Page 21

holdet kan  præsenteres  på  mange  forskellige  måder  også  i  kommentarfeltet.  Det   handler  om  at  øge  redundansen.   Formålet  med  respons  og  kommentering  er  ikke  en  endelig  slutbedømmelse.   Formålet  med  responsen  er,  at  eleven  skal  kunne  anvende  denne  kvalificerende  i   forhold  til  hans  arbejdsproces.  Her  trækker  idéen  om  respons  på  ”procesoriente-­‐ ret  skrivepædagogik”.     Kommenteringens  kunst  er  svær  og  kræver  lidt  øvelse.  Det  kræver  håndhævede   faste  rammer  og  en  portion  gensidig  tillid  og  tryghed  at  gå  i  responsdialog  med   hinanden.  Derfor  er  et  regelsæt  som  udgangspunkt  en  rigtig  god  idé.  Følgende   regelsæt  er  med  inspiration  fra  bogen;  ”Portfoliopædagogik”  af  Claus  Madsen.   Her  deles  responsen  og  kommenteringen  op  i  4  faser:  

Forudsætninger   1. 2. 3. 4.

Begge parter  –  responsmodtager  og  responsgiver  –  lytter  aktivt  til  hin-­‐ anden.   Den  aktive  lytning  forudsætter,  at  man  tier  stille,  når  den  anden  taler.   Den,  der  ejer  produktet,  ejer  beslutningen   Ejeren  af  produktet,  responsmodtageren,  tager  noter  undervejs  og  skal   ikke        forsvare  sit  produkt.                  

A. Optakten 1. 2.

Responsmodtager tager  pænt  imod  responsgiver   Responsgiver  indleder  med  en  venlig  og  høflig  hilsen.  Lidt  lige  som  man   ville  starte  et  brev.  

B. Responsfasen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Responsgiver begynder  med  positive  kommentarer   Alle  kommentarer  skal  være  konkrete   Stil  værdineutrale  opklarende  spørgsmål   Kritik  skal  være  konstruktiv  og  formuleres  som  åbne  spørgsmål   Responsmodtageren  beslutter  selv,  om  han/hun  vil  gøre  brug  af  indkom-­‐ ne  ændringsforslag   Responsmodtager  takker  i  en  kommentar,  for  den  indkomne  respons.  

 

22

Portloggen - et portfolio koncept  

Lyst til at bygge en tidssvarende portfolio? Læs hæftet og find ud af hvordan og hvorfor.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you