Page 1

Barneveldse Krant

Weekend

Van wanhoop naar waardigheid Stel je bent vijftien en in verwachting. De bevalling duurt vele dagen. Je baart een doodgeboren kind en je weet niet wat je overkomt: je kunt je urine niet langer ophouden en soms ook je ontlasting niet meer. Het allerergste is dat je zó stinkt dat je verstoten wordt. De rest van je leven breng je in afzondering door. De wanhoop is groot, je waardigheid is klein.

Ziekenhuis in Ethiopië.

Door Jolanda Denekamp

Dit overkomt 9.000 vrouwen per jaar in Ethiopië. Maar er is hoop: een operatie in het Hamlin Fistula Hospital in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba of in een van haar buitenklinieken. Geld bijeen brengen voor operaties van fistelpatiënten is het doel van de Blote Voeten Tocht op zaterdag 10 september in Barneveld: door en voor vrouwen en meisjes. Elk jaar vinden 3000 fistelpatiënten de weg naar het Fistulaziekenhuis en worden daar geopereerd. Daarmee krijgen ze hun leven én hun toekomst weer terug. Het ziekenhuis krijgt geen overheidssubsidie. Al tientallen jaren bestaat het bij de gratie van donaties, giften en de opbrengsten van acties zoals de Barneveldse Blote Voeten Tocht. Een operatie kost 450 euro. De gemeente Barneveld subsidieert het Blote Voeten-project overigens in het kader van een van de millenniumdoelen: sterfte onder moeders omlaag brengen. Niet de prestatie van de Blote Voeten Tocht staat voorop, maar de gewaarwording om op blote voeten te lopen, net als de Ethiopische vrouwen. En om naar voorbeeld van een Engelse die in drie dagen 15 miles liep, geld in te zamelen. ,,Doel is geld voor de operaties van fistelpatiënten bij-

Van links naar rechts: Monique Rosbergen,

een brengen en het verhaal van deze vrouwen te vertellen’’, aldus Annelies Barendrecht, de initiatiefneemster van de tocht. De Lunterse benaderde vrouwen uit haar kennissenkring om mee te werken met de organisatie. Zelf kwam ze enkele jaren geleden na het lezen van een artikel over het Fistula Hospital in het tijdschrift Opzij met de fistelproblematiek in aanraking. ,,Het artikel trof me zo dat ik er iets mee moest. Ik meldde me bij de landelijke stichting Hamlin Fistula Hospital en werd bestuurslid.’’ Nederland is één van de acht donorlanden van het ziekenhuis en heeft er financieel onder meer voor gezorgd dat de vijfde buitenkliniek er kwam. Ook de Amerikaanse tv-presentatrice Oprah Winfrey financiert mee. Annelies raakte nog meer onder de indruk van het werk van de Australische arts Catherine Hamlin (87) na een bezoek in 2009 aan het ziekenhuis in de hoofdstad in Addis Abeba. ,,Catherine voert daar al vijftig jaar fisteloperaties uit, nu nog drie dagen per week. Fistels ontstaan door langdurige, niet-begeleide geboorten. Het kindje overlijdt veelal en de moeder loopt grote inwendige schade op. Belangrijke oorzaken zijn:

bevallingen op zeer jonge leeftijd, slechte infrastructuur en weinig verloskundigen en gynaecologen. Annelies vertelt bewogen over haar bezoek aan het Ethiopische Fistula-ziekenhuis: ,,Wat me het meest trof was het ontbreken van licht in de ogen van de vrouwen die net bij het ziekenhuis waren aangekomen. Ze waren verstoken van waardigheid. Na de fisteloperatie zag ik weer licht in hun ogen. Heel bijzonder. Het zal je dochter zijn’’, vervolgt Annelies wiens dochter Anne-Martine recent van een meisje is bevallen. ,,Ik zag destijds een fistelpatiënt van ongeveer 20 jaar die nog maar 22 kilo woog. Haar benen waren aan haar borst vastgegroeid nadat

‘Het zijn gezonde meisjes die bij een bevalling niet de juiste begeleiding krijgen’

ze jaren in een hut had gelegen. Ze werd gevonden door hulpverleners die haar naar het Fistulaziekenhuis brachten. De operatie genas haar.’ 95 procent van de operaties blijkt succesvol. Wie niet geneest, leert via het ziekenhuis om te gaan met haar handicap. Een aantal vrouwen dat niet meer welkom is in de eigen gemeenschap, gaat wonen in de veilige omgeving van het ziekenhuis en leert in haar eigen onderhoud te voorzien. Ook verzorgen deze ex-patiënten lotgenoten voor en na de fistel-operatie. Voor en tijdens het herstel na de operatie kunnen de vrouwen leren lezen en schrijven en creatieve cursussen volgen. Ook zet het ziekenhuis sterk in op voorlichting en preventie, onder andere door vrouwen op te leiden tot verloskundigen. Die gaan vervolgens het land in om voorlichting te geven en zwangere vrouwen voor en tijdens de bevalling te begeleiden. Ook verloskundige Sieboutje Bouwstra zit in het organisatiecomité. De Barneveldse die heel wat baby’s in de gemeente Barneveld mee op de wereld heeft gezet, heeft ook in Ethiopië met eigen ogen aanschouwd hoe de vrouwen


15

zaterdag 13 augustus 2011

Blote Voetentocht Barneveld: Vrouwen lopen voor vrouwen

, Jolanda Denekamp, Annelies Barendrecht, Gerda Post, Karien de Bont, Sieboutje Bouwstra.

herstelden na een operatie. Haar oud-collega en vriendin Tineke verhuisde drie jaar geleden naar het Afrikaanse land om daar samen met haar schoonzus een verloskundige kliniek op te zetten. Haar broer had daar al een aardappelteeltbedrijf. ,,Als je ziet hoe weinig zorg er in Ethiopië is, hoe arm de mensen zijn, dan vraag ik me soms af waar de mensen in Nederland over zeuren. Daar is geen stromend water, mensen leven in hutjes.’’ Wat Sieboutje vooral is bij gebleven: ,,Jonge meisjes worden verkracht op weg van huis naar school, raken in verwachting en worden vervolgens verstoten door hun familie.’’ Ze benadrukt dat de fistels geen gevolg zijn van besnijdenissen, maar van bevallingen in dit land dat voor een groot deel christelijk is. ,,Het zijn gezonde meisjes die bij een bevalling niet de juiste begeleiding krijgen’’, weet ze beroepsmatig. ,,Wat mij heeft aangegrepen is dat er zoveel mis gaat bij jonge vrouwen die een kind krijgen. De bevalling kan soms dagen duren.’’ Behalve een bezoek aan de kliniek van haar vriendin, besloot Sieboutje ook naar het Fistelziekenhuis te gaan waar ze de Engelse oprichtster Catherine te-

gen het lijf liep. De vrouwen komen op blote voeten aan bij het ziekenhuis, vertellen Annelies en Sieboutje uit eigen waarneming. ,,Soms na een tocht van dagen, soms met hun man, soms met andere familieleden, soms alleen.’ Na de operatie keren de meeste vrouwen hersteld terug naar hun dorp, waar ze weer gewoon kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven. Vaak kunnen ze ook weer baby’s krijgen, maar dan wel onder begeleiding van het Fistula Hospital, want dan is een keizersnee noodzakelijk.’’ In het Fistulaziekenhuis worden alle vrouwen geholpen, ongeacht religie en financiën. Het is niet zo dat fistels een buitenlandse aangelegenheid zijn en in Nederland niet voorkomen. Dat een bevalling zo slecht afloopt dat een moeder haar kind verlies en ernstige inwendige schade oploopt, komt weliswaar zelden voor in Nederland weet Sieboutje vanuit haar professie, maar gebeurt wel. ,,Je kunt het niet altijd voor zijn.’’ Joyce Oskam, wethouder van de gemeente Leusden: ,,Ik weet wat het betekent om een fistel te hebben’’. Bij haar is het gelukkig goed gekomen, aldus de moeder van twee gezonde kinderen en

ex-fistelpatiënt. Ze had het geluk dat ze in een ziekenhuis in Nederland beviel van een groot kind en niet in een ontwikkelingsland. De bevalling van haar zoon verliep problematisch. De baby was al te ver ingedaald om nog een keizersnede uit te kunnen voeren. En dus was de natuurlijke weg de enige optie. Ze hield er een totaal ruptuur en een fistel aan over, net als al die meisjes en vrouwen in Ethiopië. ,,Ik voel mee met die meisjes in Ethiopië. Ik weet wat het betekent om een fistel te hebben. Ook ik moest vechten voor mijn leven, in Ethiopië had ik het niet overleefd.’’ Het duurde maanden voordat ze er weer bovenop was en zat zelfs enige tijd in een rolstoel. Joyce zet zich inmiddels in als ambassadrice voor de Stichting Hamlin Fistula Nederland. Voor zover Annelies en Sieboutje weten, is dit de eerste keer dat in Nederland een dergelijke Blote Voeten Tocht wordt gehouden voor een goed doel. Ze zien wel hoeveel de tocht opbrengt en roepen vrouwen en meisjes vooral op om mee te lopen op zaterdag 10 september: ,,Financieel hebben we ons geen doel gesteld, wat we vooral willen is het verhaal van de vrouwen vertellen en veel vrouwen op de been brengen.’’

De Blote Voeten Tocht in Barneveld is op zaterdag 10 september 2011. Doel: geld bijeen brengen voor operaties van vrouwen met een fistel in het Hamlin Fistula Hospital in Addis Abeba in Ethiopië. De vrouwen krijgen door de operatie hun waardigheid terug en daarmee hun toekomst. De Blote Voeten Tocht brengt het herstel van de waardigheid van Ethiopische vrouwen een stapje dichterbij! Het organisatiecomité bestaat uit een groep vrouwen uit Barneveld en omgeving: Annelies Barendrecht , Monique Rosbergen, Karien de Bont, Marga IJland, Olga Smit, Angelique Barnard, Gerda Post, Sieboutje Bouwstra, Dineke Bokkers, en Jolanda Denekamp en krijgt ondersteuning van Arjen Korevaar, Bernard de Vries, Alex Barnard, Vincent Meijer, Jeroen Woudenberg, Pieter Joep Huige. Start: Raadhuisplein, Barneveld, 13.30 uur, wandeling van ong. 4 km op blote voeten door de Langstraat/Jan van Schaffelaarstraat, het Schaffelaarse bos. Neem een tasje mee voor je schoenen, zodat je deze kunt aantrekken als lopen op blote voeten een probleem wordt. Inschrijven en meer info: inschrijven kan op 10 september zelf, maar liever nog van te voren via www.blotevoetentocht.nl zodat je vrienden, familie, kennissen kunt vragen om je te sponsoren. Deelname: alleen meisjes en vrouwen. Vragen: stuur een e-mailtje naar: info@blotevoetentocht.nl Het organisatiecomité verkoopt ook pandorabedels en hangers voor het goede doel. Kijk op de website voor de verkooppunten. Inschrijfgeld 15 euro, donaties en giften zijn welkom aan de stichting Hamlin Fistula Nederland rekening Triodosbank 21.21.89.352 o.v.v. blotevoetentocht.

Van wanhoop naar waardigheid  

Artikel uit de Barneveldse Krant over de Blote Voeten Tocht 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you