Page 1

AURREKONTUAK

2013 PRESUPUESTOS

2013. urterako Ugao-Miraballeseko EAJren Udal gobernuak aurkeztutako aurrekontuen sarrera eta gastuen ildo nagusien azalpena


SARRERAK 2012ko sarreren aurreikuspena

4.606.418,14 €

2013ko sarreren aurreikuspena

4.432.685,39 €

(Iaz baino %3,7 gutxiago)

Zerga zuzenak Zerga hauetan, ikusten denez,, igoera bat dago

2012

2013

Igoera /Subida

IBI

229.358,20

282.686,50

53.328,3

IAE

81.842,02

109.179.46

27.337,44

Zerga ezez-zuzenak ICIO (Impuesto sobre construcciones, Instalaciones y Obras.

2013ko aurrekontuak

190.000 € Aurreikuspena 2013 (Arana y Lupardon Caja Laboralek eraiki asmo dituen 40 etxebizitzengatik)

Ohiko Transferentziak (Beste Administrazoetatiko dirulaguntza eta transferentziak) Udalkutxa: Udalkutxa BFAren dirulaguntzak: dirulaguntzak Gizartekutxa Euskera Kultur jarduerak

-215.372 €

-16.133 € -11.000 € -21.000 €


SARRERAK Ondorioak

2013ko aurrekontuak

- Zergen sarrerak igotzen dira, hau da, 2013an gehiago ordainduko dugu. dugu - Beste administrazioetatik datozen dirudiru-sarrerak jesiten dira (bai Foru Aldunditik datorren dirua, bai Eusko Jaurlaritzatik datorrena),


GASTUAK I Atala: Pertsonalgoaren gastuak Goi-kargudunen diru-saria (Alkatea) 56.969,36 € Goi-kargudunen Gizarte Segurantza (Alkatea) 13.380,72 € Goi-kargudunen telefono gastuak 1.700 € (Hau da urtero alkatea herriari kostetan jakona)

II Atala: Ondasun eta zerbitzuen erosketa 48.500 € 14.580 €

Udal Batzordeak eta Osoko Bilkura Talde politikoei transferentziak

2013ko aurrekontuak

II Atala: 2012

2013

Jaiak

132.000 €

102.500 €

Kultur Etxea

63.000 €

38.200 €

Euskara

24.000 €

22.800 €


GASTUAK II Atala: Kanpoko zerbitzuak 2012

2013

Administaziorako bilketa (Kanpoko zerbitzua)

19.000 €

34.000 €

Lorezaintza

178.012 €

165.538 €

Garbiketa

359.280 €

339.936 €

ORTZADAR (Kultur Etxea)

237.625 €

205.440 €

Kiroldegia

145.074 €

143.130 €

2013ko aurrekontuak

IV Atala: Ohiko Transferentziak 2012

2013

Gizarte larrialdiak

4.000 €

20.000 €

Garapen bideko herrialdeei laguntza

27.763 €

7.772 €

Elkarteak

52.605,€

57.705 €


GASTUAK VI Atala: Benetako inbertsioak 2013 E.P.I Udaletxea

3.000 €

Bake epaitegian inbertsioak

2.000 €

E.P.I. Udaltzaintza

1.000 €

E.P.I. Kultur lokalak

2.400 €

Eskolako gimnasiaoren zorua

25.000 €

2013ko aurrekontuak

Kaleko argiteria

(15.000 € E.J.)

20.000 € (5.000 € E.V.E.)

Eskolako segurtasun sistema

4.550 €

Arana Lupardoren urbanizazioa

334.137 €

Zolloko tunela

75.000 €

Praderako aparkalekua

7.521 €

Dimutioko hodi-biltzailearen konponketa

7.521 €

Malla verde ibilbide ekologikoak

70.585 € (56.468 B.F.A.)


BILDUren BALORAZIOA UDAL GOBERNUAK EGINDAKO AURREKONTU PROIEKTUARI OSOKO EMENDAKINA Herritarren parte hartzerik gabe, gabe udal Gobernuak soil-soilik garatutako eta egindako egitasmoa delako. Ohiko moduan, bulego itxi batean, inori jakinarazi barik eta inoren ekarpenik jaso gabe. Zorionez, Ugaoko Udalak ez du zorrik eta dirudiru-sarrerak %3,7 baino ez dira jaitsi, jaitsi beraz ez da egia egitasmoari datxekion leloa, hau da, aurrekontu hau jasaten dugun krisialdiari egokitu behar zaiolako hori. Bestetik, eta ugaotar guztion zoritxarrerako, beste administrazio batzuetako diru ekarpenetako jaitsiera konpentsatzeko zeharkako zergen (IBI, IAE) igoera aurreikusten da aurreproiektu honetan.

2013ko aurrekontuak

Benetako eredu aldaketa behar du, eta beste lan egiteko era eta balore batzuk. Baina hori ezinezkoa da azpikontratrazioaren menpe baldin badago aurrekontua. aurrekontua Zerbitzu publiko gehienak eta oinarrizkoenak enpresa pribatuen esku geratzen dira: kultura, gizarte ekintza, garbiketa, kirola, lorezaintza edo diru-bilketa, besteak beste. Bestetik, benetako eta zinezko arazoa den langabezia konpontzeko ekimenik ez da antzematen inongo partidatan. Langabezia, Langabezia ugaotarron arazo eta buruhauste handienetarikoa, Eskualdeko Lan Planak kudeatuko du, du Ugaoko Udalak horrekin bat egin baitu. Lanbidek zuzenduko du plan hau, eta oraingoz formakuntza ikastaroak besterik ez du eskaintzen, baina ez dute aztertu ikastarook gure herrian nahiz eskualdean dauden langabetuen profilarekin bat datozen. Hau da, udalaz gaindiko egitasmo gehientsuenetan bezala, gure herriaren errealitatea aintzat hartzen ez duen ikuspuntutik aztertuz egiten da. Jaitsierarik handienetakoa, handienetakoa iazkoarekin alderatuta %25ekoa, kulturan da. da Tamalez ohikoa da. Aurten, aipagarria da Udal Larrialdi Sozialetako aurrekontu atalak izan duen igoera; espero dugu ugaotarren benetako premiei erantzutea. Baina Nazioarteko Kooperazioari dagokiona nabarmen jaitsi da. da Akats etiko


galanta herri txirotuak politika publikoetatik desagerraraztea, eskubiderik gabeko pertsonak izatera pasatzen dira eta. Edo onenean, oparotasun garaietako karitate-jasotzaile izango dira, gizarte aberatsenon haiekiko zorra ahaztuz. Gainera, herriherri - proiekturik zehazten ez duen aurrekontua dugu hau, hau beste administrazio batzuetako diru-laguntzetara egokitzen da, oinarrizko beharrizenei aurre egiten dien ala ez aztertu gabe. Iaz, aurrekontuak egin aurretik, BILDU udal taldetik proposamenak eman genituen, baina ez ziren aintzat hartu, hartu eta aurten ere berdin jokatzen dutela ikusten dugu.

2013ko aurrekontuak

Gure jarrera argia da, hots, aurrekontu egitasmo honi osoko emendakina. emendakina

20132ko aurrekontuak. Balorazioa  

2013rako Ugaon aurkeztutako aurrekontuen inguruan BILDUren balorazioa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you