__MAIN_TEXT__

Page 1

Nº 30, XUÑO DE 2016

NORMATIVA

− Versións consolidadas do Tratado da UE e do Tratado de Funcionamento da UE (C 202 / 7 de xuño de 2016) − Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea (C 202 / 7 de xuño de 2016) − Versión consolidada del Tratado constitutivo da Comunidade Europea da Enerxía Atómica. (C203 / 7 de xuño de 2016)

− Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. (nº147 / sábado, 18 de xuño de 2016) − Lei 6/2016, de 4 de maio, da economía social de Galicia. (nº147 / sábado, 18 de xuño de 2016) − Orde SSI/881/2016, de 24 de maio, pola que se concede o distintivo "Igualdade na Empresa" correspondente ao ano 2015. (nº137 / martes, 7 de xuño de 2016) − Orde ESS/1003/2016, de 22 de xuño, pola que se prorrogan os prazos para a presentación das solicitudes e a remisión dos informes-proposta dos incentivos correspondentes ao exercicio 2015, ao amparo do Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución de cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que contribuíran especialmente á diminución e prevención da sinistralidade laboral. (nº151 / xoves, 23 de xuño de 2016) − Resolución de 10 de maio de 2016, conxunta das Presidencias do Congreso dos Deputados e do Senado, pola que se publica a modificación do Estatuto do Persoal das Cortes Xerais. (nº133 / xoves, 2 de xuño de 2016) − Resolución da Dirección Xeral de Emprego pola que se anuncia a integración da organización sindical denominada Federación Estatal de Trabajadores de la Enseñanza da Unión General de Trabajadores, en siglas FETE-UGT (Depósito número 99000145, antigo número de depósito 18) na Federación de Servicios Públicos da Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) con número de depósito 99002408 (antigo número de depósito 12/83. (nº136 / luns, 6 de xuño de 2016) − Resolución de 31 de maio de 2016, da Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación, pola que se modifica a de 12 de xaneiro de 2015, pola que se convocan axudas correspondentes ao año 2014, para a promoción de emprego xuvenil e implantación da Garantía Xuvenil en I+D+i no Subprograma Estatal de Incorporación, do Programa Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 20132016. (nº138 / mércores, 8 de xuño de 2016)

XUÑO 2016

|1|

Profile for UGT-Galicia

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Xuño 2016  

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Xuño 2016

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Xuño 2016  

Gaceta de novidades institucionais e lexislativas. Xuño 2016

Advertisement