld traditioneel als een in zichzelf gesloten systeem, zonder bijzondere rol voor de mens. In de twintigste eeuw lijkt dit te zijn veranderd. Theater Gevallen van alledaagse waanzin 20:30, Derlon Theater Zie 20 oktober Toneelgroep Maastricht Cabaret Leon van der Zanden - Cola 20:30, Theater aan het Vrijthof Hier moet staan dat de voorstelling diep ingaat op de boze tijdgeest, maar tegelijkertijd extreem grappig is. En dat Leon nergens voor terugdeinst met zijn scherpe improvisatievermogen. Maar de voorstelling is een belevenis en geen reclametekst. festival jong!: You have no excuse! Muziekgieterij Heb je altijd al een eigen song en videoclip willen opnemen. Kom dan deze middag naar de Muziekgieterij! ‘s Avonds is het tijd dat je je dansschoentjes uit de kast trekt, want stilstaan is geen optie met de acts van deze avond. vrijdag 22 oktober Dans Inleiding naar VIEWTURE 19:30, AINSI


agenda

Nederlandse première bij Toneelgroep Maastricht ‘Gevallen van alledaagse waanzin’ van de Tsjechische schrijver Petr Zelenka is een surrealistische komedie over gewone mensen die, op zoek naar liefde, soms ongewone dingen doen. Het stuk kan worden gezien als een parodie op een wereld die in rap tempo verandert, bevolkt door mensen die hun grip volledig kwijt zijn, vervreemd van zichzelf en van elkaar. Peter, een 35-jarige vrijgezel, probeert wanhopig zijn ex-vriendin terug te winnen die hem verliet omdat hij abnormaal zou zijn. Hij wordt daarbij geholpen door zijn beste vriend Mug, expert in het gedumpt worden en zelf inmiddels van vrouwen overgestapt op huishoudelijke apparaten. Terwijl Peter grip probeert te krijgen op zijn leven, maken we kennis met de obsessieve types die hem omringen. Net als hij zijn ze op zoek naar advies, liefde of alleen maar naar iemand die hen begrijpt. Regie: Domien Van Der Meiren. Vanaf 20 oktober, Derlon Theater

Hamlet ‘This above all, to thine own self be true ...’ Geen stuk is zo bekend als Shakespeare’s Hamlet. Het verhaal van de jonge prins die de moord op zijn vader moet wreken, behoort tot de iconen van het theater. Toneelgroep Oostpool speelt het met het gehele ensemble in regie van Marcus Azzizi en met Sanne den Hartogh in de hoofdrol. Zaterdag 23 oktober, Theater aan het Vrijthof

Vanavond geeft Dansgroep Amsterdam weer een spetterend optreden. Deze voorstelling start om 20,30u, maar voorafgaand is er ook een inleiding, uitgevoerd door dansdeskundige Liesbeth Osse. Theater De vrouw met de baard 20:00, Pesthuys Podium De vrouw met de baard is als een theatrale rondgang over de kermis, waar je komt om vermaakt, maar vooral om bedrogen te worden. Het is de wereld waarin de volkomen geaccepteerde leugen regeert. Dramatische Kunstkring Heerlen Theater Gevallen van alledaagse waanzin 20:30, Derlon Theater Zie 20 oktober Toneelgroep Maastricht Dans Viewture 20:30, AINSI Gastchoreografenprogramma. Blik op de toekomst van hedendaagse dans. Dansgroep Amsterdam Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober zaterdag 23 oktober Antiek en vlooienmarkt 09:00, Stationsstraat Zie 2 oktober Excursie WvdG: Water als verdediging fietstocht en Fort Sint Pieter 10:00, VVV Maastricht Het Dinghuis Zie 16 oktober Gesproken woord Lezing over het Kanaal van Luik naar Maastricht 13:00, Hoeve Lichtenberg Zie 16 oktober Excursie WvdG: Kanaalfietstocht 13:00, Chalet Bergrust Zie 16 oktober Klassieke muziek Mussorgsky - Boris Godunov 18:00, Minerva Maastricht Uit de wortels van de Russische aarde en de liturgische liederen van het volk schiep

Mussorgsky het verhaal van de moordende tsaar die aan zijn eigen grootheidswaanzin ten onder gaat. Theater De vrouw met de baard 20:00, Pesthuys Podium Zie 22 oktober Dramatische Kunstkring Heerlen T&T 20:00, Cafe Rosé COC Limburg Transgender Kontakt Limburg organiseert in samenwerking met. COC Limburg een T&T avond voor gemengd publiek. Klassieke muziek WvdG: Stromenderwijs. Over land en water 20:00, AINSI Zie 20 oktober Theater Inleiding ‘Hamlet’ 19:15, Theater aan het Vrijthof Theater Hamlet 20:15, Theater aan het Vrijthof Geen stuk is zo bekend als ‘Hamlet’. Keiharde confrontaties tussen goed en kwaad, trouw en verraad. Toneelgroep Oostpool Klassieke muziek Oudemuziek 10 11 20:15, Sint Janskerk Het Gesualdo Consort oogstte alom lof met de eerste drie uitgebrachte delen en presenteert in dit concert een kleurrijke selectie uit het werk van de Orpheus van Amsterdam, van devote psalmen en motetten tot hartstochtelijke liefdesmadrigalen. Gesualdo Consort Amsterdam Theater Cantos Animata 20:30, ‘t Magisch Theatertje This prizewinning interdisciplinary performance, with puppets, masks, movements and object theatre, reflects on the circles of life as an endless transformation of physical and spiritual elements. ‘t Magisch Theatertje Theater Gevallen van alledaagse waanzin 20:30, Derlon Theater Zie 20 oktober Toneelgroep Maastricht

www.uitburo.nl/maastricht

FOTO: BEN VAN DUIN

21 21


agenda Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober zondag 24 oktober Excursie WvdG: Water als verdediging fietstocht en Fort Sint Pieter 10:00, VVV Maastricht - Het Dinghuis Zie 16 oktober Gesproken woord Lezing over het Kanaal van Luik naar Maastricht 13:00, Hoeve Lichtenberg Zie 16 oktober

oktober 2010

Excursie WvdG: Kanaalfietstocht 13:00, Chalet Bergrust Zie 16 oktober

22

Klassieke muziek Inleiding: Mahler 2 13:30, Theater aan het Vrijthof Inleiding Jean Lambrechts. Klassieke muziek Mahler 2 14:30, Theater aan het Vrijthof Mahler’s muziek kwam voort uit de Duitse hoogromantiek van met name Brahms en stond aan de basis van het Weense modernisme van Schönberg en Berg. Eerste knoop in deze rode draad is de imposante tweede van Mahler. Orchestre Philharmonique de Liège Excursie WvdG: Over de golven van de Maas: Rondleiding door Maastentoonstelling en historische boottocht 14:30, Centre Céramique Na een rondleiding door de bijzondere tentoonstelling Leven langs de Maas en een korte wandeling langs de rivier, volgt een historische en gezellige 3-sluizentocht met Bassinboot De Pallieter. Reserveren is verplicht. Jazz Ramón Valle Trio: Playground 15:00, Café Thembi De Cubaanse jazzpianist Ramón Valle verbaast critici en publiek keer op keer met zijn virtuositeit en techniek, zijn verhalende composities en zijn onbegrensde creativiteit. Het trio zal vooral muziek spelen van de nieuwe cd ‘Playground’.

Theater WvdG: Wereldwaterexpo39 15:00, AINSI Zomer 1939. Een unieke Wereldwaterexpo, opnieuw tot leven gewekt in een solovoorstelling van de Vlaamse beroepsverteller An Mampaey Theater Les règles du savoir-vivre dans la Société Moderne van Jean-Luc 15:30, Pesthuys Podium Toneel uit Parijs waarin humor flirt met wreedheid, evenwicht met chaos, komedie met tragedie. Theater Les règles du savoir-vivre dans la Société Moderne van Jean-Luc 20:30, Pesthuys Podium Zie 24 oktober maandag 25 oktober Meditatie bijeenkomst 20:00, Tafelstraat 13 Geniet van deze medidatie, waarbij eenieder vrij is zijn of haar eigen meditatie in te vullen. Daarom is het wel noodzakelijk dat je weet hoe je met mediteren. Na ongeveer drie kwartier mediteren bestaat er de gelegenheid gezellig na te praten. dinsdag 26 oktober Mullins Quiznight 20:00, John Mullins Irish Pub Zie 18 oktober Theater Geef miech mer hits 20:15, Theater aan het Vrijthof De muzikanten Sjo en Zjèrke raken in één dag tijd hun baan kwijt èn zijn ook nog eens getuige van een afrekening. Opgejaagd door een bende duiken ze verkleed als vrouwen onder in een damesorkest. Het begin van een reeks doldwaze verwarringen.. ‘t Mestreechs Volleks Tejater Popmuziek Ernst Jansz zingt Bob Dylan 20:30, AINSI Ernst leest fragmenten voor uit deze briefwisseling en zingt liedjes van Bob Dylan die voor zovelen zoveel betekend hebben: Visions of Johanna, Sad Eyed Lady of the Lowlands, Just like a woman en andere, maar deze keer zijn de lyrics vertaald!

Dans Hot Latino Salsa Party 22:00, Café Cliniq Zie 5 oktober woensdag 27 oktober Evenementen Woon mooi 13.00, MECC Maastricht Een bruisend interieurplatform waar nieuwe ontwerpen en de laatste trends inspireren. Waar het gezellig shoppen is en talloze accessoires onweerstaanbaar pronken om meegenomen te worden. Maar ook de plek voor handige interieuradviezen. Cabaret Cabaretfestival Cameretten: Try-out Tournee 2010 20:00, Theater Kumulus Ontdek de cabaretiers van de toekomst! Het oudste cabaretfestival van Nederland gaat weer op zoek naar hét aanstormend cabarettalent. Gesproken woord Strenger straffen helpt niet, standvastiger straffen misschien wel 20:00, Aula Minderbroedersberg Waarom hebben mensen toch zo’n onvoorwaardelijk vertrouwen in de heilzaamheid van streng straffen? “Niet strenger, maar standvastiger” zou de leus moeten zijn. Theater Geef miech mer hits 20:15, Theater aan het Vrijthof Zie 26 oktober ‘t Mestreechs Volleks Tejater Theater Gevallen van alledaagse waanzin 20:30, Derlon Theater Zie 20 oktober Toneelgroep Maastricht donderdag 28 oktober Excursie WvdG: Van Hezerwater, Dousberg en Albertkanaal 14:00, Clubhouse Golfclub Dousberg Zie 21 oktober Theater Rechtbank Maastricht speelt 16:00, Stadhuis Voorafgaand: korte inleiding over de strafrechtspleging medio 19e eeuw, en discussie met de procesdeelnemers over de zin van de (dood)straf.

Gesproken woord Biodiversiteit 20:00, Aula Minderbroedersberg In zijn lezing gaat Martens in op de huidige biodiversiteit en op de rol die dit begrip is gaan spelen in de economische, de juridische en de sociale wetenschappen. Jazz The art of the trio 2 20:00, Pesthuys Podium Het repertoire bestaat uit bekende jazz standards naast eigen stukken van Jeanne en Joep van Leeuwen. Theater Geef miech mer hits 20:15, Theater aan het Vrijthof Zie 26 oktober ‘t Mestreechs Volleks Tejater Theater Gevallen van alledaagse waanzin 20:30, Derlon Theater Zie 20 oktober Toneelgroep Maastricht Theater Villa Europa 20:30, AINSI Over leven en werk van de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig. Met een Weens koffiehuis, een filmprogramma en lezingen. De Warme Winkel Dans Salsa Social Maastricht 21:30, Fitnesscentrum Topfit Maastricht Laat je verleiden door het swingende en sensuele ritme van de salsa, en dans mee op deze zwoele muziek. Gesproken woord Essay About poetry Over poëzie La Bonbonnière De dichter, criticus en essayist Menno Wigman schrijft op verzoek van The Maastricht International Poetry Nights het tweejaarlijkse essay About poetry / Over poëzie. Hij leest zijn essay op de openingsavond voor. Jeugd Jeugdprogramma La Bonbonnière Aan de basisscholen wordt op donderdag- en vrijdagochtend een kinderprogramma aangeboden. Ulrich Gabriel (Oostenrijk), Henk van Kerkwijk en Paul van Loon lezen gedichten, vertellen verhalen en zingen nieuwe ‘songs’.


agenda FOTO: SOFIE KNIJFF

De zevende editie van The Maastricht International Poetry Nights wordt een avontuurlijke luistertocht naar dichters van hoge kwaliteit. Gerenommeerde dichters uit Australië , Canada, Mexico, Verenigde Staten en Zuid-Afrika lezen uit eigen werk. En ook jonge dichters uit met name IJsland, Noorwegen, Polen, Italië, Slovenië, België, Duitsland en Nederland laten van zich horen. Eregast is Willem van Toorn. Kijk voor meer informatie op www.maastrichtpoetry.com Donderdag 28 t/m zaterdag 30 oktober, Theater La Bonbonnière

Gesproken woord Maastricht International Poetry Nights La Bonbonnière Internationaal poëzie festvial met aandacht voor schrijvers uit binnen- en buitenland. Gesproken woord Presentatie van Azul Press La Bonbonnière Presentatie van drie nieuwe aanwinsten van uitgeverij AZUL PRESS. Evenementen Woon mooi 13:00, MECC Maastricht Zie 27 oktober vrijdag 29 oktober Gesproken woord Panels Paul Devens 11:00, NAiM Bureau Europa Verschillende kunstenaars, theoretici en architecten geven te midden van de ‘Panels’ installatie lezingen en performances. Theater Zwanen-zang 14:00, AINSI Karina Holla brengt acteurs, dansers en mimespelers bij elkaar die samen decennia theaterervaring vertegenwoordigen. Met gedoseerde zelfspot tonen zij dat de geest geen gelijke tred houdt met de aftakeling van het lichaam. Compagnie Karina Holla Theater Geef miech mer hits 20:15, Theater aan het Vrijthof Zie 26 oktober ‘t Mestreechs Volleks Tejater

Theater Gevallen van alledaagse waanzin 20:30, Derlon Theater Zie 20 oktober Toneelgroep Maastricht Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober Gesproken woord Interview Willem van Toorn La Bonbonnière Eregast Willem van Toorn wordt geïnterviewd door Daan Cartens en leest daarna voor. Jeugd Jeugdprogramma La Bonbonnière Zie 28 oktober Gesproken woord Maastricht International Poetry Nights La Bonbonnière Zie 28 oktober Evenementen Mecc Jazz Maastricht MECC Maastricht Veel artiesten en culturele instellingen uit de wereldtop manifesteren zich in deze Culturele Euro-Promenade. Het Mecc zal sfeervol worden omgebouwd met de nodige intieme plekken en ook het eten en drinken zal van topkwaliteit zijn. Gesproken woord Wereldpremière van compositieopdracht John Slangen La Bonbonnière Wereldpremière van de

Villa Europa De wereld van gisteren De voorstelling ‘Villa Europa’ van acteurscollectief De Warme Winkel, is geen hapklare kost. De energieke en beeldende theatergroep brengt een voorstelling over meester-verteller Stefan Zweig, die in 1942 samen met zijn vrouw zelfmoord pleegde in Brazilië. De meest gelezen, meest vertaalde en één van de productiefste schrijvers van zijn tijd, had kort voor zijn dood zijn herinneringen opgetekend aan een wereld die op het punt stond te verdwijnen. Deze postuum verschenen autobiografie biedt een indrukwekkend beeld van het oude Europa waarmee Zweig zich als (geassimileerde) jood, geëngageerd schrijver en humanist sterk verbonden voelde. Deze herinneringen vormen de basis van de voorstelling ‘Villa Europa’. Donderdag 28 oktober, AINSI

derde vrije compositieopdracht door de Nederlandse componist John Slangen.. Het gedicht ‘Blind op reis’ van Breyten Breytenbach (Zuid-Afrika), winnaar van de ‘Hans Berghuisstok voor Poëzie 2008’ werd door hem getoonzet. Evenementen Woon mooi 13:00, MECC Maastricht Zie 27 oktober zaterdag 30 oktober Evenementen Antiek en vlooienmarkt 09:00, Stationsstraat Zie 2 oktober Gesproken woord Ecologisch geneeskruiden telen 10:00, Natuurtuinen Jekerdal Onder deze titel zal in 4 aparte dagen, elk seizoen een dag, een cursus gege-

ven worden over ecologisch telen van geneeskrachtige kruiden. De cursus kan in zijn geheel gevolgd worden, maar is ook als dag apart bij te wonen. Gesproken woord Panels Paul Devens 11:00, NAiM Bureau Europa Zie 29 oktober Excursie WvdG: Over de golven van de Maas: Rondleiding door Maastentoonstelling en historische boottocht 14:30, Centre Céramique Zie 24 oktober Dans Inleiding: ‘We should be dead’ 19:30, AINSI Inleiding naar de spectaculaire dansvoorstelling van Sjoerd Vreugenhil, genaamd ‘We should be dead’.

www.uitburo.nl/maastricht

Maastricht International Poetry

23 23


agenda Evenementen Woon mooi 11:00, MECC Maastricht Zie 27 oktober Nacht van de nacht: Nachtvlinders 19:30, Natuurtuinen Jekerdal Kom deze avond naar de Natuurtuinen Jekerdal en kom kijken naar de vele nachtvlinders die er dan rondvliegen, of bekijk de sterren aan de hemel.

oktober 2010

Nacht van de Nacht: op de St. Pietersberg 19:30, Natuurtuinen Jekerdal Loop mee en ervaar hoe donker het is, bekijk de sterren aan de hemel, luister naar de nachtelijke geluiden en aanschouw de grotten van de Sint Pietersberg zoals je nog niet eerder gedaan hebt.

24

Theater Geef miech mer hits 20:15, Theater aan het Vrijthof Zie 26 oktober ‘t Mestreechs Volleks Tejater Theater Gevallen van alledaagse waanzin 20:30, Derlon Theater Zie 20 oktober Toneelgroep Maastricht Dans We Should Be Dead 20:30, AINSI Beeldende en fysieke voorstelling over gestolen tijd. Korzo Producties Dance Cocktail Avond 23:00, Edd’s Cafe Zie 1 oktober Theater Hommage aan Triztan Vindtorn La Bonbonnière In samenwerking met studenten van de Toneelacademie Maastricht onder leiding van docent Woody Laurens. Special guest de zangeres Elfi Sverdrup (Noorwegen). Gesproken woord Maastricht International Poetry Nights La Bonbonnière Zie 28 oktober Evenementen Mecc Jazz Maastricht MECC Maastricht Zie 29 oktober Theater The Nexxt Girls Grand Café Nexxt

zondag 31 oktober Evenementen Woon mooi 11:00, MECC Maastricht Zie 27 oktober Klassieke muziek Bobby Mitchell (piano) 11:30, Theater aan het Vrijthof De Amerikaanse pianist Bobby Mitchell (1985) interesseert zich voor zowel hedendaagse muziek als voor muziek uit voorbije eeuwen. Mitchell speelde eerder in Maastricht tijdens Musica Sacra 2009. Theater Gevallen van alledaagse waanzin 14:30, Derlon Theater Zie 20 oktober Toneelgroep Maastricht Theater Cage@Pollock 15:00, AINSI In een spannende samenspraak van woord, beeld en klank brengen pianist Jeroen van Veen en kunstdocent Ko van Dun de belangrijkste ontwikkelingen in de beeldende kunst en muziek van de negentiende en twintigste eeuw tot leven.

Nieuwe Woonbeurs Woon Mooi barst van de nieuwe ontwerpen en de laatste trends en is anders dan voorgaande woonbeurzen in MECC Maastricht. Een beurs voor handige interieuradviezen, doe-het-zelf tips en fraaie producten om de eigen woning te ‘pimpen’. Met het speciale Outlet-plein is Woon Mooi dé kans van slagen om fraaie meubelstukken tegen zeer gunstige prijzen te bemachtigen. Op de belevingspleinen lijkt het alsof je in een live woonprogramma zit. Met persoonlijke interieuradviezen, professioneel aangelegde tuinen en metamorfosedemonstraties. Ook de meer ervaren designliefhebber kan zijn hart ophalen. In de galerie van stijliconen staan designstukken van grote ontwerpers als Gerrit Rietveld, Le Corbusier, Eileen Gray en Charles Eames. 27 t/m 31 oktober, MECC Maastricht FOTO: JORIS-JAN BOS

Jazz Edgar van Asselt Quartet feat. David Schnitter 15:00, Café Thembi David Schnitter (USA/ tenorsax) is te gast bij pianist Edgar van Asselt en zijn quartet. Schnitter speelde jaren in de band van Art Blakey. Een legende dus! Lichte muziek/chanson Limburgse middag bij Café Rosé 40-plus 15:00, Cafe Rosé COC Limburg Een speciale editie van het maandelijkse Café Rosé 40-plus. Deze keer geheel in het teken van Limburg met optredens van o.a. Henrico Aquilini, Die Twie en Frans Theunisz. Een gezellige Limburgse middag dus met een hapje en een drankje. Theater Geef miech mer hits 20:15, Theater aan het Vrijthof Zie 26 oktober ‘t Mestreechs Volleks Tejater

We should be dead Wie wil er niet langer leven? De levensverwachting is in de afgelopen 150 jaar al verdubbeld in de westerse wereld, maar we willen meer. Samen met actrice en scenarioschrijfster Dunya Khayame maakt choreograaf Sjoerd Vreugdenhil een beeldende en fysieke theatervoorstelling over de prijs die we betalen voor de extra tijd die we winnen. Hoe gaan we om met het ouder worden en de fysieke broosheid die daarbij hoort? En wat als anderen de prijs betalen voor onze langere levensduur? Zaterdag 30 oktober, AINSI


festival jong! Wie kan zich nog een herfstvakantie voorstellen zonder festival jong!? Vijf dagen lang film- en theatervoorstellingen, workshops, kinderspelen, tentoonstellingen en nog veel meer. festival jong! begint op zaterdag 16 oktober met een grootse opening op het Vrijthof en duurt tot en met woensdag 20 oktober. Donderdag 21 oktober is er een speciaal programma voor jongeren. Zoals elk jaar is Theater aan Vrijthof het kloppend hart van het festival. Hier kun je met vrienden afspreken en beslissen welk van de 15 andere locaties je gaat bezoeken. Het volledige festivalprogramma vind je in de dagagenda, op www.festivaljong.nl en in het speciale programma-doe-boekje verkrijgbaar aan de UITbalie in het Theater aan het Vrijthof.

Filmschatten (3+) Een vrolijke ontdekkingsreis, waarbij het allerkleinste filmpubliek in een kleurrijke doolhof zoekt naar filmschatten.

Coup gazon (4+) Een dansvoorstelling op het grasveld bij de Oeverwal in Maastricht, met twee grasmaaiers in de hoofdrol.

La Boîte à joujoux (5+) Het educatie ensemble van het Limburgs Symfonie Orkest verbeeldt het verhaal van de beroemde componist Claude Debussy. De muziek brengt het speelgoed tot leven.

Workshops Gedichten schrijven, dansen in een videoclip, zelf een animatiefilm maken, bouwen met snoep, theater maken, film regisseren en nog veel meer...

Speeltijd (8+) Een voorstelling over met elkaar spelen, elkaar uitdagen en beweren meer te durven dan je eigenlijk doet.

Een warm nest? (7+) Een theatrale tour met Ivo van Megen en Tamara Jongerden langs kunstwerken in het Bonnefantenmuseum.

Het oneindige verhaal (7+) Een wereld vol faunen, gmorken, sjlamoefen, vierkwartstrollen en een bijzondere geluksdraak waarvan je hart sneller gaat kloppen. Een ode aan de fantasie als bron van kracht. Het Laagland brengt een adembenemende fantasiewereld naar het beroemde boek van Michael Ende en de filmhit ‘The Neverending Story’ tot leven op het theaterpodium.

Jazz by kids (4 t/m 16 jaar) Een swingende kinderjazzdag bij Kumulus Muziekschool met veel jazzworkshops en een concert van Combo de Wolf. Informatie en aanmelding: www.kumulus.nl

Heimzee (8+) Terwijl de meeste mensen er niet aan moeten denken dat hun huis overstroomt, is er één man die hoopt op zo’n ramp. Een verhaal over een man die de buitenwereld maar moeilijk aandurft. Een familievoorstelling van Lieke Benders in een decor dat letterlijk overstroomt.

www.uitburo.nl/maastricht

FOTO: STEFAN TAVERNIER

25


KIJKEN

oktober 2010

symbol

26 the three

Amália

alamar

filmtheater lumiÈre

Nieuw in de maand oktober Symbol 5 oktober 19.30u In het najaar maakt de doldwaze Japanse komedie ‘Symbol’ een tournee door het land. De film die is uitgegroeid tot een cult-hit tijdens het IFFR, Imagine en internationale filmfestivals, werd aanvankelijk niet uitgebracht in de Nederlandse filmtheaters. De ster van ‘Symbol’ is regisseur/ hoofdrolspeler Hitoshi Matsumoto, in Japan een gevierd komiek, die met zijn tomeloze fantasie invulling geeft aan twee verschillende verhaallijnen die in eerste instantie niets met elkaar te maken hebben. Het resultaat is een even hilarische als unieke film. The three vanaf 7 oktober Regisseuse Julie Bertucelli (Since Otar left) mocht dit jaar het filmfestival in Cannes afsluiten met ‘The tree’, een gevoelig drama over verlies en rouw, dat vooral opvalt door de bijzonder sterke en geloofwaardige acteerprestaties van de kinderen. In de Australische outback knalt een vader van vier kinderen tegen de monumentale vijgenboom in hun voortuin. Een hartaanval is hem fataal geworden. De ontredderde achterblijvers proberen het voortijdige verlies zo goed mogelijk te verwerken. Dan vertelt de achtjarige Simone haar moeder Dawn een groot geheim: papa’s ziel zit in de boom,

en hij praat en luistert naar haar. Cosa voglio di più vanaf 7 oktober Een mooi Italiaans drama over passie en verscheurdheid van regisseur Silvio Soldini (Pane e Tulipani, Giorni e Nuvole) met de Italiaanse steractrice Anna Rohrwacher in de hoofdrol. Anna heeft een fatsoenlijke baan en een betrouwbare partner die graag een kind met haar wil. Allemaal niet groots en meeslepend, maar Anna is tevreden. Op een kantoorfeestje heeft ze een onschuldige flirt met cateraar Domenico. Als Anna Domenico bij toeval een tweede maal ontmoet, ontstaat een hartstochtelijke affaire. Amália vanaf 7 oktober En dan eindelijk is hij er: een film over het leven van Amália Rodrigues, de legendarische koningin van de fado. Wie had de fado beter kunnen promoten dan iemand wier leven een perfecte afspiegeling ervan lijkt te zijn? Letterlijk betekent fado lot en het is alsof de melancholische liederen over de zee, arme volksbuurten in Lissabon, heimwee en onmogelijke liefdes haar verkozen als ultieme vertolker. Hoewel muziek de ondertoon is, volgt ‘Amália’ niet de chronologische lijn van Rodrigues’ muzikale loopbaan maar maakt ons deelgenoot van haar leven.


De winter van je leven (i.s.m. Centre for Aging Studies)

schemer

cold souls

Het filmprogramma:

Schemer vanaf 14 oktober

Tijd vliegt - Eric Meyer Het alledaagse leven van de negentigjarige vader van de filmmaker, is zeer dicht op de huid gefilmd tegen de achtergrond van de seizoenen die voorbijtrekken.

Een stel bevriende middelbare scholieren raakt totaal ontspoord. Ze gaan zó ver dat ze besluiten één van de meisjes uit de groep te vermoorden. De film is geïnspireerd op de Nijmeegse scholiere Maja Bradaric die in 2003 door vrienden op een gruwelijke manier om het leven werd gebracht en verbrand. ‘Schemer’ gaat over onzekerheden, groepsdruk, verliefdheid en verlangen naar erkenning. Het is de bedoeling van de regisseur te laten zien hoe mensen tot een moord kunnen komen. Hij wil dat de kijker de moordenaars begrijpt en niet veroordeelt.

Romeo en Julia - Gulsah Dogan Een liefdevol portret van een ouder Turks echtpaar uit Enschede. Zelfs de ziekte van Alzheimer die de Turkse vrouw langzaam alles doet vergeten is niet sterk genoeg om de liefde van het stel uit te wissen. Mam - Adelheid Roosen De theatermaker volgt haar eigen moeder naar eigen zeggen als een Alice in Wonderland en laat zien dat Alzheimer niet alleen een beperking is, maar ook vrijheid kan geven. De Zorgfabriek - Kim Brand Een dag uit het leven van verplegers in een verzorgingshuis dat steeds meer op een fabriek gaat lijken.

Alamar vanaf 14 oktober De eerste speelfilm van de Mexicaan Pedro GonzálezRubio is een ontspannen vertelling over het vijfjarige jongetje Natan dat met zijn vader en grootvader

een paar weken doorbrengt aan de Mexicaanse kust. Voordat hij naar zijn moeder in Rome vertrekt maakt Natan niet alleen kennis met het leven op zee, maar ook met zijn familieachtergrond.

Cold souls vanaf 14 oktober ‘Cold souls’ is een absurde komedie over een man die letterlijk en figuurlijk zoekt naar zijn essentie. Tijdens de voorbereidingen op zijn

hoofdrol in Tsjechovs ‘Oom Vanja’ krijgt de neurotische acteur Paul een emotionele inzinking. Als hij de advertentie ziet van een hightech bedrijf dat zielen verwijdert en bewaart ter verlichting van de ondraaglijke zwaarte van het bestaan, besluit hij een zielenextractie te ondergaan. Slovenian girl vanaf 21 oktober Alexandra is een 23-jarige studente Engels in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Ze komt uit een klein dorpje en haar ouders zijn gescheiden. Niemand weet dat ze contactadvertenties plaatst onder de naam ‘The Slovenian girl’ en dat prostitutie dus een geheime bron van inkomsten voor haar is. Alexandra is meester in de manipulatie van mensen, een aartsleugenaar en een beetje een kleptomaan. Lees verder op pagina 28

www.uitburo.nl/maastricht

Op woensdag 6 oktober vertoont Lumière vier documentaires uit het programma ‘De winter van je leven’, waarin Nederlandse filmmakers het thema ouder worden benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Aan de vertoningen worden interviews en een panelgesprek gekoppeld met Eric Meyer (regisseur van ‘Tijd vliegt’), Jenny Slatman (Metamedica, UM), Rob Houtepen (ethicus, UM), Joke Bremmers (Mosae Zorggroep) en Marjolein de Vugt (Alzheimer Centrum Limburg, Psychiatrie en Neuropsychologie UM/AZM). In de gesprekken staan vragen centraal zoals hoe ouderdom in woord en beeld wordt voorgesteld, welke stereotypen daarbij worden bevestigd of doorbroken en waarom het moeilijk kijken is naar kwetsbare lichamen. Het panelgesprek wordt geleid door Aagje Swinnen (Centrum voor Gender en Diversiteit, UM).

27


KIJKEN

Minerva Maastricht is een onderdeel geworden van Pathé Theaters.De nieuwe website is www.pathe.nl/maastricht

oktober 2010

tirza

28

some like it hot Vervolg van pagina 27 Tirza vanaf 21 oktober Jörgen Hofmeester woont in AmsterdamZuid. Hij verliest zijn baan en raakt de controle over zijn leven kwijt. De jongste van zijn twee dochters, Tirza, is zijn oogappel. Als zij met haar islamitische vriendje naar Namibië reist en Jörgen vervolgens helemaal niets meer van haar hoort, gaat hij naar Afrika, vastberaden haar te vinden. De heroïsche zoektocht mondt uit in een verbijsterende ontknoping. Gebaseerd op Arnon Grunbergs bestseller. Uncle Boonmee who can recall his past lives vanaf 21 oktober De winnaar van de Gouden Palm in Cannes dit jaar is de bevreemdende

filmtheater minerva

nieuwe film van de Thaise regisseur Apichtapong Weerasethakul. Oom Boonmee lijdt aan een nieraandoening en hij weet dat hij binnen 48 uur zal sterven. Hij laat zich door familie naar een onherbergzaam gebied brengen om te sterven, waar zij geconfronteerd worden met de geest van zijn gestorven echtgenote. Ook zijn verloren zoon komt tot hen uit de jungle in de vorm van een aap. We volgen de laatste dagen van Boonmee tussen zijn familie en hun verhalen. Some like it hot 23 & 24 & 25 oktober De klassieke filmkomedie met Jack Lemmon, Tony Curtis en Marilyn Monroe nog een weekend op herhaling in het kader van de voorstelling ‘Geef miech mer hits’ van ’t Mestreechs Vollekstejater.

Eat pray love vanaf 2 oktober Elizabeth Gilbert (Julia Roberts) heeft alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn, wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Net gescheiden besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk bezoekt ze drie landen: Italië, India en Indonesië. Ze leert er la dolce vita , de kracht van meditatie, de balans tussen ernst en lichtvoetigheid én tenslotte haar grote liefde kennen. Verfilming van de bestseller ‘Eten, bidden, beminnen’ van Elizabeth Gilbert. Red vanaf 14 oktober Frank Moses (Bruce Willis), een voormalig CIA

eat pray love

agent, leidt een rustig leven. Totdat op een dag een hightech huurmoordenaar opduikt die hem wil vermoorden. Nu zijn identiteit bekend is en het leven van de vrouw om wie hij geeft in gevaar is, roept Frank zijn oude team weer op in een laatste poging te overleven. Lang & gelukkig vanaf 14 oktober Een verzameling van klassieke sprookjes, waaronder Assepoester en Roodkapje, met een grote knipoog naar de actualiteit. Zo wordt Assepoester gekleineerd door haar stiefzussen Paris en Hilton, heeft Roodkapje een relatie met een boze wolf met imagoproblemen, en wordt prins Roderick van Oranje Nassaukade door zijn moeder uitgehuwelijkt. Alle ontwikkelingen komen tot een climax op het Grote Bal. Gebaseerd op de gelijknamige theatervoorstelling van het Ro Theater.


Pathé Opera, in de rest van Nederland al langer een begrip, toont live-registraties van beroemde operavoorstellingen in The Metropolitan Opera. Dankzij de perfecte beeld- en geluidskwaliteit lijkt het alsof u er zelf bij bent in New York. Bovendien heeft u door de vele close-ups een prachtig zicht op de artiesten en hun kostuums. Deze maand is de opera ‘Das Rheingold’ te beluisteren. Dirigent James Levine viert zijn 40 jarig jubileum als musical director bij ‘The Met’ met dit eerste deel van een nieuwe productie van Wagner’s beroemde vierluik ‘Der Ring des Nibelungen’. Bij uw ticketprijs van € 32,50 zijn een welkomstdrankje, een pauzedrankje en de garderobe inbegrepen. Op vertoon van deze pagina ontvang je het tweede kaartje voor ‘Das Rheingold’ gratis!

red

www.uitburo.nl/maastricht

Pathé Opera: tweede kaartje gratis

Lang & gelukkig

29

Zaterdag 9 oktober, 19.00 uur

Paranormal activity 2 vanaf 21 oktober Onrustige geesten worden opnieuw op de camera vastgelegd in dit vervolg van Paranormal Activity. Katie’s jonge gezin is ditmaal slachtoffer van deze kwade entiteit. Zo laten de camera’s zien wat voor afschuwelijks er daadwerkelijk gebeurt in de kinderkamer, als iedereen ligt te slapen. Hoe zal ze deze angstige tijd doorstaan? The switch vanaf 21 oktober Beste vrienden Wallie (Bateman) en Kassie (Aniston) zijn beiden tegen wil en dank verstokte vrijgezellen. Omdat ze niet kinderloos wil blijven besluit

Kassie, tot ongenoegen van de licht neurotische Wallie, op zoek te gaan naar een geschikte spermadonor. Nadat ze de perfecte kandidaat in de zeer aantrekkelijke Roland (Wilson) heeft gevonden, geeft Kassie een feestje ter ere van de daadwerkelijke inseminatie. Hier vindt echter een niet geplande last-minute verwisseling plaats, die pas 7 jaar later aan het licht komt wanneer Wallie en het schattige, maar licht neurotische zoontje van Kassie elkaar ontmoeten. Haar naam was Sarah vanaf 28 oktober Een Amerikaanse expatjournaliste, Julia, werkt

the switch

paranormal activity 2 anno 2002 aan een stuk over de Vel d’Hiv, een sportstadion in Parijs waar op 16 juli 1942 tientallen joden, in het bijzonder kinderen, werden gedeporteerd. Ze ontdekt dat een lang bewaard geheim het lot van haar schoonfamilie linkt aan

het lot van een joodse familie. Geobsedeerd door dit verband onderzoekt ze wat er met de joodse familie is gebeurd. In het bijzonder met Sarah, die 10 jaar is als haar familie gedeporteerd wordt. Lees verder op pagina 30


KIJKEN

maand vol kinderfilms

oktober 2010

Vervolg van pagina 29

30

Ernst, Bobbie, en het geheim van de Monta Rossa vanaf 6 oktober Als Ernst en Bobbie op bezoek zijn bij een circusschool slaat het noodlot toe en brandt de school af. Om het bestaan te redden moeten Ernst en Bobbie een schat opsporen. Tijdens hun speurtocht wordt de circusdirectrice ook nog ontvoerd. Op de hielen gezeten door crimineel Fedor en zijn nichtje Indy, doorstaan zij spannende en gevaarlijke avonturen die een spectaculaire climax bereiken op de top van de Monta Rossa. Lukt het Ernst en Bobbie om samen met de kinderen van de circusschool de directrice en de schat te redden? Foeksia de miniheks vanaf 6 oktober Tovenaar Kwark vindt in het Heksenbos een ei, waar een klein meisje uit komt. Het is een miniheksje, dat hij Foeksia noemt. Foeksia gaat naar de Heksenschool om te leren toveren. Ze geeft vader Kwark veel kopzorgen, omdat ze nieuwsgierig is naar de mensenwereld. Als Foeksia in het bos jongetje Tommie ziet, wint haar nieuwsgierigheid en zoekt ze Tommie op in de mensenstad. Daar ontdekt ze dat Tommie’s oom Bob het

Heksenbos wil platgooien om een snelweg aan te leggen. Verfilming van het gelijknamige boek van Paul van Loon. Sinterklaas en het pakjes mysterie vanaf 13 oktober Elk jaar levert het weer problemen op om alle pakjes in november per boot van Spanje naar Nederland te krijgen. Daarom heeft Sinterklaas een oplossing bedacht: een geheime pakjesopslag in Nederland. Als Sinterklaas maanden voor de intocht alvast stiekem naar Nederland komt om persoonlijk de geheime pakjesopslag in Nederland te controleren, beginnen de problemen zich langzaam op te stapelen. Na een spectaculaire noodlanding met de Pakjes-Boeing loopt de planning zo in de war, dat zelfs de intocht in het water dreigt te vallen en het niet zeker lijkt dat er in december wel voldoende cadeautjes zijn voor alle kinderen. Briefgeheim vanaf 14 oktober De 11-jarige Eva heeft genoeg van de spanningen thuis. Ze wil haar ouders laten merken hoe ze zich voelt en besluit om weg te lopen. Ze verstopt zich op de zolder van haar beste vrienden Jackie en Thomas. Maar als ze een geheime brief vindt en be-

foeksia de miniheks

briefgeheim

Despicable me / Verschrikkelijke ikke (3D) trapt wordt in de tuin van buurman Brandsema, het hoofd van een criminele organisatie, neemt haar plan een onverwachte wending. Gebaseerd op het gelijknamige boek van Jan Terlouw. Despicable me / Verschrikkelijke ikke (3D) vanaf 14 oktober Gru (Steve Carrell) is een duivels meesterbrein dat geniet van alles wat slecht is en van plan is om de maan te stelen. Hij verslaat iedereen die

hem in de weg zit met zijn wapenverzameling van krimp- en vriesstralen en zijn gevechtsklare landen luchtvoertuigen. Maar dan ontmoet hij op een dag drie kleine eigenwijze weesmeisjes die naar hem kijken en iets in hem zien wat nog nooit iemand heeft gezien: een mogelijke papa. ’s Werelds grootste schurk heeft zojuist zijn grootste uitdaging gevonden: Margo, Edith en Agnes. Animatiefilm van de makers van Ice Age. Nederlandse en originele versie.


AINSI Lage Kanaaldijk 115 043 - 350 55 55 www.ainsi.nl

Gouvernement (Provinciehuis) Limburglaan 10 043 - 389 89 89 www.limburg.nl

Art2C Frankenstraat 130 www.art2c.nl

Grand Café Nexxt Kommel 8 043 - 851 90 71 www.grandcafenexxt.nl

Aula Minderbroedersberg Minderbroedersberg 4-6 Aula Tongersestraat 53 Tongersestraat 53

Grotten Noord Luikerweg 71 043 - 325 21 21 www.maastrichtunderground.nl

Bibliotheek Heer Concordiastraat 1 043 - 350 56 08 www.centreceramique

Grotten Zonneberg Slavante 1 043 - 325 21 21 www.maastrichtunderground.nl

Bibliotheek Malpertuis Sproetepad 20 043 - 350 56 09

Het huis van bourgondië Hoogfrankrijk 27 043 - 321 99 60 www.huisvanbourgondie.nl

Bierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch Wycker Grachtstraat 26 043 - 325 21 21 www.bierbrouwerijdekeizer.nl Bisschopsmolen Stenenbrug 1-3 043 - 327 06 13 www.bisschopsmolen.nl Bonnefantenmuseum Avenue Céramique 250 043 - 329 01 90 www.bonnefanten.nl Café Clinique Platielstraat 9a 043 350 04 99 www.cafeclinique.nl Café Rosé (COC Limburg) Bogaardenstraat 43 043 - 321 83 37 www.coclimburg.nl Café Thembi Dopplerdomein 20A 043 - 361 36 21 www.thembi.nl Centre Céramique Avenue Céramique 50 043 - 350 56 00 www.centreceramique.nl Chalet Bergrust Luikerweg 71 043 - 325 54 21 www.bergrust.com Clubhouse Golfclub Dousberg Dousbergweg 90 www.golfclubmaastricht.nl

voormalig Vredesteingebouw Cabergerweg www.maastrichtundergound.nl Hoeve Lichtenberg Lichtenbergweg 2 043 - 325 09 74 www.oudsintpieter.com Hoofdwacht aan het Vrijthof Vrijthof 25 Huub Hannen Galerie Boschstraat 50 043 - 325 55 52 www.huubhannen.nl John Mullins Irish Pub Wycker Brugstraat 50 043 - 350 01 41 www.johnmullins.nl Kazematten Waldeckpark 043 - 325 21 21 www.maastrichtunderground.nl Kunstketel Wittevrouwenveld Frankenstraat 140B La Bonbonnière Achter de Comedie 1 043 - 350 09 35 www.bonbonniere.nl Linie van Du Moulin Cabergerweg Lumière Cinema Maastricht Boogaardenstraat 40b 043 - 321 40 80 www.lumiere.nl

Muziekgieterij Maastricht Bankastraat 3 043 - 343 33 37 www.muziekgieterij.nl NAiM / Bureau Europa Avenue Céramique 226 043 - 350 30 20 www.bureau-europa.nl Natuurhistorisch Museum Maastricht De Bosquetplein 6-7 043 - 350 54 90 www.nhmmaastricht.nl Natuurtuinen Jekerdal Drabbelstraat 7 043 - 321 52 27 www.cnme.nl O.L.Vrouwebasiliek, Kerk en Schatkamer Onze Lieve Vrouweplein 20 043 - 325 18 51 www.sterre-der-zee.nl Pesthuys Podium Vijf Koppen 1 043 - 325 29 12 www.pesthuyspodium.nl Rederij Stiphout Maaspromenade 58 043 - 351 53 00 www.stiphout.nl Ronald MC Donald Kindervallei Onderstestraat 35 043 - 604 92 50 www.ronaldmcdonaldkindervallei.nl Schuilen in Maastricht Minister Goeman Borgesius Plantsoen 043 - 363 00 32 www.schuileninmaastricht.nl Selexyz Dominicanen Dominicanerkerkstraat 1 043 - 321 08 25 www.selexyz.nl Sint Janskerk Vrijthof 24 www.sintjanmaastricht.nl Sint Servaasbasiliek, Kerk en Schatkamer Keizer Karelplein 6 043 - 321 04 90 www.sintservaas.nl Stadhuis Markt 78 043 - 350 50 50 t’ Magisch Theatertje Molenweg 4 043 - 363 08 26 www.magisch-theatertje.nl

Coffeelovers de Annex Plein 1992 15 043 - 356 19 44

Marres/ Centrum voor Contemporaine Cultuur Capucijnenstraat 98 043 - 327 02 07 www.marres.org

Conservatorium - Hoofdgebouw Bonnefantenstraat 15 043 - 346 66 80 www.conservatoriummaastricht.nl

MECC Maastricht Forum 100 043 - 383 83 83 www.mecc.nl

Derlon Theater Plein 1992-15 043 - 350 30 40 www.derlontheater.nl

Minerva Wilhelminasingel 39 043 - 325 84 61 www.pathe.nl/bioscoop/maastricht

Edd’s Café Heggestraat 3 043 - 352 17 17 www.edds-cafe.nl

Mondiaal Centrum Cortenstraat 4 043 - 326 08 81 www.mondiaal-centrum.nl

Fitnesscentrum Topfit Franciscus Romanusweg 60 043 - 325 84 25 www.topfit-fitness.nl

Museum aan het Vrijthof Vrijthof 18 043 - 321 13 27 www.museumaanhetvrijthof.nl

VVV Maastricht / Dinghuis Kleine Staat 1 043 - 325 21 21 www.vvv-maastricht.eu

Fort Sint Pieter Luikerweg 80 043 - 325 21 21 www.maastichtunderground.nl

Museum Historische Drukkerij Jodenstraat 22 043 - 321 63 76 www.drukmuseum.nl

Wijnhuis Thiessen Grote Gracht 18 043 - 325 13 55 www.thiessen.nl

Theater aan het Vrijthof Vrijthof 47 043 - 350 55 55 www.theateraanhetvrijthof.nl Theater Kumulus Herbenusstraat 89 043 - 350 56 56 www.kumulus.nl Timmerfabriek Boschstraat 5-9 Toneelacademie Lenculenstraat 31-33 043 - 346 66 90 www.toneelacademie.nl

COLOFON

oktober 2010, Jaargang 5 nummer 9

UIT culturele maandagenda Maastricht UIT geeft informatie over voorstellingen, tentoonstellingen, festivals en andere evenementen in Maastricht. UIT verschijnt 11 keer per jaar (juli/augustus één nummer). Maastrichts Uitburo (onderdeel van VVV Maastricht) Kleine Staat 1, 6211 ED Maastricht T: 043-3280865 F: 043-3213746 E: redactie@maastrichtsuitburo.nl I: www.uitburo.nl/maastricht, www.twitter.com/mtrichtsuitburo Redactie Ewout van den Engel Manon Berns Jaimy Houtzager (stagiair) Aanleveren Agendagegevens november nummer - vóór 1 oktober december nummer - vóór 1 november Losse Nummers UIT is gratis verkrijgbaar bij VVV Maastricht, diverse theaters en podia, horecabedrijven, musea, galerieën en overige instellingen in Maastricht en omgeving. Postabonnement Jaarabonnement: € 18,- aanmelden bij Maastrichts UITburo: info@maastrichtsuitburo.nl. Abonnementen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij 1 maand van te voren schriftelijk opgezegd. Uitgever en advertenties Maastrichts UITburo redactie@maastrichtsuitburo.nl of tel.: 043-3280865 Vormgeving BigBase, Susteren info@bigbase.nl of tel.: 046-4230211 www.bigbase.nl Druk Wegener Nieuwsdruk info@wegenernieuwsdruk.nl of tel.: 055-5388820 www.wegenernieuwsdruk.nl Verantwoording Alle gegevens voor deze agenda zijn door het Maastrichts UITburo met uiterste zorg bijeengebracht. Voor eventuele onjuistheden kan het Maastrichts UITburo noch de uitgever aansprakelijk worden gesteld. © 2010 Maastrichts UITburo. Overname uitsluitend na overleg en met toestemming van het Maastrichts UITburo. Bij de naamvermelding van de fotograaf hebben wij de grootste nauwkeurigheid betracht. Indien u uw foto herkent, gelieve contact op te nemen met Maastrichts UITburo.

www.uitburo.nl/maastricht

ZOEKEN

adressenlijst oktober

Museumkelder Derlon Plankstraat 21 043 - 325 21 21 www.vvvmaastricht.eu

31


NIEUW BIJ MINERVA MAASTRICHT PATHÉ SPECIALS OPERA!

Minerva Maastricht biedt u komend seizoen een unieke, door Pathé Specials verzorgde aanvulling op het filmprogramma: live registraties van The Metropolitan Opera uit New York! Daardoor kunt u nu gewoon in Maastricht genieten van wereldberoemde opera’s en topartiesten. De perfecte registratie van beeld en geluid zorgen voor een unieke ervaring alsof u er zelf bij bent. Elders in Nederland zijn deze operavoorstellingen al een enorm succes. Pak dus nu uw kans en koop vandaag nog tickets aan onze kassa.

LIVE VOORSTELLINGEN tion

PROGRAMMA

2010-2011 9 OKTOBER 2010 - Muzikale leiding: James Levine

Wagner - DAS RHEINGOLD 23 OKTOBER 2010 - Muzikale leiding: Valery Gergiev

Mussorgsky - BORIS GODUNOV 13 NOVEMBER 2010 - Muzikale leiding: James Levine

Donizetti - DON PASQUALE 11 DECEMBER 2010 - Muzikale leiding: Yannick Nézet-Séguin

Verdi - DON CARLO

8 JANUARI 2011 - Muzikale leiding: Nicola Luisotti

Puccini - LA FANCIULLA DEL WEST 26 FEBRUARI 2011 - Muzikale leiding: Patrick Summers

Gluck - IPHIGÉNIE EN TAURIDE 19 MAART 2011 - Muzikale leiding: Patrick Summers

Donizetti - LUCIA DI LAMMERMOOR 9 APRIL 2011 - Muzikale leiding: Maurizio Benini

Rossini - LE COMTE ORY 23 APRIL 2011 - Muzikale leiding: Andrew Davis

R. Strauss - CAPRICCIO 30 APRIL 2011 - Muzikale leiding: James Levine

Verdi - IL TROVATORE

14 MEI 2011 - Muzikale leiding: James Levine

Wagner - DIE WALKURE

WWW.MINERVA-MAASTRICHT.NL

Pathé Opera: 2e kaartje ‘Das Rheingold’ gratis! P29

KAARTVERKOOP GESTART!

UIT Maastricht oktober 2010  

Culturele maandagenda Maastricht