Page 1

Les notícies del delegat 101 Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011

Actualitat La UGT no acceptarà una nova reducció del salari dels empleats públics

www.ugt.cat

de Skys Rossignol (Artés) + FETE–UGT de Catalunya denuncia la privatización del soporte educativo en los centros públicos

Editorial Cal un nou full de ruta Política sindical Tercer Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014 Política institucional Una reforma fiscal per ingressar 110.000 milions d’euros

Salut laboral Treball, maternitat, lactància i part recent AMIC La regulació de l’ocupació domèstica dignifica les condicions de les treballadores i treballadors del sector

anuals Comunicació Escriure a Internet Ocupació Nueva normativa que regula las prácticas no laborales en empresas Ocupació Més de 8.000 persones podran veure reconeguda la seva experiència laboral gràcies a l’ACREDITA’T Actualitat sindical Eleccions sindicals: UGT, Primera fuerza en Robert Bosch (Castellet i La Gornal); UGT Consigue la totalidad del comité

Espai Avalot Propera inauguració: ‹Union Bar› Estadístiques + Novetats documentals e-sindicat La urna electrónica en el referéndum del Acord Interprofessional de Catalunya


2

Actualitat

Davant el nou anunci de retallades

La UGT no acceptarà una nova reducció del salari dels empleats públics a UGT de Catalunya no acceptarà a la taula de negociació dels empleats públics cap de les retallades anunciades pel govern de la Generalitat de Catalunya, com són una nova rebaixa de les retribucions dels empleats públics o la «reducció selectiva de treballadors en determinats organismes». Des del nostre sindicat entenem que no és just que el Govern de la Generalitat de Catalunya utilitzi reiteradament la reducció de les retribucions dels empleats públics per quadrar els comptes. I menys encara quan plou sobre mullat. Els empleats públics ja han patit una doble reducció retributiva, l’aplicada des de l’Estat, del 5%, i l’aplicada pel govern català, que va suposar una important reducció en retribucions complementàries i diferides.

Refusem l’augment de les taxes, que castiga especialment les rendes més baixes Igualment, la UGT de Catalunya vol mostrar el seu rebuig a la proposta del govern d’augmentar les taxes (universitàries,

Més mobilitzacions contra les retallades Els Bombers de la Generalitat, el sector d’Universitats i els treballadors de les empreses públiques de la Generalitat s’han manifestat recentment contra les retallades. Els bombers de la Generalitat denuncien que mentre les retallades afecten la prestació correcta i de qualitat del servei, es continuen malbaratant els fons públics amb despeses que aporten poc al desenvolupament de les tasques bàsiques del cos. A més, adverteixen que en pocs mesos s’arribarà a la situació en què es trobava el cos l’any 1998. D’altra banda, la UGT d’Universitats ha donat suport a les concentracions, assemblees i diversos actes de protesta contra les retallades a les universitats públiques catalanes. Denuncien que l’augment de les taxes, la reducció de l’oferta de graus i postgraus i les retallades de pressupost farà que la frontera entre la universitat pública i la privada es vagi esborrant. Els empleats de les empreses públiques de la Generalitat

preu transport públic, benzina, cànon de l’aigua…). Aquest nou anunci torna a demostrar quin és el model fiscal que busca el govern. Mentre per una banda vol augmentar les taxes, per l’altra elimina l’impost de successions. El nostre sindicat està

també han fet protestes contra l’acomiadament sistemàtic de treballadors sense una proposta que asseguri el manteniment dels serveis que gestionen aquestes empreses. La UGT ha denunciat que encara és hora que el Govern expliqui el seu pla als gairebé 18.000 treballadors de les més de 80 empreses que

totalment d’acord en augmentar els ingressos, però no d’aquesta manera. Les taxes castiguen especialment les rendes més baixes, i obstaculitzen el consum i la demanda interna.

depenen dels 12 departaments de la Generalitat. Mentrestant, les cúpules directives responsables es traslladen a d’altres organismes i/o reben importants indemnitzacions.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


Editorial

3

Cal un nou full de ruta ombatre l’atur serà, sense cap mena de dubte, el principal objectiu del nou govern d’Espanya. Aquesta crisi ha deixat al descobert la feblesa de les bases econòmiques sobre les que s’assentava el nostre model productiu. Ha demostrat que l’anomenat miracle espanyol no va ser més que un miratge que va alimentar el cofoisme dels dos governs d’Aznar i el primer de Zapatero i ens va desviar del veritable objectiu estratègic en termes econòmics: la superació d’un model de competitivitat basat en la mà d’obra intensiva i poc qualificada, els salaris baixos i la producció amb poc valor afegit. La reforma del mercat de treball que ha precaritzat radicalment les relacions laborals; les retallades pressupostàries

i salarial està generant la contracció del consum i la caiguda de la demanda interna. Aquesta és la situació en què es troba el país. Per a reactivar l’economia, sinònim de sortir de la crisi, cal un nou full de ruta. És necessari combinar un raonable reequilibri dels comptes públics amb la recuperació del paper de l’Estat com a motor econòmic a través de la inversió pública. Ara més que mai, cal que esdevingui un factor d’impuls de la innovació i el desenvolupament empresarial per abandonar d’una vegada per totes la creença que la nostra competitivitat creix a base d’aproximar els costos laborals als del Marroc o la Xina. A la vegada és clau que s’exigeixi a les entitats financeres que protegeixin el creixement econòmic amb crèdit a l’abast de les

amb càrrec essencialment al salaris dels empleats públics, la sanitat, l’educació i els serveis socials i taxes sobre serveis públics; l’increment i la brutal restricció del crèdit per a sanejar els balanços de les entitats financeres, fins ara només han servit per a col·locar-nos a les portes de la recessió. Normal. L’Estat,

empreses. Després d’haver rescatat la banca amb els nostres impostos, ja és una qüestió de pura responsabilitat social corporativa. I, sobretot, cal abordar una reforma fiscal que equilibri l’esforç tributari entre les rendes del capital i les del treball, entre els trams de l’IRPF i artefactes com les societats

sota amenaça d’excomunió europea, es veu obligat a reduir en temps rècord el seu dèficit públic, mentre s’incrementen les

patrimonials. En definitiva, que sigui veritablement progressiu i just perquè cadascú aporti en funció de la seva renda, per

despeses financeres derivades del que costa que els mercats comprin deute espanyol. El bancs que han tancat l’aixeta del crèdit a empreses posen en perill la viabilitat de moltes d’elles i l’impuls de nous projectes. I la profunda inestabilitat laboral

garantir la viabilitat de l’estat del benestar, assegurar la sortida de la crisi i tornar a créixer i generar ocupació de forma més sòlida. Si no, estarem preparant les bases de la propera crisi. Josep M. Àlvarez Secretari general de la UGT de Catalunya

Crèdits Direcció: Miguel Ángel Escobar Coordinació/Maquetació: Gabinet de Comunicació Col·laboració: Secretaries de Política Institucional i Política Sindical; Avalot–Joves de la UGT de Catalunya; Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya Il·lustracions: Gabinet de Comunicació; Wikimedia Commons Fotos: Gabinet de Comunicació; sxc.hu (Peter Björknäs, B Cleary, Hector Landaeta, Jason Nelson, Miguel Ugalde) Correcció: Servei Lingüístic Impremta: IMPRÈS GRUP

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


4

Política sindical

Tercer Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014 Què és l’AIC? És l’instrument que defineix les regles generals de la negociació col·lectiva a Catalunya.

— Comissió paritària del conveni col·lectiu Potenciem el paper de les comissions paritàries fent que es converteixin en el centre de l’acció sindical en el sector,

Insta el Govern a millorar les polítiques d’ocupació, industrials i de FP

regulant la participació sindical en aquelles empreses sense representació, fent funcions de negociació de conflictes, modificant i actualitzant el conveni col·lectiu, etc. — ERO i negociació col·lectiva

Acorda criteris generals per a la negociació

Per evitar la destrucció d’ocupació, els ERO de suspensió i reducció de jornada són una bona eina, però cal potenciar –i així ho pactem a l’AIC– plans negociats amb accions de formació per aprofitar els períodes de suspensió o reducció per realitzar formació contínua.

Mediació amb proposta mediadora Crea, organitza i dirigeix la solució extrajudicial de conflictes

Acorda l’estructura dels convenis

Per què l’AIC, ara? Perquè sindicats i patronal decidim que ara, més que mai, hem de seguir sent el centre de les relacions laborals a Catalunya. Aquest acord assenyala quines han de ser les regles generals del nostre mercat de treball a través de la negociació col·lectiva. A més, aquest acord adapta la reforma laboral, la reforma de la negociació col·lectiva, el reglament d’ERO, la llei concursal... tot sota el principi de la negociació i la voluntarietat de les parts.

Criteris generals de l’AIC Des del compromís d’unes relacions laborals que busquin el progrés de les persones i les empreses, l’AIC desenvolupa les següents matèries: — El marc català de relacions laborals Prioritzem els convenis i/o acords marc de Catalunya i així assegurem la cobertura legal als convenis provincials. Ens marquem com a objectiu prioritari que cap persona treballadora no tingui conveni d’aplicació; a més, creiem que cal racionalitzar els convenis col·lectius a Catalunya i descentralitzar les comissions paritàries dels convenis estatals a Catalunya.

Arbitratge delegat Arbitratge plural

— Tribunal Laboral de Catalunya Es converteix en l’òrgan de solució de conflictes de Catalunya, tant per la seva agilitat com per l’aposta per la mediació de les parts com a solució de conflictes. Es treballarà per a generalitzar les propostes mediadores des de la mediació inicial i afavorir la solució arbitral un cop acabada la mediació sense acord. Acordem també que el procediment arbitral –davant les divergències de la negociació d’un conveni col·lectiu– tindrà el caràcter de voluntari i que en els casos de submissió, es portarà a terme un arbitratge delegat del propi tribunal o bé a través de l’arbitratge plural.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


Política sindical

5

En què t’ajuda l’AIC? Als comitès d’empresa i als delegats i delegades ’ Concreció i reducció dels dies previstos per a la resolució dels conflictes i substitució dels períodes de consultes pels procediments del TLC. Davant d’un conflicte col·lectiu i/o individual ’ La conciliació serà el pas previ; d’aquesta manera es prioritza l’acord entre les parts. En els casos de desavinença, s’optarà per la mediació o l’arbitratge delegat, evitant així la via judicial. Davant d’una modificació substancial de les condicions de treball o bé d’inaplicació salarial ’ Sotmetiment als procediments de conciliació, mediació i arbitratge del TLC, amb la possibilitat que les comissions tècniques d’aquest òrgan hi intervinguin.

— Salaris i increments salarials Els increments salarials hauran de tenir en compte l’equilibri dels següents indicadors: – Beneficis empresarials – Inflació – Productivitat – Variació de costos – Inversions – Evoluació econòmica de sectors d’activitat — Igualtat de gènere Ens comprometem a ampliar els continguts de la llei d’igualtat i apostem perquè els plans d’igualtat es pactin també en aquelles empreses de menys de 250 persones –i que per llei no hi estan obligades–. A més, considerem oportú crear una comissió on desenvolupar recomanacions a la negociació col·lectiva en igualtat de gènere. — Formació i qualificacions professionals La negociació de les necessitats de formació contínua a l’empresa i la seva planificació, són imprescindibles per a la innovació permanent. Així mateix, els convenis han de promoure entre les persones treballadores l’acreditació i el reconeixement de competències professionals adquirides per experiència laboral. — Altres continguts: L’acord tracta de l’estratègia industrial i catalana, i es considera oportú la creació d’un consell; ens comprometem a treballar en comissió per arribar a recomanacions relacionades amb l’absentisme; també es recullen recomanacions en l’àmbit de la subcontractació, innovació, mobilitat funcional, previsió social complementària, etc.

Davant del desacord en la negociació del conveni col·lectiu ’ Arbitratge voluntari que pot ser delegat al procediment de mediació i la ultraactivitat pot continuar sent indefinida si hi ha possibilitat de seguir negociant.

Els delegats i delegades diuen «sí» a l’AIC Prop de 13.000 delegats i delegades de la UGT han participat en el referèndum vinculant El 28 de novembre la UGT de Catalunya i Comissions Obreres hem signat amb la patronal catalana Foment del Treball l’Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014. La signatura de l’acord s’ha produït després que l’hagin ratificat la majoria dels delegats i delegades de la UGT de Catalunya a través d’un referèndum vinculant. El 88,65% dels participants han votat sí al preacord En la consulta vinculant per a votar el preacord del tercer Acord Interprofessional de Catalunya, hi van participar 12.917 delegats i delegades del sindicat, el 53,48% del total. Dels participants, el 88,65% (11.451) van votar sí al text del preacord, el 6,08% (786) ho van fer en contra i el 5,26% (679), en blanc. La participació va ser principalment via web –així ho van fer 10.133 delegats i delegades entre els dies 7 i 18 de novembre. Els altres 2.784 vots es van dipositar de forma presencial els dies 21 i 22 de novembre, a les principals seus del sindicat al territori. Per a la UGT de Catalunya l’opinió dels delegats i delegades és clau, per això valora positivament tant el resultat com la participació en el referèndum, així com l’experiència de votació telemàtica, i el propi procés de consulta vinculant a l’hora de signar un acord tan rellevant per a la negociació col·lectiva i el marc de relacions laborals del nostre país.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


6

Política institucional

Una reforma fiscal per ingressar 110.000 milions d’euros anuals a Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, integrada per 24 entitats i organitzacions de la societat civil catalana i de la qual la UGT de Catalunya n’és impulsora, ha presentat les seves propostes en fiscalitat de cara a les Eleccions Generals del 20N. Es recullen en el document «Ser ric surt molt barat. La fiscalitat per fer una societat més justa», que desmunta punt per punt els arguments que ens volen imposar per a portar a terme polítiques de retallades i polítiques fiscals que només beneficïn els qui més tenen, com són: que s’hagi de retallar «perquè no hi ha diners», que abaixar els impostos «afavoreix l’economia», que «tots i totes hem viscut per sobre les nostres possibilitats», que el dèficit estatal i els mercats «obliguen» a desmantellar el nostre estat del benestar o que s’estiguin pagant «massa impostos». Els greus efectes de la crisi i l’enorme de creixement de l’atur han generat i continuaran generant un gran volum de despesa per a les administracions públiques. Per això cal reactivar l’economia per a crear llocs de treball i garantir la protecció dels sectors més vulnerables. I perquè això sigui possible, calen recursos que tot i que no es recapten, hi són. Algunes de les dades que es recullen al document avalen les nostres propostes: — El frau fiscal i l’economia submergida se situen a Espanya entre el 23% i 25% del PIB; a Catalunya aquesta taxa se situaria en el 22,3%. — L’IRPF suposava el 2007 el 38% de la recaptació total, mentre que el 2010 va suposar el 44%. Aquest impost es basa en el

87% en les retencions del treball, mentre que les de capital només suposen el 13% del total. — Els impostos indirectes com l’IVA també representen cada cop una part més gran de la recaptació, i han passat del 39% al 45% en aquest mateix període. En canvi, la recaptació de l’Impost de Societats ha caigut en tres anys del 23% a l’11%.

Distribució de la recaptació de les principals figures impositives estatals Recaptació 2007

Recaptació 2010

10%

13% 38%

29%

44% 32%

23%

IRPF Impost societats IVA Impostos especials

11%

Font: Informes anuals de recaptació tributària. L’actual estructura del nostre sistema fiscal fa que la redistribució de recursos sigui bàsicament horitzontal, és a dir, que la major part de les transferències de recursos es dóna entre els assalariats d’un nivell similar d’ingressos. Per contra, gairebé no hi ha redistribució vertical, que implicaria una transferència de recursos des d’una ciutadania minoritària més adinerada, els ingressos de la qual no provenen exclusivament de les rendes salarials.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


Política institucional

7

Per corregir aquestes injustícies i anivellar la recaptació

que li corresponen, i les arques de l’Estat deixen d’ingressar

entre tots els agents de la societat i les diverses fonts de riquesa que existeixen, des de la Plataforma proposem algunes reformes en els següents impostos: — En l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (l’IRPF), augmentar la seva progressivitat, fent que pagui més qui més té i integrant les rendes de capital a la base general de l’IRPF, de manera que els rendiments del capital tributin igual que els rendiments del treball. — En l’Impost sobre el Patrimoni, recuperar l’antic impost eliminat el 2008 així com evitar que les grans fortunes s’escapin de pagar l’impost. — En l’Impost de Societats, reduir el ventall de deduccions actual, que provoquen que les grans empreses acabin pagant tan sols el 16,7% dels seus beneficis i no el 30% que marca

90.000 milions d’euros, 16.000 milions dels quals correspondrien al què s’ha deixat d’ingressar a Catalunya. Per últim, exigim un canvi real i decisori en la fiscalitat internacional, a través d’un impost a les transaccions financeres, exigint als representants polítics de l’Estat espanyol que defensin la necessitat d’aquesta taxa a totes les institucions internacionals on ens representen. També proposem la consecució d’un pla executiu per eliminar els paradisos fiscals. Per aconseguir un model fiscal just, avui és imprescindible impedir l’activitat dels paradisos fiscals que soscaven els sistemes tributaris per la seva opacitat, secretisme bancari i nul·la tributació, condicions amb les quals fan possibles els mecanismes d’evasió de capitals i frau fiscal generalitzat. A partir d’algunes de les propostes que plantegem i hem

la llei. Defensem un nou tipus impositiu per a les grans empreses que facturin per sobre dels 45 milions d’euros, així com una major tributació de les societats d’inversió (SICAV). — En l’Impost sobre successions i donacions, establir un mínim

pogut quantificar, l’Estat podria tenir uns ingressos anuals addicionals de 110.000 milions d’euros, que supera el dèficit acumulat de l’Estat al 2010 de 98.000 milions d’euros.

de tributació de l’impost per a les CCAA que garanteixi la seva existència, i acabar així amb la competència a la baixa

La recaptació anual podria quedar de la següent manera: Recaptació 2010 .........................160.000 milions d’euros

entre territoris que ha fet pràcticament desaparèixer aquest impost, que és l’únic que avui en dia pot gravar les grans fortunes heretades. — En l’IVA, introduir criteris socials i de progressivitat com una tarifa més elevada pels béns de luxe i ampliar el ventall

Recaptació amb les modificacions proposades ..........270.000 milions d’euros Recaptació potencial...................110.000 milions d’euros

d’articles bàsics taxats amb el tipus superreduït. D’altra banda, no podem obviar la lluita contra el frau fiscal,

Podeu trobar el document sencer amb les propostes a www.fiscalitatjusta.cat, i seguir-nos a les xarxes socials: — Facebook http://on.fb.me/vdNMZb — Twitter http://twitter.com/fiscalitatjusta (tuits amb el hashtag #fiscalitatjusta)

que representa el 25% de l’economia. Això vol dir que cada any una quarta part de la riquesa generada (PIB) no paga els tributs

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


8

Ocupació

Nueva normativa que regula las prácticas no laborales en empresas Debería servir para evitar la utilización fraudulenta de las becas para cubrir puestos de trabajo l 19 de noviembre entró en vigor el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, que regula las prácticas no laborales en empresas. En el marco de las acciones y medidas de políticas activas de empleo, las empresas o grupos empresariales, en colaboración con los servicios públicos de empleo, podrán subscribir acuerdos con personas jóvenes, con escasa o ninguna experiencia laboral, con el objetivo de realizar prácticas de carácter no laboral en sus centros de trabajo. Estos acuerdos tendrán como objetivo contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, ofreciendo un primer contacto con la realidad laboral y completando la formación previa ya lograda. Las prácticas no laborales van dirigidas a jóvenes entre 18 y 25 años en situación de paro inscritos en la oficina de empleo, con titulación oficial universitaria, de formación profesional, de grado medio o superior –o de igual nivel–, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, artísticas o deportivas, o que dispongan de un certificado de profesionalidad. Aun así, no deben haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a los tres meses en la misma actividad, sin tener en cuenta a éstos efectos las prácticas que formen parte de los currículos para la obtención de las titulaciones o certificados correspondientes. Estas prácticas se desarrollarán bajo la dirección y supervisión de un tutor, y tendrán una duración de entre tres y nuevo meses.

Valoración de UGT de Catalunya Esta nueva regulación, bien aplicada, debería servir para evitar la utilización fraudulenta de las becas para cubrir puestos de trabajo; sin embargo, puede dar pie a que algunas empresas recurran a las prácticas no laborales para rebajar sus costes laborales. Estos convenios no son contratos laborales, y podrían sustituir los contratos de prácticas vigentes en la actualidad,

Los jóvenes participantes recibirán de la empresa o grupos empresariales donde desarrollen las prácticas una beca de apoyo, de una cuantía, como mínimo, del 80 por ciento del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) vigente en cada momento, que supondrán unos 426 euros mensuales

precarizando la situación laboral de estos jóvenes. Entendemos que en este Real Decreto se deberían incluir los criterios de idoneidad de las prácticas que se realicen en las empresas. El hecho de limitarse a la presentación previa de un programa de prácticas donde conste, como mínimo, el contenido

durante el año 2012.

de las prácticas y la formación que la va a acompañar, la duración de las mismas, así como la indicación de sistemas de evaluación

Esta nueva regulación, bien aplicada, debería servir para evitar la utilización fraudulenta de las becas para cubrir puestos de trabajo; sin embargo puede dar pie a que algunas empresas recurran a las prácticas no laborales para rebajar sus costes laborales

y tutorías, en muchos casos es probable que sea insuficiente para garantizar la contribución efectiva de las prácticas a la mejora de la empleabilidad. En el marco de la negociación colectiva, desde UGT de Catalunya deberemos estar muy atentos para poder establecer –como se establece en el punto 6 del art. 3 del Real Decreto– criterios para la realización de compromisos de contratación a la finalización de las prácticas correspondientes.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


Ocupació

9

Més de 8.000 persones podran veure reconeguda la seva experiència laboral gràcies a l’ACREDITA’T La UGT de Catalunya ha col·laborat en la difusió del programa l 4 de novembre es va publicar al DOGC la primera convocatòria del procediment ACREDITA’T, d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (per exemple, cursos de formació ocupacional o contínua). La superació d’aquest procediment permetrà demostrar que s’està capacitat/da per desenvolupar una activitat professional i, a més, la certificació oficial que es rep, amb validesa estatal, es podrà utilitzar per arribar a obtenir, si es compleixen els requisits, un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. En conjunt, s’han convocat 8.118 places a Catalunya, en els àmbits professionals de dependència, educació infantil, sanitat, condicionament físic, hoteleria, automoció, biocides i aigua. La preinscripció en el procediment s’ha fet de forma telemàtica mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya.

Col·laboració de la UGT de Catalunya en la difusió del programa Des de la UGT de Catalunya hem fet una àmplia difusió del procediment, difonent un díptic informatiu (http://goo.gl/ZW8tw), a través del nostre lloc web, i a

totes les seus del sindicat. Hem complementat la difusió posant un telèfon i un servei d’informació personalitzada a disposició de les persones interessades en l’acreditació.

Bona acollida d’una iniciativa millorable Des del nostre sindicat valorem positivament que els departaments d’Empresa i Ocupació i d’Ensenyament hagin publicat aquesta primera convocatòria de forma conjunta. La bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa entre les persones treballadores, amb un total de 15.165 persones inscrites, ens confirma la valoració inicial (http://goo.gl/AtcfD) que ja vam fer, el mes de maig a les notícies del delegat: l’acreditació és un instrument que pot contribuir a que les persones treballadores sense una formació reconeguda oficialment, puguin millorar la seva ocupabilitat i optar a millors oportunitats laborals. Entre els aspectes a millorar en les properes convocatòries, podem assenyalar que es convoqui un ventall més ampli d’àmbits professionals, que hi hagi un període més llarg per a formalitzar la preinscripció i que s’estableixi una xarxa de punts d’informació i orientació que, distribuïts en el conjunt del territori català, pugui oferir un servei permanent a les persones interessades.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


10

Actualidad sindical

Eleccions sindicals UGT, primera fuerza en Robert Bosch (Castellet i La Gornal) UGT de Catalunya se ha convertido en la primera fuerza sindical en la planta de Robert Bosch, en Castellet i la Gornal (Alt Penedès), dedicada a la fabricación de componentes de automoción. Hasta ahora, el Comité estaba representado por 11 delegados de CCOO y 10 de UGT. En las elecciones, nuestro sindicato ha conseguido 9 delegados, frente los 8 de CC.OO.

UGT consigue la totalidad del comité de Skys Rossignol (Artés) Nuestro sindicato también ha ganado las elecciones sindicales celebradas en la empresa Skys Rossignol, situada en Artés (Bages), haciéndose con la totalidad del comité de empresa. Hasta hoy estaba formado por 9 delegados UGT y 2 de CCOO, y a partir de ahora estará integrado por 13 delegados, todos ellos de UGT. La planta catalana de Skys Rossignol, dedicada a la fabricación de material de esquí, cuenta con una plantilla de unos 280 trabajadores y trabajadoras.

FETE–UGT de Catalunya denuncia la privatización del soporte educativo en los centros públicos Ensenyament firma un convenio con la fundación privada ‹Empieza por educar›, participada por entidades financieras FETE–UGT de Catalunya denuncia la privatización del apoyo educativo en los centros públicos mediante el convenio del Departament d’Ensenyament de la Generalitat con una fundación privada llamada Empieza por educar. Este convenio afectará la organización de la docencia en los centros y tendrá consecuencias claras en la contratación de profesorado en la bolsa de trabajo, pero en ningún momento se ha explicado a los representantes sindicales. Según sus responsables, el programa «Escola per l’èxit» (www.escolaperlexit.org) «se orienta a la reducción de las desigualdades educativas, mediante la dotación de recursos adicionales en forma de dos profesionales, a disposición de los centros con altos niveles de complejidad, con el objetivo de ser soporte para su profesorado para trabajar hacia el aprendizaje, las aspiraciones y el acceso a oportunidades del alumnado de educación secundaria obligatoria.» Según FETE–UGT, los «profesionales» son estudiantes de último año de grado o que ya han terminado la carrera, y que han estado seleccionados por dicha fundación, tras recibir una «formación-adoctrinamiento de seis semanas en verano. Las prácticas en los centros educativos les convalidan el practicum del máster de profesorado, y además les permite cobrar un sueldo que posibilita que la fundación pueda recibir subvención directa. Empieza por educar se presenta como una entidad sin ánimo de lucro, pero es una filial de la multinacional Teach for All, implantada en 13 países, y en la que participan bancos y empresas como JP Morgan Chase, Morgan Stanley o Deustche Bank. En España está presidida por Patricia Botín y avalada por el Banco Santander, la Fundació “la Caixa“ y otras empresas vinculadas al mundo de las finanzas. FETE–UGT de Catalunya se opone a estas prácticas privatizadoras en la enseñanza pública. Nuestro sindicato exige que sea el profesorado del sistema público quien trabaje en los institutos haciendo estas tareas de apoyo a la docencia, especialmente en aquellos grupos de alumnos con más dificultades.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


Salut laboral

11

Treball, maternitat, lactància i part recent a Llei de Prevenció de Riscos Laborals, LPRL (art. 26) recull les mesures necessàries per a evitar qualsevol exposició al risc per a la seguretat i salut de les treballadores al seu càrrec i la seva descendència durant l’embaràs, part recent i lactància. El/la delegat/da de prevenció haurà de participar, col·laborar i controlar que es porten a terme, per part de l’empresari, les següents mesures: 1. Tots els perills i les situacions generals, així com els agents físics, biològics o químics i les condicions de treball que poden suposar un risc potencial per a la salut de la treballadora embarassada, de part recent o en període de lactància natural.

5. Les mesures preventives es basaran en l’adaptació de les condicions o del temps de treball de la dona treballadora , incloent la no-realització de treball nocturn o de treball per torns, quan sigui necessari. 6. Les treballadores han de rebre informació corresponent sobre els riscos específics que afectin la seva activitat i les mesures de prevenció i protecció adequades. (art. 18, LPRL) 7. Si l’adaptació de les condicions o del temps de treball no és possible i es manté el risc, s’ha de recórrer al canvi de lloc de treball. Totes les empreses han de disposar d’una relació de llocs de treball exempts de risc. L’objectiu del canvi de lloc de treball és que la treballadora ocupi un lloc o funció diferent i compatible amb el seu estat, que no posi en perill

2. Eliminar els riscos que hagin estat identificats. 3. Tornar a avaluar els riscos i, davant d’una situació de persistència de risc, cal adoptar les mesures necessàries per a evitar l’exposició a aquest risc. Davant qualsevol risc hem d’aplicar el principi de precaució.

la seva salut, ni la del fetus o lactant. 8. Si l’adaptació o el canvi de lloc no és tècnicament o objectivament possible a l’hora d’eliminar el risc per a l’embaràs o la lactància natural , la treballadora afectada ha de passar a la situació de suspensió del contracte per

4. Determinar, prèvia consulta amb la representació dels treballadors/es, la relació dels llocs de treball exempts de riscos per a l’embaràs i/o lactància natural. Aquesta relació

risc durant l’embaràs o lactància natural, i tindrà dret a percebre el subsidi corresponent. Aquesta suspensió es mantindrà mentre persisteixi la impossibilitat de

ha de formar part del «Protocol d’actuació de l’empresa en situació d’embaràs, part recent o lactància». Aquest protocol és un document necessari com a model de pautes d’actuació per a l’aplicació de la normativa de protecció de la maternitat

reincorporar-se en el seu lloc anterior, o en un altre de compatible amb el seu estat i les circumstàncies que van ocasionar la suspensió (naixement del nen/a, o fins que el lactant compleixi els sis mesos, segons sigui per maternitat

a l’empresa, segons les seves característiques i problemàtica.

o per lactància).

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


12

AMIC – Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya

La regulació de l’ocupació domèstica dignifica les condicions de les treballadores i treballadors del sector a UGT valora de manera satisfactòria l’aprovació en el Consell de Ministres del reial decret que regula la relació laboral del servei de la llar familiar. Es compleix així el mandat que estableix la Llei 27/2012 sobre l’actualització, adequació i modificació del sistema de Seguretat Social que obligava a fer un canvi en la relació laboral de l’ocupació domèstica, perquè entrés en vigor l’1 de gener de 2012, i a la integració d’aquesta activitat –fins ara dins del règim especial de seguretat social– en el règim general. El sindicat porta des de l’any 1996 reclamant la necessària reforma de la regulació d’aquesta activitat, a fi de dignificar-ne tant les condicions de treball com la seva protecció social. El text aprovat l’11 de novembre de 2011, suposa una nova materialització de l’acord entre el Govern i les organitzacions sindicals sobre els continguts bàsics de la reforma en matèria de la seguretat social i de relació laboral. La reforma de la relació laboral especial contribuirà a apropar els drets dels qui presten serveis en l’ocupació domèstica als de la resta de treballadors. Segons l’última enquesta de la població activa, 686.100 persones, de les quals 618.300 són dones, treballen en aquesta activitat. Les dades del règim especial de seguretat social d’empleats de llar corresponent al mes d’octubre, assenyalen que 297.257 persones estan afiliades a aquest règim, i d’elles, 182.774 tenen nacionalitat estrangera. Una ocupació, per tant, fonamentalment exercida per dones i en particular, per dones estrangeres. La reforma aprovada pel Consell de Ministres suposa el nou pas per dotar de majors drets els qui presten aquest tipus de serveis, després de l’aprovació del Reial decret pel qual s’estableix la protecció per contingències professionals (accidents de treball i malaltia professional) a aquests treballadors, i que entrarà en vigor el proper 1 de gener, coincidint amb la integració del règim especial de seguretat social, en el règim general i la nova regulació de la relació laboral. La UGT considera que queden qüestions pendents que al nostre parer són fonamentals, com és l’estudi d’una fórmula que permeti estendre la protecció per desocupació als qui presten serveis en l’ocupació domèstica o la possibilitat que el desistiment deixi de ser la forma habitual d’acabament del contracte en aquesta activitat.

Taula de reflexió sobre la integració del règim especial d’empleats de la llar en el règim general de la seguretat social La Secretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la UGT de Catalunya, amb la col·laboració de la UGT estatal, organitza una jornada informativa sobre la Integració del Règim Especial d’Empleats de la Llar al Règim General de la Seguretat Social, i el Real Decret. 30 de novembre, a les 16.00 hores, a la sala d’actes de la UGT de Catalunya Rambla Santa Mònica, 10, Barcelona (Metro L3 – Drassanes) Més informació: 93 304 68 41 / www.associacioamic.cat 2 de desembre, a les 10.00 a l’Auditori de la Factoria Cultural Comacros de Salt c. Sant Antoni, 1, Salt Tel. 972 21 51 58 / cgirona@associacioamic.cat

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


Comunicació

13

Escriure a Internet l’hora d’escriure a Internet és imprescindible tenir en compte les característiques del mitjà per fer arribar el nostre missatge de manera eficaç al lector. En primer lloc cal dir que la pantalla de l’ordinador es llegeix un 25% més a poc a poc que al paper. Per això, si escrivim un article digital, haurem de facilitar-ne la lectura tant com sigui possible. Com ho podem aconseguir? En primer lloc, és primordial la llargària de l’article. Els experts aconsellen que la mesura ideal és l’espai comprès per un pantalla d’ordinador, per tal de no haver de fer servir els cursors. Però també hi influeix de manera determinant la manera de redactar. Per aquesta raó, cal ser concisos i no utilitzar els circumloquis propis de la redacció escrita. Es valora molt més un llenguatge planer proper al col·loquial, que es caracteritza per les frases curtes i el vocabulari simple. No s’han d’eludir les referències temporals com fa la premsa escrita diària. En no tenir cap referència temporal, «ahir», «avui» o «Aquesta tarda» perden tot el seu valor en la redacció en línia. Una alternativa pot passar per estructurar molt clarament el text, remarcar en negretes les idees clau i per altra banda, fer apartats que es puguin llegir en 1-2 minuts. L’estructura, no obstant això, continua essent la típica de piràmide invertida, s’acumulen els ítems més informatius al principi del text per evitar que en cas d’abandonar la lectura el lector no hagi assolit la informació necessària. Per desglossar el text, és millor fer-ho en paràgrafs d’una vintena de línies que, si cal, poden anar encapçalades amb títols que situïn el lector en el contingut del nostre article. I si volem afegir enllaços per complementar el text, és recomanable que ho fem al final de l’article. D’aquesta manera evitarem que molts dels nostres lectors surtin del text per visitar altres vincles sense acabar de llegir tot l’article. Si escrivim un bloc personal, sempre que es pugui és preferible utilitzar un llenguatge personal, un to directe i una forma d’expressar-nos que remarqui el nostre caràcter. Podem fer autocrítica, i això incrementarà la

@catalaugt, piulades de lèxic sindical i laboral a Twitter

nostra credibilitat entre els nostres lectors, el valor més gran que tenim a internet.

sindical i laboral. Per a seguir-lo, cal disposar d’un compte a Twitter, anar a http://www.twitter.com/catalaugt, i clicarhi per a fer-se’n seguidor.

A més a més, Internet ens permet combinar textos, imatges, sons i vídeos, una riquesa que nodreix especialment els blocs com el nostre www.sindicalista.org, un bon inici per aquells que gaudiu del gènere digital i que voleu aprendre l’ús d’una nova eina que obre les portes de la comunicació del segle XXI.

«Es valora el vocabulari col·loquial, amb frases curtes i vocabulari simple»

El Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya estrena un nou canal de difusió de la llengua catalana. El novembre ha obert a Twitter @catalaugt, des d’on fa piulades sobre lèxic

Des de @catalaugt publicarem regularment mots i expressions d’ús freqüent en l’àmbit de la negociació col·lectiva i el sindicalisme, així com eines útils sobre la llengua. Esperem que sigui d’interès tant per als delegats i delegades del sindicat, com per als treballadors i treballadores interessats en l’ús de la llengua catalana al món laboral.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


14

Espai Avalot – Joves de la UGT de Catalunya

Propera inauguració: ‹Union Bar› ’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya inaugurem un nou espai de participació, l’Union Bar. Un club social per als afiliats i afiliades joves de la UGT de Catalunya on poder reunir-nos i parlar de les nostres coses, que no deixen de ser aquelles de què es parlen al carrer, a l’empresa i a la vida i que són realment importants: la feina, la salut, el treball, la cultura, el sexe... i que ens afecten com a joves en la nostra vida social, personal, laboral o sindical. Des de l’Avalot sempre hem pensat que la unió fa la força i que la unió de persones té gran poder, però molt més en té la unió d’idees, de percepcions, d’opinions o de problemes i solucions comunes. Per això, l’Union Bar també serà una oportunitat perquè

L’Union Bar neix també amb la intenció de ser un espai referent internacional de la classe treballadora, que aquelles persones d’altres països afiliades a un sindicat que visitin la nostra ciutat tinguin un punt més a visitar, on venir a compartir la seva realitat sociolaboral i sindical amb altres joves d’aquí, fent més aliances o incrementant el nostre coneixement mutu. L’Union Bar obrirà les tardes/vespres de dijous i divendres a partir de mes de gener. Els afiliats, afiliades, delegats i delegades rebreu una programació mensual i podreu participar com més us agradi. També restem oberts a les propostes que ens vulgueu fer arribar a avalot@catalunya.ugt.org. Ens veiem a la inauguració de l’Union Bar, el dia 20 de gener! Ens acompanyaràs? Estarà amb nosaltres el secretari

tots aquells i aquelles joves de la UGT de Catalunya amb dots artístics, culturals, creatius, amb grans idees i propostes, tinguin un espai per expressar-se. A través d’una programació mensual, es realitzaran des de xerrades sobre diferents aspectes de la

general de la UGT de Catalunya, Josep M. Àlvarez.

vida (economia, societat, salut emocional, art...) fins a grups d’intercanvi d’idiomes, exposicions, concerts, monòlegs... Sempre amb bona companyia i en un ambient informal,distés

Inauguració ‹Union Bar› de l’Avalot Dia: divendres, 20 de gener de 2012 Hora: 19 hores Lloc: seu de l’Avalot / Union Bar (pl. de Manuel Vàzquez Montalbán, 4, Barcelona).

i amè.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


Estadístiques

15

Exportacions de Catalunya (M€) 5.500

2009

2010

2011

5.079,30 4.978,30

5.000

4.769,30 4.642,60

4.819,40 4.500

4.455,70 4.372,60

4.346,00

4.673,30

4.369,80

4.183,40 4.145,40

4.216,40

3.941,30

4.000

3.901,60

3.818,20

4.032,20

3.941,60

3.949,50 3.670,70

3.618,30

3.571,60

3.723,50

3.500

3.567,80 3.354,40

3.285,50

3.415,70

3.359,40

3.297,30

3.210,70

3.000

3.008,50 2.532,30 2.500 Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre Desembre

Font: Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya)

Novetats documentals novembre 2011 — L’impacte de la crisi en la infància i les famílies. Barcelona: Creu Roja a Catalunya, 2011. Disponible a: http://ccss.entitatsgi.cat/files/3-41151-annex/1rinformeobservatoricreurojafamliaiinfancia-110727041305phpapp01.pdf — Hacia un cambio de modelo productivo. Madrid: Fundación Francisco Largo Caballero, 2011. — Joan Majó: La desafecció envers la política. Barcelona: UPEC, 2011. http://www.upec.cat/mm/file/ponencies2010/Llibret_UPEC_45.pdf — Informe anual sobre la indústria a Catalunya 2010. Barcelona: Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, 2011. Disponible a: http://www20.gencat.cat/docs/treball/19 - Indústria i Seguretat Industrial/Documents/Arxius/informe_anual.pdf — Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral. Madrid: Consejo Económico y Social, 2011. Disponible a: http://www.ces.es/memorias.jsp — "La reforma laboral segons els agents socials". Dins Món jurídic (núm. 248, juny 2010). Disponible a: https://www.icab.cat/files/242-208657-DOCUMENTO/monju%20248b.pdf

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat


16

e-sindicat

La urna electrónica en el referéndum del Acord Interprofessional de Catalunya a UGT de Catalunya convocó el referéndum vinculante para

A cada delegado se le asocia un código de votación secreto que

firmar o no definitivamente el Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014, con la intención de que los delegados y delegadas tengan capacidad de decisión en nuestro

reciben por correo electrónico, y que es el que deben utilizar a la hora de votar digitalmente introduciéndolo en un formulario. Ningún código puede ser utilizado dos veces, y los códigos no

sindicato, ya que con su participación construyen una organización más fuerte, más transparente y más dinámica. Una de las principales fuentes de participación ha sido la urna digital. La posibilidad del voto electrónico tiene muchos

válidos no computan en la votación. Son los códigos utilizados y el censo de delegados, pero no el sentido de voto, el que se cruza para poder eliminar del censo del voto presencial a los delegados sindicales. En cambio

hitos que superar. Cuestiones como la identificación del votante o el secreto de voto, sencillas de llevar a cabo en una urna presencial, en el voto digital implica encontrar soluciones serias. Es evidente que los procesos de votación secreta requieren unos niveles de encriptamiento, certificado por terceros, etc. que exigen una inversión económica y de recursos electrónicos que están fuera del alcance de cualquier organización u ONG. En cambio, sin llegar a ese nivel de encriptamiento, basándose en la confianza que los delegados ceden al sindicato, se puede establecer un mecanismo que salvaguarda el secreto de voto.

es el código y el sentido de voto el que se computa para contabilizar el resultado de la votación y no el censo de delegados, el que se cruza para contabilizar el resultado de la votación en la urna digital. Con este doble sistema con un código individual que permite identificar al delegado para que pueda votar, pero que salvaguarda el secreto de voto, es como hemos podido implementar este voto electrónico, algo que ningún otro sindicato se ha atrevido a poner en marcha hasta hoy en día.

Les notícies del delegat 101 | Revista sindical de la Unió General de Treballadors de Catalunya | novembre 2011 | www.ugt.cat

Les notícies del delegat, núm. 101  
Les notícies del delegat, núm. 101  

Revista sindical de la UGT de Catalunya