Page 1

MEDIA PLAN I UVJETI OGLAŠAVANJA MEDIA PLAN 2010 IZDANJE

DATUM IZLASKA

TEMA

PRILOG

01 – 02/03 – 04/10

23. TRAVANJ

AKTIVIZAM / URBANIZAM

MSU

05 – 06/10

30. SRPANJ

SLOBODA GOVORA

DINAMOV STADION

07 – 08/10

23. RUJAN

GEOSTRATEGIJE

LONDONSKI FESTIVAL ARH.

09 – 10/10

23. STUDENI

ARHITEKTONSKE POLITIKE

VENECIJANSKI BIJENALE ARH.

11 – 12/10

23. PROSINAC

KONGRESNI ČIP – IZVJEŠTAJI

SPECIFIKACIJE Papir: (1) Viprint (Maxi Offset) 80 g Tisak: 5/5 Opseg: 48 stranica (= 12 araka)

Format: 330 × 480 mm (gotovi format); 660 × 480 (rastvoreni format) Naklada: 2500 Ritam izlaska: 6 brojeva godišnje


CJENIK OGLAŠAVANJA FORMAT

KN

DIMENZIJE (ŠIRINA × VISINA U MM)

2/1 DUPLERICA

13900

680 × 480 + 3 MM NAPUST

1/1 PRVA DESNO

9000

330 × 480 + 3 MM NAPUST

1/1 STRANICA

7200

330 × 480 + 3 MM NAPUST

1/2 STRANICA

3800

148 × 445 (VERTIKALNI) ILI 301 × 220 (HORIZONTALNI)

1/3 STRANICA

2200

148 × 295 (VERTIKALNI) ILI 301 × 145 (HORIZONTALNI)

FORMAT

KN

DIMENZIJE (ŠIRINA × VISINA U MM)

1/4 STRANICA

1800

148 × 220

1/6 STRANICA

1200

301 × 70 (HORIZONTALNI) ILI 148 × 145

1/12 STRANICA

600

148 × 70

1/24 STRANICA

300

72 × 70

MALI OGLASI

Na iskazane iznose obračunava se 23% PDV-a. Plaćanje u roku od sedam dana od datuma ispostavljanja ra-

PREDAJA MATERIJALA

Oglas predati 15 dana prije datuma izlaska iz tiska na CDu ili mailom u eps, tif ili jpg formatu. Slike obvezno pretvoriti u CMYK, a fontove u krivulje. INSERTIRANJE REKLAMNOG MATERIJALA

Objava, poziv, tiskanica, kupon, cd-a ili slično. Pripremljeni materijal priprema i dostavlja naručitelj ukoliko nije dogovoreno drugačije. Cijena insertiranja za jednu adresu 10 kn + poštarina + PDV


POPUSTI

5% 10% 15% 5% 10%

Višekratno objavljivavnje (više od 3) Godišnji ugovor Agencijski popust Avansno plaćanje Popust za direktne klijente

NARUDŽBA

Slanjem narudžbenice na mail ili fax marketing odjela najmanje 25 dana prije izlaska časopisa, definiranog media planom. Otkazivanje narudžbe moguće 15 dana prije dana izlaska. U narudžbenici je potrebno navesti: brojeve u kojima se oglas pojavljuje,dimenziju i pozicija oglasa, priprema oglasa (naručitelj ili nakladnik). DODATNE NAKNADE

Publiciranje PR članka ili oglasa naplaćuje se sa dodatnih 20% na cijenu oglasa. PR ČLANAK U ČIP-U

• Mogućnost narudžbe sponzorirane reportaže na najviše četiri stranice • Sadržaj članka, autorsku suradnju te slikovni materijal određuje i priprema naručitelj • Cijena i uvjeti za PR objave isti su kao i uvjeti za stranice oglasnog prostora • U slučaju da članak priprema grafički studio nakladnika dizajn i grafička priprema se dodatno naplaćuju u iznosu od 10% od vrijednosti objave reportaže. • Svaki PR članak/reportaža objavljen unutar uredničkog dijela mora biti odobren od strane glavne urednice. USLUGA MAILINGA / POŠTANSKA POŠILJKA

Narudžba slanja reklamnog materijala ili tiskanica na adrese iz baze UHA-e. Mailing se naručuje slanjem narudžbenice sa preciznim informacijama, tipom slanja i brojem primatelja. CIJENE

Internet mailing database (1000 adresa) 1.000kn + PDV Jedna poštanska adresa 10 kn + poštarina + PDV (cijena uključuje troškove potrošnog materijala i pakiranja).


2/1 660 x 480 mm


1/1 330 x 480 mm

1/2 301 x 220 mm

1/2 148 x 445 mm


1/4 148 x 220 mm

1/3 148 x 295 mm

1/3 301 x 145 mm

1/6

1/12

1/24

301 x 70 mm

148 x 70 mm

72 x 70 mm

1/6 148 x 145 mm


Mediakit CIP 2010  

Mediakit za oglašivače

Advertisement