Issuu on Google+

Grau en Educació Infantil Grau en Educació Primària Facultat d’Educació


www.uic.es


Facultat d’Educació

UIC

Índex

01. La Universitat Internacional de Catalunya ............................. 5 02. Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ............................. 6 03. Oferta acadèmica

............................. 8

05. Procés d’admissió de grau ................... 1 9 06. Finançament, beques i ajuts ................. 2 1 07. Els nostres campus ............................. 2 3 08. Els nostres serveis ............................. 2 4

04. Facultat d’Educació ............................. 11 Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

.......................... 12

3


UIC

4

Facultat d’Educació


Facultat d’Educació

UIC

01. La Universitat Internacional de Catalunya

L

a Universitat Internacional de Catalunya (UIC) és una institució privada sense ànim de lucre promoguda per la Fundació Familiar Catalana.

S’ofereix un tracte individualitzat que s’aconsegueix fent classes en grups reduïts i assessorament integral a l’estudiant al llarg de la seva trajectòria universitària.

Des de l’any 1997, la UIC vol servir la societat a través d’una formació universitària integral de qualitat i promoure la recerca, segons els principis de l’humanisme cristià.

La UIC també disposa de més de 1.250 convenis de pràctiques amb empreses de diversos sectors d’àmbit nacional i internacional. La majoria del professorat prové de l’àmbit professional i hi ha una relació molt estreta entre universitat i empresa a través dels programes de pràctiques laborals.

Actualment, la UIC té més de 4.500 alumnes i imparteix un total de 16 titulacions universitàries. L’oferta de grau es complementa amb un gran nombre de màsters, postgraus, doctorats i cursos de formació contínua que permeten a l’alumnat aprofundir la seva formació i especialitzar-se en diferents àrees de coneixement. La UIC té dos campus: el Campus Barcelona i el Campus Sant Cugat. Tots dos campus són un focus continuat d’activitats culturals, lúdiques i esportives amb la finalitat d’aconseguir el desenvolupament integral dels estudiants. L’objectiu de la UIC és potenciar al màxim les habilitats i les competències de l’alumnat per tal que pugui adaptarse amb facilitat als nous reptes de la societat actual.

La Universitat té una dimensió internacional que permet a l’alumnat dominar diferents llengües en el camp professional, cursar una part de la carrera en universitats d’altres països i fer pràctiques a l’estranger. Un altre objectiu prioritari és la recerca en totes les àrees del saber per tal de contribuir al desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la millora de la qualitat de vida de la nostra societat.

Dades de la UIC Curs 2009-2010 • Titulacions: 16 • Graus: 11 • Llicenciatures: 4 • Diplomatures: 1 • Total d’alumnat matriculat: 4.500 • Alumnat de grau: 3.300 • Alumnat de postgrau: 1.200 · 300 de doctorat · 350 en màsters · 550 en diplomatures de postgrau • Nombre d’alumnat per aula: 60-80 • Nombre de professorat: uns 350 • Ràtio de proporció alumnat/ professorat: 8/1 • Índex d’inserció laboral: 87% • 1.268 convenis de pràctiques amb empreses nacionals i internacionals • Alumnat de 63 nacionalitats • 148 convenis de mobilitat amb universitats internacionals • Més d’un millió d’euros en beques, ajuts i descomptes per a l’estudi

Aquest és el compromís de la Universitat Internacional de Catalunya amb els seus estudiants. Una Universitat on es pot viure la carrera amb intensitat i al màxim nivell.

5


UIC

Facultat d’Educació

02. Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

L’

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) és un espai d’educació comú que es va acordar a Bolonya l’any 1999 amb l’objectiu de millorar la competitivitat europea en el marc de l’ensenyament.

Quins són els objectius de l’EEES? • Promoure la mobilitat d’estudiants, graduats, professors i investigadors en tot l’àmbit europeu. • Millorar la qualitat de la formació dels graduats universitaris, i així poder-ne facilitar la incorporació al mercat laboral europeu. • Garantir la qualitat de l’ensenyament superior amb criteris i metodologies comparables.

Quins títols es poden obtenir? Els estudis universitaris oficials s’estructuren en tres cicles anomenats, grau, màster i doctorat: • Grau (4 cursos o 240 ECTS)* Formació per incorporar-se al món laboral. • Màster (1-2 cursos o 60-120 ECTS) Formació especialitzada orientada a l’àmbit de la recerca o al món professional. • Doctorat Formació avançada en tècniques de recerca.

* Grau en Arquitectura i Grau en Odontologia: 5 cursos o 300 ECTS Grau en Medicina: 6 cursos o 360 ECTS

6


Facultat d’Educació

UIC

Des que es va crea el 1997, la UIC ha posat especial èmfasi en les pràctiques, la internacionalitat, els grups reduïts, l’atenció personalitzada, la formació en competències i l’avaluació continuada, característiques que potencia el nou Espai Europeu. A partir del curs 2010-2011, a més, el 100% de l’oferta acadèmica estarà adaptada al nou Espai Europeu.

Què són els European Credit Transfer System (ECTS)?

Què és el suplement europeu al títol?

Els nous estudis quantifiquen el treball de l’alumnat mitjançant la unitat del crèdit ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball efectiu de l’estudiant), en un context de renovació metodològica docent i d’avaluació contínua dels coneixements i de les competències que l’alumnat va adquirint. És a dir, les habilitats i actituds necessàries per al posterior exercici de la professió (capacitat d’anàlisi i síntesi de situacions complexes, gestió de la informació, capacitat de comunicació, compromís ètic...).

És un document que acompanya el títol universitari oficial i que reflecteix de manera clara i personalitzada la informació següent:

Mobilitat a Europa L’EEES adopta una estructura comparable de les titulacions a escala europea. Aquest fet facilita que es reconeguin els estudis europeus i que se’n pugui cursar una part en una altra universitat europea.

• Estudis cursats. • Resultats obtinguts. • Competències o capacitats professionals adquirides.

Aquest tipus d’avaluació va més enllà dels exàmens i té en compte l’esforç personal dins de l’aula i fora. 7


UIC

Facultat d’Educació

03. Oferta acadèmica Campus Barcelona Graus Facultat de Ciències Econòmiques i Socials • Grau en Administració i Direcció d’Empreses (amb opció en anglès)

Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques • Grau en Dret • Grau en Ciència Política i Gestió Pública • Llicenciatura en Criminologia (2n cicle)

Facultat d’Educació • Grau en Educació Infantil • Grau en Educació Primària

Facultat d’Humanitats • Grau en Ciències de la Cultura (Humanitats) • Llicenciatura en Humanitats (2n cicle)

Facultat de Ciències de la Comunicació • Grau en Comunicació Audiovisual • Grau en Publicitat i Relacions Públiques • Grau en Periodisme • Llicenciatura en Periodisme (2n cicle)

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura • Grau en Arquitectura (ESARQ)

Periodisme i Comunicació • Postgrau en Periodisme Esportiu • Postgrau en Comunicació de Moda i Tendències • Màster en Projectes de Comunicació Online

Arquitectura • Master’s Degree in Biodigital Architecture (OFFICIAL)* • Erasmus Mundus Masters Course in International Cooperation and Urban Development (Mundus Urbano) • Master’s Degree of International Cooperation in Architecture (OFFICIAL)* • Màster en Accessibilitat - online • Postgrau en Accessibilitat - online • Postgrau en Disseny per a Tots - online • Master’s Degree in Scenography and Contemporary Cities • Postgrau en Matèria, Complexitat i Tècnica • Màster en BCN Relacional. Un model de ciutat intermèdia

Família • Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar (MEF) - online • Postgraduate Studies in Marriage and Family Education (I-MEF) - online

Educació • Màster Universitari en Educació Secundària*

Criminologia • Màster Universitari en Criminologia Aplicada*

Postgraus i màsters Empresa • Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció (OFICIAL)

Dret • Màster en Dret del Comerç Internacional, Negoci Marítim i Transport • Postgrau en Dret Urbanístic

Gestió Cultural • Màster Universitari en Gestió Cultural (OFICIAL) • Master’s Degree in Cultural Management (OFFICIAL) • Postgrau en Gestió Cultural 8

* Pendents d’aprovació ** Aprovat. Pendent de modificació

Interdisciplinaris • Màster Universitari en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques (OFICIAL) • Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica (OFICIAL)

Doctorats • Doctorat en Humanitats • Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques


Facultat d’Educació

UIC

Campus Sant Cugat Graus Facultat de Medicina i Ciències de la Salut • Grau en Medicina • Grau en Fisioteràpia • Grau en Infermeria

Facultat d’Odontologia • Grau en Odontologia

Postgraus i màsters Medicina i Ciències de la Salut • Màster Universitari en Teràpia Familiar (OFICIAL) • Màster en Gestió Sanitària • Màster en Psicosomàtica i Neurociències • Postgrau en Medicina Psicosomàtica i Psicologia de la Salut • Postgrau en Trastorns de Personalitat • Postgrau en Psicopatologia i Psicoteràpia de la Infància i l’Adolescència • Postgrau en Neurociències i Metodologia de la Investigació • Postgrau en Nutrició del Futur

Fisioteràpia • Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica (OFICIAL) • Postgrau en Acupuntura Aplicada al Dolor Articular i Miofascial • Postgrau en Fisioteràpia Mètode Mézières. Fisioteràpia Global Miofascial • Postgrau en Fisioteràpia de l’Activitat Física i l’Esport • Postgrau en Fisioteràpia i Regeneració de Parts Toves • Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica • Postgrau en Osteopatia Energètica Informacional. Mètode Poyet • Postgrau en Dolor i Disfunció Miofascial

Infermeria • Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (OFICIAL) • Postgrau en Infermeria del Treball i Salut Laboral • Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació • Postgrau en Suport Vital i Emergències Físiques • Postgrau d’especialització: Ferides Cròniques, Abordatge Integral • Postgrau en Infermeria Intensiva del Malalt Crític

Odontologia • Màster Universitari d’Investigació Bàsica en Odontologia i Biomedicina (OFICIAL) • Màster Universitari en Investigació Clínica i de Materials en Odontologia (OFICIAL) • Màster en Implantologia Oral: Cirurgia i Pròtesi • Residència Clínica en Implantologia Oral • Residència Clínica en Tècniques Quirúrgiques Aplicades a la Cavitat Oral • Residència Clínica Medicina i Patologia Oral • Màster en Pròtesi Bucal i ATM • Màster en Pròtesi Avançada • Residència Clínica en Pròtesi Bucal • Residència Clínica en Dolor i Disfunció Craneomandibular • Residència Clínica Integrada en Gerodontologia • Màster en Periodoncia • Residència Clínica en Periodoncia • Màster en Ortodòncia i Ortopedia Dentofacial • Màster en Endodoncia: presencial i online • Màster en Estètica Dental: presencial i online • Màster Endodoncia Avançada • Màster Estètica Avançada • Diploma en Estètica Dental - online • Diploma en Endodoncia - online • Màster en Odontopediatria Integral • Residència Clínica en Odontopediatria • Màster en Odontopediatria Avançada • Residència Clínica Multidisciplinar en Odontologia • Residència Clínica Intensiva en Implantologia

Interdisciplinaris • Màster Universitari d’Investigació Bàsica en Odontologia i Biomedicina (OFICIAL)

Doctorats • Doctorat en Investigació en Salut • Doctorat en Odontologia • Doctorat en Fisioteràpia* • Doctorat en Ciències de la Salut**

La denominació de la Facultat de Ciències de la Comunicació, la Facultat d’Odontologia i la Facultat d’Educació estan en fase de tramitació pel departament competent en matèria d’universitats.

9


UIC

10

Facultat d’Educació


Facultat d’Educació

UIC

04. Facultat d’Educació

L

a Facultat d’Educació cerca l’excel·lència dels mestres per mitjà de la docència, la recerca i la pràctica, fent èmfasi en el servei a la comunitat i el valor d’aquesta professió. Amb els estudis de Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària, aquesta facultat pretén desenvolupar: • Programes excel·lents per preparar professionals educadors al servei de totes les persones. • L’experimentació i la innovació com a eines de formació en l’entorn acadèmic. • Professionals capaços de treballar de manera col·laborativa a l’escola i a la universitat.

Per què a la UIC? • Perquè volem potenciar totes i cadascuna de les capacitats i les habilitats de l’alumnat, amb la finalitat que els nostres estudiants siguin persones i a la vegada grans professionals. • Perquè els horaris s’han compactat de manera que el temps de presencialitat sigui de dilluns a dijous, en horari de matí o tarda. Això permet a l’alumnat poder fer un treball autònom o en equip en intervals grans de temps. • Per la possibilitat de fer estades a l’estranger –Erasmus– el primer semestre del darrer curs, coincidint amb el semestre en què es fan totes les optatives del Grau.

• Per l’oferta optativa que es presenta agrupada en mencions, una espècie d’itineraris que volen ajudar a aprofundir un determinat àmbit de l’ensenyament. Aquestes mencions són: · · · · · · · · ·

Ciència i societat Educació especial Educació multicultural Llengua estrangera Formació d’adults Audició i llenguatge Tecnologia i comunicació Música i dansa Disseny de materials didàctics i curriculars · Educació socioemocional · Educació física · Direcció i gestió d’equips

• Experiències significatives i oportunitats internacionals i multiculturals. En definitiva, aquests estudis es basen en uns programes de qualitat perquè els estudiants puguin esdevenir mestres i ciutadans valuosos per a la comunitat.

11


UIC

Facultat d’Educació

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària

T’apassionen els infants i el món de la docència? Gaudeixes formant persones? T’agrada ensenyar el que has après? Tens imaginació, creativitat i paciència? Ets una persona apassionada i saps transmetre aquest entusiasme?

E

l Grau en Educació Infantil i el Grau en Educació Primària a la UIC volen donar als futurs mestres una formació professional sòlida, l’eix de la qual és el creixement dels infants (entre 0 i 6 anys en Educació Infantil, i entre 6 i 12 en Educació Primària), i assegurar-ne la formació continuada.

Sortides professionals

A més, pretén desenvolupar les aptituds humanes que ajudin a una transformació social i cultural del docent. Així, l’objectiu principal del Grau en Educació Infantil a la UIC és donar a aquesta professió la credibilitat social necessària.

• Altres àmbits laborals poden ser: editorials, centres de recursos, activitats de lleure, departaments d’educació de museus i centres d’educació no formal, entre d’altres.

Això comporta formar un perfil de professional amb una sòlida base humana. És a dir, amb sensibilitat i il·lusió per treballar amb els infants, i amb capacitat d’autocrítica, flexibilitat i una actitud positiva a l’hora de transmetre valors i cultura.

Pràctiques en empreses

Un cop acabat el Grau, l’alumnat es pot inserir en el món laboral (cal recordar que aquesta és una titulació regulada per l’Estat espanyol i només les persones que tenen el títol de mestre poden exercir com a tals) o optar per un màster universitari (a l’Estat espanyol o a qualsevol altre país de l’Espai Europeu d’Educació Superior) i, posteriorment, fer la tesi doctoral.

12

• El títol de graduat habilita per exercir una professió regulada, la de mestre. La titulació permet desenvolupar activitats tant en els centres que depenen de l’Administració pública com en centres concertats o privats.

La UIC disposa de diversos convenis de pràctiques amb administracions, com el Departament d’Educació o l’Ajuntament de Barcelona, i amb entitats educatives amb les quals té més de 400 convenis actius (escoles públiques i privades).


Facultat d’Educació

UIC

«Estudiar Magisteri m’ha suposat fer un pas endavant cap al meu somni de poder realitzar una tasca vocacional. Aquests estudis m’han proporcionat una sòlida base per desenvolupar la meva futura professió de mestra. A més, he pogut comprendre l’educació des d’una perspectiva molt més global valorant la seva importància en tots els àmbits de la nostra vida, i també he pogut endinsar-me en el meravellós món dels infants.» Mònica Peraire Magisteri. Especialitat d’Educació Infantil

Competències El procés d’ensenyament i aprenentatge es fonamenta en l’adquisició de competències (mestres competents per a la societat de demà). • Competències transversals: les tecnologies de la informació i la comunicació, les llengües (català, castellà, anglès), el pensament crític i reflexiu, la creativitat, etc. • Competències específiques per als mestres: experts en la matèria i mètodes d’ensenyament, col·laboració amb els companys i l’entorn, i desenvolupament professional, entre d’altres.

• Competències específiques de cada matèria: aquestes competències es treballen mitjançant diverses metodologies: lliçons magistrals, estudis de casos, resolució de problemes, aprenentatge basat en problemes, orientat a projectes, cooperatiu i aprenentatge autònom. S’avaluen amb una gran varietat d’instruments que permetin a tots els alumnes demostrar el seu grau de competència en les matèries. Proves objectives, treballs i projectes, portafolis, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc.

Títol de Grau

Semestres Total crèdits Vies d’accés Campus

Títol de Grau

Semestres

S’organitzen mitjançant classes teòriques, seminaris-tallers, classes pràctiques, pràctiques externes, tutories –individuals i grupals– i estudi i treball individual i en grup.

Total crèdits Vies d’accés Campus

Graduat o graduada en Educació Infantil per la Universitat Internacional de Catalunya 8 240 Totes Barcelona

Graduat o graduada en Educació Primària per la Universitat Internacional de Catalunya 8 240 Totes Barcelona

13


UIC

Facultat d’Educació

Resum de mòduls i matèries del Grau en Educació Infantil Mòduls Formació bàsica

Didàctica i diciplinar

Pràcticum

14

Matèries

ECTS

· Processos educatius, aprenentatges i desenvolupament de la personalitat · Dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament · Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents · Observació sistemàtica i anàlisi de contextos · L’escola d’educació infantil · Infantesa, salut i alimentació · Societat, família i escola

100 ECTS

· Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica · Aprenentatge de llengües i lectoescriptura · Música, expressió plàstica i corporal

60 ECTS

· Pràctiques escolars · Treball fi de Grau

50 ECTS

Optatives

30 ECTS

Crèdits totals

240 ECTS

El Pla d’estudis recull l’establert en l’Ordre Ministerial ECI/3854/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Mestre en Educació Infantil.


Facultat d’Educació

UIC

Pla d’estudis del Grau en Educació Infantil CURS 1 Semestre 1

CURS 2 ECTS

· Bases del desenvolupament infantil · Didàctica i currículum · Filosofia de l’Educació · Teories de l’educació · Sociologia de l’educació

9 6 6 3 6

Total

30

Semestre 2

ECTS

Semestre 1

ECTS

· Dificultats d’aprenentatge i transtorn del desenvolupament · Sociologia de la família · Observació sistemàtica i analisi de contextos · Idioma estranger · Música, expressió plàstica i corporal · Pràcticum

4

Total

30

6 6 6 6 2

· Processos cognitius i aprenentatge escolar · Antropologia de l’Educació · Habilitats docents i comunicació · L’escola d’educació infantil · Dificultats d’aprenentatge i transtorns del desenvolupament

9 6 6 6 3

Total

30

Total

30

Total

60

Total

60

CURS 3 Semestre 1

Semestre 2 · Analisi de conductes i intervenció educativa · Infantesa, salut i alimentació · Gestió de recursos humans, espai i temps · Música, expressió plàstica i corporal

ECTS 6 6 6 12

CURS 4 ECTS

Semestre 1

ECTS

· Aprenentatge de llengües i lectura escriptura · Aprenentatge de les Ciències de la Naturalesa, de les Ciències Socials i de la Matemàtica

12 18

· Optatives

30

Total

30

Total

30

Semestre 2

ECTS

Semestre 2

ECTS

· Aprenentatge de llengües i lectura escriptura · Pràcticum

12 18

· Pràcticum · Treball fi de grau

24 6

Total

30

Total

30

Total

60

Total

60

15


UIC

Facultat d’Educació

Resum de mòduls i matèries del Grau en Educació Primària Mòduls Formació bàsica

Didàctica i diciplinar

Pràcticum

16

Matèries

ECTS

· Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat · Processos i contextos educatius · Societat, família i escola

60 ECTS

· Ensenyament i aprenentatge de Ciències Experimentals · Ensenyament i aprenentatge de Ciències Socials · Ensenyament i aprenentatge de Matemàtiques · Ensenyament i aprenentatge de llengües · Ensenyament i aprenentatge d’educació musical, plàstica i visual · Ensenyament i aprenentatge d’educació física

100 ECTS

· Pràctiques escolars · Treball fi de Grau

50 ECTS

Optatives

30 ECTS

Crèdits totals

240 ECTS

El Pla d’estudis recull l’establert en l’Ordre Ministerial ECI/3857/2007, de 27 de desembre, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Mestre en Educació Primària.


Facultat d’Educació

UIC

Pla d’estudis del Grau en Educació Primària CURS 1 Semestre 1

CURS 2 ECTS

Semestre 1

ECTS

· Bases del desenvolupament psicològic · Didàctica i currículum · Filosofia de l’Educació · Teories de l’educació · Habilitats docents I · Sociologia de l’educació

6 6 6 3 3 6

· Ensenyament i aprenentatge de llengües · Ensenyament i aprenentatge de Ciències Socials · Ensenyament i aprenentatge de Matemàtiques · Ensenyament i aprenentatge d’Educació musical, plàstica i visual

12 6

Total

30

Total

30

Semestre 2

ECTS

ECTS

· Ensenyament i aprenentatge de llengües · Ensenyament i aprenentatge de Ciències Socials · Ensenyament i aprenentatge de Matemàtiques · Ensenyament i aprenentatge d’Educació musical, plàstica i visual · Pràcticum

10 6

30

Total

30

60

Total

60

· Processos cognitius i aprenentatge escolar · Anàlisi de conductes i actituds i dificultats d’aprenentatge · Antropologia de l’Educació · Habilitats docents II · Sociologia de la família

6 6

Total Total

6 6 6

CURS 3 Semestre 1

Semestre 2

6 6

6 6 2

CURS 4 ECTS

Semestre 1

ECTS

· Ensenyament i aprenentatge de llengües · Ensenyament i aprenentatge de Matemàtiques · Ensenyament i aprenentatge de Ciències Experimentals · Ensenyament i aprenentatge d’Educació Física

12 6 6

· Optatives

30

Total

30

Total

30

Semestre 2

6

ECTS 6 6

Semestre 2

ECTS

· Pràcticum · Treball fi de grau

24 6

30

Total

30

60

Total

60

· Ensenyament i aprenentatge de llengües · Ensenyament i aprenentatge de Ciències Experimentals · Pràcticum

18

Total Total

17


UIC

18

Facultat d’Educació


Facultat d’Educació

UIC

05. Procés d’admissió de grau

Sol·licitud d’admissió

Proves d’admissió

Reserva i matrícula

La Universitat Internacional de Catalunya té un sistema propi d’accés als seus centres i titulacions. Les persones interessades a estudiar a la UIC han de seguir els passos següents:

Tots els futurs alumnes que no siguin llicenciats o diplomats han de fer les proves d’admissió de la UIC, que consisteixen en:

Els candidats admesos tenen cinc dies per formalitzar la reserva de plaça des de la comunicació de l’admissió fent efectiu el pagament d’una reserva de plaça del 20% del cost total del curs.

• Emplenar la sol·licitud d’admissió a través d’Internet (www.uic.es/admissions). • Lliurar cinc dies abans del dia de la prova la documentació següent: - Certificació acadèmica dels dos últims cursos aprovats i finalitzats. - Document signat de les condicions generals d’admissió i reserva de plaça (www.uic.es/admissions). - Dues fotografies de mida carnet. - Fotocòpia del DNI o el passaport. - Justificant d’ingrés dels 115 euros de les despeses de tramitació. Trobareu les formes de pagament un cop realitzada la sol·licitud.

• Una prova psicotècnica d’intel·ligència general. • Un test d’anglès. • Un test de cultura general. • Una prova específica en funció de la titulació. • Una entrevista personal.

La matriculació de l’alumnat de nova incorporació es farà efectiva el mes de juny, un cop lliurats els resultats de les PAU. El procés de matrícula té uns terminis especials per a l’alumnat admès procedent de centres estrangers. Consulteu el procés de matriculació per altres vies d’accés.

www.uic.es/admissions 19


UIC

20

Facultat d’Educació


Facultat d’Educació

UIC

06. Finançament, beques i ajuts

L

a UIC ofereix diferents modalitats de pagament i ajuts a l’estudi: finançament, ajuts econòmics i descomptes, i beques de col·laboració.

Finançament Un cop ingressada la reserva de plaça, per al pagament de la resta de l’import de la matrícula s’ofereixen les modalitats següents: • Abonament de l’import total. • Pagament finançat amb l’entitat bancària en “terminis a mida”. • Crèdit educatiu.

Descomptes La Universitat Internacional de Catalunya concedeix descomptes sobre l’import de la matrícula a determinats alumnes o col·lectius. Hi ha diferents tipus de descomptes: • Família nombrosa de categoria especial (cinc fills o més). El 10% de descompte per cada fill fins a un màxim de 550 €. • Membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics (4A’s) que hagin finalitzat els estudis a la UIC. El 10% de descompte fins a un màxim de 550 € en les activitats de formació contínua. • Fills de membres de l’Associació 4A’s. El 10% de descompte per cada fill fins a un màxim de 550 €.

Beques Els alumnes de la UIC poden gaudir de diferents tipus de beques: • Beques UIC: ajuts econòmics que concedeix la Universitat basant-se en consideracions acadèmiques (expedient acadèmic), econòmiques (ingressos anuals globals de la unitat familiar) o familiars (nombre de membres de la unitat familiar). • Beques Alumni - Banco Santander: fons de beques creat per l’Associació 4A’s i el Banco Santander per a l’alumnat de la nostra Universitat. • Beques de col·laboració: l’estudiant té la possibilitat de desenvolupar tasques de suport en algun servei, centre o departament de la Universitat durant deu hores setmanals i la UIC el remunera econòmicament. • Beques MEC: la UIC actua de gestionadora de les beques que ofereix el Ministeri d’Educació i Ciència i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). • Beques Junior Faculty: beques atorgades per la formació de docents i investigadors en les seves etapes inicials, de manera que es pugui augmentar el nombre de professors estables de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i quedin coberts els diversos àmbits de coneixement.

Gratuïtat La Universitat Internacional de Catalunya promou l’excel·lència a través de la gratuïtat de la matrícula en alguns supòsits: • Matrícula d’honor a 2n de batxillerat. El 100% de la matrícula del primer curs és gratuïta. • Matrícula d’honor en alguna assignatura cursada a la carrera universitària. Gratuïtat per als crèdits corresponents de la matrícula del curs següent. • Guanyadors del Concurs Preuniversitari. El 100%, 75% o 50% de la matrícula del primer curs és gratuïta.

Durant el curs passat es van destinar més d’un milió d’euros en descomptes per a alumnes.

www.uic.es/beques 21


UIC

22

Facultat d’Educació


Facultat d’Educació

UIC

07. Els nostres campus

Campus Barcelona

E

l Campus Barcelona disposa de dos edificis de 13.000 m2 on es troben les facultats d’Humanitats, Ciències de la Comunicació, Ciències Jurídiques i Polítiques, Ciències Econòmiques i Socials, Educació i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ), a més del rectorat i els serveis centrals de la UIC.

Aquest campus també acull l’Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF), l’Institut Carlemany d’Estudis Europeus, el Centre d’Estudis de Bioètica i el Centre d’Estudis Socials Avançats (CESA).

El Campus Barcelona disposa d’equipaments d’última generació, tant per a les classes teòriques com per a les pràctiques, entre d’altres, una sala d’actes amb capacitat per a més de 400 persones, un plató de televisió amb sales de realització, edició i postproducció, un estudi de ràdio, un taller de maquetes a l’ESARQ, un self-access d’idiomes, tres aules d’informàtica i quatre sales d’ordinadors, nou sales de treball, etc.

Campus Sant Cugat

E

l Campus Sant Cugat acull les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i la d’Odontologia. El campus està situat a la planta baixa de l’Hospital General de Catalunya.

Les pràctiques, especialment en aquest campus, són la base d’un bon aprenentatge. L’alumnat de la Facultat d’Odontologia pot tractar amb pacients reals a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) de la UIC, amb 53 boxs i unes 40.000 visites anuals.

L’alumnat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té a la seva disposició sales de pràctiques equipades amb les últimes tecnologies, entre les quals hi ha un laboratori de simulació, gimnasos de fisioteràpia i sales de dissecció. El fet que la Facultat estigui situada en un recinte hospitalari ajuda que l’alumnat gaudeixi d’un ambient immillorable per posar en pràctica tots els seus coneixements.

www.uic.es/campus 23


UIC

Facultat d’Educació

08. Els nostres serveis

Estudiants

Allotjament

Esports

El Servei d’Estudiants de la UIC informa, assessora i gestiona els tràmits i les qüestions extraacadèmiques de l’alumnat durant el seu pas per la Universitat.

La UIC facilita informació sobre allotjament. Entre els diferents allotjaments disponibles destaquem:

El Servei d’Esports de la UIC ofereix la possibilitat de completar l’activitat acadèmica amb una activitat física durant el temps lliure.

L’objectiu d’aquest servei és afavorir les relacions entre l’alumnat i la Universitat, oferint una gran varietat d’activitats i potenciant actes culturals, esportius, solidaris i acadèmics.

• Residències. • Col·legis majors. • Apartaments. • Habitacions. • Projecte “viure i conviure”. Convivència amb persones grans.

Aquest servei també s’encarrega de gestionar les beques i els ajuts econòmics a aquelles persones que ho sol·licitin. www.uic.es/estudiants estudiants@uic.es

www.uic.es/housing estudiants@uic.es

L’oferta esportiva de la Universitat té com a principal objectiu promoure, fomentar i organitzar entre els membres de la comunitat universitària activitats i pràctiques esportives que ajudin a la formació integral de la persona mitjançant els valors que l’esport promou. Aquesta programació inclou activitats per aprendre a fer esport, competicions esportives i avantatges i descomptes per accedir a instal·lacions i entitats on practicar esport de la manera més agradable. www.uic.es/esports esports@uic.es

24


Facultat d’Educació

Idiomes

Relacions Internacionals

Servei de Biblioteca

El Servei d’Idiomes té com a objectiu l’ensenyament de l’anglès específic per a cada titulació, amb la finalitat que esdevingui una eina clau en el futur professional de l’alumnat i que pugui desenvolupar-se en un entorn internacional.

El Servei de Relacions Internacionals desenvolupa la dimensió internacional de la UIC treballant per assolir objectius en quatre àrees:

El creixement de la biblioteca ha estat notable: ha passat de tenir uns 10.000 volums a disposar d’un fons de 30.000, a més d’estar subscrita a 600 publicacions periòdiques i tenir més de 1.000 documents audiovisuals.

La UIC posa a disposició dels estudiants el self-access, un centre d’auto aprenentatge interactiu per millorar, aprofundir i practicar els coneixements adquirits a les aules, o introduir-se a noves llengües estrangeres, sempre sota la supervisió directa d’un professor-tutor. A més, proporciona cursos d’idiomes intensius o de reforç perquè els estudiants millorin el seu nivell.

• Convenis internacionals bilaterals entre la UIC i institucions educatives estrangeres. • Comunicació interdepartamental dins la UIC sobre qualsevol activitat de caràcter internacional que es faci a facultats, escoles i centres de recerca. • Programes de mobilitat internacional dirigits a alumnes, professors i investigadors. • Desenvolupament i organització de nous programes que vinculin la UIC amb la comunitat internacional.

UIC

La biblioteca de la UIC disposa d’un gran nombre de recursos online, que garanteixen poder estar connectats a uns bons fons documentals i arribar, d’aquesta manera, a quasi tots els recursos de coneixement del món acadèmic. www.uic.es/biblioteca biblioteca@uic.es

www.uic.es/relint relint@uic.es

www.uic.es/idiomes

25


UIC

Facultat d’Educació

Servei d’Estratègies Professionals (SEP)

Associació d’Antics Alumnes i Amics (4A’s)

El Servei d’Estratègies Professionals (SEP) complementa la formació acadèmica de la universitat posant al servei de l’alumnat recolzament, formació i assessorament tant a alumnes com a antics alumnes per facilitar així la seva inserció laboral.

Pretén fomentar l’afany de solidaritat de moltes persones que volen posar a disposició de la Universitat la seva ajuda a favor de la promoció social, cultural i científica. Els membres de l’associació disposen dels avantatges següents:

El nostre sistema de treball amb l’alumnat és el següent: • Tallers i cursos de formació sobre estratègies professionals. • Donar informació actualitzada al nostre alumnat -mitjançant la intranet de la mateixa universitat- de tots els aspectes relacionats amb aquest servei: gestió de currículums, ofertes de treball públic i privat, borsa de treball existent, màsters i cursos de postgrau i de doctorat, etc. • Oferir, de manera personalitzada, assessorament d’orientació professional. • Oferir contacte directe amb l’empresa: Jornada Universitat-Empresa. www.uic.es/soap soap@uic.es 26

• 10% de descompte en la matriculació de tota l’oferta acadèmica i formació contínua de la UIC. • Invitacions exclusives per a conferències, xerrades, etc. • Guia de descomptes del carnet 4A’s en botigues i empreses. • Accés al servei de sortides professionals i recepció d’ofertes de la borsa de treball de la UIC. www.uic.es/alumni aaa-uic@uic.es

Instal·lacions La UIC inverteix cada any per millorar les seves instal·lacions. Això suposa un avantatge per a l’alumnat, ja que disposa de: • Sales d’ordinadors i aules d’informàtica. • Biblioteques. • Servei d’Idiomes (self-access). • Digital Media Studios: inclou un plató de televisió, un estudi de ràdio i sales de premsa i edició. • Clínica Universitària d’Odontologia (CUO). • Gimnasos de fisioteràpia. • Sales de simulació. • Sales de dissecció. • Taller de maquetes d’Arquitectura. • Aules taller d’Educació. • Tallers d’Odontologia. www.youtube.com/uic


www.uic.es www.uic.es/uic2-0

Les dades que conté aquest imprès són a títol informatiu. La seva vigència s’haurà de contrastar en el moment de formalitzar la inscripció. D’acord amb el que es disposa a la LOPD 15/1999 i a la Instrucció 1/1998 de l’Agència de Protecció de Dades, s’INFORMA la persona interessada que podrà exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició sobre les seves dades, tot enviant una carta a la UIC (Immaculada, 22 - 08017 Barcelona), o bé un correu electrònic a datos@uic.es


Servei d’Informació i Admissions Tel. 902 282 000 info@uic.es www.uic.es Campus Barcelona Immaculada, 22 08017 Barcelona Campus Sant Cugat Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès


Grau en Educació Primària i Infantil