Page 3

     

Hvorfor  Wiki  i  skolen?   Vi  skal  arbejde  med  Wikier  i  skolen,  fordi  det  kollaborative  miljø,  som  en  wiki   tilbyder,  kan  lære  eleverne  om,  hvordan  man  samarbejder  med  andre,  og  om   hvordan  man  agerer  i  en  verden,  hvor  skabelsen  af  viden  mere  og  mere  bliver  en   gruppeindsats.       Wikier  i  skolen  kan  have  forskellige  formål.  En  wiki  kunne  have  det  formål,  at   der  skal  opnås  en  faglig  forståelse  af  et  specifikt  emne  som  fx  2.  Verdenskrig  eller   H.C  Andersen.    Wikien  kunne  også  have  det  formål,  at  man  arbejder  med  den   kollaborative  vidensopbygning.  Man  fokuserer  her  mere  på,  at  eleverne  opøver   nogle  kvalifikationer  i  forhold  til  at  kunne  forhandle  viden.    Et  læringsmål  eller  et   fokuspunkt  kunne  også  være  at  organiserer  viden,  at  udvikle  tekniske   kompetencer  eller  noget  helt  andet.      

Lærerens overvejelser  

Som lærer  bør  du  gøre  dig  nogle  grundlæggende  overvejelser,  inden  du  gå  i  gang   med  at  oprette  en  wiki,  tilføje  eleverne  som  brugere  og  dele  den  med  resten  af   verden.  Herunder  er  der  nogle  grundlæggende  ting,  som  kan  overvejes,  og  som   forhåbentlig  kan  bidrage  til,  at  jeres  Wikiprojekt  bliver  en  succes.     -­‐ Hvad  skal  wikien  bruges  til  fremadrettet?       -­‐ Skal  wikien  kun  bruges  i  ét  fag,  eller  vil  du  oprette  en  wiki,  der  kan  bruges   på  tværs  af  fag?     -­‐ Hvem  skal  have  adgang  til  wikien?  Skal  den  være  offentlig  eller  privat?     -­‐ Skal  Wikien  for  altid  være  redigerbar,  eller  skal  resultat  fastholdes  og   låses  på  et  tidspunkt?       -­‐ Hvad  er  lærerens  rolle?  Er  han  garant  for  kvaliteten  på  wikien,  er  han   medskribent,  Redaktør,  sparringspartner?     -­‐ Hvor  og  hvordan  skal  kommentarer  og  spørgsmål  besvares?  Skal  det  hele   foregå  online  på  Wikien  i  kommentarfelterne,  eller  er  der  også  face-­‐to-­‐ face  kommunikation  involveret?     -­‐ Hvor  meget  skal  læreren  vejlede,  og  hvor  meget  skal  overlades  til  en   forhandlingsproces  eleverne  i  mellem?     Selvfølgelig  skal  du  ikke  som  lærer  have  alt  fastlagt,  inden  du  opretter  en  Wiki  på   skoleblogs.  Du  kan  sagtens  tage  nogle  af  spørgsmålene  og  beslutningerne  hen  ad  

Wikier på skoleblogs  
Wikier på skoleblogs  
Advertisement