Page 1

BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY PIEKOSZÓW

Wybudujemy najtaniej w kraju

– Mamy szansę być gminą, która wyda najmniej ze wszystkich samorządów w Polsce na budowę boiska „Orlik” – mówi Tadeusz Dąbrowa, wójt gminy Piekoszów. Jak to możliwe? O planach budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Piekoszowie pisaliśmy już w poprzednim wydaniu „Głosu Piekoszowa” Rządowy projekt „Moje boisko Orlik” jest realizowany już od kilku lat. Wiele samorządów jednak nie chciało brać w nim udziału, gdyż obwarowania narzucane przez ministerstwo sprawiały, że podobnej klasy obiekt sportowy można było wykonać bez dofinansowania i wydać na niego mniej niż korzystając z programu rządowego. Z tego między innymi powodu rząd zwiększył w tym roku dofinansowanie aż do 80 procent kosztów inwestycji. Władze Piekoszowa nie chcą przepuścić takiej szansy. We wrześniu rada gminy podjęła uchwałę intencyjną w sprawie zabezpieczenia pieniędzy w tegorocznym budżecie na budowę „Orlika”, został też ogłoszony przetarg. – Wygrała firma, która chce wykonać boisko za cenę 936 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę to że otrzymamy dofinansowanie w wysokości 80 procent tej kwoty, to mamy szansę wybudować najtańsze boisko „Orlik” w Polsce – mówi z zadowoleniem wójt Dąbrowa.

Jak podzielić fundusz sołecki?

O tym jak podzielić pieniądze z funduszu sołeckiego dyskutowano podczas spotkań z mieszkańcami, organizowanymi w czasie ostatnich kilku tygodni. Zebrania odbyły się we wszystkich sołectwach gminy Piekoszów. – Padały różne propozycje ze strony mieszkańców – informuje Tadeusz Dąbrowa, wójt Piekoszowa. – Niektóre z nich są bardzo fajne – stwierdza. Jak się dowiedzieliśmy częstymi prośbami mieszkańców było to, by pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczyć na doposażenie szkół na przykład w pomoce naukowe. – Bywały także propozycje by wyremontować przepusty w jezdni lub wykonać inne drobne remonty – informuje wójt.

NR 8 (75) WRZESIEŃ 2012

ISSN1732 – 7253

Świetlice już otwarte Mieszkańcy Brynicy i Wincentowa wreszcie mają miejsce, w którym mogą realizować swoje pasje, a ich dzieci pożytecznie spędzą wolny czas

Wójt Tadeusz Dąbrowa, przecinając symboliczną wstęgę otwiera świetlicę w Wincentowie.

To były jedne z największych tegorocznych gminnych inwestycji. Co ważne obie zrealizowane zostały w dużej mierze za pieniądze Unii Europejskiej. Otwarciu świetlic wiejskich w Brynicy i Wincentowie towarzyszyły festyny rodzinne, na których atrakcji nie brakowało. Prace przy budowie świetlicy w Wincentowie rozpoczęły się w ubiegłym roku. Jej powstanie kosztowało około 600 tysięcy zł. Z czego 400 tysięcy zł otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa świetlicy w Brynicy kosztowała około miliona złotych, z czego połowę gmina także dostała z Programu Odnowy Obszarów Wiejskich. Obiekt w Brynicy to nie tylko świetlica. Działa w niej także biblioteka, powstaje centrum multimedialne, jest klub dziecka. Część budynku przeznaczono na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym miesiącu uroczyście otwarto obie świetlice. Na festynach zorganizowanych z tej okazji atrakcji nie brakło. Czytaj na stronach 10-11

Fox, Ogórek i Miecugow Z kolejnymi znanymi osobami można było porozmawiać twarzą w twarz podczas spotkań autorskich organizowanych we wrześniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Marta Fox, autorka książek dla młodzieży, dziennikarz i satyryk Michał Ogórek oraz znany z emitowanego na antenie TVN Szkła kontaktowego – Grzegorz Miecugow, odwiedzili we wrześniu na-

szą gminę. Nie były to pierwsze znane osobistości. W sierpniu do Piekoszowa przyjechali: Maria Czubaszek, Tadeusz Chudecki, Izabela Sowa, Michał Pauli i Andrzej Poniedzielski. Wrzesień był kolejnym miesiącem obfitującym w spotkania ze znanymi postaciami. O czym mówili, o co byli pytani i czym zaskoczyli mieszkańców Piekoszowa? Czytaj na stronach 12-13


2

TO JEST WASZ GŁOS

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

W NUMERZE Nowe drogi i nie tylko Remonty o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych zostały przeprowadzone w tym roku przez władze gminy na terenie osiedla Słoneczne w Piekoszowie. Odnowione drogi gminne biegnące obok bloków, miejsca postojowe dla samochodów, doposażenie placu zabaw, nowe ławeczki i zieleń. Wszystko to wykonane zostało w ciągu kilku ostatnich miesięcy za pieniądze gminy na terenie piekoszowskiego osiedla. Czytaj na stronie 4

Drogowcy na finiszu Wyłania się już obraz nowej ulicy Piaskowej w Piekoszowie. Nowa nawierzchnia oraz chodniki są już przy trasie przez Podzamcze Piekoszowskie. Budowa ulicy Piaskowej była jedną z największych inwestycji drogowych tego roku. Oprócz asfaltowej jezdni wzdłuż ulicy powstało oświetlenie a przede wszystkim szeroki chodnik. Nowa nawierzchnia oraz deptaki pojawiły się przy drodze przez Podzamcze Piekoszowskie. Inwestycja szybkimi krokami zmierza ku końcowi. Robotnikom został do wyremontowania jeszcze mostek w środku miejscowości. Czytaj na stronie 6

By wiedzieli co uchwalić Radni gminy Piekoszów wzięli udział w szkoleniu „jak wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”, podczas którego dowiedzieli się jakie akty prawa miejscowego muszą uchwalić w związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzy­maniu czystości i porządku w gminach. Czytaj na stronie 7

Szanowni mieszkańcy Gminy Piekoszów, Wydając gazetę „Głosu Piekoszowa” pragniemy informować Państwa o najważniejszych sprawach i wydarzeniach naszej gminy. Chcemy byście wiedzieli nad czym pracujemy i jakie są efekty tego co robimy. W tym miesiącu wspólnie z pracownikami urzędu pracowaliśmy nad rozliczeniem inwestycji, które realizowaliśmy przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Rozstrzygnięty został przetarg na pierwszy etap zmiany systemu zaopatrzenia w wodę zachodniej części gminy. Wygrała kielecka firma Bartosz oferująca wykonanie zadania za niecały milion złotych. Przypomnę, że najniższa kwota w poprzednim przetargu, który unieważniłem wyniosła aż 1,2 miliona złotych. Wkrótce zaczniemy budowę zbiorników w Szczukowicach-Cielętniku i przepompowni w Łaziskach. W tym miesiącu oddaliśmy do użytku świetlicę wiejską w Brynicy i otworzyliśmy świetlicę w Wincentowie. O tym między innymi w bieżącym numerze „Głosu Piekoszowa”. Życzę miłej lektury.

Komfort pewny jak w banku Funkcjonuje w naszej gminie od ponad pięćdziesięciu lat. Z jego usług korzysta kilka tysięcy osób i instytucji, a dzięki jego pomocy wiele firm mogło rozpocząć swoją działalność. Historia Banku Spółdzielczego w Łopusznie, bo o nim mowa, sięga 1948 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Kielcach dokonał rejestracji spółdzielni pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza z ograniczoną odpowiedzialnością”. W tym roku nastąpi kolejny ważny etap w rozwoju piekoszowskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Łopusznie. W grudniu rozpocznie działalność w nowej siedzibie. Budynek przy ulicy Częstochowskiej nieopodal Urzędu Gminy jest już prawie gotowy. Czytaj na stronie 8

Czekamy na Wasz Głos! Drodzy Czytelnicy. Dziękujemy za Wasze oceny i uwagi dotyczące nowego „Głosu Piekoszowa”. Dzięki nim możemy wydawać gazetę, która spełni Państwa oczekiwania. W dalszym ciągu czekamy na opinie i propozycje tematów, którymi powinniśmy się zająć. Piszcie na adres: „Głos Piekoszowa”, ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów, e-mail: redakcja@piekoszow.pl. Zespół redakcyjny „Głosu Piekoszowa”

Tadeusz Dąbrowa wójt Gminy Piekoszów

„Głos Piekoszowa”

– miesięcznik bezpłatny samorządu gminy Piekoszów Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie, ul. Kolejowa 2 Redaktor naczelny: Paweł Nowak Przygotowanie gazety dla wydawcy: Artur Pedryc, ART-SERWIS tel. 513-01-04-04 Nakład: 1500 egz. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty.


W YDAR ZENIA

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Śmieciowa rewolucja

Nowe przepisy zaczną obowiązywać w naszej gminie w lipcu przyszłego roku. Co się zmieni i czy zapłacimy więcej za wywóz odpadów? Nie będziemy już musieli podpisywać umów z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości. Odbiorem śmieci z naszych domów zajmie się gmina. Co jeszcze się zmieni? 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw. Choć nowe przepisy ustawy uchwalonej przez parlament już obowiązują, gminom dano okres 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli do lipca przyszłego roku. Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas odpady odbierane od właścicieli nieruchomości w większości zawożone były na składowisko, co było najtańszym sposobem ich utylizacji. Jedynie 5–7% odpadów stanowiła tzw. selektywna zbiórka oraz odzysk surowców wtórnych na liniach segregacyjnych. Dzięki nowym przepisom do 2020 roku połowa naszych śmieci ma być poddanych recyklingowi. – Podobnie jak wszystkie gminy w Polsce przygotowujemy się do realizacji zadań narzuconych nam przez parlament nową ustawą – mówi Tadeusz Dąbrowa, wójt Piekoszowa. Co się zmieni? – Nowa ustaw rewolucjonizuje system gospodarowania odpadami w gminach – twierdzi Dąbrowa. Dla nas mieszkańców oznacza przede wszystkim to, że nie będziemy musieli podpisywać indywidualnych umów na wywóz śmieci z firmami świadczącymi tego rodzaju usługi. Odbiorem nieczystości z naszych domów zajmie się gmina. W zamian za to, zostanie wprowadzona nowa opłata śmieciowa, którą będziemy musieli płacić w formie podatku. Ile ona wyniesie i czy będzie wyższa od tej którą obecnie płacimy firmom komercyjnym? Na razie nie wiadomo. Wiele zależy od tego jaka jej forma zostanie wprowadzona. – Rada Gminy Piekoszów już pracuje nad koniecznymi uchwałami w tej sprawie. Ustawa pozwala naliczać opłatę śmieciową w trojaki sposób: w zależności od ilości osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym, od powierzchni mieszkania lub od ilości zużytej wody – mówi wójt Tadeusz Dąbrowa. – Większość radnych jest zdania, że najbardziej sprawiedliwie będzie jeśli opłata będzie naliczana w zależności od ilości osób w mieszkaniu – dodaje nasz rozmówca. Choć nowa ustawa narzuca na władze gminy nowe obowiązki i sporo pro-

blemów do rozwiązania, nowe przepisy są szansą na to, by w gminach zapanował porządek. – Mieszkańcy nie będą już mieli pokusy, by wyrzucać śmieci do rowów czy lasów – wszystko zabierze gmina w ramach stałej opłaty śmieciowej. Wszyst-

ko, oprócz odpadów niebezpiecznych. Te będą odbierane w specjalnych punktach – informuje wójt Dąbrowa. Warto dodać, że z mocy ustawy z 1 lipca 2013 roku wszystkie umowy zawarte przez osoby indywidualne z firmami wywożącymi śmieci stracą ważność.

Co nas czeka po 1 lipca 2013 r.? 1. Po wprowadzeniu przez Gminę nowego systemu nie będziemy już podpisywać umów i płacić za usługę odbioru odpadów przedsiębiorcom. Opłata będzie uiszczana do urzędu gminy. 2. Rada Gminy w drodze uchwały ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 3. Rada Gminy ustali też tryb, sposób i częstotliwość naliczania opłat. 4. Opłata za odpady posegregowane będzie niższa niż za odpady zmieszane – zatem opłaca się segregować odpady. 5. Na terenie gminy powstaną punkty selektywnej zbiórki odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady – gmina poinformuje o ich lokalizacji, godzinach pracy jak i rodzaju odpadów jakie będą przyjmować.

ZMIANA USTAWY

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

CZYSTE ŚRODOWISKO W TWOJEJ GMINIE 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

!

Gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Więcej informacji na stronie internetowej gminy

Nie będziesz już musiał podpisywać indywidualnej umowy na wywóz odpadów. Gmina zrobi to za Ciebie!

3


4

W YDAR ZENIA

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Nowe drogi i nie tylko

Remonty o łącznej wartości kilkuset tysięcy złotych zostały przeprowadzone w tym roku przez władze gminy na terenie osiedla Słoneczne w Piekoszowie Odnowione drogi gminne biegnące obok bloków, miejsca postojowe dla samochodów, doposażenie placu zabaw, nowe ławeczki i zieleń. Wszystko to wykonane zostało w ciągu kilku ostatnich miesięcy za pieniądze gminy na terenie piekoszowskiego osiedla. Nowa kostka brukowa leży już na trasach gminnych między blokami i cieszy mieszkańców. Przy okazji remontu zostały wybrukowane miejsca postojowe dla samochodów. Władze gminy postanowiły zrobić także prezent najmłodszym mieszkańcom osiedla kupując zestaw urządzeń na plac zabaw. Na tym jednak nie koniec. Urząd dodatkowo sfinansował nowe ławki, które już pojawiły się w pobliżu bloków oraz drzewka ozdobne. W sumie na wyżej wymienione prace z gminnej kasy przeznaczono około 300 tysięcy złotych.

Dla najmłodszych mieszkańców osiedla władze gminy zakupiły zestaw urządzeń na plac zabaw.

Władze gminy wyremontowały drogi między osiedlami i przyległe do nich miejsca postojowe dla samochodów.

Pomogą przedsiębiorcom za darmo Doradztwo eksperta w dziedzinie wdrażania nowych technologii w firmie, audyt technologiczny, strategię wdrożenia technologii, analiza kosztów i korzyści. Wszystko to mogą nasi przedsiębiorcy dostać za darmo. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego można uzyskać szeroko idącą pomoc w zakresie wdrażania nowych technologii w firmach związanych bądź działających w branży turystyki zdrowotnej. – Przedsiębiorca zainteresowany taką pomocą może się z nami kontaktować. Pomoc otrzyma za darmo, nie zapłaci ani złotówki, jeśli podpisze deklarację przystąpienia do projektu – mówi Piotr Hnidan z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa. Więcej informacji na ten temat można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 880-152-197.

Podczas pierwszego spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z gminy Piekoszów, które odbyło się w Micigozdzie.


Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

W YDAR ZENIA

Boisko prawie gotowe Dobiegają końca prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego obok Zespołu Szkół w Jaworzni. Kompleks sportowy ma być oddany do użytku w listopadzie tego roku. Powstający obiekt będzie się składał między innymi z boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bieżni lekkoatletycznej oraz trybun z siedziskami. Kompleks sportowy został ogrodzony, pojawią się nowe chodniki z kostki brukowej. Przetarg na budowę boiska z ceną niecałych 786 tysięcy złotych wygrała firma „Usługi Remontowo-Budowlane, Zbigniew Dziuba z miejscowości Koniemłoty. Roboty mają się zakończyć do końca października tego roku. – To będzie pierwszy w pełni profesjonalny obiekt sportowy w naszej gminie. Mam nadzieję że dzięki niemu powstaną nowe kluby, na przykład tenisowy – mówi Tadesz Dąbrowa, wójt gminy Piekoszów. Obiekt jest odwodniony, dzięki czemu będzie można na nim trenować praktycznie przez cały rok – dodaje. Po zakończeniu trwających obecnie prac budowlanych teren wokół szkoły zostanie wyrównany i zagospodarowany.

Boisko w Jaworzni ma być oddane do użytku w listopadzie tego roku.

– Składamy właśnie wniosek o dofinansowanie tego zadania z Unii Europejskiej. Chcemy, by obok kompleksu sportowego pojawiła się wiata, pod którą będzie można grillować, organizować

różne imprezy, a latem uczniowie będą mogli mieć tam zajęcia na świeżym powietrzu. Wokół powstaną alejki, posadzimy także zieleń – informuje o swoich planach wójt Dąbrowa.

Szansa dla niepełnosprawnych uczniów Dzieci niepełnosprawne otrzymały szansę na rozwój. Również do ich potrzeb edukacyjnych dostosowano warunki szkolne. Bowiem zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w roz­­poczętym już roku szkolnym 2012/2013, w Micigoździe powstały oddziały integracyjne. Obecnie w szkole istnieją już trzy klasy, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a mianowicie klasy: „0”, I i IV. W najbliższym czasie powstanie także integracyjny oddział przedszkolny dzieci 3- i 4-letnich, co umożliwi w kolejnych latach ciągłość nauczania integracyjnego. Jerzy Witkowski, dyrektor szkoły, nie wyklucza że w przyszłości wprowadzona zostanie integracja w pozostałych oddziałach, tzn. klasie II, III, V i VI. W dalszym ciągu szkoła oczekuje uczniów i ich rodziców, by skorzystali z nowej oferty. W Micigozdzie zadbano o to, by w każ­­dej klasie integracyjnej nauczyciela prowadzącego wspierał nauczyciel wspomagający, który czuwa nad realizacją treści edukacyjnych oraz bez­­ pieczeństwem niepełnosprawnych ucz­ niów na lekcjach i podczas przerw. Na fachową opiekę mogą liczyć również uczniowie, którzy potrzebują pomocy w zakresie samoobsługi, dla których zatrudniony został dodatkowy opiekun.

Również uczniowie oczekujący na lekcje lub pozostający w szkole po zajęciach nie są pozostawieni sami sobie, mogą bowiem skorzystać z dobrze wyposażonej świetlicy szkolnej i wsparcia wykwalifikowanej kadry. Wszyscy uczniowie mogą liczyć także na pomoc pedagoga. W KIERUNKU EUROPY Dzięki przychylności wójta gminy Piekoszów – Tadeusza Dąbrowy, dla uczniów posiadających orzeczenie o po­­trze­bie kształcenia specjalnego prze­ widzia­na została odpowiednia liczba godzin rewalidacji. Podczas takich zajęć specjaliści pracują z dziećmi indywidualnie. Nadmienić należy, iż nie tylko dzieci niepełnosprawne otoczone są dodatkową pomocą, bowiem wszyscy uczniowie szkoły korzystać mogą z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanych w ramach projektu unijnego „Wielkim krokiem do Europy”. Tu uczniowie uczestniczą w zajęciach języka angielskiego i rosyjskiego, matematyki, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i logopedycznych, biblioterapii i ortografii, a także koła plastycznego, przyrodniczego, dziennikarskiego, warsztatach informatycznych, teatralnych i przyrodniczo-ekologicznych. Dzięki uczestnictwu w kolejnym już pro­jekcie unijnym, szkoła posiada og­

rom­­ne zaplecze pomocy dydaktycz­nych do pracy z uczniami, w tym z uczniami niepełnosprawnymi. Szkoła i jej otoczenie przygotowane zostały do nowych potrzeb. Z myślą o uczniach niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, zbudowano podjazdy. CAŁY CZAS POD OPIEKĄ Szkoła w Micigoździe zorganizowała także bezpłatny dowóz dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych. Zarówno dojazd do szkoły, jak i odjazd odbywa się pod opieką opiekuna, czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci. Pomysłodawcy utworzenia oddziałów integracyjnych chcieliby również powołać do życia szkołę o charakterze integracyjnym. Kłopotem jest jednak baza lokalowa. Niemniej istnieje duża szansa na rozbudowę placówki, także pod kątem gimnazjum integracyjnego. Takie plany ma zarówno dyrektor szkoły, jak i wspierający go wójt gminy Piekoszów. Jerzy Witkowski, dyrektor SP w Micigoździe, wyraża nadzieję, że szkoła integracyjna powstanie. Marzy, że będzie to miejsce, gdzie uczniowie niepełnosprawni znajdą bezpieczeństwo i troskę o własny rozwój, natomiast zdrowe dzieci nauczą się odpowiedzialności, akceptacji i tolerancji wobec drugiego czło­wieka. (SP Micigózd)

5


6

W YDAR ZENIA

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Drogowcy na finiszu

Trwa remont ulicy Piaskowej w Piekoszowie oraz trasy powiatowej przez Podzamcze Piekoszowskie.

W Podzamczu Piekoszowskim drogowcom pozostał jeszcze do wyremontowania mostek.

Wyłania się już obraz nowej ulicy Piaskowej w Piekoszowie. Nowa nawierzchnia oraz chodniki są już przy trasie przez Podzamcze Piekoszowskie. Budowa ulicy Piaskowej była jedną z największych inwestycji drogowych tego roku. Oprócz asfaltowej jezdni wzdłuż ulicy powstało oświetlenie, a przede wszystkim szeroki chodnik. – Chodziło nam o to, by bez problemu minęły się na nim dwa wózki inwalidzkie. Jest to bowiem ulica, którą często prze-

Ulica Piaskowa jest prawie gotowa. Jej remont w całości finansowany jest z budżetu gminy.

mieszczają się podopieczni domu dla niepełnosprawnych zmierzając do ruin zamku w Podzamczu Piekoszowskim – mówi wójt Tadeusz Dąbrowa. Nowa nawierzchnia oraz chodniki pojawiły się przy drodze przez Podzamcze Piekoszowskie. Inwestycja szybkimi krokami zmierza ku końcowi. Robotnikom został do wyremontowania jeszcze mostek w środku miejscowości. Ta inwestycja realizowana jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. Obecnie wójt

Oczyszczanie za „grosze” Wciąż można zgłosić się do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanego przez urząd gminy w Piekoszowie. W naszej gminie wdrażany jest program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby chcące mieć takie urządzenie na własność, mogą liczyć na pomoc finansową w wysokości nawet 80 procent kosztów zakupu instalacji. – Ogłosiliśmy nabór wniosków w ramach projektu, były dwa spotkania z mieszkańcami w tej sprawie – jedno w Zajączkowie, drugie w Łosieniu. Wpłynęło w sumie 80 wniosków – mówi wójt T. Dąbrowa. Mamy już wyłonioną firmę, która wykona badania geologiczne. Mają one wykazać na jakiej głębokości znajdują się wody gruntowe i czy w danym miejscu może powstać przydomowa oczyszczalnia. Jeśli badania wypadną pozytywnie, gmina złoży wniosek o pieniądze do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Ważne jest to, że ludzie zapłacą za przydomowe oczyszczalnie ścieków nie więcej niż 20 procent ich wartości, czyli 2-3 tysiące złotych. Tymczasem roczny koszt obsługi takiej oczyszczalni to zaledwie 200-300 złotych – informuje wójt T. Dąbrowa. Jak się dowiedzieliśmy, najwięcej wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków złożyli mieszkańcy Zajączkowa i Bławatkowa. Wciąż jeszcze można się starać o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. By przystąpić do programu, wystarczy wypełnić specjalny wniosek i dostarczyć do urzędu gminy mapę sytuacyjno-wysokościową działki. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy wydziału ochrony środowiska Urzędu Gminy w Piekoszowie.

gminy Tadeusz Dąbrowa czyni starania, by zwiększyć zakres robót. Chodzi o wybudowanie dodatkowych dwustu metrów chodnika w Micigozdzie do ulicy Polnej i w Podzamczu w stronę Kielc do przystanku autobusowego. Przypomnijmy, że po zakończeniu remontu ulicy Piaskowej i drogi przez podzamcze Piekoszowskie, przy zbiegu tych dróg ma się rozpocząć budowa ronda. Inwestycja ta w całości ma być sfinansowana z budżetu gminy.

Remontują własnymi siłami Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury pojawiły się rusztowania. Malowana jest elewacja zewnętrzna. Spore zmiany także wewnątrz placówki. – Remont budynku przeprowadzamy własnymi siłami. Nie wynajmujemy ekipy budowlanej. Chcemy jak najwięcej zrobić sposobem gospodarczym – mówi Paweł Nowak dyrektor placówki. Od frontu pojawił się już duży napis: Gminny Ośrodek Kultury oraz tablica informująca o odbywających się w placówce zajęciach. A jest ich sporo. Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–19 oraz w soboty 8–16 dzieci i młodzież mogą brać udział w zajęciach: muzycznych, tanecznych, wokalnych, plastycznych, fotograficznych, tkackich, wikliniarskich i teatralnych. Można także zapisać się na aerobik.


Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Nie można dzielić gminy na kategorie Trwa cykl artykułów, w których prezentujemy sylwetki naszych radnych. Dziś przedstawiamy rozmowę z Adamem Młodawskim. * Jak długo działa pan w samorządzie gminnym? – W Radzie gminy Piekoszów zasiadam od grudnia 2010 roku. * Co udało się panu zdziałać będąc radnym. Co uważa pan za największy sukces? – Myślę, że ocenę mojej działalności w Radzie pozostawię przede wszystkim moim wyborcom a w następnej kolejności radnym. W mojej ocenie rozpatrywanie sukcesów pojedynczych radnych mija się z celem, gdyż żaden z radnych nie jest w stanie nic samemu zrobić. Ocenę całej radzie wystawią nasi wyborcy. Biorąc pod uwagę stan finansów gminy wynikający ze zobowiązań z lat poprzednich, każde uruchomione i zakończone publiczne zadanie inwestycyjne z jednej strony jest sukcesem a z drugiej generatorem zwiększającym zadłużenie. W takiej sytuacji zaleciłbym radnym, a przede wszystkim zarządowi gminy, daleko idącą rozwagę w projektowaniu zamierzeń w kontekście celowości. * Czego się panu nie udało zrobić. Co chciałby pan jeszcze zdziałać dla mieszkańców? – Nie udało się przede wszystkim doprowadzić do budowy strategii dla gminy, wyznaczenia priorytetów, według których byłyby uruchamiane przedsięwzięcia poprawiające dostęp wszystkich mieszkańców gminy do takich „luksusów” jak czysta woda o przyzwoitym ciśnieniu, możliwość odprowadzenia nieczystości płynnych, możliwość dojazdu standardową drogą zarówno do Piekoszowa jak i Kielc z każdego zakątka gminy.

Adam Młodawski Lat 56, Inżynier, ekonomista, absolwent: Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Szko­ły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koź­ miń­skiego w Warszawie. Pracuje na stanowisku dyrektora w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach.

Z potrzeb mieszkańców okręgu wyborczego, z którego jestem radnym, widzę jako najważniejsze budowę kanalizacji w Janowie i budowę świetlicy w Łaziskach. Z rzeczy mniejszych widzę potrzebę poprawienia stanu dróg w obu miejscowościach. * Co się panu najbardziej nie podoba w naszej gminie? – Nie wiem, czy jest to zamierzone czy też nie, ale dostrzegam dzielenie gminy na obszary A, B, a może nawet C. Są w gminie miejsca bez wody, bez utwardzonej drogi, bez dostępu do komunikacji publicznej, gdzie oddziaływanie gminy czuje się w okresie zbierania podatków. W tym samym czasie wydaje się środki publiczne na przysłowiowe „pawie pióra i igrzyska”. Nie dostrzegam spójności w działaniach władz wykonawczych gminy. Mam wrażenie, że wszystkie przedsięwzięcia są uruchamiane dla potrzeby chwili, bez przemyśleń i analitycznych symulacji. Nieprawidłowości czy też niedostatki próbuje się poprawiać na zasadzie gaszenia pożaru. * Jakie jest pana hobby, czym się pan interesuje? Zainteresowania pozazawodowe to przede wszystkim wędkowanie – nie my­­ lić z mięsobraniem i kibicowanie spor­­ towcom: piłka nożna, ręczna, siatków­ ka, tenis, snooker i jeszcze parę innych dyscyplin.

G ŁOS R ADY GM INY

Z PRACY RADY GMINY Pracowita sesja Podczas sesji, która odbyła się 6 września, radni wysłuchali informacji na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury. Sprawozdanie w tej sprawie złożył dyrektor placówki Paweł Nowak. Z kolei o stanie gminnej oświaty mówił Krzysztof Zawada, kierownik wydziału edukacji w urzędzie gminy. Podczas sesji radni przegłosowali 11 uchwał. Wśród nich znalazły się dwie uchwały intencyjne: – w sprawie zabezpieczenia pieniędzy na realizację projektu „Moje boisko Orlik” przy Zespole Szkół w Piekoszowie. Na budowę kompleksu sportowego wartości miliona złotych otrzymamy ponad 800 tysięcy złotych z budżetu państwa; – w sprawie zabezpieczenia pieniędzy na realizację rządowego programu „Maluch”, w ramach którego dostaniemy blisko 300 tysięcy złotych na utworzenie żłobka w budynku popegeerowskim w Piekoszowie. Radni zdecydowali także o wystawieniu na sprzedaż działki gminnej znajdującej się w Jaworzni między domem weselnym, a stacją paliw. Wprowadzili zmiany w tegorocznym budżecie oraz wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez gminę kredytu w wysokości 4,2 miliona złotych.

O prawie i śmieciach 14 września odbyło się wyjazdowe wspólne posiedzenie komisji rady gminy w Kotlicach, podczas którego radni wzięli udział w szkoleniu na temat „jak wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi”. Po szkoleniu radni opiniowali projekty uchwał, które trzeba wprowadzić do końca tego roku w związku z wejściem w życie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

O realizacji budżetu 28 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji rady gminy podczas której dyskutowano na temat funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie. Radni wysłuchali także sprawozdania wójta z wykonania budżetu w pierwszej połowie 2012 roku.

7


8

GŁOS PRZEDSIĘBIORCÓW

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Pomogą na bank

Nowoczesny budynek, komfort dla klientów i pracowników. Wkrótce otwarcie nowej siedziby piekoszowskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Łopusznie

Funkcjonuje w naszej gminie od ponad pięćdziesięciu lat. Z jego usług korzysta kilka tysięcy osób i instytucji, a dzięki jego pomocy wiele firm mogło rozpocząć swoją działalność. Historia Banku Spółdzielczego w Łopusznie, bo o nim mowa, sięga 1948 roku, kiedy to Sąd Okręgowy w Kielcach dokonał rejestracji spółdzielni pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza z ograniczoną odpowiedzialnością”. Celem spółdzielni było pomaganie swoim członkom przez udzielanie im dogodnych kredytów i propagowanie oszczędzania. – W ciągu 64 lat istnienia Bank Spół­dzielczy w Łopusznie przechodził ogromne zmiany, które doprowadziły do tego, że dziś jest bankiem silnym kapitałowo, nowoczesnym, oferującym swoim klientom nowoczesne formy zarządzania swoimi oszczędnościami takie jak przelewy przez internet, sieć bankomatów w całym kraju i karty płatnicze do kont – mówi Karol Węgrzyn, dyrektor piekoszowskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Łopusznie. Od ponad pięćdziesięciu lat Bank Spółdzielczy w Łopusznie ma swoją placówkę w Piekoszowie. – Piątego marca 1961 roku powstał tu punkt kasowy, później przeobraził się on w filię, a następnie w oddział i w takiej formie funkcjonuje do dziś – Obsługujemy kilka tysięcy klientów indywidualnych, firm i jednostek samorządu terytorialnego, wykonując dla nich każdego dnia około tysiąca różnego rodzaju operacji finansowych – informuje Karol Węgrzyn. Sukces Banku Spółdzielczego w Łopusznie Oddziału w Piekoszowie nie jest przypadkowy. – Ludzie chętnie korzystają z naszych usług ponieważ oferujemy wysokooprocentowane lokaty, oraz atrakcyjne kredyty, zarówno dla osób indywidualnych jak i dla firm. Mamy specjalne konta dla rolników. Można u nas także dostać kredyt pomostowy na realizację zadań dofinansowanych przez Unię Europejską – mówi dyrektor Węgrzyn. Potwierdzeniem wysokiego standardu pracy piekoszowskich bankierów jest nagroda, którą otrzymali w ubiegłym roku. Bank Spółdzielczy w Łopusznie Oddział w Piekoszowie dostał wówczas wyróżnienie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej za „harmonijną współpracę Samorząd – Bank Spółdzielczy” w konkursie Laur Gospodarności.

Średnio każdego dnia piekoszowski oddział Banku Spółdzielczego w Łopusznie odwiedza 300 klientów.

Nic więc dziwnego, że wielu wójtów zdecydowało, by to właśnie Bank Spółdzielczy w Łopusznie obsługiwał budżety ich gmin. Warto dodać, że Bank w Łopusznie w niczym nie ustępuje bankom komercyjnym, choć działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Przy tym często wspiera finansowo lokalne organizacje nie szczędząc pieniędzy na cele charytatywne, wspiera szkoły, jednostki straży pożarnych, kluby sportowe czy zespoły ludowe. Przy tym wciąż się rozwija, czego dowodem jest choćby budowa nowej siedziby oddziału w Piekoszowie przy ulic Częstochowskiej nieopodal urzędu gminy. – Firma Ekoinvest, która jest wykonawcą inwestycji, wkrótce zakończy prace. W grudniu będziemy obsługiwali klientów już w nowej siedzibie – zapowiada dyrektor Węgrzyn.

Karol Węgrzyn, dyrektor oddziału w Piekoszowie, prezentuje wyróżnienie które placówka otrzymała w 2011 roku.

Nowa siedziba banku w Piekoszowie powstaje przy ulicy Częstochowskiej niedaleko Urzędu Gminy. Jej otwarcie zaplanowano na 7 grudnia.


Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

REL ACJE

Początek współpracy Memorandum między gminami Piekoszów i Kikinda w Republice Serbii podpisane. W tym miesiącu nasza delegacja pojedzie z rewizytą na Bałkany Dwie delegacje zagraniczne: jedna z Republiki Serbii, druga z Kosowa gościły we wrześniu w Piekoszowie. Podpisane zostało memorandum o wza­­jemnej współpracy. Gmina Piekoszów na zaproszenie wójta Tadeusza Dąbrowy, gościła w dniach od 14 do 18 września dwie delegacje zagraniczne z Republiki Serbii i Kosowa. 17 września w celu rozszerzenia wza­­­jemnych kontaktów pomiędzy gminami Europy, zarówno dla ich promocji jak i tworzenia płaszczyzn współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy ich mieszkańcami Wójt Gminy Piekoszów Tadeusz Dąbrowa oraz Wójt Gminy Kikinda Savo Dobranić podpisali specjalne porozumienie. Gminy partnerskie wyraziły wolę współpracy, zobowiązały się do umożliwienia mieszkańcom obu gmin zorganizowanych w różnych formach życia społecznego, wymianę doświadczeń i współpracę dla wspólnego dobra. W szczególności kierunki współpracy będą w dziedzinach: • współpraca między instytucjami społecznymi i gospodarczymi. Współpraca ta ma doprowadzić do realizacji wspólnych projektów lokalnych i regionalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej; • współpraca młodzieży obejmuje: edukację, kulturę, sport i turystykę; • oświata, stworzy możliwość wzajemnego poznawania kultur poprzez podróże o charakterze edukacyjnym, kontakty listowne i multimedialne. Następnie wójtowie wspomnianych gmin podpisali umowę partnerską. Efektem wizyty delegacji było skierowanie na ręce wójta Tadeusza Dąbrowy zaproszenia na występy edukacyjno-kulturalne do Kikindy (Serbia) w dniach od 10 do 14 października 2012 roku. Koszt wyżywienia i zakwaterowania bierze na siebie strona zapraszająca. – W ramach podpisanego porozumienia na początku listopada złożymy wniosek o dotację unijną na realizację programu kulturalnego, który będzie obejmował między innymi polsko-serbską wymianę młodzieży – mówi wójt. – W październiku w serbskiej Kikindzie będzie się odbywało spotkanie miast partnerskich. Będą przedstawiciele gmin: z Norwegii, Izraela, Bośni, Słowacji czy Węgier. Jesteśmy zaproszeni. Pojedziemy tam i wystawimy specjalne stoisko, na którym będziemy promowali naszą gminę. W tym samym czasie troje uczniów z Brynicy wraz z nauczycielem wezmą udział w kampie edukacyjnym „Moje miasto to Ja”, organizowanym w Kikindzie pod patronatem UNESCO – informuje Dąbrowa. Za pobyt naszej delegacji w Kikindzie zapłacą Serbowie. P.N.

Memorandum o wzajemnej współpracy podpisują Tadeusz Dąbrowa, wójt gminy Piekoszów i Savo Dobranić, wójt gminy Kikinda w Serbii.

Goście z Serbii i Kosowa obejrzeli świetlicę wiejską w Brynicy jako przykład inwestycji realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. To urzędnicy rozmawiali o projektach jakie obie gminy mogłyby wspólnie realizować za pieniądze z Brukseli.

Władze naszej gminy podarowały Serbom kilka hełmów strażackich. Prezent wręcza wicewójt Piekoszowa Robert Gawryś.

9


10

REL ACJE

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Świetlice już otwarte Mieszkańcy Brynicy i Wincentowa nie kryją zadowolenia. Wreszcie mają miejsce, w którym mogą realizować swoje pasje, a ich dzieci pożytecznie spędzą wolny czas To były jedne z największych tegorocznych gminnych inwestycji. Co ważne obie realizowane przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. Otwarciu świetlic wiejskich w Brynicy i Wincentowie towarzyszyły festyny rodzinne. Prace przy budowie świetlicy w Wincentowie rozpoczęły się w ubiegłym roku. Jej powstanie kosztowało około 600 tysięcy złotych. Z czego 400 tysięcy złotych otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 15 września odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy połączone z festynem rodzinnym. Na imprezę przyszły całe rodziny. Wśród gości znalazły się także delegacje zagraniczne z Serbii i Kosowa, które w tym czasie przebywały z wizytą w naszej gminie. Przecięcia wstęgi wspólnie z radnymi dokonał Tadeusz Dąbrowa wójt gminy Piekoszów, który życzył mieszkańcom, by nowo oddawany do użytku obiekt służył im jak najlepiej. – W budynku oprócz świetlicy wiejskiej powstanie klub dziecka, swoją siedzibę znajdzie tu także Zespół Ludowy Wincentowianie – informuje wójt Dąbrowa. Po uroczystym otwarciu świetlicy rozpoczął się festyn, na którym mieszkańcy Wincentowa nie mogli się nudzić. Na najmłodszych czekały trampoliny i dmuchane zjeżdżalnie. Dla starszych przygotowano ogródki piwne i stoiska z grillowanymi potrawami. Na scenie swoje umiejętności prezentowały zespoły ludowe działające na terenie naszej gminy, gwiazdą wieczoru był zespół coverowy

Wójt Tadeusz Dąbrowa, przecinając wstęgę, oficjalnie otwiera świetlicę wiejską w Brynicy.

ASTER. Imprezę zakończyła dyskoteka pod gołym niebem. Kilka dni temu uroczyście otwarta została świetlica wiejska w Brynicy. Jej budowa kosztowała około miliona złotych, z czego połowę gmina dostała z Programu Odnowy Obszarów Wiejskich. Obiekt w Brynicy to nie tylko świetlica. Działa w niej także biblioteka, powstaje centrum multimedialne i klub dziecka. Część budynku przeznaczono na remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Na otwarcie świetlicy, które odbyło się w ostatnią niedzielę września, przybyły tłumy mieszkańców z całej gminy. Plac przed szkołą, na którym ustawiono

Tak wygląda z zewnątrz świetlica w Brynicy...

scenę był szczelnie wypełniony ludźmi. Nic dziwnego, na uczestników imprezy czekało mnóstwo atrakcji. Dzieci mogły do woli szaleć na dmuchanych zjeżdżalniach i trampolinie, na starszych czekały ogródki piwne, grillowane potrawy, oraz przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Przygotowano także szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Na scenie oprócz zes­po­ łów ludowych, dziecięco-młodzieżo­ wych, swoje umiejętności zaprezentowali członkowie klubu Karate Kyokushin. Gwiazdą imprezy był zespół Casanova. Imprezę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami.

… a tak świetlica w Wincentowie.


REL ACJE

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Podczas festynu w Brynicy swoje umiejętności pokazali karatecy.

W Wincentowie prezentowały się zespoły folklorystyczne...

Na otwarcie świetlicy w Brynicy ściągnęły tłumy mieszkańców.

…przy których muzyce ludzie tańczyli do późnego wieczoru.

Panie ze szkoły w Brynicy serwowały przybyłym żurek i zbierały na charytatywny cel.

Na najmłodszych czekały dmuchane zjeżdżalnie...

Gwiazdą imprezy w Brynicy był zespół Casanova.

… dmuchany statek i trampolina

11


12

REL ACJE

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Fox, Ogórek i Miecugow Z kolejnymi znanymi osobami można było porozmawiać twarzą w twarz podczas spotkań autorskich organizowanych we wrześniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną Marta Fox, autorka książek dla młodzieży, dziennikarz i satyryk Michał Ogórek oraz znany z emitowanego na antenie TVN Szkła kontaktowego – Grzegorz Miecugow, odwiedzili we wrześniu naszą gminę. W ubiegłym roku Gminna Biblioteka w Piekoszowie realizowała cykl spotkań ze znanymi autorami bajek. Dzieci i młodzież mogła spotkać się i porozmawiać z takimi osobami jak, Wanda Chotomska

czy Grzegorz Kasdepke. W tym roku władze placówki postanowiły zorganizować podobne spotkania, ale tym razem dla starszych mieszkańców gminy. Cykl spotkań ze znanymi autorami rozpoczął się od mocnego akcentu. Trzeciego sierpnia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie przyjechała Maria Czubaszek. W tym samym miesiącu mogliśmy się spotkać z Tadeuszem Chudeckim, Izabelą Sową, Mi-

Marta Fox mówiła o problemach dojrzewającej młodzieży.

Michał Ogórek opowiadał o pracy dziennikarza…

chałem Pauli i Andrzejem Poniedzielskim. Szeroką relację ze spotkań z nimi zamieściliśmy w poprzednim wydaniu „Głosu Piekoszowa”. Wrzesień był kolejnym miesiącem obfitującym w spotkania ze znanymi postaciami. BEZ TEMATÓW TABU Czwartego września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Piekoszowie gościła Marta Fox, autorka takich książek dla młodzieży jak „Magda.doc”, „Cafe Plotka”, „Karolina XL”. Pisarka opowiadała nam o swojej prozatorskiej twórczości, w której mówi o trudnościach emocjonalnych dojrzewających dzieci i młodzieży. – O takich rzeczach, kiedyś się nie mówiło. Dziś to tabu zanika – twierdzi pisarka. Książka „Coraz mniej milczenia. O dramatach dzieciństwa bez tabu” zawierająca rozmowy z osobami molestowanymi i wykorzystywanymi w dzieciństwie, była dla autorki książką najtrudniejszą do napisania. Zapytana czy tworzenie, właśnie takich publikacji wymaga odwagi, odpowiada, że tak, bo są to tematy, w których trzeba być bardzo delikatnym i w odpowiedni sposób je przedstawić, nie raniąc nikogo. Ponadto w rozmowie naszą Internetową Telewizją, Marta Fox przyznała, że: – Pisanie opowiadań to dla mnie praca, a stworzenie wiersza… to święto. Autorka dała się poznać jako osoba obserwująca zachowania i próbująca je zrozumieć. Jak twierdzi, człowieka nie można do końca zrozumieć, można jedynie podjąć próbę jego zrozumienia. Podczas zorganizowanego spotkania, pisarka chętnie rozdawała czytelnikom autografy oraz podpisywała książki. O TOLERANCJI I MŁODOŚCI Choć satyryk, według wszelkich zasad to człowiek zazwyczaj ponury, to jednak zdarzają się wyjątki. Świetnym tego przykładem jest Michał Ogórek, kolejny gość, który odwiedził nas 12 września. Na spotkanie autorskie w filii biblioteki w Brynicy przyszli nie tylko dorośli, ale także grupa dzieci z miejscowej szkoły. Autor w żywiołowy i zabawny sposób

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.


Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

opowiedział nam o pracy dziennikarza oraz o swoich przygodach związanych z zawodem. – Im jestem starszy tym robię się bardziej tolerancyjny. To źle. Natomiast młodość... młodość jest bezczelna, ciekawska i tak być powinno – twierdzi Michał Ogórek. Uśmiech nie schodził z twarzy autora i wszystkich uczestników spotkania. Warto wspomnieć, że Michał Ogórek to także znakomity felietonista, którego teksty możemy znaleźć w „Gazecie Wyborczej”, i które cieszą się dużą popularnością, na co niewątpliwie zasługują. Dziennikarz zapytany o to czy potrafi – i czy nie sprawia mu to trudności – pisać poważnie, bez ukrytego sarkazmu, odpowiedział: – Owszem. Ale wtedy moi koledzy twierdzą, że ten tekst jest słaby albo, że miałem kiepski dzień bo nie jest śmiesznie. Na zakończenie spotkania każdy mógł osobiście porozmawiać z dziennikarzem, czy zrobić wspólne pamiątkowe zdjęcie. O POLITYCE I POLITYKACH Znany z programu Szkło kontaktowe emitowanego na antenie telewizji TVN, Grzegorz Miecugow – dziennikarz, felietonista, gościł w Gminnej Bibliotece publicznej w Piekoszowie 26 września. Oprócz wspomnień dotyczących debiutu czy objęcia stanowiska dyrektora w Radiowej Trójce na początku lat 90., nasz gość opowiadał o warunkach pracy jakie panują w telewizji, radiu, a przede wszystkim przedstawił różnice pomiędzy mediami czasów ubiegłych i dzisiejszych. Grzegorz Miecugow opowiadając o satyryczno-publicystycznym programie „Szkło kontaktowe”, które prowadzi razem z Tomaszem Sianeckim, stwierdza, że czasem potrzebuje odetchnąć od politycznych tematów i poświęcić się zupełnie odmiennym kwestiom. – Politycy nie są zabawni. Określiłbym ich jako kontrproduktywnych – podsumowuje. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także publikacje Grzegorza Miecugowa takie jak m.in.: „Przypadek” oraz „Inny punkt widzenia”, które można było zakupić bądź wygrać. Uczestnicy spotkania bardzo chętnie zadawali pytania, tematem obejmujące politykę, sposób przeprowadzania wywiadów czy ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego kraju. KOLEJNI GOŚCIE W tym miesiącu spotkać się będzie można z kolejnymi znanymi osobami związanymi ze słowem pisanym. Już 8 października zagości u nas Olga Rudnicka. 12 października będzie można zobaczyć się z Andrzejem Stasiukiem. Barbara Rybałtowska przybędzie do Piekoszowa 16 października. Natomiast 25 października przyjedzie Manula Kalicka. Wszystkie te spotkania odbędą się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Piekoszowie o godzinie 17.

REL ACJE

…oraz chętnie rozdawał autografy.

Grzegorz Miecugow mówił o polityce i politykach…

…wylosował uczestnika spotkania, który otrzymał jego książkę.

13


14

REL ACJE

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Lekcja historii i nie tylko „Kamienie na szaniec” dla gimnazjalistów a „Domek z piernika – czyli bajka o Jasiu i Małgosi” dla uczniów pierwszej klasy szkół podstawowych Ponad dwieście uczniów obejrzało spektakle wystawione 27 września na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. By zasiąść na widowni nie trzeba było kupować biletów. – Zorganizowaliśmy dla uczniów dwa przedstawienia. Pierwsze – „Kamienie na szaniec”, nawiązujące tematyką do miesiąca września i rocznicy napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę – mówi Paweł Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. – Zaprosiliśmy na nie gimnazjalistów z Zespołu Szkół w Piekoszowie – dodaje dyrektor Nowak. Kolejny spektakl przygotowano z myślą o młodszych mieszkańcach naszej gminy. Gdy tylko salę widowiskową Gminnego Ośrodka Kultury opuścili gimnazjaliści zapełnili ją kolejni uczniowie, tym razem pierwszoklasiści z Zespołu Szkół w Jaworzni. Obejrzeli przedstawienie pod tytułem „Domek z piernika – czyli bajka o Jasiu i Małgosi”. Aktorzy wywarli spore wrażenie na widzach, bowiem w przeciwieństwie do większości teatrów nie grali na scenie lecz przed nią. – Dzięki temu nawiązali niesamowity kontakt z widzami – ocenia dyrektor Nowak. Uczniowie wyraźnie byli zadowoleni z tego co zobaczyli. – Na początku trochę się bałam czarownicy, ale bajka była bardzo fajna – usłyszeliśmy od uczennicy Szkoły Podstawowej w Jaworzni. W sumie dwa spektakle przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie zobaczyło 230 uczniów z Zespołu Szkół w Piekoszowie i Zespołu Szkół w Jaworzni. Trzeba przy tym zaznaczyć że przedstawienia zobaczyli za darmo.

Spektakl „Kamienie na szaniec” przygotowano specjalnie...

… z myślą o gimnazjalistach jako żywą lekcję historii

Bajkę „Domek z piernika” wystawiono dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych.


Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

GŁOS Z BIBLIOTEKI

Aktywnie spędzali wakacje W poprzednim numerze informowaliśmy o tym jakie atrakcje na czas wakacji przygotował dla uczniów Gminny Ośrodek Kultury. Dziś podsumowujemy wakacje w filiach Gminnej Biblio­teki Publicznej Wycieczki, gry i zabawy, zajęcia artystyczne – to wszystko czekało na czytelników Zajączkowa oraz Rykoszyna, podczas tegorocznych wakacji. Obydwie filie zapewniły atrakcje zarówno dla młodszych jak i starszych użytkowników. Gry na komputerach oraz Xboxie wywoływały emocje i tworzyły atmosferę wzajemnej rywalizacji ale także współpracy. Nie tylko wirtualne zmagania cieszyły się zainteresowaniem. Rozwiązywanie rebusów, testów, gry planszowe i piłkarzyki, również wymagały nie lada koncentracji i zaangażowania. Natomiast dla dzieci posiadających artystyczną duszę i trochę wyobraźni, przygotowano miejsca, w których mogły porysować oraz namalować ulubione postacie z bajek i lektur. Ponadto głodni przygód młodzi czytelnicy z Rykoszyna uczestniczyli w wycieczkach po ciekawych miejscach okolicy. Między innymi: Gałęzic, czy Piekoszowa. W filii biblioteki w Zajączkowie na zakończenie wakacji zorganizowano ognisko dla wszystkich czytelników. Dzieci biorące udział w zajęciach organizowanych przez biblioteki, nie narzekały na nudę, wręcz przeciwnie – nauczyły się wielu potrzebnych rzeczy, poćwiczyły wyobraźnię, a także zintegrowały się z rówieśnikami. Biblioteka

Uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności plastyczne...

…spędzać czas układając puzzle i grając w gry planszowe.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się gry komputerowe.

Na zakończenie wakacji zorganizowano dla uczniów ognisko.

15


16

OGŁOSZENIA

Głos Piekoszowa • nr 8 (75) • WRZESIEŃ 2012

Zdobądź nowych klientów dzięki reklamie w „Głosie Piekoszowa”

c s j e i M

r ą j o w T a n e

! ę m a l k e

Sprawdź jak tanio zamieścimy Twoje ogłoszenie

tel.

41 306 10 81

Ogłoszenia urzędowe Wójt Gminy Piekoszów informuje, że przyjęty został następujący harmonogram wypłat należności w ramach wnioskowanej refundacji kosztów zakupu podręczników „wyprawka szkolna 2012/2013” 4-5 października 2012 ò Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich ò Szkoła Podstawowa w Brynicy ò Szkoła Podstawowa w Micigoździe ò Szkoła Podstawowa w Jaworzni 8-9 października 2012 ò Szkoła Podstawowa w Piekoszowie ò Szkoła Podstawowa w Rykoszynie ò Szkoła Podstawowa w Zajączkowie ò Szkoła Podstawowa w Łosieniu ò Gimnazjum w Łosieniu Wypłaty dokonywane będą w kasie Urzędu Gminy w Piekoszowie w godzinach 800 –1400. Po odbiór środków wnioskodawca zgłasza się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość. *** Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że w związku z wnioskiem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika wodnego WIERNA RZEKA na rzece Łososinie na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn” postanowieniem z dnia 12.09.2012 r., znak: W00-I.4233.2.2012.MM.12, zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. *** Wójt Gminy Piekoszów ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Piekoszów uwidocznionej w KW.KI1L/00099160/6 oznaczonej niżej wymienionym numerem: 1. Działka Nr 1822/13 o pow.0,1255 ha, uregulowana w KW KI1L/00099160/6 Cena wywoławcza działki wynosi 55.000,00 + 23% VAT Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2012 r. o godz. 9 w budynku urzędu gminy w Piekoszowie ul. Częstochowska 66a. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w tut. urzędzie gminy pokój nr 111 lub telefonicznie pod nr 41-300-44-11.

INFORMATOR TELEADRESOWY Urząd Gminy Piekoszów: ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów tel. 41-306-10-08, fax 41-306-21-93, e-mail: gmina@piekoszow.pl, www.piekoszow.pl Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie: ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów, tel. 41-306-13-71, 41-306-10-24, 41-306-10-62, www.przychodniapiekoszow.pl Posterunek Policji w Piekoszowie: ul. Czarnowska 59, Telefon alarmowy – 997, lub 41349-36-94, fax 41-349-37-94. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pie­­ko­­szowie: ul. Częstochowska 85a, 26065 Piekoszów, tel. 41-30-62-856, fax 41-3061-809, e-mail: gops_pie@poczta.onet.pl, Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie: ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów, tel. 41-375-14-62, fax: 41-306-10-12, Oczyszczalnia – tel.kom.: 698-512-680, e-mail: biuro@ zukpiekoszow.pl, www.zukpiekoszow.pl. Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie: ul. Kolejowa 2, 26-065 Piekoszów, tel./fax 41-306-10-81, gokpiekoszow@vp.pl, www.gok. piekoszow.pl Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie: ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów, tel./fax. 41-306-11-83, biblioteka@ piekoszow.pl. www.gbp.piekoszow.pl, skype: bibliotekapiekoszow, GG 25483289. WODA – informacja w sprawie przydatności wody do spożycia: tel. 41-300-44-01.

Głos Piekoszowa nr 8/2012  
Głos Piekoszowa nr 8/2012  

Glos Piekoszowa

Advertisement