Page 6

PORTLOGGEN I  TEORIEN     ”  Den  forståelse  man  har  af,  hvordan  man  tilegner  sig  viden  og  lærer  noget,  har   konsekvenser  for  den  måde  man  vælger  at  undervise  på  og  på  udformningen  af  de   lærermidler.”     Den  forståelse  man  har  af,  hvordan  man  tilegner  sig  viden  og  lærer  noget,  har   konsekvenser  for  den  måde  man  vælger  at  undervise  på  og  på  udformningen  af   de  lærermidler,  som  vi  vælger  at  understøtte  læringsprocessen  med.  Det  har  i  den   grad  også  konsekvenser  for  udformningen  af  læringsrum  eller  læringsmiljøer,  og   således  også  for  den  måde,  som  vi  har  valgt  at  udforme  Portloggen  på.  Derfor  er   det  vigtigt,  at  få  et  lille  indblik  i  de  læringsteoretiske  tanker,  som  ligger  til  grund   for  ”ideen”  med  portloggen.  

OPERATIV KONSTRUKTIVISME     Operativ  konstruktivisme  betegner  erkendelsesprocessen  som  lukket.  Det  vil   sige,  at  det  dybest  set  kun  er  eleven  selv,  der  har  adgang  til  hans  erkendelsespro-­‐ ces.  Systemisk  lukkethed  er  et  grundvilkår.  Erkendelsesprocessen  består  i  at  træf-­‐ fe  valg.  Man  vælger  noget  fremfor  noget  andet;  ”man  markere  en  forskel”.  Hvis   elevens  erkendelsesproces  er  lukket  for  direkte  adgang,  er  det  så  umuligt  at  lære   nogen  noget?  Ikke  helt  heldigvis.  Elev  kan  lade  sig  forstyrre  af  sin  omverden,  og   undervisningens  kommunikation  kan  forstyrre  og  udfordre  elevernes  tænkning.   Derfor  bliver  det  at  beskæftige  sig  med  kommunikation  overordentligt  vigtigt.   Man  kunne  sige,  at  undervisning  er  kommunikation.  Tænkning  og  kommunikati-­‐ on  operere  hver  for  sig  i  lukkede  systemer.  Læreren  kan  ikke  kommunikerer  med   elevens  tænkning,  og  elevens  kan  ikke  tænke  et  bidrag  ind  i  kommunikationen.   De  to  lukkede  systemer  kan  kun  kobles  via  et  medie.  Det  kunne  f.eks.  være  via   sproget.  Elevens  idéer,  tanker  og  forestillinger  skal  ”eksternaliseres”,  det  vil  sige,   gøres  tilgængelige  for  andre  via  et  medie.  Lad  os  tage  et  eksempel.     Peter  bliver  spurgt  om,  hvad  et  hus  er  for  noget,  og  Peter  har  selvfølgelig  gjort  sig   nogle  tanker  om  idéen  ”et  hus”.  For  at  lade  tankerne  blive  en  del  af  kommunikati-­‐ onen,  så  vælger  Peter  at  bygge  huset  i  legoklodser,  han  eksternalisere  altså  sine   tanker  om  et  hus,  ved  at  bygge  idéen  med  legoklodser.  På  den  måde  kan  Peters   tanker  blive  en  del  af  kommunikationen  igennem  mediet  legoklodser.  Der  opstår   altså  det,  man  kunne  kalde  en  strukturel  oversættelseskobling  mellem  det  psyiki-­‐ ske  system  (tænkningen/bevidstheden)  og  det  sociale  system  (kommunikatio-­‐ nen).          

7

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement