Page 5

der. Derfor  kan  SkoleBlogs  igennem  tusindevis  af  plugins,  widgets  og  themes   være  lige  præcis  den  læringsarena,  som  du  ønsker  dig.    

PORTLOGGEN KORT  FORTALT   ”Portloggen  er  et  personligt  redskab  eller  værktøj,  der  fungere  som  sammenbin-­‐ dingsled  mellem  forskellige  områder  af  elevens  hele  liv”               Portloggen  er  ikke  blot  en  elektronisk  mappe,  hvor  elevernes  produktioner  eller   eksternaliseringer  kan  samles.  Portloggen  er  et  personligt  redskab  eller  værktøj,   der  fungere  som  sammenbindingsled  mellem  forskellige  områder  af  elevens  hele   liv;  mellem  de  forskellige  fag  i  skolen  og  mellem  det  formelle  liv  i  skolen,  og  det   uformelle  liv  uden  for  skolen.     Grundlæggende  består  portloggen  af  4  forskellige  led,  hvoraf  kun  de  2  er  egentli-­‐ ge  portfolioer,  mens  der  samtidig  er  integreret  en  ”logbog”  og  en  ”Om  mig”  sekti-­‐ on.  Logbogen  er  et  decideret  refleksionsredskab,  sådan  som  vi  også  kender  det  fra   undervisningmaterialer  til  danskfaget,  mens  ”Om  mig”  sektionen  er  en  mere  dag-­‐ bogsagtig  sektion,  der  trækker  på  personlige  elementer  og  uformelle  refleksioner   der  hører  til  udenfor  skolen.   Den  visuelle  fremtrædning  af  Portloggen  er  også  vigtig.  I  sit  udgangspunkt  er   Portloggen  udformet  som  en  blog,  der  visuelt  fremtræder  som  en  art  notesbog   eller  mappe.  Venstreside  er  dedikeret  til  de  indholdselementer,  som  udgives,   mens  højre  side  er  tænkt  til  navigation  og  mindre  beskeder.  I  udviklingen  af  port-­‐ loggen  er  der  lagt  væk  på,  at  det  personlige  præg  spiller  en  stor  rolle.  Derfor  kan   det  visuelle  ændres  på  flere  måder.  Her  spiller  widgets  og  themes  en  overordnet   rolle.  Eleverne  kan  selv  tilføje  eller  fjerne  widgets  fra  højresiden  og  kan  via  the-­‐ mes  totalt  ændre  udseendet  på  Portloggen  uden  at  det  går  udover  indholdet.     Indholdet  læses  i  omvendt  kronologisk  rækkefølge  med  det  nyeste  først.  I  

6

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement