Page 1

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PIEKOSZOWIE


Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie działa na podstawie:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493. Zmiany: Dz.U. z 2001 r. Nr.13, poz.123 z późn. zm.

Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie

Regulaminu organizacyjnego


Struktura organizacyjna DZIAŁ: ZARZĄDZANIE Dyrektor- Paweł NOWAK Główna Księgowa- Anna SZWARC DZIAŁ: KULTURALNO-OŚWIATOWY Instruktor ceramiki i plastyki - Barbara GŁOWALA Instruktor aerobiku - Anna WILK Instruktor d/s sportu i rekreacji - Cezary MAJCHER Realizator nagłośnienia- Krzysztof SZYMKIEWICZ Instruktor – Anna Perzowicz Instruktor - Teresa KUBUŚ DZIAŁ: LOGISTYCZNY Pracownik gospodarczy – Elżbieta PODGÓRSKA Pracownik gospodarczy – Łucja KOZIEŁ Konserwator – Dariusz ZARYCHTA


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie mgr Paweł Nowak


GŁÓWNA KSIĘGOWA, KADROWA Anna Szwarc


PRACOWNIA PLASTYKI I CERAMIKI prowadzona przez instruktora Barbarę Głowalę

Ceramika – Pracownia ceramiczna prowadzi działalność edukacyjną z dziećmi i młodzieżą. Według ustalonego harmonogramu realizowane są zajęcia z dziećmi z klas 0 i nauczania zintegrowanego z placówek oświatowych gminy Piekoszów i gmin sąsiadujących. Popołudniami uczestniczą w zajęciach członkowie koła ceramicznego. Pracownia ceramiczna dysponuje odpowiednimi materiałami (glina, niezbędne narzędzia, farby, lakiery) oraz urządzeniami (piec do wypału, koło garncarskie).


Aerobik prowadzony jest przez instruktora AnnÄ™ Wilk


Instruktor rekreacji ruchowej oraz koordynator pracy Świetlicy w Górkach Szczukowskich Cezary Majcher


INSTRUKTOR – ANNA PERZOWICZ

Koordynator pracy Świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wincentowie


Pracownia fotograficzna, realizator nagłośnienia Krzysztof Szymkiewicz


ZAJĘCIA TEATRALNE Młodszy instruktor Teresa Kubuś


END

GOK Prezentacja  

GOK Piekoszów