Page 3

INDLEDNING I  dette  hæfte  går  vi  bagom  konceptet  på  Portloggen.  Idéerne  og  tankerne  såvel  i   teori  som  praksis  udfoldes.  Hæftet  indbyder  dig  til  at  få  taget  hul  på  en  tidssvarende   undervisningsform,  der  bygger  på  ny  teknologi  og  ny  læringsteori.     På  skoleblogs  tilbyder  vi  et  læringsmiljø,  der   gør  arbejdet  med  portfoliopædagogik  og   logbøger  tidssvarende  og  tiltalende.  I  de   senere  år  har  portfoliopædagogikken  vundet   indpas  og  den  tradiotionelle   samlemappetankegang  er  blevet  kraftigt   udfordret  I  takt  med,  at  ny  og  bedre  teknologi   kan  gøre  arbejdet  med  portfolio  overskueligt   og  spændende.  Med  konceptet  omkring   portloggen  har  intentionen  været  at  rive   tekniske  barrierer  ned,  uden  at  gå  på   kompromis  med  pædagogikken,  didaktikken   og  teknologien.  Portloggen  tilbyder  sig  som  et  alsidigt  og  refleksivt  redskab,  der   kan  skabe  kontinuerlig  sammenhæng  på  tværs  af  fag  og  årgange.  Det  er  elevens   personlige  portfolio,  der  kan  følge  ham  fra  skolestart  til  afgangseksamen.   Portloggen  bygger  på  idéer  om  operativ  konstruktivisme,  dialogisk   flerstemmighed  og  eksternaliseringer.  Portloggens  grundtanke  ligger  i   forlængelse  af  en  didaktik  2.0,  hvor  kommunikation  og  refleksion  tegner  billedet   af  nutidens  diaktik  og  undervisning.    Portloggen  kan  skabe  sammenhæng  mellem   det  uformelle  og  det  formelle  i  elevernes  levede  liv.  Sociale  medier,  nye   kommunikationsformer  og  refleksive  læreprocessor  bydes  indenfor,  når   portloggen  tages  I  anvendelse.     Hæftet  her  giver  som  sagt  en  vigtig  introduktion  til  det  tankesæt  som  ligger  bag   portloggen.  Den  tilhørende  videotitel,  som  du  finder  på  skoleblogs,  giver  dig   indblik  i  alle  de  tekniske  features  og  mulighederne  med  disse  i  praksis.  På  denne   måde  komplementerer  hæftet  og  videotitlen  hinanden  og  danner  tilsammen  et   koncept.  Konceptet  har  vi  valgt  at  kalde  for  Portloggen,  fordi  det  er  mere  end  blot   en  portfolio  og  mere  end  blot  en  logbog.  Det  er  et  redskab,  et  tankesæt  og  en   måde  at  strukturer,  planlægge  og  gennemfører  undervisning  på.     Rigtig  god  fornøjelse!    

4

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Advertisement