Page 1

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PIEKOSZOWIE


Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie działa na podstawie:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dz.U. 1991 Nr 114 poz. 493. Zmiany: Dz.U. z 2001 r. Nr.13, poz.123 z późn. zm.

Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie

Regulaminu organizacyjnego


Struktura organizacyjna DZIAŁ: ZARZĄDZANIE Dyrektor- Paweł NOWAK Główna Księgowa - Anna SZWARC Referent – Edyta Zapała DZIAŁ: KULTURALNO-OŚWIATOWY Instruktor ceramiki i plastyki - Barbara GŁOWALA Instruktor aerobiku - Anna WILK Instruktor d/s sportu i rekreacji - Cezary MAJCHER Realizator nagłośnienia - Krzysztof SZYMKIEWICZ Młodszy Instruktor - Teresa KUBUŚ DZIAŁ: LOGISTYCZNY Pracownik gospodarczy – Elżbieta PODGÓRSKA Pracownik gospodarczy – Łucja KOZIEŁ Konserwator – Dariusz ZARYCHTA


Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie mgr Paweł Nowak


GŁÓWNA KSIĘGOWA, KADROWA Anna Szwarc


PRACOWNIA PLASTYKI I CERAMIKI prowadzona przez instruktora Barbarę Głowalę

Ceramika – Pracownia ceramiczna prowadzi działalność edukacyjną z dziećmi i młodzieżą. Według ustalonego harmonogramu realizowane są zajęcia z dziećmi z klas 0 i nauczania zintegrowanego z placówek oświatowych gminy Piekoszów i gmin sąsiadujących. Popołudniami uczestniczą w zajęciach członkowie koła ceramicznego. Pracownia ceramiczna dysponuje odpowiednimi materiałami (glina, niezbędne narzędzia, farby, lakiery) oraz urządzeniami (piec do wypału, koło garncarskie).


Aerobik prowadzony jest przez instruktora AnnÄ™ Wilk


Instruktor rekreacji ruchowej Cezary Majcher


Pracownia fotograficzna, realizator nagłośnienia Krzysztof Szymkiewicz


ZAJĘCIA TEATRALNE Młodszy instruktor Teresa Kubuś


Referent Edyta Zapała


Konserwator Dariusz Zarychta


Pracownik Gospodarczy El偶bieta Podg贸rska


Pracownik Gospodarczy Lucja Kozieł


END

GOK Piekoszów  

GOK Piekoszow

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you