Page 1

Alpe d’HuZes Journaal

Team UitBarneveld.nl op weg naar Alpe d’HuZes

m a e t g n i l c cy

OP HEMELVAARTSDAG (DONDERDAG 13 MEI): DAUWTRAPTOCHT! ZIE PAGINA 5 VOOR MEER INFORMATIE!


Modderkolk Architecten | Ede

Full service reclame bureau

Bettekamp 4 6712EK Ede gld

Neem een kijkje op www.commixx.nl of bel voor een afspraak (055) 57 85 333 in Apeldoorn.

Tel (0318) 614527

Createur d’interieur.

Het recept? Goed luisteren en uw wensen creatief verwerken in een exclusief woonconcept. Door (binnenhuis)architect en door ons wordt er echt ambachtelijk maatwerk geleverd, dat garant staat voor een fabelachtig eindresultaat. Absolute topkwaliteit in materialen en afwerking. Graag geven wij u een vrijblijvende indruk van door ons gerealiseerde woonprojecten. Exclusiviteit voor uw interieur, dat is inclusief de uitgebreide service van Dokter Interieurbouw.

Vraag gerust om meer informatie of een gratis consult.

• Dokter Interieurbouw • Bellstraat 10 • 3771 AH BARNEVELD • Tel. (0342) 400 111 • Fax. (0342) 400 222 • info@dokterib.nl

www.dokterib.nl


De familie van 6 miljoen

Alpe d’HuZes kent een geschiedenis sinds 2006 en de ontwikkeling is enorm. Deze wordt onder andere geduid door de opbrengst (in 2006 360.000 euro, drie jaar later bijna zes miljoen euro) en het aantal deelnemers (toen 66, nu 2.010). Peter Kapitein, ambassadeur van Alpe d’HuZes, beschrijft de weg naar het succes. Door: Peter Kapitein 6 JUNI 2006 zijn om zes minuten na zes uur in de ochtend 66 renners van start gegaan voor zes beklimmingen. Dat leverde zes maal 60.000 euro op. Samen 360.000 euro. Dat was Alpe d’HuZes en dat werd het initiatief van renners, sponsors, artsen en patiënten onder het motto “Opgeven is Geen Optie”.

Het is duidelijk dat Alpe d’HuZes niet alleen een blijvertje is, maar dat er een nieuwe dimensie aan fondsenwerving is toegevoegd. Dat is het mooie van Alpe d’HuZes; wanneer je er over spreekt denken mensen nog wel eens aan fietsen. Fietsen is echter de aanleiding geworden om met elkaar een evenement te beleven op de Alpe d’Huez en daaar met elkaar te laten zien wat “Opgeven is Geen Optie” betekent. Wat het betekent om af te zien voor een ander. Nu eens niet bezig te zijn met de vraag of je sneller en beter bent dan die ander, maar jezelf de vraag stellen

wat je kunt doen voor die ander. Op 3 juni 2010 stappen we voor de vijfde keer op de fiets en gaan de berg weer op. De berg die het symbool is geworden voor het realiseren van het onmogelijke. De ambitie zal weer hoog liggen (10 miljoen euro), omdat we niet anders kunnen, maar ook omdat we geleerd hebben niet bang te zijn. Alpe d’HuZes bestaat uit mooie mensen die hun angsten laten varen en in de geest van professor Pinedo maar aan één ding denken: “We doen het voor de kankerpatiënt!”

Wim Burgering Voorzitter Comité van Aanbeveling Het Comité van aanbeveling bestaat verder uit:

5 JUNI 2008 is de fiets weer gepakt en zijn we met 560 renners de berg op gereden. “De grootste familie van Nederland is de TROS helemaal niet Peter!” werd er meerdere malen gezegd. De grootste familie van Nederland zijn wij! De financiele ambitie is op drie miljoen gesteld. Een absurd bedrag, maar we haalden ruim 3,5 miljoen euro op.

Foto: Menno van Winden

Gerard van den Hengel Fons Vermeulen Ies Bos

4 JUNI 2009 is de familie uitgebreid met heel veel nieuwe en prachtige mensen. 1.250 renners stonden klaar om de berg af te vlakken. Ditmaal met een eindresultaat van bijna 6 miljoen euro! Peter Kapitein (links) en Coen van Veenendaal (rechts) op de top van Alpe d’Huez.

Wat is Alpe d’HuZes?

Maar Alpe d’HuZes is nog veel meer dan dat! Missie Alpe d’HuZes zet zich ervoor in dat de strijd tegen kanker uiteindelijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als een dodelijke ziekte, maar als een chronische ziekte kan worden gezien. Alpe d’HuZes heeft een missie: “Anderen faciliteren en inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker.”

Veel bewondering heb ik voor het team uitbarneveld.nl dat een forse sportieve prestatie gaat leveren door meerdere keren de Alpe d’Huez te beklimmen en te bedwingen met als doel geld in te zamelen voor het nog steeds zo noodzakelijke kankeronderzoek. Ik wens het team veel succes en ik vind dat wij allen hen flink financiëel moeten steunen!

7 JUNI 2007 is het evenement voor de tweede keer gehouden. Ditmaal met 44 renners, verdeeld over individuele renners en teams. De ambitie werd gelegd op 666.666,66 euro, maar we eindigden met ruim één miljoen euro.

Alpe d’HuZes is een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen de gevolgen van kanker. Op één dag wordt minstens zes maal de legendarische Alpe d’Huez beklommen. Een bijna onmogelijke opgave. Toch lukte het in 2006, 2007, 2008 en 2009 al heel veel deelnemers, zelfs een aantal (ex-)kankerpatiënten. In 2009 werd een recordbedrag van bijna 6 miljoen euro opgehaald! Het doel voor 2010 is om het recordbedrag 2009 te verpulveren.

Van harte aanbevolen!

Anti-strijkstok beleid Alpe d’HuZes hanteert een strikt antistrijkstok beleid. Alleen daardoor kunnen we garanderen dat 100% van het ingezamelde geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan het onderzoek naar de bestrijding en preventie van kanker.

onderzoek gedaan. Het Alpe d’HuzesKWF fonds investeert in onderzoek en ontwikkeling van diensten voor mensen die leven met kanker. De benadering van A-CaRe richt zich op het voorkómen van, verergering van (gevolgen van) de ziekte, en het tegengaan van verminderde mobiliteit en behoud van kwaliteit van leOnderzoeksfonds ven. Alpe d’HuZes is pas tevreden als het Onderzoek naar kanker en implementa- programma leidt tot een patiëntgerichte tie van de resultaten is het hoogste doel benadering, waar de mensen die moeten van de stichting Alpe d’HuZes. Al het leven met kanker, misschien niet genegeld gaat daarom naar het eigen onder- zen van kanker, maar wel gelukkiger van zoeksfonds van Alpe d’Huzes, A-CaRe. worden. Waar ook hun familie, vrienden A-CaRe staat voor het Alpe d’HuZes en relaties blij van worden. En dat gaan Cancer Rehabilitation program, een pro- we in vier jaar bereiken. Het programma gramma waarin onderzoek wordt gedaan brengt het VUMC, het AMC, het NKI/ naar optimale revalidatie voor kankerpa- AVL, het UMCU, het Máxima ziekenhuis tiënten. uit Veldhoven, Stichting Tegenkracht, Kanker is voor steeds meer mensen een Het Roessingh, de Vereniging voor Sport chronische ziekte aan het worden. Tot Geneeskunde en het Telematica Instituut nu toe is er aanzienlijk geïnvesteerd in samen in één programma. Met de gebunde preventie van kanker en in onderzoek delde kennis en expertise van deze instelnaar diagnostiek en behandeling van lingen en ons onderzoeksgeld willen we kanker. Maar er is nog altijd veel min- het verschil gaan maken! der aandacht voor de gevolgen van het chronische karakter van de ziekte. Naar het leven met kanker is dus nog weinig

Colofon Alpe d’HuZes Journaal is een uitgave van team UitBarneveld.nl.

cycling team Redactie: Wilma van den Brand, Joop van den Brand, Rick Meulendijks, Arjen Korevaar, Henk van Velduizen, Kai Boonzaijer en Wilfred van den Brand.

Gedrukt door: Koninklijke BDU Grafisch Bedrijf BV

Team UitBarneveld.nl bedankt alle adverteerders die in deze uitgave staan opgenomen. De advertentieinkomsten komen ten goede aan stichting Alpe d’HuZes.

3


m m m$aWfXkh ][h ^Wh j $db EVhXVahigVVi&'

(,,&GI7VgcZkZaY

IZa#%()'")&'&%,

:"bV^a/`VeWjg\Zg]Vgi@]ZicZi#ca


Dauwtraptocht op Hemelvaartsdag 3 juni 2010 op de anken van de beroemde Alpe d’Huez in Frankrijk zal deelnemen aan Alpe d’HuZes 2010. In de afgelopen maanden hebben de leden van dit team al diverse acties georganiseerd, waarmee men geld bijeen heeft gebracht voor de Stichting Alpe Er kan gekozen worden uit drie afstan- d’HuZes/KWF Kankerbestrijding. den: 23, 41 en 60 km. Alle routes zijn volledig uitgepijld, Tussen 7.00 en 9.00 Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per uur kan er worden ingeschreven en ge- persoon. Dit bedrag komt geheel ten start bij Het 2-Wielerhuis, Galileistraat goede aan de Stichting Alpe d’HuZes/ 3 te Barneveld. Inschrijven aan de start KWF Kankerbestrijding. Voor kinderen is mogelijk. tot en met 12 jaar is de deelname onder Aan deze dauwtraptocht kan worden begeleiding van een volwassene gratis. deelgenomen op zowel de gewone fiets, Op het eindpunt van de tocht wordt de elektrische fiets als ook de racefiets. de deelnemers door de organisatie een In het ochtendgloren kan men dan ge- hapje en een drankje aangeboden. nieten van de fraaie natuur. Voor meer informatie is te vinden op Deze tocht wordt door Het 2-Wieler- de site van het team “Uitbarneveld.nlâ€?: huis georganiseerd in samenwerking www.fietstegenkanker.nl met het team uitbarneveld.nl, dat op

Your Power, Plus

Wie op Hemelvaartsdag vroeg uit de veren wil en wil genieten van de natuur, kan volop aan zijn/haar trekken komen tijdens de Dauwtraptocht, die het 2Wielerhuis te Barneveld op die dag organiseert.

20e Barneveldse AvondďŹ etsvierdaagse De 20e Barneveldse Avondfietsvierdaagse zal van 17 t/m 20 mei 2010 door Wielervereniging Tour de Force worden georganiseerd. Vier avonden kunnen jong en oud genieten op de routes door de prachtige omgeving van Barneveld. Per avond kan er gekozen worden uit twee afstanden: 15

MONTAGE

door Fixet mogelijk

en 25 km. Wanneer men een keer een avond een langere of kortere route wil rijden, dan is hiertegen geen enkel bezwaar.

L500+

Vergroot je wereld per fiets.           

     

 

+HWZLHOHUKXLV%9 *DOLOHLVWUDDW%DUQHYHOG ZZZKHWZLHOHUKXLVQO

  

mei 2010 van 10.00 tot 11.00 uur in Starttijd: van 18.00 tot 19.00 uur het restaurant van “De Veluwehalâ€?. Inlichtingen: www.wvtourdeforce.nl Men kan zich ook inschrijven aan de of tel.nr. 0342-416229. start. Inschrijven voor ĂŠĂŠn of twee avonden is ook mogelijk.

De voorinschrijving voor deze vierdaagse is op woensdag 12 mei 2010 Start en ďŹ nish: Restaurant in de “De van 19.00 tot 20.00 uur en vrijdag 14 Veluwehalâ€?

DE NIEUWSTE TREND:

DE PLISSÉ HORDEUR

Naast de beproefde vaste hordeur en rolhordeur heeft Fixet nu ook een hordeur met plissĂŠ gevouwen gaas om een extra dimensie aan uw interieur te geven. De lage geleidingsrail op de drempel (slechts 3 mm) biedt u veel comfort. In het zomerseizoen de frisse lucht binnen en insecten buiten; in de winter kunt u de hordeur eenvoudig verwijderen en opbergen. Verkrijgbaar in elke breedte tot 130 cm en hoogte tot 260 cm. Fixet levert ĂŠn monteert deze hordeuren van bijzondere plissĂŠ gevouwen gaas bij u thuis. Onze deskundige Klussendienst staat graag voor u klaar. Wij informeren u graag!

Fixet Voorthuizen | Molenweg 66-2 | 3781 VE Voorthuizen | Tel. 0342 - 46 45 09 www.fixet.nl www.fixetvoorthuizen.nl

Wilt u ons sponsoren? Dat kan! Ga naar www.fietstegenkanker.nl, klik op de naam van de renner die u wilt sponseren, vervolgens op ’Steun mij’ en doneer direct met IDEAL. Voor vragen over donaties en/of sponsormogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via info@fietstegenkanker.nl. N.B.: Stichting Alpe d’HuZes heeft een ANBI-status waardoor de giften fiscaal aftrekbaar zijn.

cycling team 5


Een goed glas wijn is een kroon op de dag. De fonkeling in het glas, de milde geur, de royale smaak. Maatwerk, service, vakmanschap en een prettige sfeer zijn de kenmerken die u aantreft bij Van Veldhuizen trappen.

U geniet van de wijn maar vooral van het moment... Informeer naar onze wijnproefavonden en wijntafels.

De smaak van Kwali

De smaak van Kwaliteit! Wij schenken o.a. wijnen uit:

Argentinië | Australië | Chili | Zuid Afrika Frankrijk | Spanje | Italië | Oostenrijk | Duitsland Daarnaast hebben wij ook biologische wijnen.

Wij zijn specialist in Krohn Port! Fa. P. van Veldhuizen & zn. | Koterweg 31 | 3772 BB Barneveld | Tel: 0342-412372 Website: www.veldhuizentrappen.nl | Email: info@veldhuizentrappen.nl

Gespecialiseerd in vuren- en hardhouten trappen, zowel klassiek als modern.

Tulpenstraat 8 Barneveld | Tel. 0342 - 490060 |

| www.wijnwinkelbarneveld.nl

winkelbarneveld.n Inspirerende Zomermode Woman: Hoofdstraat 175, Voorthuizen. Tel. 0342 - 47 24 26 Man: Kerkstraat 21, Voorthuizen. Tel. 0342 - 47 13 78 Openingstijden: ma 13.30 - 18.00 uur, di t/m do 9.30 - 18.00 uur, vrij 9.30 - 18.00 en 19.00 - 21.00 uur, za. 9.30 -17.00 uur.

www.bossenbroek.nl


Team UitBarneveld.nl stelt zich voor... Naam: Arjen Korevaar Leeftijd: 24 jaar Beroep: Student politicologie Doel: Minimaal 3 x de Alpe d’Huez beklimmen Motivatie voor deelname: Of ik mee wilde doen aan Alpe d’HuZes in 2010? Ik kende de actie wel, maar vooral mezelf. Die racefiets had ik aangeschaft om de conditie iets te verbeteren, maar voor de Alpe d’Huez was meer nodig.

Echter, waarom zou ik het niet doen? Ik krijg nu de kans en weet als geen ander dat deze niet iedereen gegund is. In 2008 ben ik succesvol behandeld voor kanker en heb op de oncologische afdeling in het UMC Utrecht ervaren wat het betekent

Motivatie voor deelname: Sport heeft altijd een belangrijke plaats ingenomen in mijn leven. Het is gezond, je ontmoet heel veel mensen en als je werk hoofdzakelijk bestaat uit hoofdwerk, een heel erg welkome afwisseling. Als klein jongetje wilde ik graag op voetballen, maar dat mocht in die tijd (mijn bouwjaar is 1951) pas vanaf je tiende. Ondanks het feit, dat ik meer dan 30 jaar gevoetbald heb, kan ik niet bogen op een glanzende carrière. Ik moest het meer hebben van mijn loopvermogen, dan van een fluwelen traptechniek. Maar toch heb er wel heel veel plezier aan beleefd. Tenminste totdat

ik een vervelende knieblessure opliep. Wielrennen bleek een prima alternatief. En toen Barneveld een wielervereniging kreeg was ik één van de eerste leden. Nu is er de mogelijkheid om die hobby in te zetten voor een fantastisch doel: Alpe d’HuZes/KWF Kankerbestrijding. Nog veel te veel mensen worden door deze vreselijke ziekte getroffen. Ik heb dat helaas van heel dichtbij meegemaakt. Er is heel veel geld nodig om het onderzoek naar en de behandeling van kanker te financieren. Daarom ga ik tot op het bot gemotiveerd op 3 juni a.s. de Alpe d’Huez beklimmen. Voor dit doel is geen berg te hoog! Naam: Wilma van den Brand Leeftijd: 31 jaar Beroep: HR Officer bij BERG Toys B.V. Doel: Minimaal 3x de Alpe d’Huez beklimmen

Motivatie voor deelname: Iedereen kent wel iemand met kanker, ondanks deze bekendheid is er over de ziekte zelf nog niet voldoende kennis om genezing te kunnen waarborgen. Daarvoor is onderzoek nodig en onderzoek kost geld. De afgelopen jaren heb ik van dichtbij mee moeten maken wat kanker met iemand kan doen en dat heeft me met de neus op de feiten gedrukt.

Ik heb dan ook niet lang hoeven nadenken over mijn deelname aan de Alpe d’HuZes. Hiermee zijn wij als team in staat om geld in te zamelen dat dankzij het anti strijkstokbeleid tot de laatste cent ten goede komt aan het KWF Kankerbestrijding en hopelijk kan ik straks op de berg laten zien dat opgeven geen optie is!

om een levensreddende behandeling te krijgen, maar vooral gezien wat het betekent als deze niet meer voor handen is. Lag de uitdaging in 2008 vooral in de handen van de artsen, nu is het aan mij om op 3 juni 2010 de uitdaging aan te gaan! Het bericht dat ik kanker had overviel me. Ik had wat kleine klachten zoals iedereen die kan hebben, vermoeidheid, last van mijn onderrug. Een nieuw matras en een nieuwe lattenbodem hielpen niet. op 30 april 2008 hing ik op mijn studentenkamer op de bank. De avond daarvoor was ik al vroeg van een feestje naar huis gegaan. Ik had een onbestemd gevoel en had geen zin om me die dag bij de feestende massa te voegen. In de weken die daarop volgden kreeg ik te horen dat mijn vermoeid-

heid een oorzaak had: testiskanker en uitzaaiingen in de onderbuik. Ik werd geopereerd in Amersfoort, had bloedwaarden die niet wilden dalen en werd doorgestuurd naar het UMC Utrecht. Daar begon ik aan een chemobehandeling die mij negen weken van de straat hield. “Wij leggen hier jonge jongens aan de ketting”, zei één van de verpleegkundigen. Uiteindelijk was de behandeling in september 2008 klaar, maar met de ervaring te weten wat het is om kanker hebben en daarvoor behandeld worden, moet ik elke dag opnieuw leren leven. Stichting Alpe d’HuZes investeert in onderzoek naar preventie, genezing en revalidatie. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt met uw steun!

Naam: Henk van Veldhuizen Leeftijd: 58 jaar Beroep: Senior P&O Adviseur, Coach en Mediator Doel: 3 x Alpe d’Huez beklimmen.

Motivatie voor deelname: Na mijn deelname aan Alpe d’HuZes 2009 was er maar één optie: opgeven voor 2010! Op donderdag 3 juni 2010 ga ik in de strijd tegen kanker wederom de uitdaging aan om de Alpe d’Huez minimaal drie maal op één dag te beklimmen. Met het driemaal beklimmen van de Alpe d’Huez wil ik, samen met uw sponsorbijdrage, een significante bijdrage leveren aan de missie van stichting Alpe d’HuZes: “Anderen faciliteren en inspireren om

Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker!” Want zou het niet mooi zijn als kanker over een paar jaar niet langer een dodelijke, maar een chronische ziekte is? Deze droom moet werkelijkheid worden... Hopelijk kan ik rekenen op uw steun!

Naam: Kai Boonzaijer Leeftijd: 27 jaar Beroep: Magazijnbeheerder Doel: Minimaal 3 x de Alpe d’Huez beklimmen.

7


HOUT! CE EN FSC GECERTIFICEERD VAN 1 TOT 19 METER LENGTE EIKEN, DOUGLAS OF LARIKS '*+/#&;""(%r(&4$)""'%r(&%*44&-% EIKEN, DOUGLAS OF LARIKS '*+/#&;""(%r(&4$)""'%r(&%*44&-% 7&34r""/(&%300(%r(&%300(%

Hout en Parketzagerij Han Hengeveld & Zn. v.o.f. )FJEFXFH 194USPF 5FM 'BY XXXIPVU[BHFSJKIFOHFWFMEOM


Motivatie voor deelname: De kans om deel te nemen aan Alpe d’HuZes heb ik met beide handen aangegrepen, omdat het doel mij aanspreekt, de ervaringen van anderen mij enthousiast hebben gemaakt en omdat ik een speciale band heb met de Alpe d’Huez. Door mijn deelname hoop ik een bijdrage te leveren aan de strijd tegen kanker. Een strijd, die ons allen aangaat ook al is men er zelf (nog) niet mee in aanraking gekomen.

Mijn doel is om door het leveren van een fysieke inspanning (minimaal drie keer de Alpe d’Huez beklimmen, maar als het even kan meerdere keren) met de steun van anderen een flink bedrag bij elkaar te krijgen voor de strijd tegen kanker!

Naam: Joop van den Brand Leeftijd: 58 jaar Beroep: Deskaccountmanager Kleinbedrijf bij Centraal Beheer Achmea Doel: Op 3 juni minimaal 3 x de Alpe d’Huez beklimmen

Naam: Wilfred van den Brand

Motivatie voor deelname: De Alpe d’Huez en ik kennen elkaar al langer. Pakweg 7 à 8 jaar terug heb Leeftijd: ik hem vaak beklommen. Toen, ruim 27 jaar tien kilo lichter, was het al een zware opgave en nu bereid ik me voor op de Alpe d’HuZes. Een dag lang afzien om Beroep: Teamleider Verkoop Binnendienst bij de strijd tegen kanker te steunen. Koninklijke BDU Uitgevers BV Op de strijd tegen kanker kan nieDoel: mand zich voorbereiden. Ineens die Op 3 juni 6 x de Alpe d’Huez beklim- confrontatie, ineens onzekerheid en men. die eindeloze strijd. Hoe machteloos Motivatie voor deelname: Iedereen heeft recht op een plezierig leven. Helaas wordt er voor sommige mensen roet in het eten gegooid. Deze mensen krijgen kanker. Kanker lijkt op totale willekeur. Het maakt niet uit hoe oud, jong, gezond of minder gezond je bent, kanker kan ons allemaal treffen.

plezierig leven. Dit leven kan gelukkig plezieriger gemaakt worden met de hulp van anderen. Ik zet mijn gezonde lijf hier graag voor in, om een beetje te helpen bij en voor het plezier van anderen.

Willekeur is oneerlijk en geeft je een gevoel van onmacht. Een onplezierig gevoel wat leidt tot een minder

we ook lijken te zijn, we kunnen en mogen de moed niet opgeven. Daarom wil ik op 3 juni mijn krachten inzetten voor de strijd tegen kanker. Mijn doel is om de Alpe d’Huez zes keer te beklimmen op één dag. Als ik realistisch ben is dit onmogelijk. Een oneerlijke strijd tussen de Alpenreus en mijzelf, breekbaar op mijn fietsje zwoegend omhoog. Maar opgeven is geen optie!

Naam: Rick Meulendijks Leeftijd: 30 jaar Beroep: ICT Applicatie Manager bij EW Dienstengroep BV Doel: Op 3 juni 2010 wederom de top van de Alpe d’Huez halen.

Ons Sponsoren? Dat Kan!

m a e t g cyclin

Ga naar www.fietstegenkanker.nl, klik op de naam van de renner die u wilt sponseren, vervolgens op ’Steun mij’ en doneer direct met IDEAL. Voor vragen over donaties en/of sponsormogelijkheden kunt u contact met ons opnemen via info@fietstegenkanker.nl. N.B.: Stichting Alpe d’HuZes heeft een ANBI-status waardoor de giften fiscaal aftrekbaar zijn.

9


Voor licht- en sterkstroom installaties.

Wij leveren ook zonnepaneel installaties

Grasland 1 | 3773 CB | Barneveld | 0342 422196

• COPD • Kinesis • Kiss kinderen • Podologie • Rugscholing Nieuwe Markt 1c 3771 CB Barneveld

• Fysiotherapie • Manuele therapie • Echodiagnostiek • Veluwse Blessurewinkel • Lid van Reuma Netwerk T 0342-422997 F 0342-419717

I www.centrumevers.nl E j.evers@centrumevers.nl


De Geschiedenis van Alpe d’Huez De eerste weg In 1935 legde de Franse ingenieur Joseph Paragon met zijn mannen een weggetje aan vanuit Bourg d’Oisans naar Alpe d’Huez, dat op de flanken van de Pic Blanc ligt. Hij was toen nog onwetend wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Alpe d’Huez was toen een dorpje, waar enkele tientallen mijnwerkers leefden, die nauwelijks de kost verdienden met hard en ongezond werken in een loodmijn. Alpe d’Huez was één van de vele naamloze bergdorpjes in de Alpen, waar de wereld als het ware ophield te bestaan en waar de wolken vaak de toppen van de schaarse huisjes raakten. In 1918, na het einde van de Eerste Wereldoorlog kwamen de Franse militairen op Alpe d’Huez hun vaardigheid op de ski’s oefenen. Vijf jaar later, in 1923, werd het eerste chalet voor burgerskiërs gebouwd voor mensen, die hier de wintersport wilden beoefenen. Er was slechts één hotelletje met 15 kamers. In 1936 werd Alpe d’Huez een officieel skistation met de eerste skilift in Frankrijk. Vanaf dat moment was er sprake van een explosieve groei, want drie jaar later waren er al 16 hotels op de Alp. Het begin van de geschiedenis Het is niet de wintersport, die Alpe d’Huez zijn naamsbekendheid heeft gegeven, want alleen in de bobsleesport zijn er in het verleden grote wedstrijden op Alpe D’Huez gehouden: in 1951 en 1967 werden er de wereldkampioenschappen bobsleeën

gehouden en in 1968 vonden op deze baan de bobsleewedstrijden van de Olympische Winterspelen plaats. In 1972 werd de bobsleebaan echter gesloten. De geschiedenis van Alpe d’Huez begint in feite op 4 juli 1952. De 10e etappe in de Tour de France ( van Lausanne naar Alpe d’Huez) was de eerste touretappe in de geschiedenis met de aankomst op de top van een berg. De legendarische Fausto Coppi won niet alleen deze etappe, maar hij veroverde ook de gele trui, die hij vervolgens tot Parijs om zijn ranke schouders droeg. Coppi reed de loodzware klim in 45 minuten en 22 seconden. De gemiddelde snelheid van de fameuze “campionissimo” tijdens de beklimming van de berg was 18 km en 654 m. De weg was toen al wel geasfalteerd, maar het wegdek was slecht met veel gaten er in. Coppi moest tussen die gaten in de weg slalommen, wat het klimmen bemoeilijkte. De beklimming De beklimming begint vanuit het dorp Le Bourg d’Oisans en telt 21 officieel genummerde haarspeldbochten, aflopend genummerd vanaf de voet naar de top. In elke bocht is een bord met info over de bocht geplaatst met vermelding van één of twee etappewinnaars op de Alpe d’Huez (de eerste winnaar is vermeld in bocht 21, met de 22e etappewinnaar is wederom begonnen in bocht 21). De zwaarste stukken liggen tussen de haarspeldbochten. De steilste bevinden zich voor La Garde, bij het binnenrijden van Huez en

tussen de bochten 3 en 2, op 3 km van de top. De aankomst lag aanvankelijk in het dorpje Huez, ongeveer halfweg de klim die nu tot de top wordt beklommen. 26 keer in 56 jaar Op 19 juli 1997, 45 jaar later, was Alpe d’Huez voor de 20e keer etappeplaats in de Tour de France. Toen was het de Italiaanse lichtgewicht, Marco Pantani, die vanaf de eerste kilometer van de beklimming in de aanval ging, die de snelste bekliming ooit realiseerde. Hij bereikte de top in 36 minuten en 45 seconden en een gemiddelde van meer dan 27 km per uur. Hij was maar liefst 8 minuten en 37 seconden sneller dan zijn beroemde landgenoot en hij reed 9 km per uur harder omhoog dan Coppi. Pantani verbeterde dat jaar ook het bestaande record met 1 minuut en 55 seconden. Pantani vestigde zijn record echter in een tijdrit, terwijl de renners daarvoor de Alpe D’Huez moesten beklimmen, nadat zij in de etappe al meerdere cols hadden beklommen. Pantani fietste de beklimming met 21 bochten, met de versnellingen 39 X 17 en 39 X 19. In 2008 deed de Tour de France Alpe d’Huez voor de 26e keer aan als etappeplaats, maar het record van Pantani is nog steeds niet gebroken. In 2004 benaderde Lance Armstrong, ook in een tijdrit, de tijd tot op één seconde. Uniek De touretappe naar Alpe d’Huez is altijd een koers in de koers. Het is een feestdag in de Tour, waarop een renner in die 21 bochten onsterfelijk kan worden. Nergens zijn renners en publiek zo dicht bij elkaar als op de Alp, waar het publiek de renners in slow motion voorbij ziet gaan. De renners kunnen worden aangeraakt, het zweet parelt op hun gezichten, de ademhaling is bijna hoorbaar en soms nemen renners maar al te graag een aangereikte fles water aan om even iets verkoeling te krijgen. Dit alles maakt deze beklimming zo uniek. Alpe d’Huez met het bekende kerkje, de Notre Dame de la Neige (de Onze Lieve Vrouw van de Sneeuw), waar Jan Reuten, de Nederlandse pastoor op de Alp, jarenlang zijn klokken luidde, wanneer er weer een Nederlandse winnaar in de ijle lucht de finish passeerde. In de periode van 1976 tot 1989 gingen Nederlandse renners in de 13 etappes, die in die periode op Alpe d’Huez finishten, maar liefst acht keer als winnaar over

De 21 bochten van Alpe d’Huez.

Snelste finishtijden Plaats Naam

Jaar

Tijd

1

Marco Pantani

1997

37,35

2

Lance Armstrong

2004

37,36

3

Marco Pantani

1994

38.00

4

Lance Armstrong

2001

38.01

5

Marco Pantani

1995

38.04

6

Jan Ullrich

1997

38.23

7

Floyd Landis

2006

38.34

8

Andreas Klöden

2006

38.35

9

Jan Ullrich

2004

38.37

10

Richard Virenque

1997

39.02

27

Gert-Jan Theunisse

1989

45.20

de meet ( Joop Zoetemelk in 1976 en 1979, Hennie Kuiper in 1977 en 1978, Peter Winnen in 1981 en 1983, Steven Rooks in 1988 en Gert-Jan Theunisse in 1989). Daarom wordt de Alpe d’Huez wel de Nederlandse berg genoemd en de bocht bij het kerkje de Nederlandse bocht. Alpe d’Huez is nu de beroemdste berg in Frankrijk. Het skistation heeft nu door de 26 etappeaankomsten en de daarmee samenhangende wereldwijde publiciteit, honderden hotels en chalets. Voor fietsers is het een soort bedevaartsoord geworden, waar ze hun dromen en fantasieën kunnen uitleven in een fascinerende omgeving.

plaatsvindt. Op de eerste donderdag in juni proberen de deelnemers aan dit Nederlandse evenement zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez fietsend te bedwingen. Toen de initiatiefnemers van Alpe d’HuZes in 2006 dit evenement voor de eerste keer op touw zetten, konden zij niet bevroedden dat dit evenement 5 jaar later deze vormen zou hebben aangenomen.

Alpe d’Huez en Alpe d’Huzes Vanaf 2006 zijn de flanken van de Alpe d’Huez ook het strijdtoneel, waar de Alpe d’HuZes

De legendarische Fausto Coppi reed in 1952 de Alpe d’Huez in 45 min. en 22 sec. 11


3PECIALISTüINü üüüüüüDEüSCHILDERSBRANCHE

WWW.JANSEMODE.NL

3PECIALISTýINýUWýBRANCHE &ABERü0ERSONEELSDIENSTENüISüEENüLANDELIJKüOPERERENDEü ORGANISATIE üGESPECIALISEERDüINüDEüSCHILDERSBRANCHEü 5üKUNTüBIJü&ABERüTERECHTüVOORüDEüWERVINGüVANüPERSONEEL ü TIJDELIJKEüWERKNEMERSüBIJü&ABERüINHURENüOFüUüKUNTüERüVOORü KIEZENüOMüEENüDEELüVAN üUWüPERSONEELSBESTANDüDOORü MIDDELüVANüPAYROLLINGüONDERüTEüBRENGEN

)NûEENûSAMENWERKINGûMETû&ABERûBENTûUûALTIJDûVERZEKERDû VANûEENûOPûMAATûGESNEDENûPERSONEELSBESTANDûTEGENû AANTREKKELIJKEûKOSTENû6OORûWERKNEMERSûZIJNûDEûARBEIDS VOORWAARDENûBIJû&ABERûUITSTEKENDûGEREGELDû5ITûERVARINGû VANûONZEûOPDRACHTGEVERSûBLIJKTûDATûHIERMEEûDEûGROEIûENû HETûRENDEMENTûVANûHETûBEDRIJFûBEVORDERDûWORDT

0ERSOONLIJKEüPERSONEELSDIENSTENüINüDEüSCHILDERSBRANCHEü WWWFABERPERSONEELNLû\ûùùù

Tegelhuys Klassiek Pascalstraat 14

3771 RT Barneveld (t) 0342 – 420305

(f) 0342 – 420318

in info@tegelhuysklassiek.nl

www.tegelhuysklassiek.nl

ARMA BE NICE BETTY BARCLAY CREENSTONE DESIGUAL EXPRESSO ESPRIT COLLECTION GERRY WEBER GEISHA PASSPORT ROSNER SCARVA SPOOM TAIFUN TUZZI UNO DUE 2026 ALPHEN A/D RIJN - BARNEVELD - CAPELLE - CULEMBORG - ELST ERMELO - GOUDA - HATTEM - IJSSELSTEIN - KAMPEN - MAASSLUIS RHENEN - ROTTERDAM - VEENENDAAL - WASSENAAR - ZOETERMEER


Een terugblik op... In de aanloop naar Alpe d’HuZes heeft team uitbarneveld.nl reeds de nodige acties georganiseerd met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting Alpe d’HuZes-KWF Kankerbestrijding. Graag kijken wij samen met u terug op de reeds succesvol afgeronde acties.

kers, teamleden Rick Meulendijks en Wilfred van den Brand, bakten in hoog tempo de nodige oliebollen weg die de overige teamleden vervolgens verkochten. Dit leverde 1.022,50 euro op!

Benefietconcert Anders Dan 24 april 2010: Anders Dan, de band Candelight Barneveld waarvan teamlid Wilfred van den Brand deel uit maakt, maakte naar 5 16 december 2009: met de verkoop van gluhwein, warme chocolademelk, jaar een speciale comeback voor dit goede doel. Opbrengst: 675 euro! kruidenbitter en rookworst haalde team uitbarneveld.nl maar liefst 1.058,63 euro op! Team uitbarneveld.nl heeft op korte termijn nog een sportieve actie op de planning staan. Elders in dit Alpe Spinningmarathon, d’HuZes Journaal vindt u meer 16 januari 2010: 102 deelnemers informatie hierover. fietsten 4.092 euro bij elkaar! Olliebollenactie 20 februari 2010: onze eigen bak-

Centrum voor fysiotherapie, manuele therapie en kinderfysiotherapie

Uw beweging is onze zorg

Spinningmarathon

www.medifit-barneveld.nl T: 0342-414515

i.s.m. Achmea Health Center levert 4.092 euro op!

13


&!&&! & '& % & & & & & &  & & '& 

& &,&&

& $& & &  & 

$ '

& & &  .&

-HDQQHW LVDOOURXQGDFFRXQWDQW =LMDGYLVHHUWHQEHJHOHLGWRQGHUQHPHQGHPHQVHQRSDOOH

-)& & &  & &  &  & +& *-)& & &!& #  &

GLVFLSOLQHVYDQDFFRXQWDQF\HQ¿VFDOLWHLW -HDQQHWLVppQYDQGHVSHOHUVLQKHWWHDPYDQ 9DQ(OGHUHQDFFRXQWDQWV_EHODVWLQJDGYLVHXUV (HQWHDPYDQVDPHQZHUNHQGHVSHFLDOLVWHQ6SHFLDOLVWHQ GLHLHGHURSHHQDI]RQGHUOLMNJHELHGQpWHYHQHHQVWDSMH YHUGHUJDDQYRRUKDDUNODQWHQ :LOWXZHWHQRSZHONYODNZLMQpWLHWVYHUGHUJDDQ YRRUXZRQGHUQHPLQJ" %HO-HDQQHWRINLMNRSZZZYDQHOGHUHQQO

( 

# " (&

$SHOGRRUQ²$UQKHP²2PPHQ²=ZROOH

Alleen voor u! Van ’n Van Essen interieur is er maar één: de uwe. Onze ontwerpers vertalen uw wensen in een unieke oplossing, onze bouwers brengen met vakmanschap uw binnen tot leven. Is voor u alleen maatwerk goed genoeg? Maak dan een afspraak bij Van Essen in ’t Notarishuys.

Toonzaal ‘t Notarishuys • Torenplein 25 • 3772 CX Barneveld Telefoon 0342 - 47 87 97 • Fax 0342 - 44 36 07 De Meubelmakerij • Essenerweg 100 • 3774 LC Kootwijkerbroek www.vanessen.info • E-mail: interieur@vanessen.info


EW Facility Services: ‘Maatschappelijk betrokken door aan sport gerelateerde goede doelen te ondersteunen’. Van harte sponsoren wij onze medewerker Rick Meulendijks en zijn fietsteam “uitbarneveld.nl�. Wij hopen dat wij door onze bijdrage hem en zijn team dichter bij het doel kunnen brengen om maar liefst 30.000 euro in te zamelen ten bate van KWF Kankerbestrijding. Dat zou een fantastische prestatie zijn, wat het volbrengen van het fietsevenement Alpe d’HuZes op zichzelf alleen ook al is natuurlijk! En daar werken wij graag aan mee. EW Facility Services kiest ervoor om haar maatschappelijke betrokkenheid te onderstrepen door aan sport gerelateerde goede doelen te ondersteunen. Rick Meulendijks: “Ik ben erg blij dat EW mij en mijn team steunen in het bereiken van ons doel en het halen van de top van de Alpe d’Huez. Ik ben trots om te mogen werken voor een werkgever die haar personeel steunt in het uitvoeren van dit soort

(sportieve) goede doelen.� EW Facility Services is een multiservice dienstverlener op het gebied van facilitaire diensten. Onze missie is in facilitaire diensten een bijdrage leveren aan de beleving van de gebruikers van een gebouw; de medewerkers en gasten. Wij zijn gastbewust. Belevingsmanagement en gebruikerstevredenheid hebben dan ook een prominente rol in onze dienstverlening. Het is niet voor niets dat wij in de hospitality branche en exclusieve kantorenmarkt steeds meer terrein winnen.

ons vanwege onze aantoonbare ervaring binnen de hospitality branche. Voor vele van onze opdrachtgevers zijn wij 365 dagen per jaar, 24 uur per dag in touw. Met schoonmaken maar ook met andere diensten.

Naast schoonmaakdiensten en housekeeping verzorgen wij specialistische reiniging, reinigings- en hygiĂŤne producten, servicemedewerkers en (nacht)receptiediensten.

Onder onze opdrachtgevers bevinden zich hotels, bungalowparken, woonzorginstellingen, medische klinieken, casino’s, dierenparken, stadions, grootwinkelbedrijven en exclusieve kantoorlocaties. Al onze opdrachtgevers hechten een grote waarde aan hospitality en kozen voor

#OMPLEETASSORTIMENT BOUWMATERIALEN &LEXIBEL BETROUWBAARENKWALITEITGERICHT

6ANDE0OLISTOTAALLEVERANCIERVOOR DEBOUW-ETONZEENTHOUSIASTE MEDEWERKERSPROBERENWIJ IEDEREENDIEBOUWTZO OPTIMAALMOGELIJKVAN DIENSTTEZIJN$ATBEPERKT ZICHNIETTOTLEVERANTIES MAAR STREKTZICHOOKUITTOTDESKUNDIG ADVIESOPALLEMOGELIJKETERREINEN DIEMETDEBOUWTEMAKENHEBBEN :OZIJNWIJUDAGELIJKSVANDIENSTVOLGENS ONSCREDOv-ETONSKUNTUBOUWENv

(ARSKAMPERWEG *0+OOTWIJKERBROEK 4 & %INFO VANDEPOLINFO )WWWVANDEPOLINFO

hartkampforkids.nl Jan van Schaffelaarstraat 50 3771 BW Barneveld 0342 41 29 51 info@hartkampforkids.nl


Samen van start tot finish! Tolnegenweg 47 3776 PT Stroe (T) 0342 443 188 (F) 0342 441 434 stroe@onderweegsdegroot.nl

Putterweg 19 3850 AC Ermelo (T) 0341 552 372 (F) 0341 551 264 ermelo@onderweegsdegroot.nl

Boslaan 21 6741 DJ Lunteren (T) 0318 484 441 (F) 0318 485 857 lunteren@onderweegsdegroot.nl

Brinkstraat 32 3881 BS Putten (T) 0341 351 713 (F) 0341 354 076 putten@onderweegsdegroot.nl

Alpe d'HuZes Journaal  

Team UitBarneveld.nl beklimt 3 juni 2010 de Alpe d'Huez. Samen proberen zij zoveel mogelijk geld bijeen te brengen ten behoeve van Stichting...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you