Page 1


Kuruluş 6 Mart 2007 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kardelen Eğitim, Kültür,Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği Olarak faaliyet göstermeye başladı. Eksene insanı alan temel yaklaşımıyla, şahsiyetli bireylerden oluşan şahsiyetli bir toplum inşasına katkı sağlamak ve ortak bir değer üretmek amacıylayola çıktı…

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Misyonumuz Yasalar ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınmış başta insan olmak üzere bütün varlıkların hakları konusunda toplumu bilgilendirmek, bu hakların kullanımında bireylere yardımcı olmak, mezkûr hakların ihlallerini kamuoyuna duyurmak ve ihlallere karşı her türlü hukuki mücadeleyi vermek. Toplumun birlik ve beraberlik yolundaki bağlarını güçlendirmek, bireyler arası yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik edici ve geliştirici faaliyetler yürütmektir. İnsan haklarını, insan haysiyetiyle ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, bu sebeplerde zülüm niteliği taşıyan: ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engelin kaldırılması, zulme uğrayan başta insan olmak üzere bütün varlıkların doğalarını korunması amacıyla her türlü mücadeleyi vermektir. Kim tarafından, kime karşı yapılırsa yapılsın her türlü işkence, hakaret ve tecavüze karşı mücadele vermek: zalimleri ve zulmü teşhir etmektir.

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


7 0 0 2 13 20 Faliyetlerimiz “ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Eğitim Faliyetleri Her yaş kesimine uygun eğitim faaliyetleri gündeme alınarak, eğitimin sürekliliği hususu gözden kaçırılmamaya çalışıldı. Bu faaliyetlerin başında ADEF (Aile Dernekleri Federasyonu) ve ÇAD ( Çağdaş Aile Derneği ) desteğiyle Aile Mektebi adı altında 2 yıl süren bir çalışma yer aldı. Yine Yaz kampları ile yarının büyükleri olacak evlatlarımızın şahsiyetli bir birey olmalarını sağlayacak donanımlar sunulmaya çalışıldı.

Aile Eğitimi -Halil ATAL

AY

Aile Eğitimi İCİ Kad Ramazan KAYACIK- ir KES

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Eğitim Faliyetleri

Aile Eğitimi Semin GÜLER

Cıvıltı Çocuk KOROSU

Resim KURSU

Akabe Vakfı Genel Müdürü Nasuhi GÜNAY

Dernek ÇALIŞTAYI

Yaz EĞİTİMİ

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Konferanslar Her yıl önemli bir yazarın/alimin/araştırmacının konuk edildiği konferanslar ile Gölbaşı ilçesinde farklı bir heyecan ve ilim halkası oluşturulmaya çalışıldı. Muhammed Emin Yıldırım’dan Ramazan Kayan’a, Yusuf Özkan Özburun’dan Mustafa İslamoğlu’na kadar birçok değerli ve önemli şahsiyetlerle Gölbaşı halkının buluşmasına imkan sağlanıldı.

Ramazan KAYAN

Abdullah YILDIZ

Mustafa İSLAMOĞLU

Yusuf ÖZKAN ÖZBURUN

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Konferanslar

Namaz Gönülülleri PLAFORMU

Mustafa İSLAMOĞLU

Namaz Gönülülleri PLAFORMU

M. Emin YILDIRIM

Kutlu Doğum PROGRAMI Çanakkale GECESİ

ANI

Yardım Eli Derneği BAŞK

Çanakkale GECESİ

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Kermeslerimiz Her yıl gerçekleştirilen ve artık gelenekselleşen kermesler, derneğin dışa açılan yüzlerinden biri olarak, Gölbaşı halkının birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak bir misyonla gerçekleştirilmektedir. Her kesimden insanın bir araya gelme aracı olarak kermesler, unutulmayacak beraberliklere kapı açması yanında, hayra katkı sağlama bilincini yeniden hatırlatması açısından da önemli bir işlevle Gölbaşı halkıyla buluşturulmaktadır.

Kermeslerimizi Değerli Hocalarımız Açtı “ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Kermeslerimiz

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Dernek Sohbetleri Her hafta Perşembe günü, “gündüz” hanımlara,“akşam” erkeklere olmak üzere haftada bir gün dernek sohbetleri gerçekleştirilmektedir. Bu sohbetler; “emir ayetleri, kıssalar, siyer ve insan” konuları olmak üzere dört ayrı koldan Gölbaşı halkıyla buluşturulmaktadır…

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

GÖLBAŞI KARDELEN DERNEĞİ


Yardım Faliyetleri Kardeşlik bağlarının bir gereği olarak “komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” Peygamberi düsturundan hareketle, yardıma muhtaç kişi, aile ve topluluklara yardım organizasyonları gerçekleştirilmiştir. Kurban organizasyonlarından, Filistin-Suriye yardımlarına, Van depreminden Gölbaşı halkından muhtaç kardeşlerimize varana kadar, gücümüzün yettiği yerlere Gölbaşı halkının desteklerini ulaştırmaya çalıştık…

Suriye YARDIMI

Kurban YARDIMI “ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Yardım Faliyetleri

Yardımlarımız

Suriye YARDIMI

Suriye YARDIMI

Kurban YARDIMI “ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Yardım Faliyetleri

Kurban YARDIM

I

Suriye YARDIMI

Suriye YARDIMI

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


Diğer Faliyetler

VAN DEPREM YARDIMI

Filistin YARDIMI

Filistin YARDIMI

Piknik ORGANİZASYONU

Piknik ORGANİZASYONU

“ Her insan Bir fidan ,Her insan Bir imkan…”

KARDELEN DERNEĞİ


GÖLBAŞI KARDELEN DERNEĞİ Asfalt Mahallesi Dr. Kemal Tabak Caddesi Reis Ali İş Merkezi No:7

Gölbaşı/Adıyaman www.kardelendernek.net

Kardelen Derneği Tanıtım Katalogu  

Kendi Tasarımım 2013- Kardelen derneği Tanıtım ve Faliyet Katalogu GSM : 0542 813 92 38