Issuu on Google+

Grau en Medicina Grau en Infermeria Grau en Fisioteràpia Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


www.uic.es


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

Índex

01. La Universitat Internacional de Catalunya ............................. 5 02. Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ............................. 6 03. Oferta acadèmica

............................. 8

05. Procés d’admissió de grau ................... 3 1 06. Finançament, beques i ajuts ................. 3 3 07. Els nostres campus ............................. 3 5 08. Els nostres serveis ............................. 3 6

04. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ............................. 11 a. Grau en Medicina ............................. 12 b. Grau en Infermeria ............................. 18 c. Grau en Fisioteràpia ............................. 24

3


UIC

4

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

01. La Universitat Internacional de Catalunya

L

a Universitat Internacional de Catalunya (UIC) és una institució privada sense ànim de lucre promoguda per la Fundació Familiar Catalana.

S’ofereix un tracte individualitzat que s’aconsegueix fent classes en grups reduïts i assessorament integral a l’estudiant al llarg de la seva trajectòria universitària.

Des de l’any 1997, la UIC vol servir la societat a través d’una formació universitària integral de qualitat i promoure la recerca, segons els principis de l’humanisme cristià.

La UIC també disposa de més de 1.250 convenis de pràctiques amb empreses de diversos sectors d’àmbit nacional i internacional. La majoria del professorat prové de l’àmbit professional i hi ha una relació molt estreta entre universitat i empresa a través dels programes de pràctiques laborals.

Actualment, la UIC té més de 4.500 alumnes i imparteix un total de 16 titulacions universitàries. L’oferta de grau es complementa amb un gran nombre de màsters, postgraus, doctorats i cursos de formació contínua que permeten a l’alumnat aprofundir la seva formació i especialitzar-se en diferents àrees de coneixement. La UIC té dos campus: el Campus Barcelona i el Campus Sant Cugat. Tots dos campus són un focus continuat d’activitats culturals, lúdiques i esportives amb la finalitat d’aconseguir el desenvolupament integral dels estudiants. L’objectiu de la UIC és potenciar al màxim les habilitats i les competències de l’alumnat per tal que pugui adaptarse amb facilitat als nous reptes de la societat actual.

La Universitat té una dimensió internacional que permet a l’alumnat dominar diferents llengües en el camp professional, cursar una part de la carrera en universitats d’altres països i fer pràctiques a l’estranger. Un altre objectiu prioritari és la recerca en totes les àrees del saber per tal de contribuir al desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la millora de la qualitat de vida de la nostra societat.

Dades de la UIC Curs 2009-2010 • Titulacions: 16 • Graus: 11 • Llicenciatures: 4 • Diplomatures: 1 • Total d’alumnat matriculat: 4.500 • Alumnat de grau: 3.300 • Alumnat de postgrau: 1.200 · 300 de doctorat · 350 en màsters · 550 en diplomatures de postgrau • Nombre d’alumnat per aula: 60-80 • Nombre de professorat: uns 350 • Ràtio de proporció alumnat/ professorat: 8/1 • Índex d’inserció laboral: 87% • 1.268 convenis de pràctiques amb empreses nacionals i internacionals • Alumnat de 63 nacionalitats • 148 convenis de mobilitat amb universitats internacionals • Més d’un millió d’euros en beques, ajuts i descomptes per a l’estudi

Aquest és el compromís de la Universitat Internacional de Catalunya amb els seus estudiants. Una Universitat on es pot viure la carrera amb intensitat i al màxim nivell.

5


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

02. Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

L’

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) és un espai d’educació comú que es va acordar a Bolonya l’any 1999 amb l’objectiu de millorar la competitivitat europea en el marc de l’ensenyament.

Quins són els objectius de l’EEES? • Promoure la mobilitat d’estudiants, graduats, professors i investigadors en tot l’àmbit europeu. • Millorar la qualitat de la formació dels graduats universitaris, i així poder-ne facilitar la incorporació al mercat laboral europeu. • Garantir la qualitat de l’ensenyament superior amb criteris i metodologies comparables.

Quins títols es poden obtenir? Els estudis universitaris oficials s’estructuren en tres cicles anomenats, grau, màster i doctorat: • Grau (4 cursos o 240 ECTS)* Formació per incorporar-se al món laboral. • Màster (1-2 cursos o 60-120 ECTS) Formació especialitzada orientada a l’àmbit de la recerca o al món professional. • Doctorat Formació avançada en tècniques de recerca.

* Grau en Arquitectura i Grau en Odontologia: 5 cursos o 300 ECTS Grau en Medicina: 6 cursos o 360 ECTS

6


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

Des que es va crea el 1997, la UIC ha posat especial èmfasi en les pràctiques, la internacionalitat, els grups reduïts, l’atenció personalitzada, la formació en competències i l’avaluació continuada, característiques que potencia el nou Espai Europeu. A partir del curs 2010-2011, a més, el 100% de l’oferta acadèmica estarà adaptada al nou Espai Europeu.

Què són els European Credit Transfer System (ECTS)?

Què és el suplement europeu al títol?

Els nous estudis quantifiquen el treball de l’alumnat mitjançant la unitat del crèdit ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball efectiu de l’estudiant), en un context de renovació metodològica docent i d’avaluació contínua dels coneixements i de les competències que l’alumnat va adquirint. És a dir, les habilitats i actituds necessàries per al posterior exercici de la professió (capacitat d’anàlisi i síntesi de situacions complexes, gestió de la informació, capacitat de comunicació, compromís ètic...).

És un document que acompanya el títol universitari oficial i que reflecteix de manera clara i personalitzada la informació següent:

Mobilitat a Europa L’EEES adopta una estructura comparable de les titulacions a escala europea. Aquest fet facilita que es reconeguin els estudis europeus i que se’n pugui cursar una part en una altra universitat europea.

• Estudis cursats. • Resultats obtinguts. • Competències o capacitats professionals adquirides.

Aquest tipus d’avaluació va més enllà dels exàmens i té en compte l’esforç personal dins de l’aula i fora. 7


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

03. Oferta acadèmica Campus Barcelona Graus Facultat de Ciències Econòmiques i Socials • Grau en Administració i Direcció d’Empreses (amb opció en anglès)

Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques • Grau en Dret • Grau en Ciència Política i Gestió Pública • Llicenciatura en Criminologia (2n cicle)

Facultat d’Educació • Grau en Educació Infantil • Grau en Educació Primària

Facultat d’Humanitats • Grau en Ciències de la Cultura (Humanitats) • Llicenciatura en Humanitats (2n cicle)

Facultat de Ciències de la Comunicació • Grau en Comunicació Audiovisual • Grau en Publicitat i Relacions Públiques • Grau en Periodisme • Llicenciatura en Periodisme (2n cicle)

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura • Grau en Arquitectura (ESARQ)

Periodisme i Comunicació • Postgrau en Periodisme Esportiu • Postgrau en Comunicació de Moda i Tendències • Màster en Projectes de Comunicació Online

Arquitectura • Master’s Degree in Biodigital Architecture (OFFICIAL)* • Erasmus Mundus Masters Course in International Cooperation and Urban Development (Mundus Urbano) • Master’s Degree of International Cooperation in Architecture (OFFICIAL)* • Màster en Accessibilitat - online • Postgrau en Accessibilitat - online • Postgrau en Disseny per a Tots - online • Master’s Degree in Scenography and Contemporary Cities • Postgrau en Matèria, Complexitat i Tècnica • Màster en BCN Relacional. Un model de ciutat intermèdia

Família • Postgrau en Matrimoni i Educació Familiar (MEF) - online • Postgraduate Studies in Marriage and Family Education (I-MEF) - online

Educació • Màster Universitari en Educació Secundària*

Criminologia • Màster Universitari en Criminologia Aplicada*

Postgraus i màsters Empresa • Màster Universitari en Direcció d’Empreses i Sistemes de Producció (OFICIAL)

Dret • Màster en Dret del Comerç Internacional, Negoci Marítim i Transport • Postgrau en Dret Urbanístic

Gestió Cultural • Màster Universitari en Gestió Cultural (OFICIAL) • Master’s Degree in Cultural Management (OFFICIAL) • Postgrau en Gestió Cultural 8

* Pendents d’aprovació ** Aprovat. Pendent de modificació

Interdisciplinaris • Màster Universitari en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques (OFICIAL) • Màster Universitari en Psicopatologia Legal, Forense i Criminològica (OFICIAL)

Doctorats • Doctorat en Humanitats • Doctorat en Ciències Humanes, Socials i Jurídiques


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

Campus Sant Cugat Graus Facultat de Medicina i Ciències de la Salut • Grau en Medicina • Grau en Fisioteràpia • Grau en Infermeria

Facultat d’Odontologia • Grau en Odontologia

Postgraus i màsters Medicina i Ciències de la Salut • Màster Universitari en Teràpia Familiar (OFICIAL) • Màster en Gestió Sanitària • Màster en Psicosomàtica i Neurociències • Postgrau en Medicina Psicosomàtica i Psicologia de la Salut • Postgrau en Trastorns de Personalitat • Postgrau en Psicopatologia i Psicoteràpia de la Infància i l’Adolescència • Postgrau en Neurociències i Metodologia de la Investigació • Postgrau en Nutrició del Futur

Fisioteràpia • Màster Universitari en Fisioteràpia i Evidència Científica (OFICIAL) • Postgrau en Acupuntura Aplicada al Dolor Articular i Miofascial • Postgrau en Fisioteràpia Mètode Mézières. Fisioteràpia Global Miofascial • Postgrau en Fisioteràpia de l’Activitat Física i l’Esport • Postgrau en Fisioteràpia i Regeneració de Parts Toves • Postgrau en Fisioteràpia Pediàtrica • Postgrau en Osteopatia Energètica Informacional. Mètode Poyet • Postgrau en Dolor i Disfunció Miofascial

Infermeria • Màster Universitari en Ciències de la Infermeria (OFICIAL) • Postgrau en Infermeria del Treball i Salut Laboral • Postgrau en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Reanimació • Postgrau en Suport Vital i Emergències Físiques • Postgrau d’especialització: Ferides Cròniques, Abordatge Integral • Postgrau en Infermeria Intensiva del Malalt Crític

Odontologia • Màster Universitari d’Investigació Bàsica en Odontologia i Biomedicina (OFICIAL) • Màster Universitari en Investigació Clínica i de Materials en Odontologia (OFICIAL) • Màster en Implantologia Oral: Cirurgia i Pròtesi • Residència Clínica en Implantologia Oral • Residència Clínica en Tècniques Quirúrgiques Aplicades a la Cavitat Oral • Residència Clínica Medicina i Patologia Oral • Màster en Pròtesi Bucal i ATM • Màster en Pròtesi Avançada • Residència Clínica en Pròtesi Bucal • Residència Clínica en Dolor i Disfunció Craneomandibular • Residència Clínica Integrada en Gerodontologia • Màster en Periodoncia • Residència Clínica en Periodoncia • Màster en Ortodòncia i Ortopedia Dentofacial • Màster en Endodoncia: presencial i online • Màster en Estètica Dental: presencial i online • Màster Endodoncia Avançada • Màster Estètica Avançada • Diploma en Estètica Dental - online • Diploma en Endodoncia - online • Màster en Odontopediatria Integral • Residència Clínica en Odontopediatria • Màster en Odontopediatria Avançada • Residència Clínica Multidisciplinar en Odontologia • Residència Clínica Intensiva en Implantologia

Interdisciplinaris • Màster Universitari d’Investigació Bàsica en Odontologia i Biomedicina (OFICIAL)

Doctorats • Doctorat en Investigació en Salut • Doctorat en Odontologia • Doctorat en Fisioteràpia* • Doctorat en Ciències de la Salut**

La denominació de la Facultat de Ciències de la Comunicació, la Facultat d’Odontologia i la Facultat d’Educació estan en fase de tramitació pel departament competent en matèria d’universitats.

9


UIC

10

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

04. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

L

a Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC, situada al Campus Sant Cugat, ofereix els graus de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia, així com una gran varietat d’estudis de formació continuada, postgraus, màsters i doctorats, relacionats amb les ciències de la salut.

Per què a la UIC?

L’objectiu principal de la Facultat és formar els millors professionals sanitaris en coneixements, actituds i capacitats. El fet que l’alumnat es trobi en un ambient hospitalari permet la interacció diària amb els professionals de la salut i afavoreix l’intercanvi d’experiències.

• Per l’aprenentatge a través del tracte amb el pacient, adquirint la competència clínica, capacitat de comunicació i empatia.

A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, la recerca constitueix un dels eixos prioritaris de l’activitat del professorat. L’alumnat té la possibilitat d’integrar-se en un grup de recerca i deixar-se encomanar per la curiositat científica. En aquest sentit és important ressaltar el gran nombre de convenis establerts amb hospitals públics i privats, així com altres tipus d’acords que permeten ampliar el ventall d’intercanvis tant de professorat com d’alumnat en els diferents camps que componen la medicina i les ciències de la salut. A més de les instal·lacions i dependències pròpies de cada titulació, hi trobem diferents serveis generals: laboratoris, osteoteca, aula de microscòpia, aula d’autoaprenentatge d’idiomes, aules d’informàtica, biblioteca, copisteria, llibreria i capella.

• Per la seva situació immillorable dins l’Hospital General de Catalunya, fet que afavoreix que l’alumnat es familiaritzi amb el seu futur entorn professional.

• Per la formació clínica en tots els àmbits i recursos del sistema sanitari. • Pel professorat altament qualificat i de reconegut prestigi dins del món de les Ciències de la Salut. • Per la metodologia docent innovadora i uns mitjans tècnics de gran nivell a disposició de l’alumnat. • Per la formació en capacitats instrumentals, de gran importància per a l’exercici professional, juntament amb una bona formació bàsica i clínica. • Per la possibilitat de practicar les habilitats tècniques sempre que l’alumnat ho necessiti en el laboratori de simulació o la sala d’autoaprenentatge i valoració, que disposen d’un equipament d’última tecnologia sanitària. • Per l’oportunitat que ofereix la UIC de participar en programes de recerca.

11


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

a. Grau en Medicina

Diu el vell aforisme que la missió del metge és “curar de vegades, alleujar sovint i consolar sempre”. Creus que podria ser la teva tasca? Et preocupen els altres? T’agradaria ajudar les persones quan emmalalteixen o pateixen? Saps escoltar? Llavors, potser pots trobar en la professió mèdica un nou sentit al teu futur.

12

E

ls estudis de Medicina a la UIC proposen una medicina centrada en el pacient. És a dir, una formació de professionals que, tot i tenir una base científica de primer ordre, siguin capaços d’acompanyar el pacient a través del sistema sanitari segons les seves necessitats al llarg de tota la vida. El pla d’estudis de Medicina està adaptat a les directrius de l’espai europeu d’educació superior i orientat a l’aprenentatge de l’alumnat mitjançant metodologies educatives actives amb un elevat component de tecnologies de la informació i comunicació: estudi en grups reduïts, mètode del cas, aprenentatge basat en problemes (ABP), ús intensiu de laboratoris de simulació, intranet i Internet, etc.

L’alumnat entra en contacte amb el malalt al cap de poques setmanes de començar els estudis i té l’oportunitat de viure el sistema sanitari en primera persona. Més endavant, s’incorpora a una de les unitats docents: centres sanitaris acreditats on l’alumnat compatibilitza la participació en les tasques assistencials amb l’estudi dirigit de les matèries. Amb aquests estudis, la UIC té com a objectiu contribuir al benestar de la comunitat, procurant l’excel·lència en l’atenció medicosanitària, en la recerca biomèdica i en la millora de l’educació sanitària de la població. L’educació en valors ocupa un espai important en la formació que es dóna al nostre alumnat i més en el cas de les professions sanitàries, en què l’objecte de l’activitat diària és la vida humana, en especial quan es troba en situacions delicades.


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

«Medicina és una carrera en què s’ha d’estudiar molt i té algunes assignatures molt dures, però de moment m’està agradant. Tot i que els estudiants som tots de primer curs, fem estades de tres hores en diferents nivells de l’assistència sanitària i podem veure el món de la sanitat d’una manera molt global. Que la UIC ens permeti trepitjar un hospital tan poc temps després de començar els estudis em sembla una molt bona iniciativa.» Maria Siurana Medicina. Promoció 2014

Sortides professionals

Pràctiques en empreses

• Medicina assistencial · Especialitats (sistema MIR) · Assistència primària (sistema MIR) · Medicina del treball · Exercici lliure • Gestió clínica · Direcció mèdica · Gerència • Docència · Ensenyament universitari • Recerca • Indústria, administracions públiques, etc.

La UIC disposa de diversos convenis de pràctiques amb un gran nombre d’empreses d’àmbit nacional i internacional per a cadascuna de les titulacions que ofereix. Per al Grau en Medicina, en destaquem les següents: • Fundació Althaia de Manresa • Hospital de Granollers • Hospital General de Catalunya • Hospital Quirón de Barcelona

Títol de Grau Graduat o graduada en Medicina per la Universitat Internacional de Catalunya Semestres 12 Total crèdits 360 Vies d’accés Totes Campus Sant Cugat

13


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Competències • Competències transversals: raonament crític, treball en equip, autoaprenentatge, comunicació interpersonal, gestió de la informació i resolució de problemes. • Competències específiques: comprendre i reconèixer l’estructura i funció normal del cos humà a nivell molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes en les diferents etapes de la vida. Comprendre i reconèixer els agents causants i els factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de malalties. Comprendre i reconèixer els efectes mecànics i les manifestacions de la malaltia, sobre l’estructura i funció del cos humà. Comprendre i reconèixer els fonaments d’acció, indicacions i eficàcia en les intervencions terapèutiques.

14

Aquestes competències es treballen mitjançant una varietat de metodologies: lliçons magistrals, estudis de casos, resolució de problemes, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge orientat a projectes, aprenentatge cooperatiu i aprenentatge autònom. S’avaluen amb una gran varietat d’instruments que permeten a tots els alumnes demostrar el seu grau de competència en les matèries: test, treballs i projectes, portafolis, memòries, autoavaluació, entrevistes, etc. S’organitzen mitjançant classes teòriques, seminaris-tallers, classes pràctiques, estades clíniques, tutories –individuals i grupals– i estudi i treball individual i en grup.


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

Resum de mòduls i matèries del Grau en Medicina Mòduls Matèries Morfologia, estructura i funció del cos humà

Medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la investigació

· Les lleis de la naturalesa: Bioquímica · Desenvolupament embrionari i humà · Estructura i funció: Aparell locomotor · Biologia molecular: Fonaments de biologia · Estructura i funció: Sistema nerviós · Estructura i funció: Pell i òrgans dels sentits · Estructura i funció de la cèl·lula: Biologia · Estructura i funció: Sistema cardiovascular i respiratori · Estructura i funció: Sang i sistema immunitari · Estructura i funció: Sistema renal i reproductor · Estructura i funció: Sistema endocrinològic i digestiu

8 3 12 8

· Immersió al món de la medicina I · Antropologia · Salut pública: Bioestadística · Immersió al món de la medicina II · Bioètica I · Filosofia i història de la medicina · Bioètica II · Medicines complementàries i alternatives · Medicina legal i forense · Salut pública: Demografia i epidemiologia

4 6 6 3 3 2 3 3

Procediments · Tècnica d’imatge diagnòstics i · Microbiologia terapèutics · Farmacologia · Semiologia i propedèutica medicoquirúrgica · Anatomia patològica general · PDT: cardiovascular, respiratori, neurologia · PDT: Endocrinologia, digestiu, hematologia i immunologia · PDT: Nefrourologia i reproductor · PDT: Pell i òrgans dels sentits · PDT: Locomotor i reumatologia Crèdits Totals

ECTS

10 6 8 9 6 6 8

Mòduls Matèries

ECTS

Formació clínica · Salut mental I: Psicologia humana · Salut i medi ambient: Ecologia mèdica · Cardiovascular i respiratori · Neurologia · Urgències i emergències · Endocrinologia i digestiu · Salut mental II: Psiquiatria · Hematologia i immunologia · Nefrologia, urologia i reproductor · Pediatria · Aparell locomotor · Reumatologia i malalties sistèmiques · Pell i òrgans dels sentits · Medicina familiar i comunitària · Oncologia clínica · Gerontologia i geriatria · Malalties infeccioses

6 2 11 7 2 13 5 6 19 14 6 3

Estades · Rotatori clínic o estada tutelada clíniques · Treball d’investigació Fi de Grau tutelades i treball fi de Grau

45 15

Optatives Complementàries · Anglès mèdic

10 3 3 3 4

8 3

3 5 3 4 7 11 6 6 3 6 2 2 360 ECTS

15


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Pla d’estudis del Grau en Medicina CURS 1 Semestre 1

ECTS

Semestre 1

CURS 3 ECTS

8 · Bioquímica · Estructura i Funció del Cos Humà. 12 Estructura i Funció de l’Aparell Locomotor 3 · Desenvolupament Embrionari i Humà 4 · Immersió a la Medicina I 3 · PDT: Tècniques d’imatge

· Salut Pública: Bioestadística · Estructura i Funció de la Cél·lula: Biologia · Estructura i Funció del Cos Humà: Sang i Sistema Immunitari · Estructura i Funció del Cos Humà: Cardiovascular i Respiratori · Salut i Medi Ambient: Ecologia Mèdica

6 8

Total

Total

31

Semestre 2

16

CURS 2

30 ECTS

Semestre 2

6 9

Semestre 1

ECTS

· PDT: Anatomia Patològica General · Bioètica I · PDT: Farmacologia · Anglès Mèdic · PDT: Semiologia i Propedèutica Medicoquirúrgica

6 3 7 3 11

Total

30

2

ECTS

6 · Antropologia · Biologia Molecular: Fonaments de 8 Biologia · Estructura i Funció del Cos Humà: 6 Pell i Òrgans dels Sentits · Estructura i Funció del Cos Humà: 10 Sistema Nerviós

· Estructura i Funció del Cos Humà: Sistema Digestiu, Endocrinològic i Metabòlic · Estructura i Funció del Cos Humà: Sistema Renal i Reproductor · Immersió a la Medicina II · PDT: Microbiologia · Salut Mental I: Psicologia · Optativa 1 (Anglès Mèdic)

8

Total

30

Total

Total

60

Total

Semestre 2

ECTS

· Patologia Cardiovascular i Respiratori · Filosofia i Història de la Medicina · Patologia Neurològica · PDT: Cardiovascular, Respiratori i Neurologia · Urgències i Emergències · Optativa 2

11

29

Total

30

60

Total

60

6 3 4 6 2

2 7 6 2 2


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

CURS 4 Semestre 1

CURS 5 ECTS

· Bioètica II · Patologia Endocrinològica i Digestiva · Patologia en Hematologia i Immunologia · PDT: Endocrinologia, Digestiu, Hematologia i Immunologia · Salut Mental II: Psiquiatria

3 13

Total

30

Semestre 2 · Medicines Complementàries i Alternatives · Patologia en Nefrourologia i Aparell Reproductor · PDT: Nefrourologia i Aparell Reproductor · Optativa 3

6 3

Semestre 1

UIC

CURS 6 ECTS

· Medicina Legal i Forense · Patologia de l’Aparell Locomotor · Reumatologia i Malalties Sistèmiques · Pediatria · PDT: Locomotor i Reumatologia · Optativa 4

14 2 2

Total

30

3 6 3

Semestre 1

ECTS

· Rotatori Clínic (Estada Clínica Tutelada)

30

Total

30

5

ECTS

3 19 6 2

Semestre 2

ECTS

· Medicina Familiar i Comunitària · Oncologia Clínica · Patologia de la Pell i Òrgans dels Sentits · Malalties Infeccioses · Gerontologia i Geriatria · PDT: Pell i Òrgans dels Sentits · Salut Pública II: Demografia i Epidemiologia

3 3 10

Semestre 2

ECTS

· Rotatori Clínic (Estada Clínica Tutelada) · Treball de fi de grau

15 15

4 3 2 5

Total

30

Total

30

Total

30

Total

60

Total

60

Total

60

17


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

b. Grau en Infermeria

Et motiva la idea d’ajudar professionalment els altres? T’agradaria treballar en un hospital? Ets pacient? Saps escoltar i tens do de gents? T’interessa la investigació clínica? Vols contribuir a millorar la salut de les persones en el seu entorn? Vols un programa adaptat a les teves necessitats?

18

E

l Grau en Infermeria a la UIC és un programa de 240 ECTS acadèmics durant el qual l’alumnat assoleix els coneixements, les habilitats i les aptituds necessaris per esdevenir un professional de la infermeria amb la formació adient per afrontar els reptes de la societat actual. El pla docent posa èmfasi en les cures, la recerca i el lideratge professional. Té sempre com a principal protagonista la persona i proporciona als estudiants d’Infermeria un entorn estimulant per a l’aprenentatge. La mateixa UIC els ofereix oportunitats professionals i la possibilitat de fer pràctiques en els millors hospitals.

A més, l’alumnat disposa d’un laboratori de simulació equipat amb l’última tecnologia, mitjançant maniquins que simulen problemes de salut reals, on podrà adquirir les habilitats necessàries per treballar en les diferents àrees assistencials. Els estudiants comencen les pràctiques clíniques des del primer curs (Pràcticum I) i, des d’aquest moment, combinen períodes teòrics amb períodes pràctics assistencials.


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

«El meu pas per la UIC m’ha ajudat a millorar molts aspectes. Professionalment em trobo amb més seguretat i confiança en l’ús de les múltiples tècniques assistencials que ens van ensenyar, aplicant els fonaments teòrics que tan estranys ens semblaven en un primer moment. Personalment, si hi ha algun aspecte destacable d’aquests anys a la UIC, és sens dubte el gran valor humà. Em van ajudar a aprofundir en la importància dels valors humans i a poder descobrir el rerefons de cada persona. Totes aquestes coses de la meva pràctica com a infermera són el que més m’enriqueix com a professional i com a persona.» Àngela Doix Infermeria. Promoció 2002. Infermera de la Unitat de Medicina Interna de l’Hospital General de Catalunya

Sortides professionals

Pràctiques en empreses

Les oportunitats de carrera professional s’estenen tan lluny com l’alumnat vulgui arribar en diferents entorns de les cures hospitalàries i els serveis comunitaris, tant en l’àmbit local com nacional i internacional. L’assessorament que ofereix la UIC a l’alumnat d’Infermeria li proporciona contactes professionals abans i després de graduar-se.

La UIC disposa de diversos convenis de pràctiques amb un gran nombre d’empreses d’àmbit nacional i internacional per a cadascuna de les titulacions que ofereix. Per al Grau en Infermeria, en destaquem les següents:

Actualment, tots els graduats en Infermeria per la UIC treballen en centres hospitalaris tant públics com privats, centres d’atenció primària, serveis d’emergències, clíniques i centres geriàtrics i sociosanitaris.

• Hospital General de Catalunya • Corporació Sanitària Parc Taulí • Mútua de Terrassa • Consorci Sanitari de Terrassa • Hospital Quirón de Barcelona • Centre Mèdic Teknon • Institut Català de la Salut • Consorci Sanitari del Maresme • Clínica Ntra. Sra. del Pilar • Hospital de Nens de Barcelona

Títol de Grau Graduat o graduada en Infermeria per la Universitat Internacional de Catalunya Semestres 8 Total crèdits 240 Vies d’accés Totes Campus Sant Cugat

19


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Competències • Competències transversals: dissenyar sistemes de cures dirigides a persones o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes. Maneig i gestió de la informació i la investigació i habilitat per treballar de manera autònoma. Generació de coneixement a partir de la pràctica. Capacitat d’adaptació a situacions noves. En definitiva, ser capaç de donar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut, amb plena autonomia tècnica i científica, de les persones que atenen, d’acord amb l’estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s’estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

• Competències específiques: planificar i prestar cures d’infermeria dirigides a les persones o grups, orientades als resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, i en col·laboració amb un equip multidisciplinari de salut, així com conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria i basar les intervencions en l’evidència científica i en els mitjans disponibles. Capacitat de liderar equips d’infermeria per a la qualitat de l’atenció a les persones, liderar les cures d’infermeria en qualsevol dels àmbits de la pràctica professional, participació en les polítiques de salut i el desenvolupament professional. Fomentar estils de vida saludables, l’acte-cura, donant suport al manteniment de conductes preventives i terapèutiques, mantenint una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys, i fomentar l’educació per a la salut.

20

Aquestes es treballen al llarg dels quatre anys amb diferents metodologies: classes magistrals, pràctiques de laboratori, mètode del cas, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge virtual, tutories grupals, diari reflexiu, aprenentatge per projectes, tutories individuals, aprenentatge cooperatiu, lectura crítica i tutories individuals en pràctiques assistencials. S’organitzen en diferents entorns dintre i fora de l’aula: classes teòriques, classes teòrico-pràctiques en laboratoris de simulació d’infermeria, tutories individuals i grupals, seminaris, tallers i pràctiques clíniques externes en centres hospitalaris d’atenció primària i comunitaris. Amb pràctiques clíniques que comencen a partir del segon trimestre del primer curs.


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

«Des que vaig acabar els meus estudis a la UIC no m’ha faltat mai feina. Actualment sóc infermer d’hemodiàlisi. Per ser infermer s’ha de tenir vocació, responsabilitat, formació contínua i motivació per ajudar els altres. Tot això requereix un aprenentatge que vaig iniciar quan vaig entrar a la UIC. El professorat em va ajudar a formar-me com a professional. Van ser tres anys entranyables amb moments inoblidables que em van ajudar a creure en mi i a ser feliç amb la meva feina.» Javier Gutiérrez Infermeria. Promoció 2000. Infermer d’hemodiàlisi a l’Hospital Mútua de Terrassa

Resum de mòduls i matèries del Grau en Infermeria Mòduls Mòdul de Ciències de la Salut

Matèries

ECTS

· Anatomia Humana · Fisiologia · Biologia · Psicologia

6 18 6 6

· Antropologia · Idioma Modern

12 6

· Comunicació

6

Mòdul I: Fonaments de la Cura I

· Fonaments d’Infermeria · Farmacologia · Laboratoris de simulació bàsics · Pràcticum d’Iniciació

12 3 2 7

Mòdul II: Fonaments de la Cura II

· Infermeria clínica general · Infermeria comunitària general · Gestió de la cura · Laboratoris de simulació intermedis · Pràcticum general

6 8 4 6 16

· Cures des de l’inici de la vida a l’adolescència · Cures de l’adult · Cures de la persona gran · Laboratoris de simulació avançats · Pràcticum avançat

7 16 4 4 25

· Cures comunitàries* · Cures clíniques avançades* · International nursing*

30

· Pràcticum de síntesi · Treball final de Grau

18 12

Mòdul d’Humanitats Mòdul de Ciències Socials

Mòdul III: Cures des de l’inici de la vida a la mort

Mòdul IV: ITINERARIS* (Escollir un IT) Mòdul V: Síntesi de Coneixements Crèdits Totals

240 ECTS

* S’ha d’escollir entre un dels tres itineraris.

21


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Pla d’estudis del Grau en Infermeria CURS 1 Semestre 1

ECTS

· Estructura i funció del cos humà I · Biologia de la cura · Antropologia general · Gestió de la comunicació i del coneixement · Infermeria com a professió

6 6 6 6

Total

30

Semestre 2

22

CURS 2

6

ECTS

Semestre 1

CURS 3 ECTS

· Ciències psicosocials i salut mental · Anglès científic per Infermeria · Patologia general I · Salut pública · Infermeria clínica general · Laboratoris d’Infermeria II

6

Total

30

Semestre 2

6 6 4 6 2

ECTS

Semestre 1

ECTS

· Gestió de la cura · Cures desde l’inici de la vida a la adolescència · Cures dels adults I · Laboratoris d’infermeria IV · Pràcticum III

5 2 12

Total

30

Semestre 2

4 7

ECTS

· Estructura i funció del cos humà II · Antropologia de la salut · Metodologia de la cura · Farmacologia · Laboratoris d’Infermeria I · Pràcticum I

6 6 6 3 2 7

· Patologia general II · Infermeria comunitària · Laboratoris d’Infermeria III · Pràcticum II

6 4 4 16

· Cures dels adults II · Cures de la persona gran · Laboratoris d’infermeria V · Pràcticum IV

11 4 2 13

Total

30

Total

30

Total

30

Total

60

Total

60

Total

60

El Pla d’estudis recull l’establert en l’Ordre Ministerial CIN/2134/2008, de 3 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’Infermer.


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

CURS 4 Semestre 1 · Itineraris IT 1: Cures comunitaries IT 2: Cures clínique IT 3: International Nursing · Pràcticum V

Total Semestre 2 · Pràcticum VI · Treball de fi de grau

ECTS

18

12

30 ECTS

18 12

ITINERARI

OP

Comunitari · Nous rols d’infermeria en atenció primària · Conductes de risc en l’adolescència · Activitats de promoció de la salut · Societat i salut · Ancianitat i dependència Cures clíniques · Registres clínics avançats · Patologia clínica avançada · Cures d’infermeria clínica avançada · Abordatge interdisciplinari de l’ancià en situació crítica International · English for nursing I nursing · English for nursing II · Transcultural nursing · International health · Complementary therapy Altres OP ofertes · Humanisme i societat per la Universitat · Relació d’ajuda terapèutica

Total

30

Total

60

ECTS 4 3 4 4 3 3 7 5 3 6 3 3 3 3 3 3

23


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

c. Grau en Fisioteràpia

Et motiva la idea d’ajudar professionalment els altres? T’agradaria treballar en un hospital? T’interessa la investigació clínica? Vols contribuir a millorar la salut de les persones en el seu entorn? Vols un programa adaptat a les teves necessitats?

24

E

l Grau en Fisioteràpia a la UIC ofereix la preparació necessària a l’alumnat perquè s’incorpori amb èxit al món laboral dotant-lo de les capacitats de reflexió i d’anàlisi necessàries per tal de trobar les millors solucions per als pacients. El fisioterapeuta té l’oportunitat d’augmentar la qualitat de vida de les persones, feina que implica un contacte permanent amb pacients i amb altres professionals sanitaris. Per aquest motiu es pretén que l’estudiant creixi en responsabilitat i compromís davant els canvis de la societat i, al mateix temps, fomenti el sentit crític de les seves accions, de manera que esdevingui responsable del seu aprenentatge. A més, la UIC promou el treball en equip per garantir la participació en grups multidisciplinaris i interdisciplinaris durant el desenvolupament professional.

Per aconseguir aquests ambiciosos objectius, la titulació ofereix un pla d’estudis àgil i actualitzat amb una estricta correlació entre els continguts de les diferents àrees de coneixement i la presència destacada de classes pràctiques en els gimnasos de fisioteràpia, dotats de la tecnologia més moderna. Així mateix, la realització d’estades clíniques en centres de fisioteràpia i unitats de rehabilitació es configuren com a part imprescindible en l’aprenentatge.

Sortides professionals Les persones graduades en Fisioteràpia tenen un ampli ventall de sortides professionals: poden optar per l’àmbit de l’empresa privada o integrar-se en els centres sanitaris gestionats per les diferents administracions públiques. També poden optar, com a professionals liberals, per tenir la seva pròpia consulta o centre de fisioteràpia.


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

«Després de tres anys d’estudiar a la UIC, va arribar el dia que em vaig trobar, tot just diplomada, vestida de blanc dins d’una sala de rehabilitació a la Clínica Plató amb pacients de trànsit politraumatitzats. Aquells primers dies de feina em van fer adonar de tot el que havia après a la UIC i vaig valorar-ho. Allò no eren unes pràctiques, no tenia un fisioterapeuta al meu costat que em digués tot el que havia de fer i el que no, estava sola, era el moment de la veritat. Envoltada d’un bon entorn professional, em vaig sentir prou preparada per respondre a les exigències d’una feina de tanta responsabilitat.» Magalí Maymó Fisioteràpia. Promoció 2001. TRAUMAGEST Clínica Plató

Les competències del professional de la fisioteràpia li permeten desenvolupar l’activitat en diverses àrees: • Traumatologia • Neurologia • Cardiorespiratòria • Reumatologia • Ginecologia • Esportiva • Pediatria • Geriatria • Fisioestètica • Docència • Gestió • Recerca • Balneoteràpia

Pràctiques en empreses La UIC disposa de diversos convenis de pràctiques amb un gran nombre d’empreses d’àmbit nacional i internacional per a cadascuna de les seves titulacions. Per al Grau en Fisioteràpia, en destaquem les següents: • Hospital General de Catalunya • ASEPEYO • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau • Corporació Sanitària Parc Taulí • Hospital de Bellvitge • Clínica Plató

Títol de Grau Graduat o graduada en Fisioteràpia per la Universitat Internacional de Catalunya Semestres 8 Total crèdits 240 Vies d’accés Totes Campus Sant Cugat

25


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Competències • Competències transversals: donar un servei de qualitat, demostrar un compromís ètic, adquirir capacitats necessàries per treballar en equip, adquirir actituds d’aprenentatge i millora manifestant interès i sabent actuar en una contínua recerca d’informació i superació professional per millorar la competència de la pràctica i mantenir l’estatus que correspon a una professió titulada i regulada. Adquirir compromisos per contribuir al desenvolupament professional. Mostrar l’orientació cap al pacient/usuari, manifestant que el ciutadà i les seves necessitats són l’eix entorn al qual giren les seves decisions.

26

• Competències específiques: conèixer les bases teòriques de la fisioteràpia com a ciència i professió, conèixer els models d’actuació en fisioteràpia. Conèixer els canvis estructurals, fisiològics, funcionals i de conducta que es produeixen com a conseqüència de la intervenció de la fisioteràpia. Conèixer els procediments fisioterapèutics generals i els basats en mètodes i tècniques específiques d’actuacions fisioterapèutiques que cal aplicar en les diferents patologies de tots els aparells i sistemes, i en totes les especialitats de medicina i cirurgia, així com en la promoció i conservació de la salut, i en la prevenció de la malaltia.

• Competències específiques de cada matèria: ser capaç de valorar l’estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials. Ser capaç de determinar el diagnòstic en fisioteràpia d’acord amb les normes reconegudes internacionalment i amb els instruments de validació internacionals. Ser capaç de dissenyar el Pla d’Intervenció en Fisioteràpia, executar-lo, dirigir-lo i coordinar-lo, atenent el principi de la individualitat de l’usuari i utilitzant les eines terapèutiques pròpies de la Fisioteràpia. Ser capaç d’avaluar l’evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de Fisioteràpia en relació els objectius marcats i els criteris de resultats establerts. Tenir la capacitat per a intervenir en els àmbits de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Tenir la capacitat per a incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l’evidència com a cultura professional.


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

«El que més em va agradar va ser la formació pràctica, que és molt important en aquests estudis. Se’ns ajuda a saber dur a terme la realitat dels conceptes teòrics. També em va aportar molt l’atenció personalitzada quan estava aprenent. A arrel d’unes pràctiques, vaig entrar en contacte amb una gran empresa de rehabilitació amb què vaig col·laborar com a fisioterapeuta durant diversos anys. Aquesta experiència, i la formació complementària d’empresa que vaig rebre a la UIC, m’han llençat a un nou projecte i, des de fa un any, tinc la meva pròpia empresa de fisioteràpia i treballo en allò que realment m’apassiona.» L. Arantxa García Fisioteràpia. Promoció 2002. FisioErgo

Resum de mòduls i matèries del Grau en Fisioteràpia Mòduls Formació bàsica

Matèries

ECTS

· Morfologia, estructura i funció del cos humà, Biofísica, Bioquímica, Psicologia, Fisiopatologia I, Fisiopatologia II, Antropologia

64

· Anglès per a la Fisioteràpia 1 i 2

12

· Fonaments de Fisioteràpia

4

· Valoració en Fisioteràpia

6

· Cinesiteràpia

8

· Procediments generals en Fisioteràpia 1 i 2

12

Mètodes específics d’intervenció en fisioteràpia

· Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia ortopèdica, Teràpia manual, Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia reumatològica, Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia neurològica, Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia cardiorespiratòria i vascular, Teràpies complementàries, Optatives d’especialització

34

Fisioteràpia en especialitats clíniques

· Fisioteràpia aplicada a les disfuncions de l’aparell locomotor, Fisioteràpia aplicada a les disfuncions circulatòries cardíaques i respiratòries, Fisioteràpia aplicada a les disfuncions del sistema nerviós, Fisioteràpia en altres especialitats clíniques, Optatives d’especialització

28

· Fisioteràpia comunitària i Salut Pública, Administració i gestió en Fisioteràpia, Ètica i legislació en Fisioteràpia

12

· Estades clíniques tutelades 1, 2 i 3

40

· Disseny i eines de projectes

10

· Treball fi de Grau

10

Idiomes Fonaments de fisioteràpia Valoració en fisioteràpia Cinesiteràpia Procediments generals en fisioteràpia

Legislació, Salut Pública i Administració sanitària Estades clíniques tutelades Complementàries Treball fi de Grau Crèdits Totals

240 ECTS

27


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Pla d’estudis del Grau en Fisioteràpia CURS 1 Semestre 1

CURS 2 ECTS

Obligatòries i bàsiques

· Estructura i funció de l’aparell locomotor 1 · Principis de biofísica i biomecànica aplicats a la Fisioteràpia · Antropologia general · Fonaments de Fisioteràpia · Valoració en Fisioteràpia 1 · Cinesiteràpia 1

Total Semestre 2

28

ECTS

Obligatòries i bàsiques

6 6 6 4 3 3

28 ECTS

Obligatòries i bàsiques

· Estructura i funció de l’aparell locomotor 2 · Fisiologia molecular i cel·lular aplicada a la Fisioteràpia · Ciències psicosocials aplicades a Fisioteràpia · Valoració en Fisioteràpia 2 · Cinesiteràpia 2 · Procediments generals d’intervenció en Fisioteràpia 1

Semestre 1

6 6 6 3 5 6

· Estructura i funció esplacnològica · Fisiopatologia en les afeccions de l’aparell locomotor · Anglès per a Fisioteràpia 1 · Procediments generals d’intervenció en Fisioteràpia 2 · Fisioteràpia comunitària i salut pública

6 8

Total

29

Semestre 2

6 6 3

ECTS

Obligatòries i bàsiques

· Estructura i funció del sistema nerviós, endocrí i òrgans dels sentits · Fisiopatologia en les afeccions neurològiques · Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia Ortopèdica. Raquis. · Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia Ortopèdica. EESS i EEII · Teràpia Manual 1 · Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia Reumatològica · Fisioteràpia aplicada a les disfuncions de l’aparell locomotor 1 · Metodologia de la Investigació

6 4 3 3 2 3 7 3

Total

32

Total

31

Total

60

Total

60


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

CURS 3 Semestre 1

CURS 4 ECTS

Obligatòries i bàsiques

Semestre 1

ECTS

Obligatòries i bàsiques

· Fisiopatologia en les afeccions cardiorespiratòries · Anglès per Fisioteràpia 2.1 · Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia Neurològica · Fisioteràpia aplicada a les disfuncions del sistema nerviós · Ètica i legislació en Fisioteràpia · Estades clíniques tutelades 1 · Estades clíniques tutelades 2

4

Total

31

Semestre 2

UIC

3 5 6 3 5 5

ECTS

Obligatòries i bàsiques

· Estades clíniques tutelades 4 · Estades clíniques tutelades 5 · Disseny metodològic del treball d’investigació · Bioestadística 2 · Treball d’investigació 1 · Fisioteràpia aplicada als processos de creixement i envelliment · Optatives d’especialització

12

Total

32

Semestre 2

5 5 1 2 3 4

ECTS

Obligatòries i bàsiques

· Anglès per a Fisioteràpia 2.2 · Teràpia Manual 2 · Mètodes específics d’intervenció en Fisioteràpia Cardiorespiratòria · Teràpies complementàries · Fisioteràpia aplicada a les disfuncions circulatòries, cardíaques i respiratòries · Bioètica · Estades clíniques tutelades 3 · Bioestadística 1

3 2 5

· Estades clíniques tutelades 6 · Estades clíniques tutelades 7 · Estades clíniques tutelades 8 · Treball d’investigació 2 · Optatives d’especialització

5 5 5 7 6

Total

29

Total

28

Total

60

Total

60

2 5 3 5 4

* Els alumnes hauran de cursar un total de 18 ECTS optatius que corresponen a matèries del mòdul de Fisioteràpia en Especialitats Clíniques (FEC) i Mètodes Específics d’Intervenció en Fisioteràpia (MEIF). El pla d’estudis preveu que l’alumne cursi 12 ECTS optatius durant el primer semestre del quart curs i 6 ECTS optatius durant el segon semestre del quart curs.

29


UIC

30

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

05. Procés d’admissió de grau

Sol·licitud d’admissió

Proves d’admissió

Reserva i matrícula

La Universitat Internacional de Catalunya té un sistema propi d’accés als seus centres i titulacions. Les persones interessades a estudiar a la UIC han de seguir els passos següents:

Tots els futurs alumnes que no siguin llicenciats o diplomats han de fer les proves d’admissió de la UIC, que consisteixen en:

Els candidats admesos tenen cinc dies per formalitzar la reserva de plaça des de la comunicació de l’admissió fent efectiu el pagament d’una reserva de plaça del 20% del cost total del curs.

• Emplenar la sol·licitud d’admissió a través d’Internet (www.uic.es/admissions). • Lliurar cinc dies abans del dia de la prova la documentació següent: - Certificació acadèmica dels dos últims cursos aprovats i finalitzats. - Document signat de les condicions generals d’admissió i reserva de plaça (www.uic.es/admissions). - Dues fotografies de mida carnet. - Fotocòpia del DNI o el passaport. - Justificant d’ingrés dels 115 euros de les despeses de tramitació. Trobareu les formes de pagament un cop realitzada la sol·licitud.

• Una prova psicotècnica d’intel·ligència general. • Un test d’anglès. • Un test de cultura general. • Una prova específica en funció de la titulació. • Una entrevista personal.

La matriculació de l’alumnat de nova incorporació es farà efectiva el mes de juny, un cop lliurats els resultats de les PAU. El procés de matrícula té uns terminis especials per a l’alumnat admès procedent de centres estrangers. Consulteu el procés de matriculació per altres vies d’accés.

www.uic.es/admissions 31


UIC

32

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

06. Finançament, beques i ajuts

L

a UIC ofereix diferents modalitats de pagament i ajuts a l’estudi: finançament, ajuts econòmics i descomptes, i beques de col·laboració.

Finançament Un cop ingressada la reserva de plaça, per al pagament de la resta de l’import de la matrícula s’ofereixen les modalitats següents: • Abonament de l’import total. • Pagament finançat amb l’entitat bancària en “terminis a mida”. • Crèdit educatiu.

Descomptes La Universitat Internacional de Catalunya concedeix descomptes sobre l’import de la matrícula a determinats alumnes o col·lectius. Hi ha diferents tipus de descomptes: • Família nombrosa de categoria especial (cinc fills o més). El 10% de descompte per cada fill fins a un màxim de 550 €. • Membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics (4A’s) que hagin finalitzat els estudis a la UIC. El 10% de descompte fins a un màxim de 550 € en les activitats de formació contínua. • Fills de membres de l’Associació 4A’s. El 10% de descompte per cada fill fins a un màxim de 550 €.

Beques Els alumnes de la UIC poden gaudir de diferents tipus de beques: • Beques UIC: ajuts econòmics que concedeix la Universitat basant-se en consideracions acadèmiques (expedient acadèmic), econòmiques (ingressos anuals globals de la unitat familiar) o familiars (nombre de membres de la unitat familiar). • Beques Alumni - Banco Santander: fons de beques creat per l’Associació 4A’s i el Banco Santander per a l’alumnat de la nostra Universitat. • Beques de col·laboració: l’estudiant té la possibilitat de desenvolupar tasques de suport en algun servei, centre o departament de la Universitat durant deu hores setmanals i la UIC el remunera econòmicament. • Beques MEC: la UIC actua de gestionadora de les beques que ofereix el Ministeri d’Educació i Ciència i l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). • Beques Junior Faculty: beques atorgades per la formació de docents i investigadors en les seves etapes inicials, de manera que es pugui augmentar el nombre de professors estables de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i quedin coberts els diversos àmbits de coneixement.

Gratuïtat La Universitat Internacional de Catalunya promou l’excel·lència a través de la gratuïtat de la matrícula en alguns supòsits: • Matrícula d’honor a 2n de batxillerat. El 100% de la matrícula del primer curs és gratuïta. • Matrícula d’honor en alguna assignatura cursada a la carrera universitària. Gratuïtat per als crèdits corresponents de la matrícula del curs següent. • Guanyadors del Concurs Preuniversitari. El 100%, 75% o 50% de la matrícula del primer curs és gratuïta.

Durant el curs passat es van destinar més d’un milió d’euros en descomptes per a alumnes.

www.uic.es/beques 33


UIC

34

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

UIC

07. Els nostres campus

Campus Barcelona

E

l Campus Barcelona disposa de dos edificis de 13.000 m2 on es troben les facultats d’Humanitats, Ciències de la Comunicació, Ciències Jurídiques i Polítiques, Ciències Econòmiques i Socials, Educació i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ESARQ), a més del rectorat i els serveis centrals de la UIC.

Aquest campus també acull l’Institut d’Estudis Superiors de la Família (IESF), l’Institut Carlemany d’Estudis Europeus, el Centre d’Estudis de Bioètica i el Centre d’Estudis Socials Avançats (CESA).

El Campus Barcelona disposa d’equipaments d’última generació, tant per a les classes teòriques com per a les pràctiques, entre d’altres, una sala d’actes amb capacitat per a més de 400 persones, un plató de televisió amb sales de realització, edició i postproducció, un estudi de ràdio, un taller de maquetes a l’ESARQ, un self-access d’idiomes, tres aules d’informàtica i quatre sales d’ordinadors, nou sales de treball, etc.

Campus Sant Cugat

E

l Campus Sant Cugat acull les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i la d’Odontologia. El campus està situat a la planta baixa de l’Hospital General de Catalunya.

Les pràctiques, especialment en aquest campus, són la base d’un bon aprenentatge. L’alumnat de la Facultat d’Odontologia pot tractar amb pacients reals a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) de la UIC, amb 53 boxs i unes 40.000 visites anuals.

L’alumnat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut té a la seva disposició sales de pràctiques equipades amb les últimes tecnologies, entre les quals hi ha un laboratori de simulació, gimnasos de fisioteràpia i sales de dissecció. El fet que la Facultat estigui situada en un recinte hospitalari ajuda que l’alumnat gaudeixi d’un ambient immillorable per posar en pràctica tots els seus coneixements.

www.uic.es/campus 35


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

08. Els nostres serveis

Estudiants

Allotjament

Esports

El Servei d’Estudiants de la UIC informa, assessora i gestiona els tràmits i les qüestions extraacadèmiques de l’alumnat durant el seu pas per la Universitat.

La UIC facilita informació sobre allotjament. Entre els diferents allotjaments disponibles destaquem:

El Servei d’Esports de la UIC ofereix la possibilitat de completar l’activitat acadèmica amb una activitat física durant el temps lliure.

L’objectiu d’aquest servei és afavorir les relacions entre l’alumnat i la Universitat, oferint una gran varietat d’activitats i potenciant actes culturals, esportius, solidaris i acadèmics.

• Residències. • Col·legis majors. • Apartaments. • Habitacions. • Projecte “viure i conviure”. Convivència amb persones grans.

Aquest servei també s’encarrega de gestionar les beques i els ajuts econòmics a aquelles persones que ho sol·licitin. www.uic.es/estudiants estudiants@uic.es

www.uic.es/housing estudiants@uic.es

L’oferta esportiva de la Universitat té com a principal objectiu promoure, fomentar i organitzar entre els membres de la comunitat universitària activitats i pràctiques esportives que ajudin a la formació integral de la persona mitjançant els valors que l’esport promou. Aquesta programació inclou activitats per aprendre a fer esport, competicions esportives i avantatges i descomptes per accedir a instal·lacions i entitats on practicar esport de la manera més agradable. www.uic.es/esports esports@uic.es

36


Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Idiomes

Relacions Internacionals

Servei de Biblioteca

El Servei d’Idiomes té com a objectiu l’ensenyament de l’anglès específic per a cada titulació, amb la finalitat que esdevingui una eina clau en el futur professional de l’alumnat i que pugui desenvolupar-se en un entorn internacional.

El Servei de Relacions Internacionals desenvolupa la dimensió internacional de la UIC treballant per assolir objectius en quatre àrees:

El creixement de la biblioteca ha estat notable: ha passat de tenir uns 10.000 volums a disposar d’un fons de 30.000, a més d’estar subscrita a 600 publicacions periòdiques i tenir més de 1.000 documents audiovisuals.

La UIC posa a disposició dels estudiants el self-access, un centre d’auto aprenentatge interactiu per millorar, aprofundir i practicar els coneixements adquirits a les aules, o introduir-se a noves llengües estrangeres, sempre sota la supervisió directa d’un professor-tutor. A més, proporciona cursos d’idiomes intensius o de reforç perquè els estudiants millorin el seu nivell.

• Convenis internacionals bilaterals entre la UIC i institucions educatives estrangeres. • Comunicació interdepartamental dins la UIC sobre qualsevol activitat de caràcter internacional que es faci a facultats, escoles i centres de recerca. • Programes de mobilitat internacional dirigits a alumnes, professors i investigadors. • Desenvolupament i organització de nous programes que vinculin la UIC amb la comunitat internacional.

UIC

La biblioteca de la UIC disposa d’un gran nombre de recursos online, que garanteixen poder estar connectats a uns bons fons documentals i arribar, d’aquesta manera, a quasi tots els recursos de coneixement del món acadèmic. www.uic.es/biblioteca biblioteca@uic.es

www.uic.es/relint relint@uic.es

www.uic.es/idiomes

37


UIC

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Servei d’Estratègies Professionals (SEP)

Associació d’Antics Alumnes i Amics (4A’s)

El Servei d’Estratègies Professionals (SEP) complementa la formació acadèmica de la universitat posant al servei de l’alumnat recolzament, formació i assessorament tant a alumnes com a antics alumnes per facilitar així la seva inserció laboral.

Pretén fomentar l’afany de solidaritat de moltes persones que volen posar a disposició de la Universitat la seva ajuda a favor de la promoció social, cultural i científica. Els membres de l’associació disposen dels avantatges següents:

El nostre sistema de treball amb l’alumnat és el següent: • Tallers i cursos de formació sobre estratègies professionals. • Donar informació actualitzada al nostre alumnat -mitjançant la intranet de la mateixa universitat- de tots els aspectes relacionats amb aquest servei: gestió de currículums, ofertes de treball públic i privat, borsa de treball existent, màsters i cursos de postgrau i de doctorat, etc. • Oferir, de manera personalitzada, assessorament d’orientació professional. • Oferir contacte directe amb l’empresa: Jornada Universitat-Empresa. www.uic.es/soap soap@uic.es 38

• 10% de descompte en la matriculació de tota l’oferta acadèmica i formació contínua de la UIC. • Invitacions exclusives per a conferències, xerrades, etc. • Guia de descomptes del carnet 4A’s en botigues i empreses. • Accés al servei de sortides professionals i recepció d’ofertes de la borsa de treball de la UIC. www.uic.es/alumni aaa-uic@uic.es

Instal·lacions La UIC inverteix cada any per millorar les seves instal·lacions. Això suposa un avantatge per a l’alumnat, ja que disposa de: • Sales d’ordinadors i aules d’informàtica. • Biblioteques. • Servei d’Idiomes (self-access). • Digital Media Studios: inclou un plató de televisió, un estudi de ràdio i sales de premsa i edició. • Clínica Universitària d’Odontologia (CUO). • Gimnasos de fisioteràpia. • Sales de simulació. • Sales de dissecció. • Taller de maquetes d’Arquitectura. • Aules taller d’Educació. • Tallers d’Odontologia. www.youtube.com/uic


www.uic.es www.uic.es/uic2-0

Les dades que conté aquest imprès són a títol informatiu. La seva vigència s’haurà de contrastar en el moment de formalitzar la inscripció. D’acord amb el que es disposa a la LOPD 15/1999 i a la Instrucció 1/1998 de l’Agència de Protecció de Dades, s’INFORMA la persona interessada que podrà exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició sobre les seves dades, tot enviant una carta a la UIC (Immaculada, 22 - 08017 Barcelona), o bé un correu electrònic a datos@uic.es


Servei d’Informació i Admissions Tel. 902 282 000 info@uic.es www.uic.es Campus Barcelona Immaculada, 22 08017 Barcelona Campus Sant Cugat Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès


Medicina, Infermeria i Fisioteràpia