Page 4

4   vejen,  men  ovenstående  vil  helt  sikkert  på  et  tidspunkt  blive  noget,  man  vil   beskæftige  sig  med,  hvis  wiki-­‐forløb  skal  være  vellykket.     ”Failing  to  prepare  is  preparing  to  fail”  

Byg en  tema-­‐  eller  emne  encyklopædi     Den  mest  kendte  Wiki  er  Wikipedia,  som  er  en  online  encyklopædi.  Den  rummer   mange  forskellige  emner,  men  på  klassen  kan  I  sammen  bygge  jeres  egen   encyklopædi  over  ét  bestemt  emne.  Tanken  er,  at  man  løbende  over  et  skoleår,   nogle  måneder  eller  nogle  uger  retter  fokus  mod  ét  bestemt  emne  eller  begreb,   og  bruger  en  wiki  til  at  emnet  eller  begrebet.      

  I  overbygningen  kunne  man  arbejde  med  temaer  eller  emner  som;  Kærlighed,   Identitet,  arbejdsløshed,  ondskab  eller  andet,  som  man  i  løbet  af  den  afsatte  tid   vendte  tilbage  til.  Eleverne  kunne  skiftes  til  at  lave   indlæg  på  Wiki`en;  skrive  til  når  nyt  dukkede  op  i   forbindelse  med  undervisningen,  medierne  eller  i   andre  sammenhænge,  hvor  eleverne  opstøver   informationer,  som  er  relevante  for  emnet  eller   temaet  på  jeres  Wiki.  Temaet  eller  emnet  kunne   sagtens  strække  sig  til  et  samarbejde  på  tværs  af   klasser  eller  skoler.       Jeres  endelige  arbejde  kunne  munde  ud  i  en   artikel  om  emnet  på  den  store  Wikipedia.  I  kunne   her  også  linke  til  jeres  opbyggede  samling  på   Wikien  på  skoleblogs.    

Wikier på skoleblogs  
Wikier på skoleblogs  
Advertisement