Page 8

forskellige måde,  og  igennem  flere  forskellige  medier.  Han  kan  sætte  sig  ned,  og   spille  en  sang  om  brøker  på  klaveret,  stille  sig  op  til  tavlen  og  gennemgå  brøker   med  et  stykke  kridt,  han  kunne  vise  en  animationsfilm  eller  tusinde  andre  ting.   Den  anden  selektion  handler  om  valg  af  meddelelsesform  og  medie.   Nu  kan  læreren  ikke  gøre  mere.  Han  har  selekteret  information  og  meddelelse.   Den  tredje  selektion  er  op  til  eleven  –  modtageren  af  informationen.  Eleven  tolker   selv  ud  fra  egen  formåen.  Det  vil  sige,  han  tolker  dels  ud  fra,  hvad  han  ved  i  forve-­‐ jen  om  brøker,  og  dels  ud  fra  hans  erfaringer  med  meddelelsesformen.  Han  kan   ”stå  af”  på  begge  dele.  Hvis  det  der  meddeles,  altså  informationen  er  for  svær  og   eleven  ikke  har  forudsætningerne  for  at  forstå  det,  ja,  så  er  det  svært  at  binde   informationen  op  på  noget,  som  kendes  i  forvejen.  Han  kan  også  stå  af  på  medde-­‐ lelsesformen.  Hvis  en  sang  om  brøker  er  fuldstændig  i  skoven  i  forhold  til  elevens   måde  at  forstå  på,  så  falder  kommunikationen  til  jorden,  og  læreren  må  vælge  en   anden  meddelelsesform.     Hvordan  skal  læreren  vide,  om  eleven  har  forstået  budskabet?  Det  er  her  det   fjerde  punkt  kommer  ind;  forståelseskontrollen.  Ved  at  stille  spørgsmål  og  spørge   ind  til  elevens  opfattelser,  må  læreren  overbevise  sig  selv  om,  at  eleven  har  for-­‐ stået  det,  som  han  mente  eleven  skulle  forstå.  Hvis  ikke  læreren  er  overbevist,  så   kan  kommunikationen  ”starte  forfra”.  Læreren  kan  forsøge  at  vælge  noget  ”nem-­‐ mere”  informationen,  eller  han  kan  forsøge  sig  med  en  anden  meddelelsesform.   Undervisning  er  kommunikation  og  muligheden  for  kommunikationen  i  et  læ-­‐ ringsmiljø  er  derfor  ekstremt  vigtigt.     Undervisning  er  en  intentionelforstyrrelse  af  det  psykiske  system,  som  foretages   via  kommunikation.  Undervisning  i  en  operationel  konstruktivistisk  læringsfor-­‐ ståelse  er  altså  ”omverden  for  det  psykiske  system  –  den  lærende.    

         

9

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement