Page 9

SAMTALE FREMMER  FORSTÅELSEN   Essensen  i  en  samtale  er,  at  man  får  prøvet  sin  forståelse  af,  så  det  gamle  mundheld   holder  hele  vejen.   Man  kommer  på  banen  med  sine  egne  bud,  lytter  til  de  andres  måder  at  forstå  det   samme  på,  tænker  og  reflekterer  og  lytter  til  hinandens  kommentarer.  Portloggen   er  skræddersyet  til  den  slags  refleksive  læringsprocessor.  På  portloggen  kan  ele-­‐ ven  komme  på  banen  med  sine  bud  på,  hvordan  ting  hænger  sammen  ved  at  skri-­‐ ve  et  ”indlæg”.  Han  kan  på  portloggen  lytte  til  de  andres  måder  at  forstå  tingene   på,  ved  at  abonnere  på  deres  portlogs  via  Rss-­‐feeds,  eller  han  kan  skrive  sin   kommentar  til  de  andres  udkast  på  deres  portlogs.    Samtidig  kan  han  selv  modta-­‐ ge  kommentarer  på  sine  egne  udkast.  Tænkning,  refleksion  og  kommentering  er   essensen  af  portloggen.  I  sådan  en  dialogbaserede  form  for  undervisning,  som   portloggen  lægger  op  til,  betyder  alle  noget  for  alle.    Fællesskabet  har  stor  betyd-­‐ ning  som  omverden  for  den  enkeltes  tænkning.  Det  vi  gør  eller  siger  skaber  det   sociale  rum,  som  undervisningen  skal  foregå  i.  Den  sociale  virkelighed  er  en  del  af   læringsmiljøet.  En  stor  del  af  elevernes  sociale  virkelighed  foregår  udenfor  sko-­‐ len.  Det  foregår  i  ”uformelle”  sammenhænge;  på  værelset,  på  facebook,  via  sms  i   bussen  og  andre  steder.  Derfor  er  også  den  uformelle  sociale  virkelighed  inviteret   indenfor  på  portloggen.  Portloggen  er  ikke  en  dagbog,  men  elevens  hele  liv  bety-­‐ der  meget  for  læringsmiljøet  og  for  elevens  læringsproces.  Området  ”om  mig”  på   portloggen  er  tænkt  som  en  mulighed  for  eleven  i  forhold  til  at  lave  en  personlig   digital  repræsentation  af  sig  selv.  Facebook  og  Twitter  er  værktøjer,  som  man  ofte   uden  for  skolen  bruger  til  at  repræsenterer  sig  selv  på  nettet,  derfor  spiller  de   også  en  rolle  for  eleven  i  forbindelse  med  læring  og  derfor  også  i  forbindelse  med   portloggen.  

EKSTERNALISERINGER FOREGÅR  I  INDLÆG   På  portloggen  kan  eleven  kommunikerer  i  flere  former  for  sprog.  Han  har  altså   mange  muligheder  for  at  vælge  blandt  mange  meddelelsesformer  (selektion  2   ifht.  kommunikationsmodellen).  Eleven  kommunikerer  eller  afprøver  sin  forstå-­‐ else  på  portloggen  via  ”indlæg”.  Et  indlæg  kan  bestå  af  tekst,  lyd,  billeder,  film,   animationer,  tegneserie  og  meget  andet.  De  forskellige  ”former”  kan  blandes  på   kryds  og  på  tværs.  Sammenblandingen  kalder  man  et  ”mash  up”.  Et  ”mash  up”   med  mange  former  for  medier  sikre,  at  eleven  på  en  fyldestgørende  måde,  kan    

10

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement