Page 1


Microsoft Word - MAUztez5  

çabalarına önceleri Avrupa Para Enstitüsü, Bundesbank, Bank of England Merkez Bankasıyla uyumlu muhasebe ve finansal raporlama sistemine sa...