Page 1

����� � • Solidariteitsactie Chiara Forcheh • Nieuwe medewerkers Limburgse Associatie • Driedaagse Millenniumdoelstellingen • Sociale economie op de campus • Belangrijke prijzen voor handelsingenieurs • Universiteit Maastricht zoekt Vlaamse kinderen voor IQ-test


nieuwe medewerkers Limburgse Associatie Drie voor verdere uitbouw

De ministers Moerman en Vandenbroucke wijzen steeds meer verantwoordelijkheden en taken toe aan de associaties. Voorbeelden hiervan zijn de toekenning van IOF- en bijkomende academiseringsmiddelen via de associaties en de uitwerking van een beleid voor wetenschapspopularisering op associatieniveau. Ook is er een voorstel om VLIR en VLHORA te vervangen door een overkoepelend orgaan met vertegenwoordiging van de associaties. Omdat de activiteiten steeds uitbreiding kennen, werd beslist om de staf van de associatie

en het aspect onderwijs in het academiseringsproces zijn mijn voornaamste bekommernissen”, zegt ze. Professionalisering van het personeel als element van de kwaliteitszorg wordt zeker een aandachtspunt. Ook het harmoniseren van reglementen hoort tot haar nieuwe taken. Bovendien staan internationalisering en ontwikkelingssamenwerking hoog op haar agenda. Uiteraard gebeurt dit alles samen met de verantwoordelijken van de verschillende partners.

met drie fulltime medewerkers uit te breiden. Tijd dus voor een korte kennismaking.

Sinds 1 januari 2006 werkt An De Backer als beleidssecretaris voor de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg. Sinds 1 maart 2007 heeft An drie collega’s: • Nicole Dekelver, XIOS Hogeschool Limburg • Anne Beyers, Provinciale Hogeschool Limburg • Carine Vandervorst, Universiteit Hasselt. Deze nieuwe associatiemedewerkers blijven verbonden aan hun oorspronkelijke onderwijsinstelling, maar worden gedetacheerd naar de Limburgse Associatie. Ze krijgen er een fulltime opdracht. Beleidssecretaris An De Backer blijft instaan voor de opvolging van de relaties met de kabinetten, de Vlaamse werkgroepen en de andere associaties. Zij coördineert de interne verslaggeving en het financieel beheer, en onderneemt tevens acties om het ‘gemeenschapsgevoel te versterken’. An werkt aan een beleids- en meerjarenplan en volgt het onderzoek en de academisering op de voet op. In dat kader ondersteunt zij de verdere ontwikkeling van de associatiefaculteiten.

 | nUweetjeHet

Nicole Dekelver (56) is burgerlijk ingenieur – metaalkunde en is sinds 1974 verbonden aan de Hogeschool Limburg, nu XIOS Hogeschool. Aanvankelijk was zij docent in het departement Industriële Wetenschappen. In het midden van de jaren negentig werd zij diensthoofd onderwijs en onderzoek bij de centrale diensten van de hogeschool. Ze is ook voorzitter van de raad van bestuur van de vzw Studentenvoorzieningen binnen de XIOS Hogeschool. Nicole woont in Diest, samen met haar man en twee studerende kinderen. “Mijn gezin is mijn hobby”, zegt ze overtuigend, “als de tijd het toelaat, trekken we er al fietsend of wandelend op uit om rust te vinden in de natuur. Ook gaan we vaak naar klassieke concerten en maken we regelmatig een citytrip.” Binnen de associatie zal Nicole alle onderwijsdossiers opvolgen. “De optimalisering van het opleidingennetwerk, de kwaliteitszorg met het oog op accreditering, een meerjarenplan voor onderwijsvernieuwing

De voorbije jaren kennen we Carine vooral als stafmedewerker bij het rectoraat. Zij was er verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en voor de opvolging van het satisfactieonderzoek en van andere ATP-projecten. Collega’s weten dat Carine een fervent concertganger is. “Op dat vlak ben ik echt een ‘allesvreter’”, lacht ze. “Ik ga naar zowat alle concerten, van hardrock over kleinkunst tot klassiek, al leerde ik dat laatste pas heel recent te waarderen.” En voor de rest? “Ik ben ook nog voetbalmama, interesseer me in honden- en paardengedrag in relatie tot het menselijke functioneren, en vanaf dit jaar zet ik mij op vrijwillige basis in voor UNICEF.”

Over haar nieuwe functie is Nicole duidelijk: “Het versterken van de associatie door substantiële vooruitgang te boeken bij het uitbouwen van hechte samenwerkingsstructuren op terreinen waarop we elkaar nog te weinig hebben leren kennen, is voor mij een uitdagend vooruitzicht. Ik wil hierover uitvoerig communiceren en breed overleg organiseren om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook goed kan voelen bij de komende veranderingen.” Anne Beyers is 47 jaar en woont in Korbeek-Lo. Zij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en werd nadien ook nog licentiaat in de moraalwetenschappen (VUB). Anne: “In 1993 kwam ik naar Limburg als lector in het departement Gezondheidszorg van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL). Tot 2005 was ik adjunct-directeur. De voorbije jaren hield ik me vooral bezig met projectmanagement en onderzoek.” Binnen de associatie zal Anne instaan voor de opvolging van de studentenvoorzieningen en van de studenteninspraak. Ook

Anne Beyers, Nicole Dekelver en Carine Vandervorst (van links naar rechts) zullen meehelpen aan de verdere uitbouw van de Limburgse Associatie.

coördineert zij het overleg tussen de bibliotheken en is zij verantwoordelijk voor de opvolging van het overleg over investeringen en aankoop (ICT, aanbestedingen, drukkerij, gebouwen, …).

zeggen dat het onderwijs zijn verwachtingen moet minimaliseren. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat men, via de juiste aanpak, talenten kan aanboren bij jongeren en hen kan motiveren om te ‘excelleren’.”

“De grootste uitdaging zie ik persoonlijk in het meehelpen ontwikkelen én uitbreiden van het gelijkekansenbeleid”, zegt Anne. “Alle aspecten van de mens zijn belangrijk, ook de niet-meetbare. In onze competitieve maatschappij wordt dat nogal eens vergeten. Zo vind ik dat we er alles aan moeten doen om het ‘cascadesysteem’ te onderbreken. Uiteindelijk heeft iedereen capaciteiten en ik denk dat het de opdracht is van het onderwijs om die capaciteiten uit te dagen en te ondersteunen. Er is niets zo makkelijk als iemand te wijzen op wat hij niét kan. Dat doen we te vaak. Mensen waarderen om wat zij wel kunnen daarentegen, kan een goede basis zijn om hen ervan te overtuigen dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze vaak zelf denken. Dit wil niet

In haar vrije tijd bekommert Anne zich om haar man en dochter, het werk als secretaris van een NGO Ontwikkelingssamenwerking en allerlei ethische thematieken. Het feit dat zij voorzitter is van de Ethische Commissie van het Virga-Jesse Ziekenhuis is daar zeker niet vreemd aan. “Voor de rest ben ik erg geïnteresseerd in Afrikaanse kunst. In mijn huis vind je dan ook veel Afrikaanse beelden en maskers.” Carine Vandervorst (48) woont in Zutendaal, en is voor de Universiteit Hasselt geen onbekende. Zij studeerde farmacie en klinische biologie aan de VUB. In 1989 ging zij aan de slag in het toenmalige Dokter Willems-Instituut, eerst als klinisch bioloog en nadien als kwaliteitsfunctionaris.

Haar taken binnen de associatie liggen in het verlengde van haar vroegere opdrachten: het opzetten en de opvolging van een gemeenschappelijk systeem van kwaliteitszorg onderzoek. Ook de samenwerking op het vlak van wetenschapspopularisering en valorisatie onderzoek behoren tot haar nieuwe opdrachten. De opvolging van personeelsaangelegenheden (overleg personeelsdirecties, overleg vakbonden, organisatie van gezamenlijke activiteiten voor personeel) maakt het lijstje volledig. Als we Carine vragen naar de belangrijkste uitdaging in haar nieuwe functie denkt ze even na. Dan komt ze met een volzin op de proppen: “Mijn uitdaging is kwaliteitszorg voor onderzoek te vertalen naar wat het in wezen echt is: een streven naar een beleving van zich ‘goed begeleid, ondersteund en gewaardeerd voelen’ en dat op zowel professioneel, als op collegiaal vlak.” Een mooiere afsluiter van dit interview kunnen we zelf niet bedenken. Ingrid Vrancken

nUweetjeHet | 


Recht op Europa

‘Everybody needs somebody’

Happening – Auditorium A101 & Agora – 19 april 2007

Solidariteitsactie voor Chiara kent groot succes

O

p 25 maart 1957 ondertekenden zes landen het ‘Verdrag van Rome’. Uit dit Verdrag werd de Europese Unie geboren. Vijftig jaar later blijven de culturen, talen en tradities van de Europeanen verschillend maar toch is er ook een Europese éénheid.

De voorbije solidariteitsactie ‘Everybody needs somebody’ voor Chiara Forcheh, een studente biostatistiek uit Kameroen, kende een groot

succes. Er werden maar liefst 100 kilo appelen, 96 pannenkoeken, 90 chocolade paashazen en héél veel bloemetjes en kaarsjes verkocht. En dat ondanks de blok- en examenperiode. “Van mijn familie in Kameroen moet ik iedereen duizend keer bedanken,” vertelt Chiara Forcheh. “Dit zou bij ons ondenkbaar zijn, maar hier helpt gewoon iedereen mee: mijn medestudenten, docenten en personeel van de unief, mijn kotbazin, buren.”

In heel Europa worden het ganse jaar door evenementen georganiseerd rond de viering van 50 jaar ‘Verdrag van Rome’. Europe Direct van de provincie Limburg viert mee met de organisatie van de happening ‘Recht op Europa’ op 19 april 2007 van 16 tot 18 uur op de campus Diepenbeek van de Universiteit Hasselt (lokaal A101).

Op de topdag van de solidariteitsactie, donderdag 29 maart, is Chiara zelf ook aanwezig. Haar gezicht straalt als studenten en vrienden haar een woordje van moed inspreken, maar je merkt dat ze de pijn aan haar ‘ingepakte’ oog moet verbijten. “Een foto op de agora? Graag, maar dan wel eentje met heel veel mensen om me heen!”

Hierbij zullen telkens twee personen met een verschillende visie over een Europees thema met elkaar debatteren. Nadien geeft een ‘Raad der Wijzen’ die bestaat uit een aantal Europa experten repliek.

Ruim 1,5 jaar is Chiara al in België, toen het noodlot op zondag 11 maart toesloeg. In oktober 2005 nam ze tijdelijk afscheid van man en kind in Kameroen, om aan onze universiteit het bijkomende diploma biostatistiek te behalen. “Niet met een studiebeurs, ik betaal mijn studies zelf door in Leuven te gaan poetsen, papier te sorteren, enzovoort,” vertelt ze. “Maar op 11 maart ben ik van de trap achter het huis, waarin ik mijn kot heb, gevallen. Mijn vriendin heeft meteen de ambulance gebeld. Eerst werd ik naar het Salvatorziekenhuis in Hasselt gebracht, maar nog diezelfde dag moest ik naar het UZ in Gent.”

Verder wordt er op 19 april een informatiemarkt georganiseerd op de Agora door de drie Europese informatienetwerken Europe Direct, Euro Info Centre en Eures. Programma 16.00 uur Inleiding door de heer Marc Vandeput, gedeputeerde voor Europese Aangelegenheden 16.15 uur Debat ‘De uitbreiding van de Europese Unie en de economische impact’ tussen twee Limburgse bedrijfsleiders, m.n. Paul Kumpen en Koen Batseleer 16.55 uur Debat ‘Het communicatiebeleid van de Europese Unie’ met Bernard Bulcke, journalist De Standaard, en Willy Helin, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België Panelleden ‘Raad der Wijzen’: • professor Filip Abraham, vicerector Humane wetenschappen, KU Leuven • professor Hendrik Vos, hoogleraar Europese politiek, UGent • Dirk Sterckx, lid Europees Parlement Moderator: Stefan Blommaert, VRT Nieuwsdienst Aansluitend vragenronde vanuit het publiek 17.50 uur Slotwoord door professor Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt 18.00 uur receptie Info en inschrijvingen Europe Direct Tel.: 011 23 74 26 Fax: 011 23 74 10 E-mail: europedirect@limburg.be

Website : http://www.limburg.be/europedirect  | nUweetjeHet

De Vlaamse Scriptieprijs 2007 De Vlaamse Scriptieprijs 2007 is gelanceerd. Dit is een project dat met steun van de Vlaamse overheid wil bijdragen tot de popularisering van onderzoekswerk van jonge wetenschappers. De Vlaamse Scriptieprijs richt zich tot alle laatstejaars aan hogescholen en universiteiten, van studenten mode, sociologie en letterkunde tot burgerlijk ingenieurs, artsen en informatici. Doel is de jongeren te helpen om bevindingen uit hun eindwerk bij het grote publiek kenbaar te maken. De winnaar van de Vlaamse Scriptieprijs ontvangt een cheque ter waarde van 2.500 euro. De Scriptie vzw hoopt dat ook u uw masters zult motiveren om hun eindwerk in te dienen en mee te dingen naar de Vlaamse Scriptieprijs 2007. Reglement en inschrijving:

www.scriptieprijs.be Els Smeyers

Een groot stuk glas werd uit het oog van Chiara gehaald en de kans dat ze er nog ooit uit kan zien, is heel klein. Dat is niet alleen een emotioneel drama, ook financieel zijn de gevolgen zwaar voor een werkstudente. Maar één dag na het ongeval brak op Universiteit Hasselt al een solidariteitsactie los. “Veel mensen waren getroffen door wat er gebeurd was en willen dat graag tonen,” zegt studentenpastor Karin Daniëls. Karin is tevreden over de voorbije acties en wil die na de paasvakantie nog eens graag herhalen.

Steunfonds

Personen die Chiara financieel willen steunen kunnen een bedrag storten op: rekeningnummer 001-2050917-25 Universiteitsfonds Universiteit Hasselt met vermelding van “Steunfonds studenten in nood”. Voor giften vanaf 30 euro wordt een fiscaal attest uitgereikt.

Ingrid Vrancken

nUweetjeHet | 


Sociale economie op de campus

Universiteit Maastricht zoekt kinderen voor

V

De afdeling Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht (UM) zoekt in ons land nor-

an winst en welvaart naar zingeving en zuinigheid. Dat was het centrale thema van de academische zitting over ‘sociale economie op de campus’ op woensdag 14 maart 2007, in aanwezigheid van Els Van Weert, staatssecretaris voor duurzame ontwikkeling en sociale economie, Greet Castermans, directeur VOSEC en Mieke Van Haegendoren, vicerector. Het doel was studenten en docenten in contact te brengen met het concept en het brede werkveld van de sociale economie. Een doel dat zeker bereikt werd: er zaten heel veel studenten in het auditorium. Van enkele kregen we een verslagje.

Dries Vanschoonbeek, 2de licentie TEW - AF “Er werd duidelijk uiteengezet dat sociale economie niet zomaar een bundeling van projecten zijn in België, maar wel degelijk een sector die echt leeft: een veel ruimer veld dan alleen maar kringloopcentra en beschutte werkplaatsen. Dat bewezen ook Patrick Nelissen, Sis Sysmans en Ludo Beulen – allen kopstukken in het vakgebied – in een panelgesprek onder leiding van Guy Tegenbos. Begrippen als ondernemen, solidariteit en soberheid, het MacDonalds’ evenwicht en geluk in het leven kwamen aan bod. Er volgde ook een discussie over het eigenlijk primaire doel van reguliere en sociaal-economische ondernemingen. Interessant was zeker ook de vraag of de politiek of juist het individu de aanzet moet geven tot de drijfveer van sociale economie en de basis van solidariteit.” “Deze succesvolle avond was slechts een aanzet en een kennismaking met alle opportuniteiten die de sociale economie te bieden heeft. Het is volgens mij hoog tijd dat de volgende generatie bedrijfsleiders en managers nu al aandacht besteedt aan sociale economie, aangezien in de aula’s van vandaag de mannen en vrouwen zitten die de sociale economie morgen even hard zullen nodig hebben als haar directeurs en kaderleden.”

Dorien Waumans en Ine Crauwels, 3de bachelorjaar TEW “Sociale economie; je hebt er wellicht al eens van gehoord, maar je kan je er niet echt iets bij voorstellen? Wel, sociale economie streeft maatschappelijke winst na. Neen, niet die astronomisch hoge bedragen die we terugvinden in de boekhouding van elke multinational. Waar het om gaat is laaggeschoolde mensen vaardigheden en waarden te leren. Je bent wellicht al met zulk een initiatief in aanraking gekomen. Voorbeeld bij je bezoek aan de kringloopwinkel, toen je op zoek was naar leuke spullen om je kot in te richten. Ook op onze campus vind je zo een project terug: Vedo! Deze mensen zorgen ervoor dat je fiets gerepareerd wordt.” “Professor Erik Schokkaert eindigde zijn betoog met “solidariteit en soberheid zullen niet spontaan door de markt gerealiseerd worden”. Waarmee hij duidelijk maakte dat iedereen er moet naar streven om de armen en de minstbedeelden zo ruim mogelijke levenskansen te bieden en materiële consumptie slechts een gering gewicht mag krijgen in de bepaling van iemands fundamentele doelstellingen.” “Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie erkende dat op dit ogenblik vooral bedrijven die werken met gehandicapten gesubsidieerd worden. De overheid heeft als doel naar de toekomst toe een duidelijker beeld te scheppen over wat nu eigenlijk allemaal sociale economie is. In tegenstelling tot wat men zou denken zijn de meeste ondernemers te vinden voor het toekennen van subsidies voor sociale bedrijven. Ze vertelden er zelfs bij, dat ze van mening waren dat er nog veel te weinig geld door de overheid uitgetrokken wordt om deze sociale ondernemers te steunen.”

IQ-test

male, gezonde kinderen van 3, 4 en 6 jaar om deel te nemen aan de ontwikkeling van een nieuwe intelligentietest. Het gaat om de Nederlandse vertaling van de Engelse WPPSI-IIItest. Die bestaat uit 14 subtests en meet zowel de verbale als de performale intelligentie van kinderen en berekent ook een algemeen IQ-cijfer. “Het hele onderzoek duurt een tweetal uurtjes”, zegt Denis Ancion van de Universiteit Maastricht. “De resultaten zullen dienen als ijkpunt voor verdere tests. Dit is uniek: in ons taalgebied bestaan er geen goed intelligentietests voor kinderen.” Aangezien er veel verschillen zijn tussen de kinderen, is het belangrijk dat er zoveel mogelijk kinderen uit verschillende regio’s in Vlaanderen en Nederland meedoen aan dit onderzoek. Via crèche, peuterspeelzaal, kleuter- of basisschool worden ouders en verzorgers uit Vlaanderen en Nederland benaderd om deel te nemen aan dit onderzoek. Wat houdt de test in? Als u besluit mee te werken aan het onderzoek, zal uw kind ergens in de komende maanden een psychologische test kunnen uitvoeren. Tijdens dit onderzoek zal uw kind worden gevraagd een aantal opdrachtjes uit te voeren. Zo wordt de betekenis van woorden getest en wordt gevraagd een figuur met blokjes te bouwen. Deze testjes worden op speelse wijze afgenomen en de meeste kinderen vinden zo’n onderzoek erg leuk. Het gehele psychologische onderzoek zal bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar naar schatting 1 uur duren en bij de oudere kinderen ongeveer 2 uur. Kinderen die op meerdere testen opvallende scores behalen, zullen besproken worden met een jeugd- of kinderpsycholoog van ons team Deze neemt zonodig contact met u op over mogelijk te nemen stappen. Vertrouwelijkheid Alle gegevens die tijdens het onderzoek over de kinderen verzameld worden, zijn strikt vertrouwelijk. De resultaten worden anoniem verwerkt en enkel in het kader van het onderzoek gebruikt. Meer info Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met: Mea Wuisman, 0031-6-53 264 955 of e-mail: mea.wuisman@spsy.azm.nl of met Petra Hurks, 0031-43-388 42 69.

Belgische Francqui Leerstoel voor Geert Molenberghs Prof. dr. Geert Molenberghs (CenStat) is recipiënt van een Belgische Francqui Leerstoel voor 2006-2007, uitgereikt door de Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques van Gembloux. De leerstoel moet gezien worden binnen het kader van het jaarprogramma van de statistici in Gembloux, met als titel ‘La statistique au service du progrès dans les sciences du vivant’. De inaugurale rede, ‘The applied statistical scientist in a highprofile academic environment’, vindt plaats op 18 april, in aanwezigheid van rector professor André Thewis van Gembloux. In mei en juni geeft Geert Molenberghs vier vervolglessen, met als thema’s: (1) de analyse van herhaalde metingen; (2) multivariaat eenzijdig toetsen in gebonden parameterruimten; (3) de evaluatie van surrogaatrespons in gerandomiseerde klinische studies; (4) formele en informele methoden om modellen te selecteren op basis van onvolledige gegevens.

Ingrid Vrancken

 | nUweetjeHet

nUweetjeHet | 


Millenniumdoelstellingen driedaagse:

‘voedselzekerheid’

Om de strijd tegen de armoede aan te binden, hebben de 189 lidstaten van de Verenigde

Naties zich ertoe verbonden tegen het jaar 2015 acht doelstellingen te realiseren: de Millenniumdoelstellingen. Samen met de Noord-Zuidbeweging concentreert de UHasselt zich dit jaar op de eerste doelstelling: de grootste armoede en honger uitbannen.

Woensdag 18 april 2007 Vanaf 12.00 uur: Oxfam actie Vanaf 17.00 uur: Film Darwin’s Nightmare (Gratis! In H6) Documentaire, 105 minuten, originele versie met Nederlandstalige ondertitels Realisatie: Hubert Sauper België, Frankrijk, Oostenrijk, 2004 Darwin’s Nightmare is geen uitgesponnen theoretisch relaas maar het verhaal van de inwoners van het Tanzaniaanse stadje Mwanza aan het Victoriameer. De economie draait er op de export van de nijl- of victoriabaars, Afrika’s grootste zoetwatervis die 1,75 meter lang kan worden. De film vertelt de persoonlijke verhalen van de mensen die er werken in de vis- en transportindustrie. Op die manier krijgen we een bijzonder bijtende allegorie van de nieuwe wereldorde. “Verplicht kijkvoer: ’Darwin’s Nightmare’, een onwaarschijnlijk sterke, door de duivel ingeslikte en weer uitgekotste documentaire die zich via uw netvlies een weg naar uw geweten zal vreten en daar nooit meer zal weggaan. (...) even pertinent als ’Fahrenheit 9/11’, even duister als ’Apocalypse Now’.” (Erik Stockman, Humo)

www.bevrijdingsfilms.be

19 20 18 april

18-19-20 april

Donderdag 19 april 2007

Vrijdag 20 april 2007

Om 17.00 uur:

Van 11.00 tot 14.00 uur

Mo* debat

Universiteit Hasselt steunt voedselteams

Armoede en honger hebben direct te maken met landbouw, vooral in het Zuiden. En met die landbouw loopt er heel wat mis. Er wordt genoeg voedsel geproduceerd om het dubbel van de wereldbevolking te voeden, en toch sterven dagelijks 100.000 mensen van de honger. Bovendien zijn het vooral boeren die honger lijden.

Waar komen onze groenten, melk, kaas, vlees, … vandaan? Is ons voedsel veilig?

Kan het ook anders? Volgens de Noord-Zuidbeweging is ‘duurzame landbouw’ de oplossing. Meer concreet voert deze beweging een eisenpakket aan over landbouw en handel. Wat houdt dit eisenpakket in? Is dit dan de oplossing? Wat kunnen wij als consumenten doen? Op deze actuele en prangende vragen hopen we op donderdag 19 april 2007 om 17.00 uur een antwoord krijgen. Op dat moment organiseren we een Mo* debat omtrent duurzame landbouw en voedselzekerheid aan de Universiteit Hasselt.

Voedselteams wil aan gezinnen en individuen de kans geven om op een gemakkelijke manier kwaliteitsvoeding te kopen, vers en van het seizoen en aan een eerlijke prijs. Dit zijn vooral, maar niet uitsluitend, biologische producten.

Sprekers: Thierry Kesteloot (Oxfam Solidariteit), Ignace Coussement (adviseur Boerenbond en directeur AgriCord). Moderator: Alma De Walsche (Mo* journaliste). Achteraf kan er nog nagepraat worden tijdens een (h)eerlijke receptie.

Op vrijdag 20 april laten lokale producenten ons kennismaken met hun producten op de ‘agora’. Ze laten ons proeven van échte Limburgse groenten, fruit, zuivel, brood, … In Limburg werkt voedselteams samen met Hartenboer (www.hartenboer.be), een groep samenwerkende producenten.

Graag inschrijven bij:

sarah.verlackt@uhasselt.be  | nUweetjeHet

Door de anonimiteit van de economie zoals wij die nu kennen, zijn mensen vaak het besef verloren waar hun voedsel vandaan komt en op welke manier het geproduceerd wordt. Bovendien zijn heel wat twijfels ontstaan over de kwaliteit van ons voedsel. De vraag naar gegarandeerde kwaliteit van voedsel is toegenomen door hormonenschandalen, BSE-crisissen, overvloedig gebruik van pesticiden, allerlei toevoegingen in voeding, …

Een voedselteam is een groep van een vijftiental gezinnen die een rechtstreekse overeenkomst sluiten met boeren of tuinders over de afname van groenten, zuivel, brood, fruit, … Voedselteams brengt gezonde, eerlijke én betaalbare voeding op je bord … Ook op het jouwe? Zoals gewoonlijk voegt de Universiteit Hasselt de daad bij het woord. Vandaar dat we een concrete actie willen ondernemen met betrekking tot lokale voedselzekerheid zowel naar het Zuiden toe, door eerlijke handel te steunen, als bij ons, met name door afname van lokale producenten te bevorderen.

www.voedselteams.be nUweetjeHet | 


Een werkdag in de koffiekamer van het IMO… In de koffiekamer van het IMO kan men koffie drinken (al is niet iedereen enthousiast over het MIKO-aroma)! Soms valt er daarbij een

Personeelslid ‘in beeld’: Nele Jacobs

Een foutje, onnauwkeurigheid of vergetelheid gezien op de Personeelspagina’s? Meld dat gerust even aan jef.vanvoorden@uhasselt.be

Personeelspagina’s

zoete traktatie te genieten, en om bij te praten met collega’s is men er steeds aan het juiste adres. Voor één dag zetten we fragmenten van onze ‘koffieklets’ op schrift. Zoals snel duidelijk zal zijn, heerst er tussen de doctoraatsstudenten van de groep organische zonnecellen enerzijds en die van biosensoren anderzijds een speciale sfeer, laat het ons ‘een gezonde competitiegeest’ noemen :-) Er zijn natuurlijk nóg onderzoeksgroepen op het IMO: de diamantgroep, de groep die zich met elektronische betrouwbaarheid bezighoudt, en de SEM- en XRDspecialisten van karakterisatie. Zij vormen een soort Zwitserland: ze stellen zich neutraal op in deze vriendschappelijke twist. 8.15 uur - Ben juist aangekomen en ga alweer vertrekken naar IMEC in Leuven. Hopelijk kom ik hier dan straks terug in het bezit van 6 samples met elk 4 interdigitale elektrodes. 8.30 uur - Vandaag gaan Rob en ik, van de biosensor-groep, een eerste poging doen om fullereen C60 – een molecule van 60 koolstofatomen in de vorm van een voetbal – te functionaliseren. Onze collega’s van zonnecellen zijn sceptisch, maar wij hebben er het volste vertrouwen in! Exploratief onderzoek is onze forte. ;-) 8.45 uur - Rob is terug van zijn eerste sigaret. 9.30 uur - De pralines komen Wouter aan zijn oren uit thuis. Binnenkort ons hier ook? - Het is weer van dat: staat er eens iets lekkers in de koffiekamer, eten die van zonnecellen alles op vooraleer wij BIOSmensen er van kunnen genieten. :-P - Het is vandaag stralend weer, ideaal voor wat metingen die tot superieure resultaten zullen leiden. 10.30 uur - Ons koffietoestel ligt in panne. We behelpen ons met een klein klassiek koffiezetje (of eigenlijk twee: één voor gewone koffie en één voor deca), met lange wachttijden tot gevolg.

10 | nUweetjeHet

11.30 uur - Even een appelsientje komen eten alvorens te gaan squashen in de Fitlink. Zou Jean-Christoffe me deze keer weer afdrogen??

14.05 uur - Omdat we zulke toffe zonnecellenmensen zijn, hebben we zelfs voor de biosensorengroep wafeltjes meegenomen.

11.45 uur - Nu een lekkere koffie want het Warsteiner bier gisteravond in Aken na dagje congres aldaar was ook niet alles. - Lekkere koffie? MIKO (vul aan) Mijns Inziens Koffie Onwaardig MaagInfectie Komt Onmiddellijk …

14.15 uur - Er is een nieuwe stagiair begonnen vanuit de richting ‘natuurkundig ingenieur’ aan de TU Eindhoven. Hopelijk worden het voor hem drie interessante maanden hier.

13.10 uur - We zijn net terug van ons gezamenlijk middagmaal op het LUC, oeps UHasselt. Het moment waarop we allemaal samenkomen en de lotgevallen van de voormiddag vertellen. Het ene verhaal al meer geschikt dan het andere om hier te verschijnen. 13.40 uur - Het ruikt hier overal naar verf. :-( Het kantoor naast de koffiekamer wordt vandaag herschilderd voor de komst van een nieuwe prof. Krijgen wij ook zo’n fris kleurtje op ons bureau? - Brrr… We komen ons even opwarmen in de koffiekamer; het is veel te koud in onze ‘frigo’! De muren van ons kantoor zijn pas geschilderd: hagelwit, en om de verfgeur te verdrijven moeten we het raam open laten staan. Nu zullen we maar terug naar ons koelkastkantoor gaan en er extra hard werken om het wat warmer te krijgen. PS: het lichtje gaat niet uit als je de deur dicht doet. ;-)

15.00 uur - Dju toch, geen interdigitale elektrodes. De fotoresist hechtte onvoldoende aan mijn glasplaatjes. 15.05 uur - Dju toch, de polarisator van de microscoop is stuk. 15.45 uur - Zouden Rob en Sylvia er al in geslaagd zijn vetzuren met buckyballen te koppelen? - Waarschijnlijk wel. :-P Nu alleen nog een goed solvent vinden om het eindproduct (poedertje) in op te lossen, zodat we het kunnen bewijzen ook. 17.10 uur - Ik zou graag het plaatje willen aanvragen: ‘Get fresh for the weekend!’ - En de laatste doet het licht uit.

(Samengesteld door Sylvia Wenmackers.)

Benoemingen en aanstellingen Assisterend academisch personeel . Kris Brijs, dr.-navorser tot 28.02.07, aanstelling als tijdelijk pedagogisch medewerker, vakgroep talen

01.03.07

. Johan Huysmans, doctoraatsbursaal tot 28.02.07, aanstelling als navorser, vakgroep informatica, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen, Expertisecentrum Digitale Media

01.03.07

Doctoraatsbursalen . Nele Goeyvaerts °15.07.84 te Hasselt licentiaat in de wiskunde, KULeuven 2006 vakgroep toegepaste wiskunde, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen, Centrum voor Statistiek 01.03.07 . Diana Kusumastuti °05.06.80 te Palembang (Indonesië) master urban management, Universiteit van Rotterdam 2006 vakgroep verkeerskunde en beleidsinformatica, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen, Instituut voor Mobiliteit 12.03.07 . Boumédiène Benmoussa °31.01.75 te Metz (Frankrijk) master in physics, Joseph Fourier University, Grenoble 2003 vakgroep natuurkunde, financiering ten laste van de bijzondere onderzoeksfondsen, Instituut voor Materiaalonderzoek

16.03.07

Administratief en technisch personeel . dr. Ann Bijnens °23.08.71 te Tongeren aangesteld als coördinator Interface, rectoraat – researchcoördinatie, financiering ten laste van de andere onderzoeksfondsen 01.03.07 Gastprofessoren . prof. dr. Jef Hooyberghs, deeltijds (5%) gastprofessor, vakgroep natuurkunde,

periode 01.10.06-30.09.07

. prof. dr. Jeanine Houwing-Duistermaat, deeltijds (5%) gastprofessor, vakgroep toegepaste wiskunde,

periode 01.10.06-30.09.07

. prof. dr. Philip Vergauwen, deeltijds (20%) gastprofessor en detachering uit Universiteit Maastricht (80%), aanstelling als bijzondere opdrachthouder c.q., tijdelijke externe decaan TEW

periode 01.03.07-30.09.09

Erkenning als vrijwillig wetenschappelijk medewerker . Marielle Thewissen, voltijds, vakgroep fysiologie-biochemie-immunologie,

periode 01.03.07- 30.09.07

Geboorten . Norah, dochtertje van Liesbeth Provoost, navorser, vakgroep toegepaste wiskunde . Lukas, zoontje van Ilse Goffin, assistent, vakgroep bedrijfs- en besliskunde

14.02.07 20.02.07

Uit dienst . Yanru Huang, visiting fellow, vakgroep scheikunde

15.03.07

. Kristof Colladet, navorser, vakgroep scheikunde

31.03.07

. Thewissen Marielle, assistent, fysiologie-biochemie-immunologie, Biomedisch Onderzoeksinstituut

31.03.07

nUweetjeHet | 11


Kisanga COLUMN ni 10 miljoen spoorwegbermen

Drie afgestudeerde handelsingenieurs behalen BELANGRIJKE PRIJZEN De stichting van het NCAB, voluit de ‘Stichting van het Nationaal College der Accountants van België’, bekroont jaarlijks de beste eindwerken over accountancy en fiscaliteit van laatstejaarsstudenten van het hoger economisch en het universitair economisch onderwijs met een geldprijs.

Columns schrijven is werk voor de zevende dag, de dag waarop normale mensen rusten. Doorgaans stroomlijnt een Tayloristisch model dit werk. Dit komt er in mijn geval op neer dat ik in de voormiddag de columns van de collega’s herlees, de recentste nUweetjeHet’s besnuffel, de jongste persberichten onder ogen neem en tot slot, als de inspiratie het helemaal laat afweten, door de UHasselt-website zeil. Dan de sprokkels laten bezinken met op de achtergrond seizoensaangepaste muziek (vandaag dus Herreweghe’s Matteuspassie) en in de late namiddag het klavier geselen (de lange blootstelling aan het Passieverhaal laat sporen na) met naast mij het spiekbriefje dat ik tussendoor vol kerfde met hiërogliefen. Deze keer wel een uitermate kort geheugensteuntje, enkel die meelevende zinsnede “arme ouders die hun zoon enthousiast (en wellicht ook een beetje fier) uitwuifden toen hij naar ons kleine landje kwam studeren en die hem nu in een doodskist terugkrijgen” waarmee Mol haar gevoelens na de eenzame dood van een Spaanse student ergens aan de stilaan beruchte Diepenbeekse spoorwegbermen- en overgangen, treffend verwoordde. “Wir setzen uns mit Tränen nieder”. Bachs slotkoor beklijft vandaag wel heel sterk. Niets gaat het bevattingsvermogen zo te boven dan je eigen kind te moeten begraven. We groeien op en worden oud met het omgekeerde onvermijdelijke. En toch beste lezer, het is alledaagse realiteit. Elk jaar publiceert Unicef het ‘The State of the World’s Children’ rapport (onder de kenners beter bekend als het Grant-rapport, genoemd naar de voormalige Unicef-directeur). In een van de laatste versies konden we lezen dat 10 miljoen kinderen op deze wereld sterven voor ze hun vijfde levensjaar bereiken. Voor de kwaliteitskranten is dit rapport gemiddeld 30 regels waard (een kolom in de buurt van het laatste nieuws over de fratsen van Kabila en Bemba) en voor de populaire bladen 15 regels (naast het overlijdensbericht van den Bompa). Het getal 10 miljoen associëren we aan een universiteit quasi automatisch met een droge statistische reeks (bijvoorbeeld het inwonertal van dit land of het tekort van een of andere overheid), zelden met menselijke drama’s. Nu en dan dringt het heel even door, zoals die keer toen Visnews beelden bracht uit Ethiopië of Somalië van kinderen met kwashiorkorbuikjes of met maden in holle oogjes of verdroogde mondhoekjes, maar na een paar solidariteitsconcerten ebt die miserie weer snel uit de huiskamer weg en gaan we opnieuw onze gewone gang. Met “er is toch niets aan te doen” brengen we ons geweten onder diepe narcose. En toch, beste lezer (opnieuw), voor een keer onderdruk ik mijn gewone cynisme dat mijn columns al te vaak plaagt voor een warme oproep. Onze universiteit patroneert een pracht van een veelzijdig project in Kisangani. Steun dit project zodat we op termijn het getal tien miljoen niet meer met die menselijke tragiek moeten associëren. Niet opdat ze in Kisangani met het Collegium Vocale: „Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und Süßerkost“ zouden meezingen (die strofe was meer op zijn plaats toen Kisangani nog Stanleystad heette) maar wel: „Dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust“. P.O. Werpoint

12 | nUweetjeHet

Met het toekennen van deze prijzen wil het NCAB beloftevolle studenten belonen voor hun inzet en hen motiveren om verder te blijven bijdragen tot de vooruitgang van de boekhoudkundige wetenschap. Per instelling mogen maximum twee eindwerken ingediend worden. Deze eindwerken worden door een jury van minstens twee accountants/bedrijfsrevisoren beoordeeld op zowel inhoud, taalgebruik als spelling. De eindselectie van de werken, die in aanmerking komen voor een prijs, gebeurt per taalgebied door de plenaire vergadering der juryleden. Opnieuw behaalden twee van onze afgestudeerden van de faculteit TEW deze prijzen: voor Kristof Helsen is het al de tweede keer dat zijn thesis over ‘Resultaatsturing en de invloed op het kredietbeoordelingsproces van de Belgische grootbanken’ (promotor: prof. dr. Arthur Limère). bekroond wordt. Nu krijgt hij een geldprijs van 300 euro; eerder werd hij door de KBAB (Kempische Beroepsvereniging van Accountants, Belastingconsulenten, Boekhouders en Bedrijfsrevisoren) beloond met 750 euro. Een samenvatting van zijn thesis vindt u terug in nUweetjeHet 3 of op onderstaande website. Matthias Hindriks ging aan de haal met de hoofdprijs van 750 euro. Zijn thesis handelt over ‘De meerwaarde van de IAS/IFRS bij de Belgische niet-beursgenoteerde ondernemingen’ (promotor: prof. dr. Nadine Lybaert). Het jaar 2005 heeft een nieuw tijdperk ingeleid betreffende de financiële rapportering. Sinds 2005 zijn de Belgische beursgenoteerde bedrijven namelijk verplicht hun geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS op te stellen. De IFRS is de afkorting voor ‘International Financial Reporting Standards’, een nieuwe dynamische regelgeving. Dat deze nieuwe boekhoudnormen vele voordelen zouden opleveren voor zowel de onderneming zelf, als de investeerders, banken, aandeelhouders e.d., was duidelijk.

Maar in eerste instantie is deze regelgeving uitgewerkt met het oog op de belangen van de minderheidsaandeelhouder. Aangezien de IASB (International Accounting Standards Board) het overwoog om ook de niet-beursgenoteerde bedrijven te verplichten de IFRS toe te passen, was het zeer interessant om na te gaan of de toepassing van de IFRS ook een werkelijke meerwaarde kon betekenen voor de niet-beursgenoteerde bedrijven. Door middel van een theoretische studie en gesprekken met specialisten was het mogelijk een objectieve conclusie te trekken. Uiteindelijk zal het van bedrijf tot bedrijf verschillen of een implementatie van de IFRS al dan niet resulteert in een meerwaarde voor het bedrijf. Maar voor kleine en middelgrote niet-beursgenoteerde onderneming zal een

conversie weinig tot geen meerwaarde opleveren. Voor deze categorie zou men best kunnen vasthouden aan de bestaande Europese richtlijnen. Grote bedrijven zonder een beursnotering kunnen wel een meerwaarde ondervinden aan de toepassing van de IFRS, maar dit zal grotendeels bepaald worden door hun internationale bedrijvigheid en de uiteindelijk gebruikers van de financiële staten. Men moet kijken naar het doel en de gebruikers van de jaarrekening en hierop zou men de boekhoudregelgeving moeten afstemmen. In de ideale situatie zou marktwerking bepalen of de IFRS al dan niet noodzakelijk zijn voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en of de toepassing ervan een meerwaarde zou kunnen betekenen. Twee recentere ontwikkelingen zetten bovenstaande conclusie kracht bij. Namelijk de oprichting van Alternext, beurssegment voor KMO’s waarin niet voldaan moet worden aan de IFRS, en de beslissing van de IASB om de KMO’s niet verplicht te betrekken in de IFRS-sfeer.

Eind februari ontving Raf Colla, samen met zijn promotor prof. dr. Eric Lefebvre, de Universitaire Prijs van de Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen (VEA) voor zijn thesisonderzoek ‘Ontwikkeling van watergebonden logistieke kernen in het achterland van de Vlaamse zeehavens: Vlaamse binnenvaartterminals voor containeroverslag’. Raf behaalde in juli 2006 met de Grootste Onderscheiding zijn diploma van Handelsingenieur aan de Universiteit Hasselt. De thesis van Raf is een exploratief, diagnostisch en evaluatief werk. De finaliteit van het onderzoek bestond erin de kritische factoren te identificeren die de ontwikkeling van binnenvaartterminals voor containeroverslag in het Vlaams Gewest bepalen. Hiertoe werd de rol van operationele factoren, goederenvolumes, transportnetwerken en ruimtelijk beleid, en institutionele factoren diepgaand onderzocht. Het onderzoek is een symbiose van theorie en praktijk. Voor de methodologie werd rigoureus beroep gedaan op de toonaangevende werken Business Research Methods [Bryman en Bell 2003] en Case Research as a Method for Industrial Networks. A Realist Apologia [Easton 2005]. Vanuit het veldonderzoek, waarbij een gevalstudie werd opgesteld van alle bestaande Vlaamse terminals, werden bottom up kritische factoren geselecteerd, die in latere hoofdstukken werden geëxploreerd en uitgediept. Voor het schrijven van de eindverhandeling werd gebruik gemaakt van de eidetische schrijftechniek [Lefebvre 1997] en het concept van de verhaalverteller van Walter Benjamin en Paul Valéry.

Josette Smet Meer info: http://www.uhasselt.be/liekos/prijzen/thesisprijzen.asp nUweetjeHet | 13


Doctoraat

Kristof Colladet

Doctoraat

Caroline Lievens

Design van low band gap polymeren kan absorptie van plastic zonnecellen verbeteren

Snelle pyrolyse valoriseert biomassa vervuild met zware metalen

De jongste jaren is het onderzoek naar goedkope en milieuvriendelijke energiebronnen in een stroomversnelling terechtgekomen. Verantwoordelijk hiervoor zijn de slinkende olievoorraden en een groeiend milieubewustzijn. Als alternatief voor de fossiele brandstoffen bezit de zon de nodige vereisten om door te gaan als ideale energiebron. Ze is gratis, betrouwbaar en ‘onuitputtelijk’.

In dit doctoraatsonderzoek werden verschillende soorten biomassa, vervuild met zware metalen, onderworpen aan snelle pyrolyse. De bekomen pyrolysefracties en het gedrag van de zware metalen ten gevolge van de pyrolyse werden gekarakteriseerd en bestudeerd met het oog op valorisatiemogelijkheden in de toekomst.

Het gebruik van zonnecellen is niet nieuw en tegenwoordig zijn de op silicium gebaseerde zonnecellen veruit het meest gebruikte type en vertegenwoordigen ze een marktaandeel van 99 procent. De productiekost van deze silicium zonnecellen is echter te hoog voor het gebruik ervan op grote schaal.

Zonnecellen van plastiek Plastic zonnecellen, gebaseerd op halfgeleidende polymeren, bieden de mogelijkheid om op grote schaal energie te oogsten uit zonlicht. Ze zijn bovendien licht van gewicht en flexibel. Het principe van deze zonnecellen is gebaseerd op een fotogeïnduceerde ladingsoverdracht (een elektrontransfer) in de actieve laag van de zonnecel. Deze actieve laag bestaat uit een mengsel van een elektrondonor en een elektronacceptor materiaal. Het is een donortype geconjugeerde polymeer dat het licht zal absorberen en een elektron zal overdragen naar een acceptortype geconjugeerde materiaal, vaak een ‘voetbalmolecule’, PCBM. Eenmaal de positieve gaten en de negatieve elektronen op deze manier geproduceerd zijn, worden ze getransporteerd naar de tegenoverliggende elektroden en op deze manier kan er een elektrische stroom vloeien. Laag rendement Geconjugeerde polymeren zijn plastics die elektrische stroom kunnen geleiden en bestaan uit een afwisseling van enkelvoudige en dubbele bindingen. Geconjugeerde polymeren kunnen o.m. ingedeeld worden in polymeren met een grote of met een kleine elektronische band gap (wide band of low band gap polymers). Het grootste probleem met plastic zonnecellen is dat hun rendement nog niet hoog genoeg is voor commercieel gebruik. Een oorzaak hiervan is dat het absorptiespectrum van de op dit ogenblik gebruikte geconjugeerde polymeren onvoldoende overeenkomt met het emissiespectrum van de zon. Dit kan verholpen worden door low band gap polymeren te gebruiken. Aangezien deze low band gap polymeren licht bij hogere golflengte absorberen wordt er meer zonlicht opgenomen en kan de efficiëntie van de zonnecel stijgen. Postieve testen Daar lage bandafstand polymeren vaak elektronenrijke systemen zijn, die moeilijk te bereiden zijn met de gekende routes, moesten we op zoek gaan naar andere synthesewegen. Binnen het doctoraat werden twee routes getest die de nadelen, verbonden aan de bestaande routes, elimineerden. De eerste testen van de nieuwe materialen in zonnecellen gaven alleszins verbeterde karakteristieken.

14 | nUweetjeHet

De biomassa gebruikt in dit werk zijn berk, zonnebloem en wilg die geteeld zijn op sites zwaar vervuild met metalen. De contaminatie van de biomassa met zware metalen kent natuurlijke oorzaken en is tevens een gevolg van fytoremediatie. Fytoremediatie is de extractie van zware metalen uit de bodem door planten. Men kan deze vervuilde biomassa’s niet zo maar verbranden, omdat door de hoge temperaturen de zware metalen weer in de atmosfeer zouden terechtkomen en uiteindelijk terug in de waterlopen en bodems. De biomassa wordt gepyrolyseerd (aan een hoge opwarmsnelheid). Pyrolyse is verhitting in afwezigheid van zuurstof. De pyrolyse van biomassa resulteert in een vaste fractie (char), een vloeibare fractie (bio-olie en teer) en een gasfractie. Bovendien heeft het pyrolyseproces het voordeel dat de verschillende parameters gecontroleerd en aangepast kunnen worden opdat de juiste pyrolysefracties met de juiste eigenschappen gevormd kunnen worden. CO2-neutraal Het doel van de studie was het binden van zware metalen in de charfractie na snelle pyrolyse, om te voorkomen dat deze metalen zouden worden vrijgesteld in de gecondenseerde en vluchtige fracties (bio-olie, teer en gas). Deze laatste zouden immers vrij moeten zijn van zware metalen opdat deze fracties verder kunnen gebruikt en gevaloriseerd worden. De bio-olie-, teer- en gasfractie kunnen verder gebruikt worden, eventueel met ‘upgrading’ processen, als brandstof of als chemische stoffen met toegevoegde waarde. De calorische waarden van de vloeibare pyrolysefractie ligt in de grootteorde van steenkool. De verbranding van deze olies en teren is bovendien beter voor het milieu, omdat deze brandstoffen ‘CO2-neutraal’ zijn. De zware metalen vastgehouden in de charfractie kunnen dan weer op hun beurt gerecycleerd worden. Valorisatie In dit onderzoekswerk werden de verschillende types biomassa onderworpen aan snelle pyrolyse en werden de effecten van verschillende parameters onderzocht. De pyrolysetemperatuur heeft een invloed op de verdeling van zware metalen, de verdeling van de pyrolysefracties en de calorische waarden van deze laatste. Het gedrag van zware metalen tijdens de pyrolyse van biomassa is van groot belang. Zo is bijvoorbeeld cadmium al vluchtig bij relatief lage temperaturen. En bovendien is de zwaremetalendistributie in de pyrolysefracties afhankelijk van de biomassa tijdens de snelle pyrolyse. Dit laatste illustreert dat de kennis van het gedrag van zware metalen en hun specificatie een directe invloed hebben op de toekomstige toepassingen en valorisatie van de pyrolyseproducten en zijn onmisbaar voor het maken en selecteren van de precieze thermische voorwaarden voor het maximum recuperatie van metalen. Door het combineren van complementaire analytische technieken en door deze thermische processen vanuit verschillende hoeken te benaderen, doelen we op de ontwikkeling van een strategie voor een selectie van gecontamineerde biomassa, die op een gunstige wijze door snelle pyrolyse gevaloriseerd kan worden.

nUweetjeHet | 15


? E C N A D O T E K I L U YO

Fakkeltocht voor vrede en eenheid

AFRICAN STYLE LATIN STYLE

R

uim 300 studenten en medewerkers van Universiteit Hasselt, Xios Hogeschool Limburg, de Provinciale Hogeschool Limburg en de Katholieke Hogeschool Limburg trokken op 21 december met fakkels op vredestocht langs de Groene Boulevard in Hasselt. “Op de campus zitten studenten uit 43 verschillende landen, da’s een rijkdom aan cultuur en levensbeschouwingen. In deze kersttijd willen we ook aan hen denken, aan de landen waar nog oorlog is of waar corrupte regimes zijn”, zegt studentenpastor Karin Daniëls. “We blijven even stilstaan op 4 plaatsen: aan de gevangenis, waar we denken aan gevangenen, aan het Volkstehuis zijn het de vluchtelingen en armoede, bij de Boerenkrijg oorlog en vrede en bij wetenschapper De Gerlache denken we aan onderzoek.”

2 EURO/SESSION (10 SESSIONS)

“Vrede is de enige weg om gelukkig te worden. Wat zou het mooi zijn als iedereen elkaar graag ziet en elkaar met respect behandelt”, zegt Igwe uit Nigeria, een van de 300 wandelaars.

CLASSES WILL BE ORGANIZED

STARTING AFTER EASTER HOLIDAYS MORE INFORMATION: HERBERT.THIJS@UHASSELT.BE

Dickson uit Kameroen vult aan: “Al té dikwijls zijn verschillen in geloof en levenbeschouwing in de geschiedenis de oorzaak van oorlog geweest, maar voor ons zijn ze oorzaak van vriendschap en universele broederschap. We vinden het de moeiteC waard o eraanl te werken o fen met o deze fakkeltocht wilden we deze idee uitdragen door de hele stad.”

n

nUweetjeHet is een interne nieuwsbrief van,

voor en door UHasselt-personeelsleden. Redactieraad: Luc De Schepper | Betty Goens | Geert Molenberghs | Marjan Vandersteen | Mieke Van Haegendoren Eindredactie: Ingrid Vrancken | communicatieverantwoordelijke UHasselt Vormgeving: Gisèle Doise | grafisch medewerkster UHasselt Fotografie: Marc Withofs| fotograaf UHasselt | en anderen Druk: Repro | Drukkerij UHasselt Verantwoordelijke uitgever: Marie-Paule Jacobs | beheerder UHasselt Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek Agoralaan | Gebouw D | BE-3590 Diepenbeek

NuweetjeHet-10-0607  

����� • Solidariteitsactie Chiara Forcheh • Nieuwe medewerkers Limburgse Associatie • Driedaagse Millenniumdoelstellingen • Sociale economie...