__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag 2018 Uilenspel vzw


VOORSTELLING -------------------Uilenspel biedt als vrijwilligersorganisatie ontwikkelingskansen aan kinderen in een maatschappelijk kwetsbare situatie binnen hun thuisomgeving, hun buurt en in hun ruimere leefwereld.

“Groeien* doen we samen”

De vrijwilligers van Uilenspel begeleiden gedurende 1 uur per week een kindje aan huis, dit gedurende minstens 1 schooljaar. Via het principe van 'spelend leren' wordt er gewerkt aan de schoolse vaardigheden en motivatie van het kind. De ouders worden zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken en versterkt in hun pedagogisch handelen. Daarnaast is ook de school een belangrijke partner in de begeleiding. Uilenspel richt zich op kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en tweede leerjaar in een maatschappelijk kwetsbare situatie die moeilijkheden ondervinden op school en/of onvoldoende de Nederlandse taal beheersen. De buurtgerichte aanpak is de belangrijkste kracht van Uilenspel, die haar werking bijzonder duurzaam maakt. De schoolse ondersteuning vormt een ‘toegangspoort’ tot het gezin. Binnen de vertrouwensband die er ontstaat tussen vrijwilliger en gezin, komt er na verloop van tijd ruimte om het over bredere (niet-schoolse) thema’s te hebben. Bovendien gaan vrijwilliger en gezin deel uitmaken van elkaars netwerk en kan de vrijwilliger het gezin motiveren om deel te nemen aan buurtactiviteiten en/of de stap te zetten naar dienstverlening en buurtorganisaties. De buurtintegratie van het gezin neemt hierdoor toe en het netwerk van het gezin en de vrijwilliger verbreedt.

*lachen, lezen, spelen,

rekenen, dromen,...


Een woordje van

IN DE KIJKER

DE VOORZITTER

SPETTEREND VERJAARDAGSFEEST

-------------------

-------------------

Geachte lezer, 9 december 2008: de geboortedag van Uilenspel‌ Een maand later namen 15 vrijwilligers uit de buurt van de Sint-Bernadettestraat het heft in handen en gingen vanaf dan wekelijks aan huis bij een kind in hun nabije buurt. Hun missie: een extra duwtje in de rug geven aan kinderen binnen de schoolse context, en zo drempels weghalen die hun

kansen

tot

persoonlijke

ontwikkeling

belemmeren. Vandaag kijken we met trots terug naar onze im-

Op 8 december 2018 vierde Uilenspel haar 10e verjaardag in de

pact en de evolutie van Uilenspel tijdens de eerste

Handelsbeurs. Vrijwilligers, scholen, ex-teamleden, sponsors, politici,

10 levensjaren. Onze vrijwilligers begeleidden

sympathisanten: iedereen was aanwezig tijdens deze fantastische verjaar-

liefst 1300 kinderen gedurende deze jaren, onder-

dagsshow. De getuigenissen van kinderen, ouders en vrijwilligers gaven

tussen telt Uilenspel 250 vrijwilligers die zich inzet-

prachtig weer welke impact Uilenspel had tijdens de afgelopen 10 jaar.

ten in hun buurt.

Het werd een avond vol emotie en energie om dit verhaal nog verder uit

Ook in het jubileumjaar 2018 ging Uilenspel door op de ingezette koers. We geven u graag een overzicht van dit prachtige jaar, gestuwd door de kracht van zoveel geĂŤngageerde mensen. Namens het team en de raad van bestuur dank ik iedereen van harte voor alle steun en positieve energie die we samen inzetten de afgelopen 10 jaar.

Dank om deel uit te maken van deze

beweging die van Gent een warme samenleving maakt. Veel leesplezier! Frederik Matthijs, voorzitter

te werken.


VERSLAG 2018 ------------------Externe contacten

Vrijwilligers, kinderen en gezinnen

Uilenwijs

Uilenspel startte in 2018 twee nieuwe antennes op. Naast

De mogelijkheid tot het Partners

Dampoort, Sint-Amandsberg, Brugse Poort, Macharius-heirnis

aanbieden

en Muide-Meulestede werden ook de wijken Ledeberg en

vormingsaanbod

Bloemekenswijk toegevoegd aan het werkingsgebeid van de

profit- en non-profitsector Spelotheken van VZW Jong

vzw.

werd in 2018 onderzocht. Buurt

van aan

een CLB de Diensten studie-ondersteuning

Hieruit blijkt dat Uilenspel 38 scholen een

sterke expertise uit- Buurtdiensten

bouwde, voornamelijk toe- Samenwerkingsverbanden

Juni 2018

pasbaar 253 Vrijwilligers

voor

vormingen Kompanjon

aan de non-profit sector. De Onderwijscentrum Gent uitrol hiervan wordt verder OCMW

waarvan

onderzocht in 2019.

Elke uil zijn talent

208 Begeleiders

De focus van de Uilenspelbegeleidingen lag in 2018 op het

Ondersteunden

ontdekken van talenten. Begeleiders kregen via de nieuwsbrief maandelijks tips en tricks waarmee ze aan de slag

215 Kinderen

konden en de workshop ’spelend leren’ stond dit jaar volledig in het teken van talenten ontdekken en ontwikkelen.

Activiteiten voor vrijwilligers

Activiteiten voor gezinnen  Bedankingsetentje

 Nieuwjaarsreceptie

 Ontmoetingsbrunch

 Slotfeest

 Infoavond  Basisvorming  Ruim vormingsaanbod

Financieel verslag Kosten

Opbrengsten Subsidies

€ 109.189,32

Werkingskosten

€ 33.873,83

Giften en sponsoring

€ 103.930,32

Personeelskosten

€ 186.800,80

Eigen inkomsten

€ 8.231,20

Andere

€ 703,75

Andere

€ 681,94

Totaal Kosten

€ 221.378,38 Totaal opbrengsten Resultaat

€ 222.032,78 € 654,40

TAARTDIAGRAM


Impact schooljaar 2017-2018 ------------------Impact creëren we samen Dat er met Uilenspel een verschil gemaakt wordt voelt iedereen

gekregen op de schoolprestaties van hun kind. 81% van de ouders gaf aan dat ze meer betrokken raakten bij het schoolse gebeuren. Daarnaast werden 42 leerkrachten bevraagd via een online enquête. 50% van de leerkrachten die contact hadden met de begeleider geven aan dat de begeleider het contact tussen school en gezin vergemakkelijkte. Impact op vrijwilligers

aan. Een meting maakt dit gevoel concreet en onderzoekt welke Ook vrijwilligers ervaren een positieve impact. 97% van de 111 meerwaarde onze werking heeft voor kinderen, ouders, vrijwil- bevraagden geven aan zich steeds welkom te voelen in het ligers en scholen. In juni 2018 werd een grote bevraging afge- gezin en zij merken een positieve vooruitgang bij hun Uilennomen bij alle betrokken actoren. spelkind. Impact op kinderen

De ondersteuning die Uilenspel biedt, wordt warm onthaald. 94% geeft aan dat de inhoud van de basisvorming aansluit bij hun noden, ook vinden ze het goed dat deze verplicht is. Het engagement bij Uilenspel biedt nieuwe inzichten, 82% van de vrijwilligers geeft aan dat een begeleiding hen meer voeling geeft met maatschappelijke kwetsbaarheid. Zij zijn zich meer bewust van deze problematiek in hun omgeving. Ook in de samenwerking met de school ziet bijna elke begeleider een meerwaarde, 40% geeft echter aan dat dit niet altijd even gemakkelijk is.

Bij de kinderen gingen we na in hoeverre Uilenspel hun motivatie verhoogt en hun kansen op talentontwikkeling verbreedt. Er werden via de leerkracht 116 kinderen bevraagd. Zij konden met ja (duim omhoog) of nee (duim omlaag) antwoorden op bepaalde stellingen. Alle kinderen antwoordden positief op de stelling ‘ik vind leren met mijn Uilenspeljuf/meester leuk’. 83% van de kinderen geven aan het leuker te vinden in de klas dankzij de begeleiding én 97% van de kinderen ontdekten dankzij de begeleiding nieuwe dingen waar ze goed in zijn. Impact op ouders en leerkrachten

Conclusie Uit de bevraging blijkt dat de motivatie van de kinderen groeit dankzij de ondersteuning die ze krijgen van de vrijwilliger.

Een goede verstandhouding tussen de ouders en de school

Hun ontwikkelingskansen nemen toe en kinderen voelen zich

is cruciaal om de kinderen maximale groei- en ontwikke-

beter op school.

lingskansen te kunnen bieden (Wij slaan de brug, Stad Gent, P.110).

Het is duidelijk dat Uilenspel de ouderbetrokkenheid versterkt en de samenwerking tussen het gezin en de

57 ouders namen deel aan de anonieme bevraging. 81% gaf

school een boost geeft. In de toekomst wil Uilenspel onder-

aan dat ze door de Uilenspelbegeleiding beter weten hoe ze

zoeken hoe ze de samenwerking tussen scholen en ouders

hun kind helpen op schools vlak en 77% heeft een beter zicht

verder kan versterken.


Uitdagingen en perspectieven 2019 ------------------Kunstfestival

Opschaling

De vijfde editie van het Kunstfestival staat volledig in teken van Dat Uilenspel werkt, wordt keer op keer bewezen. De vzw het tienjarig bestaan van Uilenspel, dubbel feest dus! Op 16 bestaat tien jaar en is klaar voor een opschaling. Samen met het maart 2019 kunnen alle kinderen in het Gentse genieten van Venture Philantropy Fund (Koning Boudewijn Stichting) worden een creatieve namiddag workshops.

alle groeimogelijkheden van Uilenspel onderzocht.

Groei in Gent

5 medewerkers

Uilenspel breidde in 2018 uit naar 2 nieuwe wijken, de vzw wil Om de groei die Uilenspel voor ogen heeft te kunnen deze trend verder zetten in 2019 en haar werkingsgebied verder realiseren, wordt het team uitgebreid van 4 naar 5 vaste medeverruimen.

werkers in 2019.

V.l.n.r: Michiel (RvB), Kalifa (RvB), Ronny (RvB), Tom (RvB), Tinneke (RvB), Leonore (RvB), Hannes (Team), Charlotte (Team), Frederik (Voorzitter), ValĂŠrie (Team) en Lies (Team)

Uilenspel vzw Steendam 84 9000 Gent

09 351 51 15 info@uilenspel.be www.uilenspel.be

Steun verlenen kan via: BE88 8959 4002 8841

Fotografie: Wouter De Laender

Het Uilenspelteam gaat er samen voor

Profile for Uilenspel vzw

Jaarverslag Uilenspel 2018  

In 2018 vierde Uilenspel zijn 10de verjaardag. Doorheen die 10 jaar begeleidden vrijwilligers 1300 kinderen in 8 wijken in Gent. In dit jaar...

Jaarverslag Uilenspel 2018  

In 2018 vierde Uilenspel zijn 10de verjaardag. Doorheen die 10 jaar begeleidden vrijwilligers 1300 kinderen in 8 wijken in Gent. In dit jaar...

Advertisement