__MAIN_TEXT__

Page 28

Caz Egelie (24) haalde zijn Bachelor of Fine Art aan de HKU. Tijdens Nieuw­ jaars­duik geeft hij een live-performance die onderdeel uitmaakt van een groeps­ tentoonstelling in Moira met kunstenaars Annabelle Binnerts en Bart Lunenburg. ‘Ik rammel graag een beetje aan de Utrechtse kunstwereld. Die kan wel wat speelsheid gebruiken, wat meer weg van commercialiteit en traditie. Ik pleit voor meer experiment en democratisering. Ik zou het mooi vinden de kunst te zien als iets waaraan we samen werken, waarbij het onbelangrijk is wie wat heeft bedacht. Daarom maak ik graag installaties samen met anderen. Ook in mijn eigen werk gaat het om meer dan een kunstvorm: ik maak vooral installaties waarin sculp­tuur, videowerk en performances te zien zijn. Een kunst­ervaring die groter is dan alleen het visuele. Inspiratie haal ik uit musea – ik bezoek de laatste tijd vooral collecties met middeleeuwse schilder­kunst. Ik neem karakters en gebeurtenissen die ik daar zie en onderzoek ze: wat is de historische betekenis van een karakter, wat kan ik vinden over deze gebeurtenis? Zo nam ik een situatie uit een schilderij van Juan de Sevilla, de toren met de koning, als startpunt van mijn eigen performance. Wat weer de vraag oproept: in hoeverre is het mijn eigen werk als ik dat van iemand anders heb gebruikt ter inspiratie? En waarom zou ik het niet gewoon kopiëren? Thema’s als copyright en identiteit vind ik heel interessant. Tijdens Nieuwjaarsduik wil ik een nieuwe performance laten zien: The High Visitresse, waarin je niet weet of de andere bezoekers zomaar binnenlopen of geregisseerd worden. Ze doen dingen die niet mogen in een museum, waardoor je je afvraagt: wat mag ik hier wel en niet?’

UIT

‘THEMA’S ALS COPYRIGHT EN IDENTITEIT VIND IK HEEL INTERESSANT’

© Chaïm Dijkstra

28 UITagenda — Januari/Februari 2019

Profile for Uitagenda Utrecht

Uitagenda Utrecht januari/februari 2019  

Januari/februari 2019 editie van Uitagenda Utrecht.

Uitagenda Utrecht januari/februari 2019  

Januari/februari 2019 editie van Uitagenda Utrecht.

Advertisement